Hopp til hovedinnholdet

Holtaplassen - Waterloo

Som nevnt er Vestsida dekket av betydelige løsmasser fra istida. Hav- og elveavsettingene som viser seg i sandtaka på Nenset er tydelig bevis. Litt syd for Nenset har vi en ravinedal dannet av bekker fra høydene i vest som hadde sitt utløp i Skienselva ved Holtaplassen. Oset her er nå dekket av fyllmasser og gamle og falleferdige bygg. Fra Porsgrunnsveien, der Rudolf Kiosk stod i mange år fram til våre dager, går veien ned ravinen til Holtaplassen. Bekkeløpa og vannsiga gjennom området er i dag ganske tørrlagte  - forstyrret av jordbruk, bebyggelse og veianlegg.
 
Holtaplassen var utskipningshavn for omfattende trelasteksport til England i nesten 100 år. Tinnfoss papirfabrikk på Notodden brukte stedet, med det påtatte og eksotiske navnet Waterloo, til utskiping av tremasse fram til ca 1970.

I 1870-80-åra kom de to brødrene Ole Halvorsen Holta (eldst) og Hans Halvorsen Holta fra Heddal til Skien. De dreiv med tilvirkning av ulik trelast og eksport av sine varer. Firmaet startet opp på Blekebakken i Skien der de tok imot tømmer fra Telemarksvassdraget. Etter hvert som eksporten økte, valgte de å flytte virksomheten sin utover ved Skienselva - først på Borgestadholmen for så å etablere seg permanent på andre sida av elva. Plassen på Vestsida er senere kalt Holtaplassen. Bord og plank samt bjelker, mastetrær og props ble lagt opp i store stabler langs elvebredden i påvente på utskipning.

Trelastfirmaet som Holtabrødrene drev var opprinnelig i askerfirmaet Blakstad. På slutten av 1880-tallet ble det imidlertid dannet et trelastfirma i Skien under firmanavnet: Blakstad, Holta et.Co. De rådde over ei strandlinje på 1 km til opplagsplass samt en i sin tid moderne og betydelig maskinpark (høvlerier, sager, skavemaskiner, hugstplasser og tørkehus samt kjerrat for å trekke tømmer opp fra elva) De fikk sitt tømmer fra Telemark og store deler av Sør-Østlandet. I dag lar det lett å spasere lang elvebredden der dette anlegget trelastfirmaet i sin tid hadde sin virksomhet.
Som ledd i markedsføringa kalte man det store lagerbygget og kaia til Tinnfoss papirfabrikk (Notodden) for det oppsiktsvekkende navnet Waterloo. (Begge brødrene var jo sterkt historieinteresserte.) Det ble slutt på handelen av trelast i 1964 og på utskipingen av trefibermasse ca 1970. Nå eies området her på Nenset av Brian Formo som tenker seg å utvikle deler av den store eiendommen ved elva for boligbygging.

Navnet Waterloo ble valgt for som et merkenavn av eksportfirmat Blakstad, Holta et. Co i markedsføringen av firmaet i England – det hadde god klang der. Navnet har således fulgt firmaet og er dermed blitt med på folkemunne der firmaet hadde sin virksomhet. I sin tid stod det Waterloo med store bokstaver på lager/driftsbygninger som vendte ut mot elva. Firmaet startet som kjent opp på Bakken i Skien, men plassen der var liten og tungvinn (innenfor Skien sluse). Man flyttet først til Borgestad og Waterloonavnet tok «feste» der. Kravet om mer plass for trelastlager og verksteder gjorde at  firmaet kjøpte ei tomt med strandlinje på ca  en km’s lengde fra sagbruket og sydover. Nordre del av strandlinjetomta brukes til Båtopplag.

Dagens eier av båtopplasplassen opplyser følgende:" Jeg kan informere om at vår eiendom gnr 221/137 i Skien, hvor vi driver båtopplag, har stedsnavnet Waterloo. Du finner det på en del offentlige kart. Vi hadde postadresse Waterloo, 3700 Skien, inntil det ble lov om at alle skulle ha gateadresse. Vi fikk da tildelt Nenseth terr. 76, for ca 5 år siden. I våre korrespondanse med Tinfos, som vi kjøpte eiendommen av for ca 15 år siden blir Waterloo brukt gjennomgående."


Bilder

Hjellevannet rundt Gamle Herkules idrettsbane Til Raset Bukkholmen Hus i sveitserstil, Vesterheimveien Gråsteinsdemning på Lakåsen Ola Glomstulenvei Raset sett fra Bøle Skole og idrettshall Gimsøy grendehus Svea fyrlykt nær Gråten Gråtenmoen - Offisersmessa Samba Skipstrafikk fra tidlig middelalder Herkulesbrua Klyve Gamlehjem Ridesenter Fritidsparken - informasjon I Galgebakkens løsmasser Gimsøykrysset Feiet Dragehullet Skien Fritidspark Fartangen Isdemningen på Lakåsen Dragehullet Hester i skauen Bygningsmiljø ved Herkules I Drakehullet Båthus og brygge ved Faret Gråtenmoen ekserserplass Faret og Galgebakken Fornminne - stolpehus før øvrige anlegg på Herkules. Burmaveien - Telemarksvegen Himalaya i Skien Herkulessida Raset sett fra Menstadbrua Gravhaug på Bjørntvedt Gråten og Follestad Navn og landskap Isdemningen på Lakåsen Vrak langs elvebredden Dragehullet Sykehus fra 1831 Klyve Gård- tun Herkules brygge Idrettspark og furumo Utsyn fra Steingardsåsen bygdeborg Raset ved Tamberlund og Kjerringteigen Jomfrudammen inkluderes i Fritidsparken Tettstedet Gråten På Gråtenmoen Raset Kart Utrast fra Kjerringteigen Hellekiste Gangveien fra Faret mot Elstrøm Trav Hjellevannet mot Klosterfossen Gråten Gravhaug på Bjørntvedt Gimsøykrysset Hesteinnhegning Faret gravplass og kirke INFO Isdemningen på Lakåsen Gamle Gråten Holtaplassen - nå båtopplag Faret gravplass og kirke - info På toppen av Lakollen Benk ved tre Fyrlykt - Svea Det gamle fergestedet Ånnerød gård ble anlagt her. Hotell Fritidsparken Feiet båtopplag God renovering av gamle bygg Moflata - Høyblokkene Varpering, ringbolt Lang historie - gammel kirkegård Ekserserplass på Gråtenmoen, kart Nye boliger på Raset Den gamle kirketomta på Faret I fremmed land Radehuset på Osebakken Byggegrunn for industri på Raset Flakvarpbukta Jomfrudammen Gråten - næring og bosted Fortøyningsbolt Herkulesbrua Holtaplasen Tuftebygget Moflata barneskole Klyve gamlehjem Ved Solummarkas begynnelse. Ny bru til Klosterøya Steingardsåsen bygdeborg Bolig SCHWACH TSS - gammelt og nytt ST I bruk som sykehus fra 1831 Miljø i Gråten Bukkholmen På Raset Nordre Bjørntvedt Enorme mengder sand på Nenset Klyvedammen - Kverndammen Eidsborgbryner På Galgebakken GRÅTEN sjarmerende bydel Den gamle by Hotell og Vandrerhjem Klatring i Himalaya Herkules IF på grunnfjellet Boliger på Herkules Fra Galgebakken langs Gimsøylandet Lakollen. To hyggelige turvenner Hans Cappelens Minde Bakerovnen eller Dragehullet Skibakke Gråsteinsdemningen for isdammen Gimsøy skole Bevergnag i urbane strøk Hester langs veien Rasfare

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish