Hopp til hovedinnholdet

Tingstua på Åfoss

Åfoss gård har vært sete for flere bondelensmenn i Solum fra 1500-tallet. Ei tingstue ble bygd der tidlig på 1700-tallet. Gården ble delt i to, øvre og nedre Åfoss, og huset med tingstua ble flyttet fra Øvre til den nye gården Nedre Åfoss (Tangklevveien 64 like Øst for Åfoss skole) i 1772. Da hadde lensmannsembetet gått ut av Åfoss-slekta og tingstua hadde som sådan mistet sin funksjon i rettsapparatet.

Matrikkelgården Åfoss omfattet et relativt stort landområde med variert natur , Åfoss– halvøya hei til Haukenesodden. Før matrikkelindelingen var trolig landet øst for Fjærekilen med Elsetområde, et stykke Solum kommune i miniatyr – kollete landskap der grunnfjellet stikker opp i «brå kast» og gir rom for teiger og frodig jordbruksland innimellom kauser og åsdrag. Elsetgårdene er registrert med eget matrikkelnr., g.nr. 213. Hovedgården ble trolig dannet i vikingtiden. De øvrige gårdene i området, Dagsrød, Haukenes er innordnet i Åfoss gårdsnummer.

Hovedgården Åfoss ble delt relativt sent og de to partene, Øvre Åfoss og Nedre Åfoss, beholdt da også samme gårdsnummer (12 i Solum) tilsvarende 212 i storkommunen Skien.  Ambisjonen var at gården skulle deles i to like parter. Lik delingen av gården tyder på at dette ikke var helt enkelt å få til på en rettferdig måte. Det dreide seg om fordeling av gårdsverdien i omfang og drivverdig kvalitet. En må holde tunga rett i munnen om en i dag skal danne seg en oversikt over hvordan bruk og teiger ble fordelt. (Se det kommunale kartet og gå inn på gnr. 212,Åfoss – nettstedet Skien kommune)

Nedre Åfoss ble delt i to i 1904 der en part ble kalt Nordre Åfoss. Denne gården fikk bruksnr. 19 mens gjenværende Nedre Åfoss ble registrert som br.nr 8.  I nyere tid er Åfoss som kjent stykket opp i mange enheter med egne bruksnummer som kompliserer det å danne seg en oversikt over den opprinnelige delingen og eierforholdene tilbake i tid.   

Alt tyder imidlertid på at man forsøkte å få til en nøye og lik fordeling mellom bruka ved delingen av gården i 1772. Dette underbygges trolig også av at man valgte å flytte huset med tingstua, den da da ca 70 år gamle bygningen, fra Øvre- til Nedre Åfoss.   


Bilder

Vannforsyning - Kunstig magasin Ravinedal på Geiteryggen Fjærekilen sett fra veien Søtvedt gravhauger Fjærestrand - teglsteinbrygga Oldsakfunn fra Åfoss Telemarksbakken Veholteika Geiteryggen flyplass og Skyggestein sandtak Geiteryggen - illustrasjon fra kvartærgeologisk kart Gravhaugene på Bjørntvedt. Suttervika Hentiagruva Skjellsand ved Rugla Klyvedammen - Kverndammen Åfoss øvre Søtvedtgårder Grøtvik Åfoss Kultursti Dyr på beite Solum prestegård Solum kirke Haukenesodden Betydelig husdyrhold i Skjelbreddalen Våningshuset på Fjære Bydelen Åfoss Sandtak ved Fjærekilen Åfoss skole Ammedokka - plass under Elset Voldsfjorden Klyvedammen Havna på Vold Trommedalskåsa - Rødmyr Flyplassidé Kjørbekk Veholteika Holtan gård Bakkane Gård Nordre Bjørntvedt Gammelt hus, tidl. butikk Voldsfjorden er trivelig Rugtvedt gård nær bygdeborg Klyvedammen i dag Rugstad Teglverk Vinter i solumskauen Trafikktyngdepunkt Elset teglverk Trollet i skogen. Steinøks fra Dagsrud Typisk Solumterreng Fjære teglverk Etter snøfallet Elstrømbrua Flakvarp Åfoss skole Gåsodden gård og odde for utsetting av skip Telemarksbakken Gravrøys i Bervikåsen Steinsvikskollen - bygdeborg Innerst i Voldsfjorden Fra Svanvik mot Vold Bygdeborgmur på Steinsvikkollen Skyggestein Sandodden Låven på Fjære Røra Fjærekilen Vintervei på Nordre Bjørntvedt Ute av bruk på Masteflet Fra jordene vest for Steinsrød Rambekk Brekka under Steinsrød Tute - kontakt med den andre sida Fjære gård Veholt Gård Industrifelt Bydelen Åfoss Tidligere innsjø. Søtvedt Der Kilen er trang Søtvedt skole og barnehage Elstrømbrua Ånnerødveien Ammedokka - rasteplass Strutsefjær, bregne ved Masteflet Balsøya - Frierfjorden Rødmyr - Trommedalskåsa Søtvedt skole Navet i hestevandringa på Masteflet Hanesbukta Firingsfossen Åfoss-Skotfoss Østgård Spor etter istidan? Klyve vestre Kvernveien ved Ramberget. Rugtvedt kollen Grøtvik Kværnfoss Mølle og Verksted Ånnerød Gård Geiteryggen Utsikt over Rødmyrfeltet Jerngruve Ramberget, Åfoss Bydelen Åfoss - Øvre og Nedre Åfoss En svunnen tid, vrak. Kolvholt skole Elset Hvitsteintjenna Losjihuset på Fjære Rydningsrøys på Grøtvik Gravklev Flott og tørr heller ved Masteflet. Den gamle havna til Fjære Solum kirkegård Geologi, plakat ved Hentia Gravklev mot Åfoss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish