Hopp til hovedinnholdet

Åfallsås

Spennende ertsgang i forkastningssone.

Åfallås ligger mellom Haugmobekken og Moelva rett nord for motorsportområdet ved Ekornrød. Forekomst av kvarts og svovelkis funnet i 1843 av Jacob Larsen og flåtemann Ame Hansen fra Skien .
Parallellt med utviklingen av et industrisamfunn i siste halvdel av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900, oppstod iherdig leting etter metaller - ikke så rart - ei heller var det underlig at folk i vårt distrikt, med vår mangfoldige geologi, ble ansporet av jakten på bergets mulige verdier. Det ble hakket og gravd, skjerpet og mutet(tatt ut rettigheter) over store deler av distriktet. På ny, i dette århundret, er interessen for å lete seg fram til mineraler som kan være drivverdige, våknet.

Håp om utbytte!

Skjerpingen i Åfallås er et godt eksempel fra 100 til 150 år siden. Resultatet av anstrengelsene den gang var også ganske typisk: Litt gull og sølv er registrert i den 6 m lange, 2-3 m brede og 4-5 m dype synken. Men det gav ingen rikdom. Det ble også i sin tid lett etter mineraler ved Meiseholtet på østsida av Moelva ved Flittig. Dette stod Fossum Jernverk for fra 1798. Man fant bl.a. magnetitt og ilmenitt i 4-5 synker. Disse synkene er nå delvis gjenrast. 

Gull og sølv?

Hans Olav Larsen gir oss følgende informasjon i hans hefte Gruver og skjerp i Skien: "Jacob Larsen og flåtemann Ame Hansen fra Skien sammen med medinteressenter Karl Hansen Skjelbred og Hans Abraham Hansen Bakkane fra Solum mente å ha oppdaget en "Bjerganvisning på Sølv eller annen Erts der tillige inneholder GuIdkis".
Muting.

Mutningen ble opprettholdt i 1852, og det ble da opplyst at forekomsten var funnet av Ame Hansen Hentie, Hans Kittilsen Suttervigen, Jacob Pedersen Blegebakken og Jens Halvorsen Delsdalen. Sistnevnte solgte imidlertid sin 1/4-part til Arne Hansen Hentie samme år, slik at denne ble sittende med halvparten av eierskapet. Endel arbeid ble antagelig foretatt i skjerpet i 1840- og 1850-årene. Forekomsten ble mutet av O. Langerud i 1906 og av T. K. Lindheim (Gvarv) i 1911. Sistnevnte arbeidet sommeren 1913 tilsammen 40 dagsverk i skjerpet. Malmen ble da oppgitt å holde for 4 1/2 shillings i gull og 8 shillings i sølv pr. tonn. Skjerpet består idag av en vannfylt synk, 6 lang i retning Ø-V, 2 - 3 m bred og 4 - 5 m dyp."  (erts=tungmetallholdige mineraler -  her hydrotermale bergarter avsatt i sprekker i berget).
Om geologien
Geologien er i følge A.O. Larsen ringerikesandstein. I avsnitt om Kongsbergsølvet finner vi følgende informasjon i boka "Landet blir til" s.290:
"Kalkspatårer og sølv er utfelt fra hydrotermale løsninger aktivisert under perioden med riftdannelse og magmatisk aktivite i Oslofeltet. Sølvet er trolig utkrystallisert ved 250 - 300 grader C på 3-4 kilometer dyp. Hovedmengden av sølv opptrer gedigent. Storparten ble funnet som såkalt fyllingssølv: gjenfylling mellom kalkspat og kvarts. I druser (hulrom) ble det funnet trådsølv og sølvkrystaller. 
Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg har en berømt samling av sølvstuffer. Sølvet inneholder vanligvis ca. en vektprosen kvikksølv og ca. 0,1 prosent antimon. I enkelte årer inneholdt det gedigne sølvet noe gull. Kalkspatårene inneholdt også mindre mengder av andre sølvmineraler, særlig sølvglans (argentitt), og et stort antall andre mineraler, noen i fine krystaller"


Bilder

Skrehelle - utsyn nordøstover Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Merket sti gjennom Gunnborgdalen Blåfjell - fjellhuken Løbergveien - trivelig motiv Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Fin turvei - før mye slit Ringerike-sandstein Rustaden Fløtterød - rester etter planterøtter Skrehelle - vinter i anmarsj Vi ser mot Rustan Gamleveien - vekslende lende Utsyn fra Kreppa Grunnmur blokker fra Skrehelle Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Frodighet i Setermarka IF Ørns skiarena Jønnevald rutebilanlegg Søgårdseter idag Studier i naturreservatet Nesten oppe Kulturlandskapet på Gaupåsen Blåfjell - varden Skifjell store Drikkevann Høgås sanatorium Gaupåsen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Tynt jordlag på Gaupåsen Hvitveis Rombeporfyr Naturreservatet Gunnborgdalen Fiskebekken Konglomerat Idrett i marka Fløtterød - sandstein Røyser langs gammel allfarvei Navn og kjære turmål i Setermarka Kikuthytta Maria Nøkleblom (Primula Veris) Soleihov eller bekkeblom Utenfor stiene Utmark Rustankollen Over Siljan langs gamleveien Fløtterød Rydningsrøyser Flott beitemark Ørkensandstein på Fløtterød Forstenet sandstrand Tyrihjelmplakat Meitjern ved Heivannet Skrehellevarden Fjelldalen og Skrehelle Høstetre ved Kleven Langerød Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Rasteplass på Fiskeåsen Vårerteknapp Kleven Skogstorkenebb Skilting og merking Gammel allfarvei Futebolig - Modammen Modammen Skrehelle Skilt til Gunnborgdalen Skrehelle - mot- og medbakke Bever på ferde Gunnborgdalen naturreservat Gaupåsen Vårtegn Frodighet i Setermarka Forlatte plasser Velkommen til Gaupåsen Artsmangfold Basalt i Gunnborgdalen Usikt fra Rustankollen Myske og vårerteknapp Modammen - terrasser Blåveis og hvitveis Fra Magan og inn i setermarka Hvitveis i setermarka Skrehellevarden Naturlig nedbryting Blomst i Gunnborgdalen Kulturlandskap Semseter Naturstein til grunnmurer Jarsengs løypenett Basalt i Gunnborgdalen Småbruk og plasser Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Står for fall Skilting, merking og turkart Maria Nøkkelblomst Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Båserud ved Hørta om vinteren Varmekjære lauvtrær Bebyggelse og grender Lind i Gunnborgdalen Tursti med utsikt Normarkitt Vi har dratt hjem Seterdrift Havet har hatt strand her Småbruket Gaupåsen Skrehelle sett sydfra Gamlestulen Utfartssted til Søgårdseter Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Hørta Bygdeveiene Det var en gang.... Ruin etter plass - ny hytte Bygdevei i kulturlandskap Skifjellhytta Heivannet - en gammel grense mot Siljan Blåveis i Gunnborgdalen God skilting - TTF Gamveienskilt ved Fiskebekken Blåveis i Østmarka Informasjonstavle ved Lensmannseter Basalt i Østmarka Gamleveien nær Meitjern Nesten oppe på Skrehelle Forlatte plasser Fugleliv i Gunnborgdalen Vinterskog i Østmarka Kart over gamleveien Løbergveien - trivelig motiv Jarseng sportstue Fioler i Gunnborgdalen En kullbunn

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish