Hopp til hovedinnholdet

Eidet og Bruene

Det sentrale i Skiens historie ligger bokstavlig talt under veien fra Telemarksgata ut til Klosterfossen. Kulturlaga er ikke så dype som i Roma, langt ifra! Men, la oss nå likevel dukke ned under asfalt og betong på Eidet - "fjerne" lag av de menneskeskapte bygg og anlegg og se nærmere på den første øya, Eidet.

Øya som det her er snakk om, lå mellom det innerste av Hjellevannet og Bryggevannet i Skien. (www.snl.no: eid, opprinnelig betegnelse for et sted der en båtreise må avbrytes, slik at ferdselen må gå over land, f.eks. en landtange mellom fjord og innsjø, eller en foss.)

Topografiske forhold
Etter at landskapet hevet seg gradvis etter siste istid, dukket restene av berggrunnen som innlandsisen ikke rakk å skrape bort før den smeltet. Skien fikk beholde en liten "demning" av øyer mot vannmassene fra Telemarksvassdraget  - Det dannet seg en høydeforskjell mellom vannspeila som fant sin balanse mellom avløp og tillsig. De første menneskene som slo seg ned i vårt område opplevde fire vannfall mellom øyene Eidet, Smieøyene og Gimsøya(Klosterøya). "Avløpa" ble etter hvert navnsatt som Bollefoss, Langefoss, Damfoss og Klosterfossen.  Bollefoss lå under tidligere sagbruk og bygård fra nyere tid, Cowardbygget. Nå ligger Arkaden på stedet. Dette handelssenteret dekker nå også del av Rådhusgata (mellom det byens førte handelssenter) EPA og Arkaden 1. byggetrinn. Laugstol Bruk og andre sagbruk som lå før dette på rekke og rad utover Eidet. EPA er integrert i Arkaden.

Menneskeskapt utvikling - Broene
Foruten fossene fikk oppgangssagene og kverner  vannkraft gjennom vannrenner som ble utminert gjennom Eidet  på 1500-tallet. Det skjedde opprinnelig med fyrsettingsmetode. Senere ble rennene utvidet  med svartkruttspregning for å oppnå større vannføring. (Etter samme mønster og metoder som utminering av jernmalm i Fossumgruvene). Den drivende kraft i dette arbeidet fra begynnelsen av var den tyske bergmannen Jørgen von Ansbach. Han ble etter hvert borger av byen og borgermester.

De mange vannrenne var i likhet med fossene hindringer for ferdsel mellom Solumsida og byen. Derfor bygget man bruer - små og store. Veien sydover Eidet fikk naturlig nok navnet Broene. Syd for brua over Damfoss heter veien Klostergata. 

Kongsgård og Tollbod
I sydenden på Eidet var det en tollbod helt fram til 1653 da denne ble feid ut i bryggevannet på grunn av flom. Fredrik den III sørget da for at tollboden ble flyttet til ei øy i Porsgrunn, der handelssenteret Down Town nå ligger. (Tidligere var stedet altså ei øy med åpen kanal på innsiden Sunnjordekanalen er restetter denne pasasjen.) Øya hørte inn under Jønnholt gård i Eidanger/porsgrunn, og krongodset Omdal gård i Dalsbygda ble gitt som vederlag for øya. Tollkammeret ble tilbakeført til Skien i 1843 og tollboden som stod ferdig bygget i 1860.

Kongen eide Eidet på 1500-tallet. Her var foruten en tollbod også en stor kongsgård - les artikkel om dette. 

Senere i historien i kølvannet av den omfattende sagbruksvirksomheten med oppgangssager ble området industrialisert med bl.a. tresliperi, Laugstol bruk med sitt elektrisitetsverk. Skiens Aktiemølle ble bygget her og man har bygget et lite kraftverk mellom denne mølla og Arkaden. I dagens gangveipassasjen under Broene kan vi fornemme en av de gamle vannrennene. Her er nå ei laksetrapp og her er inntak til kraftstasjonen.


Bilder

Falkumlia bad lå her Handelstorget modell Fylkeshuset for Telemark TA-bakken Sondre Brekke Forvitring av sandstein på Kapitelberget Fløtermonumentet Eidet og Bruene i Skien Lundebekkens utløp Øya Eidet i Skien sentrum Fossiler på Kapitelberget Fontenen i Ibsenparken Diabasgang på Kapitelberget Gimsøy kloster 1830 Gammelt og kaldt spor fra Skien G Krig og tysk invasjon Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Vintervei Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Fossiler i Kapitelberget Union - stort behov for råstoff Storflom i Skien 1860 Snipetorp - rehabilitering Telemarkskanalen - informasjonsskilt Nedre Hjellegate Bryggevannet i vår tid Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Unions første papirfabrikk Klosterfossen på 1950-tallet Steinøksa Union Bruk ca. 1890 Laksefiske i bysentrum Historisk kart over Bakken og Falkum Skien sentrum Nedre Elvegate Et mulig byvåpen Skien sentrum - en oversikt Bybrannen i 1886 Fjellet ved Landmannstorget Bakken sett fra Kjempa Bygdetun Fossil i fortau Historisk kart av adj. Jonas Hansen Brua i Brekkeparken Landsutstillingen 1991 Aasmund Olavsson Vinje Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Klosterfossen bygges Falkumbrua Bratsberg teglverk Jubileum på museet Klatring på kryptkirken Gammelt kart over Skien sentrum øst Bratsbergbanen Telemarksvassdraget Gammelt kart over Skien sentrum Skiens indre havn i 1950 Tysk veisperring i Skien Union Bruk på Smiøya i 1873 Skien kirke Bukkerittet i Ibsenparken Skien havn Spriten Klosterøya - gammelt og nytt Klostergata Skiens først bysegl Gullbrakteat Krypten på Kapitelberget Eidet Bakkegata Grava til Marichen Altenburg Ibsen Bruene i Skien Berøa -The way Gimsøydaleren Follestad ferjested Fossiler på Kapitelberget Kleivbrua Flyfoto av Klosterøya Kapitelberget - et 1000-årssted Telemarksgata i dag Bunnen av bygryta Spritfabrikken Bukkholmen og Lagmannsskjæret Smieøya - inne på PM 5 Diabasgangen på Kapitelberget Falkumbrua 1983 Utsyn fra Kjempa bygdeborg Svartufs bru og tunnel Laugstol Bruk Skiltet på Bakkestranda Minneparken: de falt i siste verdenskrig Krypten på Kapitelberget Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Tyskernes stasjoner i byen Gammelt kart over Skien sentrum vest Borgestua Flettverkshuset Falkumbrua 1983 Kryptkirken på Kapitelberget Inn i en ny tid på Klosterøya Industri og Klosterhagene i 1950 Fossiler på Kapitelberget Gammelt jernbanespor til Skien G Gimsøy kloster - tegning En ny start på Klosterøya Bydelen Bakken Byens berggrunn Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Skiens sluser Hjellevannet langs Eidet Barnefigurer ved Ibsenparken Laugstol i Døleviken Smieøya med Fløtermonumentet Tunnel gjennom Klosterøya Klosterfossen på 1950-tallet Storflom i Skien i 1860 Bryggevannet i Skien Holen under Klosterfossen Store-Mæla Skiens forenede tobakksfabrikker Smieøya - papirfabrikken er fredet Erklæring! Stockmanngården Veisperring i Rektor Ørnsgate Steinøks oldtidsfunn ved Skien Union - stor papirrull Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Papirfabrikk nord på Klosterøya Gampedalen - opp fra Follestad Vannrennene gjennom Eidet Falkumbrua Gammelt oversiktskart Utover Skienselva Fossiler på Kapitelberget Bakken og Bakkestranda Flommen i Skien ca 1840 Skien prestegård på Lundetoppen Handelstorget - en sosial møteplass Flettverksthuset bilde 2 Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Snipetorp - Hotel Fønix Vannrennene gjennom Eidet Skienselva Berggrunn etter breelv Handelstorget anno 2010 Velkommen til parken Flettverkshuset Papirtransport fra Skien Kleiva og Snipetorp Skien gamle kirke Papirmakulering på Union Framme på Hakastein Gimsøy og Klosterøya sett fra fly I Hjellen - på vei til Bakkestranda Klosterfoss kraftstasjon Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Ikke all natur er borte på øya Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Laugstol Bruk - vekst og utvikling Dibasgangen på Kapitelberget Rest av kalkovn på Kapitelberget Telemarksgata før bybrannen Klosterets båthavn engang Informasjonsplakater på Kapitelberget Telemarksbåtene Kirken på Kapitelberget Bakkestranda og Hjellevannet Grava til Knud Ibsen Foto av model av Skiens gamle kirke Jernbanestasjonen på Nylende Skiens tollbod fra 1861 Restaurering av ruinene på Kapitelberget

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish