Hopp til hovedinnholdet

Snipetorpgata

Snipetorp og veien til Bratsberg
Nedre del av veien og stigningen fra byens sentrum og opp til Bratsberg kalles Snipetorpgate, og her i Snipetorp finnes nå gamle velrenoverte trehus. Hit flyttet familien Knud Ibsen i 1843 etter å ha bodd på Venstøp i 7 år etter den store falitten som kjøpmann, Fra hjemmet i Snipetorp dro så Henrik etter kort tid ut i verden, til Grimstad som apotekerlærling.
Området Bratsbergkleiva utgjør i dag en markant bydel i Skien,   østvendt mot byens sentrum. Navnet sier seg selv: Kleiva opp til Bratsberg. Bratsberg var i sin tid en storgård i Gjerpen. I tidlig middelalder var gården sete for Dagssonsætta og et maktsentrum i vårt fylke og i landet.

I sin tid het Telemark  Bratsberg Amt og Bratsberg Len. Det er således historisk sus over navnet både i Skiens, Telemarks og Norges historie. Kalkfjellet gjennom Gjerpen ligger i nord sydretning, og Hovundveien følger åsryggen mellom Gjerpen Kirke og Borgåsen der Bratsberg ligger mens Øvregate/Gregorius Dagssonsgate følger terrassen lavere nede. Den gamle hovedgården er ikke stedfestet eksakt.

En hovedvei til og fra byen i gammeltid
I den bratte kneiken der Øvre Skotlandsvei tar av sydover går man videre oppover i Bratsberggata. Bakken her i begynnelsen kalles Kleivbrua. I sin tid var dette en av hovedinnfallsportene til det gamle Skien og et sted der man i gammel tid måtte betale nødvendig bomavgift for å få komme inn i byen. Vi kommer så opp på høydedraget der tyngden av Bratsbergkleivas opprinnelige boligmasse lå. Her lå den gamle skolebygningen til Gjerpen kommune. (I 1854 ble området innlemmet i Skien)
Bratsbergkleiva og Bratsberg
Foruten Bratsbergkleiva skole, har vi på dette platået i bylandskapet forsamlingslokalet Bloms Minde. Litt lenger nord i Øvregate ligger Brekke Hovedgård med park og gamle bygninger fra fylket som i er museum for Skien by og for Telemark fylke.
Bratsberggata svinger etter kryssing av Øvregate opp forbi Kapitelberget med Kryptkirken  til toppen av høydedraget der en har krysset med Hovundveien og til selve "sentrum" av Bratsberg. Kapitelberget er en GEOPARKLOKALITET,
Her på Bratsberg ligger også en sterk markør av bydelspatriotismen i dette området: STORM IF med robuste tradisjoner spesielt innen fotball og turn. I sin tid hevdet klubben seg på najsonalt nivå.  


Bilder

Hjellevannet langs Eidet Fløtermonumentet Klosterøya - gammelt og nytt Inn i en ny tid på Klosterøya Gammelt kart over Skien sentrum vest Telemarksbåtene Landsutstillingen 1991 Store-Mæla Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Jubileum på museet Bryggevannet i vår tid Fossiler på Kapitelberget Skien gamle kirke Gammelt jernbanespor til Skien G Storflom i Skien i 1860 Papirfabrikk nord på Klosterøya Fossiler på Kapitelberget Falkumbrua 1983 Historisk kart over Bakken og Falkum Skien sentrum En ny start på Klosterøya TA-bakken Union - stort behov for råstoff Bratsberg teglverk Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Flettverkshuset Veisperring i Rektor Ørnsgate Tyskernes stasjoner i byen Stockmanngården Diabasgang på Kapitelberget Bukkholmen og Lagmannsskjæret Gammelt kart over Skien sentrum Spriten Papirtransport fra Skien Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Follestad ferjested Laugstol i Døleviken Historisk kart av adj. Jonas Hansen Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Klosterfossen bygges Skien havn Jernbanestasjonen på Nylende Fossil i fortau Skiens tollbod fra 1861 Gammelt kart over Skien sentrum øst Telemarksvassdraget Fylkeshuset for Telemark Falkumbrua Bakkestranda og Hjellevannet Klatring på kryptkirken Framme på Hakastein Klosterfossen på 1950-tallet Bakkegata Gammelt og kaldt spor fra Skien G Fossiler på Kapitelberget Spritfabrikken Grava til Marichen Altenburg Ibsen Sondre Brekke Holen under Klosterfossen Vannrennene gjennom Eidet Flettverksthuset bilde 2 Smieøya med Fløtermonumentet Skiens sluser Skiens først bysegl Snipetorp - rehabilitering Gimsøydaleren Bukkerittet i Ibsenparken Berggrunn etter breelv Erklæring! Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Gullbrakteat Tysk veisperring i Skien Snipetorp - Hotel Fønix Brua i Brekkeparken Berøa -The way Nedre Elvegate Falkumbrua Eidet Laugstol Bruk Vannrennene gjennom Eidet Unions første papirfabrikk Lundebekkens utløp Et mulig byvåpen Barnefigurer ved Ibsenparken Eidet og Bruene i Skien Handelstorget anno 2010 Tunnel gjennom Klosterøya Aasmund Olavsson Vinje Flyfoto av Klosterøya Krypten på Kapitelberget Gimsøy kloster 1830 Telemarksgata før bybrannen Skienselva Restaurering av ruinene på Kapitelberget Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Diabasgangen på Kapitelberget Bruene i Skien Foto av model av Skiens gamle kirke Union Bruk ca. 1890 Informasjonsplakater på Kapitelberget Skiens forenede tobakksfabrikker Bygdetun Handelstorget - en sosial møteplass Minneparken: de falt i siste verdenskrig Kleivbrua Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Bryggevannet i Skien Forvitring av sandstein på Kapitelberget Øya Eidet i Skien sentrum Skien kirke Velkommen til parken Bakken og Bakkestranda Fontenen i Ibsenparken Union - stor papirrull Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Grava til Knud Ibsen Klostergata Byens berggrunn Union Bruk på Smiøya i 1873 Industri og Klosterhagene i 1950 Skien prestegård på Lundetoppen Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Falkumlia bad lå her Skiens indre havn i 1950 Klosterfoss kraftstasjon Laksefiske i bysentrum Svartufs bru og tunnel Ikke all natur er borte på øya Smieøya - papirfabrikken er fredet Kirken på Kapitelberget Telemarkskanalen - informasjonsskilt Flommen i Skien ca 1840 Gammelt oversiktskart Steinøksa Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Bydelen Bakken Flettverkshuset Handelstorget modell Kryptkirken på Kapitelberget Kongelig besøk Krypten på Kapitelberget Utsyn fra Kjempa bygdeborg Fossiler på Kapitelberget Utover Skienselva Storflom i Skien 1860 Gampedalen - opp fra Follestad Bunnen av bygryta Skien sentrum - en oversikt Klosterets båthavn engang Klosterfossen på 1950-tallet Bakken sett fra Kjempa Vintervei Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Papirmakulering på Union Fjellet ved Landmannstorget Laugstol Bruk - vekst og utvikling Kleiva og Snipetorp Smieøya - inne på PM 5 Bratsbergbanen Dibasgangen på Kapitelberget Skiltet på Bakkestranda Borgestua Rest av kalkovn på Kapitelberget Nedre Hjellegate Gimsøy kloster - tegning Telemarksgata i dag I Hjellen - på vei til Bakkestranda Falkumbrua 1983 Steinøks oldtidsfunn ved Skien Bybrannen i 1886 Fossiler i Kapitelberget Kapitelberget - et 1000-årssted

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish