Hopp til hovedinnholdet

Mastdalen

Plass under Geitebua

Plassen er kanskje ryddet av en mann ved navnet Mads. Plass under Geitebua. Første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bor der. I 1799 bor Gunnar Arvesen der. Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet.

Navnet på stedet?
Mastdalen “Kjært barn - mange navn”: Mastdalen, dalen for uttak av mastetrær, skipsmaster eller Madsdalen, dalen der Mads ryddet seg et lite bruk eller Mardalen av hav ? Damms store leksikon: Mollbakke (av norrønt Marr, hav) også lat. mollbakke i forholdsvis bratt undersjøisk skråning utenfor strandområde el.l. Oppstår i utkanten på områder med løsavsetninger - Er mollbakken i Mastdalen opphavet til navnet? Hvem vet? Da det på 17-1800-tallet var båtbyggerier ved Norsjø, er dagens skrivemåte trolig fornuftig. Mastdalen er første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bodde der.

Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet. Bent var sønn av Ola Skaatte, Valebø. G.m. Andrea Larsdatter Febakke.

Nordover fra Mastdalen strekker Stuveruddalen seg. Her er boniteten god slik at en finner ranke, høye og flotte trær her. Mastdalen og Stuveruddalen kan godt ha vært betegnelse på samme dalføret et som ligger her parallellt med norsjø. I nordre ende av den lille dalen ligger Stuverud gård. Sagnet forteller at i Stuveruddalen lå ei gammel sølvgruve. En kan finne spor etter gammel skjerping. På knausen like vest for gården ligger bygdeborgen Trollborg. Om det er naturen som har skapt den store haugen i Mastdalen eller om det er en gammel gravhaug (båtgrav) slik sagnet vil ha det til, vites ikke. På låven her har Rottenikken overnatte på en av sine mange utflukter - han kom om kvelden og dro tidlig på morrakvisten etter å spist et par rå egg til frokost. Mastdalen er mao et interessant sted med mye å berette.

  
Kilde til informasjon om plassen:

Sonja Mastdalen, født på stedet. Hun forteller:"For den som er født i Mastdalen, var nok bekkesuset det første en ble bevisst av naturens lyder. Det renner bekker på hver side av huset. De kunne nok også dysse en i søvn." Se artikkel med Sonjas beretning fra plassen. 


Bilder

Hytte på Galten Bratsbergbanen Kirkenatten i ytre Valebø Krigsminne - to graver i Valebø Skolevei i Ytre Valebø Avdekking av kolmile Maurflotten - enkle kår Jordene til Geitebua Geitebua - bak ses Geitebuvarden Veiviser i Skådalen Munken sett fra Mastdalsbukta Idyll ved Geitebutjern Geitebugrenda Utsyn fra Store Snipen Galten - tidligere skysstasjon Elva mellom Gardvanna Utløp fra bekken i Dilsdalen Latmannsbua Skogshytta nær Halvfarsmyr Elva mellom Gardvanna Utsyn fra Skådalsveien Vi ser mot Mastdalen Rødbegerlav Ørn i Valebø I ei kløft på Flåttene Pors Geitebuvarden Fjelltjern Jordveien til Margitsplass Elg-Johansens biografer Dilsdalen feriekoloni Brudeskjær og Orekåsa Dilsdalen feriekoloni Brygga på Galten Lindalselva nær Stulen 2 Gardvann sett fra Store Snipen Margitsplass Svartufsbrua sett fra minnetavla Strand og båthus Mastetrær Utsyn fra Geitebuvarden Hellerhule Utsyn fra Geitebuvarden Svartufsbrua blei sprengt Hegestua Kart over Elg Johansens tilhold Ytre Valebø skole Det gamle tunet til Geitebua Opsal gård Geitebutjern Seterveien Nedi lia på Storesnipen Mastdalsbukta Utsyn mot Ulefoss Valbø skole Valebø Mølle Geitebuseter Lindalselva nær Stulen Trekull i traktorveien Grisehus på Galten Megge på Snipen Gardvannet sett mot Store Snipen Geitebua - tidens tann Stulstjern - foreningshytte Valebø skole Hula i Kringletjernåsen Krigsminne ved Svartufs Hegestua Dilsdalen Malmskjæret To russiske krigsfanger Nisterud Elg-Johansens hule i Siljuknatten Nedre Gardvann Mastdalsbukta Geitebuvarden Valebø kirke Elgtjernleiren Svartufs bru og tunnel - strategisk punkt Valebø Landhandel Galten (tidl.) gjestiveri Sandvika Gjeteboden Utsyn mot Valebø 2 Fra Eik sett mot Norsjø Maurflotten husmannsplass Hula i Kringletjernåsen Hula i Kringetjernåsen er rommelig Eik i Geitebua Usterud Mastdalen Mastdalen nær Trollborg

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish