Hopp til hovedinnholdet

Geiteryggen

Skyggestein. Når folk passerte her på vei til Solumprestegård en sen og mørk kveld, stod nervene i spenn. Ryktet gikk at troverdige vitner hadde sett at haugen beveget seg når de passerte.(Grustaket har navn fra haugen)
 
All verdens bulldosere og gravemaskiner kan ikke måle seg med den jobben som innlandsisen har gjort av masseforflytninger i vårt land.  Forvitring av fast fjell har medført at leire, sandkorn, grus , stein og steinblokker er blitt dratt, skubbet og flytt avgårde for så å hope seg opp. Is og vann har «jobbet» over lang tid – (i kvartærgeologisk periode de siste to millioner av Jordhistorien). Eksempelvis er Jomfruland, Mølen og Raet i Vestfold, sand og grusforekomstene i Eidanger, på Nenset og her på Geiteryggen mektige vitnesbyrd om dette naturfenomenet.
Geiteryggen er en åsrygg som i hovedsak består av gjenliggende løs-masser etter istida.

Gammel trafikk over åsen
Vandringsmenn og jegerfolk har lett kunnet ta seg fram i dette terrenget opp gjennom tidene. Etter hvert som menneskene bosatte seg innover i landet og handel og behov for transport av varer mellom innlandet og kysten oppstod, kunne slike åsrygger være besværlige hindringer. I så måte forteller historien om slitsomme transporter sommer som vinter. Brynestein, malm og jernprodukter samt mengder av matvarer kunne være tunge produkter å frakte opp over åsen enten man kom fra Norsjø eller kom motsatt veie fra Skien.

Fra Klovland og Fjære kunne man velge ulike stier, tråkk og «veier» avhengig av målet for vandringen eller transporten ut til havner og lasteplasser. Steder med forbindelse til fjordene og havet utenfor. Noen veifarende gikk opp om Solum Kirke mot Lahelle eller over til Voldsfjorden. Andre gikk opp over Brekkatoppen og ned over Bakkane til Faret med oversetting til Fartangen for så å gå gennom Farmarken, eller de ble rodd helt inn i Døleviken i byen. Bedre veier og bruer gjorde det mulig å dra over Klosterbrua og øyene inn til Skien. De kunne også bøye av og dra ned til strandstedet Gråten.  
Nå i 2017 er det fullaktivitet i arbeidet med å anlegge ny vei over Geiteryggen.

Geiteryggen er en betydelige resurs!  Store sand- og grusmasser har man derfor kunnet hente ut herfra. Bl.a. "Skyggestein grustak" har avgitt betydelige masser i løpet av de siste 50-60 åra. Utvidelse av denne virksomheten er ønsket, og det kan la seg gjøre forutsatt at man tar tilstrekkelig hensyn til naturkrav og verner fornminnene, gravhauger,  i området. – Ved "foten" av Geiteryggen, nede ved Klovland og Fjærekilen, ligger også et lite sandtak – en finkornet havavsetning. Dette kan du se fra riksveien.
Og, nord for terminalbygget, på flyplassens område (forbudt område), har kommunen et grustak. Her er mye grov stein – en moreneavsetning. Kontroll og pris for uttak herfra har vært sterkt diskutert i den senere tid (2016-17) En eventuell utvidelse av Skien Lufthavn vil aktualisere samme problematikk.

For mange fortoner navnet «Geiteryggen» seg som synonymt med flyplassen.

Da veien opp til åsen fortonte seg lett!

«Det er kommet bjørner på Geiteryggen!». Med avisoppslag og «jungeltelegraf» fikk vi barn spennende informasjon. Bjørn var noe eksotisk og spennende som vi barn på 1950-tallet hadde hørt om i eventyrene, hørt enkelte eldre kunne fortelle om og lært noe om på skolen.
Da et slikt mål som å se bjørner på nært hold var innen rekkevidde, føltes en sykkeltur langs støvete grusveier distriktet som en bagatell. "Ekspedisjonen" dit var uimotståelig. For ikke å møte reiseforbud fra voksne, benyttet mange «oppkomlinger» seg av den generelle «fulmakten» hjemmefra om å oppføre oss ordentlig og være forsiktige. Vi dro i vei.  

Diverse aktiviteter i området:

Speed-Way –stevner,  bane for modellbiler, NAF-øvingsbane for bilister. Her er et område der diverse støyende arrangementer kan gjennomføres. Geiteryggen er attraktiv for mange som søker ulike former for motorsportopplevelser. Se eget punkt om Skiens Lufthavn.


Bilder

Søtvedt skole Gammelt hus, tidl. butikk Steinsvikskollen - bygdeborg Tidligere innsjø. Søtvedt Nordre Bjørntvedt Røra Søtvedt gravhauger Telemarksbakken Dyr på beite Holtan gård Navet i hestevandringa på Masteflet Suttervika Bakkane Gård Åfoss skole Geiteryggen Rambekk En svunnen tid, vrak. Vannforsyning - Kunstig magasin Trommedalskåsa - Rødmyr Klyvedammen i dag Balsøya - Frierfjorden Bydelen Åfoss - Øvre og Nedre Åfoss Tute - kontakt med den andre sida Fjærestrand - teglsteinbrygga Hanesbukta Ute av bruk på Masteflet Skyggestein Veholteika Bygdeborgmur på Steinsvikkollen Hvitsteintjenna Veholt Gård Geiteryggen flyplass og Skyggestein sandtak Elset teglverk Elset Haukenesodden Steinøks fra Dagsrud Vintervei på Nordre Bjørntvedt Industrifelt Den gamle havna til Fjære Der Kilen er trang Utsikt over Rødmyrfeltet Geologi, plakat ved Hentia Flyplassidé Kjørbekk Skjellsand ved Rugla Grøtvik Veholteika Fra Svanvik mot Vold Oldsakfunn fra Åfoss Hentiagruva Solum kirke Åfoss skole Bydelen Åfoss Havna på Vold Rødmyr - Trommedalskåsa Trafikktyngdepunkt Våningshuset på Fjære Rugtvedt kollen Trollet i skogen. Østgård Ånnerød Gård Klyve vestre Innerst i Voldsfjorden Jerngruve Ramberget, Åfoss Søtvedt skole og barnehage Spor etter istidan? Fjærekilen sett fra veien Vinter i solumskauen Telemarksbakken Gravhaugene på Bjørntvedt. Rugtvedt gård nær bygdeborg Ravinedal på Geiteryggen Gravklev mot Åfoss Fjære teglverk Kvernveien ved Ramberget. Geiteryggen - illustrasjon fra kvartærgeologisk kart Grøtvik Flott og tørr heller ved Masteflet. Sandodden Ammedokka - rasteplass Sandtak ved Fjærekilen Veholteika. Den gamle kjempen er dø. Firingsfossen Åfoss-Skotfoss Gravrøys i Bervikåsen Ammedokka - plass under Elset Rydningsrøys på Grøtvik Elstrømbrua Solum kirkegård Fjære gård Voldsfjorden Strutsefjær, bregne ved Masteflet Kolvholt skole Klyvedammen - Kverndammen Ånnerødveien Fra jordene vest for Steinsrød Bydelen Åfoss Voldsfjorden er trivelig Søtvedtgårder Losjihuset på Fjære Kværnfoss Mølle og Verksted Typisk Solumterreng Åfoss Kultursti Elstrømbrua Gåsodden gård og odde for utsetting av skip Etter snøfallet Solum prestegård Brekka under Steinsrød Åfoss øvre Klyvedammen Fjærekilen Gravklev Låven på Fjære Rugstad Teglverk Flakvarp

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish