Hopp til hovedinnholdet

Heller under Buknatten

Buknatthelleren finner du ca 3-500 meter nord for Fjellstul. Det er så vidt vites ikke noen spesiell historie knyttet til den, men med sin sentrale beliggenhet på Sauherradfjella og den gode beskyttelsen den gir mot vær og vind, har den vært og er viktig for folk som ferdes i fjellheimen.

Det er nok mange som har søkt ly her opp gjennom tidene, det være seg folk på vandring, skogsarbeidere, fløtningsfolk eller turgjengere og ikke minst dem som har drevet fangst og fiske. 
I steinalderen var mye av redskapen man hadde laget av bløte og forjengelige materialer som for eksempel bein, horn og skinn. Under hellere der fukt og vær tæret på materialene er det derfor lite å finne i vår tid.

Helleren er markert på TTs turkart over Luksefjell-området med følgende merknad: "Det finnes en rekke hellere rundt om i terenget innen kartbladet, ikke alle er avmerket. Det overhengende fjellpartiet ga ly for været, og hellerne har blitt brukt til overnatting gjennom tidende. I noen er det sågar funnet spor fra steinalder."

Lokalhistorikeren og friluftsmannen Magne Kortner vil alltid kunne stå sentralt for dem som søker etter informasjon og inspirasjon til å komme seg ut i skog og mark i Skien kommune. Hans trivelige bok om Sauheradfjella, Der alle stier møtes,  gir oss et eksempel på hva han stod for. Han hadde stor spennvidde i sitt interessefelt og brant etter å dele sine opplevelser og spre kunnskap om hjemstedet vårt og var en fengslende og god forteller.

Fra Store norske leksikon ( http://www.snl.no/heller ):
heller, overheng under bergvegg, eller liten hule hvor åpningen er større enn, eller omtrent lik, dybden og hvor dagslyset normalt vil kunne trenge helt inn til bunnen. I motsatt fall vil den kalles en hule eller grotte. Hellere kan være dannet igjennom karstprosesser (hulrom dannet ved at bergarten smuldrer opp /løses opp som kalstein gjør det i syrlig vann - synkehull, underjordiske grotter oppstår), men oftest er de dannet igjennom frostforvitring der grunnvann pipler ut langs svakhetssoner i berget, eller ved brenningers arbeid (se brenningshule). Breelver har også vasket ut mange hellere. Hellere har i stor grad vært brukt som boplasser og som leier under fangst og fiske. Av denne grunn er sedimentavleiringer i hellere viktige datakilder for arkeologi og faunahistorie. I sedimentologisk sammenheng representerer sedimenter i hellere såkalt inngangsfacies (se grottestratigrafi).


Bilder

Varden på Nare Gromstul Svanstulsetrene Sophies Minde i Luksefjell Lona Heller i Helleråsen i Luksefjell Informasjon om naturreservat Gaustatoppen Utsyn over Svanstulvannet Trommern - Seter Haukeroa Stegaberghytta ved Åslivann Godalsbakken Sandershelleren i bakgrunnen Veivalg ved Naretjern Utsikt til Nare Setrefossen i Fjellet Helge er god kjentmann Kulturlandskap på Dale Innlandsisen - flytteblokk Albogetjenn Veiviser ved Fugleleiken På vei til Nare TT har god merking Lillevidda Finnvollen nord i Skien Svanstulhytta Spelemannsplasssteinen Drengsøya i Fjellvannet Bø Vestre - nordre og søndre Kåsa - historie Bratt og ulendt setervei fra Steinli Ei typisk setergrend - Svanstul Vanninntak: Økteren-Fjellvannet Luksefjell kapell - bryllup Kirketomta nær veien til Sørmyr Skilting og merking - Skårrafjell Kirketomta Fin utsikt fra Skårrafjell Eiangsveien Steiner i ring Skårrafjell 814 moh Rønningsliveien nær Sommerseter Tømmerskjerm av naturstein ved Åmot Tunet på Jonseter Lillevidda Ulendt ved Naretjern Listuldammen Steinlitjernet nedenfor setra Blakkensteinen Jonseter Bruk turkarta til TT Nordre Grinilia Blekketjern Kirketomta til middelalderkirken på Haugerud Sandershelleren Demningen på Eiangen Rasteplass ved Bergtjern Beslag til tremei, Drengen Buknatthelleren Tunet og dammen på Listul Dale Viktig kryss i marka Fra Steinli mot Finnvolldalen Ospeli - ned mot Åmot Fra Kåsa mot Drengsøya Gammel vei sydover - Fjellvannet Steinbruvann Rønningslia Tømmerskjerm Heller ved Drengskilen Fiskeørnrede God hjelp Fredrikstad ruin Gammel gårdsredskap Brennemyr Uthus på Steinli Glomstul - Jordvei med rydningsrøyser Demningen til Åslivannet Kavlebru Svanstulkart - ringstruktur I urskogen Med kart og kompass Kåsa Tak er nødvendig NSBdammer Midttjenn Restene etter Steinli seter Nareheimen Åslivann sett fra hytta Beverhytte Gromstul - tunet Ekstul Gromstul, ruin av innhus Ørjedemningen Bryllup i Fjellet Beverhytte ved Finnvollvannet Den gamle plassen Skilt - Svanstulvannet Jonseter Svanstul - ortofoto Gammel Økterdemning - minne fra 1840 Ikke alle når toppen Myr ved Åslivann Sandershelleren - tørr og fin Fredrikstad ruin Godal Fra Øysteins utsikt Lavvann i Fjellvannet Turløypemerking Gammel hustuft på Haukeroa Øvre Økter Vassenden Søndre Grinilia Stulsrudseter Finnvollen Bøgårdene i Fjellet Eiangen seter Luksefjell kirke i Fjellet Blekketjønn Godt med kattevask Variert terreng i Sondalsfjell Eiangen mot Jonsokbukt Ruinen fra leilendingsplassen Drengen Sauheradfjella og Skrim naturvernområde Kassert Fra Nare mot S-Ø Blakkensteinen Heller ved Drengskilen Sommerseter Gammel vei ved Økteren Hjelp i Sondalsfjellet Flyslipp i nattens mulm NSB - Vann til damplokomotiva Grei informasjon - Ørjevann Senga - Hvileplass Elghorn Godalsbakken Brua ved Tvitjern Bløyen bru Liksteinen og hvile Gammel skog Vær og vind Demningen i Albogetjenn Søknattjern Mat må man ha Forvitring - juratiden Flyteøy av torv Utsyn N-V fra Nare Økterdemningen Hyggelig å komme hjem Opp til Gromstul TT-veiskilt ved Jonsseter Drengen i Luksefjell. Saltsteinen på Rønningslia Eiangen - et eldorado 2 Finnvollen - samer Listul Belatjønn og Hortasveene Kart- og naturvernreservatet En rest på Ørjebu Finnvollvannet Naturreservat - Sauheradfjella Nordre Grinilia ripsbusk Granittisk gneis Buknatthelleren Vinterløype Fiskeørn Gammel skog Hjelpsomhet

Bildearkiv

Dersom du vil se samtlige bilder fra Luksefjell, kan du klikke her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish