Hopp til hovedinnholdet

Hans Cappelens Minde - Isakshullet

Landskapet før og nå

Innlandsisen og rennende vann hadde formet landskapet som så videre er blitt jevnet ut og bearbeidet av oss mennesker til ulike formål opp gjennom tidene. Før traktorer og buldosere jevnet jordene, og utbyggingen i området tok til, var det to små bekkefar som rant nordvest og nordover og ut i Farelva.  Det ene løpet og ravinen som skar seg fram fra området ved handelssenteret Herkules, er helt skjult i dag. Utløpet blei kalt Isakshullet og kom ut ved vannkanten bak og litt øst for Jordkjenn (Volvo). Det andre bekkedraget dro seg fra området ved Gimsøy skole og nordover og ut vest for Hans Cappelens Minde. Dette draget er fortsatt tydelig i landskapet.

Kongens Tømmertekst i Hjellevannet

Fra et punkt like vest for Isakshullet på Vestsida var kongens tømmertekst i sagbrukstiden (middelalderen) forankret og strukket over Farelva til Bakken. Teksthuset lå rett ved utløpet til en bekk fra Gjestemyr. Et myr og sumpområde som i sin tid dekket store deler av Bakken. Utløpet er nå knapt synlig som ei lita vik syd for Strangt 9 på Bakken.  

Farelva, Bukkholmen, Herkules og ”Brakkebyen” samt bekken som rant nordover forbi barnehjemmet Hans Cappelens Minde og ut i Hjellevannet, var steder ungeflokkene hadde sine intense opplevelser på 1900-tallet, et barndommens rike for mange!

Hans Cappelens Minde: Et lite gårdsbruk og skjenkested senere omgjort til Barnehjem og ungdomspsykiatrisk klinikk.                              
Gimsøy Kloster har g.nr 217. Mange tomter/arealer er skilt ut fra denne gårdens grunn, - for eksempel sykehusområdet og hele Klosterlandet (slettelandet mellom Ulfossveien og Hjellevannet). Nabogården i vest var Hakastein-Faret. Barnehjemmet, Hans Cappelens Minde, lå altså på Gimsøy Klosters grunn.

Eierne, ekteparet Hans og Anne Marie Mikkelsen, fikk under en vekkelse i 1843 samvittighetskvaler med driften av gjestgiveriet og skjenkestedet. De startet barnehjemmet der Hans Cappelen, herren på Klosterøya, ble tiltakets store velgjører, og han gjorde byggesaken og driften økonomisk mulig.

Låven til gården ved Klostergrinden er revet og en barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon for Agder og Telemark holder til i og ved det gamle våningshuset.
Barnehjemmet ble nedlagt i 1975 etter 150 års drift. Nå ligger altså "Klokkerhuset", et ungdomspsykiatriske helse- og sosialtiltak, på denne nabotomta til Sykehuset Telemark.
Barnehjemsbekken kom fra området der Gimsøy skole ligger og til vika her ved barnehjemmet. -  Nær til retterstedet Galgebakken og stedet for middelalderkirken samt den tidligere gravplassen på Hakastein-Faret.  


Bilder

I bruk som sykehus fra 1831 Svea fyrlykt nær Gråten Raset Kart Bygningsmiljø ved Herkules Herkules Stadion - idrett Raset sett fra Menstadbrua Boliger på Herkules Himalaya i Skien Gråsteinsdemning på Lakåsen Ola Glomstulenvei Hotell og Vandrerhjem Gråten - næring og bosted Fyrlykt - Svea Trav Varpering, ringbolt Faret gravplass og kirke - info Hesteinnhegning Gråten Båthus og brygge ved Faret Burmaveien - Telemarksvegen Gangveien fra Faret mot Elstrøm På Galgebakken Bukkholmen Rasfare På Raset Faret og Galgebakken Til Raset Utsyn fra Steingardsåsen bygdeborg Isdemningen på Lakåsen Byggegrunn for industri på Raset GRÅTEN sjarmerende bydel Bevergnag i urbane strøk Miljø i Gråten Skibakke Dragehullet Hans Cappelens Minde Gimsøykrysset God renovering av gamle bygg Klyve gamlehjem Raset sett fra Bøle Samba Klyve Gård- tun Hester i skauen Skipstrafikk fra tidlig middelalder Jomfrudammen Vrak langs elvebredden Flakvarpbukta Skien Fritidspark Ved Solummarkas begynnelse. Fartangen Hjellevannet rundt På Gråtenmoen Steingardsåsen bygdeborg Idrettspark og furumo Det gamle fergestedet Lang historie - gammel kirkegård Sykehus fra 1831 Bukkholmen Moflata barneskole Feiet båtopplag Hus i sveitserstil, Vesterheimveien Gimsøy skole Ny bru til Klosterøya Moflata - Høyblokkene Gråtenmoen ekserserplass Feiet Radehuset på Osebakken Nye boliger på Raset Ekserserplass på Gråtenmoen, kart Herkulessida I Galgebakkens løsmasser Dragehullet Gamle Herkules idrettsbane Eidsborgbryner Bakerovnen eller Dragehullet Raset ved Tamberlund og Kjerringteigen Enorme mengder sand på Nenset Gimsøy grendehus Herkules brygge Navn og landskap Isdemningen på Lakåsen Klyvedammen - Kverndammen Jomfrudammen inkluderes i Fritidsparken Den gamle kirketomta på Faret Hotell Fritidsparken Faret gravplass og kirke INFO I fremmed land Fra Galgebakken langs Gimsøylandet Herkulesbrua Gravhaug på Bjørntvedt TSS - gammelt og nytt ST Ånnerød gård ble anlagt her. Herkulesbrua På toppen av Lakollen Benk ved tre Gamle Gråten Gimsøykrysset Tuftebygget Herkules IF på grunnfjellet Ridesenter Klyve Gamlehjem Den gamle by Gråsteinsdemningen for isdammen Hester langs veien Gravhaug på Bjørntvedt Hellekiste Nordre Bjørntvedt Isdemningen på Lakåsen Utrast fra Kjerringteigen Hjellevannet mot Klosterfossen Fritidsparken - informasjon Tettstedet Gråten Klatring i Himalaya Fortøyningsbolt Gråten og Follestad Skole og idrettshall Gråtenmoen - Offisersmessa Fornminne - stolpehus før øvrige anlegg på Herkules. Dragehullet Holtaplassen - nå båtopplag Bolig SCHWACH I Drakehullet Lakollen. To hyggelige turvenner

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish