Hopp til hovedinnholdet

Smieøya

(Utsnitt av bilde fra Unions bildearkiv) Smiøya ble fort for liten i den første fasen av treforedlingsindustrien. I dag er så godt som alle bygg fjernet bortsett fra PM5. 

Hva skal vi gjøre?
Mellom Langefoss og Damfoss ligger den minste av øyene i sentrum. Før kanaliseringen var Langefoss den mest vannførende. Kanalen og oppdemming stengte denne passasjen. Damfossen er imidlertid betydelig utvidet i forhold til det opprinnelige.

Det er få steder i vår by som er blitt omtalt, diskutert og brukt så mye planleggingstid på som Smieøya, og hvor det synlige resultatet forløpig er så magert. Her er mange kryssende hensyn og interesser som river og sliter foreslåtte prosjekter i stykker; - eier etter eier har valgt å kaste inn håndkledet. For byen er det kan hende det beste. På den måten kan en nå bedre sikre at dette sentrale arealet i byen vår ikke blir bygget ned med betong for å få gi plass for mer eller mindre nyttige funksjoner akkurat der. I så måte er det som har skjedd på Eidet neppe noe godt eksempel til etterfølgelse.

Smieøya før Skien sluser.

(Utsnitt s.30 fra ”Skien-Norsjøkanalen 150 år”, red. Ole Bj. Ulsnes):                                                                                                               ”Den minste av disse tre øyene er Smieøya. Egentlig var den delt i to, lille og store «Smieø». Fra gammelt av var det Gimsøyklosteret som eide de tre øyene, og Smieøya ble kalt lille Klosterø. Klosteret på Gimsøy, et Benediktiner­nonnekloster; ble opprettet på 1100-tallet og oppløst kort etter reformasjonen. På Smieøya har det vært drevet laksefiske, og på 1600-tallet lå det ei smie her. Det ble brutt ut kalk her til et kalkbrenneri på Klosterøya, og på 1700-tallet hadde den vesle øya fire sager.

Etter hvert ble det bygd bolighus på Smieøya. Peder Pavels Hielm var en kjent skiensmann som bodde her i det som dengang var byens utkant, til han døde i 1846. Han var prokurator av yrke og en anerkjent poet.                                                                                                                           «Ved hiin Pantsættelse ­var Huset ganske hvidt. ­Nu er det overklint med reen Couleur de Skidt. »                                                                 Peder Pavels var lei av de grisete gatene på Smieøya. De var fylt av flytende leire som han måtte legge pongtonger over. Han skrev spøkefulle vers, der han lot som huset hans var pantsatt.

Industri og urbanisering.
Hielm var morfar til Laura Thorbjørnsen, som giftet seg med Axel Borchgrevink - ingeniør og kanalbestyrer. Laura og Axel bosatte seg på Smieøya i 1870. Hielm døpte gata på Smieøya om til «Via Sølia» og mente at leira måtte erstattes med brostein.”

Telemarksbrygga lå på Smieøya. Rett etter at slusene stod ferdige i 1861, kom ønsket om å flytte Telemarksbrygga til den andre sida av Hjellevannet. Bybrannen i 1886 "ryddet vei" for mange endringer i bybildet men først i 1911 ble flyttingen en realitet. Da hadde mange offentlige instanser sluttet seg til planen og finasieringen ble i orden.

Utfordringen for byen er reguleringen og eventuell bebyggelse av smieøya. Her er nå mulig å forvalte arealet pietetsfullt i forhold til byens historie og identitet. En tenker her for eksempel på sammenhengen mellom de to vannspeila samt relevant utnyttelse og helhetlig rehabilitering av PF5. Plasseringen av gangbrua som skal knytte sentrum sammen med øyene skaper hodebry. Innseglingen til Skien sluse og dermed Telemarkskanalen er involvert i nevnte avveininger.


Bilder

Fossiler i Kapitelberget Vannrennene gjennom Eidet Klostergata Gammelt jernbanespor til Skien G Klatring på kryptkirken Falkumlia bad lå her I Hjellen - på vei til Bakkestranda Handelstorget - en sosial møteplass Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Bakken sett fra Kjempa Smieøya med Fløtermonumentet Tunnel gjennom Klosterøya Gammelt oversiktskart Bakkestranda og Hjellevannet Skiens forenede tobakksfabrikker Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Krypten på Kapitelberget Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Dibasgangen på Kapitelberget Gammelt kart over Skien sentrum øst Klosterfossen på 1950-tallet Laugstol Bruk - vekst og utvikling Bratsbergbanen Kryptkirken på Kapitelberget Follestad ferjested Bryggevannet i Skien Telemarksbåtene Skiens sluser Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Nedre Hjellegate Foto av model av Skiens gamle kirke Landsutstillingen 1991 Industri og Klosterhagene i 1950 Bygdetun Flettverksthuset bilde 2 Eidet Falkumbrua Barnefigurer ved Ibsenparken Fossiler på Kapitelberget Union - stort behov for råstoff Falkumbrua 1983 Kleiva og Snipetorp Skien kirke Bydelen Bakken Skiens indre havn i 1950 Gimsøydaleren Diabasgangen på Kapitelberget Tyskernes stasjoner i byen Skiens tollbod fra 1861 Bukkerittet i Ibsenparken Bunnen av bygryta Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Handelstorget anno 2010 Klosterfossen på 1950-tallet Jubileum på museet Bryggevannet i vår tid Erklæring! Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Minneparken: de falt i siste verdenskrig Storflom i Skien i 1860 Kirken på Kapitelberget Fjellet ved Landmannstorget Klosterfossen bygges Bakkegata Skien sentrum - en oversikt Gullbrakteat Inn i en ny tid på Klosterøya TA-bakken Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Kapitelberget - et 1000-årssted Flettverkshuset Telemarksgata før bybrannen Stockmanngården Union - stor papirrull Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Berøa -The way Union Bruk på Smiøya i 1873 Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Kongelig besøk Spritfabrikken Spriten Skien gamle kirke Rest av kalkovn på Kapitelberget Borgestua Skien sentrum Grava til Knud Ibsen Aasmund Olavsson Vinje Et mulig byvåpen Klosterets båthavn engang Vannrennene gjennom Eidet Historisk kart av adj. Jonas Hansen Falkumbrua 1983 Lundebekkens utløp Papirmakulering på Union Svartufs bru og tunnel Vintervei Byens berggrunn Fossil i fortau Restaurering av ruinene på Kapitelberget Holen under Klosterfossen Smieøya - papirfabrikken er fredet Skiens først bysegl Forvitring av sandstein på Kapitelberget Gammelt kart over Skien sentrum vest Gimsøy kloster - tegning Handelstorget modell Jernbanestasjonen på Nylende Grava til Marichen Altenburg Ibsen Fossiler på Kapitelberget Fontenen i Ibsenparken Øya Eidet i Skien sentrum Steinøksa Gammelt kart over Skien sentrum Skienselva Bybrannen i 1886 Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Eidet og Bruene i Skien Sondre Brekke Krypten på Kapitelberget Tysk veisperring i Skien Flommen i Skien ca 1840 Velkommen til parken Fossiler på Kapitelberget Fossiler på Kapitelberget Skien prestegård på Lundetoppen Falkumbrua Veisperring i Rektor Ørnsgate Telemarkskanalen - informasjonsskilt Unions første papirfabrikk Bukkholmen og Lagmannsskjæret Framme på Hakastein Klosterøya - gammelt og nytt Brua i Brekkeparken Flettverkshuset Bakken og Bakkestranda Informasjonsplakater på Kapitelberget Telemarksgata i dag Papirfabrikk nord på Klosterøya Fylkeshuset for Telemark Utover Skienselva Telemarksvassdraget Snipetorp - Hotel Fønix Steinøks oldtidsfunn ved Skien Nedre Elvegate Kleivbrua Skiltet på Bakkestranda Storflom i Skien 1860 Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Gammelt og kaldt spor fra Skien G Berggrunn etter breelv Ikke all natur er borte på øya Flyfoto av Klosterøya Hjellevannet langs Eidet Smieøya - inne på PM 5 Gampedalen - opp fra Follestad Union Bruk ca. 1890 Klosterfoss kraftstasjon Laugstol i Døleviken Store-Mæla Laksefiske i bysentrum Bratsberg teglverk Bruene i Skien Krig og tysk invasjon Diabasgang på Kapitelberget Historisk kart over Bakken og Falkum Fløtermonumentet Papirtransport fra Skien Snipetorp - rehabilitering Skien havn En ny start på Klosterøya Utsyn fra Kjempa bygdeborg Laugstol Bruk

Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Sentrum? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish