Hopp til hovedinnholdet

Tingstua på Åfoss

Åfoss gård har vært sete for flere bondelensmenn i Solum fra 1500-tallet. Ei tingstue ble bygd der tidlig på 1700-tallet. Gården ble delt i to, øvre og nedre Åfoss, og huset med tingstua ble flyttet fra Øvre til den nye gården Nedre Åfoss (Tangklevveien 64 like Øst for Åfoss skole) i 1772. Da hadde lensmannsembetet gått ut av Åfoss-slekta og tingstua hadde som sådan mistet sin funksjon i rettsapparatet.

Matrikkelgården Åfoss omfattet et relativt stort landområde med variert natur , Åfoss– halvøya hei til Haukenesodden. Før matrikkelindelingen var trolig landet øst for Fjærekilen med Elsetområde, et stykke Solum kommune i miniatyr – kollete landskap der grunnfjellet stikker opp i «brå kast» og gir rom for teiger og frodig jordbruksland innimellom kauser og åsdrag. Elsetgårdene er registrert med eget matrikkelnr., g.nr. 213. Hovedgården ble trolig dannet i vikingtiden. De øvrige gårdene i området, Dagsrød, Haukenes er innordnet i Åfoss gårdsnummer.

Hovedgården Åfoss ble delt relativt sent og de to partene, Øvre Åfoss og Nedre Åfoss, beholdt da også samme gårdsnummer (12 i Solum) tilsvarende 212 i storkommunen Skien.  Ambisjonen var at gården skulle deles i to like parter. Lik delingen av gården tyder på at dette ikke var helt enkelt å få til på en rettferdig måte. Det dreide seg om fordeling av gårdsverdien i omfang og drivverdig kvalitet. En må holde tunga rett i munnen om en i dag skal danne seg en oversikt over hvordan bruk og teiger ble fordelt. (Se det kommunale kartet og gå inn på gnr. 212,Åfoss – nettstedet Skien kommune)

Nedre Åfoss ble delt i to i 1904 der en part ble kalt Nordre Åfoss. Denne gården fikk bruksnr. 19 mens gjenværende Nedre Åfoss ble registrert som br.nr 8.  I nyere tid er Åfoss som kjent stykket opp i mange enheter med egne bruksnummer som kompliserer det å danne seg en oversikt over den opprinnelige delingen og eierforholdene tilbake i tid.   

Alt tyder imidlertid på at man forsøkte å få til en nøye og lik fordeling mellom bruka ved delingen av gården i 1772. Dette underbygges trolig også av at man valgte å flytte huset med tingstua, den da da ca 70 år gamle bygningen, fra Øvre- til Nedre Åfoss.   


Bilder

Flyplassidé Kjørbekk Veholteika Steinøks fra Dagsrud Elstrømbrua Etter snøfallet Dyr på beite Gravrøys i Bervikåsen Veholteika Ammedokka - rasteplass Innerst i Voldsfjorden Tute - kontakt med den andre sida Bygdeborgmur på Steinsvikkollen Utsikt over Rødmyrfeltet Sandodden Klyvedammen - Kverndammen Kolvholt skole Voldsfjorden er trivelig Fjærestrand - teglsteinbrygga Flakvarp Navet i hestevandringa på Masteflet Ammedokka - plass under Elset Vintervei på Nordre Bjørntvedt Telemarksbakken Rydningsrøys på Grøtvik Rugtvedt kollen Grøtvik Typisk Solumterreng Havna på Vold Fjærekilen Balsøya - Frierfjorden Suttervika Åfoss skole Spor etter istidan? Kværnfoss Mølle og Verksted Østgård Gravklev Vannforsyning - Kunstig magasin Låven på Fjære Åfoss Kultursti Geologi, plakat ved Hentia Søtvedtgårder Rugtvedt gård nær bygdeborg Ånnerød Gård Våningshuset på Fjære Rambekk Klyvedammen Grøtvik Hanesbukta En svunnen tid, vrak. Strutsefjær, bregne ved Masteflet Skjellsand ved Rugla Røra Klyvedammen i dag Ute av bruk på Masteflet Ravinedal på Geiteryggen Veholteika. Den gamle kjempen er dø. Jerngruve Ramberget, Åfoss Bydelen Åfoss - Øvre og Nedre Åfoss Ånnerødveien Brekka under Steinsrød Åfoss øvre Solum kirke Hentiagruva Losjihuset på Fjære Gravhaugene på Bjørntvedt. Søtvedt skole og barnehage Elstrømbrua Trommedalskåsa - Rødmyr Rugstad Teglverk Industrifelt Gåsodden gård og odde for utsetting av skip Kvernveien ved Ramberget. Fra jordene vest for Steinsrød Fra Svanvik mot Vold Søtvedt gravhauger Holtan gård Haukenesodden Flott og tørr heller ved Masteflet. Firingsfossen Åfoss-Skotfoss Sandtak ved Fjærekilen Hvitsteintjenna Trafikktyngdepunkt Gravklev mot Åfoss Voldsfjorden Rødmyr - Trommedalskåsa Solum kirkegård Åfoss skole Steinsvikskollen - bygdeborg Fjære gård Oldsakfunn fra Åfoss Veholt Gård Geiteryggen flyplass og Skyggestein sandtak Vinter i solumskauen Tidligere innsjø. Søtvedt Trollet i skogen. Fjære teglverk Bydelen Åfoss Gammelt hus, tidl. butikk Geiteryggen - illustrasjon fra kvartærgeologisk kart Søtvedt skole Der Kilen er trang Skyggestein Klyve vestre Betydelig husdyrhold i Skjelbreddalen Elset teglverk Nordre Bjørntvedt Bakkane Gård Telemarksbakken Elset Den gamle havna til Fjære Solum prestegård Geiteryggen Bydelen Åfoss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish