Hopp til hovedinnholdet

Gåshølen

(Foto: Gåshølen speiderhytte anno 2010)

Elva og hølen

Som et utvekst eller "brokk" på Åselva fra Slettevannet ligger en høl. En utvidelse av vannflaten som gir stille og rolig vann i evje - en flott biotop med et trivelig navn, Gåshølen. På begge sider av elva ligger plasser som kan skrive sin beboerhistorie tilbaket til 16-1700-tallet. Hølen har altså gitt navn til plassene. Mest kjent er Nordre Gåshølen plassen nord og øst for hølen.

Speidereldorado
Jordveien som i sin tid ble ryddet og dyrket her, var noe bakket og skrånet ut mot elva, men i dag er området tilgrodd med skog. Den gamle boplassen ble i 1946 gitt til disposisjon for speiderne i 2. Gjerpen tropp. Fra samme tidspunkt opphørte gådsdriften. Fortsatt har speiderne virksomhet her, og mange er dem som har rike barne- og ungdomsopplevelser fra natur- og speiderfellseskapet på dette stedet.

Historie
I 1887 solgte selveier Lars Skyer det lille bruket til Løvenskiold-Fossum som fortsatt står som eier. Etter 1887 har det bodd mange skogsarbeider og leilendinger på bruket helt fram til 1946. Huset har fra da av, som nevnt, fungert som speiderhytte i avtale med L.Løvenskiold
Speiderminne. kretsleiren i 1958
Den store og minnerike begivenheten for mange smågutter var speiderkretsleiren i 1958 som ble arrangert på jordene her. Den markerte 40-års jubileum for Telemark krets av Norsk speidergutt forbund med kretsleder og prest i Gjerpen, Finn Kvarving, i spissen. Det var mange mennesker som kan bevitne planting av jubileumstreet og ikke minst fyrverkeriet. På myke pinner stod rakettene "oppmasjert"  stukket i bakken. Festet var godt for da det hele var fyrt av slapp de ikke taket og sakte bøyde derfor skytset seg og truet tilskuerskaren som bøyde seg ned for trusselen som ventet. Rakettene løsnet fra moder jords grep og for med hyl og hvin for de over over hodene på forsamlingen. Det som salutten ikke dekket i høyden, tok den altså igjen i bredden; - en verdig og spennende forestilling!  

Og så bodde man her på jordene i hustelt, pyramidetelt, kokegroper, selvlagede tårn og portaler på speidervis i ei uke. Fotballturnering i søle og gjørme og latrinen som falt sammen da bruken blei for tung og for voldsom, hørte til samtaleemnene. Konstruktøren fikk sitt pass påskrevet. Latter og sang og primitivt matstell var ingredienser i leirlivet som så hver kveld tonet seg ut ved bålet, speilet i den mørke hølen i sene kveldstimer.


Bilder

Hørta Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Gamlestulen Blåfjell - varden Modammen Utenfor stiene IF Ørns skiarena Skifjellhytta Skogstorkenebb Bever på ferde Fugleliv i Gunnborgdalen Fjelldalen og Skrehelle Langerød Over Siljan langs gamleveien Vårtegn Utmark Søgårdseter idag Kikuthytta Informasjonstavle ved Lensmannseter Røyser langs gammel allfarvei Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Skrehelle - mot- og medbakke Naturreservatet Gunnborgdalen Tyrihjelmplakat Fløtterød Grunnmur blokker fra Skrehelle Forstenet sandstrand Nesten oppe Meitjern ved Heivannet Småbruket Gaupåsen Rydningsrøyser Skrehellevarden Vi har dratt hjem Skrehelle - utsyn nordøstover Blomst i Gunnborgdalen Står for fall Høstetre ved Kleven Varmekjære lauvtrær Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Kart over gamleveien Jønnevald rutebilanlegg Basalt i Østmarka Småbruk og plasser Løbergveien - trivelig motiv Basalt i Gunnborgdalen Konglomerat Naturlig nedbryting Bebyggelse og grender Frodighet i Setermarka Havet har hatt strand her Blåveis i Østmarka Velkommen til Gaupåsen Gamleveien nær Meitjern Rustaden Forlatte plasser Blåfjell - fjellhuken Bygdevei i kulturlandskap Heivannet - en gammel grense mot Siljan Fiskebekken Gamleveien - vekslende lende Basalt i Gunnborgdalen Vinterskog i Østmarka Tynt jordlag på Gaupåsen Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Lind i Gunnborgdalen Fra Magan og inn i setermarka Skilting og merking Hvitveis i setermarka Futebolig - Modammen Jarseng sportstue Skifjell store Skilt til Gunnborgdalen Ringerike-sandstein Naturstein til grunnmurer Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Semseter Løbergveien - trivelig motiv Skilting, merking og turkart Hakkespetthull Flott beitemark Rustankollen Gammel allfarvei Bygdeveiene Kleven Artsmangfold Skrehelle Myske og vårerteknapp Rombeporfyr Utfartssted til Søgårdseter Skrehellevarden Maria Nøkkelblomst Ruin etter plass - ny hytte Utsyn fra Kreppa Fløtterød - rester etter planterøtter Idrett i marka Blåveis i Gunnborgdalen Skrehelle sett sydfra Modammen - terrasser En kullbunn Sykkel- eller biltur i Østmarka? Ørkensandstein på Fløtterød Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Usikt fra Rustankollen Vi ser mot Rustan Vårerteknapp Nesten oppe på Skrehelle Seterdrift Soleihov eller bekkeblom Fioler i Gunnborgdalen Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Navn og kjære turmål i Setermarka Skrehelle - vinter i anmarsj Forlatte plasser Gamveienskilt ved Fiskebekken Tursti med utsikt Frodighet i Setermarka Kulturlandskap Gaupåsen Blåveis og hvitveis Drikkevann Rasteplass på Fiskeåsen Fløtterød - sandstein Gunnborgdalen naturreservat Båserud ved Hørta om vinteren Normarkitt Kulturlandskapet på Gaupåsen Det var en gang.... Hvitveis Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Høgås sanatorium God skilting - TTF Gaupåsen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Studier i naturreservatet Jarsengs løypenett Merket sti gjennom Gunnborgdalen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish