Hopp til hovedinnholdet

Gåshølen

(Foto: Gåshølen speiderhytte anno 2010)

Elva og hølen

Som et utvekst eller "brokk" på Åselva fra Slettevannet ligger en høl. En utvidelse av vannflaten som gir stille og rolig vann i evje - en flott biotop med et trivelig navn, Gåshølen. På begge sider av elva ligger plasser som kan skrive sin beboerhistorie tilbaket til 16-1700-tallet. Hølen har altså gitt navn til plassene. Mest kjent er Nordre Gåshølen plassen nord og øst for hølen.

Speidereldorado
Jordveien som i sin tid ble ryddet og dyrket her, var noe bakket og skrånet ut mot elva, men i dag er området tilgrodd med skog. Den gamle boplassen ble i 1946 gitt til disposisjon for speiderne i 2. Gjerpen tropp. Fra samme tidspunkt opphørte gådsdriften. Fortsatt har speiderne virksomhet her, og mange er dem som har rike barne- og ungdomsopplevelser fra natur- og speiderfellseskapet på dette stedet.

Historie
I 1887 solgte selveier Lars Skyer det lille bruket til Løvenskiold-Fossum som fortsatt står som eier. Etter 1887 har det bodd mange skogsarbeider og leilendinger på bruket helt fram til 1946. Huset har fra da av, som nevnt, fungert som speiderhytte i avtale med L.Løvenskiold
Speiderminne. kretsleiren i 1958
Den store og minnerike begivenheten for mange smågutter var speiderkretsleiren i 1958 som ble arrangert på jordene her. Den markerte 40-års jubileum for Telemark krets av Norsk speidergutt forbund med kretsleder og prest i Gjerpen, Finn Kvarving, i spissen. Det var mange mennesker som kan bevitne planting av jubileumstreet og ikke minst fyrverkeriet. På myke pinner stod rakettene "oppmasjert"  stukket i bakken. Festet var godt for da det hele var fyrt av slapp de ikke taket og sakte bøyde derfor skytset seg og truet tilskuerskaren som bøyde seg ned for trusselen som ventet. Rakettene løsnet fra moder jords grep og for med hyl og hvin for de over over hodene på forsamlingen. Det som salutten ikke dekket i høyden, tok den altså igjen i bredden; - en verdig og spennende forestilling!  

Og så bodde man her på jordene i hustelt, pyramidetelt, kokegroper, selvlagede tårn og portaler på speidervis i ei uke. Fotballturnering i søle og gjørme og latrinen som falt sammen da bruken blei for tung og for voldsom, hørte til samtaleemnene. Konstruktøren fikk sitt pass påskrevet. Latter og sang og primitivt matstell var ingredienser i leirlivet som så hver kveld tonet seg ut ved bålet, speilet i den mørke hølen i sene kveldstimer.


Bilder

Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Navn og kjære turmål i Setermarka Informasjonstavle ved Lensmannseter Skrehelle - mot- og medbakke Rydningsrøyser Ruin etter plass - ny hytte Løbergveien - trivelig motiv Hakkespetthull Forstenet sandstrand Maria Nøkkelblomst Usikt fra Rustankollen Skifjellhytta Semseter Havet har hatt strand her Frodighet i Setermarka Hørta Bygdevei i kulturlandskap Rustaden Kikuthytta Småbruket Gaupåsen Soleihov eller bekkeblom Gunnborgdalen naturreservat Skogstorkenebb Blåveis og hvitveis Forlatte plasser Kulturlandskapet på Gaupåsen Fiskebekken Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Hvitveis i setermarka Konglomerat Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Vi ser mot Rustan Naturreservatet Gunnborgdalen Fløtterød Blomst i Gunnborgdalen Vårtegn Artsmangfold Bebyggelse og grender Nesten oppe på Skrehelle Meitjern ved Heivannet En kullbunn IF Ørns skiarena Tyrihjelmplakat Båserud ved Hørta om vinteren Blåveis i Gunnborgdalen Blåfjell - varden Merket sti gjennom Gunnborgdalen Står for fall Fioler i Gunnborgdalen Basalt i Gunnborgdalen Rustankollen Vårerteknapp Gamleveien - vekslende lende Røyser langs gammel allfarvei Naturstein til grunnmurer Fløtterød - rester etter planterøtter Rasteplass på Fiskeåsen Drikkevann Blåveis i Østmarka Gamleveien nær Meitjern Skrehelle - utsyn nordøstover Vi har dratt hjem Gamlestulen Modammen Ørkensandstein på Fløtterød Naturlig nedbryting Søgårdseter idag Fløtterød - sandstein Jønnevald rutebilanlegg Gamveienskilt ved Fiskebekken Kleven Skifjell store Lind i Gunnborgdalen Fjelldalen og Skrehelle Jarseng sportstue Tursti med utsikt Kart over gamleveien Bygdeveiene God skilting - TTF Vinterskog i Østmarka Forlatte plasser Flott beitemark Utmark Modammen - terrasser Jarsengs løypenett Skilting, merking og turkart Hvitveis Skrehellevarden Skilting og merking Heivannet - en gammel grense mot Siljan Løbergveien - trivelig motiv Basalt i Østmarka Skilt til Gunnborgdalen Bever på ferde Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Maria Nøkleblom (Primula Veris) Futebolig - Modammen Gaupåsen Seterdrift Nesten oppe Velkommen til Gaupåsen Myske og vårerteknapp Gammel allfarvei Kulturlandskap Høgås sanatorium Normarkitt Skrehellevarden Fra Magan og inn i setermarka Gaupåsen Over Siljan langs gamleveien Fin turvei - før mye slit Utsyn fra Kreppa Ringerike-sandstein Skrehelle Utenfor stiene Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Studier i naturreservatet Varmekjære lauvtrær Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Grunnmur blokker fra Skrehelle Langerød Tynt jordlag på Gaupåsen Blåfjell - fjellhuken Idrett i marka Frodighet i Setermarka Sykkel- eller biltur i Østmarka? Skrehelle sett sydfra Småbruk og plasser Høstetre ved Kleven Utfartssted til Søgårdseter Rombeporfyr Skrehelle - vinter i anmarsj Basalt i Gunnborgdalen Fugleliv i Gunnborgdalen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish