Hopp til hovedinnholdet

Holtaplassen - Waterloo

Som nevnt er Vestsida dekket av betydelige løsmasser fra istida. Hav- og elveavsettingene som viser seg i sandtaka på Nenset er tydelig bevis. Litt syd for Nenset har vi en ravinedal dannet av bekker fra høydene i vest som hadde sitt utløp i Skienselva ved Holtaplassen. Oset her er nå dekket av fyllmasser og gamle og falleferdige bygg. Fra Porsgrunnsveien, der Rudolf Kiosk stod i mange år fram til våre dager, går veien ned ravinen til Holtaplassen. Bekkeløpa og vannsiga gjennom området er i dag ganske tørrlagte  - forstyrret av jordbruk, bebyggelse og veianlegg.
 
Holtaplassen var utskipningshavn for omfattende trelasteksport til England i nesten 100 år. Tinnfoss papirfabrikk på Notodden brukte stedet, med det påtatte og eksotiske navnet Waterloo, til utskiping av tremasse fram til ca 1970.

I 1870-80-åra kom de to brødrene Ole Halvorsen Holta (eldst) og Hans Halvorsen Holta fra Heddal til Skien. De dreiv med tilvirkning av ulik trelast og eksport av sine varer. Firmaet startet opp på Blekebakken i Skien der de tok imot tømmer fra Telemarksvassdraget. Etter hvert som eksporten økte, valgte de å flytte virksomheten sin utover ved Skienselva - først på Borgestadholmen for så å etablere seg permanent på andre sida av elva. Plassen på Vestsida er senere kalt Holtaplassen. Bord og plank samt bjelker, mastetrær og props ble lagt opp i store stabler langs elvebredden i påvente på utskipning.

Trelastfirmaet som Holtabrødrene drev var opprinnelig i askerfirmaet Blakstad. På slutten av 1880-tallet ble det imidlertid dannet et trelastfirma i Skien under firmanavnet: Blakstad, Holta et.Co. De rådde over ei strandlinje på 1 km til opplagsplass samt en i sin tid moderne og betydelig maskinpark (høvlerier, sager, skavemaskiner, hugstplasser og tørkehus samt kjerrat for å trekke tømmer opp fra elva) De fikk sitt tømmer fra Telemark og store deler av Sør-Østlandet. I dag lar det lett å spasere lang elvebredden der dette anlegget trelastfirmaet i sin tid hadde sin virksomhet.
Som ledd i markedsføringa kalte man det store lagerbygget og kaia til Tinnfoss papirfabrikk (Notodden) for det oppsiktsvekkende navnet Waterloo. (Begge brødrene var jo sterkt historieinteresserte.) Det ble slutt på handelen av trelast i 1964 og på utskipingen av trefibermasse ca 1970. Nå eies området her på Nenset av Brian Formo som tenker seg å utvikle deler av den store eiendommen ved elva for boligbygging.

Navnet Waterloo ble valgt for som et merkenavn av eksportfirmat Blakstad, Holta et. Co i markedsføringen av firmaet i England – det hadde god klang der. Navnet har således fulgt firmaet og er dermed blitt med på folkemunne der firmaet hadde sin virksomhet. I sin tid stod det Waterloo med store bokstaver på lager/driftsbygninger som vendte ut mot elva. Firmaet startet som kjent opp på Bakken i Skien, men plassen der var liten og tungvinn (innenfor Skien sluse). Man flyttet først til Borgestad og Waterloonavnet tok «feste» der. Kravet om mer plass for trelastlager og verksteder gjorde at  firmaet kjøpte ei tomt med strandlinje på ca  en km’s lengde fra sagbruket og sydover. Nordre del av strandlinjetomta brukes til Båtopplag.

Dagens eier av båtopplasplassen opplyser følgende:" Jeg kan informere om at vår eiendom gnr 221/137 i Skien, hvor vi driver båtopplag, har stedsnavnet Waterloo. Du finner det på en del offentlige kart. Vi hadde postadresse Waterloo, 3700 Skien, inntil det ble lov om at alle skulle ha gateadresse. Vi fikk da tildelt Nenseth terr. 76, for ca 5 år siden. I våre korrespondanse med Tinfos, som vi kjøpte eiendommen av for ca 15 år siden blir Waterloo brukt gjennomgående."


Bilder

Gråten og Follestad Raset Kart Gravhaug på Bjørntvedt Moflata barneskole Steingardsåsen bygdeborg Den gamle kirketomta på Faret På Gråtenmoen Hans Cappelens Minde Hester i skauen Utsyn fra Steingardsåsen bygdeborg GRÅTEN sjarmerende bydel Tuftebygget Fyrlykt - Svea Himalaya i Skien Skole og idrettshall Sykehus fra 1831 Gimsøy skole På Galgebakken Feiet båtopplag Eidsborgbryner Burmaveien - Telemarksvegen Dragehullet Gamle Herkules idrettsbane Holtaplassen - nå båtopplag Faret og Galgebakken Faret gravplass og kirke INFO Rasfare Gamle Gråten Flakvarpbukta Feiet Ridesenter Bukkholmen Faret gravplass og kirke - info Vrak langs elvebredden Isdemningen på Lakåsen Gravhaug på Bjørntvedt Gimsøykrysset Det gamle fergestedet I fremmed land Herkules Stadion - idrett Hellekiste Dragehullet Hotell og Vandrerhjem Gråten - næring og bosted Bevergnag i urbane strøk Båthus og brygge ved Faret Herkules brygge Ekserserplass på Gråtenmoen, kart Ola Glomstulenvei Klatring i Himalaya Til Raset Herkulessida Herkules IF på grunnfjellet Ånnerød gård ble anlagt her. Skien Fritidspark Utrast fra Kjerringteigen Enorme mengder sand på Nenset Klyve Gamlehjem Trav Klyve gamlehjem Ny bru til Klosterøya Lang historie - gammel kirkegård Jomfrudammen Nye boliger på Raset Den gamle by Benk ved tre Gimsøykrysset Bukkholmen Gråten Fartangen Herkulesbrua Bygningsmiljø ved Herkules Fra Galgebakken langs Gimsøylandet Moflata - Høyblokkene Isdemningen på Lakåsen Fornminne - stolpehus før øvrige anlegg på Herkules. Ved Solummarkas begynnelse. Miljø i Gråten Raset sett fra Bøle Isdemningen på Lakåsen Hester langs veien Gråsteinsdemning på Lakåsen Jomfrudammen inkluderes i Fritidsparken Gråtenmoen ekserserplass Samba Radehuset på Osebakken Klyvedammen - Kverndammen Tettstedet Gråten Raset ved Tamberlund og Kjerringteigen TSS - gammelt og nytt ST Herkulesbrua Idrettspark og furumo Bakerovnen eller Dragehullet Hotell Fritidsparken Gangveien fra Faret mot Elstrøm Klyve Gård- tun Raset sett fra Menstadbrua God renovering av gamle bygg Dragehullet I bruk som sykehus fra 1831 Nordre Bjørntvedt Hus i sveitserstil, Vesterheimveien Gimsøy grendehus I Galgebakkens løsmasser Fortøyningsbolt Skipstrafikk fra tidlig middelalder Hesteinnhegning Gråsteinsdemningen for isdammen Skibakke Holtaplasen Svea fyrlykt nær Gråten Bolig SCHWACH Hjellevannet rundt Hjellevannet mot Klosterfossen Gråtenmoen - Offisersmessa Lakollen. To hyggelige turvenner I Drakehullet Byggegrunn for industri på Raset På Raset Navn og landskap Fritidsparken - informasjon På toppen av Lakollen Boliger på Herkules

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish