Hopp til hovedinnholdet

Søtvedt skole

Loven av 1860 danner avslutningen på en epoke og innledningen til en ny tid i norsk skolevesen. Hittil hadde omgangsskolen vært den sedvanlige og ordinære form for folkeskolen på landet. Heretter ble den faste skole den normale og regulære form, og omgangsskolen bare unntagelsesvis tillatt.

De første skolene i Solum var Gjemsø Legatoriske skole og jernverkets skole på Vold. Begge disse ble startet i 1775. Kommunen over­tok den gamle Vold skole i 1870. Klovholt kommunale skole ble bygget 75 år senere, i 1851. Skolebyggingen med utgangspunkt i skoleloven av 1860 skjedde i perioden 1860 -76. Solum kommune var tidlig ute og satset betydelig. Søtvedt skole må være bygd i året 1866. Tomta har gått ut fra gårdsbruket Søtvedt søndre.  

Skolen startet først i januar og varte 12 uker fram til ut i april og så 6 uker fra november til 14 dager før jul.

Men, det må være slik at barna har gått på skole før et annet sted (i Omgangsskole bl.a. på Veholt), for i en gammel protokoll står det at en elev var 14 år i 1866, og inntredelsesdatom var 1858, 14 år i 1866, født 1852.
I 1866 var det 31 elever, i 1867 39 elever, i 1868 41 elever (14 i øverste, og 27 i nederste avd.) – da var skoleåret på 9 uker i hver avdeling. 

Det kan være litt interessant å se på hva skolen hadde av inventar ved starten i 1866. Vi finner at de hadde:

«1 bibel, 7 NT, 4 Berlins naturlære, 9 Salomos Ordsprog, 6 Grøgaards Læsebog, 1 salmebok, Coralbogen af Pedersen 3, Coralbog av Lindeman 1, «Litt Stoff  til Øvelse i Norsk» 2, «Om Daaben» 1, Luthers lille Katekismus 1, Luthers større Katekismus 1

Kirkehistorie 1, Verdenshistorie 1, Andagtsbog 1, Halsens Regnebog med facit 1, Cramers Regnebog 1, Bergs Coraler 4, Forskrifte 1 sæt, Karter 1 sæt, 1 Europas Vægkart, l katheder, 3 pulte - 4 krakker, 1 vægtavle, 1 bokhylle, 1 psa.lmodicon, 1 kiste til Opbevaring av Psalmodikon, J. kiste til bøgerne, 3 eks. av Nye Testamente.»

Søtvedt 1.november 1866.

Kilder: Solum Bygds Historie I (Gjone) samt notat fra skolens siste lærer, Gerda Stokkland, da skolen ble nedlagt i 1981.

 

Nå i 2017 overtar Solum Historielag skolebygg, uthus og fradelt tomt som eiere.

Skolen er særegen og eneste bevarte bygg i original tilstand. En god representant for alle de små grendeskolene som ble bygget etter at lov om fate skoler på landet kom i 1860.


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish