Hopp til hovedinnholdet

Herkulesbrua - Bukkholmen

I 26/8 2011 ble brua formelt åpnet. Herkulesbrua innebærer at vi nå endelig har fått mulighet for å anlegge trafikksikker gangvei rundt "byvannet" - Hjellevannet. Dette er et flott bidrag til god folkehelse og trivsel i kommunen vår.

Gangbrua mellom Klosterøya og Gimsøy 
Ørnulf Hjort-Sørensen ,Telemarksavisa, kunne i 2009 informere oss om følgende:

"Selskapet (Sektor) eier Herkules og har nå investert rundt en milliard kroner i utbyggingen. Bruarbeidet skal etter planen starte i oktober, med ferdigstillelse neste sommer. Da skal også tilførselsstiene i begge ender være på plass. Herkulesbrua blir en hengebru i stål, og ikke en flytebru som det først ble snakket om. Den vil gå parallelt med høyspentlinja fra Herkules til Klosterøya, men ligge i linje ca 15 meter nærmere Klosterfossen. Siden skal høyspentlinja legges som sjøkabel. Brua blir 126,5 meter lang med et fritt spenn over vannet på 84,5 m. Den skal bygges og sikres for brukerne etter Statens Vegvesens normer. Under brua skal det legges rør for kommunikasjonskabler, gass, fjernvarme og - kjøling. Dette gjør Sektor for egen regning, som et tilbud til de private aktørene i disse markedene. Prislappen lyder på 14,5 millioner kroner, pluss nær tre millioner kroner for infrastrukturen under.

I 26/8 2011 ble brua formelt åpnet 
Herkulesbrua innebærer at vi nå endelig har fått mulighet for å anlegge trafikksikker gangvei rundt "byvannet" - Hjellevannet. Dette er et flott bidrag til god fokehelse og trivsel i kommunen vår.

Klosterlandet og Kosterhagen
Nær til brohodet på Gimsøysida ligger det nye boligkomplekset "Klosterhagen". De historiske Klosterhagene  lå på Klosterøya (Gimsøy) i sin tid. Områder som lå langs strandkantene og som "strålte" ut fra Klosteret ble i sin tid benevnt som Klosterland. For eksempel: Langs Bryggevannet og ned langs Skienselva, og her langs Hjellevannets syd-side i retning Faret, det var Klosterlandet. 

Bukkholmen
Bukkholmen i Hjellevannet ligger nær Herkulesbrua og "stanger" en del av vannmengden innover langs øyene slk at ikke all renner ut i Klosterfossen. Det er mange slike små holmer og øyer langs norskekysten som har fått navnet Bukkholmen. De har nesten uten unntak sitt navn fra husdyrholdet i sin tid. Et sted man kunne isolere og holde kontoll på bukkene. Ofte finner man en holme med navn som Kjeøya, Gimsøya eller Sauøya i nærheten. Bukkholmen er også blitt kalt Kjeøya (Kje eller geitekilling). Kan hende skriver navnet seg snarere fra lasefiske i gamledager. Det er mulig man her hadde rigget til et tre-kar(flettverkskurv) man fanget fisken i? En fangstmetode som ble nyttet i middelalderen og opp mot våre dager (f.eks. Kjerrafossen i Lågen) I så fall kan Kjeøya ha fått navnet avledet av kar.    

Det hender man støter på skrivemåten Bokholmen - av det spinner enkelte ut en teori om et fredelig sted der nonnene leste og sugde til seg lærdom. Feil! Utover på 1900-tallet ble Bukkholmen ofte nyttet som en skjermet plass for pokerspill. Helt i fred fikk man likevel ikke være på øya ved fossen. Barn fra Gråten og Gimsøy søkte kriblende spenning i ved  å spionere på de voksnes løsslupne liv med kortspill, øldrikking, krangling og kjærlighetsytringer. 


Bilder

Lang historie - gammel kirkegård Tuftebygget Gravhaug på Bjørntvedt I fremmed land Moflata barneskole Samba Enorme mengder sand på Nenset Varpering, ringbolt Den gamle kirketomta på Faret Hjellevannet rundt Vrak langs elvebredden På toppen av Lakollen Klyve Gård- tun Klatring i Himalaya Skipstrafikk fra tidlig middelalder Benk ved tre Radehuset på Osebakken Svea fyrlykt nær Gråten Hellekiste Hans Cappelens Minde Gamle Herkules idrettsbane Hester i skauen Gamle Gråten Flakvarpbukta Holtaplassen - nå båtopplag Den gamle by Steingardsåsen bygdeborg Idrettspark og furumo Isdemningen på Lakåsen I bruk som sykehus fra 1831 Nye boliger på Raset Nordre Bjørntvedt Gangveien fra Faret mot Elstrøm I Drakehullet GRÅTEN sjarmerende bydel Gråten Sykehus fra 1831 Til Raset Lakollen. To hyggelige turvenner Hus i sveitserstil, Vesterheimveien Boliger på Herkules Raset ved Tamberlund og Kjerringteigen Raset sett fra Menstadbrua Klyve gamlehjem Byggegrunn for industri på Raset I Galgebakkens løsmasser Herkulesbrua Ved Solummarkas begynnelse. Isdemningen på Lakåsen Dragehullet Hesteinnhegning Ny bru til Klosterøya Gråsteinsdemningen for isdammen Ånnerød gård ble anlagt her. Feiet Skibakke På Raset Fra Galgebakken langs Gimsøylandet Herkules brygge Skole og idrettshall Fartangen Miljø i Gråten Raset sett fra Bøle Herkulessida Trav Bukkholmen Ridesenter Bevergnag i urbane strøk Ekserserplass på Gråtenmoen, kart Gimsøykrysset Tettstedet Gråten Holtaplasen Gråtenmoen - Offisersmessa På Gråtenmoen Skien Fritidspark Hjellevannet mot Klosterfossen TSS - gammelt og nytt ST Faret gravplass og kirke - info Gråtenmoen ekserserplass Klyve Gamlehjem Det gamle fergestedet Bakerovnen eller Dragehullet Fortøyningsbolt Faret gravplass og kirke INFO Utrast fra Kjerringteigen Gimsøykrysset Herkulesbrua Gimsøy skole Rasfare Moflata - Høyblokkene Hotell og Vandrerhjem Hester langs veien Fritidsparken - informasjon Gråsteinsdemning på Lakåsen Navn og landskap På Galgebakken Bukkholmen Hotell Fritidsparken Faret og Galgebakken Burmaveien - Telemarksvegen Gimsøy grendehus Båthus og brygge ved Faret Gravhaug på Bjørntvedt Ola Glomstulenvei Bolig SCHWACH Jomfrudammen inkluderes i Fritidsparken God renovering av gamle bygg Jomfrudammen Fyrlykt - Svea Klyvedammen - Kverndammen Fornminne - stolpehus før øvrige anlegg på Herkules. Gråten - næring og bosted Gråten og Follestad Raset Kart Utsyn fra Steingardsåsen bygdeborg Herkules Stadion - idrett Dragehullet Eidsborgbryner Dragehullet Himalaya i Skien Bygningsmiljø ved Herkules Isdemningen på Lakåsen Herkules IF på grunnfjellet

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish