Hopp til hovedinnholdet

Snipetorpgata

Snipetorp og veien til Bratsberg
Nedre del av veien og stigningen fra byens sentrum og opp til Bratsberg kalles Snipetorpgate, og her i Snipetorp finnes nå gamle velrenoverte trehus. Hit flyttet familien Knud Ibsen i 1843 etter å ha bodd på Venstøp i 7 år etter den store falitten som kjøpmann, Fra hjemmet i Snipetorp dro så Henrik etter kort tid ut i verden, til Grimstad som apotekerlærling.
Området Bratsbergkleiva utgjør i dag en markant bydel i Skien,   østvendt mot byens sentrum. Navnet sier seg selv: Kleiva opp til Bratsberg. Bratsberg var i sin tid en storgård i Gjerpen. I tidlig middelalder var gården sete for Dagssonsætta og et maktsentrum i vårt fylke og i landet.

I sin tid het Telemark  Bratsberg Amt og Bratsberg Len. Det er således historisk sus over navnet både i Skiens, Telemarks og Norges historie. Kalkfjellet gjennom Gjerpen ligger i nord sydretning, og Hovundveien følger åsryggen mellom Gjerpen Kirke og Borgåsen der Bratsberg ligger mens Øvregate/Gregorius Dagssonsgate følger terrassen lavere nede. Den gamle hovedgården er ikke stedfestet eksakt.

En hovedvei til og fra byen i gammeltid
I den bratte kneiken der Øvre Skotlandsvei tar av sydover går man videre oppover i Bratsberggata. Bakken her i begynnelsen kalles Kleivbrua. I sin tid var dette en av hovedinnfallsportene til det gamle Skien og et sted der man i gammel tid måtte betale nødvendig bomavgift for å få komme inn i byen. Vi kommer så opp på høydedraget der tyngden av Bratsbergkleivas opprinnelige boligmasse lå. Her lå den gamle skolebygningen til Gjerpen kommune. (I 1854 ble området innlemmet i Skien)
Bratsbergkleiva og Bratsberg
Foruten Bratsbergkleiva skole, har vi på dette platået i bylandskapet forsamlingslokalet Bloms Minde. Litt lenger nord i Øvregate ligger Brekke Hovedgård med park og gamle bygninger fra fylket som i er museum for Skien by og for Telemark fylke.
Bratsberggata svinger etter kryssing av Øvregate opp forbi Kapitelberget med Kryptkirken  til toppen av høydedraget der en har krysset med Hovundveien og til selve "sentrum" av Bratsberg. Kapitelberget er en GEOPARKLOKALITET,
Her på Bratsberg ligger også en sterk markør av bydelspatriotismen i dette området: STORM IF med robuste tradisjoner spesielt innen fotball og turn. I sin tid hevdet klubben seg på najsonalt nivå.  


Bilder

Falkumlia bad lå her Flettverkshuset Gimsøy kloster 1830 Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Smieøya - papirfabrikken er fredet Jernbanestasjonen på Nylende Svartufs bru og tunnel Skiens først bysegl Gammelt kart over Skien sentrum Telemarksvassdraget Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Kleivbrua Storflom i Skien i 1860 Union Bruk ca. 1890 Gimsøydaleren Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet I Hjellen - på vei til Bakkestranda Sondre Brekke Nedre Hjellegate Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Klosterfossen på 1950-tallet Øya Eidet i Skien sentrum TA-bakken Gammelt jernbanespor til Skien G Tyskernes stasjoner i byen Klostergata Flyfoto av Klosterøya Vintervei Fossiler på Kapitelberget Telemarkskanalen - informasjonsskilt Et mulig byvåpen Fjellet ved Landmannstorget Gimsøy kloster - tegning Bunnen av bygryta Gammelt kart over Skien sentrum vest Kongelig besøk Ikke all natur er borte på øya Kleiva og Snipetorp Store-Mæla Klosterfoss kraftstasjon Skien sentrum - en oversikt Gammelt oversiktskart Klosterets båthavn engang Telemarksgata i dag Framme på Hakastein Bukkerittet i Ibsenparken Falkumbrua 1983 Steinøksa Aasmund Olavsson Vinje Skien gamle kirke Fossil i fortau Spritfabrikken Diabasgang på Kapitelberget Krypten på Kapitelberget Jubileum på museet Snipetorp - Hotel Fønix Rest av kalkovn på Kapitelberget Union - stor papirrull Gammelt og kaldt spor fra Skien G Laugstol Bruk - vekst og utvikling Klosterfossen på 1950-tallet Bukkholmen og Lagmannsskjæret Fossiler på Kapitelberget Utsyn fra Kjempa bygdeborg Skien kirke Handelstorget modell Papirmakulering på Union Kapitelberget - et 1000-årssted Laugstol Bruk Skiens indre havn i 1950 Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Krypten på Kapitelberget Falkumbrua Skiens tollbod fra 1861 Kirken på Kapitelberget Union Bruk på Smiøya i 1873 Fossiler i Kapitelberget Historisk kart av adj. Jonas Hansen Tunnel gjennom Klosterøya Hjellevannet langs Eidet Eidet og Bruene i Skien Utover Skienselva Unions første papirfabrikk Landsutstillingen 1991 Foto av model av Skiens gamle kirke Skien havn Veisperring i Rektor Ørnsgate Skienselva Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet En ny start på Klosterøya Handelstorget anno 2010 Spriten Skien prestegård på Lundetoppen Bryggevannet i Skien Lundebekkens utløp Fossiler på Kapitelberget Minneparken: de falt i siste verdenskrig Tysk veisperring i Skien Bryggevannet i vår tid Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Byens berggrunn Papirtransport fra Skien Laksefiske i bysentrum Telemarksbåtene Holen under Klosterfossen Fossiler på Kapitelberget Bratsberg teglverk Smieøya med Fløtermonumentet Flettverkshuset Diabasgangen på Kapitelberget Bakkegata Fontenen i Ibsenparken Klosterøya - gammelt og nytt Skiens sluser Klatring på kryptkirken Handelstorget - en sosial møteplass Fylkeshuset for Telemark Steinøks oldtidsfunn ved Skien Falkumbrua Gammelt kart over Skien sentrum øst Skien sentrum Borgestua Bakken sett fra Kjempa Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Bakken og Bakkestranda Skiens forenede tobakksfabrikker Inn i en ny tid på Klosterøya Berøa -The way Velkommen til parken Flettverksthuset bilde 2 Fløtermonumentet Papirfabrikk nord på Klosterøya Bydelen Bakken Gampedalen - opp fra Follestad Berggrunn etter breelv Kryptkirken på Kapitelberget Flommen i Skien ca 1840 Bratsbergbanen Bruene i Skien Informasjonsplakater på Kapitelberget Smieøya - inne på PM 5 Vannrennene gjennom Eidet Telemarksgata før bybrannen Erklæring! Storflom i Skien 1860 Stockmanngården Restaurering av ruinene på Kapitelberget Vannrennene gjennom Eidet Falkumbrua 1983 Bygdetun Grava til Marichen Altenburg Ibsen Laugstol i Døleviken Bakkestranda og Hjellevannet Bybrannen i 1886 Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Skiltet på Bakkestranda Eidet Grava til Knud Ibsen Snipetorp - rehabilitering Barnefigurer ved Ibsenparken Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Dibasgangen på Kapitelberget Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Gullbrakteat Brua i Brekkeparken Industri og Klosterhagene i 1950 Klosterfossen bygges Forvitring av sandstein på Kapitelberget Union - stort behov for råstoff Follestad ferjested Nedre Elvegate Krig og tysk invasjon

Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Sentrum? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish