Hopp til hovedinnholdet

Minneparken

Minnesmerket i minneparken. Skulder ved skulder står de - krigsseileren, gutt fra skauen og milorg.soldaten. Mange i folket kjempet for et fritt Norge. Noen døde. Kunstner Carl E. Paulsen

Minnesmerket
I 1950 reiste Skiens befolkning ”i takknemlighet for  innsatsen i krigen 1940 – 1945." Kunstneren var Carl E Paulsen (1897 – 73) Han var særlig aktiv som kunstner etter frigjøringen og framover på 1950-tallet. Skulder ved skulder står de på sokkelen: Krigsseileren, gutt fra skauen og milorg-soldaten med knyttede never. De representerer våpengrenene. Beredt og beslutsomme. – Mange i folket var med og gav sine bidrag til at Norge igjen kunne bli fritt.
”Fred i vår tid” sa Nevil Chamberlain etter møte og forhandlinger med Adolf Hitler og så, til alles forskrekkelse, brøt 2. verdenskrig løs! Uærlighet, svik og naivitet fikk fryktelige konsekvenser.
Det er en fin skikk å samles årlig i minneparken ved spesielle anledninger som for eksempel frigjøringsdagen 8.mai og nasjonaldagen 17.mai. Det å hedre dreier seg ikke bare om ord men om det å handle!


Bilder

Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Tyskernes stasjoner i byen Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Holen under Klosterfossen Papirtransport fra Skien Berøa -The way Historisk kart over Bakken og Falkum Framme på Hakastein Kryptkirken på Kapitelberget Kapitelberget - et 1000-årssted Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Borgestua Store-Mæla Gammelt kart over Skien sentrum vest Falkumlia bad lå her Inn i en ny tid på Klosterøya Historisk kart av adj. Jonas Hansen Telemarkskanalen - informasjonsskilt Smieøya med Fløtermonumentet Snipetorp - Hotel Fønix Union - stor papirrull Skiens forenede tobakksfabrikker Fossiler på Kapitelberget Klostergata Et mulig byvåpen Handelstorget - en sosial møteplass Fossiler i Kapitelberget Bakken sett fra Kjempa Fossiler på Kapitelberget Eidet Spritfabrikken Forvitring av sandstein på Kapitelberget Laksefiske i bysentrum Skienselva Kongelig besøk Diabasgang på Kapitelberget Klosterfossen på 1950-tallet Lundebekkens utløp Gammelt kart over Skien sentrum øst Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Krypten på Kapitelberget Landsutstillingen 1991 Klosterøya - gammelt og nytt Krypten på Kapitelberget Falkumbrua 1983 Klosterfoss kraftstasjon Telemarksbåtene Skiltet på Bakkestranda Skien havn Nedre Elvegate Bukkerittet i Ibsenparken Klosterfossen bygges Bruene i Skien Unions første papirfabrikk Bratsberg teglverk Skien kirke Telemarksgata før bybrannen Laugstol Bruk - vekst og utvikling Stockmanngården Diabasgangen på Kapitelberget Spriten Flommen i Skien ca 1840 Svartufs bru og tunnel Øya Eidet i Skien sentrum Fontenen i Ibsenparken Tysk veisperring i Skien Bydelen Bakken Bakken og Bakkestranda Kleivbrua Storflom i Skien i 1860 Fossil i fortau Bakkegata Skiens sluser Nedre Hjellegate Rest av kalkovn på Kapitelberget Falkumbrua Jubileum på museet Skien sentrum - en oversikt Minneparken: de falt i siste verdenskrig Handelstorget modell Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Utover Skienselva Brua i Brekkeparken Fjellet ved Landmannstorget TA-bakken Eidet og Bruene i Skien Gullbrakteat Grava til Knud Ibsen Sondre Brekke Hjellevannet langs Eidet Handelstorget anno 2010 Bakkestranda og Hjellevannet Smieøya - inne på PM 5 Informasjonsplakater på Kapitelberget Bukkholmen og Lagmannsskjæret Barnefigurer ved Ibsenparken Falkumbrua Veisperring i Rektor Ørnsgate Flettverkshuset Bunnen av bygryta Kleiva og Snipetorp Laugstol i Døleviken Velkommen til parken Kirken på Kapitelberget En ny start på Klosterøya Laugstol Bruk Follestad ferjested Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Restaurering av ruinene på Kapitelberget Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Gimsøy kloster 1830 Bygdetun Jernbanestasjonen på Nylende Bratsbergbanen Gampedalen - opp fra Follestad Telemarksgata i dag Ikke all natur er borte på øya Grava til Marichen Altenburg Ibsen Fylkeshuset for Telemark Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Berggrunn etter breelv Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Gammelt og kaldt spor fra Skien G Bryggevannet i Skien Skiens indre havn i 1950 Byens berggrunn Union Bruk på Smiøya i 1873 Fossiler på Kapitelberget Fløtermonumentet Vannrennene gjennom Eidet Krig og tysk invasjon Storflom i Skien 1860 Bybrannen i 1886 Gammelt oversiktskart Dibasgangen på Kapitelberget Skien gamle kirke Skien sentrum Klosterfossen på 1950-tallet Skiens først bysegl Vannrennene gjennom Eidet Gimsøy kloster - tegning Vintervei Flettverkshuset Flettverksthuset bilde 2 Union - stort behov for råstoff Tunnel gjennom Klosterøya Steinøks oldtidsfunn ved Skien Klosterets båthavn engang Utsyn fra Kjempa bygdeborg I Hjellen - på vei til Bakkestranda Smieøya - papirfabrikken er fredet Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Industri og Klosterhagene i 1950 Skien prestegård på Lundetoppen Erklæring! Papirfabrikk nord på Klosterøya Fossiler på Kapitelberget Gammelt jernbanespor til Skien G Gammelt kart over Skien sentrum Falkumbrua 1983 Gimsøydaleren Foto av model av Skiens gamle kirke Papirmakulering på Union Klatring på kryptkirken Snipetorp - rehabilitering Union Bruk ca. 1890 Steinøksa Aasmund Olavsson Vinje Telemarksvassdraget Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Flyfoto av Klosterøya Bryggevannet i vår tid

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish