Hopp til hovedinnholdet

Balsøya og to havner

Balsøya er sydligste del av Skien kommune. Øya ligger ut mot fjordsystemet og gir oss fint utsyn over Frierfjorden. I forgrunnen ser vi særegne små eiketrær som det finnes verneverdig forkomst i hellingene særlig mot S og SØ på halvøya.

Ved inngangen til Voldsfjorden og til Skienselva fra Frierfjorden var omlasting mellom skuter nødvendig. Balsøya nær Flakvarp lå som ei trafikkøy her mellom vannveiene, og den ga vern for meget gode havner, Torskeholet og Flakvarpbukta, der nevnte overføring av gods og varer kunne foregå . 

Her er anlagt gravhauger, og i Torskeholet er funnet farkoster av betydelig elde og i mange varianter. Denne havna er derfor fredet. Minnet om taterfølger som kom med båt og søkte havn og opphold i ly av Balsøya lever ennå i folks minne. Og her på øya,  på Stor-Skiens spiss ut mot fjordene og havet, er det også, som nevnt, registrert en spesielt verneverdig vegetasjon.

«Da det var besluttet å utbygge distriktet for utvidelse av havneterminal i 2001, ble Torskeholet utpekt som industritomt. Bukta skulle fylles med stein. Under de arkeologiske undersøkelsene ble rester av til sammen 12 fartøy funnet, datert til perioden 1500 til 1900-tallet. Funnene består av lasteprammer og lektere som tidligere var brukt for transport på elvene og omlasting på fjorden til større lastefartøyer. Omlastning av varer fra lektere og prammer til havgående handelsfartøy fortøyet i Flakvarpbukta og Torskeholet var vanlig i seilskutetiden.»( Wikipedia) 

Balsøyas sentrale og strategiske beliggenhet har medført at storsamfunnet på jakt etter lønnsomhet ønsket å få Torskehullet og deler av Balsøya regulert til næringsvirksomhet. Men, verneinteressene satte stopper for tenkt utvikling. Planene som ble lagt fram hadde man tilgjengeligheten til Balsøya i tankene. Veiløsning og parkeringsplass skulle tilrettelegges fra Skutevikåsen og over eidet som oppgjennom tiden har utviklet seg ved at løsmasser, sedimenter angivelig har fylt seg opp mellom Balsøya og fastlandet.  (Etter mitt skjønn en heller tvilsom teori.) 

Ved å parkere eventuell bil på trygt sted og gå til i åpning i autovernet på riksvei 356 vis a vis sydenden av Amuråsen, kan du gå ned fra veien til Flakvarpbuktas ende i vest (gangbru over bekken) . Følge stien mellom Skutevikåsen og Balsøya. Fortsetter du rett fram på eidet kommer du til Torskeholet, men før det kan du gå opp stien til venstre som fører opp på Balsøya (ta med turkart, f.eks. Skien Vest Grenland). 

Allerede i oppstigningen vil du kunne se den spesielle eikeskogforekomsten gjennom blandingsskogen. Les artiklene.


Bilder

Veholteika Rugtvedt kollen Typisk Solumterreng Skjellsand ved Rugla Dyr på beite Ute av bruk på Masteflet Skyggestein Grøtvik Søtvedt skole og barnehage Flyplassidé Kjørbekk Åfoss Kultursti Fjærekilen sett fra veien Søtvedt skole Etter snøfallet Sandodden Haukenesodden Voldsfjorden Firingsfossen Åfoss-Skotfoss Bygdeborgmur på Steinsvikkollen En svunnen tid, vrak. Våningshuset på Fjære Den gamle havna til Fjære Veholt Gård Rydningsrøys på Grøtvik Sandtak ved Fjærekilen Ammedokka - plass under Elset Fjærestrand - teglsteinbrygga Søtvedtgårder Kværnfoss Mølle og Verksted Solum kirkegård Trollet i skogen. Strutsefjær, bregne ved Masteflet Jerngruve Ramberget, Åfoss Klyvedammen - Kverndammen Klyvedammen Elstrømbrua Bydelen Åfoss - Øvre og Nedre Åfoss Åfoss skole Fra Svanvik mot Vold Elstrømbrua Hvitsteintjenna Røra Trafikktyngdepunkt Tidligere innsjø. Søtvedt Bydelen Åfoss Losjihuset på Fjære Voldsfjorden er trivelig Rødmyr - Trommedalskåsa Vintervei på Nordre Bjørntvedt Gravhaugene på Bjørntvedt. Åfoss skole Der Kilen er trang Fjære teglverk Østgård Brekka under Steinsrød Balsøya - Frierfjorden Gravklev mot Åfoss Gammelt hus, tidl. butikk Oldsakfunn fra Åfoss Vannforsyning - Kunstig magasin Fjærekilen Geiteryggen flyplass og Skyggestein sandtak Fjære gård Vinter i solumskauen Utsikt over Rødmyrfeltet Bydelen Åfoss Rugstad Teglverk Spor etter istidan? Klyvedammen i dag Elset teglverk Fra jordene vest for Steinsrød Telemarksbakken Nordre Bjørntvedt Gåsodden gård og odde for utsetting av skip Åfoss i gamle dager Geologi, plakat ved Hentia Rambekk Ånnerød Gård Steinsvikskollen - bygdeborg Tute - kontakt med den andre sida Elset Kolvholt skole Solum prestegård Åfoss øvre Geiteryggen - illustrasjon fra kvartærgeologisk kart Ånnerødveien Klyve vestre Rugtvedt gård nær bygdeborg Flakvarp Ammedokka - rasteplass Suttervika Holtan gård Industrifelt Bakkane Gård Betydelig husdyrhold i Skjelbreddalen Trommedalskåsa - Rødmyr Telemarksbakken Geiteryggen Grøtvik Innerst i Voldsfjorden Steinøks fra Dagsrud Hentiagruva Låven på Fjære Veholteika Gravklev Havna på Vold Navet i hestevandringa på Masteflet Søtvedt gravhauger Solum kirke Kvernveien ved Ramberget. Ravinedal på Geiteryggen Veholteika. Den gamle kjempen er dø. Hanesbukta Gravrøys i Bervikåsen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish