Hopp til hovedinnholdet

Århus gård og Jernaldergården

Århus gård gårdsnr.5 (bruksnr.1) er den eldste av Århusgårdene. Det er gjort funn fra steinalderen som består av 3 steinøkser og det er funnet hele 19 gravhauger fra jernalderen. Her kan ha vært mer eller mindre fast bosetting fra romertid. Relativ sikker datering på gårdbruket er at det ble ryddet i eldre jernalder (ca. 500 f. Kr. – ca. 800 e. Kr) Gårdens opprinnelige arealer ligger på begge sider av Falkumelva – østsida og vestsida, og landskylda var i sin tid 6 huder. Århus Jernaldergård ligger på eiendommen.

Telemark Landbruksselskap er eier
Århus Gård er en testamentarisk gave fra Lars Århus i Gjerpen, gitt til Telemark Landbruksselskap i 1989. På vilkår av at den skulle brukes til nytte for allemennheten - forsøks- og utviklingsarbeid som kan tjene landbruket. Eiendommen består av 93 da dyrket mark beliggende på Århus og to skogteiger på Gulset på til sammen ca. 100 da. Gården er en del av et attraktivt og bynært landbruksområde nord for Skien sentrum.

Tunet består av et gammelt parkanlegg med beplantning tilbake til 1820 årene. I 2013 er flere gamle lerketrær blitt ødelagt av sterk vind. Gården ligger i Skandinavias første  Unesco godkjente Geopark. (Geoparken omfatter Skien kommune samt Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Nome i Telemark og Larvik og Svarstad i Vestfold.) Gårdene langs Falkumelva ligger et verdifullt kulturlandskap, hvor både historie, geologi og flora er unik. Århus Hovedgård (br.nr1) er spesielt verdifull i så måte. Eiendommen har to små teiger på Gulset vest og øst for Tinnskollen samt strandlinje til Falkumelva (adkomst ned ved Århusveien/Are Frodes vei).
Telemark Landbruksselskap sitt formål er å medvirke til utvikling av et tidsmessig landbruk i Telemark, tuftet på tradisjoner, ressurser og egenart. TL skal være en nøytral møteplass (krever ikke medlemskap i noen forening) og et kontaktforum for alle landbruksrelaterte organisasjoner og virksomheter i Telemark.

TL har 29 medlemmer bestående av organisasjoner og virksomheter i Telemark.

Et senter for landbruk og kulturell aktivitet.
TL ønsker å tilby en grønn møteplass for regionens befolkning og lage Århus Gård til et ressurssenter for læring og opplevelse om natur og landbruk. Den gamle låvebygningen på gården er revet og erstattet med et bygg i samme størrelse og form. Det kan kalles en "flerbrukslåve" der det er aktivitet gjennom hele året, skolevirksomhet, kontorer og forsamlingslokale for utleie. I sokkeletasjene er det vognhall og verksted for betjening av skolen, Århus Jernaldergård og gårdens øvrige drift.  

Du er velkommen for besøk og eller deltakelse!

Forutsatt at dere tar hensyn til eventuelle arrangementer, må dere gjerne rusle rundt på uteområdene og kose dere. For å komme inn i Jernaldergårdens bygg og i flerbrukslåven, må det gjøres avtale. 
 

Litt om gårdens historie

Eldste skriftlige kilde er et kongebrev fra 1385. Siden Århus ikke er nevnt i Biskop Eysteins jordebok av 1398, var gården trolig privat eid. Århus er nevnt i et kongebrev fra 1385. Gården var med sin beliggenhet tett inntil Fossum sterkt knyttet til jernverksdriften og de rettigheter og privilegier som dette medførte. Således er gården i 1578 eiet av Nickolaus Beda (Bedow, han var engelsk jernverksekspert) som da forpaktet Fossum Verk av Kongen. 
Tunet på Århus er rik på inntrykk. Høye flotte lerketrær kraser en stor gammel gravhaug. Her passerer en gammel "Gård-i-mellom vei" gjennom tunet, og opp fra vadestedet nede i Falkumelva kan vi finne spor av en gammel ferdselsvei (hulvei). Gårdens karpedam utgjør viktig element i det gamle kulturlandskapet som omkranser gården. Berggrunnen som preger Gjerpendalen på tvers er illustrert her. Det er bygget en imponerende flott kopi av en jernaldergård på dugnad. Åkerjorda nyttes til forskjellig jordbruksfaglig forsøksarbeide.


Bilder

Besøk fra mange land Åpen gård - en opplevelse Utstilling i fjøset på Jernaldergården Forsøksarbeid på Århus Gårdstunet på Århus Gjennom tunet på Århus Våningshuset på Århus Gård Interiør fra smia - Jernaldergården Sauer på Århus Modellen av flettverkshuset Bildeserie dokumenterer byggeprosessen Åpen gård på Århus Jernaldergården på Århus - vinter Reist og vedlikeholdt på dugnad Modell av Skiensdyret Flettverkshuset på plass Dekordetalj fra Jernaldergården Karpedam og stokkebåt - Århus Århus gård - br.nr. 3 Hulvei opp gjennom tunet til Århus Gård Detalj - dørhåndtak på Jernaldergården Århus gård Bakerovn på Jernaldergården Tunet til Århus Jernaldergård Flettverkshuset flyttes til Århus i 2009 Kunsten å smi Grytekopi fra Osebergskipet Jernaldergården i vinterskrud Fjøset på jernaldergården Runestein Jernaldergården - smia Århus gård benyttes som scene Modell av Langhuset på Jernaldergårdens konstruksjon Altenburg Århus Jernaldergården - eventyrland Århus gård i vinterskrud Jernaldergården ligger i et kulturlandskap Århus gård har besøk Vennskapsbysamarbeid - nordisk ungdom på Århus Åpen gård Jernaldergården - en detalj Århus gård - velkommen! Lin ved Jernaldergården på Århus Jernaldergården - Langhuset Bjelke fra Kullageret på Fossum Århus jernaldergård - interiør Kulturstiinformasjon på Århus Jernalderhuset Gea Norvegica Geopark partnerskap Gravhaugen på tunet til Århus gård Vintertunet på Århus

Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Bronsealderlandet? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish