Hopp til hovedinnholdet

Vassenden i Luksefjell

Vassendplassen under gården Mo eller Vassenden, lå i sørenden av Fjellvannet, bassenget der vann fra Sauheradfjella og Økteren-området samles. Det var i sin tid særlig viktig i tømmertransporten fra nordre del av kommunen.
Vassenden er nevnt i kilder fra 1600-tallet i forbindelse med en sag som stod der.
Stedet har også vært viktig for farende folk i trafikken gjennom Gjerpen, inn i Luksefjell  og eventuelt videre til Kongsberg. Her var det derfor i gamle dager herberge for reisende som ville bli rodd over Fjellvannet. For mange år siden har stedet mistet sin betydning, men det fortsatt attraktivt som tur- og rekreasjonsområde for grenlandsfolk.

Tidl. skaufut og lokalhistoriker, Jon Grinilia, har gitt oss et glimt av atmosfæren på Vassenden:
«- Vassenden var et alminnelig inntaks- og overnattingssted for folk fra Luksefjell på deres veg til og fra Skien. Ofte var folk henvist til å overnatte når mørket, tåken og uværet hindret dem fra å legge ut på Fjellvannet.
Grete Vassend kjøpte endog en alminnelig støttkjerre som hun lånte bort for 1 kr. pr. tur til Skien, til folk som ikke hadde vogn med seg i prammen.

Ole Knudsen var ualminnelig rask til å gå og ble i stor utstrekning benyttet som postbud og bærer mellom skogfuten og Fossum verk. Når han kom i slikt ærend sa han: ”Jeg går express mellom formandskapet og futeriet.”

Når folk satt i Vassenden og venta på dag eller fremkommelig vær, var der til dels drikking og turing. Brennevinet var den gang mye brukt og det var billig vare. Folk tok seg gjerne en rus en gang i mellom. Ved en slik anledning ble Ole Vassend tilbydd 1 daler, hvis han kunne gå til Skien på 3 timer og hente ei flaske brennevin. Ja, Ole tørnet i veg, men ble vel heftet litt på ”Bolaget”. Da han omsider nådde over Vassenden med flaska, dro klokka noen minutter over tida. Og da han steg inn i stua, så han på klokka og sa: ”Tia er sprungen – daleren er tapt.” Karene ga han likevel den fortjente daleren.»

Nå er husa - se bildet - på Vassenden revet for lenge siden, dyra og fastboende har overlatt stedet til naturen. Men det vakre stedet med blankskurt svaberg ut mot vannet, ligger der fortsatt – innbydende.  Mange er dem som har og har hatt sitrende forventning i seg når Vassenden har vært målet for utflukten. Det være seg enkeltvis eller grupper skranglende oppover med den gamle Luksefjellbussen i eksos- og stram bensinlukt eller senere på bedre veier og i mer komfortable kjøretøy. Speidere dro til leir på Vassenden eller skolebarn på klassetur, eller de mange foreninger på utflukter til bading, glad lek og fine naturopplevelser.

Kilde bl.a. Gamlegjerpen.no


Bilder

Luksefjell kirke i Fjellet Naturreservat - Sauheradfjella Nordre Grinilia ripsbusk Ekstul Brennemyr Fra Nare mot S-Ø Listul Kåsa - historie Elghorn Tømmerskjerm av naturstein ved Åmot Spelemannsplasssteinen Mat må man ha Ruinen fra leilendingsplassen Drengen Sandershelleren - tørr og fin Godalsbakken Gammel Økterdemning - minne fra 1840 Viktig kryss i marka Gromstul Ospeli - ned mot Åmot Svanstulkart - ringstruktur Setrefossen i Fjellet Eiangsveien Belatjønn og Hortasveene Haukeroa Beverhytte Bøgårdene i Fjellet Jonseter Liksteinen og hvile Kirketomta til middelalderkirken på Haugerud Tunet på Jonseter Gromstul, ruin av innhus Kart- og naturvernreservatet Uthus på Steinli Lavvann i Fjellvannet Svanstulhytta Godalsbakken Innlandsisen - flytteblokk Fiskeørn Senga - Hvileplass Godal Vinterløype Ulendt ved Naretjern Skårrafjell 814 moh Sauheradfjella og Skrim naturvernområde Finnvollen - samer Hyggelig å komme hjem Gammel gårdsredskap Lillevidda Eiangen mot Jonsokbukt Stulsrudseter God hjelp Kulturlandskap på Dale Søknattjern Gammel skog Fra Kåsa mot Drengsøya Skilting og merking - Skårrafjell Vanninntak: Økteren-Fjellvannet Gaustatoppen Listuldammen Sommerseter Skilt - Svanstulvannet Forvitring - juratiden Fra Øysteins utsikt Albogetjenn Demningen på Eiangen Hjelpsomhet Utsikt til Nare Ørjedemningen Godt med kattevask En rest på Ørjebu Utsyn N-V fra Nare Fra Steinli mot Finnvolldalen Jonseter Bruk turkarta til TT Gammel hustuft på Haukeroa Brua ved Tvitjern Hjelp i Sondalsfjellet Heller ved Drengskilen Blekketjern Luksefjell kapell - bryllup Saltsteinen på Rønningslia Rønningsliveien nær Sommerseter Bløyen bru Demningen i Albogetjenn Buknatthelleren Tømmerskjerm Granittisk gneis Sophies Minde i Luksefjell Finnvollen nord i Skien Varden på Nare TT har god merking Finnvollvannet TT-veiskilt ved Jonsseter Kavlebru Tunet og dammen på Listul Bratt og ulendt setervei fra Steinli Gammel vei sydover - Fjellvannet Blakkensteinen Bryllup i Fjellet Med kart og kompass Rasteplass ved Bergtjern Informasjon om naturreservat Ikke alle når toppen Ei typisk setergrend - Svanstul På vei til Nare Stegaberghytta ved Åslivann Nareheimen Bø Vestre - nordre og søndre Veivalg ved Naretjern Steinlitjernet nedenfor setra Rønningslia Flyteøy av torv Fredrikstad ruin Lillevidda Eiangen - et eldorado 2 Øvre Økter Svanstul - ortofoto Steiner i ring Sandershelleren Lona Turløypemerking Kroktjenn Demningen til Åslivannet Steinbruvann Drengsøya i Fjellvannet Fin utsikt fra Skårrafjell Kirketomta nær veien til Sørmyr Blakkensteinen Fredrikstad ruin Utsyn over Svanstulvannet Nordre Grinilia Flyslipp i nattens mulm Den gamle plassen Gromstul - tunet Sandershelleren i bakgrunnen Heller ved Drengskilen Beslag til tremei, Drengen Restene etter Steinli seter I urskogen Kirketomta Myr ved Åslivann Gammel vei ved Økteren Buknatthelleren Midttjenn Vær og vind Økterdemningen Heller i Helleråsen i Luksefjell Helge er god kjentmann Grei informasjon - Ørjevann NSBdammer Kåsa Svanstulsetrene Fiskeørnrede Veiviser ved Fugleleiken Variert terreng i Sondalsfjell Søndre Grinilia Drengen i Luksefjell. Eiangen seter Opp til Gromstul Kassert Finnvollen Dale Beverhytte ved Finnvollvannet Åslivann sett fra hytta Gammel skog Vassenden NSB - Vann til damplokomotiva Tak er nødvendig Blekketjønn Trommern - Seter

Bildearkiv

Dersom du vil se samtlige bilder fra Luksefjell, kan du klikke her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish