Hopp til hovedinnholdet

Mastdalen

Plass under Geitebua

Plassen er kanskje ryddet av en mann ved navnet Mads. Plass under Geitebua. Første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bor der. I 1799 bor Gunnar Arvesen der. Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet.

Navnet på stedet?
Mastdalen “Kjært barn - mange navn”: Mastdalen, dalen for uttak av mastetrær, skipsmaster eller Madsdalen, dalen der Mads ryddet seg et lite bruk eller Mardalen av hav ? Damms store leksikon: Mollbakke (av norrønt Marr, hav) også lat. mollbakke i forholdsvis bratt undersjøisk skråning utenfor strandområde el.l. Oppstår i utkanten på områder med løsavsetninger - Er mollbakken i Mastdalen opphavet til navnet? Hvem vet? Da det på 17-1800-tallet var båtbyggerier ved Norsjø, er dagens skrivemåte trolig fornuftig. Mastdalen er første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bodde der.

Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet. Bent var sønn av Ola Skaatte, Valebø. G.m. Andrea Larsdatter Febakke.

Nordover fra Mastdalen strekker Stuveruddalen seg. Her er boniteten god slik at en finner ranke, høye og flotte trær her. Mastdalen og Stuveruddalen kan godt ha vært betegnelse på samme dalføret et som ligger her parallellt med norsjø. I nordre ende av den lille dalen ligger Stuverud gård. Sagnet forteller at i Stuveruddalen lå ei gammel sølvgruve. En kan finne spor etter gammel skjerping. På knausen like vest for gården ligger bygdeborgen Trollborg. Om det er naturen som har skapt den store haugen i Mastdalen eller om det er en gammel gravhaug (båtgrav) slik sagnet vil ha det til, vites ikke. På låven her har Rottenikken overnatte på en av sine mange utflukter - han kom om kvelden og dro tidlig på morrakvisten etter å spist et par rå egg til frokost. Mastdalen er mao et interessant sted med mye å berette.

  
Kilde til informasjon om plassen:

Sonja Mastdalen, født på stedet. Hun forteller:"For den som er født i Mastdalen, var nok bekkesuset det første en ble bevisst av naturens lyder. Det renner bekker på hver side av huset. De kunne nok også dysse en i søvn." Se artikkel med Sonjas beretning fra plassen. 


Bilder

Skogshytta nær Halvfarsmyr Svartufsbrua sett fra minnetavla Megge på Snipen Elva mellom Gardvanna Jordveien til Margitsplass Elgtjernleiren Lindalselva nær Stulen 2 Geitebuvarden Gardvannet sett mot Store Snipen Margitsplass Rødbegerlav Utsyn fra Geitebuvarden Vi ser mot Mastdalen Hegestua Elg-Johansens biografer Utsyn mot Ulefoss Gjeteboden Maurflotten - enkle kår Svartufs bru og tunnel - strategisk punkt Dilsdalen feriekoloni Utsyn fra Skådalsveien Idyll ved Geitebutjern Lindalselva nær Stulen Utsyn fra Geitebuvarden Kart over Elg Johansens tilhold Pors Ørn i Valebø Utløp fra bekken i Dilsdalen Fra Eik sett mot Norsjø Det gamle tunet til Geitebua Latmannsbua Galten - tidligere skysstasjon I ei kløft på Flåttene Hula i Kringletjernåsen Mastdalsbukta Dilsdalen feriekoloni Nedre Gardvann Nisterud Jordene til Geitebua Utsyn fra Store Snipen To russiske krigsfanger Fjelltjern Valebø skole Hellerhule Geitebugrenda Trekull i traktorveien Gardvann sett fra Store Snipen Krigsminne - to graver i Valebø Krigsminne ved Svartufs Mastdalen nær Trollborg Utsyn mot Valebø 2 Mastdalsbukta Opsal gård Elva mellom Gardvanna Hula i Kringletjernåsen Sandvika Grisehus på Galten Avdekking av kolmile Valbø skole Svartufsbrua blei sprengt Elg-Johansens hule i Siljuknatten Usterud Skolevei i Ytre Valebø Geitebua - tidens tann Seterveien Geitebuvarden Galten (tidl.) gjestiveri Ytre Valebø skole Mastetrær Valebø Mølle Nedi lia på Storesnipen Kirkenatten i ytre Valebø Stulstjern - foreningshytte Mastdalen Brygga på Galten Malmskjæret Hytte på Galten Geitebuseter Geitebua - bak ses Geitebuvarden Eik i Geitebua Brudeskjær og Orekåsa Valebø Landhandel Munken sett fra Mastdalsbukta Hegestua Dilsdalen Maurflotten husmannsplass Valebø kirke Geitebutjern Bratsbergbanen Hula i Kringetjernåsen er rommelig Veiviser i Skådalen Brenneelva, nordvest i Valebø

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish