Hopp til hovedinnholdet

Mastdalen

Plass under Geitebua

Plassen er kanskje ryddet av en mann ved navnet Mads. Plass under Geitebua. Første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bor der. I 1799 bor Gunnar Arvesen der. Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet.

Navnet på stedet?
Mastdalen “Kjært barn - mange navn”: Mastdalen, dalen for uttak av mastetrær, skipsmaster eller Madsdalen, dalen der Mads ryddet seg et lite bruk eller Mardalen av hav ? Damms store leksikon: Mollbakke (av norrønt Marr, hav) også lat. mollbakke i forholdsvis bratt undersjøisk skråning utenfor strandområde el.l. Oppstår i utkanten på områder med løsavsetninger - Er mollbakken i Mastdalen opphavet til navnet? Hvem vet? Da det på 17-1800-tallet var båtbyggerier ved Norsjø, er dagens skrivemåte trolig fornuftig. Mastdalen er første gang nevnt i 1770 da Ole Jensen Geitebua (senere Prestgrav) bodde der.

Bent Olsen bodde på plassen i nærmere 60 år til slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet. Bent var sønn av Ola Skaatte, Valebø. G.m. Andrea Larsdatter Febakke.

Nordover fra Mastdalen strekker Stuveruddalen seg. Her er boniteten god slik at en finner ranke, høye og flotte trær her. Mastdalen og Stuveruddalen kan godt ha vært betegnelse på samme dalføret et som ligger her parallellt med norsjø. I nordre ende av den lille dalen ligger Stuverud gård. Sagnet forteller at i Stuveruddalen lå ei gammel sølvgruve. En kan finne spor etter gammel skjerping. På knausen like vest for gården ligger bygdeborgen Trollborg. Om det er naturen som har skapt den store haugen i Mastdalen eller om det er en gammel gravhaug (båtgrav) slik sagnet vil ha det til, vites ikke. På låven her har Rottenikken overnatte på en av sine mange utflukter - han kom om kvelden og dro tidlig på morrakvisten etter å spist et par rå egg til frokost. Mastdalen er mao et interessant sted med mye å berette.

  
Kilde til informasjon om plassen:

Sonja Mastdalen, født på stedet. Hun forteller:"For den som er født i Mastdalen, var nok bekkesuset det første en ble bevisst av naturens lyder. Det renner bekker på hver side av huset. De kunne nok også dysse en i søvn." Se artikkel med Sonjas beretning fra plassen. 


Bilder

Mastdalsbukta Valebø kirke Strand og båthus Krigsminne ved Svartufs Skogshytta nær Halvfarsmyr Valbø skole Skolevei i Ytre Valebø Geitebuseter Utsyn fra Geitebuvarden Hula i Kringletjernåsen Nedre Gardvann Svartufsbrua blei sprengt Megge på Snipen Galten - tidligere skysstasjon Latmannsbua Utsyn fra Skådalsveien Lindalselva nær Stulen Elva mellom Gardvanna Hellerhule Munken sett fra Mastdalsbukta Galten (tidl.) gjestiveri Lindalselva nær Stulen 2 Utsyn fra Geitebuvarden Grisehus på Galten Margitsplass Rødbegerlav Mastdalsbukta Trekull i traktorveien Pors Valebø Mølle Geitebugrenda Seterveien Geitebuvarden Avdekking av kolmile Geitebutjern Dilsdalen feriekoloni Elg-Johansens biografer Brudeskjær og Orekåsa Geitebua - bak ses Geitebuvarden Gardvann sett fra Store Snipen Nisterud Stulstjern - foreningshytte Brygga på Galten Valebø Landhandel Valebø skole Malmskjæret Kirkenatten i ytre Valebø Opsal gård Utsyn fra Store Snipen Utløp fra bekken i Dilsdalen Jordveien til Margitsplass Gardvannet sett mot Store Snipen I ei kløft på Flåttene Ørn i Valebø Svartufs bru og tunnel - strategisk punkt Vi ser mot Mastdalen Gjeteboden Krigsminne - to graver i Valebø Kart over Elg Johansens tilhold Idyll ved Geitebutjern Geitebua - tidens tann Hytte på Galten Veiviser i Skådalen Bratsbergbanen Nedi lia på Storesnipen Mastdalen Maurflotten husmannsplass Fjelltjern Jordene til Geitebua Hula i Kringetjernåsen er rommelig Maurflotten - enkle kår Svartufsbrua sett fra minnetavla Elg-Johansens hule i Siljuknatten Fra Eik sett mot Norsjø Hegestua Dilsdalen Mastdalen nær Trollborg Elva mellom Gardvanna Det gamle tunet til Geitebua Sandvika Hegestua Elgtjernleiren Brenneelva, nordvest i Valebø Hula i Kringletjernåsen Geitebuvarden Utsyn mot Ulefoss Mastetrær Usterud To russiske krigsfanger Ytre Valebø skole Eik i Geitebua Dilsdalen feriekoloni

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish