Hopp til hovedinnholdet

Snipetorpgata

Snipetorp og veien til Bratsberg
Nedre del av veien og stigningen fra byens sentrum og opp til Bratsberg kalles Snipetorpgate, og her i Snipetorp finnes nå gamle velrenoverte trehus. Hit flyttet familien Knud Ibsen i 1843 etter å ha bodd på Venstøp i 7 år etter den store falitten som kjøpmann, Fra hjemmet i Snipetorp dro så Henrik etter kort tid ut i verden, til Grimstad som apotekerlærling.
Området Bratsbergkleiva utgjør i dag en markant bydel i Skien,   østvendt mot byens sentrum. Navnet sier seg selv: Kleiva opp til Bratsberg. Bratsberg var i sin tid en storgård i Gjerpen. I tidlig middelalder var gården sete for Dagssonsætta og et maktsentrum i vårt fylke og i landet.

I sin tid het Telemark  Bratsberg Amt og Bratsberg Len. Det er således historisk sus over navnet både i Skiens, Telemarks og Norges historie. Kalkfjellet gjennom Gjerpen ligger i nord sydretning, og Hovundveien følger åsryggen mellom Gjerpen Kirke og Borgåsen der Bratsberg ligger mens Øvregate/Gregorius Dagssonsgate følger terrassen lavere nede. Den gamle hovedgården er ikke stedfestet eksakt.

En hovedvei til og fra byen i gammeltid
I den bratte kneiken der Øvre Skotlandsvei tar av sydover går man videre oppover i Bratsberggata. Bakken her i begynnelsen kalles Kleivbrua. I sin tid var dette en av hovedinnfallsportene til det gamle Skien og et sted der man i gammel tid måtte betale nødvendig bomavgift for å få komme inn i byen. Vi kommer så opp på høydedraget der tyngden av Bratsbergkleivas opprinnelige boligmasse lå. Her lå den gamle skolebygningen til Gjerpen kommune. (I 1854 ble området innlemmet i Skien)
Bratsbergkleiva og Bratsberg
Foruten Bratsbergkleiva skole, har vi på dette platået i bylandskapet forsamlingslokalet Bloms Minde. Litt lenger nord i Øvregate ligger Brekke Hovedgård med park og gamle bygninger fra fylket som i er museum for Skien by og for Telemark fylke.
Bratsberggata svinger etter kryssing av Øvregate opp forbi Kapitelberget med Kryptkirken  til toppen av høydedraget der en har krysset med Hovundveien og til selve "sentrum" av Bratsberg. Kapitelberget er en GEOPARKLOKALITET,
Her på Bratsberg ligger også en sterk markør av bydelspatriotismen i dette området: STORM IF med robuste tradisjoner spesielt innen fotball og turn. I sin tid hevdet klubben seg på najsonalt nivå.  


Bilder

Bakken sett fra Kjempa Bunnen av bygryta Skien gamle kirke Klosterøya - gammelt og nytt Tyskernes stasjoner i byen Forvitring av sandstein på Kapitelberget Bygdetun Krypten på Kapitelberget Hjellevannet langs Eidet Skiltet på Bakkestranda Falkumbrua Telemarksgata før bybrannen Snipetorp - Hotel Fønix Ikke all natur er borte på øya Fossiler på Kapitelberget Smieøya - papirfabrikken er fredet Erklæring! Klatring på kryptkirken Laugstol Bruk - vekst og utvikling Papirtransport fra Skien Handelstorget modell Fontenen i Ibsenparken Fossiler på Kapitelberget Bydelen Bakken Gammelt jernbanespor til Skien G Klosterfossen bygges Follestad ferjested Veisperring i Rektor Ørnsgate Skienselva Skien kirke Bryggevannet i Skien Gammelt og kaldt spor fra Skien G Svartufs bru og tunnel Papirfabrikk nord på Klosterøya Gampedalen - opp fra Follestad Utsyn fra Kjempa bygdeborg Skien sentrum Laugstol i Døleviken Fylkeshuset for Telemark Telemarkskanalen - informasjonsskilt Gammelt oversiktskart Skien havn Unions første papirfabrikk Informasjonsplakater på Kapitelberget Skiens indre havn i 1950 Kapitelberget - et 1000-årssted Jubileum på museet Kongelig besøk Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Vannrennene gjennom Eidet Brua i Brekkeparken Industri og Klosterhagene i 1950 Bukkerittet i Ibsenparken Fjellet ved Landmannstorget Diabasgang på Kapitelberget Dibasgangen på Kapitelberget Handelstorget - en sosial møteplass Flyfoto av Klosterøya Union - stor papirrull Et mulig byvåpen Snipetorp - rehabilitering Aasmund Olavsson Vinje Kryptkirken på Kapitelberget Barnefigurer ved Ibsenparken I Hjellen - på vei til Bakkestranda Kleiva og Snipetorp Falkumbrua 1983 Gullbrakteat Gammelt kart over Skien sentrum Smieøya med Fløtermonumentet Bruene i Skien Grava til Knud Ibsen Holen under Klosterfossen Stockmanngården Eidet og Bruene i Skien Gimsøy kloster - tegning Restaurering av ruinene på Kapitelberget Steinøksa Union - stort behov for råstoff Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Landsutstillingen 1991 Gammelt kart over Skien sentrum øst Grava til Marichen Altenburg Ibsen Fossil i fortau Borgestua Foto av model av Skiens gamle kirke Steinøks oldtidsfunn ved Skien Nedre Elvegate Øya Eidet i Skien sentrum Inn i en ny tid på Klosterøya Flettverkshuset Bakken og Bakkestranda En ny start på Klosterøya Nedre Hjellegate Falkumbrua 1983 Minneparken: de falt i siste verdenskrig Bakkestranda og Hjellevannet Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Kirken på Kapitelberget Falkumbrua Falkumlia bad lå her TA-bakken Klostergata Krig og tysk invasjon Diabasgangen på Kapitelberget Berøa -The way Skiens tollbod fra 1861 Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Eidet Klosterfossen på 1950-tallet Telemarksbåtene Spriten Klosterfoss kraftstasjon Bryggevannet i vår tid Handelstorget anno 2010 Bybrannen i 1886 Telemarksvassdraget Gimsøy kloster 1830 Fløtermonumentet Skiens sluser Bakkegata Fossiler på Kapitelberget Rest av kalkovn på Kapitelberget Papirmakulering på Union Byens berggrunn Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Bratsbergbanen Storflom i Skien i 1860 Flettverkshuset Klosterets båthavn engang Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Smieøya - inne på PM 5 Telemarksgata i dag Framme på Hakastein Spritfabrikken Vannrennene gjennom Eidet Gimsøydaleren Laksefiske i bysentrum Kleivbrua Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Bratsberg teglverk Skien sentrum - en oversikt Skiens først bysegl Klosterfossen på 1950-tallet Union Bruk ca. 1890 Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Storflom i Skien 1860 Vintervei Historisk kart av adj. Jonas Hansen Historisk kart over Bakken og Falkum Store-Mæla Utover Skienselva Bukkholmen og Lagmannsskjæret Fossiler på Kapitelberget Lundebekkens utløp Union Bruk på Smiøya i 1873 Jernbanestasjonen på Nylende Krypten på Kapitelberget Skien prestegård på Lundetoppen Sondre Brekke Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Tunnel gjennom Klosterøya Gammelt kart over Skien sentrum vest Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Berggrunn etter breelv Flommen i Skien ca 1840 Flettverksthuset bilde 2 Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Laugstol Bruk Skiens forenede tobakksfabrikker Fossiler i Kapitelberget Tysk veisperring i Skien

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish