Hopp til hovedinnholdet

Tingstua på Åfoss

Åfoss gård har vært sete for flere bondelensmenn i Solum fra 1500-tallet. Ei tingstue ble bygd der tidlig på 1700-tallet. Gården ble delt i to, øvre og nedre Åfoss, og huset med tingstua ble flyttet fra Øvre til den nye gården Nedre Åfoss (Tangklevveien 64 like Øst for Åfoss skole) i 1772. Da hadde lensmannsembetet gått ut av Åfoss-slekta og tingstua hadde som sådan mistet sin funksjon i rettsapparatet.

Matrikkelgården Åfoss omfattet et relativt stort landområde med variert natur , Åfoss– halvøya hei til Haukenesodden. Før matrikkelindelingen var trolig landet øst for Fjærekilen med Elsetområde, et stykke Solum kommune i miniatyr – kollete landskap der grunnfjellet stikker opp i «brå kast» og gir rom for teiger og frodig jordbruksland innimellom kauser og åsdrag. Elsetgårdene er registrert med eget matrikkelnr., g.nr. 213. Hovedgården ble trolig dannet i vikingtiden. De øvrige gårdene i området, Dagsrød, Haukenes er innordnet i Åfoss gårdsnummer.

Hovedgården Åfoss ble delt relativt sent og de to partene, Øvre Åfoss og Nedre Åfoss, beholdt da også samme gårdsnummer (12 i Solum) tilsvarende 212 i storkommunen Skien.  Ambisjonen var at gården skulle deles i to like parter. Lik delingen av gården tyder på at dette ikke var helt enkelt å få til på en rettferdig måte. Det dreide seg om fordeling av gårdsverdien i omfang og drivverdig kvalitet. En må holde tunga rett i munnen om en i dag skal danne seg en oversikt over hvordan bruk og teiger ble fordelt. (Se det kommunale kartet og gå inn på gnr. 212,Åfoss – nettstedet Skien kommune)

Nedre Åfoss ble delt i to i 1904 der en part ble kalt Nordre Åfoss. Denne gården fikk bruksnr. 19 mens gjenværende Nedre Åfoss ble registrert som br.nr 8.  I nyere tid er Åfoss som kjent stykket opp i mange enheter med egne bruksnummer som kompliserer det å danne seg en oversikt over den opprinnelige delingen og eierforholdene tilbake i tid.   

Alt tyder imidlertid på at man forsøkte å få til en nøye og lik fordeling mellom bruka ved delingen av gården i 1772. Dette underbygges trolig også av at man valgte å flytte huset med tingstua, den da da ca 70 år gamle bygningen, fra Øvre- til Nedre Åfoss.   


Bilder

Innerst i Voldsfjorden Fjærekilen Veholteika. Den gamle kjempen er dø. Balsøya - Frierfjorden Åfoss skole Solum prestegård Fjære gård Skjellsand ved Rugla Kværnfoss Mølle og Verksted Rødmyr - Trommedalskåsa Hvitsteintjenna Tute - kontakt med den andre sida Firingsfossen Åfoss-Skotfoss Dyr på beite Etter snøfallet Elset teglverk Bydelen Åfoss Våningshuset på Fjære Rydningsrøys på Grøtvik Telemarksbakken Åfoss skole Rugstad Teglverk Veholteika Skyggestein Tidligere innsjø. Søtvedt Grøtvik Søtvedt skole og barnehage Grøtvik Trommedalskåsa - Rødmyr Vinter i solumskauen Klyvedammen Brekka under Steinsrød Søtvedt gravhauger Strutsefjær, bregne ved Masteflet Klyvedammen - Kverndammen Elset Fjærestrand - teglsteinbrygga Låven på Fjære Åfoss Kultursti Flyplassidé Kjørbekk Havna på Vold Gravklev mot Åfoss Fra Svanvik mot Vold Rugtvedt kollen Elstrømbrua Gravklev Steinsvikskollen - bygdeborg Ammedokka - rasteplass Haukenesodden Ånnerødveien Klyvedammen i dag Der Kilen er trang Vannforsyning - Kunstig magasin En svunnen tid, vrak. Gravrøys i Bervikåsen Røra Fra jordene vest for Steinsrød Trollet i skogen. Gammelt hus, tidl. butikk Betydelig husdyrhold i Skjelbreddalen Rugtvedt gård nær bygdeborg Voldsfjorden er trivelig Navet i hestevandringa på Masteflet Flakvarp Typisk Solumterreng Telemarksbakken Kolvholt skole Geiteryggen Bygdeborgmur på Steinsvikkollen Holtan gård Veholteika Ammedokka - plass under Elset Hanesbukta Gravhaugene på Bjørntvedt. Hentiagruva Spor etter istidan? Ute av bruk på Masteflet Klyve vestre Bydelen Åfoss Sandtak ved Fjærekilen Solum kirke Den gamle havna til Fjære Jerngruve Ramberget, Åfoss Veholt Gård Oldsakfunn fra Åfoss Trafikktyngdepunkt Ånnerød Gård Elstrømbrua Fjære teglverk Nordre Bjørntvedt Suttervika Geologi, plakat ved Hentia Industrifelt Søtvedtgårder Åfoss øvre Sandodden Solum kirkegård Gåsodden gård og odde for utsetting av skip Vintervei på Nordre Bjørntvedt Losjihuset på Fjære Flott og tørr heller ved Masteflet. Geiteryggen - illustrasjon fra kvartærgeologisk kart Bydelen Åfoss - Øvre og Nedre Åfoss Kvernveien ved Ramberget. Søtvedt skole Bakkane Gård Voldsfjorden Østgård Geiteryggen flyplass og Skyggestein sandtak Steinøks fra Dagsrud Ravinedal på Geiteryggen Rambekk Fjærekilen sett fra veien

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish