Hopp til hovedinnholdet

Tingstua på Åfoss

Åfoss gård har vært sete for flere bondelensmenn i Solum fra 1500-tallet. Ei tingstue ble bygd der tidlig på 1700-tallet. Gården ble delt i to, øvre og nedre Åfoss, og huset med tingstua ble flyttet fra Øvre til den nye gården Nedre Åfoss (Tangklevveien 64 like Øst for Åfoss skole) i 1772. Da hadde lensmannsembetet gått ut av Åfoss-slekta og tingstua hadde som sådan mistet sin funksjon i rettsapparatet.

Matrikkelgården Åfoss omfattet et relativt stort landområde med variert natur , Åfoss– halvøya hei til Haukenesodden. Før matrikkelindelingen var trolig landet øst for Fjærekilen med Elsetområde, et stykke Solum kommune i miniatyr – kollete landskap der grunnfjellet stikker opp i «brå kast» og gir rom for teiger og frodig jordbruksland innimellom kauser og åsdrag. Elsetgårdene er registrert med eget matrikkelnr., g.nr. 213. Hovedgården ble trolig dannet i vikingtiden. De øvrige gårdene i området, Dagsrød, Haukenes er innordnet i Åfoss gårdsnummer.

Hovedgården Åfoss ble delt relativt sent og de to partene, Øvre Åfoss og Nedre Åfoss, beholdt da også samme gårdsnummer (12 i Solum) tilsvarende 212 i storkommunen Skien.  Ambisjonen var at gården skulle deles i to like parter. Lik delingen av gården tyder på at dette ikke var helt enkelt å få til på en rettferdig måte. Det dreide seg om fordeling av gårdsverdien i omfang og drivverdig kvalitet. En må holde tunga rett i munnen om en i dag skal danne seg en oversikt over hvordan bruk og teiger ble fordelt. (Se det kommunale kartet og gå inn på gnr. 212,Åfoss – nettstedet Skien kommune)

Nedre Åfoss ble delt i to i 1904 der en part ble kalt Nordre Åfoss. Denne gården fikk bruksnr. 19 mens gjenværende Nedre Åfoss ble registrert som br.nr 8.  I nyere tid er Åfoss som kjent stykket opp i mange enheter med egne bruksnummer som kompliserer det å danne seg en oversikt over den opprinnelige delingen og eierforholdene tilbake i tid.   

Alt tyder imidlertid på at man forsøkte å få til en nøye og lik fordeling mellom bruka ved delingen av gården i 1772. Dette underbygges trolig også av at man valgte å flytte huset med tingstua, den da da ca 70 år gamle bygningen, fra Øvre- til Nedre Åfoss.   


Bilder

Jerngruve Ramberget, Åfoss Kværnfoss Mølle og Verksted Steinsvikskollen - bygdeborg Fjærekilen sett fra veien Østgård Firingsfossen Åfoss-Skotfoss Åfoss øvre Våningshuset på Fjære Vannforsyning - Kunstig magasin Geologi, plakat ved Hentia Typisk Solumterreng Fjærestrand - teglsteinbrygga Søtvedt skole Skyggestein Veholt Gård Spor etter istidan? Ammedokka - rasteplass Flyplassidé Kjørbekk Rødmyr - Trommedalskåsa Vinter i solumskauen Bygdeborgmur på Steinsvikkollen Flakvarp Kolvholt skole Der Kilen er trang Fjærekilen Rydningsrøys på Grøtvik Trollet i skogen. Åfoss i gamle dager Geiteryggen - illustrasjon fra kvartærgeologisk kart Etter snøfallet Åfoss Kultursti Voldsfjorden Tidligere innsjø. Søtvedt Klyvedammen - Kverndammen Ånnerødveien Grøtvik Søtvedt gravhauger Tute - kontakt med den andre sida Ånnerød Gård En svunnen tid, vrak. Dyr på beite Fra Svanvik mot Vold Ute av bruk på Masteflet Steinøks fra Dagsrud Åfoss skole Telemarksbakken Klyve vestre Navet i hestevandringa på Masteflet Ravinedal på Geiteryggen Gravhaugene på Bjørntvedt. Voldsfjorden er trivelig Oldsakfunn fra Åfoss Brekka under Steinsrød Solum prestegård Gåsodden gård og odde for utsetting av skip Hanesbukta Bydelen Åfoss Telemarksbakken Solum kirke Fjære teglverk Skjellsand ved Rugla Elstrømbrua Rugtvedt kollen Søtvedtgårder Gravklev Elstrømbrua Gammelt hus, tidl. butikk Grøtvik Ammedokka - plass under Elset Hentiagruva Bakkane Gård Trommedalskåsa - Rødmyr Industrifelt Nordre Bjørntvedt Sandodden Gravklev mot Åfoss Den gamle havna til Fjære Haukenesodden Suttervika Havna på Vold Geiteryggen flyplass og Skyggestein sandtak Veholteika Gravrøys i Bervikåsen Bydelen Åfoss - Øvre og Nedre Åfoss Rugtvedt gård nær bygdeborg Klyvedammen Låven på Fjære Søtvedt skole og barnehage Hvitsteintjenna Holtan gård Strutsefjær, bregne ved Masteflet Veholteika Betydelig husdyrhold i Skjelbreddalen Fjære gård Fra jordene vest for Steinsrød Rambekk Vintervei på Nordre Bjørntvedt Røra Trafikktyngdepunkt Elset Sandtak ved Fjærekilen Veholteika. Den gamle kjempen er dø. Flott og tørr heller ved Masteflet. Losjihuset på Fjære Innerst i Voldsfjorden Bydelen Åfoss Elset teglverk Utsikt over Rødmyrfeltet Geiteryggen Klyvedammen i dag Rugstad Teglverk Solum kirkegård Åfoss skole Balsøya - Frierfjorden

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish