Hopp til hovedinnholdet

Kart over eiendommene til Løvenskiold Fossum

1883, Løvenskiold Fossum

 

Løvenskiold-Fossums eiendommer ca. 1880 og 1883 Den Private Opmaaling 1883 rev 1977. Kartverket her presenteres av Rødseth/Gardåsen, Med gamle kart gjennom Skiens Historie

   Etter at tilbakegangen begynte for jernverket på Fossum i 1850-årene, ble sagbruksdriften den bærende næringen. I 1870-årene ble sagbruksdriften flyttet til Bøle hvor det i 1884 ble anlagt en dampsag. Kammerherre Herman Løvenskiolds eldste sønn, Leopold, overtok Fossum i 1885 og la hele tyngden på trelastproduksjon med skogsdriften.
   Den Private Opmaalings kartverk over Løvenskiold Fossums eiendommer på denne tiden er vel blant de aller fineste kart i det store materialet som er gjennomgått. Kartverket er tatt opp i målestokken I: 10000 og dekker de store eiendommene nordover mot Kongsbergtraktene og vestover mot Sauherad. Kartet er detaljert i sin beskrivelse av terrenget, og dessuten inneholder det en rekke navn, hvorav mange nok er ukjente idag. Mange av navnene har tilknytning til driften, både bergverksdrift i tidligere tid,
milebrenning og skogsdrift. På kartet er dessuten inntegnet ting av kulturhistorisk interesse som milebunner, poster under elgjakten, gruber, veier, køyter, setre og mye annet som i dag i stor utstrekning er ukjent.

   

Av de 22 kart bladene har vi valgt ut det bladet som dekker området vest for Fossum, som er det området der størsteparten av jerngruvene var i verkstiden. En rekke av navnene her har da og tilknytning til jernverksdriften. Her finner vi f.eks. «De tyske Kulbunde- i Rødgangskollen. Herregaards Grube samme sted. Ambrokken Grube, Smalhals Grube og Armodshul Grube. Av navn etter seterdrift og tømmerdrift finnes f.eks. Jahns seter og Antoni's Tømmerskot, mens andre navn igjen kanskje kaller på fantsien, som Den stille Dal. Mari Vasblande, en bekk nord for Ulvskollen . skal være oppkalt etter en Mari som solgte brennevin, men som blandet vann oppi for å drøye det. I navn som Pommern er nok et annet navn satt på av de tyske bergverksfolkene.

Alt i alt er Det Private Opmaalingskart et enestående kartverk og en stor kulturhistorisk gullgrube. 


Detaljer

  • Forfatter(e): Løvenskiold Fossum
  • Utgivelsesår: 1883
  • Forlag: Den Private Oppmåling

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish