Hopp til hovedinnholdet

Skole i Ytre Valebø

 Det store huset på haugen var lærerbolig og Skolen på Glaholt ses ned til høyre i bakgrunnen på bildet. Ytre Valebø skole.

1891-92 fikk man skolehus i ytre Valebø. Godseier Løvenskiold gav tomt med leikeplass av Glaholt-grunn og tømra skolehus til bruk for Øygårdene og andre buplasser på østsida av Norsjø.

Takkebrevet fra Holla kommune lød slik: “ Holla skolestyre uttaler sin takknemmelighet for den velvilje Hr.Godseier legger for dagen like overfor skolevesenet og navnlig dets styre ved å tilby dette den liberale gave av tomt på Glaholt og bygging av skolelokale dersteds.”

Skolen kosta kr 932 med amts-tilskudd på kr. 310,-.

Ole Hvala overtok igjen denne sin gamle stilling fra 1894-1918. Fra april til juni 1912 hadde han lærer K.Kværnes som vikar i Glaholt krets.

Johannes Saga, født i Bø i 1897. Han ble tilsatt ved Glaholt skole den 21.august 1920 – Året etter flyttet han til Heisholt skole. Skolestyret vedtok i 1920 å kalle Glaholt krets for Ytre Valebø.
Halvor B. Sigurdsen og Ruth Stuverud var vikarer etter Saga til skoleårets slutt i 1921
Olavius Wilhelm Grytten var lærer i Ytre Valebø 1921-1923, da han flyttet til Øvre Valebø.

Eivind Lindheim ble uteksaminert lærer på Notodden i 1923 og ble samme år tilsatt i Ytre Valebø. I  1930 ble han også lærer i Øvre Valebø da Ytre Valebø ble udelt skole med bare 13 barn. Lindheim søkte permisjon skoleåret 45/46. Han hadde håp om post i heimbygda si. Sigrid Hvitsand ble hans vikar.

Peder Lien virket som lærer i Øvre og Ytre Valebø i 46/47

Knut Kjøk fra Valdres ble konstituert høsten 1947. Skoledirektøren gjorde merksom på at han hadde vært medlem av lærersambandet og ikke fylte vilkårene for godkjenning som lærer. Skolestyret vedtok enstemmig: " -  etter de opplysninger det nå har om Kjøks nasjonale holdning i okkupasjonstida kan han ikke bli fast tilsatt i posten”. Han slutta ved juletider etter å ha holdt skole ca. 15 veker.

Børulf Olaus Grimstveit f.27.juni 1910 ble tilsatt som lærer 1.januar 1948

(Øvre Valebø hadde eget skolehus fra 1862.) Sonja Mastdalen kan fortelle at hun fikk 1 krone per dag for å gå att og fram mellom Geitebua og skolen på Glaholt (rett etter krigen. Hun hadde lærer Grimstveit på skolen
Ole Hvala overtok igjen denne sin gamle stilling fra 1894-1918. Fra april til juni 1912 hadde han lærer K.Kværnes som vikar i Glaholt krets.

Johannes Saga, født i Bø i 1897. Han ble tilsatt ved Glaholt skole den 21.august 1920 – Året etter flyttet han til Heisholt skole. Skolestyret vedtok i 1920 å kalle Glaholt krets for Ytre Valebø.
Halvor B. Sigurdsen og Ruth Stuverud var vikarer etter Saga til skoleårets slutt i 1921
Olavius Wilhelm Grytten var lærer i Ytre Valebø 1921-1923, da han flyttet til Øvre Valebø.

Eivind Lindheim ble uteksaminert lærer på Notodden i 1923 og ble samme år tilsatt i Ytre Valebø. I  1930 ble han også lærer i Øvre Valebø da Ytre Valebø ble udelt skole med bare 13 barn. Lindheim søkte permisjon skoleåret 45/46. Han hadde håp om post i heimbygda si. Sigrid Hvitsand ble hans vikar.

Peder Lien virket som lærer i Øvre og Ytre Valebø i 46/47

Knut Kjøk fra Valdres ble konstituert høsten 1947. Skoledirektøren gjorde merksom på at han hadde vært medlem av lærersambandet og ikke fylte vilkårene for godkjenning som lærer. Skolestyret vedtok enstemmig: " -  etter de opplysninger det nå har om Kjøks nasjonale holdning i okkupasjonstida kan han ikke bli fast tilsatt i posten”. Han slutta ved juletider etter å ha holdt skole ca. 15 veker.

Børulf Olaus Grimstveit f.27.juni 1910 ble tilsatt som lærer 1.januar 1948

(Øvre Valebø hadde eget skolehus fra 1862.) Sonja Mastdalen kan fortelle at hun fikk 1 krone per dag for å gå att og fram mellom Geitebua og skolen på Glaholt (rett etter krigen. Hun hadde lærer Grimstveit på skolen


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish