Hopp til hovedinnholdet

Eidet og Bruene

Det sentrale i Skiens historie ligger bokstavlig talt under veien fra Telemarksgata ut til Klosterfossen. Kulturlaga er ikke så dype som i Roma, langt ifra! Men, la oss nå likevel dukke ned under asfalt og betong på Eidet - "fjerne" lag av de menneskeskapte bygg og anlegg og se nærmere på den første øya, Eidet.

Øya som det her er snakk om, lå mellom det innerste av Hjellevannet og Bryggevannet i Skien. (www.snl.no: eid, opprinnelig betegnelse for et sted der en båtreise må avbrytes, slik at ferdselen må gå over land, f.eks. en landtange mellom fjord og innsjø, eller en foss.)

Topografiske forhold
Etter at landskapet hevet seg gradvis etter siste istid, dukket restene av berggrunnen som innlandsisen ikke rakk å skrape bort før den smeltet. Skien fikk beholde en liten "demning" av øyer mot vannmassene fra Telemarksvassdraget  - Det dannet seg en høydeforskjell mellom vannspeila som fant sin balanse mellom avløp og tillsig. De første menneskene som slo seg ned i vårt område opplevde fire vannfall mellom øyene Eidet, Smieøyene og Gimsøya(Klosterøya). "Avløpa" ble etter hvert navnsatt som Bollefoss, Langefoss, Damfoss og Klosterfossen.  Bollefoss lå under tidligere sagbruk og bygård fra nyere tid, Cowardbygget. Nå ligger Arkaden på stedet. Dette handelssenteret dekker nå også del av Rådhusgata (mellom det byens førte handelssenter) EPA og Arkaden 1. byggetrinn. Laugstol Bruk og andre sagbruk som lå før dette på rekke og rad utover Eidet. EPA er integrert i Arkaden.

Menneskeskapt utvikling - Broene
Foruten fossene fikk oppgangssagene og kverner  vannkraft gjennom vannrenner som ble utminert gjennom Eidet  på 1500-tallet. Det skjedde opprinnelig med fyrsettingsmetode. Senere ble rennene utvidet  med svartkruttspregning for å oppnå større vannføring. (Etter samme mønster og metoder som utminering av jernmalm i Fossumgruvene). Den drivende kraft i dette arbeidet fra begynnelsen av var den tyske bergmannen Jørgen von Ansbach. Han ble etter hvert borger av byen og borgermester.

De mange vannrenne var i likhet med fossene hindringer for ferdsel mellom Solumsida og byen. Derfor bygget man bruer - små og store. Veien sydover Eidet fikk naturlig nok navnet Broene. Syd for brua over Damfoss heter veien Klostergata. 

Kongsgård og Tollbod
I sydenden på Eidet var det en tollbod helt fram til 1653 da denne ble feid ut i bryggevannet på grunn av flom. Fredrik den III sørget da for at tollboden ble flyttet til ei øy i Porsgrunn, der handelssenteret Down Town nå ligger. (Tidligere var stedet altså ei øy med åpen kanal på innsiden Sunnjordekanalen er restetter denne pasasjen.) Øya hørte inn under Jønnholt gård i Eidanger/porsgrunn, og krongodset Omdal gård i Dalsbygda ble gitt som vederlag for øya. Tollkammeret ble tilbakeført til Skien i 1843 og tollboden som stod ferdig bygget i 1860.

Kongen eide Eidet på 1500-tallet. Her var foruten en tollbod også en stor kongsgård - les artikkel om dette. 

Senere i historien i kølvannet av den omfattende sagbruksvirksomheten med oppgangssager ble området industrialisert med bl.a. tresliperi, Laugstol bruk med sitt elektrisitetsverk. Skiens Aktiemølle ble bygget her og man har bygget et lite kraftverk mellom denne mølla og Arkaden. I dagens gangveipassasjen under Broene kan vi fornemme en av de gamle vannrennene. Her er nå ei laksetrapp og her er inntak til kraftstasjonen.


Bilder

Kirken på Kapitelberget Svartufs bru og tunnel Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Laugstol Bruk - vekst og utvikling Skiens tollbod fra 1861 Flyfoto av Klosterøya Fossiler på Kapitelberget Kleivbrua Skienselva Bakkestranda og Hjellevannet Jernbanestasjonen på Nylende Lundebekkens utløp Storflom i Skien i 1860 Telemarksgata i dag Falkumlia bad lå her Barnefigurer ved Ibsenparken Fossiler i Kapitelberget Unions første papirfabrikk Kleiva og Snipetorp Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Historisk kart av adj. Jonas Hansen Framme på Hakastein Bakkegata Falkumbrua 1983 Bakken sett fra Kjempa Bruene i Skien Bratsbergbanen Telemarksgata før bybrannen Bryggevannet i Skien Handelstorget modell Handelstorget anno 2010 Laugstol Bruk Bybrannen i 1886 Skien havn Gammelt kart over Skien sentrum vest Grava til Marichen Altenburg Ibsen Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Klosterfossen på 1950-tallet Berøa -The way Papirfabrikk nord på Klosterøya Papirtransport fra Skien Follestad ferjested Laksefiske i bysentrum Flettverkshuset Bryggevannet i vår tid Telemarksvassdraget Tyskernes stasjoner i byen Kryptkirken på Kapitelberget Skiltet på Bakkestranda Byens berggrunn Nedre Hjellegate Diabasgangen på Kapitelberget Inn i en ny tid på Klosterøya Fløtermonumentet Spritfabrikken Sekundærstasjonen syd på Klosterøya En ny start på Klosterøya Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Gimsøy kloster - tegning Gammelt kart over Skien sentrum Berggrunn etter breelv Grava til Knud Ibsen Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Utover Skienselva Et mulig byvåpen Eidet og Bruene i Skien Skien sentrum Rest av kalkovn på Kapitelberget Bratsberg teglverk Foto av model av Skiens gamle kirke Snipetorp - Hotel Fønix Fylkeshuset for Telemark Dibasgangen på Kapitelberget Holen under Klosterfossen Klosterøya - gammelt og nytt Smieøya - inne på PM 5 Telemarksbåtene Flommen i Skien ca 1840 Vannrennene gjennom Eidet Bukkerittet i Ibsenparken Papirmakulering på Union Industri og Klosterhagene i 1950 Telemarkskanalen - informasjonsskilt Gullbrakteat Gimsøydaleren Storflom i Skien 1860 Klosterfossen på 1950-tallet Steinøksa Snipetorp - rehabilitering Veisperring i Rektor Ørnsgate Kapitelberget - et 1000-årssted Krypten på Kapitelberget Bukkholmen og Lagmannsskjæret Gammelt og kaldt spor fra Skien G Union - stor papirrull Forvitring av sandstein på Kapitelberget Utsyn fra Kjempa bygdeborg Fossiler på Kapitelberget Smieøya - papirfabrikken er fredet Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Skiens først bysegl Gammelt jernbanespor til Skien G Øya Eidet i Skien sentrum Steinøks oldtidsfunn ved Skien Gammelt kart over Skien sentrum øst Klosterfossen bygges Bunnen av bygryta Fossil i fortau Nedre Elvegate Landsutstillingen 1991 Vannrennene gjennom Eidet Tysk veisperring i Skien Flettverkshuset Brua i Brekkeparken Bydelen Bakken Klosterfoss kraftstasjon Store-Mæla Minneparken: de falt i siste verdenskrig Kongelig besøk Skiens forenede tobakksfabrikker Jubileum på museet Erklæring! Laugstol i Døleviken Hjellevannet langs Eidet Skiens sluser Klatring på kryptkirken Fossiler på Kapitelberget Flettverksthuset bilde 2 Skien gamle kirke Stockmanngården Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Klosterets båthavn engang Union - stort behov for råstoff Fontenen i Ibsenparken Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Diabasgang på Kapitelberget Union Bruk på Smiøya i 1873 Ikke all natur er borte på øya Aasmund Olavsson Vinje TA-bakken Spriten Gampedalen - opp fra Follestad Skien kirke Skien sentrum - en oversikt Velkommen til parken Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Informasjonsplakater på Kapitelberget I Hjellen - på vei til Bakkestranda Eidet Historisk kart over Bakken og Falkum Union Bruk ca. 1890 Klostergata Falkumbrua Bakken og Bakkestranda Skien prestegård på Lundetoppen Restaurering av ruinene på Kapitelberget Fossiler på Kapitelberget Vintervei Gimsøy kloster 1830 Borgestua Smieøya med Fløtermonumentet Gammelt oversiktskart Krypten på Kapitelberget Tunnel gjennom Klosterøya Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Skiens indre havn i 1950 Fjellet ved Landmannstorget Falkumbrua 1983 Bygdetun Krig og tysk invasjon Falkumbrua Handelstorget - en sosial møteplass

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish