Hopp til hovedinnholdet

Jomfrudammen

"For 70-80 år siden ( regnet tilbake fra 2015)var det ikke mange går­dene i Solum som hadde «springvann». Det var brønner på nesten hver eneste gård. En del brukte pumper for å få opp vannet, men oftest ble vannet heist opp i ei bøtte. Der hvor flerehus lå nær hverandre, var det ofte en felles-brønn. 

Under Vemmerfjellet ved Bjørndalen var det en gammel og god brønn som aldri ble tom. Kilde hadde ekstra godt vann. Den ble kalt Skriverbrønnen, - anta­kelig fordi sorenskriveren i Nedre Telemark budde i Bjørndalen i lengre tid. Det fortelles at hit kom folk helt fra vestre Porsgrunn når de skulle ha ekstra godt vann til spesielt bruk.

Først i 1923 ble det kommunalt vannverk i Solum. Vannet ble tatt fra Bjørntvedt-tjernene, og vannverket skulle forsyne bebyggelsen mel­lom Skien og Porsgrunn. Med rørledninger og rettigheter kostet det ca. 400.000 kroner. 
Nå har Solum bygget nytt vannverk sammen med Skien. Vannetpumpes fra Steinsvika ved Fjære­kilen og opp i et magasin inne i fjellet i Tanger­åsen. Derfra føres det videre til Skien og tett­bebyggelsen i Solum."

- utdrag fra "Heimstadlære for Grenland 


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish