Hopp til hovedinnholdet

Bronsealderrøysene ved Hvitstenstjern

På åsen nær Hvistentjern ligger mange gravrøyser fra bronsealderen. Dette er et av de mest markante fornminnene i Grenland. Stedet er lett tilgjengelig fra Voldsveien, syd for Skien Lufthavn og Skyggestein grus og sandtak, et populært turmål i Solummarka. Røysenes beliggenhet og plassering tyder på at mange, langt tilbake i tid, har vandret gjennom terrenget her. Dette er en allfarvei hvor folk har vandret i flere hundre år.

 

"Mange mener at gravrøysene oppe på Hvitsteinåsen er de mest kjente fornminnene som vi har i Grenlandsområdet. Dette området blir på grunn av sin vakre natur og sitt deilige turterreng daglig besøkt av mennesker som er ute for å finne hvile og avkobling.

På sin tur kan de ikke unngå å legge merke til noen av de mange gravrøysene som er lagt i dette området; det være seg fra hvilken kant en måtte komme. Hvitsteinåsen kan nemlig nåes fra forskjellige utgangs­punkt. 

Kilde "Gravrøysene på Hvitsteinåsen"  av Per Chr. Nagell Svendsen. Fra FORNMINNER I GRENLAND utg. av Brevik Historielag, Årbok 1991:      Vårt utgangspunkt er fra vestlig retning. For å komme dit kjører vi riksvei 353 forbi sideveiene til Geiteryggen flyplass, Solum kirke og Nyhus. Dernest vil en kunne oppdage en liten skogsbilvei opp mot Hvitsteinåsen. Og på et lite skilt som er spikret til et grantre, vil en med et skarpt blikk kunne lese: «Hvidstentjern».

Hundre meter inn på denne veien kan en parkere bilen. Dersom en lar dette være utgangspunktet for turen, har en nå bare å følge stien opp mot åsen. Et stykke lenger oppe vil en ved et stiskilIe kunne finne en veiviser hvor det står: «Gamle gravhauger».

Dette skulle med all tydelighet vise en at en er på rett vei. Ganske snart vil en i nordlig retning kunne oppdage de første røysene.

Disse gravhaugene er kjennetegnet ved at stein etter stein er lagt oppå den dødes gravkiste (hellekisten) - uten å ha blitt dekket til med jord etterpå. Denne type graver tidfestes vanligvis til bronsealderen (1500 ­500 år f.Kr.), men helt sikker er en ikke. (De store gravrøysene på Mølen er sannsynligvis noe yngre, all den tid det området som røysene ligger i, må ha ligget under vann i bronsealderen. Dessuten er det funnet jern i dem).

Mer info: "Gravrøysene på Hvitsteinåsen"  av Per Chr. Nagell Svendsen:
"Fra hele Telemark kjenner vi til bortimot 100 gravrøyser, og nesten halvparten av disse finnes i Solum. Noen av dem kan være ganske store der de ligger og kneiser oppe på høydedrag og åser. Gravrøysene er nemlig plassert slik at de ligger i nærheten av vann eller der hvor ferdselsveien gikk tidligere. 

Slik er det også for røysene ved Hvitsteintjerns vedkom­mende.

Disse er nemlig ikke blitt anlagt i den umiddelbare nærhet av der hvor en mener menneskene bodde i bronsealderen. Således kan en finne slike røyser på åser og nes langsmed Norsjø, nedover langs elven, ute ved kysten foruten altså på åstopper, fjell og langsmed vann inne i landet.

Dersom vi ser nærmere på de gravrøysene som vi finner inne på Hvitsteinåsen, vil vi oppdage at de alle har et oppkastet hull fra toppen. Dette kan være gravrøveres verk. Disse har høyst sannsynlig vært i arbeid både her og andre steder like opp til vår tid. Men en vet ikke bestandig hvor de har vært og på langt nær hva de har fått med seg.

Det fortelles om en kakse i Gjerpen som levde på siste del av 1700­-tallet, at han la grunnen for sin rikdom ved å grave opp en rad med gravhauger. Blant bygdefolk har det helst vært en viss redsel for slike ødeleggelser. Det kunne føre til forbannelse og ulykker for gården og de menneskene som bodde der, mente en. Derfor har haugene stort sett fått ligge i fred.

En av de største gravrøysene på Hvitsteinåsen har fått kastet bort stei­ner helt ned til hellekisten (steinkiste på bunnen). Her kan vi tydelig se steinhellene som står på høykant, pent og rektangulært ordnet.

Lengden på steinkisten er ca. 1,5 meter. Her er den døde lagt, og sammen med seg har han sannsynligvis fått det viktigste av det han ville komme til å trenge i sitt kommende liv. Det kunne være mat og drikke foruten våpen og de viktigste redskapene.

Alt dette er borte, men den åpnede steinkisten er altså tilbake. Her hvor den ligger oppe på Hvitsteinåsen er den, sammen med de omtrent 15 andre gravrøysene, et «levende bevis» på de menneskene som levde her i dette området for omkring 3000 år siden." 

Og fra Temanotat til turistforeningens turkart, Skien Vest, sitat :
"Mens helleristningene og de store steinrøysene kan være fra bronsealder, 2-3000 år gamle, er de fleste synlige jordhaugene i gravfeltene fra jernalder. De er laget fra ett til to tusen år siden (Finndal m.fl.). I en periode i mellom disse tidsaldrene, ble legemet brent ved begravelsen, og asken nedsatt i flatmarksgraver. Slike er det funnet flere av i området ved Solum kirke. 

Helleristningene viser skip og fruktbarhetssymboler, og skål gropene- kan ha vært i bruk for offer. Ristningene i Grenland er funnet på de hardeste lag av kalkfjellet langs Gjerpendalen og innover. Ennå er ingen funnet i Solum, vest for vassdraget.
Røysene, som er gravminner, har gjeme en hellekiste i midten og er plassert på svært iøynefallende steder. Oftest høyt oppe på åser, nær ved stedet der ferdselsveiene gikk, enten til lands eller til vanns. Mest imponerende er samlingen av røyser på åsen vest for Hvitsteintjenn. 
En rekke av de øvrige åsene i området har kun en stor røys. Gravrøvere har gjennom tidene åpnet haugene og kastet steinene til siden. Derfor er det en grop i midten. Husk at dette er fredet område, så flytt ikke på steinene." 


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish