Hopp til hovedinnholdet

Godal og Godalsbrakka

Her krabber karene opp fra Godalsbrakka forbi den oppbygde kulen på den gamle hoppbakken - på vei mot Åslitjern.

Godal var seter og senere Leilendingsbruk.

Godal var opprinnelig seter under Hem i Sauherad. Plassen hadde 6 kyr, 1 hest, 10 får.
Kan hende var Godal et gårdsbruk før svartedauen da gården så ble øde. Fruen på Godal er nevnt i forbindese med Haugerud kirke som lå nær Bestul i middelalderen. Det vites at Godal var fast bebodd på slutten av 1700-tallet. 

Beboere
Av beboerne kan her nevnes: ” Abraham Knudsen Godal var fløtnings- og elveformann i mange år i Øvre Luksefjell. Han var en aktet og grei mann i all sin ferd. Han døde på Godal i 1928, 84 år gammel.

Hans hustru Rine fungerte som jordmor i en menneskealder uten annen lærdom enn sin praksis, og uten lønn. Hun var et ualminnelig vakkert og godlynt menneske, som aldri sa nei, men tok ut enten det var natt eller dag, i all slags føre - ofte med ski på beina lange strekninger, når der var uframkommelig med hest. Hun døde også på Godal i 1915.

Godalsbakken (hoppbakke) lå også rett i nærheten. Stien mot vest, opp nord langs skibakken, fører opp til Rønningslia (Sondalsfjella). Hoppbakken var i bruk før under og like etter krigen og er nå fullstendig tilgrodd. Fra snuplassen ved Godal kan man også dra videre nordover Kongeveien gjennom Finnvolldalen eller man kan som kartet viser, dra østover til Økter og Hoppesul (bomveier). Sti opp til Stegaberget ved Åslivann og til Rønningslia. (se bildet) 


Bilder

Fredrikstad ruin Fra Steinli mot Finnvolldalen Sommerseter Veiviser ved Fugleleiken Ikke alle når toppen Gammel Økterdemning - minne fra 1840 Hyggelig å komme hjem Kassert Vanninntak: Økteren-Fjellvannet Utsyn over Svanstulvannet Kåsa - historie Fiskeørn Varden på Nare Bø Vestre - nordre og søndre Åslivann sett fra hytta En rest på Ørjebu Skilt - Svanstulvannet Svanstul - ortofoto Stegaberghytta ved Åslivann Stulsrudseter Vassenden Godalsbakken Buknatthelleren Drengsøya i Fjellvannet Liksteinen og hvile Gromstul Albogetjenn Vinterløype Kart- og naturvernreservatet Luksefjell kirke i Fjellet Setrefossen i Fjellet Heller ved Drengskilen Øvre Økter Søndre Grinilia Tunet på Jonseter Tak er nødvendig Haugerud kirke Blakkensteinen Sauheradfjella og Skrim naturvernområde NSB - Vann til damplokomotiva Fiskeørnrede Den gamle plassen Ulendt ved Naretjern Sandershelleren - tørr og fin Sophies Minde i Luksefjell Ospeli - ned mot Åmot Listuldammen Utsyn N-V fra Nare Steinbruvann Grei informasjon - Ørjevann Hjelpsomhet Midttjenn Rønningslia Helge er god kjentmann Bryllup i Fjellet Tunet og dammen på Listul Lillevidda Gammel skog Demningen til Åslivannet Naturreservat - Sauheradfjella Uthus på Steinli Haugerud kirke Kirketomta Kåsa TT har god merking Bruk turkarta til TT Variert terreng i Sondalsfjell Gromstul, ruin av innhus Steiner i ring Fredrikstad ruin Blekketjønn Gromstul - tunet Innlandsisen - flytteblokk Finnvollen Myr ved Åslivann Veivalg ved Naretjern Buknatthelleren Fra Nare mot S-Ø Bratt og ulendt setervei fra Steinli Gammel vei ved Økteren Nordre Grinilia Belatjønn og Hortasveene Tømmerskjerm Hjelp i Sondalsfjellet Lona Forvitring - juratiden Gammel gårdsredskap Skårrafjell 814 moh Kulturlandskap på Dale Utsikt til Nare Heller i Helleråsen i Luksefjell Eiangen seter Fra Kåsa mot Drengsøya Finnvollen - samer På vei til Nare Flyteøy av torv Svanstulkart - ringstruktur Med kart og kompass Viktig kryss i marka Godalsbakken Eiangen - et eldorado 2 God hjelp Svanstulsetrene Saltsteinen på Rønningslia Elghorn Luksefjell kapell - bryllup Haukeroa Heller ved Drengskilen Fin utsikt fra Skårrafjell Søknattjern Demningen på Eiangen Demningen i Albogetjenn Kroktjenn Godal Flyslipp i nattens mulm Lavvann i Fjellvannet Kavlebru Nareheimen Bløyen bru Jonseter Gammel vei sydover - Fjellvannet Eiangsveien Blekketjern Spelemannsplasssteinen Nordre Grinilia ripsbusk Steinlitjernet nedenfor setra Finnvollvannet Sandershelleren i bakgrunnen Beverhytte ved Finnvollvannet Mat må man ha Gammel skog Økterdemningen Senga - Hvileplass Glomstul - Jordvei med rydningsrøyser Restene etter Steinli seter Beslag til tremei, Drengen Skilting og merking - Skårrafjell Brennemyr Granittisk gneis Turløypemerking Utsikt fra kirketomta Rønningsliveien nær Sommerseter Bøgårdene i Fjellet Gammel hustuft på Haukeroa Informasjon om naturreservat Ekstul Ørjedemningen Eiangen mot Jonsokbukt Gaustatoppen Vær og vind Drengen i Luksefjell. Rasteplass ved Bergtjern Lillevidda Fra Øysteins utsikt Brua ved Tvitjern Beverhytte Dale Ei typisk setergrend - Svanstul Svanstulhytta Jonseter Ruinen fra leilendingsplassen Drengen Opp til Gromstul I urskogen Listul Tømmerskjerm av naturstein ved Åmot NSBdammer Godt med kattevask Finnvollen nord i Skien TT-veiskilt ved Jonsseter Sandershelleren Trommern - Seter

Bildearkiv

Dersom du vil se samtlige bilder fra Luksefjell, kan du klikke her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish