Hopp til hovedinnholdet

Flyslipp nær Heivannet

b-24 Liberator. Et bombefly vanlig brukt i forbindelse med flyslipp.(Bilde lånt som illustrasjon)

Både i øst, vest og nord i kommunen foregikk det flyslipp

Det var flere steder innen Skiens grenser at allierte flystyrker foretok Containerslipp til hjemmefronten under krigen.  Her like nord for Heivannet og vest for Galtetjenn i Siljan kommune i oppstigningen mot Ristingkollen sydfra foregikk slipp.
Det var ønskelig med et utilgjengelig område men likevel et sted hvor det var lett å hente opp containerne og få brakt dem i skjul. Sambandsutstyr, våpen og livsmiddel var vanlig innhold. Dette ble lagret i hemmelige depoter rundt om på egnede steder i terrenget

Hemmelig.
Flya kom inn fra Storbritania med ulike varer; mat, våpen, sambandsutstyr og annet som motstandsbevegelsen i Norge hadde bruk for. Dette var pakket i runde - avlange stålsylindere som ble sluppet ned i fallskjerm på forhånd avtalte steder. Det var viktig at radiomeldingene hadde sikrede koder  og at ingen røpet hva som skulle foregå hverken ved snakk eller i oppførsel. 
 

Mange dropsteder.

Et av de første slippa i landet fant sted i nærheten av Økteren allerede i 1942 (nær Stulsrud seter). Den kjente Bernt Balchen førte dette flyet. Han var slipptjenestens organisator og leder. De lot følgende hilsen følge Containerlasten: "Good Luck from the united states Army Air Forces. Will see you soon.Bern Balchen, Dave Schreiner, Keith Allen, Bob Durham"
Ytre Valebø og i nordre Gjerpen-Luksefjell (Mofjellstulen og  Henningdalen, øst for sydenden av Fjellvannet, og inne ved Stulsrud, ved vannet Økteren ) et hovedområde for flyslipp under krigen. I Solum kommune foregikk også en rekke flyslipp.

Sølvpapir og juletrepynt
Sonja Mastdalen er vokst opp i Ytre Valebø, i  Mastdalen og på Geitebua. Hun kan fortelle følgende: " Under Krigen var det flyslepp i området vårt. Det blei også gjort ”slepp” med sølvpapirlignende strimler. Disse skulle visstnok forstyrre fiendens radiosignaler. Papiret lå spredt i små hauger rundt om i skogen. Det var både smale og breie bånd. De smale bånda buntet mor sammen med røde bånd i midten og dette pynta vi juletreet med." Hensikten med dette var visstnok å forstyrre flyradaren til fienden.


Bilder

Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Blåveis og hvitveis Hvitveis i setermarka Vinterskog i Østmarka Skrehelle - utsyn nordøstover Over Siljan langs gamleveien Navn og kjære turmål i Setermarka Frodighet i Setermarka Basalt i Gunnborgdalen Lind i Gunnborgdalen Rustankollen Blåveis i Gunnborgdalen Kleven Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Gamveienskilt ved Fiskebekken Rustaden Studier i naturreservatet Fin turvei - før mye slit Flott beitemark Blåfjell - fjellhuken Blåveis i Østmarka Modammen - terrasser Ringerike-sandstein Forstenet sandstrand Skrehelle - vinter i anmarsj Fiskebekken Skrehellevarden Naturlig nedbryting Varmekjære lauvtrær Skilting, merking og turkart Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Usikt fra Rustankollen Skilting og merking Skilt til Gunnborgdalen Skifjellhytta Artsmangfold Modammen Semseter Rydningsrøyser Står for fall Hvitveis IF Ørns skiarena Merket sti gjennom Gunnborgdalen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Fioler i Gunnborgdalen Gaupåsen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Bygdevei i kulturlandskap God skilting - TTF Seterdrift Velkommen til Gaupåsen Skrehelle sett sydfra Fra Magan og inn i setermarka Nesten oppe på Skrehelle Jarsengs løypenett Maria Nøkkelblomst Høstetre ved Kleven Utfartssted til Søgårdseter Løbergveien - trivelig motiv Det var en gang.... Vi har dratt hjem Tyrihjelmplakat Jarseng sportstue Kulturlandskapet på Gaupåsen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Fløtterød - sandstein Informasjonstavle ved Lensmannseter Heivannet - en gammel grense mot Siljan Frodighet i Setermarka Rasteplass på Fiskeåsen Vårtegn Futebolig - Modammen Ruin etter plass - ny hytte Vi ser mot Rustan Langerød Bebyggelse og grender Konglomerat Myske og vårerteknapp Skrehellevarden Blomst i Gunnborgdalen Småbruket Gaupåsen Gamleveien nær Meitjern Hakkespetthull Fløtterød Skogstorkenebb Båserud ved Hørta om vinteren Røyser langs gammel allfarvei Grunnmur blokker fra Skrehelle Forlatte plasser Gaupåsen Høgås sanatorium Normarkitt Fugleliv i Gunnborgdalen Kulturlandskap Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Skifjell store Nesten oppe Basalt i Østmarka Gamlestulen Fløtterød - rester etter planterøtter Tynt jordlag på Gaupåsen Basalt i Gunnborgdalen Gunnborgdalen naturreservat Utenfor stiene Forlatte plasser Utmark Blåfjell - varden Fjelldalen og Skrehelle Søgårdseter idag Skrehelle Idrett i marka Kart over gamleveien Vårerteknapp Jønnevald rutebilanlegg Småbruk og plasser Gammel allfarvei Naturreservatet Gunnborgdalen Gamleveien - vekslende lende Tursti med utsikt Rombeporfyr Bever på ferde En kullbunn Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Hørta Skrehelle - mot- og medbakke Naturstein til grunnmurer Havet har hatt strand her Bygdeveiene Meitjern ved Heivannet Drikkevann Sykkel- eller biltur i Østmarka? Løbergveien - trivelig motiv Soleihov eller bekkeblom Kikuthytta Utsyn fra Kreppa Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish