Hopp til hovedinnholdet

Mastdalen

Plass under Geitebua

Plassen er kanskje ryddet av en mann ved navnet Mads. Plass under Geitebua. Første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bor der. I 1799 bor Gunnar Arvesen der. Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet.

Navnet på stedet?
Mastdalen “Kjært barn - mange navn”: Mastdalen, dalen for uttak av mastetrær, skipsmaster eller Madsdalen, dalen der Mads ryddet seg et lite bruk eller Mardalen av hav ? Damms store leksikon: Mollbakke (av norrønt Marr, hav) også lat. mollbakke i forholdsvis bratt undersjøisk skråning utenfor strandområde el.l. Oppstår i utkanten på områder med løsavsetninger - Er mollbakken i Mastdalen opphavet til navnet? Hvem vet? Da det på 17-1800-tallet var båtbyggerier ved Norsjø, er dagens skrivemåte trolig fornuftig. Mastdalen er første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bodde der.

Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet. Bent var sønn av Ola Skaatte, Valebø. G.m. Andrea Larsdatter Febakke.

Nordover fra Mastdalen strekker Stuveruddalen seg. Her er boniteten god slik at en finner ranke, høye og flotte trær her. Mastdalen og Stuveruddalen kan godt ha vært betegnelse på samme dalføret et som ligger her parallellt med norsjø. I nordre ende av den lille dalen ligger Stuverud gård. Sagnet forteller at i Stuveruddalen lå ei gammel sølvgruve. En kan finne spor etter gammel skjerping. På knausen like vest for gården ligger bygdeborgen Trollborg. Om det er naturen som har skapt den store haugen i Mastdalen eller om det er en gammel gravhaug (båtgrav) slik sagnet vil ha det til, vites ikke. På låven her har Rottenikken overnatte på en av sine mange utflukter - han kom om kvelden og dro tidlig på morrakvisten etter å spist et par rå egg til frokost. Mastdalen er mao et interessant sted med mye å berette.

  
Kilde til informasjon om plassen:

Sonja Mastdalen, født på stedet. Hun forteller:"For den som er født i Mastdalen, var nok bekkesuset det første en ble bevisst av naturens lyder. Det renner bekker på hver side av huset. De kunne nok også dysse en i søvn." Se artikkel med Sonjas beretning fra plassen. 


Bilder

Utsyn fra Store Snipen Eik i Geitebua Ytre Valebø skole Malmskjæret Elva mellom Gardvanna Fra Eik sett mot Norsjø Vi ser mot Mastdalen Usterud Lindalselva nær Stulen Nisterud Gjeteboden Maurflotten - enkle kår Kart over Elg Johansens tilhold Skogshytta nær Halvfarsmyr Megge på Snipen Strand og båthus Pors Dilsdalen feriekoloni Galten - tidligere skysstasjon Geitebua - tidens tann Latmannsbua Valbø skole Elva mellom Gardvanna Brudeskjær og Orekåsa Krigsminne - to graver i Valebø Utsyn fra Skådalsveien Geitebuvarden Margitsplass Skolevei i Ytre Valebø Trekull i traktorveien Valebø skole Sandvika Utsyn fra Geitebuvarden Utsyn mot Valebø 2 Gardvannet sett mot Store Snipen Mastdalen nær Trollborg Nedi lia på Storesnipen Geitebugrenda Elgtjernleiren Utsyn fra Geitebuvarden Brygga på Galten Ørn i Valebø Mastdalsbukta Krigsminne ved Svartufs Munken sett fra Mastdalsbukta I ei kløft på Flåttene Hellerhule Rødbegerlav Hula i Kringletjernåsen Valebø Mølle Utløp fra bekken i Dilsdalen Hegestua Dilsdalen Det gamle tunet til Geitebua Jordene til Geitebua Hegestua Kirkenatten i ytre Valebø Nedre Gardvann Fjelltjern Geitebua - bak ses Geitebuvarden Utsyn mot Ulefoss Geitebutjern Mastetrær Geitebuseter Svartufs bru og tunnel - strategisk punkt Hytte på Galten Valebø Landhandel Veiviser i Skådalen Galten (tidl.) gjestiveri Seterveien Valebø kirke To russiske krigsfanger Opsal gård Mastdalen Lindalselva nær Stulen 2 Grisehus på Galten Bratsbergbanen Mastdalsbukta Elg-Johansens hule i Siljuknatten Brenneelva, nordvest i Valebø Jordveien til Margitsplass Svartufsbrua blei sprengt Geitebuvarden Maurflotten husmannsplass Hula i Kringetjernåsen er rommelig Hula i Kringletjernåsen Gardvann sett fra Store Snipen Avdekking av kolmile Elg-Johansens biografer Svartufsbrua sett fra minnetavla Idyll ved Geitebutjern Stulstjern - foreningshytte

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish