Hopp til hovedinnholdet

Flyslipp nær Heivannet

b-24 Liberator. Et bombefly vanlig brukt i forbindelse med flyslipp.(Bilde lånt som illustrasjon)

Både i øst, vest og nord i kommunen foregikk det flyslipp

Det var flere steder innen Skiens grenser at allierte flystyrker foretok Containerslipp til hjemmefronten under krigen.  Her like nord for Heivannet og vest for Galtetjenn i Siljan kommune i oppstigningen mot Ristingkollen sydfra foregikk slipp.
Det var ønskelig med et utilgjengelig område men likevel et sted hvor det var lett å hente opp containerne og få brakt dem i skjul. Sambandsutstyr, våpen og livsmiddel var vanlig innhold. Dette ble lagret i hemmelige depoter rundt om på egnede steder i terrenget

Hemmelig.
Flya kom inn fra Storbritania med ulike varer; mat, våpen, sambandsutstyr og annet som motstandsbevegelsen i Norge hadde bruk for. Dette var pakket i runde - avlange stålsylindere som ble sluppet ned i fallskjerm på forhånd avtalte steder. Det var viktig at radiomeldingene hadde sikrede koder  og at ingen røpet hva som skulle foregå hverken ved snakk eller i oppførsel. 
 

Mange dropsteder.

Et av de første slippa i landet fant sted i nærheten av Økteren allerede i 1942 (nær Stulsrud seter). Den kjente Bernt Balchen førte dette flyet. Han var slipptjenestens organisator og leder. De lot følgende hilsen følge Containerlasten: "Good Luck from the united states Army Air Forces. Will see you soon.Bern Balchen, Dave Schreiner, Keith Allen, Bob Durham"
Ytre Valebø og i nordre Gjerpen-Luksefjell (Mofjellstulen og  Henningdalen, øst for sydenden av Fjellvannet, og inne ved Stulsrud, ved vannet Økteren ) et hovedområde for flyslipp under krigen. I Solum kommune foregikk også en rekke flyslipp.

Sølvpapir og juletrepynt
Sonja Mastdalen er vokst opp i Ytre Valebø, i  Mastdalen og på Geitebua. Hun kan fortelle følgende: " Under Krigen var det flyslepp i området vårt. Det blei også gjort ”slepp” med sølvpapirlignende strimler. Disse skulle visstnok forstyrre fiendens radiosignaler. Papiret lå spredt i små hauger rundt om i skogen. Det var både smale og breie bånd. De smale bånda buntet mor sammen med røde bånd i midten og dette pynta vi juletreet med." Hensikten med dette var visstnok å forstyrre flyradaren til fienden.


Bilder

Fløtterød - sandstein Basalt i Gunnborgdalen Tursti med utsikt Skogstorkenebb Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Meitjern ved Heivannet Heivannet - en gammel grense mot Siljan Maria Nøkkelblomst Fiskebekken Rustankollen Fugleliv i Gunnborgdalen Gamleveien nær Meitjern Normarkitt Rustaden Utfartssted til Søgårdseter Forlatte plasser Seterdrift Utenfor stiene Frodighet i Setermarka Basalt i Østmarka Over Siljan langs gamleveien Vi har dratt hjem Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Blåveis i Østmarka En kullbunn Fjelldalen og Skrehelle Kart over gamleveien Skifjellhytta Studier i naturreservatet Forstenet sandstrand Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Bygdevei i kulturlandskap Nesten oppe Søgårdseter idag Hvitveis i setermarka Skifjell store Bygdeveiene Semseter Hakkespetthull Røyser langs gammel allfarvei Konglomerat Fra Magan og inn i setermarka Varmekjære lauvtrær Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Forlatte plasser Skilt til Gunnborgdalen Grunnmur blokker fra Skrehelle Gaupåsen Navn og kjære turmål i Setermarka Bebyggelse og grender Gamveienskilt ved Fiskebekken Skilting, merking og turkart Kleven Informasjonstavle ved Lensmannseter Skrehelle - utsyn nordøstover Fioler i Gunnborgdalen Rydningsrøyser Gamlestulen Det var en gang.... Fløtterød - rester etter planterøtter Myske og vårerteknapp Ruin etter plass - ny hytte Naturstein til grunnmurer Småbruk og plasser Gammel allfarvei Drikkevann Hvitveis Løbergveien - trivelig motiv Løbergveien - trivelig motiv Havet har hatt strand her Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Blåveis og hvitveis Lind i Gunnborgdalen Basalt i Gunnborgdalen Høgås sanatorium Flott beitemark Kikuthytta Skrehelle Rasteplass på Fiskeåsen Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Står for fall Kulturlandskapet på Gaupåsen Gaupåsen Skrehelle sett sydfra Blomst i Gunnborgdalen Tyrihjelmplakat Jarsengs løypenett Bever på ferde Ørkensandstein på Fløtterød Modammen - terrasser Ringerike-sandstein Naturlig nedbryting Vi ser mot Rustan IF Ørns skiarena Nesten oppe på Skrehelle Utmark Skrehellevarden Småbruket Gaupåsen Artsmangfold Tynt jordlag på Gaupåsen Vårerteknapp Båserud ved Hørta om vinteren Gunnborgdalen naturreservat Soleihov eller bekkeblom Høstetre ved Kleven Utsyn fra Kreppa Skilting og merking Skrehelle - vinter i anmarsj Modammen Blåfjell - fjellhuken Vårtegn Hørta Jønnevald rutebilanlegg Usikt fra Rustankollen Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Vinterskog i Østmarka Gamleveien - vekslende lende Idrett i marka Langerød Naturreservatet Gunnborgdalen Skrehellevarden Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Skrehelle - mot- og medbakke Jarseng sportstue Fløtterød Velkommen til Gaupåsen God skilting - TTF Frodighet i Setermarka Futebolig - Modammen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Blåfjell - varden Merket sti gjennom Gunnborgdalen Fin turvei - før mye slit Blåveis i Gunnborgdalen Rombeporfyr

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish