Hopp til hovedinnholdet

Fangeleir

I en kort periode, trolig i 1944, var det opprettet en fangeleir for russiske krigsfanger i denne låven på Bjørbæk. Det var fem 6 tyske fangevoktere her. Så vidt vites var det ingen dramatiske hendelser i tilknytning til virksomheten. det var 10-12 fanger og de jobbet i skauen i nærliggende koller i Bjørbækkollen og Tiurkollen. Det var inngjerding rundt låven og her var vakter med skarpladde våpen, men stemningen var stort sett gemyttlig.  

En dag da kona på nabogården var ute på jordet for å skjære noe kål, kom en av vaktene frampå tunet og fyrte av et skudd, trolig som advarsel mot å ta mat fra avlingen man ønsket å beslaglegge. Kona gikk da resolutt opp fra åkeren og sa sin hjertens mening om den slags. Ut over dette kjenner vi ikke til at  det var noen skarpe episoder, men fangene manglet mat, de sultet. Med tungt kroppsarbeid var det derfor harde vilkår å leve under.

Rundt om i bygdenorge var det etablert mange slike små arbeids-leire og vilkåra var stort sett de samme. Men mentaliteten blant vaktene kunne nok variere betydelig. Ikke alle hadde det så pass greit som på Bjørbæk. Det er ikke noe spor etter fangeleiren nå. Låvebygningen og fjøset ble ikke ominnredet til formålet så bygget står som opprinnelig. I mange år etter krigen kunne en se festet i låveveggen etter inngjerdingen.

Lokalbefolkningen så hva som foregikk, og man registrerte hvor elendig fangene hadde det. Noen stakk til dem litt mat når muligheten bød seg. Det hendte at fanger rømte. De fikk hjelp av lokalbefolkningen. Beretningene om dette går i glemmeboka. "Russerhula" (nær Ulvsvann) og "Russerhytta" (nær Heggemyr) er navnelapper på historier som det nå kun finnes vage minner om.  

Under krigen foregikk en del både planlagte og uberegnde flyslipp i Vestre Melum bl.a. inne ved Veberg. Motstandsfolka klarte å berge det hele unna tyskerne, men det hendte spenningsnivået var stort. Det fortelles at oppe i Bjørbækkollen, bak den "store steinen", var det noen karer fra bygda som drev aktiv og ulovlig radiolytting på London.   


Bilder

Bergan brygge Stavdal skole Bergan brygge Leirodden Raskant på Bergan Kil i Kilevannet Fedrift-tråkk Holtan Gård i Nome Stasjonsbergan Bergan brygge - kommer båten? Store-Bergan Gutufjell og Giverstolen Gamle materialer - Grasdalsetera Leiroddkåsa På Østre Tveitan Skjerping etter sølv under vannflata Bygdeborg på Storknatten Langstulen har sin alder Høgset Sag og Høvleri Store Munken Skjerping i noen år Dolvagml husm.pl. inne Gårdsbruk i Bergangrenda Dør og vindusfabrikk på Bergan Sølv i Grasdalen Melum gård Grasdalsvannet sett sydover Typisk gård ved Kilevannet Hjortetråkk Mannslagerhula i Gutufjell Blod etter udåd - Østre Tveitan Utsyn mot Åfoss Grasdalsetera Store-Bergan maleri Dolva gml husmannsplass Store Børten i Melum Jorder i Dolvagrenda Tvist om vannrett i 1701 Bergan brygge Bergan skole Dolvaraset Hellaskjæret Butjenn Grasdalsvannet sett nordover Brusetbekkens utløp Dugnad på skytebanen Bergan brygge og Bergan. Hella Valsfjell Gjærumveien Langstul med skrift på veggen Melumbekken Kjøkkenet i det gamle våningshuset på Ø.Tveitan Langstulen ut mot Butjernet Melum kirke Mannslagerhula Bergan sag og kvern Leirodden et gjestgiveri ved Norsjø Bergangrend Tveitansaga Havnehage - Jordbakke Sølv i Grasdalen På Nes i Kilevannet Valsfjellet-syd bygdeborg Nes Hanes leirskole Toppåpningen til Mannslagerhula Hester i Melum Fornminner nær Stasjonsbegan Tjern på Valsfjellet Bjelken Badeplassen ved Nesbrua Utsyn mot Dolva Der kilen er trang Et sted nær Stavdal Veien til Storknatten bygdeborg

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish