Hopp til hovedinnholdet

Gardvanna

Området nær Nedre (store) Gardvann og Øvre Gardvann er Nærliggende og kjært turområde for folk i Grenland. I dette området hadde elgjegeren og skogmannen, kjent under navnet Elg-Johansen, tilhold i mange av sine huler og små "krypinn" for vær og vind på 1900-tallet. Her likte han seg åpenbart med Bratsbergbanen som passerte like forbi i syd (Valeseter), Valebøbygda ligger i vest og Gjerpen og byen ligger i syd-øst. Og, ikke minst kunne den lille og seige mannen traske og jakt i Sauheradfjella i nord. Les om Elg-Johansen. - Terrenget  er stedvis naturdramatisk Hestefjella med Store og Lille Nipen og Hoppefjella nær innpå. Dette var et område som også "gutta på skauen" valgte seg ut under krigen. De hadde to baser Ormetjernleiren og Elgtjernleiren syd for Valebøveien og Jernbanen, samt en milorg-leir på Hoppefjell.  

Vassdraget er ikke stort, men ned fra vann bl.a. Våteklevvann, Langvann og Gyristulvann, sydvest for Svanstul, renner bekker og små elvestryk ut i Øvre Gardvann. Vannet renner så ned i Store Gardvann som er demmet opp. Det er gjort forsøk på å få regulert vannfallet ut fra Gardvann med vannkraftproduksjon som mål. Den idéen er lagt "på is" da iherdige protester mot ødeleggelse av naturen nedover elv og fossestryk,mot Valeseter, stoppet planen.

Nedre og Øvre Gardvann er populære turmål om sommeren. Her er det mange fine badeplasser, spesielt i elva mellom de to vanna. Her er det mange fine kulper, og fine svaberg langs elva og i øvre enden av Nedre Gardvann. (-se bildet.)
Også langs elva fra Valeseter og oppover er det mange fine raste og badeplasser. Da må man følge den blåmerka stien. (Ikke mulig med sykkel) Det er vel 5 km til denne cachen, og ca 6 km til badeplassene i enden av vannet. (Fra informasjonen om Geo-caching i området sakser vi følgende greie beskrivelse på internett:)
"Så dette er en fin tur også med barn. Det er et rikt dyre og fugleliv i området. I den bratte fjellveggen på vestsida av Gardvannet hekker bl.a. ravn. Det er flere lokaliteter for spesielle sommerfugler langs veien, og det er bra med fisk i vanna. Telemark Jeger og Fiskeforening disponerer terrenget Valeseter-Gardvannsområdet mens Skien Jeger og Fiskeforening har området lengre nord. Og det er mange minner etter tømmerfløtingen som foregikk før skogsbilveiene ble bygd. Allerede ved Valeseter ses de flott oppbygde steinmurene langs elva. Og det er flere av dem oppover i vassdraget. Tømmerbilveiene i området er gode grusveier. Det er flere "cacher" i området som er verdt et besøk. Selv om det er en del motbakker på vei innover i marka, så er det overkommelig.  Og det går jo veldig lett tilbake igjen. Avstand fra parkeringen er ca 8,5 km, og fin sykkelvei helt fram til cachen."

På 1900-tallet var det vanlig at en del av befolkningen dro på bærturer til Gardvann - familieutflukter med tog til Valeseter, og så vandring inn i bærskauen. Dette var en del av vår kultur som mange eldre savner i våre dager. Man har jo slett ikke samme opplevelse og glede av å kjøpe årets bær-forsyning på "Super'n".

I Gardvann er d stum. Mange skriver Garvann og Garvanna.


Bilder

Skolevei i Ytre Valebø Elva mellom Gardvanna Maurflotten - enkle kår Strand og båthus Galten - tidligere skysstasjon Geitebuvarden Pors Bratsbergbanen Utsyn fra Geitebuvarden Rødbegerlav Jordveien til Margitsplass Nisterud Svartufs bru og tunnel - strategisk punkt Megge på Snipen Det gamle tunet til Geitebua Geitebuvarden Seterveien Mastetrær Eik i Geitebua Lindalselva nær Stulen 2 Hula i Kringletjernåsen Opsal gård Fjelltjern Svartufsbrua blei sprengt Geitebua - tidens tann Nedi lia på Storesnipen Fra Eik sett mot Norsjø Krigsminne ved Svartufs Valbø skole Mastdalen Valebø skole Elg-Johansens biografer Valebø kirke Hegestua Dilsdalen Brudeskjær og Orekåsa Grisehus på Galten Lindalselva nær Stulen Munken sett fra Mastdalsbukta Skogshytta nær Halvfarsmyr Usterud Svartufsbrua sett fra minnetavla Gjeteboden Hytte på Galten Geitebugrenda Elva mellom Gardvanna Utsyn mot Ulefoss Valebø Landhandel Avdekking av kolmile Veiviser i Skådalen Valebø Mølle Nedre Gardvann Mastdalsbukta Mastdalen nær Trollborg Mastdalsbukta Maurflotten husmannsplass Ørn i Valebø Hula i Kringetjernåsen er rommelig Dilsdalen feriekoloni Geitebutjern Malmskjæret Elg-Johansens hule i Siljuknatten Galten (tidl.) gjestiveri Utsyn fra Skådalsveien Vi ser mot Mastdalen Latmannsbua Dilsdalen feriekoloni Gardvannet sett mot Store Snipen Gardvann sett fra Store Snipen To russiske krigsfanger I ei kløft på Flåttene Utsyn fra Geitebuvarden Idyll ved Geitebutjern Brygga på Galten Brenneelva, nordvest i Valebø Elgtjernleiren Ytre Valebø skole Geitebua - bak ses Geitebuvarden Utsyn mot Valebø 2 Hellerhule Hula i Kringletjernåsen Krigsminne - to graver i Valebø Geitebuseter Margitsplass Kart over Elg Johansens tilhold Trekull i traktorveien Utløp fra bekken i Dilsdalen Stulstjern - foreningshytte Sandvika Kirkenatten i ytre Valebø Jordene til Geitebua Utsyn fra Store Snipen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish