Hopp til hovedinnholdet

Hans Cappelens Minde - Isakshullet

Landskapet før og nå

Innlandsisen og rennende vann hadde formet landskapet som så videre er blitt jevnet ut og bearbeidet av oss mennesker til ulike formål opp gjennom tidene. Før traktorer og buldosere jevnet jordene, og utbyggingen i området tok til, var det to små bekkefar som rant nordvest og nordover og ut i Farelva.  Det ene løpet og ravinen som skar seg fram fra området ved handelssenteret Herkules, er helt skjult i dag. Utløpet blei kalt Isakshullet og kom ut ved vannkanten bak og litt øst for Jordkjenn (Volvo). Det andre bekkedraget dro seg fra området ved Gimsøy skole og nordover og ut vest for Hans Cappelens Minde. Dette draget er fortsatt tydelig i landskapet.

Kongens Tømmertekst i Hjellevannet

Fra et punkt like vest for Isakshullet på Vestsida var kongens tømmertekst i sagbrukstiden (middelalderen) forankret og strukket over Farelva til Bakken. Teksthuset lå rett ved utløpet til en bekk fra Gjestemyr. Et myr og sumpområde som i sin tid dekket store deler av Bakken. Utløpet er nå knapt synlig som ei lita vik syd for Strangt 9 på Bakken.  

Farelva, Bukkholmen, Herkules og ”Brakkebyen” samt bekken som rant nordover forbi barnehjemmet Hans Cappelens Minde og ut i Hjellevannet, var steder ungeflokkene hadde sine intense opplevelser på 1900-tallet, et barndommens rike for mange!

Hans Cappelens Minde: Et lite gårdsbruk og skjenkested senere omgjort til Barnehjem og ungdomspsykiatrisk klinikk.                              
Gimsøy Kloster har g.nr 217. Mange tomter/arealer er skilt ut fra denne gårdens grunn, - for eksempel sykehusområdet og hele Klosterlandet (slettelandet mellom Ulfossveien og Hjellevannet). Nabogården i vest var Hakastein-Faret. Barnehjemmet, Hans Cappelens Minde, lå altså på Gimsøy Klosters grunn.

Eierne, ekteparet Hans og Anne Marie Mikkelsen, fikk under en vekkelse i 1843 samvittighetskvaler med driften av gjestgiveriet og skjenkestedet. De startet barnehjemmet der Hans Cappelen, herren på Klosterøya, ble tiltakets store velgjører, og han gjorde byggesaken og driften økonomisk mulig.

Låven til gården ved Klostergrinden er revet og en barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon for Agder og Telemark holder til i og ved det gamle våningshuset.
Barnehjemmet ble nedlagt i 1975 etter 150 års drift. Nå ligger altså "Klokkerhuset", et ungdomspsykiatriske helse- og sosialtiltak, på denne nabotomta til Sykehuset Telemark.
Barnehjemsbekken kom fra området der Gimsøy skole ligger og til vika her ved barnehjemmet. -  Nær til retterstedet Galgebakken og stedet for middelalderkirken samt den tidligere gravplassen på Hakastein-Faret.  


Bilder

Lakollen. To hyggelige turvenner God renovering av gamle bygg Klatring i Himalaya Moflata barneskole Bygningsmiljø ved Herkules Gimsøy skole Bolig SCHWACH Benk ved tre Himalaya i Skien Rasfare Den gamle by På Raset Navn og landskap Fyrlykt - Svea Gravhaug på Bjørntvedt Skibakke Bevergnag i urbane strøk Bukkholmen Gråten - næring og bosted Gangveien fra Faret mot Elstrøm Fra Galgebakken langs Gimsøylandet Hotell Fritidsparken Skole og idrettshall Gimsøykrysset Gråten Gamle Herkules idrettsbane Samba Fritidsparken - informasjon Faret gravplass og kirke - info Raset ved Tamberlund og Kjerringteigen Ridesenter Raset sett fra Menstadbrua Holtaplassen - nå båtopplag Miljø i Gråten På toppen av Lakollen Isdemningen på Lakåsen Hellekiste Fartangen Vrak langs elvebredden Idrettspark og furumo Radehuset på Osebakken TSS - gammelt og nytt ST Ved Solummarkas begynnelse. Herkules IF på grunnfjellet Hus i sveitserstil, Vesterheimveien Fortøyningsbolt Klyve gamlehjem Sykehus fra 1831 Ekserserplass på Gråtenmoen, kart Bukkholmen Det gamle fergestedet Gimsøy grendehus Herkules Stadion - idrett Raset Kart Klyvedammen - Kverndammen I fremmed land Hester langs veien Gravhaug på Bjørntvedt Svea fyrlykt nær Gråten Tuftebygget Lang historie - gammel kirkegård Hjellevannet mot Klosterfossen Dragehullet Feiet Boliger på Herkules Byggegrunn for industri på Raset Flakvarpbukta Hesteinnhegning Nye boliger på Raset Isdemningen på Lakåsen Gråsteinsdemningen for isdammen Herkulessida Dragehullet På Galgebakken Ny bru til Klosterøya På Gråtenmoen Holtaplasen Ånnerød gård ble anlagt her. Gimsøykrysset Nordre Bjørntvedt Herkulesbrua Gråtenmoen ekserserplass Utsyn fra Steingardsåsen bygdeborg Jomfrudammen Gamle Gråten Varpering, ringbolt I Drakehullet Ola Glomstulenvei Isdemningen på Lakåsen Enorme mengder sand på Nenset Burmaveien - Telemarksvegen Herkules brygge Raset sett fra Bøle Trav Moflata - Høyblokkene Hotell og Vandrerhjem Dragehullet Feiet båtopplag Herkulesbrua GRÅTEN sjarmerende bydel Gråten og Follestad Jomfrudammen inkluderes i Fritidsparken Til Raset Utrast fra Kjerringteigen Klyve Gård- tun Bakerovnen eller Dragehullet Hans Cappelens Minde Eidsborgbryner I bruk som sykehus fra 1831 Tettstedet Gråten I Galgebakkens løsmasser Faret gravplass og kirke INFO Gråsteinsdemning på Lakåsen Hester i skauen Hjellevannet rundt Steingardsåsen bygdeborg Klyve Gamlehjem Fornminne - stolpehus før øvrige anlegg på Herkules. Den gamle kirketomta på Faret Gråtenmoen - Offisersmessa Båthus og brygge ved Faret Faret og Galgebakken Skipstrafikk fra tidlig middelalder

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish