Hopp til hovedinnholdet

Tingstua på Åfoss

Åfoss gård har vært sete for flere bondelensmenn i Solum fra 1500-tallet. Ei tingstue ble bygd der tidlig på 1700-tallet. Gården ble delt i to, øvre og nedre Åfoss, og huset med tingstua ble flyttet fra Øvre til den nye gården Nedre Åfoss (Tangklevveien 64 like Øst for Åfoss skole) i 1772. Da hadde lensmannsembetet gått ut av Åfoss-slekta og tingstua hadde som sådan mistet sin funksjon i rettsapparatet.

Matrikkelgården Åfoss omfattet et relativt stort landområde med variert natur , Åfoss– halvøya hei til Haukenesodden. Før matrikkelindelingen var trolig landet øst for Fjærekilen med Elsetområde, et stykke Solum kommune i miniatyr – kollete landskap der grunnfjellet stikker opp i «brå kast» og gir rom for teiger og frodig jordbruksland innimellom kauser og åsdrag. Elsetgårdene er registrert med eget matrikkelnr., g.nr. 213. Hovedgården ble trolig dannet i vikingtiden. De øvrige gårdene i området, Dagsrød, Haukenes er innordnet i Åfoss gårdsnummer.

Hovedgården Åfoss ble delt relativt sent og de to partene, Øvre Åfoss og Nedre Åfoss, beholdt da også samme gårdsnummer (12 i Solum) tilsvarende 212 i storkommunen Skien.  Ambisjonen var at gården skulle deles i to like parter. Lik delingen av gården tyder på at dette ikke var helt enkelt å få til på en rettferdig måte. Det dreide seg om fordeling av gårdsverdien i omfang og drivverdig kvalitet. En må holde tunga rett i munnen om en i dag skal danne seg en oversikt over hvordan bruk og teiger ble fordelt. (Se det kommunale kartet og gå inn på gnr. 212,Åfoss – nettstedet Skien kommune)

Nedre Åfoss ble delt i to i 1904 der en part ble kalt Nordre Åfoss. Denne gården fikk bruksnr. 19 mens gjenværende Nedre Åfoss ble registrert som br.nr 8.  I nyere tid er Åfoss som kjent stykket opp i mange enheter med egne bruksnummer som kompliserer det å danne seg en oversikt over den opprinnelige delingen og eierforholdene tilbake i tid.   

Alt tyder imidlertid på at man forsøkte å få til en nøye og lik fordeling mellom bruka ved delingen av gården i 1772. Dette underbygges trolig også av at man valgte å flytte huset med tingstua, den da da ca 70 år gamle bygningen, fra Øvre- til Nedre Åfoss.   


Bilder

Klyve vestre Brekka under Steinsrød Suttervika Bydelen Åfoss Solum kirke Veholteika Rugtvedt kollen Åfoss skole Åfoss øvre Grøtvik Skyggestein Kvernveien ved Ramberget. Klyvedammen - Kverndammen Flyplassidé Kjørbekk Holtan gård Vintervei på Nordre Bjørntvedt Gravklev mot Åfoss Grøtvik Betydelig husdyrhold i Skjelbreddalen Søtvedt skole og barnehage Våningshuset på Fjære Havna på Vold Fjære teglverk Utsikt over Rødmyrfeltet Røra Trommedalskåsa - Rødmyr Nordre Bjørntvedt Etter snøfallet Geiteryggen - illustrasjon fra kvartærgeologisk kart Steinøks fra Dagsrud Fra jordene vest for Steinsrød Ånnerødveien Hanesbukta Steinsvikskollen - bygdeborg Kolvholt skole Jerngruve Ramberget, Åfoss Låven på Fjære Kværnfoss Mølle og Verksted Vannforsyning - Kunstig magasin Vinter i solumskauen Østgård Gravhaugene på Bjørntvedt. En svunnen tid, vrak. Åfoss Kultursti Elstrømbrua Flakvarp Rugtvedt gård nær bygdeborg Voldsfjorden er trivelig Søtvedtgårder Elset teglverk Sandodden Voldsfjorden Klyvedammen i dag Solum prestegård Innerst i Voldsfjorden Geologi, plakat ved Hentia Ute av bruk på Masteflet Gravklev Ammedokka - plass under Elset Elset Ånnerød Gård Hentiagruva Trafikktyngdepunkt Firingsfossen Åfoss-Skotfoss Flott og tørr heller ved Masteflet. Klyvedammen Balsøya - Frierfjorden Haukenesodden Der Kilen er trang Industrifelt Fjære gård Gravrøys i Bervikåsen Bakkane Gård Ammedokka - rasteplass Typisk Solumterreng Geiteryggen flyplass og Skyggestein sandtak Bydelen Åfoss Fra Svanvik mot Vold Oldsakfunn fra Åfoss Hvitsteintjenna Ravinedal på Geiteryggen Rydningsrøys på Grøtvik Søtvedt gravhauger Fjærekilen Trollet i skogen. Den gamle havna til Fjære Tidligere innsjø. Søtvedt Telemarksbakken Tute - kontakt med den andre sida Spor etter istidan? Losjihuset på Fjære Rugstad Teglverk Sandtak ved Fjærekilen Fjærestrand - teglsteinbrygga Fjærekilen sett fra veien Skjellsand ved Rugla Dyr på beite Elstrømbrua Bydelen Åfoss - Øvre og Nedre Åfoss Veholteika Veholteika. Den gamle kjempen er dø. Geiteryggen Åfoss skole Rambekk Rødmyr - Trommedalskåsa Gåsodden gård og odde for utsetting av skip Navet i hestevandringa på Masteflet Solum kirkegård Strutsefjær, bregne ved Masteflet Bygdeborgmur på Steinsvikkollen Søtvedt skole Gammelt hus, tidl. butikk Telemarksbakken

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish