Hopp til hovedinnholdet

Snipetorpgata

Snipetorp og veien til Bratsberg
Nedre del av veien og stigningen fra byens sentrum og opp til Bratsberg kalles Snipetorpgate, og her i Snipetorp finnes nå gamle velrenoverte trehus. Hit flyttet familien Knud Ibsen i 1843 etter å ha bodd på Venstøp i 7 år etter den store falitten som kjøpmann, Fra hjemmet i Snipetorp dro så Henrik etter kort tid ut i verden, til Grimstad som apotekerlærling.
Området Bratsbergkleiva utgjør i dag en markant bydel i Skien,   østvendt mot byens sentrum. Navnet sier seg selv: Kleiva opp til Bratsberg. Bratsberg var i sin tid en storgård i Gjerpen. I tidlig middelalder var gården sete for Dagssonsætta og et maktsentrum i vårt fylke og i landet.

I sin tid het Telemark  Bratsberg Amt og Bratsberg Len. Det er således historisk sus over navnet både i Skiens, Telemarks og Norges historie. Kalkfjellet gjennom Gjerpen ligger i nord sydretning, og Hovundveien følger åsryggen mellom Gjerpen Kirke og Borgåsen der Bratsberg ligger mens Øvregate/Gregorius Dagssonsgate følger terrassen lavere nede. Den gamle hovedgården er ikke stedfestet eksakt.

En hovedvei til og fra byen i gammeltid
I den bratte kneiken der Øvre Skotlandsvei tar av sydover går man videre oppover i Bratsberggata. Bakken her i begynnelsen kalles Kleivbrua. I sin tid var dette en av hovedinnfallsportene til det gamle Skien og et sted der man i gammel tid måtte betale nødvendig bomavgift for å få komme inn i byen. Vi kommer så opp på høydedraget der tyngden av Bratsbergkleivas opprinnelige boligmasse lå. Her lå den gamle skolebygningen til Gjerpen kommune. (I 1854 ble området innlemmet i Skien)
Bratsbergkleiva og Bratsberg
Foruten Bratsbergkleiva skole, har vi på dette platået i bylandskapet forsamlingslokalet Bloms Minde. Litt lenger nord i Øvregate ligger Brekke Hovedgård med park og gamle bygninger fra fylket som i er museum for Skien by og for Telemark fylke.
Bratsberggata svinger etter kryssing av Øvregate opp forbi Kapitelberget med Kryptkirken  til toppen av høydedraget der en har krysset med Hovundveien og til selve "sentrum" av Bratsberg. Kapitelberget er en GEOPARKLOKALITET,
Her på Bratsberg ligger også en sterk markør av bydelspatriotismen i dette området: STORM IF med robuste tradisjoner spesielt innen fotball og turn. I sin tid hevdet klubben seg på najsonalt nivå.  


Bilder

Gampedalen - opp fra Follestad Flettverkshuset Klostergata Berøa -The way Bakken sett fra Kjempa Tysk veisperring i Skien Flettverksthuset bilde 2 Bratsberg teglverk Krypten på Kapitelberget Spriten Skien prestegård på Lundetoppen Gammelt jernbanespor til Skien G Hjellevannet langs Eidet Gimsøydaleren Utsyn fra Kjempa bygdeborg Fjellet ved Landmannstorget Telemarksbåtene Et mulig byvåpen Bydelen Bakken Rest av kalkovn på Kapitelberget Vintervei Papirfabrikk nord på Klosterøya Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Dibasgangen på Kapitelberget Skien havn Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Klosterøya - gammelt og nytt Landsutstillingen 1991 Fossiler i Kapitelberget Klosterfossen på 1950-tallet Fossiler på Kapitelberget Utover Skienselva Jubileum på museet Fylkeshuset for Telemark Bakkegata Telemarksvassdraget Bybrannen i 1886 Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Skiens sluser Storflom i Skien 1860 Handelstorget anno 2010 Falkumbrua 1983 Klatring på kryptkirken Follestad ferjested Inn i en ny tid på Klosterøya Eidet og Bruene i Skien Fontenen i Ibsenparken Holen under Klosterfossen Fossiler på Kapitelberget Smieøya med Fløtermonumentet Steinøksa Skiens tollbod fra 1861 Bakken og Bakkestranda Sondre Brekke Steinøks oldtidsfunn ved Skien Bygdetun Store-Mæla Gammelt oversiktskart Falkumbrua 1983 Fossiler på Kapitelberget Tunnel gjennom Klosterøya Brua i Brekkeparken Falkumbrua Gammelt kart over Skien sentrum øst Union - stor papirrull Union Bruk på Smiøya i 1873 Falkumbrua Skiens først bysegl Historisk kart over Bakken og Falkum I Hjellen - på vei til Bakkestranda Grava til Marichen Altenburg Ibsen Nedre Elvegate Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Veisperring i Rektor Ørnsgate Borgestua Laugstol Bruk Diabasgangen på Kapitelberget Handelstorget - en sosial møteplass Gammelt og kaldt spor fra Skien G Skiens forenede tobakksfabrikker Laugstol Bruk - vekst og utvikling Foto av model av Skiens gamle kirke Barnefigurer ved Ibsenparken Telemarksgata før bybrannen Grava til Knud Ibsen Klosterfossen bygges Bryggevannet i vår tid Spritfabrikken Krig og tysk invasjon En ny start på Klosterøya Jernbanestasjonen på Nylende Smieøya - inne på PM 5 Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Gammelt kart over Skien sentrum Snipetorp - Hotel Fønix Historisk kart av adj. Jonas Hansen Snipetorp - rehabilitering Bakkestranda og Hjellevannet Storflom i Skien i 1860 TA-bakken Informasjonsplakater på Kapitelberget Papirmakulering på Union Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Industri og Klosterhagene i 1950 Kirken på Kapitelberget Telemarkskanalen - informasjonsskilt Laugstol i Døleviken Aasmund Olavsson Vinje Skiltet på Bakkestranda Bratsbergbanen Skien sentrum Vannrennene gjennom Eidet Erklæring! Gullbrakteat Fossiler på Kapitelberget Øya Eidet i Skien sentrum Kapitelberget - et 1000-årssted Klosterfossen på 1950-tallet Bukkerittet i Ibsenparken Berggrunn etter breelv Eidet Skien gamle kirke Fløtermonumentet Nedre Hjellegate Telemarksgata i dag Skien kirke Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Klosterfoss kraftstasjon Papirtransport fra Skien Laksefiske i bysentrum Bukkholmen og Lagmannsskjæret Union - stort behov for råstoff Byens berggrunn Ikke all natur er borte på øya Bryggevannet i Skien Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Flettverkshuset Falkumlia bad lå her Klosterets båthavn engang Diabasgang på Kapitelberget Flommen i Skien ca 1840 Flyfoto av Klosterøya Kryptkirken på Kapitelberget Gimsøy kloster - tegning Framme på Hakastein Forvitring av sandstein på Kapitelberget Svartufs bru og tunnel Unions første papirfabrikk Stockmanngården Fossil i fortau Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Gammelt kart over Skien sentrum vest Gimsøy kloster 1830 Tyskernes stasjoner i byen Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Kleiva og Snipetorp Bruene i Skien Skien sentrum - en oversikt Handelstorget modell Union Bruk ca. 1890 Kleivbrua Bunnen av bygryta Krypten på Kapitelberget Vannrennene gjennom Eidet Skiens indre havn i 1950 Velkommen til parken Restaurering av ruinene på Kapitelberget Smieøya - papirfabrikken er fredet Lundebekkens utløp Skienselva Minneparken: de falt i siste verdenskrig

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish