Hopp til hovedinnholdet

Fangeleir

I en kort periode, trolig i 1944, var det opprettet en fangeleir for russiske krigsfanger i denne låven på Bjørbæk. Det var fem 6 tyske fangevoktere her. Så vidt vites var det ingen dramatiske hendelser i tilknytning til virksomheten. det var 10-12 fanger og de jobbet i skauen i nærliggende koller i Bjørbækkollen og Tiurkollen. Det var inngjerding rundt låven og her var vakter med skarpladde våpen, men stemningen var stort sett gemyttlig.  

En dag da kona på nabogården var ute på jordet for å skjære noe kål, kom en av vaktene frampå tunet og fyrte av et skudd, trolig som advarsel mot å ta mat fra avlingen man ønsket å beslaglegge. Kona gikk da resolutt opp fra åkeren og sa sin hjertens mening om den slags. Ut over dette kjenner vi ikke til at  det var noen skarpe episoder, men fangene manglet mat, de sultet. Med tungt kroppsarbeid var det derfor harde vilkår å leve under.

Rundt om i bygdenorge var det etablert mange slike små arbeids-leire og vilkåra var stort sett de samme. Men mentaliteten blant vaktene kunne nok variere betydelig. Ikke alle hadde det så pass greit som på Bjørbæk. Det er ikke noe spor etter fangeleiren nå. Låvebygningen og fjøset ble ikke ominnredet til formålet så bygget står som opprinnelig. I mange år etter krigen kunne en se festet i låveveggen etter inngjerdingen.

Lokalbefolkningen så hva som foregikk, og man registrerte hvor elendig fangene hadde det. Noen stakk til dem litt mat når muligheten bød seg. Det hendte at fanger rømte. De fikk hjelp av lokalbefolkningen. Beretningene om dette går i glemmeboka. "Russerhula" (nær Ulvsvann) og "Russerhytta" (nær Heggemyr) er navnelapper på historier som det nå kun finnes vage minner om.  

Under krigen foregikk en del både planlagte og uberegnde flyslipp i Vestre Melum bl.a. inne ved Veberg. Motstandsfolka klarte å berge det hele unna tyskerne, men det hendte spenningsnivået var stort. Det fortelles at oppe i Bjørbækkollen, bak den "store steinen", var det noen karer fra bygda som drev aktiv og ulovlig radiolytting på London.   


Bilder

Stasjonsbergan Hella Dør og vindusfabrikk på Bergan Store Munken Sølv i Grasdalen Butjenn Stavdal skole Dolvaraset Hellaskjæret Fedrift-tråkk Langstul med skrift på veggen Skjerping etter sølv under vannflata Typisk gård ved Kilevannet Grasdalsvannet sett sydover Bergan skole Høgset Sag og Høvleri Raskant på Bergan Valsfjell Dolvagml husm.pl. inne Mannslagerhula Dolva gml husmannsplass Melumbekken Melum - ei skogsbygd Gamle materialer - Grasdalsetera Hester i Melum Bygdeborg på Storknatten Bergan brygge Bergangrend Hanes leirskole Bergan brygge - kommer båten? Bjelken Melum kirke Bergan brygge og Bergan. Et sted nær Stavdal Sølv i Grasdalen Badeplassen ved Nesbrua Leirodden Gjærumveien Valsfjellet-syd bygdeborg Bergan sag og kvern Dugnad på skytebanen Toppåpningen til Mannslagerhula Hjortetråkk Veien til Storknatten bygdeborg Blod etter udåd - Østre Tveitan Tveitansaga På Nes i Kilevannet Leiroddkåsa Tvist om vannrett i 1701 Fornminner nær Stasjonsbegan Gutufjell og Giverstolen Kil i Kilevannet Utsyn mot Åfoss Grasdalsetera Bergan brygge Havnehage - Jordbakke Grasdalsvannet sett nordover Der kilen er trang Utsyn mot Dolva Holtan Gård i Nome Skjerping i noen år På Østre Tveitan Bergan brygge Brusetbekkens utløp Kjøkkenet i det gamle våningshuset på Ø.Tveitan Tjern på Valsfjellet Gårdsbruk i Bergangrenda Store Børten i Melum Langstulen har sin alder Melum gård Store-Bergan Jorder i Dolvagrenda Mannslagerhula i Gutufjell Nes Langstulen ut mot Butjernet Store-Bergan maleri

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish