Hopp til hovedinnholdet

Helleråsen - en stor heller

Geologien i Luksefjell er innrettet slik at det kan danne seg flotte hellere rundt om i landskapet blant annet her i Helleråsen, opp for og nord for Haukeroa. Hvis en følger den nyanlagte veien opp dalen mot Økteren er vi på Helleråsens østside.  Ca 100 meter høyere enn fjellvannet, 300 meter mot vest fra draget vi har gått opp finner man i syd helleren som her er avbildet. Det ligger også en heller på vestsida av Helleråsen.

Fjellgrunnen er, som vi vet,  dannet gjennom mange hundre millioner år. Lag på lag ligger ulike bergarter nedover. I fjellskråningene til Helleråsen åpenbarer laga av bergarter seg. I dette området har det seg slik at under det øverste laget av berg som ble liggende igjen etter innlandsisens nedskuring, har vi har syenitt, Normarkitt. Under dette laget har en del av berggrunnen forvitret og det løse fjellet er blitt skurt vekk av fossende vann fra innlandsisen. Etter at iskappen over landskapet smeltet og rant vekk er de geologiske hendelsene blitt åpenbart.

Som skyggen på et skyggelue er den harde Normarkitten, blitt stående igjen som et flott tak over "utgravingen". Her i atlaset (Luksefjell sone) vil du f.eks. kunne se eksempler på hellere ved Drengskilen og i Buknatten og inne i Grønnsjøbukta.

Det er ikke rapportert om at helleren her ser har vært i bruk av mennesker. Men beliggenheten gjør det likevel trolig at folk kan ha søkt ly og kanskje opphold her. Det lille dalføret vi gikk opp øst for Helleråsen "binder" Fjellvannet og Økteren sammen. To vann der ferdsel av folk har dype historiske røtter. Det er godt dokumentert at fangst og veidefolk holdt til både ved Fjellvannets bredder og i Siljan ved Sporevann.  


Bilder

Gammel Økterdemning - minne fra 1840 Heller i Helleråsen i Luksefjell Stulsrudseter Steinbruvann Beverhytte Godt med kattevask Blekketjern Gammel vei ved Økteren Lona Brennemyr Godalsbakken Gromstul - tunet NSB - Vann til damplokomotiva Ikke alle når toppen Sandershelleren - tørr og fin Tømmerskjerm av naturstein ved Åmot Saltsteinen på Rønningslia Søndre Grinilia Blakkensteinen Vanninntak: Økteren-Fjellvannet Eiangen seter Restene etter Steinli seter Granittisk gneis Gaustatoppen Kroktjenn Senga - Hvileplass Spelemannsplasssteinen Bløyen bru Rønningsliveien nær Sommerseter Nordre Grinilia ripsbusk Listuldammen Glomstul - Jordvei med rydningsrøyser Beverhytte ved Finnvollvannet Buknatthelleren Tak er nødvendig Fra Øysteins utsikt Den gamle plassen Lillevidda Belatjønn og Hortasveene TT-veiskilt ved Jonsseter Albogetjenn Heller ved Drengskilen Kirketomta Heller ved Drengskilen Kassert Innlandsisen - flytteblokk Svanstulkart - ringstruktur Brua ved Tvitjern Setrefossen i Fjellet Vinterløype Blakkensteinen Veiviser ved Fugleleiken Hjelp i Sondalsfjellet På vei til Nare Liksteinen og hvile Haukeroa Utsyn over Svanstulvannet Helge er god kjentmann Sandershelleren Lavvann i Fjellvannet Finnvollvannet Steiner i ring Fredrikstad ruin Hyggelig å komme hjem Vassenden Fra Steinli mot Finnvolldalen Ørjedemningen Variert terreng i Sondalsfjell Fredrikstad ruin Veivalg ved Naretjern Kåsa Ei typisk setergrend - Svanstul Rønningslia Eiangsveien Uthus på Steinli Fra Kåsa mot Drengsøya Øvre Økter Demningen i Albogetjenn Skårrafjell 814 moh Med kart og kompass En rest på Ørjebu Hjelpsomhet Varden på Nare TT har god merking Myr ved Åslivann Ospeli - ned mot Åmot Ulendt ved Naretjern Informasjon om naturreservat Trommern - Seter Kavlebru Kirketomta til middelalderkirken på Haugerud Sophies Minde i Luksefjell Demningen til Åslivannet Ekstul Bruk turkarta til TT Nareheimen Sandershelleren i bakgrunnen Gammel gårdsredskap Økterdemningen Kirketomta nær veien til Sørmyr Luksefjell kapell - bryllup Stegaberghytta ved Åslivann Elghorn Drengsøya i Fjellvannet Kåsa - historie Turløypemerking Gammel skog Åslivann sett fra hytta Gammel hustuft på Haukeroa Luksefjell kirke i Fjellet Utsyn N-V fra Nare Beslag til tremei, Drengen Bøgårdene i Fjellet Kulturlandskap på Dale Fin utsikt fra Skårrafjell Fra Nare mot S-Ø Viktig kryss i marka Fiskeørn Demningen på Eiangen Flyteøy av torv Jonseter Blekketjønn I urskogen Skilt - Svanstulvannet NSBdammer Drengen i Luksefjell. God hjelp Flyslipp i nattens mulm Tømmerskjerm Dale Sauheradfjella og Skrim naturvernområde Midttjenn Listul Gromstul Skilting og merking - Skårrafjell Gammel vei sydover - Fjellvannet Svanstulhytta Mat må man ha Buknatthelleren Godalsbakken Godal Eiangen - et eldorado 2 Finnvollen nord i Skien Svanstulsetrene Tunet på Jonseter Ruinen fra leilendingsplassen Drengen Rasteplass ved Bergtjern Bryllup i Fjellet Gammel skog Søknattjern Finnvollen Kart- og naturvernreservatet Grei informasjon - Ørjevann Forvitring - juratiden Svanstul - ortofoto Bratt og ulendt setervei fra Steinli Sommerseter Utsikt til Nare Lillevidda Gromstul, ruin av innhus Tunet og dammen på Listul Nordre Grinilia Jonseter Eiangen mot Jonsokbukt Opp til Gromstul Bø Vestre - nordre og søndre Vær og vind Naturreservat - Sauheradfjella Steinlitjernet nedenfor setra Finnvollen - samer

Bildearkiv

Dersom du vil se samtlige bilder fra Luksefjell, kan du klikke her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish