Hopp til hovedinnholdet

Fjære

Fjære gård ved Norsjøs sydende var sentral i eldre tiders ferdsel. Ved Klovland og Fjære møttes mange veier. Det var knutepunktet mellom ferdselen til lands og til vanns. Veiene kom inn hit fra Gråten og Skien fra Vold og Knardalstrand og fra Lahelle. Videre hadde man både landveis og vannveis forbindelse med Ulefoss og Telemarksbygdene.

Stedet var, helt til kanalen kom i 1861, et kommunikasjonssenter for trafikken på Norsjø. I sin tid var det grunnlag for å hevde at Fjærekilen var Norges største innlandshavn, før slusene på Løveid ble anlagt (1861).
Her ligger den gamle Fjære gård som har fungert som skyssstasjon, vertshus og sjenkested knyttet til Telemarkstrafikken. I området ved Fjærkilen, sydenden av Norsjø, hadde vi ikke mindre enn 3 teglverk i sin tid: Fjære, Rugstad og Elseth Teglverk.

Fjære Gård (g.nr 215) "- nevnes første gang året 1595. Tilhørte en gang Ulefoss Jernverk. Gården ble solgt i 1676 til Halvor Borse. Husmannsplasser: Lillefjære, Gran, Brekka (flere), Bakkane (flere) og Varpet (2) Skyldsatt i 1723: 6 huder. 

Gammel bebyggelse: Våningshuset er meget gammelt, kanskje helt fra 1600 -tallet. Kulturminner: To brygger. Den ene er dampskipskaia der hjulbåten Statsråd Stang la til. Annet: Bebyggelsen: Hovedhuset lå først lenger syd ved nåværende riksvei36. Der begynte veien over til Porsgrunn via Trommedalen og Klyve. Senere ble gården flyttet til nåværende sted. Fra starten av var det tømra første etasje med svalgang rundt huset.
Huset ble flyttet til nåværende sted, uten svalgang. Her var det mer sol og rikelig med vann fra ei olle. Etter som trafikken økte med folk og gods, ble det bygget gjestehus for overnatting med tilhørende rettigheter. I 1851 begynte hjulbåten Statsråd Stang sin ferd på vannet i fra Fjære til Heddal. Fjærekilen, delen av Norsjø fra Fjære til Leiroddkåsa og Kjeøya, er og har vært en viktig del av utviklingen i Solum, Skien og Porsgrunn.

Skyss
Fra gammelt av med roskyss, rutebåt, transport av sand til utbygning av Skotfoss; driften av tre teglverk; et rikt fiske og litt gruvedrift. I dag forsyner Fjærekilen store deler av Grenland med industri- og drikkevann. Fjærestrand utgjør indre delen av Fjærekilen og strekker seg fra Gåsodden til Dørdal Gammel vei: I fra nåværende plass opp til Åsen går det en hulvei og videre forbi Åfoss til Skotfoss.

Teglverk
Fjære Teglverk: Andreas Hansen som eide Fjære Gård, bygde i 1852-53 Fjære Teglverk. Det ble bygd med åpne ovner med steinsatt gulv. Veggene ble satt opp av stein med flere porter som ble murt igjen før brenning. Leiren ble malt på møller som var drevet med hestevandring, fram til 1890. Med en 2" rørmaskin drevet med handkraft, produserte de drensrør til grøfting av jorder." (Kilde: Miljøstatus, Skien)


Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Solum? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish