Hopp til hovedinnholdet

Eidet og Bruene

Det sentrale i Skiens historie ligger bokstavlig talt under veien fra Telemarksgata ut til Klosterfossen. Kulturlaga er ikke så dype som i Roma, langt ifra! Men, la oss nå likevel dukke ned under asfalt og betong på Eidet - "fjerne" lag av de menneskeskapte bygg og anlegg og se nærmere på den første øya, Eidet.

Øya som det her er snakk om, lå mellom det innerste av Hjellevannet og Bryggevannet i Skien. (www.snl.no: eid, opprinnelig betegnelse for et sted der en båtreise må avbrytes, slik at ferdselen må gå over land, f.eks. en landtange mellom fjord og innsjø, eller en foss.)

Topografiske forhold
Etter at landskapet hevet seg gradvis etter siste istid, dukket restene av berggrunnen som innlandsisen ikke rakk å skrape bort før den smeltet. Skien fikk beholde en liten "demning" av øyer mot vannmassene fra Telemarksvassdraget  - Det dannet seg en høydeforskjell mellom vannspeila som fant sin balanse mellom avløp og tillsig. De første menneskene som slo seg ned i vårt område opplevde fire vannfall mellom øyene Eidet, Smieøyene og Gimsøya(Klosterøya). "Avløpa" ble etter hvert navnsatt som Bollefoss, Langefoss, Damfoss og Klosterfossen.  Bollefoss lå under tidligere sagbruk og bygård fra nyere tid, Cowardbygget. Nå ligger Arkaden på stedet. Dette handelssenteret dekker nå også del av Rådhusgata (mellom det byens førte handelssenter) EPA og Arkaden 1. byggetrinn. Laugstol Bruk og andre sagbruk som lå før dette på rekke og rad utover Eidet. EPA er integrert i Arkaden.

Menneskeskapt utvikling - Broene
Foruten fossene fikk oppgangssagene og kverner  vannkraft gjennom vannrenner som ble utminert gjennom Eidet  på 1500-tallet. Det skjedde opprinnelig med fyrsettingsmetode. Senere ble rennene utvidet  med svartkruttspregning for å oppnå større vannføring. (Etter samme mønster og metoder som utminering av jernmalm i Fossumgruvene). Den drivende kraft i dette arbeidet fra begynnelsen av var den tyske bergmannen Jørgen von Ansbach. Han ble etter hvert borger av byen og borgermester.

De mange vannrenne var i likhet med fossene hindringer for ferdsel mellom Solumsida og byen. Derfor bygget man bruer - små og store. Veien sydover Eidet fikk naturlig nok navnet Broene. Syd for brua over Damfoss heter veien Klostergata. 

Kongsgård og Tollbod
I sydenden på Eidet var det en tollbod helt fram til 1653 da denne ble feid ut i bryggevannet på grunn av flom. Fredrik den III sørget da for at tollboden ble flyttet til ei øy i Porsgrunn, der handelssenteret Down Town nå ligger. (Tidligere var stedet altså ei øy med åpen kanal på innsiden Sunnjordekanalen er restetter denne pasasjen.) Øya hørte inn under Jønnholt gård i Eidanger/porsgrunn, og krongodset Omdal gård i Dalsbygda ble gitt som vederlag for øya. Tollkammeret ble tilbakeført til Skien i 1843 og tollboden som stod ferdig bygget i 1860.

Kongen eide Eidet på 1500-tallet. Her var foruten en tollbod også en stor kongsgård - les artikkel om dette. 

Senere i historien i kølvannet av den omfattende sagbruksvirksomheten med oppgangssager ble området industrialisert med bl.a. tresliperi, Laugstol bruk med sitt elektrisitetsverk. Skiens Aktiemølle ble bygget her og man har bygget et lite kraftverk mellom denne mølla og Arkaden. I dagens gangveipassasjen under Broene kan vi fornemme en av de gamle vannrennene. Her er nå ei laksetrapp og her er inntak til kraftstasjonen.


Bilder

Skien havn Skiens tollbod fra 1861 Bukkholmen og Lagmannsskjæret Bakkestranda og Hjellevannet Flyfoto av Klosterøya Vannrennene gjennom Eidet Vintervei Nedre Elvegate Skiens forenede tobakksfabrikker Eidet og Bruene i Skien Gampedalen - opp fra Follestad Bygdetun Bukkerittet i Ibsenparken Bakkegata Klosterfossen på 1950-tallet Grava til Marichen Altenburg Ibsen Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Klosterøya - gammelt og nytt Bratsbergbanen Bruene i Skien Kryptkirken på Kapitelberget Borgestua Historisk kart over Bakken og Falkum Skien prestegård på Lundetoppen Landsutstillingen 1991 Falkumbrua Union Bruk ca. 1890 Krypten på Kapitelberget Flettverksthuset bilde 2 Foto av model av Skiens gamle kirke Inn i en ny tid på Klosterøya Papirfabrikk nord på Klosterøya Hjellevannet langs Eidet Kongelig besøk Klosterets båthavn engang Tysk veisperring i Skien Holen under Klosterfossen Et mulig byvåpen Papirtransport fra Skien Skien kirke Bryggevannet i Skien Sondre Brekke Follestad ferjested Skiens først bysegl Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Skienselva Diabasgangen på Kapitelberget TA-bakken Handelstorget - en sosial møteplass Velkommen til parken Fossiler i Kapitelberget Fløtermonumentet Klosterfossen bygges Gimsøy kloster - tegning Ikke all natur er borte på øya Fossiler på Kapitelberget Handelstorget anno 2010 Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Aasmund Olavsson Vinje Utsyn fra Kjempa bygdeborg Fossiler på Kapitelberget Veisperring i Rektor Ørnsgate Skiens sluser Fjellet ved Landmannstorget Bybrannen i 1886 Skien sentrum Diabasgang på Kapitelberget Spritfabrikken Papirmakulering på Union Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Kleivbrua Laksefiske i bysentrum Rest av kalkovn på Kapitelberget Bratsberg teglverk Klostergata Nedre Hjellegate Laugstol Bruk - vekst og utvikling Berggrunn etter breelv Framme på Hakastein Union - stort behov for råstoff Flommen i Skien ca 1840 I Hjellen - på vei til Bakkestranda Skien sentrum - en oversikt Spriten Jubileum på museet Tyskernes stasjoner i byen Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Laugstol Bruk Snipetorp - rehabilitering Gammelt kart over Skien sentrum øst Kirken på Kapitelberget Barnefigurer ved Ibsenparken Falkumbrua 1983 Krypten på Kapitelberget Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Industri og Klosterhagene i 1950 Lundebekkens utløp Union Bruk på Smiøya i 1873 Gammelt kart over Skien sentrum Falkumbrua Berøa -The way Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Skiens indre havn i 1950 Klosterfoss kraftstasjon Klosterfossen på 1950-tallet Kapitelberget - et 1000-årssted Kleiva og Snipetorp Gimsøydaleren Storflom i Skien i 1860 Fossil i fortau Bydelen Bakken Smieøya - inne på PM 5 Gammelt kart over Skien sentrum vest Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Skien gamle kirke Snipetorp - Hotel Fønix Gammelt oversiktskart Gammelt jernbanespor til Skien G Flettverkshuset En ny start på Klosterøya Telemarksbåtene Bryggevannet i vår tid Dibasgangen på Kapitelberget Flettverkshuset Store-Mæla Falkumbrua 1983 Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Fontenen i Ibsenparken Skiltet på Bakkestranda Informasjonsplakater på Kapitelberget Storflom i Skien 1860 Øya Eidet i Skien sentrum Bunnen av bygryta Fylkeshuset for Telemark Bakken og Bakkestranda Unions første papirfabrikk Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Smieøya - papirfabrikken er fredet Erklæring! Gullbrakteat Telemarkskanalen - informasjonsskilt Brua i Brekkeparken Steinøks oldtidsfunn ved Skien Forvitring av sandstein på Kapitelberget Jernbanestasjonen på Nylende Byens berggrunn Svartufs bru og tunnel Telemarksgata før bybrannen Bakken sett fra Kjempa Laugstol i Døleviken Smieøya med Fløtermonumentet Eidet Fossiler på Kapitelberget Minneparken: de falt i siste verdenskrig Restaurering av ruinene på Kapitelberget Grava til Knud Ibsen Falkumlia bad lå her Krig og tysk invasjon Gammelt og kaldt spor fra Skien G Union - stor papirrull Klatring på kryptkirken Stockmanngården Utover Skienselva Vannrennene gjennom Eidet Handelstorget modell Tunnel gjennom Klosterøya Telemarksgata i dag Fossiler på Kapitelberget Gimsøy kloster 1830 Historisk kart av adj. Jonas Hansen Steinøksa

Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Sentrum? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish