Hopp til hovedinnholdet

Horten eller Horta seter

Foto: Horten seter, Eilert Kvernes.

Setra ligger ca 4 km sydvest for Svanstul. Du kan få en fin tur om du legger turen langs den gamle blåmerkede seterveien fra Svanstul over Svanstulåsen syd for Svanstulfjellet ned Vrangkleiv til Horta. Returen kan man velge å gå på nordsida av Svanstulfjellet. Da kommer fram til stedet du startet. Turen er relativ grei å gå og du kan oppleve vekslende natur: Ny og gammel skog, hogstfelter, små myrer og vann og ikke minst det ennå åpne seterlendet der noen seterbuer ennå er å se. Marka er preget av små nakne knauser og stein, den er «knudret». Fra gammelt av kalte derfor folket fra Sauherad setervollene for «Horten». I Grenland sier man «Horta». – Det er nå også mulig å følge skogsbilvei fra Grønsjø ved Fjellvannet opp til setra. 

Gjennom uminnelige tider har bønder fra Sauherad drifta sine bølinger til seters, fra grenda omkring Dalsvatn opp Vighusliene og fra Fossli, Smedsvalen og Lovall opp forbi Våtekleivvann, Velenvann og Flekkeren til Svanstul og Horten.

 «I dag står det bare fire buer igjen på vollene ved Horta, og det kan virke litt ødslig og bortglemt hvis en nå skulle ta seg tid til å meditere litt over livets forgjengelighet akkurat der. Men selve landskapet er nå iallfall det samme. Forbi setra. og nedover mot Dølatjønn renner Hellerbekken, og her lå Tråghelleren. Der blei ofte trau og andre ting gjemt bort så ikke farende fant skulle stjele eller ødelegge nødvendig utstyr. Og rett øst for setervollene kan en ane enda et vannspeil- det vakre Belatjønn. Her reiser syenittberget Hortasvea seg loddrett opp fra vassmålet, og derfor virker bergveggene ekstra mektige - ja, nesten brutale og truende med all sin stupbratte tyngde. Et slikt sted må selvsagt ha knyttet både sagn og historie til seg, og sveene over Belatjønn er intet unntak.

For her blei "Sveaborken" bergtatt en gang for lenge siden. Men andre overleveringer forteller at det nok var en svart hest, "Sveasvarten", som gikk i berget, og kanskje er det siste mest troverdig. For hvis det regner og vinden står på fra sydøst, da kan en tydelig se risset av en stor, svart hest som reiser seg på to og slår med forbeina - i blanke berget. Mange har sett dette underlige bildet som kan dukke opp i syenittveggene oppe ved Horta, og alle som vet noe, vet jo at også hester kunne bli bergtatt ...»

Utdraget er tatt fra Magne Kortners bok «Sauheradfjella» der han bla skriver om og gir skildringer av seterliv og opplevelser fra «mann’s minne».

En annen bok man bør merke seg er «Til stuls på Sauheradfjella» av T. Wahlstrøm og H. Markussen, utg. av Sauherad Historielag. Felles for bøkene er at de er rikt illustrert med bilder og at de har beretninger som er nær til kildene som har hatt opplevelsene. (Se også artiklene som er lagt ved dette punktet.)

Forfatterne har maktet å få fram livet på setrene, hendelser og overtro samt et bredt spekter av sakopplysninger.

Horta seter kjenner vi ikke eksakt alder på. Den var vidstrakt og har hatt mange eiere. Mange av setrene er blittstykket opp og stod som setergrendelag som her på Horta, på Svanstul, Eiangen og på Rønningslia. På 17 og 1800-tallet kjøpte Løvenskiold-Fossum opp skogarealene mens bøndene stort sett beholdt retten til seterdrift på avtalefestede betingelser.


Bilder

Skilt - Svanstulvannet Kroktjenn Informasjon om naturreservat Senga - Hvileplass Svanstul - ortofoto Jonseter Gammel gårdsredskap Hjelpsomhet God hjelp Glomstul - Jordvei med rydningsrøyser Steinbruvann Gammel vei ved Økteren Tømmerskjerm av naturstein ved Åmot Beslag til tremei, Drengen Tømmerskjerm Svanstulhytta Kirketomta til middelalderkirken på Haugerud Bratt og ulendt setervei fra Steinli NSB - Vann til damplokomotiva Sandershelleren i bakgrunnen Helge er god kjentmann Ekstul Tunet på Jonseter Lillevidda Fredrikstad ruin Bløyen bru Brennemyr Restene etter Steinli seter Skilting og merking - Skårrafjell Albogetjenn Spelemannsplasssteinen Godalsbakken Demningen på Eiangen Luksefjell kirke i Fjellet Viktig kryss i marka Listuldammen Fiskeørn Ørjedemningen Gromstul Ulendt ved Naretjern Beverhytte Rasteplass ved Bergtjern Stegaberghytta ved Åslivann Midttjenn Lavvann i Fjellvannet Fra Steinli mot Finnvolldalen Vanninntak: Økteren-Fjellvannet Fra Kåsa mot Drengsøya Gammel skog Finnvollen - samer Ei typisk setergrend - Svanstul Vær og vind Buknatthelleren Listul Kassert Tak er nødvendig Sommerseter Demningen til Åslivannet Vinterløype Buknatthelleren Heller i Helleråsen i Luksefjell Blekketjern Gammel skog Kirketomta Kulturlandskap på Dale Sandershelleren Godalsbakken Heller ved Drengskilen Fra Øysteins utsikt Søknattjern Elghorn Godal Ruinen fra leilendingsplassen Drengen I urskogen Varden på Nare Svanstulkart - ringstruktur Sauheradfjella og Skrim naturvernområde Veivalg ved Naretjern Gromstul - tunet Utsyn over Svanstulvannet Hyggelig å komme hjem Variert terreng i Sondalsfjell Demningen i Albogetjenn Bøgårdene i Fjellet Lillevidda Gammel hustuft på Haukeroa Gaustatoppen Drengen i Luksefjell. Opp til Gromstul Jonseter Lona Nordre Grinilia ripsbusk Setrefossen i Fjellet Heller ved Drengskilen Bø Vestre - nordre og søndre Kåsa - historie Med kart og kompass Kirketomta nær veien til Sørmyr Naturreservat - Sauheradfjella Sandershelleren - tørr og fin Nordre Grinilia Øvre Økter Myr ved Åslivann Eiangen - et eldorado 2 Forvitring - juratiden Finnvollvannet Belatjønn og Hortasveene Fin utsikt fra Skårrafjell Søndre Grinilia Trommern - Seter Eiangsveien Grei informasjon - Ørjevann Veiviser ved Fugleleiken Gromstul, ruin av innhus Ikke alle når toppen Ospeli - ned mot Åmot Eiangen seter Drengsøya i Fjellvannet Uthus på Steinli Haukeroa Hjelp i Sondalsfjellet Bruk turkarta til TT En rest på Ørjebu Steinlitjernet nedenfor setra Dale Brua ved Tvitjern Kåsa Steiner i ring Beverhytte ved Finnvollvannet Fredrikstad ruin Utsikt til Nare Gammel vei sydover - Fjellvannet NSBdammer Innlandsisen - flytteblokk Stulsrudseter Saltsteinen på Rønningslia Bryllup i Fjellet Blakkensteinen Flyslipp i nattens mulm Svanstulsetrene Godt med kattevask Mat må man ha Turløypemerking Fiskeørnrede Tunet og dammen på Listul Granittisk gneis Kart- og naturvernreservatet Åslivann sett fra hytta Den gamle plassen TT-veiskilt ved Jonsseter TT har god merking Finnvollen Nareheimen Rønningslia Eiangen mot Jonsokbukt Finnvollen nord i Skien Liksteinen og hvile Blekketjønn Gammel Økterdemning - minne fra 1840 Kavlebru Flyteøy av torv Rønningsliveien nær Sommerseter På vei til Nare Vassenden Utsyn N-V fra Nare Sophies Minde i Luksefjell Fra Nare mot S-Ø Blakkensteinen Skårrafjell 814 moh Luksefjell kapell - bryllup

Bildearkiv

Dersom du vil se samtlige bilder fra Luksefjell, kan du klikke her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish