Hopp til hovedinnholdet

Jonassens Bru og Fartangen

Bruhodene på begge sider av Falkumelva: Vi står på Myra og ser over til Fartangen (det nordre huset i Verksgata). Over her gikk den opprinnelige Teglverksbrua - Jonassens Bru - en trebru som hadde vippeklaff.

I riktig gammel tid var det ingen veier og bygninger utover Bakken-landet og på Fartangen. Etter som middelalderbyen Skien vokste fram ble det imidlertid trafikk både til og fra byen gjennom Farmarken. Over Lundetoppen og utover Bakken strakte det seg således etter hvert et tråkk som ble tydelig, gjennom kratt og myrlende, over slettelandet. Prestegården og byens innbyggere utnyttet gradvis teiger og sletter til beite og høyslått. Her og der dukket det opp høyløer og etter hvert noen enkle boliger. Bydelen Bakken vokste med andre ord fram i takt med Skiens utvikling og økningen i gjennomgangstrafikk.

Jonassens Bru

Eduard Otto Jonassen var avholdsmann samt en gründertype og en driftig virksomhetsleder. På midten av 1800-tallet kjøpte han et brennevins-brenneri i byen syd for Skien Prestegård og omdannet dette til et bryggeri, Lundetangen Bryggeri, i 1854. Det sies at han med dette slo et viktig slag for avholdssaken – øl er mindre skadelig enn brennevin. Knud Ibsen hadde eid dette Brenneriet før han måtte gi opp sin forretningsvirksomhet; men det er en annen historie.

I dag har vi fått ei gangbru over Falkumelva, Jonassens Bru. Den opprinnelige brua lå lenger syd og hadde sitt bruhode på sydsiden av Skredderbekkens utløp i Falkumelva og den hadde navnet Teglverksbrua. Det var ei «klaffebru» som senere ble kalt Jonassens bru.
Eduard Otto Jonassen drev virksomheter på begge sider av elva. Han måtte ha ei bru for å knytte sammen sine virksomheter. Brua avløste den gamle ferja ved Tysklandsplassen (som lå omtrent der Politistasjonen nå ligger).

Delvis i kompaniskap med andre, delvis for egen regning, engasjerte Jonassen seg i mange forretningsmessige aktiviteter. På eiendommen Myren drev han f.eks. med isskjæring (Falkumelva Iskompani) og kjøttfe som bl.a. ble foret med matavfall fra bryggeriet. Myra hadde litt skog slik at han drev noe med tømmer og han hadde et pottemakeri. Leire til produksjonen hentet han fra en plass som i følge Thomas Strømdal lå ved «Haren», der Plantasjen nå ligger. Teglverket lå ved skredderbekken vest for Falkumelva. Det er tydelig å se at Jonassen evnet å utnytte stedlige ressurser.

Fartangen

Det sies at alt har sin tid. I noen grad stemmer det for Fartangen. Fra å være et brohode og et sted med industriell virksomhet i sin tid, er det nå et stille og idyllisk boområde inntil elvene. Trafikken til lands og til vanns har stilnet.
 
Gjennom flere hundre år var veien gjennom Farmarken mye benyttet lokalt og av folk på reisefot. Ferjestedet for oversetting med båt til og fra Faret var altså viktig for folk. Ja, helt opp til midten av 1900-tallet hadde oversetting med båt betydning for enkelte på vei til og fra arbeid.


Bilder

Erklæring! Rest av kalkovn på Kapitelberget Historisk kart av adj. Jonas Hansen Dibasgangen på Kapitelberget Gammelt og kaldt spor fra Skien G Brua i Brekkeparken Byens berggrunn Smieøya - papirfabrikken er fredet Barnefigurer ved Ibsenparken Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Gullbrakteat Skien sentrum Bryggevannet i vår tid Klosterets båthavn engang Skiltet på Bakkestranda Fossiler på Kapitelberget Kongelig besøk Bakken og Bakkestranda Bukkholmen og Lagmannsskjæret Svartufs bru og tunnel Skiens først bysegl Fjellet ved Landmannstorget Landsutstillingen 1991 En ny start på Klosterøya Skien gamle kirke Gammelt kart over Skien sentrum vest Papirtransport fra Skien Union - stor papirrull Gammelt kart over Skien sentrum Klosterfossen bygges Velkommen til parken Bratsbergbanen Klatring på kryptkirken Telemarksbåtene Steinøks oldtidsfunn ved Skien Storflom i Skien i 1860 Falkumbrua Bukkerittet i Ibsenparken Diabasgang på Kapitelberget Telemarkskanalen - informasjonsskilt Kapitelberget - et 1000-årssted TA-bakken Laugstol i Døleviken Smieøya - inne på PM 5 Papirfabrikk nord på Klosterøya Holen under Klosterfossen Klosterfossen på 1950-tallet Krypten på Kapitelberget Bunnen av bygryta Sondre Brekke Vannrennene gjennom Eidet Bakkestranda og Hjellevannet Berggrunn etter breelv Tysk veisperring i Skien Kryptkirken på Kapitelberget Handelstorget anno 2010 Eidet og Bruene i Skien Fontenen i Ibsenparken Hjellevannet langs Eidet Spritfabrikken Flyfoto av Klosterøya Laksefiske i bysentrum Skien kirke Bakkegata Gammelt jernbanespor til Skien G Foto av model av Skiens gamle kirke Framme på Hakastein Skien havn Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Fylkeshuset for Telemark Diabasgangen på Kapitelberget Fossiler i Kapitelberget Eidet Falkumlia bad lå her Informasjonsplakater på Kapitelberget Spriten Industri og Klosterhagene i 1950 Snipetorp - rehabilitering Union - stort behov for råstoff Bruene i Skien Bratsberg teglverk Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Minneparken: de falt i siste verdenskrig Klosterfossen på 1950-tallet Gimsøydaleren Skien prestegård på Lundetoppen Telemarksgata før bybrannen Storflom i Skien 1860 Grava til Marichen Altenburg Ibsen Forvitring av sandstein på Kapitelberget Fløtermonumentet Bydelen Bakken Handelstorget modell Falkumbrua 1983 Nedre Elvegate Skiens tollbod fra 1861 Inn i en ny tid på Klosterøya Store-Mæla Tunnel gjennom Klosterøya Falkumbrua 1983 Snipetorp - Hotel Fønix Skiens sluser Restaurering av ruinene på Kapitelberget Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Union Bruk på Smiøya i 1873 Utover Skienselva Veisperring i Rektor Ørnsgate Gammelt oversiktskart Stockmanngården Gampedalen - opp fra Follestad Handelstorget - en sosial møteplass Krig og tysk invasjon Ikke all natur er borte på øya Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Gimsøy kloster 1830 Bygdetun Unions første papirfabrikk Fossiler på Kapitelberget Vannrennene gjennom Eidet Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Smieøya med Fløtermonumentet Bybrannen i 1886 Vintervei Kleivbrua Fossiler på Kapitelberget Aasmund Olavsson Vinje Historisk kart over Bakken og Falkum Krypten på Kapitelberget Skienselva Laugstol Bruk Lundebekkens utløp Skien sentrum - en oversikt Øya Eidet i Skien sentrum Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Klosterøya - gammelt og nytt Papirmakulering på Union Tyskernes stasjoner i byen Grava til Knud Ibsen Bakken sett fra Kjempa Skiens forenede tobakksfabrikker Nedre Hjellegate Falkumbrua Flettverkshuset Skiens indre havn i 1950 Jubileum på museet Berøa -The way Klostergata Follestad ferjested Union Bruk ca. 1890 Et mulig byvåpen Gammelt kart over Skien sentrum øst Jernbanestasjonen på Nylende Klosterfoss kraftstasjon Telemarksgata i dag Borgestua Bryggevannet i Skien Kleiva og Snipetorp Steinøksa Flettverkshuset I Hjellen - på vei til Bakkestranda Utsyn fra Kjempa bygdeborg Flettverksthuset bilde 2 Fossiler på Kapitelberget Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Flommen i Skien ca 1840 Gimsøy kloster - tegning Laugstol Bruk - vekst og utvikling Kirken på Kapitelberget Telemarksvassdraget

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish