Hopp til hovedinnholdet

Jonassens Bru og Fartangen

Bruhodene på begge sider av Falkumelva: Vi står på Myra og ser over til Fartangen (det nordre huset i Verksgata). Over her gikk den opprinnelige Teglverksbrua - Jonassens Bru - en trebru som hadde vippeklaff.

I riktig gammel tid var det ingen veier og bygninger utover Bakken-landet og på Fartangen. Etter som middelalderbyen Skien vokste fram ble det imidlertid trafikk både til og fra byen gjennom Farmarken. Over Lundetoppen og utover Bakken strakte det seg således etter hvert et tråkk som ble tydelig, gjennom kratt og myrlende, over slettelandet. Prestegården og byens innbyggere utnyttet gradvis teiger og sletter til beite og høyslått. Her og der dukket det opp høyløer og etter hvert noen enkle boliger. Bydelen Bakken vokste med andre ord fram i takt med Skiens utvikling og økningen i gjennomgangstrafikk.

Jonassens Bru

Eduard Otto Jonassen var avholdsmann samt en gründertype og en driftig virksomhetsleder. På midten av 1800-tallet kjøpte han et brennevins-brenneri i byen syd for Skien Prestegård og omdannet dette til et bryggeri, Lundetangen Bryggeri, i 1854. Det sies at han med dette slo et viktig slag for avholdssaken – øl er mindre skadelig enn brennevin. Knud Ibsen hadde eid dette Brenneriet før han måtte gi opp sin forretningsvirksomhet; men det er en annen historie.

I dag har vi fått ei gangbru over Falkumelva, Jonassens Bru. Den opprinnelige brua lå lenger syd og hadde sitt bruhode på sydsiden av Skredderbekkens utløp i Falkumelva og den hadde navnet Teglverksbrua. Det var ei «klaffebru» som senere ble kalt Jonassens bru.
Eduard Otto Jonassen drev virksomheter på begge sider av elva. Han måtte ha ei bru for å knytte sammen sine virksomheter. Brua avløste den gamle ferja ved Tysklandsplassen (som lå omtrent der Politistasjonen nå ligger).

Delvis i kompaniskap med andre, delvis for egen regning, engasjerte Jonassen seg i mange forretningsmessige aktiviteter. På eiendommen Myren drev han f.eks. med isskjæring (Falkumelva Iskompani) og kjøttfe som bl.a. ble foret med matavfall fra bryggeriet. Myra hadde litt skog slik at han drev noe med tømmer og han hadde et pottemakeri. Leire til produksjonen hentet han fra en plass som i følge Thomas Strømdal lå ved «Haren», der Plantasjen nå ligger. Teglverket lå ved skredderbekken vest for Falkumelva. Det er tydelig å se at Jonassen evnet å utnytte stedlige ressurser.

Fartangen

Det sies at alt har sin tid. I noen grad stemmer det for Fartangen. Fra å være et brohode og et sted med industriell virksomhet i sin tid, er det nå et stille og idyllisk boområde inntil elvene. Trafikken til lands og til vanns har stilnet.
 
Gjennom flere hundre år var veien gjennom Farmarken mye benyttet lokalt og av folk på reisefot. Ferjestedet for oversetting med båt til og fra Faret var altså viktig for folk. Ja, helt opp til midten av 1900-tallet hadde oversetting med båt betydning for enkelte på vei til og fra arbeid.


Bilder

Historisk kart av adj. Jonas Hansen Klosterets båthavn engang Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Telemarksgata i dag Diabasgang på Kapitelberget Laugstol Bruk Holen under Klosterfossen Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Gampedalen - opp fra Follestad Eidet I Hjellen - på vei til Bakkestranda Utover Skienselva Klatring på kryptkirken Klosterfossen på 1950-tallet Krypten på Kapitelberget Foto av model av Skiens gamle kirke Gammelt oversiktskart Skiens tollbod fra 1861 Gammelt kart over Skien sentrum øst Bryggevannet i vår tid Berøa -The way Steinøksa Grava til Marichen Altenburg Ibsen Handelstorget modell Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Laugstol Bruk - vekst og utvikling Krypten på Kapitelberget Union Bruk på Smiøya i 1873 Brua i Brekkeparken Falkumlia bad lå her Velkommen til parken Steinøks oldtidsfunn ved Skien Telemarksbåtene Spritfabrikken Kapitelberget - et 1000-årssted Fossil i fortau Gammelt kart over Skien sentrum Skiens sluser Nedre Hjellegate Fontenen i Ibsenparken Gammelt jernbanespor til Skien G Unions første papirfabrikk Gammelt og kaldt spor fra Skien G Papirmakulering på Union Bakken og Bakkestranda Telemarksvassdraget Bruene i Skien Eidet og Bruene i Skien Fylkeshuset for Telemark Gammelt kart over Skien sentrum vest TA-bakken Ikke all natur er borte på øya Berggrunn etter breelv Falkumbrua 1983 Informasjonsplakater på Kapitelberget Gimsøydaleren Store-Mæla Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Follestad ferjested Erklæring! Flyfoto av Klosterøya Sondre Brekke Minneparken: de falt i siste verdenskrig Bukkholmen og Lagmannsskjæret Skiens forenede tobakksfabrikker Tunnel gjennom Klosterøya Aasmund Olavsson Vinje Gimsøy kloster 1830 Laksefiske i bysentrum Historisk kart over Bakken og Falkum Bukkerittet i Ibsenparken Tyskernes stasjoner i byen Skienselva En ny start på Klosterøya Jubileum på museet Fossiler på Kapitelberget Lundebekkens utløp Storflom i Skien 1860 Klostergata Bakkestranda og Hjellevannet Bryggevannet i Skien Handelstorget anno 2010 Bygdetun Skiltet på Bakkestranda Papirtransport fra Skien Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Diabasgangen på Kapitelberget Svartufs bru og tunnel Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Smieøya med Fløtermonumentet Flommen i Skien ca 1840 Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Fossiler på Kapitelberget Skien kirke Kryptkirken på Kapitelberget Vannrennene gjennom Eidet Skien sentrum Spriten Restaurering av ruinene på Kapitelberget Flettverksthuset bilde 2 Inn i en ny tid på Klosterøya Fløtermonumentet Bunnen av bygryta Nedre Elvegate Gimsøy kloster - tegning Bakken sett fra Kjempa Hjellevannet langs Eidet Laugstol i Døleviken Barnefigurer ved Ibsenparken Framme på Hakastein Landsutstillingen 1991 Stockmanngården Skien gamle kirke Skien prestegård på Lundetoppen Snipetorp - Hotel Fønix Øya Eidet i Skien sentrum Kleiva og Snipetorp Bakkegata Falkumbrua 1983 Bratsberg teglverk Kleivbrua Jernbanestasjonen på Nylende Klosterøya - gammelt og nytt Tysk veisperring i Skien Fossiler på Kapitelberget Bybrannen i 1886 Utsyn fra Kjempa bygdeborg Storflom i Skien i 1860 Kirken på Kapitelberget Falkumbrua Smieøya - papirfabrikken er fredet Union - stort behov for råstoff Dibasgangen på Kapitelberget Fossiler på Kapitelberget Klosterfoss kraftstasjon Klosterfossen bygges Kongelig besøk Et mulig byvåpen Papirfabrikk nord på Klosterøya Grava til Knud Ibsen Borgestua Fjellet ved Landmannstorget Bratsbergbanen Handelstorget - en sosial møteplass Forvitring av sandstein på Kapitelberget Vannrennene gjennom Eidet Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Rest av kalkovn på Kapitelberget Skiens først bysegl Telemarkskanalen - informasjonsskilt Fossiler i Kapitelberget Telemarksgata før bybrannen Union Bruk ca. 1890 Veisperring i Rektor Ørnsgate Smieøya - inne på PM 5 Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Byens berggrunn Krig og tysk invasjon Skiens indre havn i 1950 Flettverkshuset Bydelen Bakken Vintervei Gullbrakteat Falkumbrua Snipetorp - rehabilitering Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Union - stor papirrull Flettverkshuset Klosterfossen på 1950-tallet Skien havn Skien sentrum - en oversikt

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish