Hopp til hovedinnholdet

Snipetorpgata

Snipetorp og veien til Bratsberg
Nedre del av veien og stigningen fra byens sentrum og opp til Bratsberg kalles Snipetorpgate, og her i Snipetorp finnes nå gamle velrenoverte trehus. Hit flyttet familien Knud Ibsen i 1843 etter å ha bodd på Venstøp i 7 år etter den store falitten som kjøpmann, Fra hjemmet i Snipetorp dro så Henrik etter kort tid ut i verden, til Grimstad som apotekerlærling.
Området Bratsbergkleiva utgjør i dag en markant bydel i Skien,   østvendt mot byens sentrum. Navnet sier seg selv: Kleiva opp til Bratsberg. Bratsberg var i sin tid en storgård i Gjerpen. I tidlig middelalder var gården sete for Dagssonsætta og et maktsentrum i vårt fylke og i landet.

I sin tid het Telemark  Bratsberg Amt og Bratsberg Len. Det er således historisk sus over navnet både i Skiens, Telemarks og Norges historie. Kalkfjellet gjennom Gjerpen ligger i nord sydretning, og Hovundveien følger åsryggen mellom Gjerpen Kirke og Borgåsen der Bratsberg ligger mens Øvregate/Gregorius Dagssonsgate følger terrassen lavere nede. Den gamle hovedgården er ikke stedfestet eksakt.

En hovedvei til og fra byen i gammeltid
I den bratte kneiken der Øvre Skotlandsvei tar av sydover går man videre oppover i Bratsberggata. Bakken her i begynnelsen kalles Kleivbrua. I sin tid var dette en av hovedinnfallsportene til det gamle Skien og et sted der man i gammel tid måtte betale nødvendig bomavgift for å få komme inn i byen. Vi kommer så opp på høydedraget der tyngden av Bratsbergkleivas opprinnelige boligmasse lå. Her lå den gamle skolebygningen til Gjerpen kommune. (I 1854 ble området innlemmet i Skien)
Bratsbergkleiva og Bratsberg
Foruten Bratsbergkleiva skole, har vi på dette platået i bylandskapet forsamlingslokalet Bloms Minde. Litt lenger nord i Øvregate ligger Brekke Hovedgård med park og gamle bygninger fra fylket som i er museum for Skien by og for Telemark fylke.
Bratsberggata svinger etter kryssing av Øvregate opp forbi Kapitelberget med Kryptkirken  til toppen av høydedraget der en har krysset med Hovundveien og til selve "sentrum" av Bratsberg. Kapitelberget er en GEOPARKLOKALITET,
Her på Bratsberg ligger også en sterk markør av bydelspatriotismen i dette området: STORM IF med robuste tradisjoner spesielt innen fotball og turn. I sin tid hevdet klubben seg på najsonalt nivå.  


Bilder

Flettverkshuset Klosterets båthavn engang Laugstol Bruk Ikke all natur er borte på øya Vannrennene gjennom Eidet Fylkeshuset for Telemark Skien kirke Historisk kart av adj. Jonas Hansen Union Bruk ca. 1890 Forvitring av sandstein på Kapitelberget Fossil i fortau Borgestua Gammelt og kaldt spor fra Skien G Skiltet på Bakkestranda Skiens først bysegl Gullbrakteat Krypten på Kapitelberget Unions første papirfabrikk Nedre Hjellegate Union Bruk på Smiøya i 1873 Bakkegata Diabasgangen på Kapitelberget Grava til Marichen Altenburg Ibsen Tysk veisperring i Skien Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Klostergata Kryptkirken på Kapitelberget Klosterfoss kraftstasjon Telemarkskanalen - informasjonsskilt Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Smieøya med Fløtermonumentet Gammelt oversiktskart Telemarksvassdraget Skiens sluser Bydelen Bakken En ny start på Klosterøya Kleiva og Snipetorp Handelstorget - en sosial møteplass Framme på Hakastein Skien havn Brua i Brekkeparken Erklæring! Restaurering av ruinene på Kapitelberget Kapitelberget - et 1000-årssted Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Gammelt kart over Skien sentrum Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Laksefiske i bysentrum Store-Mæla Gammelt jernbanespor til Skien G Utover Skienselva Handelstorget anno 2010 Union - stort behov for råstoff Landsutstillingen 1991 Gammelt kart over Skien sentrum vest Øya Eidet i Skien sentrum Lundebekkens utløp Svartufs bru og tunnel Bakkestranda og Hjellevannet Spriten Historisk kart over Bakken og Falkum Falkumbrua Falkumlia bad lå her Skien sentrum Skiens tollbod fra 1861 Bratsbergbanen Klosterfossen på 1950-tallet Bruene i Skien Steinøksa Tyskernes stasjoner i byen Hjellevannet langs Eidet Klosterøya - gammelt og nytt Sondre Brekke Telemarksbåtene Bunnen av bygryta Dibasgangen på Kapitelberget Berøa -The way Flommen i Skien ca 1840 TA-bakken Laugstol Bruk - vekst og utvikling Storflom i Skien i 1860 Fossiler på Kapitelberget Minneparken: de falt i siste verdenskrig Skien prestegård på Lundetoppen Vintervei Bratsberg teglverk Laugstol i Døleviken Bukkerittet i Ibsenparken Informasjonsplakater på Kapitelberget Flettverkshuset Aasmund Olavsson Vinje Eidet Bryggevannet i vår tid Industri og Klosterhagene i 1950 Klosterfossen bygges Fjellet ved Landmannstorget Fløtermonumentet Et mulig byvåpen Telemarksgata før bybrannen Krypten på Kapitelberget Fontenen i Ibsenparken Veisperring i Rektor Ørnsgate Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Velkommen til parken Jubileum på museet I Hjellen - på vei til Bakkestranda Bryggevannet i Skien Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Falkumbrua 1983 Snipetorp - rehabilitering Bakken sett fra Kjempa Grava til Knud Ibsen Gimsøy kloster 1830 Tunnel gjennom Klosterøya Vannrennene gjennom Eidet Bygdetun Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Steinøks oldtidsfunn ved Skien Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Bukkholmen og Lagmannsskjæret Skienselva Handelstorget modell Diabasgang på Kapitelberget Falkumbrua Holen under Klosterfossen Barnefigurer ved Ibsenparken Kleivbrua Papirtransport fra Skien Spritfabrikken Papirmakulering på Union Bybrannen i 1886 Smieøya - papirfabrikken er fredet Skiens forenede tobakksfabrikker Klatring på kryptkirken Jernbanestasjonen på Nylende Stockmanngården Gampedalen - opp fra Follestad Fossiler på Kapitelberget Kongelig besøk Eidet og Bruene i Skien Klosterfossen på 1950-tallet Fossiler på Kapitelberget Rest av kalkovn på Kapitelberget Flyfoto av Klosterøya Krig og tysk invasjon Nedre Elvegate Storflom i Skien 1860 Papirfabrikk nord på Klosterøya Berggrunn etter breelv Skiens indre havn i 1950 Fossiler på Kapitelberget Gammelt kart over Skien sentrum øst Skien gamle kirke Kirken på Kapitelberget Gimsøy kloster - tegning Falkumbrua 1983 Flettverksthuset bilde 2 Snipetorp - Hotel Fønix Skien sentrum - en oversikt Byens berggrunn Union - stor papirrull Utsyn fra Kjempa bygdeborg Telemarksgata i dag Fossiler i Kapitelberget Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Follestad ferjested Bakken og Bakkestranda Inn i en ny tid på Klosterøya Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Foto av model av Skiens gamle kirke Smieøya - inne på PM 5

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish