Hopp til hovedinnholdet

Galten i Valebø

Galten er i dag privat eiendom – uten næringsvirksomhet. På denne odden i Norsjø lå Galten skysstasjon, gjestgiveri med brygge, der huset ligger også i dag. Det er et uvanlig vakkert sted med vidt overblikk over sjøen, men værhardt.
Det kunne være travelt på Galten når folk lå værfaste og ventet på å komme videre. Stedet hadde mange overnattingsplasser så her kunne det være mange typer mennesker samlet. Det ble skjenket brennevin og det var ikke fritt for at det ble livlig mange ganger. Det hendte man måtte ta kontakt med lensmannen på Ulefoss for å få ordnet opp i bruduljer. Det er reist et nytt hus, en fritidsbolig, på tomta til det gamle gjestgiverstedet..

Den gamle Galten ligger sentralt til i vassdraget, men stedet og brygga ligger, som nevnt, utsatt til for vær og vind. Halvøya Galten stikker seg ut i Norsjø. Navnet Galten brukes ofte i forbindelse med slike markante steder som for eksempel på odder og nes. Opprinnelig lå Galten under Oppsal gård i øst. Stedet ble tidlig nevnt som gjestgiversted da den betjente ferdselen både nedover og oppover i Telemarksvassdraget. Inntekter fra Roskyssing samt båtbygging og gjestgivervirksomheten ga velstand på Galten. På 1800-tallet ble Galten med Maureflåtten skilt ut som eget bruk.

I gammel tid la båter med gods og fe og folk inn til brygga ved skysstedet Galten. God brygge med "venteskur" ble senere bygget inne i vika der Brenneelva renner ut. Dermed ble Valebø brygge liggende mer i le for vær og vind. Grusavsetningen fra Brenneelva har skapt mulighet for camping på dette idylliske stedet. Her er det tilrettelagt for turfolk.

Øst for Galten mellom Harefjell og Ormekollen, med bygdeborg, lå husmannsplassen Maur(e)flotten ca 100 m.o.h. . Husbukk "fortærte" bygningene. Dagens eiere, Gunhild og Gudmund Lia, har bygget ei lita hytte i bindingsverk til erstatning for den husbukk-befengte husmannsplassen. Maureflotten hører til Galten.  Like syd for Maureflotten ligger Ormekollen bygdeborg. Galten ligger ned under Ormekollen

Noen hundre meter nord for Galten lå to husmannsplasser. Det var Margitsplass (trolig Marjas eller Børtesplass), g.nr.337 br.nr 3 Begge kvinnene bodde på plassen som enker i noen år på henholdsvis 1700- og på 1800-tallet. Vi kan i dag se hustufta (Brudeskjæret=Mrgitsplass?) oppe i skogbrynet. Her er ei fin lita strand og båtfolket, særlig fra Ulefoss sida, er flittige brukere av idyllen. Plassen Orekåsa, g.nr.337 br.nr.2,4 og 16, er renovert til fritidsbolig. Ute i vannet ser vi Brudeskjæret der brud og brudgom i stormfullt vær druknet på vegen hjem fra vielse i Romnes Kirke - i følge et sagn.

Gard Strøm har laget en grundig og god  database/nettsted over gårdsbruka fra "Gamle Valebø" - Holla øst for Norsjø. Innledningsvis skriver han bl.a.:
"Opsal var eid av Holla presteembete. Selve gården Opsal ble regnet som "en ringe gaard" og betalte laveste skatt, som en ødegård.
Det mest attraktive ved Opsal har i eldre tider tydeligvis vært plassen Galten, som tidlig ble brygge og gjestgiveri. Det var Galten som
var den første "Valebø brygge". Her var det også roskifte.

De tidligste eiere av Opsal med Galten var, som sagt, Holla presteskap. Ordinerte prester og proster til Holla festet bort Galten til
forskjellige drivere. Vi kan følge de ansvarlige Gjestgivere i Tinglysingsprotokollene fra begynnelsen av 1700-tallet."


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish