Hopp til hovedinnholdet

Eidet og Bruene

Det sentrale i Skiens historie ligger bokstavlig talt under veien fra Telemarksgata ut til Klosterfossen. Kulturlaga er ikke så dype som i Roma, langt ifra! Men, la oss nå likevel dukke ned under asfalt og betong på Eidet - "fjerne" lag av de menneskeskapte bygg og anlegg og se nærmere på den første øya, Eidet.

Øya som det her er snakk om, lå mellom det innerste av Hjellevannet og Bryggevannet i Skien. (www.snl.no: eid, opprinnelig betegnelse for et sted der en båtreise må avbrytes, slik at ferdselen må gå over land, f.eks. en landtange mellom fjord og innsjø, eller en foss.)

Topografiske forhold
Etter at landskapet hevet seg gradvis etter siste istid, dukket restene av berggrunnen som innlandsisen ikke rakk å skrape bort før den smeltet. Skien fikk beholde en liten "demning" av øyer mot vannmassene fra Telemarksvassdraget  - Det dannet seg en høydeforskjell mellom vannspeila som fant sin balanse mellom avløp og tillsig. De første menneskene som slo seg ned i vårt område opplevde fire vannfall mellom øyene Eidet, Smieøyene og Gimsøya(Klosterøya). "Avløpa" ble etter hvert navnsatt som Bollefoss, Langefoss, Damfoss og Klosterfossen.  Bollefoss lå under tidligere sagbruk og bygård fra nyere tid, Cowardbygget. Nå ligger Arkaden på stedet. Dette handelssenteret dekker nå også del av Rådhusgata (mellom det byens førte handelssenter) EPA og Arkaden 1. byggetrinn. Laugstol Bruk og andre sagbruk som lå før dette på rekke og rad utover Eidet. EPA er integrert i Arkaden.

Menneskeskapt utvikling - Broene
Foruten fossene fikk oppgangssagene og kverner  vannkraft gjennom vannrenner som ble utminert gjennom Eidet  på 1500-tallet. Det skjedde opprinnelig med fyrsettingsmetode. Senere ble rennene utvidet  med svartkruttspregning for å oppnå større vannføring. (Etter samme mønster og metoder som utminering av jernmalm i Fossumgruvene). Den drivende kraft i dette arbeidet fra begynnelsen av var den tyske bergmannen Jørgen von Ansbach. Han ble etter hvert borger av byen og borgermester.

De mange vannrenne var i likhet med fossene hindringer for ferdsel mellom Solumsida og byen. Derfor bygget man bruer - små og store. Veien sydover Eidet fikk naturlig nok navnet Broene. Syd for brua over Damfoss heter veien Klostergata. 

Kongsgård og Tollbod
I sydenden på Eidet var det en tollbod helt fram til 1653 da denne ble feid ut i bryggevannet på grunn av flom. Fredrik den III sørget da for at tollboden ble flyttet til ei øy i Porsgrunn, der handelssenteret Down Town nå ligger. (Tidligere var stedet altså ei øy med åpen kanal på innsiden Sunnjordekanalen er restetter denne pasasjen.) Øya hørte inn under Jønnholt gård i Eidanger/porsgrunn, og krongodset Omdal gård i Dalsbygda ble gitt som vederlag for øya. Tollkammeret ble tilbakeført til Skien i 1843 og tollboden som stod ferdig bygget i 1860.

Kongen eide Eidet på 1500-tallet. Her var foruten en tollbod også en stor kongsgård - les artikkel om dette. 

Senere i historien i kølvannet av den omfattende sagbruksvirksomheten med oppgangssager ble området industrialisert med bl.a. tresliperi, Laugstol bruk med sitt elektrisitetsverk. Skiens Aktiemølle ble bygget her og man har bygget et lite kraftverk mellom denne mølla og Arkaden. I dagens gangveipassasjen under Broene kan vi fornemme en av de gamle vannrennene. Her er nå ei laksetrapp og her er inntak til kraftstasjonen.


Bilder

Union - stort behov for råstoff Framme på Hakastein Utsyn fra Kjempa bygdeborg Unions første papirfabrikk Falkumbrua Brua i Brekkeparken Landsutstillingen 1991 Dibasgangen på Kapitelberget Kongelig besøk Falkumlia bad lå her Sondre Brekke Handelstorget - en sosial møteplass Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Skienselva Industri og Klosterhagene i 1950 Lundebekkens utløp Fontenen i Ibsenparken Bakken sett fra Kjempa Laugstol Bruk TA-bakken Skien sentrum - en oversikt Smieøya med Fløtermonumentet Bunnen av bygryta Store-Mæla Handelstorget anno 2010 Skiltet på Bakkestranda Veisperring i Rektor Ørnsgate Papirmakulering på Union Telemarksbåtene Telemarksvassdraget Historisk kart av adj. Jonas Hansen Fossiler i Kapitelberget Telemarksgata før bybrannen Skien havn Grava til Marichen Altenburg Ibsen Telemarksgata i dag Skiens indre havn i 1950 Storflom i Skien i 1860 Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Smieøya - papirfabrikken er fredet Jernbanestasjonen på Nylende Minneparken: de falt i siste verdenskrig Union Bruk på Smiøya i 1873 Skien gamle kirke Gullbrakteat Kleiva og Snipetorp Utover Skienselva Skien kirke Holen under Klosterfossen Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Klosterøya - gammelt og nytt Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Union - stor papirrull Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Gammelt kart over Skien sentrum øst Jubileum på museet Klosterfossen på 1950-tallet Informasjonsplakater på Kapitelberget Gimsøy kloster - tegning Fossiler på Kapitelberget Klostergata Byens berggrunn Gammelt kart over Skien sentrum vest Kirken på Kapitelberget Berggrunn etter breelv Fossiler på Kapitelberget Laugstol Bruk - vekst og utvikling Laksefiske i bysentrum I Hjellen - på vei til Bakkestranda Union Bruk ca. 1890 Skien sentrum Nedre Hjellegate Steinøks oldtidsfunn ved Skien Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Bratsbergbanen Berøa -The way Bakkegata Skiens først bysegl Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Papirtransport fra Skien Borgestua Snipetorp - rehabilitering Bryggevannet i vår tid Kapitelberget - et 1000-årssted Forvitring av sandstein på Kapitelberget Bryggevannet i Skien Kleivbrua Foto av model av Skiens gamle kirke Barnefigurer ved Ibsenparken Øya Eidet i Skien sentrum Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Gammelt og kaldt spor fra Skien G Bratsberg teglverk Flettverksthuset bilde 2 Vannrennene gjennom Eidet Gammelt oversiktskart Bukkerittet i Ibsenparken Hjellevannet langs Eidet Restaurering av ruinene på Kapitelberget Laugstol i Døleviken Falkumbrua 1983 Aasmund Olavsson Vinje Flyfoto av Klosterøya Falkumbrua 1983 Bakken og Bakkestranda Klosterfossen bygges Tyskernes stasjoner i byen Bruene i Skien Krypten på Kapitelberget Bakkestranda og Hjellevannet Flettverkshuset Tysk veisperring i Skien Vannrennene gjennom Eidet Eidet Grava til Knud Ibsen Bybrannen i 1886 Telemarkskanalen - informasjonsskilt Spriten Diabasgang på Kapitelberget Nedre Elvegate Tunnel gjennom Klosterøya Spritfabrikken Bydelen Bakken Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Rest av kalkovn på Kapitelberget Falkumbrua Historisk kart over Bakken og Falkum Krig og tysk invasjon Velkommen til parken Klatring på kryptkirken Handelstorget modell Papirfabrikk nord på Klosterøya Gimsøy kloster 1830 En ny start på Klosterøya Storflom i Skien 1860 Flettverkshuset Follestad ferjested Kryptkirken på Kapitelberget Skien prestegård på Lundetoppen Inn i en ny tid på Klosterøya Stockmanngården Fylkeshuset for Telemark Diabasgangen på Kapitelberget Smieøya - inne på PM 5 Bygdetun Klosterfoss kraftstasjon Fossiler på Kapitelberget Fossiler på Kapitelberget Fløtermonumentet Skiens tollbod fra 1861 Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Gammelt kart over Skien sentrum Erklæring! Vintervei Ikke all natur er borte på øya Skiens forenede tobakksfabrikker Fjellet ved Landmannstorget Steinøksa Flommen i Skien ca 1840 Bukkholmen og Lagmannsskjæret Gimsøydaleren Krypten på Kapitelberget Svartufs bru og tunnel Klosterets båthavn engang Gampedalen - opp fra Follestad Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Skiens sluser Snipetorp - Hotel Fønix Eidet og Bruene i Skien Et mulig byvåpen Fossil i fortau Klosterfossen på 1950-tallet

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish