Hopp til hovedinnholdet

Gåshølen

(Foto: Gåshølen speiderhytte anno 2010)

Elva og hølen

Som et utvekst eller "brokk" på Åselva fra Slettevannet ligger en høl. En utvidelse av vannflaten som gir stille og rolig vann i evje - en flott biotop med et trivelig navn, Gåshølen. På begge sider av elva ligger plasser som kan skrive sin beboerhistorie tilbaket til 16-1700-tallet. Hølen har altså gitt navn til plassene. Mest kjent er Nordre Gåshølen plassen nord og øst for hølen.

Speidereldorado
Jordveien som i sin tid ble ryddet og dyrket her, var noe bakket og skrånet ut mot elva, men i dag er området tilgrodd med skog. Den gamle boplassen ble i 1946 gitt til disposisjon for speiderne i 2. Gjerpen tropp. Fra samme tidspunkt opphørte gådsdriften. Fortsatt har speiderne virksomhet her, og mange er dem som har rike barne- og ungdomsopplevelser fra natur- og speiderfellseskapet på dette stedet.

Historie
I 1887 solgte selveier Lars Skyer det lille bruket til Løvenskiold-Fossum som fortsatt står som eier. Etter 1887 har det bodd mange skogsarbeider og leilendinger på bruket helt fram til 1946. Huset har fra da av, som nevnt, fungert som speiderhytte i avtale med L.Løvenskiold
Speiderminne. kretsleiren i 1958
Den store og minnerike begivenheten for mange smågutter var speiderkretsleiren i 1958 som ble arrangert på jordene her. Den markerte 40-års jubileum for Telemark krets av Norsk speidergutt forbund med kretsleder og prest i Gjerpen, Finn Kvarving, i spissen. Det var mange mennesker som kan bevitne planting av jubileumstreet og ikke minst fyrverkeriet. På myke pinner stod rakettene "oppmasjert"  stukket i bakken. Festet var godt for da det hele var fyrt av slapp de ikke taket og sakte bøyde derfor skytset seg og truet tilskuerskaren som bøyde seg ned for trusselen som ventet. Rakettene løsnet fra moder jords grep og for med hyl og hvin for de over over hodene på forsamlingen. Det som salutten ikke dekket i høyden, tok den altså igjen i bredden; - en verdig og spennende forestilling!  

Og så bodde man her på jordene i hustelt, pyramidetelt, kokegroper, selvlagede tårn og portaler på speidervis i ei uke. Fotballturnering i søle og gjørme og latrinen som falt sammen da bruken blei for tung og for voldsom, hørte til samtaleemnene. Konstruktøren fikk sitt pass påskrevet. Latter og sang og primitivt matstell var ingredienser i leirlivet som så hver kveld tonet seg ut ved bålet, speilet i den mørke hølen i sene kveldstimer.


Bilder

Idrett i marka Fin turvei - før mye slit Røyser langs gammel allfarvei Står for fall Forlatte plasser Tyrihjelmplakat Skrehellevarden Fløtterød Vårerteknapp Skifjell store Lind i Gunnborgdalen Futebolig - Modammen Båserud ved Hørta om vinteren Fløtterød - rester etter planterøtter Blomst i Gunnborgdalen Informasjonstavle ved Lensmannseter Blåveis i Østmarka Kulturlandskapet på Gaupåsen Gaupåsen Skrehelle - utsyn nordøstover Tynt jordlag på Gaupåsen Utenfor stiene Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Semseter Konglomerat Utmark Usikt fra Rustankollen Frodighet i Setermarka Merket sti gjennom Gunnborgdalen Navn og kjære turmål i Setermarka Vårtegn Skilt til Gunnborgdalen Modammen Fjelldalen og Skrehelle Drikkevann Ringerike-sandstein Bebyggelse og grender Hvitveis Grunnmur blokker fra Skrehelle Rombeporfyr Søgårdseter idag Havet har hatt strand her Soleihov eller bekkeblom Gamleveien - vekslende lende Velkommen til Gaupåsen Blåveis i Gunnborgdalen Vinterskog i Østmarka Sykkel- eller biltur i Østmarka? Høstetre ved Kleven Småbruk og plasser Skrehelle Skrehelle sett sydfra Myske og vårerteknapp Skrehelle - mot- og medbakke Naturstein til grunnmurer Blåveis og hvitveis Artsmangfold Fioler i Gunnborgdalen Forlatte plasser Fugleliv i Gunnborgdalen Rydningsrøyser Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Løbergveien - trivelig motiv Rustaden Studier i naturreservatet Fra Magan og inn i setermarka Utfartssted til Søgårdseter Gaupåsen Fløtterød - sandstein Høgås sanatorium Bever på ferde Frodighet i Setermarka Løbergveien - trivelig motiv Maria Nøkleblom (Primula Veris) Vi har dratt hjem Basalt i Østmarka Jarsengs løypenett Gammel allfarvei Maria Nøkkelblomst Fiskebekken Basalt i Gunnborgdalen Jønnevald rutebilanlegg En kullbunn Hvitveis i setermarka Over Siljan langs gamleveien Gunnborgdalen naturreservat IF Ørns skiarena Jarseng sportstue Rustankollen Blåfjell - fjellhuken Skifjellhytta Hakkespetthull Bygdevei i kulturlandskap Kikuthytta Ruin etter plass - ny hytte Nesten oppe på Skrehelle Vi ser mot Rustan Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Skrehellevarden Hørta Gamveienskilt ved Fiskebekken Skilting, merking og turkart Skogstorkenebb Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Meitjern ved Heivannet Kulturlandskap Bygdeveiene Heivannet - en gammel grense mot Siljan Utsyn fra Kreppa Gamlestulen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Kart over gamleveien Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Det var en gang.... Normarkitt Småbruket Gaupåsen Nesten oppe Flott beitemark Naturlig nedbryting Blåfjell - varden Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Skrehelle - vinter i anmarsj Forstenet sandstrand Tursti med utsikt Gamleveien nær Meitjern Langerød Rasteplass på Fiskeåsen Seterdrift Basalt i Gunnborgdalen Kleven Ørkensandstein på Fløtterød Skilting og merking Naturreservatet Gunnborgdalen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Modammen - terrasser God skilting - TTF

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish