Hopp til hovedinnholdet

Gåshølen

(Foto: Gåshølen speiderhytte anno 2010)

Elva og hølen

Som et utvekst eller "brokk" på Åselva fra Slettevannet ligger en høl. En utvidelse av vannflaten som gir stille og rolig vann i evje - en flott biotop med et trivelig navn, Gåshølen. På begge sider av elva ligger plasser som kan skrive sin beboerhistorie tilbaket til 16-1700-tallet. Hølen har altså gitt navn til plassene. Mest kjent er Nordre Gåshølen plassen nord og øst for hølen.

Speidereldorado
Jordveien som i sin tid ble ryddet og dyrket her, var noe bakket og skrånet ut mot elva, men i dag er området tilgrodd med skog. Den gamle boplassen ble i 1946 gitt til disposisjon for speiderne i 2. Gjerpen tropp. Fra samme tidspunkt opphørte gådsdriften. Fortsatt har speiderne virksomhet her, og mange er dem som har rike barne- og ungdomsopplevelser fra natur- og speiderfellseskapet på dette stedet.

Historie
I 1887 solgte selveier Lars Skyer det lille bruket til Løvenskiold-Fossum som fortsatt står som eier. Etter 1887 har det bodd mange skogsarbeider og leilendinger på bruket helt fram til 1946. Huset har fra da av, som nevnt, fungert som speiderhytte i avtale med L.Løvenskiold
Speiderminne. kretsleiren i 1958
Den store og minnerike begivenheten for mange smågutter var speiderkretsleiren i 1958 som ble arrangert på jordene her. Den markerte 40-års jubileum for Telemark krets av Norsk speidergutt forbund med kretsleder og prest i Gjerpen, Finn Kvarving, i spissen. Det var mange mennesker som kan bevitne planting av jubileumstreet og ikke minst fyrverkeriet. På myke pinner stod rakettene "oppmasjert"  stukket i bakken. Festet var godt for da det hele var fyrt av slapp de ikke taket og sakte bøyde derfor skytset seg og truet tilskuerskaren som bøyde seg ned for trusselen som ventet. Rakettene løsnet fra moder jords grep og for med hyl og hvin for de over over hodene på forsamlingen. Det som salutten ikke dekket i høyden, tok den altså igjen i bredden; - en verdig og spennende forestilling!  

Og så bodde man her på jordene i hustelt, pyramidetelt, kokegroper, selvlagede tårn og portaler på speidervis i ei uke. Fotballturnering i søle og gjørme og latrinen som falt sammen da bruken blei for tung og for voldsom, hørte til samtaleemnene. Konstruktøren fikk sitt pass påskrevet. Latter og sang og primitivt matstell var ingredienser i leirlivet som så hver kveld tonet seg ut ved bålet, speilet i den mørke hølen i sene kveldstimer.


Bilder

Småbruk og plasser Nesten oppe på Skrehelle Skrehelle sett sydfra Drikkevann Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Fioler i Gunnborgdalen Grunnmur blokker fra Skrehelle Semseter Fjelldalen og Skrehelle Blåveis i Østmarka Rasteplass på Fiskeåsen Tyrihjelmplakat Jønnevald rutebilanlegg Kleven Modammen - terrasser Skifjellhytta Gaupåsen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Skilting og merking Maria Nøkkelblomst Bever på ferde Fugleliv i Gunnborgdalen Rombeporfyr Futebolig - Modammen Vi har dratt hjem Gammel allfarvei Forlatte plasser Løbergveien - trivelig motiv Flott beitemark Seterdrift Søgårdseter idag Rustankollen Usikt fra Rustankollen Utmark Skrehelle - utsyn nordøstover Gunnborgdalen naturreservat Kart over gamleveien Maria Nøkleblom (Primula Veris) Nesten oppe Fra Magan og inn i setermarka Vi ser mot Rustan Ringerike-sandstein Idrett i marka Studier i naturreservatet Heivannet - en gammel grense mot Siljan Skogstorkenebb Varmekjære lauvtrær Blåfjell - fjellhuken Røyser langs gammel allfarvei Bygdeveiene Båserud ved Hørta om vinteren En kullbunn Hvitveis i setermarka Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Kikuthytta Småbruket Gaupåsen Tursti med utsikt Fløtterød - sandstein Kulturlandskap Naturreservatet Gunnborgdalen Ørkensandstein på Fløtterød Blåfjell - varden Vårtegn Gamveienskilt ved Fiskebekken Skifjell store Soleihov eller bekkeblom Naturlig nedbryting Naturstein til grunnmurer Høgås sanatorium IF Ørns skiarena Merket sti gjennom Gunnborgdalen Fin turvei - før mye slit Bebyggelse og grender Høstetre ved Kleven Lind i Gunnborgdalen Basalt i Gunnborgdalen Basalt i Gunnborgdalen Forlatte plasser Blomst i Gunnborgdalen Basalt i Østmarka Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Blåveis i Gunnborgdalen Artsmangfold Tynt jordlag på Gaupåsen Skilting, merking og turkart Skrehelle Hørta Vårerteknapp Gamleveien - vekslende lende Frodighet i Setermarka Jarsengs løypenett Rustaden Informasjonstavle ved Lensmannseter God skilting - TTF Forstenet sandstrand Gamlestulen Fløtterød - rester etter planterøtter Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Skrehelle - vinter i anmarsj Står for fall Blåveis og hvitveis Bygdevei i kulturlandskap Velkommen til Gaupåsen Langerød Frodighet i Setermarka Utsyn fra Kreppa Kulturlandskapet på Gaupåsen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Fiskebekken Over Siljan langs gamleveien Myske og vårerteknapp Utenfor stiene Skrehellevarden Rydningsrøyser Hvitveis Navn og kjære turmål i Setermarka Normarkitt Skilt til Gunnborgdalen Utfartssted til Søgårdseter Vinterskog i Østmarka Konglomerat Skrehellevarden Havet har hatt strand her Skrehelle - mot- og medbakke Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Gamleveien nær Meitjern Løbergveien - trivelig motiv Hakkespetthull Ruin etter plass - ny hytte Det var en gang.... Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Jarseng sportstue Modammen Gaupåsen Fløtterød

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish