Hopp til hovedinnholdet

Tingstua på Åfoss

Åfoss gård har vært sete for flere bondelensmenn i Solum fra 1500-tallet. Ei tingstue ble bygd der tidlig på 1700-tallet. Gården ble delt i to, øvre og nedre Åfoss, og huset med tingstua ble flyttet fra Øvre til den nye gården Nedre Åfoss (Tangklevveien 64 like Øst for Åfoss skole) i 1772. Da hadde lensmannsembetet gått ut av Åfoss-slekta og tingstua hadde som sådan mistet sin funksjon i rettsapparatet.

Matrikkelgården Åfoss omfattet et relativt stort landområde med variert natur , Åfoss– halvøya hei til Haukenesodden. Før matrikkelindelingen var trolig landet øst for Fjærekilen med Elsetområde, et stykke Solum kommune i miniatyr – kollete landskap der grunnfjellet stikker opp i «brå kast» og gir rom for teiger og frodig jordbruksland innimellom kauser og åsdrag. Elsetgårdene er registrert med eget matrikkelnr., g.nr. 213. Hovedgården ble trolig dannet i vikingtiden. De øvrige gårdene i området, Dagsrød, Haukenes er innordnet i Åfoss gårdsnummer.

Hovedgården Åfoss ble delt relativt sent og de to partene, Øvre Åfoss og Nedre Åfoss, beholdt da også samme gårdsnummer (12 i Solum) tilsvarende 212 i storkommunen Skien.  Ambisjonen var at gården skulle deles i to like parter. Lik delingen av gården tyder på at dette ikke var helt enkelt å få til på en rettferdig måte. Det dreide seg om fordeling av gårdsverdien i omfang og drivverdig kvalitet. En må holde tunga rett i munnen om en i dag skal danne seg en oversikt over hvordan bruk og teiger ble fordelt. (Se det kommunale kartet og gå inn på gnr. 212,Åfoss – nettstedet Skien kommune)

Nedre Åfoss ble delt i to i 1904 der en part ble kalt Nordre Åfoss. Denne gården fikk bruksnr. 19 mens gjenværende Nedre Åfoss ble registrert som br.nr 8.  I nyere tid er Åfoss som kjent stykket opp i mange enheter med egne bruksnummer som kompliserer det å danne seg en oversikt over den opprinnelige delingen og eierforholdene tilbake i tid.   

Alt tyder imidlertid på at man forsøkte å få til en nøye og lik fordeling mellom bruka ved delingen av gården i 1772. Dette underbygges trolig også av at man valgte å flytte huset med tingstua, den da da ca 70 år gamle bygningen, fra Øvre- til Nedre Åfoss.   


Bilder

Hentiagruva Fjærestrand - teglsteinbrygga Bakkane Gård Dyr på beite Nordre Bjørntvedt Geologi, plakat ved Hentia Der Kilen er trang Industrifelt Jerngruve Ramberget, Åfoss Rugtvedt gård nær bygdeborg Oldsakfunn fra Åfoss Navet i hestevandringa på Masteflet Gravhaugene på Bjørntvedt. Flakvarp Åfoss Kultursti Ravinedal på Geiteryggen Skjellsand ved Rugla Kværnfoss Mølle og Verksted Solum kirkegård Ånnerødveien Solum kirke Geiteryggen flyplass og Skyggestein sandtak Kolvholt skole Haukenesodden Klyvedammen - Kverndammen Elstrømbrua Ammedokka - plass under Elset Vintervei på Nordre Bjørntvedt Etter snøfallet Flyplassidé Kjørbekk Klyvedammen i dag Bydelen Åfoss Voldsfjorden er trivelig Steinsvikskollen - bygdeborg Åfoss skole Veholteika Fra jordene vest for Steinsrød Sandtak ved Fjærekilen Bydelen Åfoss Trommedalskåsa - Rødmyr Rambekk Ute av bruk på Masteflet Gåsodden gård og odde for utsetting av skip Brekka under Steinsrød Balsøya - Frierfjorden Vinter i solumskauen Åfoss skole Hvitsteintjenna Tidligere innsjø. Søtvedt Betydelig husdyrhold i Skjelbreddalen Hanesbukta Solum prestegård Holtan gård Geiteryggen - illustrasjon fra kvartærgeologisk kart Gammelt hus, tidl. butikk Spor etter istidan? Veholteika Firingsfossen Åfoss-Skotfoss Telemarksbakken Åfoss øvre Veholteika. Den gamle kjempen er dø. Fjærekilen sett fra veien Flott og tørr heller ved Masteflet. Elset Søtvedt skole Suttervika Gravrøys i Bervikåsen Klyvedammen Bygdeborgmur på Steinsvikkollen Steinøks fra Dagsrud Fjære teglverk Søtvedtgårder Strutsefjær, bregne ved Masteflet Grøtvik Telemarksbakken Gravklev Losjihuset på Fjære Rugstad Teglverk Østgård Fjære gård Søtvedt gravhauger Elset teglverk Sandodden Ånnerød Gård Grøtvik Klyve vestre Typisk Solumterreng En svunnen tid, vrak. Innerst i Voldsfjorden Voldsfjorden Trafikktyngdepunkt Søtvedt skole og barnehage Den gamle havna til Fjære Kvernveien ved Ramberget. Ammedokka - rasteplass Elstrømbrua Rødmyr - Trommedalskåsa Fra Svanvik mot Vold Rydningsrøys på Grøtvik Gravklev mot Åfoss Rugtvedt kollen Låven på Fjære Vannforsyning - Kunstig magasin Bydelen Åfoss - Øvre og Nedre Åfoss Røra Havna på Vold Utsikt over Rødmyrfeltet Veholt Gård Trollet i skogen. Skyggestein Våningshuset på Fjære Fjærekilen Geiteryggen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish