Hopp til hovedinnholdet

Godal - hit gikk Luksefjellbussen

Her krabber karene opp fra Godalsbrakka forbi den oppbygde kulen på den gamle hoppbakken - på vei mot Åslitjern.

Godal var opprinnelig seter under Hem i Sauherad. Plassen hadde 6 kyr, 1 hest, 10 får.
Kan hende var Godal et gårdsbruk før svartedauen da gården så ble øde. Fruen på Godal er nevnt i forbindese med Haugerud kirke som lå nær Bestul i middelalderen. Det vites at Godal var fast bebodd på slutten av 1700-tallet. 

Rutebussen, Luksefjellruta, snudde her før veien svinget opp til det lille bruket. Ved snuplassen ligger Liabrakka, Bygget i 1916 som arbeiderbolig. Her hadde man i sin tid postkontor og her på plassen kan man eventuelt sette bilen fra seg om man ønsker seg videre innover i marka, Skrim og Sauheradfjella Naturreservat opprettet juni 2010.

Beboere
Av beboerne kan her nevnes: ” Abraham Knudsen Godal var fløtnings- og elveformann i mange år i Øvre Luksefjell. Han var en aktet og grei mann i all sin ferd. Han døde på Godal i 1928, 84 år gammel.

Hans hustru Rine fungerte som jordmor i en menneskealder uten annen lærdom enn sin praksis, og uten lønn. Hun var et ualminnelig vakkert og godlynt menneske, som aldri sa nei, men tok ut enten det var natt eller dag, i all slags føre - ofte med ski på beina lange strekninger, når der var uframkommelig med hest. Hun døde også på Godal i 1915.

Godalsbakken (hoppbakke) lå også rett i nærheten. Stien mot vest, opp nord langs skibakken, fører opp til Rønningslia (Sondalsfjella). Hoppbakken var i bruk før under og like etter krigen og er nå fullstendig tilgrodd. Fra snuplassen ved Godal kan man også dra videre nordover Kongeveien gjennom Finnvolldalen eller man kan som kartet viser, dra østover til Økter og Hoppesul (bomveier). Sti opp til Stegaberget ved Åslivann og til Rønningslia. (se bildet) 


Bilder

Restene etter Steinli seter Fiskeørnrede Jonseter Finnvollen nord i Skien Gammel vei sydover - Fjellvannet Drengen i Luksefjell. Gammel gårdsredskap Varden på Nare Søndre Grinilia Jonseter Hjelpsomhet Skårrafjell 814 moh Brua ved Tvitjern Listul Myr ved Åslivann Demningen til Åslivannet Veivalg ved Naretjern Bø Vestre - nordre og søndre Kavlebru Fra Steinli mot Finnvolldalen Veiviser ved Fugleleiken Beverhytte TT-veiskilt ved Jonsseter Drengsøya i Fjellvannet Gammel hustuft på Haukeroa Gromstul Luksefjell kirke i Fjellet Buknatthelleren Ekstul Fra Kåsa mot Drengsøya Heller ved Drengskilen Turløypemerking Bratt og ulendt setervei fra Steinli Fredrikstad ruin Midttjenn Ikke alle når toppen Beslag til tremei, Drengen Sandershelleren Gromstul - tunet Lavvann i Fjellvannet Informasjon om naturreservat Listuldammen Blekketjern Viktig kryss i marka Sophies Minde i Luksefjell Godalsbakken Godalsbakken Svanstulsetrene Ulendt ved Naretjern Kirketomta Saltsteinen på Rønningslia NSBdammer Bløyen bru Øvre Økter God hjelp Kirketomta nær veien til Sørmyr Trommern - Seter Heller ved Drengskilen Fin utsikt fra Skårrafjell Bøgårdene i Fjellet Flyteøy av torv Stegaberghytta ved Åslivann Vinterløype Tunet og dammen på Listul Fra Nare mot S-Ø Kulturlandskap på Dale Godt med kattevask Ei typisk setergrend - Svanstul Kåsa - historie Eiangen seter Demningen på Eiangen Ørjedemningen Økterdemningen Tak er nødvendig Rønningslia TT har god merking Åslivann sett fra hytta Nareheimen Luksefjell kapell - bryllup Buknatthelleren Ospeli - ned mot Åmot Sandershelleren i bakgrunnen Vær og vind Albogetjenn Steinlitjernet nedenfor setra NSB - Vann til damplokomotiva Glomstul - Jordvei med rydningsrøyser Utsyn N-V fra Nare Finnvollvannet Uthus på Steinli Eiangen - et eldorado 2 Kassert Steinbruvann Grei informasjon - Ørjevann Tømmerskjerm av naturstein ved Åmot Lillevidda Liksteinen og hvile Eiangsveien Svanstulhytta Gammel Økterdemning - minne fra 1840 Utsyn over Svanstulvannet Forvitring - juratiden Belatjønn og Hortasveene Blakkensteinen Nordre Grinilia ripsbusk Svanstulkart - ringstruktur Bryllup i Fjellet Gammel skog Blekketjønn Elghorn Tunet på Jonseter Rønningsliveien nær Sommerseter Gammel vei ved Økteren Spelemannsplasssteinen Søknattjern Gromstul, ruin av innhus Utsikt til Nare Kart- og naturvernreservatet Blakkensteinen Sandershelleren - tørr og fin Vanninntak: Økteren-Fjellvannet Stulsrudseter Steiner i ring Sauheradfjella og Skrim naturvernområde Mat må man ha Sommerseter Den gamle plassen Hyggelig å komme hjem Helge er god kjentmann Granittisk gneis Tømmerskjerm Kåsa Fredrikstad ruin Skilt - Svanstulvannet Fiskeørn Demningen i Albogetjenn Dale Flyslipp i nattens mulm En rest på Ørjebu Naturreservat - Sauheradfjella Senga - Hvileplass Rasteplass ved Bergtjern Gammel skog Fra Øysteins utsikt På vei til Nare Med kart og kompass Opp til Gromstul Finnvollen - samer I urskogen Eiangen mot Jonsokbukt Kirketomta til middelalderkirken på Haugerud Innlandsisen - flytteblokk Godal Gaustatoppen Ruinen fra leilendingsplassen Drengen Skilting og merking - Skårrafjell Kroktjenn Vassenden Hjelp i Sondalsfjellet Svanstul - ortofoto Brennemyr Nordre Grinilia Variert terreng i Sondalsfjell Haukeroa Finnvollen Lillevidda Bruk turkarta til TT Setrefossen i Fjellet Lona Beverhytte ved Finnvollvannet

Bildearkiv

Dersom du vil se samtlige bilder fra Luksefjell, kan du klikke her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish