Hopp til hovedinnholdet

Gåshølen

(Foto: Gåshølen speiderhytte anno 2010)

Elva og hølen

Som et utvekst eller "brokk" på Åselva fra Slettevannet ligger en høl. En utvidelse av vannflaten som gir stille og rolig vann i evje - en flott biotop med et trivelig navn, Gåshølen. På begge sider av elva ligger plasser som kan skrive sin beboerhistorie tilbaket til 16-1700-tallet. Hølen har altså gitt navn til plassene. Mest kjent er Nordre Gåshølen plassen nord og øst for hølen.

Speidereldorado
Jordveien som i sin tid ble ryddet og dyrket her, var noe bakket og skrånet ut mot elva, men i dag er området tilgrodd med skog. Den gamle boplassen ble i 1946 gitt til disposisjon for speiderne i 2. Gjerpen tropp. Fra samme tidspunkt opphørte gådsdriften. Fortsatt har speiderne virksomhet her, og mange er dem som har rike barne- og ungdomsopplevelser fra natur- og speiderfellseskapet på dette stedet.

Historie
I 1887 solgte selveier Lars Skyer det lille bruket til Løvenskiold-Fossum som fortsatt står som eier. Etter 1887 har det bodd mange skogsarbeider og leilendinger på bruket helt fram til 1946. Huset har fra da av, som nevnt, fungert som speiderhytte i avtale med L.Løvenskiold
Speiderminne. kretsleiren i 1958
Den store og minnerike begivenheten for mange smågutter var speiderkretsleiren i 1958 som ble arrangert på jordene her. Den markerte 40-års jubileum for Telemark krets av Norsk speidergutt forbund med kretsleder og prest i Gjerpen, Finn Kvarving, i spissen. Det var mange mennesker som kan bevitne planting av jubileumstreet og ikke minst fyrverkeriet. På myke pinner stod rakettene "oppmasjert"  stukket i bakken. Festet var godt for da det hele var fyrt av slapp de ikke taket og sakte bøyde derfor skytset seg og truet tilskuerskaren som bøyde seg ned for trusselen som ventet. Rakettene løsnet fra moder jords grep og for med hyl og hvin for de over over hodene på forsamlingen. Det som salutten ikke dekket i høyden, tok den altså igjen i bredden; - en verdig og spennende forestilling!  

Og så bodde man her på jordene i hustelt, pyramidetelt, kokegroper, selvlagede tårn og portaler på speidervis i ei uke. Fotballturnering i søle og gjørme og latrinen som falt sammen da bruken blei for tung og for voldsom, hørte til samtaleemnene. Konstruktøren fikk sitt pass påskrevet. Latter og sang og primitivt matstell var ingredienser i leirlivet som så hver kveld tonet seg ut ved bålet, speilet i den mørke hølen i sene kveldstimer.


Bilder

Naturreservatet Gunnborgdalen Båserud ved Hørta om vinteren Gunnborgdalen naturreservat Studier i naturreservatet Fløtterød - sandstein Småbruket Gaupåsen Blåveis og hvitveis Hakkespetthull Det var en gang.... Gamleveien - vekslende lende Fra Magan og inn i setermarka Hvitveis i setermarka Forstenet sandstrand Hvitveis Havet har hatt strand her Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Gamlestulen Tyrihjelmplakat Jønnevald rutebilanlegg Flott beitemark Jarsengs løypenett Myske og vårerteknapp Skilt til Gunnborgdalen Konglomerat Skrehellevarden Sykkel- eller biltur i Østmarka? Fjelldalen og Skrehelle Seterdrift Bebyggelse og grender Småbruk og plasser Idrett i marka Skrehelle - mot- og medbakke Vårtegn Rustaden Fin turvei - før mye slit Over Siljan langs gamleveien Gammel allfarvei Rombeporfyr Maria Nøkkelblomst Tursti med utsikt Skilting og merking Vinterskog i Østmarka Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Skifjell store Soleihov eller bekkeblom En kullbunn Gaupåsen Ringerike-sandstein Fugleliv i Gunnborgdalen Forlatte plasser Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Basalt i Gunnborgdalen Utfartssted til Søgårdseter Bygdeveiene Maria Nøkleblom (Primula Veris) Fløtterød - rester etter planterøtter Kart over gamleveien Gaupåsen Kleven Løbergveien - trivelig motiv Semseter Grunnmur blokker fra Skrehelle Står for fall IF Ørns skiarena Basalt i Østmarka Navn og kjære turmål i Setermarka Blåveis i Østmarka Rasteplass på Fiskeåsen Utenfor stiene Nesten oppe Nesten oppe på Skrehelle Gamveienskilt ved Fiskebekken Fiskebekken Blåfjell - fjellhuken Røyser langs gammel allfarvei Langerød Tynt jordlag på Gaupåsen God skilting - TTF Gamleveien nær Meitjern Bever på ferde Fløtterød Ørkensandstein på Fløtterød Usikt fra Rustankollen Modammen - terrasser Naturstein til grunnmurer Høstetre ved Kleven Jarseng sportstue Skilting, merking og turkart Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Heivannet - en gammel grense mot Siljan Løbergveien - trivelig motiv Skrehelle - utsyn nordøstover Frodighet i Setermarka Hørta Skrehelle - vinter i anmarsj Utmark Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Søgårdseter idag Rydningsrøyser Futebolig - Modammen Naturlig nedbryting Bygdevei i kulturlandskap Skifjellhytta Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Vi ser mot Rustan Lind i Gunnborgdalen Skrehelle Kikuthytta Basalt i Gunnborgdalen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Velkommen til Gaupåsen Kulturlandskap Forlatte plasser Varmekjære lauvtrær Informasjonstavle ved Lensmannseter Fioler i Gunnborgdalen Vårerteknapp Blomst i Gunnborgdalen Artsmangfold Skrehelle sett sydfra Frodighet i Setermarka Ruin etter plass - ny hytte Rustankollen Kulturlandskapet på Gaupåsen Skrehellevarden Blåfjell - varden Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Modammen Høgås sanatorium Drikkevann Normarkitt Skogstorkenebb Vi har dratt hjem Merket sti gjennom Gunnborgdalen Utsyn fra Kreppa Meitjern ved Heivannet

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish