Hopp til hovedinnholdet

Haugerud kirke? - i middelalderen

"Blakkensteinen" ved Bestul. Et sagn sier at her i flytteblokka etter innlandsisen bandt folk som kom den veien, hestene sine. Det fordi det var ulendt terreng med hest siste stykket fram til kirken. (foto: Olaus Magnus (Gjerpen bygds historie)

Husklyngene i samfunnet (middelalderen) lå trolig den gang som nå på Bestul og ved Økteren samt Bø gård i Fjellet (Luksefjell). På Haugerud ved Økteren skal det, i følge et sagn, ha vært kirkebygg i katolsk tid. Tegn etter bosetting i middelalderen er angivelig blitt påvist på 18OO-tallet. Spora er borte nå, men det ble i sin tid funnet ruiner som kunne tyde på kirkebygg. En gammel nøkkel tilhørende kirken er også blitt funnet, men den er visstnok gitt til riksarkivet. (Noen hevder at den er kommet bort)

Innlandsisen smeltet etter hvert for 10-12 000 år siden. Planter, dyr og mennesker trakk etter i det golde og øde landskapet . Jakt og fiske ga så mulighet for livberging.

Boplasser fra steinalderen

På slutten av 1990-tallet vandret Gunnar Oland langs strendene til det nedtappede Fjellvannet (283 moh) i Luksefjell . Hans funn av noe flintstein ga bevis for at steinaldermennesket hadde virket i området langs strendene.  Etter hvert skal han ha sporet opp hele 52 jeger- og boplasser rundt vannet. Oppsiktsvekkende! Tilsvarende funn er gjort i Siljan ved Sporevannet (346 moh).

Dette bekrefter altså at Luksefjellområdet har vært besøkt og senere bebodd gjennom lange tider. Vannet Økteren ligger 469 moh. En kan nok anta at slike boplasser eller plasser etter veidefolk er det derfor mulig å finne langs Økterens strender?

I flere tusen år utviklet naturen seg. Den ble mer frodig og gav bedre livsgrunnlag. Jegere og fangstfolk streifet om i området. På sine vandringer slo noen seg ned mer eller mindre permanent. Bøndene i Sauherad valgte å bruke saftig fjellbeiter til setring og deres virksomhet bredte om seg i statsallmenningen. Et mer strukturert samfunn etablerte seg smått om senn. Men, i middelalderen ble bygdelaga lagt øde på grunn av svartedauen. Det er få tegn etter bosetting i middelalderen.
Et sagn forteller om sølvgruvevirksomhet et sted i Luksefjell. Det fortelles at det var garper som stod for virksomheten ("Garper" var betegnelsen på de tyske kjøpmennene på Tyskebryggen i Bergen, som trolig allerede på 1200-tallet innførte denne genitivsformen og fikk bergenserne til å "adoptere" den. Senere har den spredt seg over store deler av landet – Her tyske,«røffe», bergmenn.)- Vet du (leseren) om, og eventuelt hvor, man skjerpet etter sølv i Luksefjell?

Uveisomt.

Det var strabasiøse vandringer man måtte foreta om man skulle komme til kirke i Sauherad eller i Gjerpen slik at man kan lett forstå at folk på i Luksefjell/Bestul i middelalderen bygde sin egen kirke i middelalderen. Men, helt enkelt å ta seg fram til garpenes kirke på gården Haugeruds grunn ved Økteren, var det heller ikke. Her var bratt og ulendt mengde steder. "Blakkensteinen" nær ulendet ved Betul var stedet i følge sagnet der mange valgte å la binde hester mens de var i kirken. Snart gikk det hele i glemmeboka.

Gjerpen Kirke ble i lange tider kirke for folket helt her nord i kommunen. Det sies at fire mektige kvinner i Luksefjell, Helga på Bestul, Kristi på Økter og frua på Solum nøt betydelig respekt i Gjerpen. Man torde ikke ringe til messe før kvinnene var kommet til Tufte på den lange veien til sognekirken i Gjerpen. 


Bilder

Kart- og naturvernreservatet Bø Vestre - nordre og søndre Lillevidda Gammel skog En rest på Ørjebu Bryllup i Fjellet Bøgårdene i Fjellet Opp til Gromstul Demningen til Åslivannet Demningen i Albogetjenn Svanstul - ortofoto Lona Ikke alle når toppen Kåsa Glomstul - Jordvei med rydningsrøyser Beverhytte Finnvollvannet Søknattjern Med kart og kompass Finnvollen Skilt - Svanstulvannet Fra Nare mot S-Ø Rønningsliveien nær Sommerseter Tunet og dammen på Listul Utsyn over Svanstulvannet Fiskeørn Brua ved Tvitjern Sophies Minde i Luksefjell Senga - Hvileplass Flyteøy av torv Blakkensteinen Variert terreng i Sondalsfjell God hjelp NSBdammer Liksteinen og hvile Rønningslia Fra Øysteins utsikt Den gamle plassen Kirketomta til middelalderkirken på Haugerud Uthus på Steinli Svanstulkart - ringstruktur Skårrafjell 814 moh Utsyn N-V fra Nare Innlandsisen - flytteblokk Jonseter Eiangen seter Gromstul, ruin av innhus Fredrikstad ruin Dale Fin utsikt fra Skårrafjell Sauheradfjella og Skrim naturvernområde På vei til Nare Midttjenn Lillevidda Buknatthelleren Fra Steinli mot Finnvolldalen Blekketjønn Rasteplass ved Bergtjern Hyggelig å komme hjem Søndre Grinilia Helge er god kjentmann Albogetjenn Finnvollen - samer I urskogen Gromstul Granittisk gneis Vanninntak: Økteren-Fjellvannet Svanstulsetrene Listuldammen Demningen på Eiangen Gammel hustuft på Haukeroa Ei typisk setergrend - Svanstul Setrefossen i Fjellet Veiviser ved Fugleleiken Brennemyr Tømmerskjerm Bratt og ulendt setervei fra Steinli Ulendt ved Naretjern Tunet på Jonseter Gammel vei ved Økteren Heller i Helleråsen i Luksefjell Beverhytte ved Finnvollvannet Svanstulhytta Stegaberghytta ved Åslivann Vassenden Gromstul - tunet TT-veiskilt ved Jonsseter Veivalg ved Naretjern Forvitring - juratiden Ekstul Godalsbakken Kassert Eiangen mot Jonsokbukt Bruk turkarta til TT Blakkensteinen Informasjon om naturreservat Drengsøya i Fjellvannet Hjelpsomhet Tømmerskjerm av naturstein ved Åmot Kåsa - historie Hjelp i Sondalsfjellet Mat må man ha TT har god merking Vær og vind Kroktjenn Gaustatoppen Luksefjell kirke i Fjellet Myr ved Åslivann Godalsbakken Økterdemningen Ruinen fra leilendingsplassen Drengen Gammel gårdsredskap Elghorn Øvre Økter Flyslipp i nattens mulm Viktig kryss i marka Heller ved Drengskilen Nordre Grinilia Kulturlandskap på Dale Restene etter Steinli seter Godt med kattevask Bløyen bru Gammel vei sydover - Fjellvannet Buknatthelleren Skilting og merking - Skårrafjell Vinterløype Kirketomta Varden på Nare Åslivann sett fra hytta Grei informasjon - Ørjevann NSB - Vann til damplokomotiva Sandershelleren Ospeli - ned mot Åmot Sandershelleren - tørr og fin Gammel skog Godal Sommerseter Belatjønn og Hortasveene Fiskeørnrede Tak er nødvendig Nareheimen Saltsteinen på Rønningslia Haukeroa Steinbruvann Kirketomta nær veien til Sørmyr Eiangen - et eldorado 2 Sandershelleren i bakgrunnen Utsikt til Nare Spelemannsplasssteinen Fra Kåsa mot Drengsøya Drengen i Luksefjell. Steiner i ring Stulsrudseter Eiangsveien Kavlebru Naturreservat - Sauheradfjella Jonseter Steinlitjernet nedenfor setra Luksefjell kapell - bryllup Gammel Økterdemning - minne fra 1840 Lavvann i Fjellvannet Listul Nordre Grinilia ripsbusk Trommern - Seter Beslag til tremei, Drengen Finnvollen nord i Skien Turløypemerking Heller ved Drengskilen Fredrikstad ruin Blekketjern

Bildearkiv

Dersom du vil se samtlige bilder fra Luksefjell, kan du klikke her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish