Hopp til hovedinnholdet

Flyslipp nær Heivannet

b-24 Liberator. Et bombefly vanlig brukt i forbindelse med flyslipp.(Bilde lånt som illustrasjon)

Både i øst, vest og nord i kommunen foregikk det flyslipp

Det var flere steder innen Skiens grenser at allierte flystyrker foretok Containerslipp til hjemmefronten under krigen.  Her like nord for Heivannet og vest for Galtetjenn i Siljan kommune i oppstigningen mot Ristingkollen sydfra foregikk slipp.
Det var ønskelig med et utilgjengelig område men likevel et sted hvor det var lett å hente opp containerne og få brakt dem i skjul. Sambandsutstyr, våpen og livsmiddel var vanlig innhold. Dette ble lagret i hemmelige depoter rundt om på egnede steder i terrenget

Hemmelig.
Flya kom inn fra Storbritania med ulike varer; mat, våpen, sambandsutstyr og annet som motstandsbevegelsen i Norge hadde bruk for. Dette var pakket i runde - avlange stålsylindere som ble sluppet ned i fallskjerm på forhånd avtalte steder. Det var viktig at radiomeldingene hadde sikrede koder  og at ingen røpet hva som skulle foregå hverken ved snakk eller i oppførsel. 
 

Mange dropsteder.

Et av de første slippa i landet fant sted i nærheten av Økteren allerede i 1942 (nær Stulsrud seter). Den kjente Bernt Balchen førte dette flyet. Han var slipptjenestens organisator og leder. De lot følgende hilsen følge Containerlasten: "Good Luck from the united states Army Air Forces. Will see you soon.Bern Balchen, Dave Schreiner, Keith Allen, Bob Durham"
Ytre Valebø og i nordre Gjerpen-Luksefjell (Mofjellstulen og  Henningdalen, øst for sydenden av Fjellvannet, og inne ved Stulsrud, ved vannet Økteren ) et hovedområde for flyslipp under krigen. I Solum kommune foregikk også en rekke flyslipp.

Sølvpapir og juletrepynt
Sonja Mastdalen er vokst opp i Ytre Valebø, i  Mastdalen og på Geitebua. Hun kan fortelle følgende: " Under Krigen var det flyslepp i området vårt. Det blei også gjort ”slepp” med sølvpapirlignende strimler. Disse skulle visstnok forstyrre fiendens radiosignaler. Papiret lå spredt i små hauger rundt om i skogen. Det var både smale og breie bånd. De smale bånda buntet mor sammen med røde bånd i midten og dette pynta vi juletreet med." Hensikten med dette var visstnok å forstyrre flyradaren til fienden.


Bilder

Meitjern ved Heivannet Normarkitt Løbergveien - trivelig motiv Forstenet sandstrand Hvitveis Vi har dratt hjem Utenfor stiene Rombeporfyr Forlatte plasser IF Ørns skiarena Artsmangfold Soleihov eller bekkeblom Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Gammel allfarvei Kulturlandskap Basalt i Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Fløtterød En kullbunn Nesten oppe på Skrehelle Havet har hatt strand her Jarseng sportstue Skogstorkenebb Idrett i marka Nesten oppe Skrehelle - vinter i anmarsj Ruin etter plass - ny hytte Frodighet i Setermarka Forlatte plasser Langerød Ørkensandstein på Fløtterød Jarsengs løypenett Maria Nøkleblom (Primula Veris) Heivannet - en gammel grense mot Siljan Rasteplass på Fiskeåsen Maria Nøkkelblomst Varmekjære lauvtrær Høstetre ved Kleven Rustankollen Gamleveien nær Meitjern Naturlig nedbryting Over Siljan langs gamleveien Vårtegn Hvitveis i setermarka Rustaden Røyser langs gammel allfarvei Søgårdseter idag Blåfjell - varden Myske og vårerteknapp Skifjell store Kikuthytta Sykkel- eller biltur i Østmarka? Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Vi ser mot Rustan Fugleliv i Gunnborgdalen Navn og kjære turmål i Setermarka Hakkespetthull Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Studier i naturreservatet Rydningsrøyser Utmark Fløtterød - sandstein Kart over gamleveien Skilting og merking Skilt til Gunnborgdalen Fioler i Gunnborgdalen Blåveis i Østmarka Seterdrift Gaupåsen Det var en gang.... Hørta Modammen Blåfjell - fjellhuken Blomst i Gunnborgdalen Frodighet i Setermarka Løbergveien - trivelig motiv Drikkevann Står for fall Grunnmur blokker fra Skrehelle Utsyn fra Kreppa Vinterskog i Østmarka Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Fiskebekken Utfartssted til Søgårdseter Basalt i Østmarka Fra Magan og inn i setermarka Naturstein til grunnmurer God skilting - TTF Merket sti gjennom Gunnborgdalen Skilting, merking og turkart Velkommen til Gaupåsen Fjelldalen og Skrehelle Skrehelle - utsyn nordøstover Vårerteknapp Tursti med utsikt Kleven Gamleveien - vekslende lende Skrehelle sett sydfra Skrehellevarden Modammen - terrasser Ringerike-sandstein Gamveienskilt ved Fiskebekken Bygdeveiene Skifjellhytta Blåveis i Gunnborgdalen Informasjonstavle ved Lensmannseter Gamlestulen Tynt jordlag på Gaupåsen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Skrehelle - mot- og medbakke Skrehelle Høgås sanatorium Basalt i Gunnborgdalen Naturreservatet Gunnborgdalen Semseter Skrehellevarden Gunnborgdalen naturreservat Gaupåsen Futebolig - Modammen Bygdevei i kulturlandskap Jønnevald rutebilanlegg Flott beitemark Lind i Gunnborgdalen Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Tyrihjelmplakat Fin turvei - før mye slit Blåveis og hvitveis Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Bever på ferde Fløtterød - rester etter planterøtter Småbruket Gaupåsen Bebyggelse og grender Konglomerat Småbruk og plasser Usikt fra Rustankollen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish