Hopp til hovedinnholdet

Godal og Godalsbrakka

Her krabber karene opp fra Godalsbrakka forbi den oppbygde kulen på den gamle hoppbakken - på vei mot Åslitjern.

Godal var seter og senere Leilendingsbruk.

Godal var opprinnelig seter under Hem i Sauherad. Plassen hadde 6 kyr, 1 hest, 10 får.
Kan hende var Godal et gårdsbruk før svartedauen da gården så ble øde. Fruen på Godal er nevnt i forbindese med Haugerud kirke som lå nær Bestul i middelalderen. Det vites at Godal var fast bebodd på slutten av 1700-tallet. 

Beboere
Av beboerne kan her nevnes: ” Abraham Knudsen Godal var fløtnings- og elveformann i mange år i Øvre Luksefjell. Han var en aktet og grei mann i all sin ferd. Han døde på Godal i 1928, 84 år gammel.

Hans hustru Rine fungerte som jordmor i en menneskealder uten annen lærdom enn sin praksis, og uten lønn. Hun var et ualminnelig vakkert og godlynt menneske, som aldri sa nei, men tok ut enten det var natt eller dag, i all slags føre - ofte med ski på beina lange strekninger, når der var uframkommelig med hest. Hun døde også på Godal i 1915.

Godalsbakken (hoppbakke) lå også rett i nærheten. Stien mot vest, opp nord langs skibakken, fører opp til Rønningslia (Sondalsfjella). Hoppbakken var i bruk før under og like etter krigen og er nå fullstendig tilgrodd. Fra snuplassen ved Godal kan man også dra videre nordover Kongeveien gjennom Finnvolldalen eller man kan som kartet viser, dra østover til Økter og Hoppesul (bomveier). Sti opp til Stegaberget ved Åslivann og til Rønningslia. (se bildet) 


Bilder

TT har god merking Gaustatoppen Glomstul - Jordvei med rydningsrøyser Ørjedemningen Kåsa Listul Sandershelleren i bakgrunnen Innlandsisen - flytteblokk Finnvollen - samer Fredrikstad ruin Bryllup i Fjellet Svanstul - ortofoto Finnvollvannet Demningen i Albogetjenn Spelemannsplasssteinen Haugerud kirke Kirketomta Med kart og kompass Opp til Gromstul Finnvollen Finnvollen nord i Skien Bløyen bru Øvre Økter Gammel skog Jonseter På vei til Nare Buknatthelleren Veiviser ved Fugleleiken Lillevidda Sandershelleren - tørr og fin Kassert Ospeli - ned mot Åmot Sommerseter Flyslipp i nattens mulm Dale Heller ved Drengskilen Mat må man ha Ikke alle når toppen Turløypemerking Tak er nødvendig Tømmerskjerm Steiner i ring Skårrafjell 814 moh Stulsrudseter Rasteplass ved Bergtjern Forvitring - juratiden Blekketjern Veivalg ved Naretjern Fredrikstad ruin Listuldammen Flyteøy av torv Økterdemningen Sauheradfjella og Skrim naturvernområde Uthus på Steinli Heller ved Drengskilen Utsikt fra kirketomta Vær og vind Godal Bøgårdene i Fjellet Hyggelig å komme hjem Nareheimen Vinterløype Fiskeørnrede Restene etter Steinli seter TT-veiskilt ved Jonsseter Svanstulsetrene Kart- og naturvernreservatet Gromstul - tunet Fra Øysteins utsikt Drengen i Luksefjell. Albogetjenn I urskogen NSBdammer Beverhytte ved Finnvollvannet Varden på Nare Variert terreng i Sondalsfjell Hjelpsomhet Vassenden Bø Vestre - nordre og søndre Eiangen - et eldorado 2 Svanstulhytta Rønningsliveien nær Sommerseter Setrefossen i Fjellet Skilt - Svanstulvannet Gromstul, ruin av innhus Kåsa - historie Saltsteinen på Rønningslia Grei informasjon - Ørjevann Tunet på Jonseter God hjelp Ekstul Blekketjønn Luksefjell kirke i Fjellet Haukeroa Demningen på Eiangen Brennemyr Heller i Helleråsen i Luksefjell Gromstul Ei typisk setergrend - Svanstul Senga - Hvileplass Fra Nare mot S-Ø Buknatthelleren Gammel skog Kulturlandskap på Dale Bratt og ulendt setervei fra Steinli Rønningslia Informasjon om naturreservat Ulendt ved Naretjern Søndre Grinilia Tunet og dammen på Listul Trommern - Seter Åslivann sett fra hytta Gammel vei ved Økteren Kirketomta nær veien til Sørmyr Gammel gårdsredskap Den gamle plassen Eiangsveien Lona NSB - Vann til damplokomotiva Fra Kåsa mot Drengsøya Beslag til tremei, Drengen Svanstulkart - ringstruktur Liksteinen og hvile Fra Steinli mot Finnvolldalen Vanninntak: Økteren-Fjellvannet Lavvann i Fjellvannet Gammel Økterdemning - minne fra 1840 Eiangen mot Jonsokbukt Lillevidda Belatjønn og Hortasveene Kroktjenn Utsyn N-V fra Nare Myr ved Åslivann En rest på Ørjebu Midttjenn Elghorn Drengsøya i Fjellvannet Utsyn over Svanstulvannet Fiskeørn Luksefjell kapell - bryllup Utsikt til Nare Helge er god kjentmann Bruk turkarta til TT Godalsbakken Ruinen fra leilendingsplassen Drengen Fin utsikt fra Skårrafjell Godt med kattevask Brua ved Tvitjern Hjelp i Sondalsfjellet Søknattjern Eiangen seter Steinlitjernet nedenfor setra Gammel vei sydover - Fjellvannet Nordre Grinilia Godalsbakken Stegaberghytta ved Åslivann Granittisk gneis Sophies Minde i Luksefjell Skilting og merking - Skårrafjell Jonseter Demningen til Åslivannet Sandershelleren Gammel hustuft på Haukeroa Tømmerskjerm av naturstein ved Åmot Kavlebru Viktig kryss i marka Nordre Grinilia ripsbusk Beverhytte Naturreservat - Sauheradfjella Steinbruvann

Bildearkiv

Dersom du vil se samtlige bilder fra Luksefjell, kan du klikke her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish