Hopp til hovedinnholdet

Mastdalen

Plass under Geitebua

Plassen er kanskje ryddet av en mann ved navnet Mads. Plass under Geitebua. Første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bor der. I 1799 bor Gunnar Arvesen der. Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet.

Navnet på stedet?
Mastdalen “Kjært barn - mange navn”: Mastdalen, dalen for uttak av mastetrær, skipsmaster eller Madsdalen, dalen der Mads ryddet seg et lite bruk eller Mardalen av hav ? Damms store leksikon: Mollbakke (av norrønt Marr, hav) også lat. mollbakke i forholdsvis bratt undersjøisk skråning utenfor strandområde el.l. Oppstår i utkanten på områder med løsavsetninger - Er mollbakken i Mastdalen opphavet til navnet? Hvem vet? Da det på 17-1800-tallet var båtbyggerier ved Norsjø, er dagens skrivemåte trolig fornuftig. Mastdalen er første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bodde der.

Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet. Bent var sønn av Ola Skaatte, Valebø. G.m. Andrea Larsdatter Febakke.

Nordover fra Mastdalen strekker Stuveruddalen seg. Her er boniteten god slik at en finner ranke, høye og flotte trær her. Mastdalen og Stuveruddalen kan godt ha vært betegnelse på samme dalføret et som ligger her parallellt med norsjø. I nordre ende av den lille dalen ligger Stuverud gård. Sagnet forteller at i Stuveruddalen lå ei gammel sølvgruve. En kan finne spor etter gammel skjerping. På knausen like vest for gården ligger bygdeborgen Trollborg. Om det er naturen som har skapt den store haugen i Mastdalen eller om det er en gammel gravhaug (båtgrav) slik sagnet vil ha det til, vites ikke. På låven her har Rottenikken overnatte på en av sine mange utflukter - han kom om kvelden og dro tidlig på morrakvisten etter å spist et par rå egg til frokost. Mastdalen er mao et interessant sted med mye å berette.

  
Kilde til informasjon om plassen:

Sonja Mastdalen, født på stedet. Hun forteller:"For den som er født i Mastdalen, var nok bekkesuset det første en ble bevisst av naturens lyder. Det renner bekker på hver side av huset. De kunne nok også dysse en i søvn." Se artikkel med Sonjas beretning fra plassen. 


Bilder

Lindalselva nær Stulen 2 Trekull i traktorveien Brenneelva, nordvest i Valebø Nedre Gardvann Geitebuseter Vi ser mot Mastdalen Maurflotten - enkle kår Kirkenatten i ytre Valebø Fra Eik sett mot Norsjø Valbø skole Valebø Mølle Dilsdalen feriekoloni Bratsbergbanen Utsyn mot Ulefoss Hula i Kringetjernåsen er rommelig Galten (tidl.) gjestiveri Utsyn mot Valebø 2 Svartufs bru og tunnel - strategisk punkt Utsyn fra Geitebuvarden Hula i Kringletjernåsen Hula i Kringletjernåsen Utløp fra bekken i Dilsdalen Ytre Valebø skole Gardvann sett fra Store Snipen Maurflotten husmannsplass Hellerhule Mastdalsbukta Galten - tidligere skysstasjon Veiviser i Skådalen Mastetrær Strand og båthus Jordene til Geitebua Det gamle tunet til Geitebua Dilsdalen feriekoloni Fjelltjern Geitebutjern Kart over Elg Johansens tilhold Jordveien til Margitsplass Gjeteboden Geitebuvarden Svartufsbrua blei sprengt Usterud Nedi lia på Storesnipen Brygga på Galten Hegestua Dilsdalen Elg-Johansens hule i Siljuknatten Geitebuvarden Ørn i Valebø Geitebugrenda Utsyn fra Geitebuvarden Opsal gård Seterveien Mastdalen Elgtjernleiren Valebø Landhandel Sandvika Krigsminne - to graver i Valebø Rødbegerlav Brudeskjær og Orekåsa Megge på Snipen Lindalselva nær Stulen Avdekking av kolmile Utsyn fra Skådalsveien Pors Utsyn fra Store Snipen Hytte på Galten To russiske krigsfanger Skogshytta nær Halvfarsmyr Eik i Geitebua Gardvannet sett mot Store Snipen I ei kløft på Flåttene Latmannsbua Mastdalen nær Trollborg Valebø skole Nisterud Elg-Johansens biografer Geitebua - bak ses Geitebuvarden Svartufsbrua sett fra minnetavla Elva mellom Gardvanna Krigsminne ved Svartufs Grisehus på Galten Margitsplass Idyll ved Geitebutjern Hegestua Geitebua - tidens tann Valebø kirke Munken sett fra Mastdalsbukta Stulstjern - foreningshytte Skolevei i Ytre Valebø Mastdalsbukta Elva mellom Gardvanna

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish