Hopp til hovedinnholdet

Flyslipp nær Heivannet

b-24 Liberator. Et bombefly vanlig brukt i forbindelse med flyslipp.(Bilde lånt som illustrasjon)

Både i øst, vest og nord i kommunen foregikk det flyslipp

Det var flere steder innen Skiens grenser at allierte flystyrker foretok Containerslipp til hjemmefronten under krigen.  Her like nord for Heivannet og vest for Galtetjenn i Siljan kommune i oppstigningen mot Ristingkollen sydfra foregikk slipp.
Det var ønskelig med et utilgjengelig område men likevel et sted hvor det var lett å hente opp containerne og få brakt dem i skjul. Sambandsutstyr, våpen og livsmiddel var vanlig innhold. Dette ble lagret i hemmelige depoter rundt om på egnede steder i terrenget

Hemmelig.
Flya kom inn fra Storbritania med ulike varer; mat, våpen, sambandsutstyr og annet som motstandsbevegelsen i Norge hadde bruk for. Dette var pakket i runde - avlange stålsylindere som ble sluppet ned i fallskjerm på forhånd avtalte steder. Det var viktig at radiomeldingene hadde sikrede koder  og at ingen røpet hva som skulle foregå hverken ved snakk eller i oppførsel. 
 

Mange dropsteder.

Et av de første slippa i landet fant sted i nærheten av Økteren allerede i 1942 (nær Stulsrud seter). Den kjente Bernt Balchen førte dette flyet. Han var slipptjenestens organisator og leder. De lot følgende hilsen følge Containerlasten: "Good Luck from the united states Army Air Forces. Will see you soon.Bern Balchen, Dave Schreiner, Keith Allen, Bob Durham"
Ytre Valebø og i nordre Gjerpen-Luksefjell (Mofjellstulen og  Henningdalen, øst for sydenden av Fjellvannet, og inne ved Stulsrud, ved vannet Økteren ) et hovedområde for flyslipp under krigen. I Solum kommune foregikk også en rekke flyslipp.

Sølvpapir og juletrepynt
Sonja Mastdalen er vokst opp i Ytre Valebø, i  Mastdalen og på Geitebua. Hun kan fortelle følgende: " Under Krigen var det flyslepp i området vårt. Det blei også gjort ”slepp” med sølvpapirlignende strimler. Disse skulle visstnok forstyrre fiendens radiosignaler. Papiret lå spredt i små hauger rundt om i skogen. Det var både smale og breie bånd. De smale bånda buntet mor sammen med røde bånd i midten og dette pynta vi juletreet med." Hensikten med dette var visstnok å forstyrre flyradaren til fienden.


Bilder

Rustankollen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Lind i Gunnborgdalen Fioler i Gunnborgdalen Vårtegn Grunnmur blokker fra Skrehelle Fløtterød Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Naturstein til grunnmurer Informasjonstavle ved Lensmannseter Studier i naturreservatet Skifjell store Gamleveien - vekslende lende Jønnevald rutebilanlegg Utsyn fra Kreppa Gamlestulen Rydningsrøyser Semseter Ringerike-sandstein Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Basalt i Østmarka Gammel allfarvei Fugleliv i Gunnborgdalen Langerød Skrehelle Forstenet sandstrand Modammen Skogstorkenebb Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Ruin etter plass - ny hytte Bever på ferde Merket sti gjennom Gunnborgdalen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Meitjern ved Heivannet Skilt til Gunnborgdalen Ørkensandstein på Fløtterød Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Blåfjell - fjellhuken Skrehelle - mot- og medbakke God skilting - TTF Heivannet - en gammel grense mot Siljan Forlatte plasser Det var en gang.... Skifjellhytta Maria Nøkkelblomst Flott beitemark Utmark Jarseng sportstue Fin turvei - før mye slit Blåveis og hvitveis Skrehellevarden Gaupåsen Løbergveien - trivelig motiv Modammen - terrasser Havet har hatt strand her Maria Nøkleblom (Primula Veris) Skrehelle - utsyn nordøstover Konglomerat Kleven Utfartssted til Søgårdseter Småbruket Gaupåsen Står for fall Vi ser mot Rustan Tynt jordlag på Gaupåsen Båserud ved Hørta om vinteren Rasteplass på Fiskeåsen Skilting og merking Gamveienskilt ved Fiskebekken Skrehellevarden Blåveis i Østmarka Bygdeveiene Fiskebekken Frodighet i Setermarka Bygdevei i kulturlandskap Bebyggelse og grender Høstetre ved Kleven Naturlig nedbryting Naturreservatet Gunnborgdalen Fjelldalen og Skrehelle Nesten oppe på Skrehelle Velkommen til Gaupåsen Kart over gamleveien Artsmangfold Tyrihjelmplakat Utenfor stiene Fra Magan og inn i setermarka Soleihov eller bekkeblom Hørta Nesten oppe Blåfjell - varden Over Siljan langs gamleveien Høgås sanatorium Hvitveis Usikt fra Rustankollen Kikuthytta Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Røyser langs gammel allfarvei Tursti med utsikt Myske og vårerteknapp Basalt i Gunnborgdalen Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Hvitveis i setermarka IF Ørns skiarena Basalt i Gunnborgdalen Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Kulturlandskap Gaupåsen Skrehelle - vinter i anmarsj Blåveis i Gunnborgdalen Jarsengs løypenett Vårerteknapp Skrehelle sett sydfra Varmekjære lauvtrær Søgårdseter idag Navn og kjære turmål i Setermarka Gamleveien nær Meitjern Seterdrift Fløtterød - sandstein Småbruk og plasser Futebolig - Modammen Forlatte plasser Rombeporfyr Hakkespetthull Idrett i marka Løbergveien - trivelig motiv Fløtterød - rester etter planterøtter Normarkitt Vi har dratt hjem Gunnborgdalen naturreservat Rustaden Blomst i Gunnborgdalen En kullbunn Skilting, merking og turkart Drikkevann Frodighet i Setermarka Kulturlandskapet på Gaupåsen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish