Hopp til hovedinnholdet

Lundedalen

Fra Århus- og Mælajordene rant Lundebekken i sin tid sydover vest for fjellskrenten/høydedraget Venstøp-Mæla. I dag kan vi lett forestille oss vannets løp gjennom Lundedalen syd for Are Frodes vei og ned til Bakken og Hjellevannet. Bekken er nå borte lagt i rør under grasplener, ballbaner og asfalt. Før i tiden var dalen preget av strømmende vann i trange og åpne løp særlig i flomtiden. Det var kraftig frodighet med stor variasjon av planter og dyr – et idyllisk landskap.

Men, byen utvidet seg vestover mot Falkum og store inngrep og urban utnyttelse av Lundedalen ble konsekvensen. Veianlegg ble anlagt på tvers. Dalen ble også brukt til et betydelig søppeldeponi med dertil hørende uhumskheter.  Da dynga, som etter hvert strakte seg oppover det meste av dalen, skulle avvikles satte man fyr på det hele. Skadedyra som hadde bolig der, rømte fra sine bekvemmeligheter og spredte seg i bebyggelsen i nabolaget. Særlig ille var det med kakerlakker, de myldret fram over alt og søkte tilflukt i spiskammer, oppi bokser, sko og støvler der de mente å finne nye skjulesteder.  Helt fram til 2000-tallet måtte man fra tid til annen drive skadedyrsbekjempelse på Lundeskolene og under kjellergolv.  Kakerlakker er noen meget sta og seiglivede dyr, det skal de ha!

En oase
Lundedalen er for en oase i byen å regne der den ligger med sine grønne arealer sammenhengende gjennom byen. Gangveien i Lundedalen innbyr til en trafikksikker spasertur fra Blekebakkveien i syd til Gamlegrensa i nord (ca 1,8 km i luftlinje). På begge sider av gangveien ser vi en rekke bygg og institusjoner som grenser direkte til Lundedalen. Sydfra kan nevnes:

 • Berøa (nå The Way)
 • Prestegjordet videregående skole
 • Den gamle prestegården og Hauges Minde
 • Lunde barneskole
 • Hanken barnehage
 • Johannes kirkegård  (og tidl. Marensro skole og Lasarettet)
 • Betanien sykehus
 • Hjalmar Johansen statuen
 • Villa Fløyen  - et hus fra 1917-18, først bolig – senere møtelokaler og selskapslokaler.    
 • Tabernaklet – tidligere Odds Turnhall
 • Barneparkering
 • Skien sykehjem (nedlagt)
 • Lundedalen barnehage
 • Nordre Gravlund
 • Lekelandstomta (Lekeland er nedlagt)
 • Store Mæla
 • Gamlegrensa – Mæla ungdomsskole

Barn og unge i søndre bydel, Bakken og Falkum Syd, har kunnet benytte nedre del av gangveien til skoleanleggene på Lundetoppen. I og med Mæla ungdomsskole er faktisk hele strekningen gjennom Lundedalen blitt aktuell skolevei for en del av ungdommene som går der.

I dag er arealene i dalen velorganisert og fint vedlikeholdt.

Vi noterer at her ligger det fotballbinge, håndballbaner og andre arealer for ball-lek, bl. a. en liten golfbane. Lekeapparater har man hatt i Lundedalen helt fra 1950-tallet. Det har også vært trafikkskole og minigolfbane.

I boka "Best i vest FALKUM –en bydel i Skien", har Tor Kjetil Gardåsen flere skildringer av miljø og oppvekstforhold  på midten av 1950-tallet.  


Bilder

Store-Mæla Skiens forenede tobakksfabrikker Skien havn Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Stockmanngården Barnefigurer ved Ibsenparken Smieøya med Fløtermonumentet Fossiler på Kapitelberget Union Bruk ca. 1890 Kongelig besøk Papirtransport fra Skien Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Nedre Hjellegate Bryggevannet i vår tid Berggrunn etter breelv Bratsbergbanen Hjellevannet langs Eidet Spriten Falkumbrua Handelstorget anno 2010 Aasmund Olavsson Vinje Bakken sett fra Kjempa Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Bratsberg teglverk Klosterøya - gammelt og nytt Tunnel gjennom Klosterøya Fylkeshuset for Telemark Utover Skienselva Sondre Brekke Spritfabrikken Informasjonsplakater på Kapitelberget Bakkegata Laugstol i Døleviken Bukkholmen og Lagmannsskjæret Grava til Knud Ibsen Eidet og Bruene i Skien Storflom i Skien i 1860 Falkumlia bad lå her Foto av model av Skiens gamle kirke I Hjellen - på vei til Bakkestranda Handelstorget - en sosial møteplass Gammelt oversiktskart Fossiler på Kapitelberget Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Bakkestranda og Hjellevannet Unions første papirfabrikk Skienselva Øya Eidet i Skien sentrum Snipetorp - rehabilitering Fossiler på Kapitelberget Klosterfoss kraftstasjon Bakken og Bakkestranda Tyskernes stasjoner i byen Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Smieøya - papirfabrikken er fredet Berøa -The way Krig og tysk invasjon Telemarksbåtene Holen under Klosterfossen Tysk veisperring i Skien Minneparken: de falt i siste verdenskrig Gampedalen - opp fra Follestad Lundebekkens utløp Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Svartufs bru og tunnel Gimsøy kloster - tegning Kapitelberget - et 1000-årssted Flettverkshuset Bruene i Skien Fossiler på Kapitelberget Kryptkirken på Kapitelberget Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Telemarksgata i dag Snipetorp - Hotel Fønix Velkommen til parken Union - stort behov for råstoff Telemarksvassdraget Ikke all natur er borte på øya Gammelt kart over Skien sentrum vest Papirfabrikk nord på Klosterøya Borgestua Kleivbrua Vintervei Dibasgangen på Kapitelberget Krypten på Kapitelberget Kirken på Kapitelberget Et mulig byvåpen Nedre Elvegate Bukkerittet i Ibsenparken Telemarksgata før bybrannen Storflom i Skien 1860 Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Grava til Marichen Altenburg Ibsen Brua i Brekkeparken Krypten på Kapitelberget Gammelt jernbanespor til Skien G Diabasgangen på Kapitelberget Byens berggrunn Follestad ferjested Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Skiens først bysegl Steinøks oldtidsfunn ved Skien Fossil i fortau Skiltet på Bakkestranda Skien gamle kirke Skien sentrum Falkumbrua 1983 Fjellet ved Landmannstorget Skiens tollbod fra 1861 Falkumbrua 1983 Gimsøydaleren Klosterets båthavn engang Fontenen i Ibsenparken Bryggevannet i Skien Union Bruk på Smiøya i 1873 Skien kirke Klosterfossen på 1950-tallet Telemarkskanalen - informasjonsskilt Bunnen av bygryta Vannrennene gjennom Eidet Kleiva og Snipetorp Gammelt og kaldt spor fra Skien G Laugstol Bruk Eidet Handelstorget modell Bybrannen i 1886 Bygdetun Utsyn fra Kjempa bygdeborg Gullbrakteat Smieøya - inne på PM 5 Rest av kalkovn på Kapitelberget Veisperring i Rektor Ørnsgate Klosterfossen bygges Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Klatring på kryptkirken Fossiler i Kapitelberget Union - stor papirrull Gammelt kart over Skien sentrum øst Skien prestegård på Lundetoppen En ny start på Klosterøya Skiens sluser Gimsøy kloster 1830 Framme på Hakastein Skien sentrum - en oversikt Klosterfossen på 1950-tallet Diabasgang på Kapitelberget Erklæring! Bydelen Bakken Flettverkshuset Flommen i Skien ca 1840 Steinøksa Klostergata Gammelt kart over Skien sentrum Landsutstillingen 1991 Vannrennene gjennom Eidet Forvitring av sandstein på Kapitelberget Inn i en ny tid på Klosterøya Falkumbrua Restaurering av ruinene på Kapitelberget TA-bakken Papirmakulering på Union Historisk kart av adj. Jonas Hansen Industri og Klosterhagene i 1950 Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Flettverksthuset bilde 2 Flyfoto av Klosterøya Jubileum på museet Jernbanestasjonen på Nylende Fløtermonumentet Historisk kart over Bakken og Falkum Skiens indre havn i 1950 Laksefiske i bysentrum

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish