Hopp til hovedinnholdet

Mastdalen

Plass under Geitebua

Plassen er kanskje ryddet av en mann ved navnet Mads. Plass under Geitebua. Første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bor der. I 1799 bor Gunnar Arvesen der. Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet.

Navnet på stedet?
Mastdalen “Kjært barn - mange navn”: Mastdalen, dalen for uttak av mastetrær, skipsmaster eller Madsdalen, dalen der Mads ryddet seg et lite bruk eller Mardalen av hav ? Damms store leksikon: Mollbakke (av norrønt Marr, hav) også lat. mollbakke i forholdsvis bratt undersjøisk skråning utenfor strandområde el.l. Oppstår i utkanten på områder med løsavsetninger - Er mollbakken i Mastdalen opphavet til navnet? Hvem vet? Da det på 17-1800-tallet var båtbyggerier ved Norsjø, er dagens skrivemåte trolig fornuftig. Mastdalen er første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bodde der.

Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet. Bent var sønn av Ola Skaatte, Valebø. G.m. Andrea Larsdatter Febakke.

Nordover fra Mastdalen strekker Stuveruddalen seg. Her er boniteten god slik at en finner ranke, høye og flotte trær her. Mastdalen og Stuveruddalen kan godt ha vært betegnelse på samme dalføret et som ligger her parallellt med norsjø. I nordre ende av den lille dalen ligger Stuverud gård. Sagnet forteller at i Stuveruddalen lå ei gammel sølvgruve. En kan finne spor etter gammel skjerping. På knausen like vest for gården ligger bygdeborgen Trollborg. Om det er naturen som har skapt den store haugen i Mastdalen eller om det er en gammel gravhaug (båtgrav) slik sagnet vil ha det til, vites ikke. På låven her har Rottenikken overnatte på en av sine mange utflukter - han kom om kvelden og dro tidlig på morrakvisten etter å spist et par rå egg til frokost. Mastdalen er mao et interessant sted med mye å berette.

  
Kilde til informasjon om plassen:

Sonja Mastdalen, født på stedet. Hun forteller:"For den som er født i Mastdalen, var nok bekkesuset det første en ble bevisst av naturens lyder. Det renner bekker på hver side av huset. De kunne nok også dysse en i søvn." Se artikkel med Sonjas beretning fra plassen. 


Bilder

Elg-Johansens biografer Geitebugrenda Nedre Gardvann To russiske krigsfanger Mastetrær Valebø kirke Mastdalsbukta Svartufsbrua blei sprengt Lindalselva nær Stulen 2 Dilsdalen feriekoloni Eik i Geitebua Ørn i Valebø Elva mellom Gardvanna Hula i Kringletjernåsen Galten (tidl.) gjestiveri Maurflotten - enkle kår Bratsbergbanen Hellerhule Hegestua Mastdalsbukta Galten - tidligere skysstasjon Krigsminne ved Svartufs Geitebuseter Jordveien til Margitsplass Lindalselva nær Stulen Margitsplass Fra Eik sett mot Norsjø Utsyn fra Geitebuvarden Fjelltjern Geitebua - bak ses Geitebuvarden Hegestua Dilsdalen Geitebutjern Trekull i traktorveien Stulstjern - foreningshytte Pors Elva mellom Gardvanna Rødbegerlav Usterud Utløp fra bekken i Dilsdalen Megge på Snipen Utsyn fra Store Snipen Krigsminne - to graver i Valebø Utsyn mot Ulefoss Munken sett fra Mastdalsbukta Sandvika Brygga på Galten Brudeskjær og Orekåsa Skogshytta nær Halvfarsmyr Utsyn fra Skådalsveien Ytre Valebø skole Valebø skole Strand og båthus Hula i Kringletjernåsen Mastdalen nær Trollborg Idyll ved Geitebutjern Elg-Johansens hule i Siljuknatten Nisterud Skolevei i Ytre Valebø Avdekking av kolmile Svartufs bru og tunnel - strategisk punkt Vi ser mot Mastdalen Valebø Landhandel Gjeteboden Valbø skole Utsyn mot Valebø 2 Dilsdalen feriekoloni Utsyn fra Geitebuvarden Jordene til Geitebua Geitebuvarden I ei kløft på Flåttene Gardvann sett fra Store Snipen Maurflotten husmannsplass Latmannsbua Kart over Elg Johansens tilhold Geitebuvarden Hula i Kringetjernåsen er rommelig Gardvannet sett mot Store Snipen Malmskjæret Mastdalen Kirkenatten i ytre Valebø Opsal gård Veiviser i Skådalen Svartufsbrua sett fra minnetavla Geitebua - tidens tann Hytte på Galten Seterveien Grisehus på Galten Nedi lia på Storesnipen Det gamle tunet til Geitebua Valebø Mølle Elgtjernleiren

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish