Hopp til hovedinnholdet

Stoknatten bygdeborg

Stoknatten bygdeborg ligger sentralt til i Kilevannets nordende ved Sandfjorden på odden der vannet fra Stavsjø forbi Veberg, Bjørbekk og Stavdal kommer ut gjennom Bjørnsund. En kan lett komme til bygdeborgen både vannveien og langs bygde- og skogsbilveier. Forbi Stavdal kommer en fram til Gåsodden. Derfra går privatvei videre til den gamle husmannsplassen, Plassen, hvor det er bom.  Fra Plassen ser man rett mot Stoknatten i sydøst. I riksarkivets database, Askeladden, er bygdeborgen datert til bronsealder.

Storknatten ved Kilevannet i Melum er ganske liten men strategisk plassert i forhold til ferdsel gjennom marka i riktig gammel tid.

En må ha øynene med seg for å oppdage dette gamle forsvarsverket. Men, da kan man oppdage byggverket som er beskrevet slik i "Askeladden":

"Bygdeborglokalitet med to tydelige murer mot vest-nordvest. Dobbeltmurer. Mur I: ca 30 meter lang. Tydelig mur, utrast. Bygd opp av bruddstein, små og store. Noen store blokker på toppen ved kanten av fjellhylle. Høyde 30-100 cm, bredde 150-200 cm. Videre sørover i samme høyde spredte mur/steinbyggings rester over en utstrekning på 75 meter. Mur II: 35-40 meter lang, sammenrast. Bredede opptil 3 m, høyde 30-100 cm. Bygd opp av løftetunge bruddstein samt enkelte steinblokker som sansynligvis er naturlige. Sørøst for muren ligger flere potensielle murer, men pga mye ur/stein så er de vanskelig å skille ut."

Hvordan bosettingen har vært i Bronsealder og eldre jernalder vet vi ingenting om. Trolig har borgen som nevnt, mer hatt betydning i sammenheng med mulige tråkk, en allfarvei, gjennom bygdene og ferdsel over Kilevannet.


Bilder

Skjerping etter sølv under vannflata Gutufjell og Giverstolen Tveitansaga Utsyn mot Dolva Bergan brygge Valsfjellet-syd bygdeborg Et sted nær Stavdal Hellaskjæret Melum - ei skogsbygd Sølv i Grasdalen Gjærumveien Langstulen har sin alder Hjortetråkk Store-Bergan Utsyn mot Åfoss Hester i Melum Leiroddkåsa Veien til Storknatten bygdeborg Store Munken Store-Bergan maleri Havnehage - Jordbakke Melum gård Melumbekken Bergan brygge På Nes i Kilevannet Bygdeborg på Storknatten Bergan skole Valsfjell Mannslagerhula i Gutufjell Kil i Kilevannet Butjenn Raskant på Bergan Bergan sag og kvern Toppåpningen til Mannslagerhula Høgset Sag og Høvleri Brusetbekkens utløp Bergangrend Stasjonsbergan Stavdal skole Langstulen ut mot Butjernet Dolvaraset Badeplassen ved Nesbrua Nes Bergan brygge og Bergan. Gamle materialer - Grasdalsetera Bergan brygge Fornminner nær Stasjonsbegan Dolvagml husm.pl. inne Bjelken Leirodden et gjestgiveri ved Norsjø Grasdalsvannet sett sydover Leirodden Grasdalsetera Typisk gård ved Kilevannet Blod etter udåd - Østre Tveitan Dolva gml husmannsplass Gårdsbruk i Bergangrenda Bergan brygge - kommer båten? Sølv i Grasdalen Melum kirke Dør og vindusfabrikk på Bergan Holtan Gård i Nome På Østre Tveitan Store Børten i Melum Fedrift-tråkk Tvist om vannrett i 1701 Der kilen er trang Grasdalsvannet sett nordover Dugnad på skytebanen Hanes leirskole Tjern på Valsfjellet Hella Kjøkkenet i det gamle våningshuset på Ø.Tveitan Jorder i Dolvagrenda Skjerping i noen år Mannslagerhula

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish