Hopp til hovedinnholdet

Lundedalen

Fra Århus- og Mælajordene rant Lundebekken i sin tid sydover vest for fjellskrenten/høydedraget Venstøp-Mæla. I dag kan vi lett forestille oss vannets løp gjennom Lundedalen syd for Are Frodes vei og ned til Bakken og Hjellevannet. Bekken er nå borte lagt i rør under grasplener, ballbaner og asfalt. Før i tiden var dalen preget av strømmende vann i trange og åpne løp særlig i flomtiden. Det var kraftig frodighet med stor variasjon av planter og dyr – et idyllisk landskap.

Men, byen utvidet seg vestover mot Falkum og store inngrep og urban utnyttelse av Lundedalen ble konsekvensen. Veianlegg ble anlagt på tvers. Dalen ble også brukt til et betydelig søppeldeponi med dertil hørende uhumskheter.  Da dynga, som etter hvert strakte seg oppover det meste av dalen, skulle avvikles satte man fyr på det hele. Skadedyra som hadde bolig der, rømte fra sine bekvemmeligheter og spredte seg i bebyggelsen i nabolaget. Særlig ille var det med kakerlakker, de myldret fram over alt og søkte tilflukt i spiskammer, oppi bokser, sko og støvler der de mente å finne nye skjulesteder.  Helt fram til 2000-tallet måtte man fra tid til annen drive skadedyrsbekjempelse på Lundeskolene og under kjellergolv.  Kakerlakker er noen meget sta og seiglivede dyr, det skal de ha!

En oase
Lundedalen er for en oase i byen å regne der den ligger med sine grønne arealer sammenhengende gjennom byen. Gangveien i Lundedalen innbyr til en trafikksikker spasertur fra Blekebakkveien i syd til Gamlegrensa i nord (ca 1,8 km i luftlinje). På begge sider av gangveien ser vi en rekke bygg og institusjoner som grenser direkte til Lundedalen. Sydfra kan nevnes:

 • Berøa (nå The Way)
 • Prestegjordet videregående skole
 • Den gamle prestegården og Hauges Minde
 • Lunde barneskole
 • Hanken barnehage
 • Johannes kirkegård  (og tidl. Marensro skole og Lasarettet)
 • Betanien sykehus
 • Hjalmar Johansen statuen
 • Villa Fløyen  - et hus fra 1917-18, først bolig – senere møtelokaler og selskapslokaler.    
 • Tabernaklet – tidligere Odds Turnhall
 • Barneparkering
 • Skien sykehjem (nedlagt)
 • Lundedalen barnehage
 • Nordre Gravlund
 • Lekelandstomta (Lekeland er nedlagt)
 • Store Mæla
 • Gamlegrensa – Mæla ungdomsskole

Barn og unge i søndre bydel, Bakken og Falkum Syd, har kunnet benytte nedre del av gangveien til skoleanleggene på Lundetoppen. I og med Mæla ungdomsskole er faktisk hele strekningen gjennom Lundedalen blitt aktuell skolevei for en del av ungdommene som går der.

I dag er arealene i dalen velorganisert og fint vedlikeholdt.

Vi noterer at her ligger det fotballbinge, håndballbaner og andre arealer for ball-lek, bl. a. en liten golfbane. Lekeapparater har man hatt i Lundedalen helt fra 1950-tallet. Det har også vært trafikkskole og minigolfbane.

I boka "Best i vest FALKUM –en bydel i Skien", har Tor Kjetil Gardåsen flere skildringer av miljø og oppvekstforhold  på midten av 1950-tallet.  


Bilder

Bakken sett fra Kjempa Eidet og Bruene i Skien Klosterfossen på 1950-tallet Inn i en ny tid på Klosterøya Kleivbrua Skiltet på Bakkestranda Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Kapitelberget - et 1000-årssted Fossiler på Kapitelberget Forvitring av sandstein på Kapitelberget Laugstol Bruk Framme på Hakastein Follestad ferjested Flyfoto av Klosterøya Papirtransport fra Skien Diabasgang på Kapitelberget Gammelt jernbanespor til Skien G Store-Mæla Grava til Marichen Altenburg Ibsen Bratsberg teglverk Nedre Elvegate Falkumbrua Telemarksvassdraget Borgestua Handelstorget anno 2010 Tunnel gjennom Klosterøya Bakkestranda og Hjellevannet Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Nedre Hjellegate Utsyn fra Kjempa bygdeborg Union - stort behov for råstoff Skiens forenede tobakksfabrikker Barnefigurer ved Ibsenparken Bygdetun Kleiva og Snipetorp Krypten på Kapitelberget Union Bruk ca. 1890 Skienselva Skiens sluser Skiens tollbod fra 1861 Sondre Brekke Union Bruk på Smiøya i 1873 Gampedalen - opp fra Follestad Storflom i Skien 1860 Aasmund Olavsson Vinje Gammelt og kaldt spor fra Skien G Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Skien sentrum Øya Eidet i Skien sentrum Flettverkshuset Holen under Klosterfossen Laksefiske i bysentrum Restaurering av ruinene på Kapitelberget Industri og Klosterhagene i 1950 Bryggevannet i vår tid Fossiler på Kapitelberget Papirmakulering på Union Skien prestegård på Lundetoppen Skien havn Vannrennene gjennom Eidet Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Laugstol i Døleviken Tyskernes stasjoner i byen Lundebekkens utløp Byens berggrunn Gimsøydaleren Klatring på kryptkirken Veisperring i Rektor Ørnsgate Erklæring! Fontenen i Ibsenparken Fossiler i Kapitelberget Telemarksbåtene Bukkerittet i Ibsenparken Berøa -The way Historisk kart over Bakken og Falkum Jubileum på museet Velkommen til parken Skien gamle kirke Falkumlia bad lå her Fossiler på Kapitelberget Bybrannen i 1886 Klosterøya - gammelt og nytt Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Tysk veisperring i Skien Skiens først bysegl Fjellet ved Landmannstorget Utover Skienselva Telemarksgata i dag Flettverksthuset bilde 2 Et mulig byvåpen Krypten på Kapitelberget Klosterøya - ny virksomhet rykker inn En ny start på Klosterøya Krig og tysk invasjon Handelstorget modell Storflom i Skien i 1860 Bruene i Skien Klosterets båthavn engang Steinøksa Union - stor papirrull Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Diabasgangen på Kapitelberget Gammelt oversiktskart Svartufs bru og tunnel Falkumbrua Kryptkirken på Kapitelberget Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Unions første papirfabrikk Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Gimsøy kloster 1830 Bunnen av bygryta Stockmanngården Skien sentrum - en oversikt Bydelen Bakken Kirken på Kapitelberget Foto av model av Skiens gamle kirke Telemarksgata før bybrannen Klosterfoss kraftstasjon Informasjonsplakater på Kapitelberget Historisk kart av adj. Jonas Hansen Minneparken: de falt i siste verdenskrig I Hjellen - på vei til Bakkestranda Kongelig besøk Hjellevannet langs Eidet Fløtermonumentet Fossiler på Kapitelberget Laugstol Bruk - vekst og utvikling Spritfabrikken Falkumbrua 1983 Fylkeshuset for Telemark Klosterfossen på 1950-tallet Snipetorp - Hotel Fønix Vintervei Steinøks oldtidsfunn ved Skien Gammelt kart over Skien sentrum øst Bukkholmen og Lagmannsskjæret Smieøya med Fløtermonumentet Klostergata Landsutstillingen 1991 Brua i Brekkeparken Dibasgangen på Kapitelberget Handelstorget - en sosial møteplass Papirfabrikk nord på Klosterøya Flettverkshuset Smieøya - inne på PM 5 Gammelt kart over Skien sentrum Skiens indre havn i 1950 Flommen i Skien ca 1840 Snipetorp - rehabilitering Berggrunn etter breelv Spriten Klosterfossen bygges Gimsøy kloster - tegning Falkumbrua 1983 Rest av kalkovn på Kapitelberget Vannrennene gjennom Eidet Smieøya - papirfabrikken er fredet Jernbanestasjonen på Nylende Grava til Knud Ibsen Gammelt kart over Skien sentrum vest Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Skien kirke Gullbrakteat Bakkegata Bakken og Bakkestranda TA-bakken Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Telemarkskanalen - informasjonsskilt Bryggevannet i Skien Bratsbergbanen Fossil i fortau Eidet

Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Sentrum? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish