Hopp til hovedinnholdet

Steinsvikkollen med bygdeborg

Foto: TAu og kjentmann Bent Dagsrud er kommet opp brattbakkene og møter sin første utsikt. Vi ser vestover fra Steinsvika. Den krappe åsen i bakgrunnen er Valsfjellet i Melum. Gården under nevnte topp ligger på her på østsida av fjorden. Det er Haukenes. På Vestsida ser vi Gården Hella med Dolva i bakgrunnen.

Bratte koller tyder på at innlandsisen har gitt gjenstridig berggrunn hardhendt behandling i sin tid. I  Solum bærer blant annet Åfossområdet preg av dette. Bratte koller som Tangarås, Åfossåsen, Steinvikkollen  samt Karlsesås, Jakobås og Hanseså er blitt liggende igjen som beviser på dette.  De ligger sentralt i landskapet mellom bykjernen i Skien og Norsjø.

To av Solums åtte bygdeborger finner vi også her. Lilleåsen bekrives i Solum bygdebok som «en liten knatt på Åfoss men vel skikket til borg». Langt mer robust troner storebror Steinsvikkollen bygdeborg i landskapet like i nærheten, - i grenselandet mellom Åfoss- og Elsetgårdene.

Lilleås – «lillebror»

Rett vest for Lilleås-borgen  ligger plassen Bergjordet (under Åfoss gård i sin tid) Borgen er liten og uten vann, men den var nok et sted der man lett kunne søke tilflukt om fare truet. Knatten hadde bratte sider som gjorde den velegnet som forsvarsanlegg i gammel tid (folkevandringstida). I tillegg til det bratte fjellet fant man det kun nødvendig med et par korte murer som sperre mot eventuelle angripere. 

Steinsvikkollen – «Storebror»

ligger med en avstand fra Lilleås på 500 meter i luftlinje, ut mot Norsjø.

I offentlig register for registrering av fornminner, databasen Askeladden, finner vi følgende  detaljerte og formelle beskrivelse av Steinsvik bygdeborg:

«Åsen faller stupbratt av mot S og SØ. Også mot N og NV er det svært bratt, så godt som utilgjengelig. Mot V og NØ er sidene slakere, men her er adkomsten sperret av flere murer. Se skisse. På kollens V-del: Mur 1. Den starter ved et 5m høyt stup i S, går 11m mot NØ, 15m NNØ, 13m N-NNV, 10m N, 18m NNØ og til slutt 4m Ø, der den ender ved et lite stup. Bygget av grov bruddstein. Totale l 70m, hovedretning N-S. Gj sn br 2,5m, gj sn h 0,5m. På åsens Ø-side ligger 3 korte murer: Mur 2. Den S-ligste av disse, 65m ØSØ for åsens høyeste punkt, går N-S i en l av 6m, br 3-4m, h 0,5m og sperrer en kløft. 16m NV for denne, på NØ-brinken av en bergrabbe, en NV-SØ-gående fortsettelse av muren, l 11m, br 2,m h 0,4m. 15m lenger NNV og 7m lavere fortsetter muren. Terrenget er her temmelig slakt. L NV-SØ 17m, bredde(br) 2-4m, høyde (h) 0,5-1m. 55m ØNØ for denne siste murens V-ende, og lavere nede i lia: Mur 3. Denne er sterkt utrast og ligner en veldig steinrøys i hellinga. Muren må ha vært høy, og den dekker et lett tilgjengelig parti av åsen mellom en berghammer i S og et stup i N. L N-S 30m, br 10m, h 0,5m. I S-delen av mur 3, en Ø-V-gående, nesten steinfri renne, l 7m, br 1,5m, h 0,5m. Dette kan ha vært inngangen til borgen. Det indre borgområdet er sterkt kupert, men med lune kløfter og små sletter mellom bergkollene, særlig i SV, S og SØ. Bergryggene er stort sett N-S-gående. Høyeste punkt ligger ca midt i området. 10-20m N-NØ for åsens høyeste punkt er det et par små myrsøkk der det står vanndammer. 150m V for høyeste punkt ligger en liten slette på NV-brinken av åsen. Denne ble brukt som forsamlingsplass i gamle dager. IN-kant av denne sletta finnes noe som kan ligne en murrest, orientert NNØ-SSV, l 10m, br 0,7m, h 0,7m. I S-enden svinger den mot SØ, l 1,5m. Dette kan være rester av en hustuft som J S Munch så på stedet i 1947. Gravhaugen som nevnes, kunne ikke gjenfinnes i 1970. Den kan være fjernet ved reising av kraftlinjemaster nær toppen av åsen for kraftlinjen Rjukan - Porsgrunn.»

Solums bygdehistorie

gir oss følgende beskrivelse. Steinsvikkollen ved Elset "er en meget stor og fin borg som har steile og bratte sider til alle kanter, samtidig som det fra nordvest og vest er ganske lett å komme opp. Disse oppgangene er sperret av en 150 m lang mur som for det meste løper langs toppen av en 2-3 meter høy bergvegg. Borgområdet er meget stort, noe kupert og skogkledd og med flere myrhull hvor det står vann. Fra toppen har man en strålende utsikt vidt omkring, særlig utover Norsjø.


Bilder

Rugtvedt kollen Kvernveien ved Ramberget. Typisk Solumterreng Fjærekilen Steinsvikskollen - bygdeborg Søtvedt gravhauger Betydelig husdyrhold i Skjelbreddalen Østgård Balsøya - Frierfjorden Elstrømbrua Telemarksbakken Flakvarp Søtvedt skole Elstrømbrua Våningshuset på Fjære Bygdeborgmur på Steinsvikkollen En svunnen tid, vrak. Hvitsteintjenna Åfoss Kultursti Veholteika Navet i hestevandringa på Masteflet Fjære teglverk Den gamle havna til Fjære Klyvedammen i dag Steinøks fra Dagsrud Geiteryggen - illustrasjon fra kvartærgeologisk kart Voldsfjorden Haukenesodden Utsikt over Rødmyrfeltet Bydelen Åfoss Ånnerød Gård Der Kilen er trang Gravklev mot Åfoss Brekka under Steinsrød Telemarksbakken Sandtak ved Fjærekilen Kolvholt skole Elset Rugstad Teglverk Flott og tørr heller ved Masteflet. Trafikktyngdepunkt Industrifelt Jerngruve Ramberget, Åfoss Gravklev Vannforsyning - Kunstig magasin Gravrøys i Bervikåsen Låven på Fjære Oldsakfunn fra Åfoss Trommedalskåsa - Rødmyr Flyplassidé Kjørbekk Skyggestein Havna på Vold Hentiagruva Gammelt hus, tidl. butikk Gåsodden gård og odde for utsetting av skip Åfoss skole Veholteika Sandodden Åfoss skole Fjærekilen sett fra veien Losjihuset på Fjære Elset teglverk Veholt Gård Fjære gård Røra Voldsfjorden er trivelig Ammedokka - rasteplass Søtvedt skole og barnehage Trollet i skogen. Strutsefjær, bregne ved Masteflet Åfoss øvre Nordre Bjørntvedt Bakkane Gård Rødmyr - Trommedalskåsa Tidligere innsjø. Søtvedt Geiteryggen Etter snøfallet Hanesbukta Ravinedal på Geiteryggen Klyvedammen - Kverndammen Solum kirke Søtvedtgårder Vintervei på Nordre Bjørntvedt Spor etter istidan? Geiteryggen flyplass og Skyggestein sandtak Rydningsrøys på Grøtvik Klyvedammen Gravhaugene på Bjørntvedt. Firingsfossen Åfoss-Skotfoss Veholteika. Den gamle kjempen er dø. Ånnerødveien Ute av bruk på Masteflet Bydelen Åfoss Rugtvedt gård nær bygdeborg Dyr på beite Klyve vestre Tute - kontakt med den andre sida Fra Svanvik mot Vold Fjærestrand - teglsteinbrygga Solum kirkegård Kværnfoss Mølle og Verksted Skjellsand ved Rugla Rambekk Vinter i solumskauen Fra jordene vest for Steinsrød Geologi, plakat ved Hentia Solum prestegård Grøtvik Innerst i Voldsfjorden Bydelen Åfoss - Øvre og Nedre Åfoss Ammedokka - plass under Elset Suttervika Holtan gård

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish