Hopp til hovedinnholdet

Flyslipp nær Heivannet

b-24 Liberator. Et bombefly vanlig brukt i forbindelse med flyslipp.(Bilde lånt som illustrasjon)

Både i øst, vest og nord i kommunen foregikk det flyslipp

Det var flere steder innen Skiens grenser at allierte flystyrker foretok Containerslipp til hjemmefronten under krigen.  Her like nord for Heivannet og vest for Galtetjenn i Siljan kommune i oppstigningen mot Ristingkollen sydfra foregikk slipp.
Det var ønskelig med et utilgjengelig område men likevel et sted hvor det var lett å hente opp containerne og få brakt dem i skjul. Sambandsutstyr, våpen og livsmiddel var vanlig innhold. Dette ble lagret i hemmelige depoter rundt om på egnede steder i terrenget

Hemmelig.
Flya kom inn fra Storbritania med ulike varer; mat, våpen, sambandsutstyr og annet som motstandsbevegelsen i Norge hadde bruk for. Dette var pakket i runde - avlange stålsylindere som ble sluppet ned i fallskjerm på forhånd avtalte steder. Det var viktig at radiomeldingene hadde sikrede koder  og at ingen røpet hva som skulle foregå hverken ved snakk eller i oppførsel. 
 

Mange dropsteder.

Et av de første slippa i landet fant sted i nærheten av Økteren allerede i 1942 (nær Stulsrud seter). Den kjente Bernt Balchen førte dette flyet. Han var slipptjenestens organisator og leder. De lot følgende hilsen følge Containerlasten: "Good Luck from the united states Army Air Forces. Will see you soon.Bern Balchen, Dave Schreiner, Keith Allen, Bob Durham"
Ytre Valebø og i nordre Gjerpen-Luksefjell (Mofjellstulen og  Henningdalen, øst for sydenden av Fjellvannet, og inne ved Stulsrud, ved vannet Økteren ) et hovedområde for flyslipp under krigen. I Solum kommune foregikk også en rekke flyslipp.

Sølvpapir og juletrepynt
Sonja Mastdalen er vokst opp i Ytre Valebø, i  Mastdalen og på Geitebua. Hun kan fortelle følgende: " Under Krigen var det flyslepp i området vårt. Det blei også gjort ”slepp” med sølvpapirlignende strimler. Disse skulle visstnok forstyrre fiendens radiosignaler. Papiret lå spredt i små hauger rundt om i skogen. Det var både smale og breie bånd. De smale bånda buntet mor sammen med røde bånd i midten og dette pynta vi juletreet med." Hensikten med dette var visstnok å forstyrre flyradaren til fienden.


Bilder

En kullbunn Langerød Røyser langs gammel allfarvei Gamleveien - vekslende lende Skifjellhytta Jarseng sportstue Skrehelle sett sydfra Modammen - terrasser Lind i Gunnborgdalen Blåveis og hvitveis Hvitveis i setermarka Fløtterød Maria Nøkleblom (Primula Veris) Informasjonstavle ved Lensmannseter Fløtterød - rester etter planterøtter Tursti med utsikt Drikkevann Frodighet i Setermarka Skrehelle - mot- og medbakke Utfartssted til Søgårdseter Kleven Blåfjell - fjellhuken Høgås sanatorium Skrehelle Kulturlandskap Basalt i Gunnborgdalen Artsmangfold Tynt jordlag på Gaupåsen Grunnmur blokker fra Skrehelle Bygdevei i kulturlandskap Skrehellevarden Gamveienskilt ved Fiskebekken Fjelldalen og Skrehelle Hvitveis Nesten oppe på Skrehelle Løbergveien - trivelig motiv Idrett i marka Bebyggelse og grender Vinterskog i Østmarka Gamleveien nær Meitjern Kikuthytta Vi ser mot Rustan Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Fin turvei - før mye slit Gunnborgdalen naturreservat Konglomerat Kart over gamleveien Ruin etter plass - ny hytte Høstetre ved Kleven Basalt i Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Merket sti gjennom Gunnborgdalen Ørkensandstein på Fløtterød Sykkel- eller biltur i Østmarka? Skilt til Gunnborgdalen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Står for fall Tyrihjelmplakat Bygdeveiene Skilting og merking Gamlestulen Velkommen til Gaupåsen Normarkitt Flott beitemark Havet har hatt strand her Fugleliv i Gunnborgdalen Utsyn fra Kreppa Naturstein til grunnmurer Forstenet sandstrand Skrehelle - vinter i anmarsj Jønnevald rutebilanlegg Rustaden Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Meitjern ved Heivannet Basalt i Østmarka Rasteplass på Fiskeåsen Forlatte plasser Gaupåsen Fra Magan og inn i setermarka Vårtegn Frodighet i Setermarka Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Blåveis i Gunnborgdalen Forlatte plasser Skilting, merking og turkart IF Ørns skiarena Nesten oppe Skogstorkenebb Søgårdseter idag Løbergveien - trivelig motiv Fløtterød - sandstein Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Jarsengs løypenett Hakkespetthull Naturreservatet Gunnborgdalen Vårerteknapp Båserud ved Hørta om vinteren Fioler i Gunnborgdalen Hørta Maria Nøkkelblomst Seterdrift Usikt fra Rustankollen Myske og vårerteknapp Rydningsrøyser Rustankollen Fiskebekken Soleihov eller bekkeblom Småbruk og plasser Utenfor stiene Småbruket Gaupåsen Skrehellevarden Det var en gang.... Blomst i Gunnborgdalen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis God skilting - TTF Semseter Skrehelle - utsyn nordøstover Vi har dratt hjem Navn og kjære turmål i Setermarka Gaupåsen Bever på ferde Skifjell store Naturlig nedbryting Ringerike-sandstein Studier i naturreservatet Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Blåfjell - varden Modammen Gammel allfarvei Futebolig - Modammen Heivannet - en gammel grense mot Siljan Blåveis i Østmarka Varmekjære lauvtrær Over Siljan langs gamleveien Utmark

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish