Hopp til hovedinnholdet

Gåshølen

(Foto: Gåshølen speiderhytte anno 2010)

Elva og hølen

Som et utvekst eller "brokk" på Åselva fra Slettevannet ligger en høl. En utvidelse av vannflaten som gir stille og rolig vann i evje - en flott biotop med et trivelig navn, Gåshølen. På begge sider av elva ligger plasser som kan skrive sin beboerhistorie tilbaket til 16-1700-tallet. Hølen har altså gitt navn til plassene. Mest kjent er Nordre Gåshølen plassen nord og øst for hølen.

Speidereldorado
Jordveien som i sin tid ble ryddet og dyrket her, var noe bakket og skrånet ut mot elva, men i dag er området tilgrodd med skog. Den gamle boplassen ble i 1946 gitt til disposisjon for speiderne i 2. Gjerpen tropp. Fra samme tidspunkt opphørte gådsdriften. Fortsatt har speiderne virksomhet her, og mange er dem som har rike barne- og ungdomsopplevelser fra natur- og speiderfellseskapet på dette stedet.

Historie
I 1887 solgte selveier Lars Skyer det lille bruket til Løvenskiold-Fossum som fortsatt står som eier. Etter 1887 har det bodd mange skogsarbeider og leilendinger på bruket helt fram til 1946. Huset har fra da av, som nevnt, fungert som speiderhytte i avtale med L.Løvenskiold
Speiderminne. kretsleiren i 1958
Den store og minnerike begivenheten for mange smågutter var speiderkretsleiren i 1958 som ble arrangert på jordene her. Den markerte 40-års jubileum for Telemark krets av Norsk speidergutt forbund med kretsleder og prest i Gjerpen, Finn Kvarving, i spissen. Det var mange mennesker som kan bevitne planting av jubileumstreet og ikke minst fyrverkeriet. På myke pinner stod rakettene "oppmasjert"  stukket i bakken. Festet var godt for da det hele var fyrt av slapp de ikke taket og sakte bøyde derfor skytset seg og truet tilskuerskaren som bøyde seg ned for trusselen som ventet. Rakettene løsnet fra moder jords grep og for med hyl og hvin for de over over hodene på forsamlingen. Det som salutten ikke dekket i høyden, tok den altså igjen i bredden; - en verdig og spennende forestilling!  

Og så bodde man her på jordene i hustelt, pyramidetelt, kokegroper, selvlagede tårn og portaler på speidervis i ei uke. Fotballturnering i søle og gjørme og latrinen som falt sammen da bruken blei for tung og for voldsom, hørte til samtaleemnene. Konstruktøren fikk sitt pass påskrevet. Latter og sang og primitivt matstell var ingredienser i leirlivet som så hver kveld tonet seg ut ved bålet, speilet i den mørke hølen i sene kveldstimer.


Bilder

Maria Nøkleblom (Primula Veris) Lind i Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Rasteplass på Fiskeåsen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Modammen - terrasser Skilt til Gunnborgdalen Skogstorkenebb Usikt fra Rustankollen Vi ser mot Rustan Skrehellevarden Hvitveis i setermarka Utfartssted til Søgårdseter Rustaden Hørta Kleven Bever på ferde Basalt i Gunnborgdalen Vårerteknapp Bygdevei i kulturlandskap Velkommen til Gaupåsen Forstenet sandstrand Jarsengs løypenett Flott beitemark Navn og kjære turmål i Setermarka Normarkitt Blåveis i Østmarka Ruin etter plass - ny hytte Naturreservatet Gunnborgdalen Studier i naturreservatet Skrehellevarden Gammel allfarvei Skrehelle sett sydfra Soleihov eller bekkeblom Skrehelle - mot- og medbakke Ørkensandstein på Fløtterød Blåveis i Gunnborgdalen Fin turvei - før mye slit Kikuthytta Naturlig nedbryting Tyrihjelmplakat Rydningsrøyser Skilting, merking og turkart Basalt i Østmarka Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Tynt jordlag på Gaupåsen Gamleveien - vekslende lende Fjelldalen og Skrehelle Utenfor stiene Nesten oppe Semseter Ringerike-sandstein Skifjell store Jarseng sportstue Blåveis og hvitveis Skrehelle Hakkespetthull Frodighet i Setermarka Myske og vårerteknapp Meitjern ved Heivannet God skilting - TTF Røyser langs gammel allfarvei Vi har dratt hjem Gamlestulen Bebyggelse og grender Fløtterød - rester etter planterøtter Gamleveien nær Meitjern Modammen Forlatte plasser Utmark Blomst i Gunnborgdalen Over Siljan langs gamleveien Nesten oppe på Skrehelle Skilting og merking Informasjonstavle ved Lensmannseter Rombeporfyr Løbergveien - trivelig motiv Forlatte plasser Heivannet - en gammel grense mot Siljan Seterdrift Står for fall Søgårdseter idag Drikkevann Havet har hatt strand her Grunnmur blokker fra Skrehelle Rustankollen Vinterskog i Østmarka Kulturlandskap Høgås sanatorium Artsmangfold Bygdeveiene Fioler i Gunnborgdalen Jønnevald rutebilanlegg Langerød Fløtterød Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Basalt i Gunnborgdalen Båserud ved Hørta om vinteren En kullbunn Naturstein til grunnmurer Maria Nøkkelblomst Utsyn fra Kreppa Fugleliv i Gunnborgdalen Vårtegn Løbergveien - trivelig motiv Frodighet i Setermarka Småbruket Gaupåsen Hvitveis Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Skrehelle - vinter i anmarsj Skrehelle - utsyn nordøstover Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Merket sti gjennom Gunnborgdalen Fra Magan og inn i setermarka Fløtterød - sandstein Gamveienskilt ved Fiskebekken Konglomerat Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Kart over gamleveien Gunnborgdalen naturreservat Høstetre ved Kleven Småbruk og plasser Blåfjell - varden IF Ørns skiarena Idrett i marka Tursti med utsikt Gaupåsen Gaupåsen Blåfjell - fjellhuken Skifjellhytta Futebolig - Modammen Fiskebekken Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Varmekjære lauvtrær

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish