Hopp til hovedinnholdet

Hjellen og Hjellebrygga

”Rett etter at kanalen åpnet, var det dårlig med brygger for kanalbåtene. Ganske snart ble det klart at bryggeforholda måtte bedres for den raskt voksende dampskipstrafIkken til Telemark. Strengt tatt var ikke bryggekapasiteten kanalens problem, men kanalstyret engasjerte seg likevel i spørsmålet. Den første skikkelige kanalbrygga lå nord på Smieøya. Her ble det også bygd et ekspedisjonshus og en varehall, som betjente kanaltrafikken i mange år: I 1892 ble det anlagt en flytebrygge på vestsiden av øya. 

Fra ei ny, flott og nyttig bok tillater vi oss å sakse følgende:

(Vannveien inn i Telemark - Norsjø Telemarkskanalen 150 år Utgiver:Telemarkskanalen FKF www.telemarkskanalen.no

Redaktør og forfatter: Ole Bjørn Ulsnæs , Fotograf Inge Fjelddalen, Medforfatter: Nina E. Evensen)

 

"Mot slutten av hundreåret var trafikken blitt så stor at behovet for økt bryggekapasitet ble tydelig. I kanalens første hele driftsår (1862) gikk rett under to tusen fartøy - båter, dampskip, seilskip og føringsprammer - gjennom Løveid sluser: I 1899 var trafikken mer enn fordoblet.

I januar 1889 besluttet kanalens styret å forsøke å skaffe en egnet tomt ved Hjellevannet - nær utseilingen fra slusene. Arbeidsdepartementet bestemte at spørsmålet måtte legges fram for Skiens formannskap og Bratsberg amtsting. Amtstingets veikomité behandlet saken året etter: Resultatet ble en anbefaling om å oppføre en dampskipsbrygge langs Hjellegata - på den andre siden av vannet for sluseanlegget.

Losjihus og skjenkestuer 

På den tiden lå Hjellegata lenger inne enn i dag. Mellom Hjellevannet og den gamle Hjellegata lå småhusa tett i tett. Her bodde det for det meste arbeidere, de fleste var ansatt i Fløtningen. Utslagsvannet fra boligene og avrenning fra kloakk rant rett ut i Hjellevannet. Der henta innbyggerne vannet de trengte til matlaging, klesvask og kroppsvask.Fra gammelt av leide telebøndene seg inn i Hjellen når de kom til byen for å handle. Bjerks enke, Falkums enke og Ditlefsens enke var kjente losjihus i området. På den korte strekningen lå det også fem utskjenkningssteder for brennevin. Gulvene i skjenkelokalene ble strødd med sagmugg, «som om kvelden av gjestene blev dekorert med brune rosetter, når de efter endt arbeidstid stakk innom og tok sig en dram eller to.»

I 1854 gjorde en storbrann det enklere å bygge kanalanlegget i Langefoss. 7. og 8. august i 1886 ble Skien nok en gang herjet av brann. Størsteparten av sentrum - også bygningene i Hjellen - ble lagt i aske. Denne gangen ryddet brannkatastrofen plass for brygganlegget.”

”Hjellen var tettbygd og trang før brannen i 1886. Kontrasten til det nye Hjellen som vokste fram i åra etter brannen, var stor: Gata langs vannet var anlagt med europeiske forbilder: Nedre Hjellegate ble det skiensfolk med stolthet kalte «en boulevard etter våre forhold.» ”

Dette kan ha hendt. En fortelling meget fritt gjengitt etter og inspirert av Erling Svenkerud.

(Han var en forteller av ”Guds nåde”, ref. boka hans: ”Byglimt fra Skien” – Svenkerud forteller med skråblikk fra hendelser og personer i Skien opp gjennom 1900-tallet)

Selv om Hjellegata var blitt elegant, var og er likevel menneskene fortsatt kun mennesker. Ikke alle borgerne holdt stilen hel tiden, - som for eksempel den sterkt beduggede mannen som i en sen nattetime etter frierferd gikk hjemover fra Hjellen. Kommet nesten opp til Telemarksgate, tråkket han uheldigvis feil og datt med et plask i vannet. Han kavet panisk i veg da han merket at strømmen dro han mot Bollefoss som den gang hadde fått sitt mørke avløp under Broene og bygga i retning Bryggevannet.
I sin dødsangst lovet han Vår Herre å vende om dersom han ble berget ut av knipa i Lillehelvete. Men, strømmen førte ham videre gjennom rusk og rask i vannet mot fossen. Bønnhørt? Han stoppet i hvert fall mot et jerngitter som stod foran utløpet og kunne dermed noe fortumlet og skjelven klatre opp på veien – Mannen berget altså sitt liv. Det var de som påstod at han ble frelst i Helvete.

Utvikling

Det er sprengt og tatt ut en god del steinmasse i skråningen bak husa syd i Hjellen. ”Hylla” er dermed blitt dypere enn før for å gi plass til større bygg. Vi har her på grunn av utsprengninger fått en bratt fjellvegg vendt mot øst. En profil i terrenget som kan se ut som om den har dreiet 180o i forhold til det geologien i vår by skulle tilsi. Brattkantene i kalkfjellet vender jo ellers mot vest.

Byutviklingen går sin gang. På ny foregår det boligbygging i Hjellen og på Klosterøya. Det gjelder etter mitt syn å oppnå godt fotfeste i det som var, om vi i fellesskap skal kunne trå støtt inn i framtida. Noe kunnskap om byens historie og fremvekst er en forutsetning om forvaltningen av våre ressurser skal kunne bli veloverveid og god.


Bilder

Laksefiske i bysentrum TA-bakken Skien havn Spriten Bunnen av bygryta I Hjellen - på vei til Bakkestranda Telemarksgata før bybrannen Union - stort behov for råstoff Falkumbrua Landsutstillingen 1991 En ny start på Klosterøya Bruene i Skien Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Gimsøy kloster 1830 Bryggevannet i Skien Skien kirke Smieøya med Fløtermonumentet Vannrennene gjennom Eidet Telemarkskanalen - informasjonsskilt Øya Eidet i Skien sentrum Byens berggrunn Kleiva og Snipetorp Union Bruk på Smiøya i 1873 Kongelig besøk Flettverksthuset bilde 2 Tunnel gjennom Klosterøya Follestad ferjested Gullbrakteat Inn i en ny tid på Klosterøya Falkumbrua 1983 Fossiler i Kapitelberget Bukkholmen og Lagmannsskjæret Skiens tollbod fra 1861 Skien sentrum Fossiler på Kapitelberget Forvitring av sandstein på Kapitelberget Historisk kart over Bakken og Falkum Steinøksa Skiens forenede tobakksfabrikker Telemarksvassdraget Jubileum på museet Klosterfossen på 1950-tallet Union - stor papirrull Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Sondre Brekke Unions første papirfabrikk Diabasgang på Kapitelberget Diabasgangen på Kapitelberget Papirmakulering på Union Skiens sluser Skiltet på Bakkestranda Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Historisk kart av adj. Jonas Hansen Kleivbrua Rest av kalkovn på Kapitelberget Skienselva Vannrennene gjennom Eidet Klosterfoss kraftstasjon Krypten på Kapitelberget Dibasgangen på Kapitelberget Holen under Klosterfossen Gammelt og kaldt spor fra Skien G Skiens først bysegl Gammelt kart over Skien sentrum vest Brua i Brekkeparken Fossil i fortau Tyskernes stasjoner i byen Union Bruk ca. 1890 Storflom i Skien 1860 Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Fossiler på Kapitelberget Grava til Knud Ibsen Fylkeshuset for Telemark Falkumbrua Gampedalen - opp fra Follestad Bukkerittet i Ibsenparken Kryptkirken på Kapitelberget Jernbanestasjonen på Nylende Fjellet ved Landmannstorget Falkumlia bad lå her Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Storflom i Skien i 1860 Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Bakken sett fra Kjempa Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Klosterfossen bygges Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Klosterets båthavn engang Bryggevannet i vår tid Telemarksbåtene Bygdetun Berøa -The way Flettverkshuset Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Nedre Elvegate Bakkegata Klosterøya - gammelt og nytt Utsyn fra Kjempa bygdeborg Snipetorp - rehabilitering Fløtermonumentet Bakkestranda og Hjellevannet Telemarksgata i dag Klatring på kryptkirken Industri og Klosterhagene i 1950 Store-Mæla Krypten på Kapitelberget Eidet Skien gamle kirke Kapitelberget - et 1000-årssted Gammelt oversiktskart Skien prestegård på Lundetoppen Papirtransport fra Skien Fossiler på Kapitelberget Informasjonsplakater på Kapitelberget Kirken på Kapitelberget Krig og tysk invasjon Eidet og Bruene i Skien Flommen i Skien ca 1840 Nedre Hjellegate Laugstol Bruk - vekst og utvikling Framme på Hakastein Ikke all natur er borte på øya Gimsøydaleren Gammelt kart over Skien sentrum øst Borgestua Utover Skienselva Snipetorp - Hotel Fønix Klosterfossen på 1950-tallet Aasmund Olavsson Vinje Handelstorget modell Gammelt jernbanespor til Skien G Bratsberg teglverk Barnefigurer ved Ibsenparken Gammelt kart over Skien sentrum Velkommen til parken Svartufs bru og tunnel Smieøya - inne på PM 5 Vintervei Gimsøy kloster - tegning Restaurering av ruinene på Kapitelberget Grava til Marichen Altenburg Ibsen Foto av model av Skiens gamle kirke Skien sentrum - en oversikt Flyfoto av Klosterøya Papirfabrikk nord på Klosterøya Spritfabrikken Lundebekkens utløp Fossiler på Kapitelberget Handelstorget anno 2010 Et mulig byvåpen Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Skiens indre havn i 1950 Bybrannen i 1886 Smieøya - papirfabrikken er fredet Klostergata Fontenen i Ibsenparken Veisperring i Rektor Ørnsgate Bydelen Bakken Handelstorget - en sosial møteplass Minneparken: de falt i siste verdenskrig Steinøks oldtidsfunn ved Skien Flettverkshuset Erklæring! Stockmanngården Hjellevannet langs Eidet Laugstol Bruk Falkumbrua 1983 Bratsbergbanen Berggrunn etter breelv Bakken og Bakkestranda Laugstol i Døleviken

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish