Hopp til hovedinnholdet

Jonassens Bru og Fartangen

Bruhodene på begge sider av Falkumelva: Vi står på Myra og ser over til Fartangen (det nordre huset i Verksgata). Over her gikk den opprinnelige Teglverksbrua - Jonassens Bru - en trebru som hadde vippeklaff.

I riktig gammel tid var det ingen veier og bygninger utover Bakken-landet og på Fartangen. Etter som middelalderbyen Skien vokste fram ble det imidlertid trafikk både til og fra byen gjennom Farmarken. Over Lundetoppen og utover Bakken strakte det seg således etter hvert et tråkk som ble tydelig, gjennom kratt og myrlende, over slettelandet. Prestegården og byens innbyggere utnyttet gradvis teiger og sletter til beite og høyslått. Her og der dukket det opp høyløer og etter hvert noen enkle boliger. Bydelen Bakken vokste med andre ord fram i takt med Skiens utvikling og økningen i gjennomgangstrafikk.

Jonassens Bru

Eduard Otto Jonassen var avholdsmann samt en gründertype og en driftig virksomhetsleder. På midten av 1800-tallet kjøpte han et brennevins-brenneri i byen syd for Skien Prestegård og omdannet dette til et bryggeri, Lundetangen Bryggeri, i 1854. Det sies at han med dette slo et viktig slag for avholdssaken – øl er mindre skadelig enn brennevin. Knud Ibsen hadde eid dette Brenneriet før han måtte gi opp sin forretningsvirksomhet; men det er en annen historie.

I dag har vi fått ei gangbru over Falkumelva, Jonassens Bru. Den opprinnelige brua lå lenger syd og hadde sitt bruhode på sydsiden av Skredderbekkens utløp i Falkumelva og den hadde navnet Teglverksbrua. Det var ei «klaffebru» som senere ble kalt Jonassens bru.
Eduard Otto Jonassen drev virksomheter på begge sider av elva. Han måtte ha ei bru for å knytte sammen sine virksomheter. Brua avløste den gamle ferja ved Tysklandsplassen (som lå omtrent der Politistasjonen nå ligger).

Delvis i kompaniskap med andre, delvis for egen regning, engasjerte Jonassen seg i mange forretningsmessige aktiviteter. På eiendommen Myren drev han f.eks. med isskjæring (Falkumelva Iskompani) og kjøttfe som bl.a. ble foret med matavfall fra bryggeriet. Myra hadde litt skog slik at han drev noe med tømmer og han hadde et pottemakeri. Leire til produksjonen hentet han fra en plass som i følge Thomas Strømdal lå ved «Haren», der Plantasjen nå ligger. Teglverket lå ved skredderbekken vest for Falkumelva. Det er tydelig å se at Jonassen evnet å utnytte stedlige ressurser.

Fartangen

Det sies at alt har sin tid. I noen grad stemmer det for Fartangen. Fra å være et brohode og et sted med industriell virksomhet i sin tid, er det nå et stille og idyllisk boområde inntil elvene. Trafikken til lands og til vanns har stilnet.
 
Gjennom flere hundre år var veien gjennom Farmarken mye benyttet lokalt og av folk på reisefot. Ferjestedet for oversetting med båt til og fra Faret var altså viktig for folk. Ja, helt opp til midten av 1900-tallet hadde oversetting med båt betydning for enkelte på vei til og fra arbeid.


Bilder

Klosterfossen bygges Spritfabrikken Gammelt og kaldt spor fra Skien G Storflom i Skien i 1860 Union Bruk på Smiøya i 1873 Nedre Hjellegate Kleivbrua Holen under Klosterfossen Erklæring! Byens berggrunn Tysk veisperring i Skien Flettverkshuset Smieøya - inne på PM 5 Tyskernes stasjoner i byen Skiens forenede tobakksfabrikker Fossiler på Kapitelberget Flettverksthuset bilde 2 Handelstorget anno 2010 Gullbrakteat Velkommen til parken Eidet og Bruene i Skien Snipetorp - Hotel Fønix Flettverkshuset Tunnel gjennom Klosterøya Vintervei Telemarksbåtene Øya Eidet i Skien sentrum Klostergata Steinøksa Kongelig besøk Smieøya med Fløtermonumentet Telemarksgata før bybrannen Skiens tollbod fra 1861 Skien sentrum Bybrannen i 1886 Flyfoto av Klosterøya I Hjellen - på vei til Bakkestranda Skien sentrum - en oversikt Krypten på Kapitelberget Follestad ferjested Vannrennene gjennom Eidet Steinøks oldtidsfunn ved Skien Fossil i fortau Fossiler på Kapitelberget Klatring på kryptkirken Gimsøy kloster - tegning Eidet Bakken sett fra Kjempa Papirfabrikk nord på Klosterøya Laugstol Bruk - vekst og utvikling Skien havn Fossiler i Kapitelberget Hjellevannet langs Eidet Historisk kart av adj. Jonas Hansen Handelstorget modell Utover Skienselva Klosterøya - gammelt og nytt Krypten på Kapitelberget Union - stort behov for råstoff Bakkegata Skiens sluser Bakken og Bakkestranda Snipetorp - rehabilitering Skien gamle kirke Industri og Klosterhagene i 1950 Bryggevannet i Skien Falkumlia bad lå her Skien prestegård på Lundetoppen Gammelt kart over Skien sentrum vest Lundebekkens utløp Minneparken: de falt i siste verdenskrig Klosterfossen på 1950-tallet Krig og tysk invasjon Inn i en ny tid på Klosterøya Unions første papirfabrikk Storflom i Skien 1860 Laksefiske i bysentrum Laugstol Bruk Gimsøy kloster 1830 Gammelt kart over Skien sentrum Rest av kalkovn på Kapitelberget Bydelen Bakken Informasjonsplakater på Kapitelberget Svartufs bru og tunnel Skiens indre havn i 1950 Veisperring i Rektor Ørnsgate Grava til Knud Ibsen Bygdetun Bruene i Skien Klosterets båthavn engang Fossiler på Kapitelberget Sondre Brekke Diabasgangen på Kapitelberget Klosterfossen på 1950-tallet Bukkerittet i Ibsenparken Store-Mæla Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Forvitring av sandstein på Kapitelberget Barnefigurer ved Ibsenparken Dibasgangen på Kapitelberget Falkumbrua 1983 Handelstorget - en sosial møteplass Historisk kart over Bakken og Falkum Telemarksvassdraget Nedre Elvegate Papirtransport fra Skien Borgestua Bratsbergbanen Flommen i Skien ca 1840 Gammelt oversiktskart Fløtermonumentet Papirmakulering på Union Smieøya - papirfabrikken er fredet Vannrennene gjennom Eidet Telemarkskanalen - informasjonsskilt Klosterfoss kraftstasjon Landsutstillingen 1991 Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Skiens først bysegl Berggrunn etter breelv Restaurering av ruinene på Kapitelberget Gammelt kart over Skien sentrum øst Skienselva Grava til Marichen Altenburg Ibsen Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Gimsøydaleren Gampedalen - opp fra Follestad Fylkeshuset for Telemark Kapitelberget - et 1000-årssted Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Falkumbrua 1983 Telemarksgata i dag Gimsøy og Klosterøya sett fra fly En ny start på Klosterøya Bunnen av bygryta Kleiva og Snipetorp Fontenen i Ibsenparken TA-bakken Bratsberg teglverk Kirken på Kapitelberget Foto av model av Skiens gamle kirke Jubileum på museet Et mulig byvåpen Stockmanngården Ikke all natur er borte på øya Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Fossiler på Kapitelberget Laugstol i Døleviken Diabasgang på Kapitelberget Utsyn fra Kjempa bygdeborg Berøa -The way Falkumbrua Framme på Hakastein Union - stor papirrull Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Skiltet på Bakkestranda Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Gammelt jernbanespor til Skien G Bukkholmen og Lagmannsskjæret Falkumbrua Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Union Bruk ca. 1890 Aasmund Olavsson Vinje Brua i Brekkeparken Skien kirke Kryptkirken på Kapitelberget Bryggevannet i vår tid Fjellet ved Landmannstorget Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Bakkestranda og Hjellevannet Spriten

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish