Hopp til hovedinnholdet

Eidet og Bruene

Det sentrale i Skiens historie ligger bokstavlig talt under veien fra Telemarksgata ut til Klosterfossen. Kulturlaga er ikke så dype som i Roma, langt ifra! Men, la oss nå likevel dukke ned under asfalt og betong på Eidet - "fjerne" lag av de menneskeskapte bygg og anlegg og se nærmere på den første øya, Eidet.

Øya som det her er snakk om, lå mellom det innerste av Hjellevannet og Bryggevannet i Skien. (www.snl.no: eid, opprinnelig betegnelse for et sted der en båtreise må avbrytes, slik at ferdselen må gå over land, f.eks. en landtange mellom fjord og innsjø, eller en foss.)

Topografiske forhold
Etter at landskapet hevet seg gradvis etter siste istid, dukket restene av berggrunnen som innlandsisen ikke rakk å skrape bort før den smeltet. Skien fikk beholde en liten "demning" av øyer mot vannmassene fra Telemarksvassdraget  - Det dannet seg en høydeforskjell mellom vannspeila som fant sin balanse mellom avløp og tillsig. De første menneskene som slo seg ned i vårt område opplevde fire vannfall mellom øyene Eidet, Smieøyene og Gimsøya(Klosterøya). "Avløpa" ble etter hvert navnsatt som Bollefoss, Langefoss, Damfoss og Klosterfossen.  Bollefoss lå under tidligere sagbruk og bygård fra nyere tid, Cowardbygget. Nå ligger Arkaden på stedet. Dette handelssenteret dekker nå også del av Rådhusgata (mellom det byens førte handelssenter) EPA og Arkaden 1. byggetrinn. Laugstol Bruk og andre sagbruk som lå før dette på rekke og rad utover Eidet. EPA er integrert i Arkaden.

Menneskeskapt utvikling - Broene
Foruten fossene fikk oppgangssagene og kverner  vannkraft gjennom vannrenner som ble utminert gjennom Eidet  på 1500-tallet. Det skjedde opprinnelig med fyrsettingsmetode. Senere ble rennene utvidet  med svartkruttspregning for å oppnå større vannføring. (Etter samme mønster og metoder som utminering av jernmalm i Fossumgruvene). Den drivende kraft i dette arbeidet fra begynnelsen av var den tyske bergmannen Jørgen von Ansbach. Han ble etter hvert borger av byen og borgermester.

De mange vannrenne var i likhet med fossene hindringer for ferdsel mellom Solumsida og byen. Derfor bygget man bruer - små og store. Veien sydover Eidet fikk naturlig nok navnet Broene. Syd for brua over Damfoss heter veien Klostergata. 

Kongsgård og Tollbod
I sydenden på Eidet var det en tollbod helt fram til 1653 da denne ble feid ut i bryggevannet på grunn av flom. Fredrik den III sørget da for at tollboden ble flyttet til ei øy i Porsgrunn, der handelssenteret Down Town nå ligger. (Tidligere var stedet altså ei øy med åpen kanal på innsiden Sunnjordekanalen er restetter denne pasasjen.) Øya hørte inn under Jønnholt gård i Eidanger/porsgrunn, og krongodset Omdal gård i Dalsbygda ble gitt som vederlag for øya. Tollkammeret ble tilbakeført til Skien i 1843 og tollboden som stod ferdig bygget i 1860.

Kongen eide Eidet på 1500-tallet. Her var foruten en tollbod også en stor kongsgård - les artikkel om dette. 

Senere i historien i kølvannet av den omfattende sagbruksvirksomheten med oppgangssager ble området industrialisert med bl.a. tresliperi, Laugstol bruk med sitt elektrisitetsverk. Skiens Aktiemølle ble bygget her og man har bygget et lite kraftverk mellom denne mølla og Arkaden. I dagens gangveipassasjen under Broene kan vi fornemme en av de gamle vannrennene. Her er nå ei laksetrapp og her er inntak til kraftstasjonen.


Bilder

Minneparken: de falt i siste verdenskrig Vannrennene gjennom Eidet Aasmund Olavsson Vinje Storflom i Skien 1860 Handelstorget modell Foto av model av Skiens gamle kirke Papirfabrikk nord på Klosterøya Smieøya med Fløtermonumentet Bratsbergbanen TA-bakken Gammelt og kaldt spor fra Skien G Velkommen til parken Rest av kalkovn på Kapitelberget Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Bryggevannet i vår tid Telemarksgata i dag Bakken og Bakkestranda Et mulig byvåpen Store-Mæla Skienselva Borgestua Vintervei Papirtransport fra Skien Krypten på Kapitelberget Kryptkirken på Kapitelberget Snipetorp - rehabilitering Bybrannen i 1886 Gammelt oversiktskart Telemarkskanalen - informasjonsskilt Fossiler på Kapitelberget Fontenen i Ibsenparken Vannrennene gjennom Eidet Grava til Marichen Altenburg Ibsen Klatring på kryptkirken Historisk kart av adj. Jonas Hansen Union - stort behov for råstoff Smieøya - inne på PM 5 Union - stor papirrull Fossiler på Kapitelberget Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Utsyn fra Kjempa bygdeborg Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Union Bruk på Smiøya i 1873 Falkumlia bad lå her Informasjonsplakater på Kapitelberget Bakken sett fra Kjempa Skien sentrum - en oversikt Steinøksa Klosterøya - gammelt og nytt Skiltet på Bakkestranda Hjellevannet langs Eidet Skien prestegård på Lundetoppen Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Skien kirke Inn i en ny tid på Klosterøya Klosterfossen på 1950-tallet Falkumbrua 1983 Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Bunnen av bygryta Falkumbrua Bakkegata Gimsøydaleren Barnefigurer ved Ibsenparken Framme på Hakastein Falkumbrua 1983 Tysk veisperring i Skien Bukkerittet i Ibsenparken Klosterets båthavn engang Byens berggrunn Diabasgang på Kapitelberget Jernbanestasjonen på Nylende I Hjellen - på vei til Bakkestranda Klosterfossen bygges Snipetorp - Hotel Fønix Laugstol Bruk Flettverksthuset bilde 2 Øya Eidet i Skien sentrum Flettverkshuset Diabasgangen på Kapitelberget Sondre Brekke Bakkestranda og Hjellevannet Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Spriten Steinøks oldtidsfunn ved Skien Kleiva og Snipetorp Historisk kart over Bakken og Falkum Eidet Bratsberg teglverk Klosterfoss kraftstasjon Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Telemarksgata før bybrannen Fossiler i Kapitelberget Stockmanngården Flettverkshuset Klosterfossen på 1950-tallet Telemarksbåtene Skiens indre havn i 1950 Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Skiens først bysegl Papirmakulering på Union Berggrunn etter breelv Jubileum på museet Skiens tollbod fra 1861 Kleivbrua Skien sentrum Ikke all natur er borte på øya Skiens sluser Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Gimsøy kloster 1830 Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Kirken på Kapitelberget Storflom i Skien i 1860 Skiens forenede tobakksfabrikker Bygdetun Holen under Klosterfossen Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Skien havn Gammelt kart over Skien sentrum øst Erklæring! Fløtermonumentet Gammelt kart over Skien sentrum vest Gullbrakteat Dibasgangen på Kapitelberget Flyfoto av Klosterøya Gammelt kart over Skien sentrum Gimsøy kloster - tegning Forvitring av sandstein på Kapitelberget Handelstorget anno 2010 Flommen i Skien ca 1840 Gammelt jernbanespor til Skien G Tunnel gjennom Klosterøya Follestad ferjested Klostergata Nedre Hjellegate Svartufs bru og tunnel Landsutstillingen 1991 Skien gamle kirke Restaurering av ruinene på Kapitelberget Bukkholmen og Lagmannsskjæret Fossiler på Kapitelberget Laugstol i Døleviken Lundebekkens utløp En ny start på Klosterøya Nedre Elvegate Utover Skienselva Unions første papirfabrikk Krypten på Kapitelberget Laugstol Bruk - vekst og utvikling Industri og Klosterhagene i 1950 Telemarksvassdraget Laksefiske i bysentrum Kapitelberget - et 1000-årssted Handelstorget - en sosial møteplass Fossil i fortau Berøa -The way Gampedalen - opp fra Follestad Bryggevannet i Skien Spritfabrikken Tyskernes stasjoner i byen Eidet og Bruene i Skien Union Bruk ca. 1890 Smieøya - papirfabrikken er fredet Falkumbrua Krig og tysk invasjon Grava til Knud Ibsen Fjellet ved Landmannstorget Fossiler på Kapitelberget Brua i Brekkeparken Kongelig besøk Bydelen Bakken Veisperring i Rektor Ørnsgate Bruene i Skien

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish