Hopp til hovedinnholdet

Galgebakken og gravplasser

(Foto: Vi står like nær fergestedet på Faret og ser mot Skien sentrum. her er gjort arkeologiske undersøkelser. Graver fra førkristen tid og en gammel kirkegård er avdekket her. Ut til høyre for skiltet ligger Galgebakken, et henrettelsesstedi middelalder og senmiddelalder)
 

Sykehuset på Faret ligger vakkert plassert ved Hjellevannet. De varierte bygningene på området bærer i størrelse og stil preg av mange epoker og noen gir inntrykk av høy alder. Stedet har utviklet seg over lang tid.

Med noe kunnskap om arkeologiske funn aner vi at her har vært mennesker i virksomhet mer eller mindre helt tilbake i romertiden – gården Stein (Hakastein), førkristne graver, tydelige spor av Norges første kristne gravplass, middelalderkirke, henrettelsessted (Galgebakken), gammelt ferjested samt sykehus som kan skrive sin historie tilbake til 1700-tallet.

Det skal ikke store forestillingsevnen til før en fornemmer tid som en viktig dimensjon i landskapet når en rusler rundt på området ute mot vannet.  

Gammel ferdsel og et trafikknutepunkt
Mot øst ser vi konturene av Skien – vår gamle by, et håndtverks- og handelssenter over 1000 år gammelt. I gammel tid gikk hovedtyngden av trafikken mellom Skien og øvre del av fylket over Faret og ferjeleiet her. I 1688 med bru over Klosterfossen ble det mulig å gå ut langs elva og Klosterlandet, over bruene og øyene inn til byen. 

I 1861 stilnet trafikken over Fjære da Løveid kanalen med sluser kom i drift og kanaltrafikken overtok mye av transporten av folk, fe og gods. 

Før Klosterfossbrua kom i 1688 må en, som nevnt, kunne anta at gjennomgangstrafikken over Faret var betydelig. Bekreftelse på den historiske betydningen som dette stedet har hatt over lang tid, får vi i de arkeologiske utgravingene gjennom oldtidsfunn og små glimt i skriftlige kilder. Her har vært både gravplass og kirken fra ca. 1050.  De seneste utgravingene fant sted i 2001 og 2004.

Kirken ble trolig nedlagt allerede på 1400-tallet. Om dette var Hakastein kirke som er nevnt en gang i skriftlig kilde fra middelalderen, er trolig, men slett ikke sikkert. Det har vært virksomhet på stedet langt tilbake i førkristen tid – trolig fra Kelter-/romertiden og inn i vår tid med sykehusdriften.
Utgravingene avdekket at her lå en meget gammel kirkegård fra vikingtiden, tidfestet til ca 950 e.Kr. 

Det er anslått at ca 1000 mennesker er blitt gravlagt innenfor kirkegården (år 950 – 1400 e.Kr).
Historisk Forum i Skien har sørget for å gi besøkende meget god informasjon om dette stedet gjennom å markere middelalderkirken og den gamle gravplassen slik dette lå i terrenget. Dette er smakfullt gjort og det er satt opp informative plansjer som bidrar til å gi oss kunnskap og innsikt om dette viktige stedet i byens, Grenlands og Norges historie. Et sted vel verdt å besøke!


Bilder

Nordre Bjørntvedt Utrast fra Kjerringteigen Isdemningen på Lakåsen Ny bru til Klosterøya Ridesenter Isdemningen på Lakåsen Herkulessida Feiet båtopplag Gråtenmoen ekserserplass Gravhaug på Bjørntvedt I Drakehullet Fartangen Ånnerød gård ble anlagt her. Burmaveien - Telemarksvegen Sykehus fra 1831 Den gamle kirketomta på Faret Gamle Herkules idrettsbane Miljø i Gråten Hotell Fritidsparken Dragehullet Gangveien fra Faret mot Elstrøm Samba Vrak langs elvebredden Bukkholmen Herkules IF på grunnfjellet Fritidsparken - informasjon Jomfrudammen inkluderes i Fritidsparken Rasfare Dragehullet Hjellevannet rundt God renovering av gamle bygg Jomfrudammen Båthus og brygge ved Faret Bevergnag i urbane strøk Lang historie - gammel kirkegård Gimsøy grendehus Byggegrunn for industri på Raset Fortøyningsbolt Klyve Gamlehjem Bukkholmen GRÅTEN sjarmerende bydel Fornminne - stolpehus før øvrige anlegg på Herkules. Hesteinnhegning Enorme mengder sand på Nenset Navn og landskap Gråten - næring og bosted Flakvarpbukta Holtaplassen - nå båtopplag Gravhaug på Bjørntvedt Boliger på Herkules Herkules Stadion - idrett Moflata barneskole Benk ved tre Klyvedammen - Kverndammen Til Raset Skipstrafikk fra tidlig middelalder Faret og Galgebakken Dragehullet Himalaya i Skien På toppen av Lakollen Raset sett fra Menstadbrua Gråsteinsdemning på Lakåsen Feiet Gimsøy skole Faret gravplass og kirke INFO Gråten Hester i skauen Nye boliger på Raset Lakollen. To hyggelige turvenner Herkules brygge Fra Galgebakken langs Gimsøylandet Hans Cappelens Minde Raset ved Tamberlund og Kjerringteigen Bolig SCHWACH Ola Glomstulenvei På Gråtenmoen Bygningsmiljø ved Herkules Klatring i Himalaya Isdemningen på Lakåsen Bakerovnen eller Dragehullet I fremmed land Hotell og Vandrerhjem Utsyn fra Steingardsåsen bygdeborg TSS - gammelt og nytt ST Gråtenmoen - Offisersmessa Steingardsåsen bygdeborg Tuftebygget Skole og idrettshall Raset Kart Moflata - Høyblokkene Hjellevannet mot Klosterfossen Herkulesbrua Faret gravplass og kirke - info Gimsøykrysset Holtaplasen Hus i sveitserstil, Vesterheimveien Gråsteinsdemningen for isdammen Ekserserplass på Gråtenmoen, kart Idrettspark og furumo Tettstedet Gråten Skien Fritidspark Gamle Gråten Eidsborgbryner Hellekiste På Raset Gimsøykrysset Klyve gamlehjem Trav Radehuset på Osebakken Ved Solummarkas begynnelse. Fyrlykt - Svea Herkulesbrua Varpering, ringbolt Den gamle by I Galgebakkens løsmasser Skibakke Klyve Gård- tun Raset sett fra Bøle Svea fyrlykt nær Gråten Hester langs veien På Galgebakken I bruk som sykehus fra 1831 Gråten og Follestad

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish