Hopp til hovedinnholdet

Skåråfjell

Skiens høyeste fjell ligger ved vannet Eiangen, et område som grenser til Sauherad kommune. Toppen ligger på 814 moh. Et flott turmål enten man har tilgang med bil etter skogsbilveien (bomveg) fram til vannet som ligger ca 630 moh. Det hender at en del spreke syklister i Grenland velger å tråkket seg opp til Eiangen på sin tohjuling. Stien til toppen av Skåråfjell er «lettgått» og  går i svakt og jevnt stigende terreng.

Fra denne sydvestvendte siden av fjellet er det vanskelig å få navnet til å rime med terrenget vi vandrer gjennom, her er ingen steinrøyser å snakke om.

I starten fra vannet Eiangen strekker stien seg innover i myraktig lende der den alltid iherdige turistforeningen har sørget for kavling der det trengs. Nå er sågar mange av de bløte partiene tråkket går gjennom blitt «brolagt» med støe og langsgående, impregnert, plank.

Midtveis opp til toppen kan det passe å ta en hvil ved ei stor «flytteblokk» kalt «Mjeltesteinen». Dette har vært hvilested og møteplass for folk og dyr. Kuene lå her og hjorta på mjelt, mens budeier og gjetere fra setrene i områdene omkring møttes her og fikk tilfredsstilt noe av sine behov for sosial omgang. Ved Mjeltesteinen hendte det også at møttes for leik og dans. Spillemennene stod opp på den store steinen. Kuene koste seg med maten, de drøvtygde (hjortet). (Mjelt er navn på planter i flere slekter i erteblomstfamilien. Navnet hentyder til at melkeproduserende dyr som beiter på disse plantene gir mye melk)

Toppunktet på Skåråfjell synes å ligge på ei stor flytteblokk. Veien opptil toppen går som nevnt greit bortsett det å klatre det sist tre-fire metrene helt opp til toppunktmerket. ( - ikke noe for den som er stiv, støl og svimmel). Fra toppen kan vi mot syd og vest skue utover Sauheradfjella. I klarvær skimter vi i vest siluetten av Gaustadtoppen.

Mot nordvest ligger «tvillingen» til Skåråfjell, Vardefjell (i Sauherad) også 814 moh. Det er et trangt og dypt dalføre mellom toppene. I bunnen av de bratte sidene renner Fiskebekk. Den bratte nordvest-siden til Skåråfjell, med stup og steiur, gir mening til navnet på fjellet.  


Bilder

Liksteinen og hvile Ørjedemningen Kirketomta nær veien til Sørmyr Ospeli - ned mot Åmot Hyggelig å komme hjem Rønningslia Varden på Nare Flyslipp i nattens mulm Fredrikstad ruin Luksefjell kirke i Fjellet Den gamle plassen Uthus på Steinli Saltsteinen på Rønningslia Opp til Gromstul Fredrikstad ruin Ekstul Listuldammen Steinbruvann Innlandsisen - flytteblokk På vei til Nare Søndre Grinilia God hjelp Luksefjell kapell - bryllup Veivalg ved Naretjern Gammel skog Skårrafjell 814 moh Kirketomta til middelalderkirken på Haugerud Gammel vei ved Økteren Heller ved Drengskilen TT har god merking Fra Nare mot S-Ø Belatjønn og Hortasveene Nordre Grinilia Drengen i Luksefjell. Demningen i Albogetjenn Drengsøya i Fjellvannet Hjelpsomhet Gammel skog Søknattjern Ruinen fra leilendingsplassen Drengen Viktig kryss i marka Lavvann i Fjellvannet Eiangen seter Midttjenn Demningen til Åslivannet Utsyn N-V fra Nare Kulturlandskap på Dale Sophies Minde i Luksefjell Godt med kattevask Naturreservat - Sauheradfjella Kåsa - historie Utsyn over Svanstulvannet Flyteøy av torv Bøgårdene i Fjellet Sandershelleren - tørr og fin Vassenden Jonseter Fin utsikt fra Skårrafjell Godalsbakken Stegaberghytta ved Åslivann Turløypemerking Senga - Hvileplass Finnvollvannet Beverhytte ved Finnvollvannet Godal Bruk turkarta til TT Beverhytte Tak er nødvendig NSBdammer Svanstul - ortofoto Bratt og ulendt setervei fra Steinli Gammel hustuft på Haukeroa Rønningsliveien nær Sommerseter Tømmerskjerm av naturstein ved Åmot Setrefossen i Fjellet Åslivann sett fra hytta Lillevidda Grei informasjon - Ørjevann Forvitring - juratiden Gromstul, ruin av innhus Steinlitjernet nedenfor setra Blakkensteinen Blakkensteinen Gromstul - tunet Finnvollen - samer Jonseter Blekketjern Gromstul Albogetjenn Informasjon om naturreservat Tunet og dammen på Listul Gaustatoppen Fra Steinli mot Finnvolldalen Svanstulkart - ringstruktur Heller i Helleråsen i Luksefjell Hjelp i Sondalsfjellet Vanninntak: Økteren-Fjellvannet Ikke alle når toppen Kavlebru Sandershelleren Vinterløype Fiskeørnrede En rest på Ørjebu Gammel Økterdemning - minne fra 1840 Bø Vestre - nordre og søndre Svanstulhytta Bryllup i Fjellet Gammel vei sydover - Fjellvannet Mat må man ha Elghorn Med kart og kompass Blekketjønn Fra Kåsa mot Drengsøya Variert terreng i Sondalsfjell Eiangen mot Jonsokbukt Rasteplass ved Bergtjern Kart- og naturvernreservatet Beslag til tremei, Drengen TT-veiskilt ved Jonsseter Sauheradfjella og Skrim naturvernområde Tunet på Jonseter Ulendt ved Naretjern Tømmerskjerm Brua ved Tvitjern Helge er god kjentmann Brennemyr Skilt - Svanstulvannet Finnvollen Kassert Eiangsveien Lona I urskogen Haukeroa Dale Heller ved Drengskilen Stulsrudseter Kroktjenn Bløyen bru Trommern - Seter Sandershelleren i bakgrunnen Buknatthelleren Fra Øysteins utsikt NSB - Vann til damplokomotiva Sommerseter Skilting og merking - Skårrafjell Buknatthelleren Demningen på Eiangen Nordre Grinilia ripsbusk Lillevidda Finnvollen nord i Skien Ei typisk setergrend - Svanstul Utsikt til Nare Steiner i ring Kåsa Restene etter Steinli seter Vær og vind Nareheimen Veiviser ved Fugleleiken Svanstulsetrene Økterdemningen Øvre Økter Glomstul - Jordvei med rydningsrøyser Listul Fiskeørn Gammel gårdsredskap Kirketomta Myr ved Åslivann Eiangen - et eldorado 2 Spelemannsplasssteinen Godalsbakken

Bildearkiv

Dersom du vil se samtlige bilder fra Luksefjell, kan du klikke her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish