Hopp til hovedinnholdet

Godal og Godalsbrakka

Her krabber karene opp fra Godalsbrakka forbi den oppbygde kulen på den gamle hoppbakken - på vei mot Åslitjern.

Godal var seter og senere Leilendingsbruk.

Godal var opprinnelig seter under Hem i Sauherad. Plassen hadde 6 kyr, 1 hest, 10 får.
Kan hende var Godal et gårdsbruk før svartedauen da gården så ble øde. Fruen på Godal er nevnt i forbindese med Haugerud kirke som lå nær Bestul i middelalderen. Det vites at Godal var fast bebodd på slutten av 1700-tallet. 

Beboere
Av beboerne kan her nevnes: ” Abraham Knudsen Godal var fløtnings- og elveformann i mange år i Øvre Luksefjell. Han var en aktet og grei mann i all sin ferd. Han døde på Godal i 1928, 84 år gammel.

Hans hustru Rine fungerte som jordmor i en menneskealder uten annen lærdom enn sin praksis, og uten lønn. Hun var et ualminnelig vakkert og godlynt menneske, som aldri sa nei, men tok ut enten det var natt eller dag, i all slags føre - ofte med ski på beina lange strekninger, når der var uframkommelig med hest. Hun døde også på Godal i 1915.

Godalsbakken (hoppbakke) lå også rett i nærheten. Stien mot vest, opp nord langs skibakken, fører opp til Rønningslia (Sondalsfjella). Hoppbakken var i bruk før under og like etter krigen og er nå fullstendig tilgrodd. Fra snuplassen ved Godal kan man også dra videre nordover Kongeveien gjennom Finnvolldalen eller man kan som kartet viser, dra østover til Økter og Hoppesul (bomveier). Sti opp til Stegaberget ved Åslivann og til Rønningslia. (se bildet) 


Bilder

Gromstul, ruin av innhus Eiangsveien Haugerud kirke Kirketomta Elghorn Utsikt til Nare Tak er nødvendig Gammel vei sydover - Fjellvannet Kroktjenn Granittisk gneis Ruinen fra leilendingsplassen Drengen Fra Øysteins utsikt Liksteinen og hvile Varden på Nare Rønningsliveien nær Sommerseter Fredrikstad ruin Lillevidda Utsikt fra kirketomta Åslivann sett fra hytta Fiskeørnrede Ulendt ved Naretjern Nareheimen Buknatthelleren Utsyn over Svanstulvannet Stegaberghytta ved Åslivann NSBdammer Fredrikstad ruin Tømmerskjerm av naturstein ved Åmot Hjelpsomhet TT har god merking En rest på Ørjebu Utsyn N-V fra Nare Demningen i Albogetjenn Sophies Minde i Luksefjell Finnvollen Skårrafjell 814 moh Kavlebru Skilting og merking - Skårrafjell Svanstulsetrene Lillevidda Listul Rønningslia Drengsøya i Fjellvannet Sandershelleren Gromstul - tunet Restene etter Steinli seter Senga - Hvileplass Godalsbakken Beverhytte ved Finnvollvannet Lavvann i Fjellvannet Ikke alle når toppen Trommern - Seter Hjelp i Sondalsfjellet Gammel Økterdemning - minne fra 1840 Ekstul Eiangen mot Jonsokbukt Myr ved Åslivann Søknattjern Turløypemerking Sommerseter Uthus på Steinli Godt med kattevask Svanstulhytta Dale Bruk turkarta til TT Variert terreng i Sondalsfjell Innlandsisen - flytteblokk Setrefossen i Fjellet Luksefjell kapell - bryllup Steinlitjernet nedenfor setra Informasjon om naturreservat Demningen til Åslivannet Steinbruvann Steiner i ring Albogetjenn Eiangen seter Veivalg ved Naretjern NSB - Vann til damplokomotiva Vanninntak: Økteren-Fjellvannet Fiskeørn Mat må man ha Glomstul - Jordvei med rydningsrøyser Kart- og naturvernreservatet Nordre Grinilia Jonseter Bryllup i Fjellet Haugerud kirke Blakkensteinen Finnvollen - samer Svanstulkart - ringstruktur Stulsrudseter Gromstul Ospeli - ned mot Åmot Gammel hustuft på Haukeroa Haukeroa Opp til Gromstul Bøgårdene i Fjellet Grei informasjon - Ørjevann Gammel skog Kåsa Brua ved Tvitjern I urskogen Midttjenn Bløyen bru Flyslipp i nattens mulm Økterdemningen Luksefjell kirke i Fjellet Bø Vestre - nordre og søndre Blekketjern Den gamle plassen Godal TT-veiskilt ved Jonsseter Beslag til tremei, Drengen Jonseter Tunet og dammen på Listul Gammel vei ved Økteren Brennemyr Spelemannsplasssteinen Vinterløype Helge er god kjentmann Veiviser ved Fugleleiken Finnvollen nord i Skien Øvre Økter Svanstul - ortofoto Sandershelleren - tørr og fin Heller ved Drengskilen Vær og vind Fra Kåsa mot Drengsøya Hyggelig å komme hjem Eiangen - et eldorado 2 Heller i Helleråsen i Luksefjell Blekketjønn Tømmerskjerm Gammel gårdsredskap Skilt - Svanstulvannet Flyteøy av torv Buknatthelleren Drengen i Luksefjell. Fin utsikt fra Skårrafjell Naturreservat - Sauheradfjella God hjelp Fra Steinli mot Finnvolldalen Kulturlandskap på Dale Sauheradfjella og Skrim naturvernområde Demningen på Eiangen Nordre Grinilia ripsbusk Beverhytte Gaustatoppen Gammel skog Viktig kryss i marka Saltsteinen på Rønningslia Rasteplass ved Bergtjern Heller ved Drengskilen Ørjedemningen Belatjønn og Hortasveene Godalsbakken Ei typisk setergrend - Svanstul Sandershelleren i bakgrunnen Lona Kassert På vei til Nare Kåsa - historie Med kart og kompass Fra Nare mot S-Ø Søndre Grinilia Listuldammen Bratt og ulendt setervei fra Steinli Kirketomta nær veien til Sørmyr Vassenden Finnvollvannet Forvitring - juratiden

Bildearkiv

Dersom du vil se samtlige bilder fra Luksefjell, kan du klikke her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish