Hopp til hovedinnholdet

Fangeleir

I en kort periode, trolig i 1944, var det opprettet en fangeleir for russiske krigsfanger i denne låven på Bjørbæk. Det var fem 6 tyske fangevoktere her. Så vidt vites var det ingen dramatiske hendelser i tilknytning til virksomheten. det var 10-12 fanger og de jobbet i skauen i nærliggende koller i Bjørbækkollen og Tiurkollen. Det var inngjerding rundt låven og her var vakter med skarpladde våpen, men stemningen var stort sett gemyttlig.  

En dag da kona på nabogården var ute på jordet for å skjære noe kål, kom en av vaktene frampå tunet og fyrte av et skudd, trolig som advarsel mot å ta mat fra avlingen man ønsket å beslaglegge. Kona gikk da resolutt opp fra åkeren og sa sin hjertens mening om den slags. Ut over dette kjenner vi ikke til at  det var noen skarpe episoder, men fangene manglet mat, de sultet. Med tungt kroppsarbeid var det derfor harde vilkår å leve under.

Rundt om i bygdenorge var det etablert mange slike små arbeids-leire og vilkåra var stort sett de samme. Men mentaliteten blant vaktene kunne nok variere betydelig. Ikke alle hadde det så pass greit som på Bjørbæk. Det er ikke noe spor etter fangeleiren nå. Låvebygningen og fjøset ble ikke ominnredet til formålet så bygget står som opprinnelig. I mange år etter krigen kunne en se festet i låveveggen etter inngjerdingen.

Lokalbefolkningen så hva som foregikk, og man registrerte hvor elendig fangene hadde det. Noen stakk til dem litt mat når muligheten bød seg. Det hendte at fanger rømte. De fikk hjelp av lokalbefolkningen. Beretningene om dette går i glemmeboka. "Russerhula" (nær Ulvsvann) og "Russerhytta" (nær Heggemyr) er navnelapper på historier som det nå kun finnes vage minner om.  

Under krigen foregikk en del både planlagte og uberegnde flyslipp i Vestre Melum bl.a. inne ved Veberg. Motstandsfolka klarte å berge det hele unna tyskerne, men det hendte spenningsnivået var stort. Det fortelles at oppe i Bjørbækkollen, bak den "store steinen", var det noen karer fra bygda som drev aktiv og ulovlig radiolytting på London.   


Bilder

Leirodden Langstulen har sin alder Grasdalsetera Der kilen er trang Mannslagerhula i Gutufjell Hellaskjæret Dolva gml husmannsplass Sølv i Grasdalen Melum gård Skjerping i noen år Kil i Kilevannet Bjelken Stasjonsbergan Hanes leirskole Tvist om vannrett i 1701 Dolvaraset Bergan brygge - kommer båten? Melum - ei skogsbygd Utsyn mot Dolva Melum kirke Leirodden et gjestgiveri ved Norsjø Bergan brygge Store Munken Gamle materialer - Grasdalsetera Bergan sag og kvern Dugnad på skytebanen Valsfjellet-syd bygdeborg På Nes i Kilevannet Sølv i Grasdalen Dolvagml husm.pl. inne Bergangrend Melumbekken Raskant på Bergan Et sted nær Stavdal Bergan brygge og Bergan. Bygdeborg på Storknatten På Østre Tveitan Gårdsbruk i Bergangrenda Veien til Storknatten bygdeborg Badeplassen ved Nesbrua Stavdal skole Brusetbekkens utløp Butjenn Havnehage - Jordbakke Hester i Melum Skjerping etter sølv under vannflata Hella Toppåpningen til Mannslagerhula Hjortetråkk Grasdalsvannet sett sydover Grasdalsvannet sett nordover Tjern på Valsfjellet Store-Bergan maleri Typisk gård ved Kilevannet Bergan skole Høgset Sag og Høvleri Bergan brygge Fedrift-tråkk Nes Gutufjell og Giverstolen Blod etter udåd - Østre Tveitan Store Børten i Melum Valsfjell Mannslagerhula Store-Bergan Leiroddkåsa Dør og vindusfabrikk på Bergan Bergan brygge Utsyn mot Åfoss Langstul med skrift på veggen Jorder i Dolvagrenda Kjøkkenet i det gamle våningshuset på Ø.Tveitan Holtan Gård i Nome Fornminner nær Stasjonsbegan Langstulen ut mot Butjernet Gjærumveien

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish