Hopp til hovedinnholdet

Hjellen og Hjellebrygga

”Rett etter at kanalen åpnet, var det dårlig med brygger for kanalbåtene. Ganske snart ble det klart at bryggeforholda måtte bedres for den raskt voksende dampskipstrafIkken til Telemark. Strengt tatt var ikke bryggekapasiteten kanalens problem, men kanalstyret engasjerte seg likevel i spørsmålet. Den første skikkelige kanalbrygga lå nord på Smieøya. Her ble det også bygd et ekspedisjonshus og en varehall, som betjente kanaltrafikken i mange år: I 1892 ble det anlagt en flytebrygge på vestsiden av øya. 

Fra ei ny, flott og nyttig bok tillater vi oss å sakse følgende:

(Vannveien inn i Telemark - Norsjø Telemarkskanalen 150 år Utgiver:Telemarkskanalen FKF www.telemarkskanalen.no

Redaktør og forfatter: Ole Bjørn Ulsnæs , Fotograf Inge Fjelddalen, Medforfatter: Nina E. Evensen)

 

"Mot slutten av hundreåret var trafikken blitt så stor at behovet for økt bryggekapasitet ble tydelig. I kanalens første hele driftsår (1862) gikk rett under to tusen fartøy - båter, dampskip, seilskip og føringsprammer - gjennom Løveid sluser: I 1899 var trafikken mer enn fordoblet.

I januar 1889 besluttet kanalens styret å forsøke å skaffe en egnet tomt ved Hjellevannet - nær utseilingen fra slusene. Arbeidsdepartementet bestemte at spørsmålet måtte legges fram for Skiens formannskap og Bratsberg amtsting. Amtstingets veikomité behandlet saken året etter: Resultatet ble en anbefaling om å oppføre en dampskipsbrygge langs Hjellegata - på den andre siden av vannet for sluseanlegget.

Losjihus og skjenkestuer 

På den tiden lå Hjellegata lenger inne enn i dag. Mellom Hjellevannet og den gamle Hjellegata lå småhusa tett i tett. Her bodde det for det meste arbeidere, de fleste var ansatt i Fløtningen. Utslagsvannet fra boligene og avrenning fra kloakk rant rett ut i Hjellevannet. Der henta innbyggerne vannet de trengte til matlaging, klesvask og kroppsvask.Fra gammelt av leide telebøndene seg inn i Hjellen når de kom til byen for å handle. Bjerks enke, Falkums enke og Ditlefsens enke var kjente losjihus i området. På den korte strekningen lå det også fem utskjenkningssteder for brennevin. Gulvene i skjenkelokalene ble strødd med sagmugg, «som om kvelden av gjestene blev dekorert med brune rosetter, når de efter endt arbeidstid stakk innom og tok sig en dram eller to.»

I 1854 gjorde en storbrann det enklere å bygge kanalanlegget i Langefoss. 7. og 8. august i 1886 ble Skien nok en gang herjet av brann. Størsteparten av sentrum - også bygningene i Hjellen - ble lagt i aske. Denne gangen ryddet brannkatastrofen plass for brygganlegget.”

”Hjellen var tettbygd og trang før brannen i 1886. Kontrasten til det nye Hjellen som vokste fram i åra etter brannen, var stor: Gata langs vannet var anlagt med europeiske forbilder: Nedre Hjellegate ble det skiensfolk med stolthet kalte «en boulevard etter våre forhold.» ”

Dette kan ha hendt. En fortelling meget fritt gjengitt etter og inspirert av Erling Svenkerud.

(Han var en forteller av ”Guds nåde”, ref. boka hans: ”Byglimt fra Skien” – Svenkerud forteller med skråblikk fra hendelser og personer i Skien opp gjennom 1900-tallet)

Selv om Hjellegata var blitt elegant, var og er likevel menneskene fortsatt kun mennesker. Ikke alle borgerne holdt stilen hel tiden, - som for eksempel den sterkt beduggede mannen som i en sen nattetime etter frierferd gikk hjemover fra Hjellen. Kommet nesten opp til Telemarksgate, tråkket han uheldigvis feil og datt med et plask i vannet. Han kavet panisk i veg da han merket at strømmen dro han mot Bollefoss som den gang hadde fått sitt mørke avløp under Broene og bygga i retning Bryggevannet.
I sin dødsangst lovet han Vår Herre å vende om dersom han ble berget ut av knipa i Lillehelvete. Men, strømmen førte ham videre gjennom rusk og rask i vannet mot fossen. Bønnhørt? Han stoppet i hvert fall mot et jerngitter som stod foran utløpet og kunne dermed noe fortumlet og skjelven klatre opp på veien – Mannen berget altså sitt liv. Det var de som påstod at han ble frelst i Helvete.

Utvikling

Det er sprengt og tatt ut en god del steinmasse i skråningen bak husa syd i Hjellen. ”Hylla” er dermed blitt dypere enn før for å gi plass til større bygg. Vi har her på grunn av utsprengninger fått en bratt fjellvegg vendt mot øst. En profil i terrenget som kan se ut som om den har dreiet 180o i forhold til det geologien i vår by skulle tilsi. Brattkantene i kalkfjellet vender jo ellers mot vest.

Byutviklingen går sin gang. På ny foregår det boligbygging i Hjellen og på Klosterøya. Det gjelder etter mitt syn å oppnå godt fotfeste i det som var, om vi i fellesskap skal kunne trå støtt inn i framtida. Noe kunnskap om byens historie og fremvekst er en forutsetning om forvaltningen av våre ressurser skal kunne bli veloverveid og god.


Bilder

Gammelt jernbanespor til Skien G Borgestua Diabasgangen på Kapitelberget Gammelt kart over Skien sentrum øst Vannrennene gjennom Eidet Utover Skienselva Lundebekkens utløp Gammelt oversiktskart Historisk kart over Bakken og Falkum Smieøya - inne på PM 5 Kongelig besøk Bryggevannet i Skien Fossiler på Kapitelberget Bakkestranda og Hjellevannet Kleivbrua Storflom i Skien 1860 Forvitring av sandstein på Kapitelberget Telemarksgata før bybrannen Historisk kart av adj. Jonas Hansen Holen under Klosterfossen Bratsbergbanen Gullbrakteat Krypten på Kapitelberget Kapitelberget - et 1000-årssted Skien prestegård på Lundetoppen Laugstol Bruk Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Sondre Brekke Fossiler på Kapitelberget Telemarksgata i dag Flettverkshuset Jubileum på museet Skiens først bysegl Bryggevannet i vår tid Byens berggrunn Smieøya med Fløtermonumentet Skiens forenede tobakksfabrikker Skien havn Spriten Landsutstillingen 1991 Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Klosterøya - gammelt og nytt Falkumlia bad lå her Smieøya - papirfabrikken er fredet Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Klosterfossen bygges Bratsberg teglverk Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Erklæring! Grava til Marichen Altenburg Ibsen Stockmanngården Bakken sett fra Kjempa Papirmakulering på Union Store-Mæla Informasjonsplakater på Kapitelberget Bakkegata Svartufs bru og tunnel Flettverkshuset Klatring på kryptkirken Hjellevannet langs Eidet Telemarksvassdraget Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Berøa -The way Skien sentrum - en oversikt Telemarkskanalen - informasjonsskilt Telemarksbåtene Foto av model av Skiens gamle kirke Industri og Klosterhagene i 1950 Eidet og Bruene i Skien Gimsøy kloster 1830 Et mulig byvåpen Vannrennene gjennom Eidet TA-bakken Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Skien kirke Øya Eidet i Skien sentrum Flommen i Skien ca 1840 Flettverksthuset bilde 2 En ny start på Klosterøya Dibasgangen på Kapitelberget Klosterfossen på 1950-tallet Fylkeshuset for Telemark Bukkholmen og Lagmannsskjæret Bybrannen i 1886 Brua i Brekkeparken Veisperring i Rektor Ørnsgate Handelstorget modell Fløtermonumentet Fjellet ved Landmannstorget Union - stor papirrull Laugstol i Døleviken Papirtransport fra Skien Steinøks oldtidsfunn ved Skien Union Bruk på Smiøya i 1873 Bruene i Skien Gampedalen - opp fra Follestad Falkumbrua Laugstol Bruk - vekst og utvikling Skiltet på Bakkestranda Bygdetun Klosterfossen på 1950-tallet Snipetorp - Hotel Fønix Gimsøy kloster - tegning Skiens indre havn i 1950 Fossiler på Kapitelberget Eidet Steinøksa Klosterfoss kraftstasjon Vintervei Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Bukkerittet i Ibsenparken I Hjellen - på vei til Bakkestranda Gimsøydaleren Bunnen av bygryta Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Storflom i Skien i 1860 Laksefiske i bysentrum Union Bruk ca. 1890 Minneparken: de falt i siste verdenskrig Klostergata Skienselva Fontenen i Ibsenparken Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Rest av kalkovn på Kapitelberget Bakken og Bakkestranda Diabasgang på Kapitelberget Jernbanestasjonen på Nylende Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Skiens sluser Velkommen til parken Inn i en ny tid på Klosterøya Kleiva og Snipetorp Flyfoto av Klosterøya Restaurering av ruinene på Kapitelberget Tysk veisperring i Skien Fossil i fortau Fossiler i Kapitelberget Papirfabrikk nord på Klosterøya Ikke all natur er borte på øya Skien gamle kirke Kirken på Kapitelberget Fossiler på Kapitelberget Gammelt og kaldt spor fra Skien G Skien sentrum Utsyn fra Kjempa bygdeborg Handelstorget anno 2010 Union - stort behov for råstoff Berggrunn etter breelv Klosterets båthavn engang Framme på Hakastein Falkumbrua 1983 Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Nedre Elvegate Follestad ferjested Skiens tollbod fra 1861 Grava til Knud Ibsen Tunnel gjennom Klosterøya Spritfabrikken Bydelen Bakken Snipetorp - rehabilitering Gammelt kart over Skien sentrum vest Barnefigurer ved Ibsenparken Aasmund Olavsson Vinje Falkumbrua 1983 Unions første papirfabrikk Krypten på Kapitelberget Tyskernes stasjoner i byen Gammelt kart over Skien sentrum Krig og tysk invasjon Nedre Hjellegate Falkumbrua Kryptkirken på Kapitelberget

Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Sentrum? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish