Hopp til hovedinnholdet

Sølvet i Grasdalen

Her i den lille vika lå et skjerp under Grasdalsvannets overflate. Ennå kan man finne rester av utstyr som ble benyttet i skattejakten.

Det er få områder som har så mange sagn og historier knyttet til seg som Grasdalen vest i Melum, nord for Høydalen. Det hviler et lett slør av mystikk over dalen og traktene omkring. Her i vestre Melum lå de fleste gamle setrene. De var knyttet til gården i øst ned mot Norsjø. Skog og heistrekningene her var øde slik at budeier og skogangsmenn fikk nok fritt utløp for sin fantasi.

Hvordan sagnet oppstod er ikke godt å vite.Det var imidlertid det konkrete håpet om å finne sølv som har gjort Grasdalen mest forlokkende. Utallige er de sagn og historier som verserer omkring dette edle metallet. Og, som nevnt, mens "sølvkalven" ligger i Kongsberg, kan vi finne "sølvkua" i Grasdalen. Sølvgruva i Grasdalen skal være stor, forteller sagnet. Den er stengt med ei eikedør som det står ei stemmenål i. Andre sagn og historier bruker flertall –«vidunderlige sølvforekomster»

Spådom. Det fortelles at Jens Jensen Gjærum var i Grasdalen og hogg mileved sommeren 1839. Da fant han ei sølvguve. Han dro hjem i en fart og fortalte om funnet til Isak Torsten Asbom. De avtalte å dra opp igjen for å ta gruva i nærmere øyesyn. Men, først skulle Jens en tur til Mølla på Skotfoss. Under denne turen drukna han. Sagnet sier at en mann fra denne slekta skal finne gruva igjen. Den 7. Jens Gjærum skal bli den heldige.

Mange har prøvd lykken. Det er mange som i årenes løp har prøvd lykken i leting etter sølv i Grasdalen. Omkring 1920 ble det dannet faktisk dannet et aksjeselskap, og målet var å finne sølvskatten. Noen år senere ble et nytt selskap dannet. Det fortelles at en synsk mann på Notodden hadde «sett» en sølvgang i dalen. Slike vitnesbyrd har bidratt til holde drømmen levende. Det er blitt leita etter sølv i Grasdalen helt opp til 1960-70 årene. Kjøpmann Darre fra Skien hadde folk i arbeid i Grasdalen flere somrer på rad, men dette var resultatløst. Så vidt man kjenner til er ingen til nå blitt rike på sølvjakt i Grasdalen.

Geologi? Geologisk sett er det flere tegn som tyder på at det kan være sølv i området. Det er funnet blyglans og liknende ertser som inneholder sølv. En brei kvartsgang er også påvist. Er det likevel slik at det går ei sølvåra helt over til Kongsberg? Det er påstått at det er funnet sølv i Luksefjell i riktig gammel tid. Videre blir det fortalt at en mann har tjent seg rik på sølv funnet og utminert i Stuveruddalen i Ytre Valebø – så hvem vet?  

Kilder: Solum Historielags årsskrifter, Grenlandsboka, Skavan Forlag, lokalkjente folk.


Bilder

Bergan brygge Leirodden Grasdalsvannet sett nordover Blod etter udåd - Østre Tveitan Tveitansaga På Østre Tveitan Havnehage - Jordbakke Utsyn mot Åfoss Mannslagerhula Nes Store-Bergan maleri Høgset Sag og Høvleri Butjenn Jorder i Dolvagrenda Hella Hjortetråkk Gutufjell og Giverstolen Kjøkkenet i det gamle våningshuset på Ø.Tveitan Gjærumveien Valsfjellet-syd bygdeborg Stasjonsbergan Typisk gård ved Kilevannet Langstul med skrift på veggen Grasdalsetera Melumbekken Kil i Kilevannet Skjerping i noen år På Nes i Kilevannet Store-Bergan Dugnad på skytebanen Hester i Melum Bergan skole Fornminner nær Stasjonsbegan Hanes leirskole Dolvagml husm.pl. inne Toppåpningen til Mannslagerhula Dolvaraset Stavdal skole Langstulen har sin alder Sølv i Grasdalen Tjern på Valsfjellet Bergan brygge - kommer båten? Skjerping etter sølv under vannflata Dør og vindusfabrikk på Bergan Badeplassen ved Nesbrua Melum gård Hellaskjæret Leiroddkåsa Et sted nær Stavdal Tvist om vannrett i 1701 Bergan brygge Brusetbekkens utløp Grasdalsvannet sett sydover Holtan Gård i Nome Langstulen ut mot Butjernet Utsyn mot Dolva Veien til Storknatten bygdeborg Bergan sag og kvern Gamle materialer - Grasdalsetera Sølv i Grasdalen Gårdsbruk i Bergangrenda Bergan brygge og Bergan. Valsfjell Leirodden et gjestgiveri ved Norsjø Bygdeborg på Storknatten Bjelken Melum kirke Dolva gml husmannsplass Bergan brygge Fedrift-tråkk Store Munken Raskant på Bergan Melum - ei skogsbygd Der kilen er trang Bergangrend Store Børten i Melum

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish