Hopp til hovedinnholdet

Flyslipp nær Heivannet

b-24 Liberator. Et bombefly vanlig brukt i forbindelse med flyslipp.(Bilde lånt som illustrasjon)

Både i øst, vest og nord i kommunen foregikk det flyslipp

Det var flere steder innen Skiens grenser at allierte flystyrker foretok Containerslipp til hjemmefronten under krigen.  Her like nord for Heivannet og vest for Galtetjenn i Siljan kommune i oppstigningen mot Ristingkollen sydfra foregikk slipp.
Det var ønskelig med et utilgjengelig område men likevel et sted hvor det var lett å hente opp containerne og få brakt dem i skjul. Sambandsutstyr, våpen og livsmiddel var vanlig innhold. Dette ble lagret i hemmelige depoter rundt om på egnede steder i terrenget

Hemmelig.
Flya kom inn fra Storbritania med ulike varer; mat, våpen, sambandsutstyr og annet som motstandsbevegelsen i Norge hadde bruk for. Dette var pakket i runde - avlange stålsylindere som ble sluppet ned i fallskjerm på forhånd avtalte steder. Det var viktig at radiomeldingene hadde sikrede koder  og at ingen røpet hva som skulle foregå hverken ved snakk eller i oppførsel. 
 

Mange dropsteder.

Et av de første slippa i landet fant sted i nærheten av Økteren allerede i 1942 (nær Stulsrud seter). Den kjente Bernt Balchen førte dette flyet. Han var slipptjenestens organisator og leder. De lot følgende hilsen følge Containerlasten: "Good Luck from the united states Army Air Forces. Will see you soon.Bern Balchen, Dave Schreiner, Keith Allen, Bob Durham"
Ytre Valebø og i nordre Gjerpen-Luksefjell (Mofjellstulen og  Henningdalen, øst for sydenden av Fjellvannet, og inne ved Stulsrud, ved vannet Økteren ) et hovedområde for flyslipp under krigen. I Solum kommune foregikk også en rekke flyslipp.

Sølvpapir og juletrepynt
Sonja Mastdalen er vokst opp i Ytre Valebø, i  Mastdalen og på Geitebua. Hun kan fortelle følgende: " Under Krigen var det flyslepp i området vårt. Det blei også gjort ”slepp” med sølvpapirlignende strimler. Disse skulle visstnok forstyrre fiendens radiosignaler. Papiret lå spredt i små hauger rundt om i skogen. Det var både smale og breie bånd. De smale bånda buntet mor sammen med røde bånd i midten og dette pynta vi juletreet med." Hensikten med dette var visstnok å forstyrre flyradaren til fienden.


Bilder

Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Fiskebekken Modammen Blåveis i Gunnborgdalen Nesten oppe på Skrehelle Fugleliv i Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Ørkensandstein på Fløtterød Naturlig nedbryting Blåveis og hvitveis Forlatte plasser Basalt i Gunnborgdalen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Kart over gamleveien Meitjern ved Heivannet Båserud ved Hørta om vinteren Utmark Utfartssted til Søgårdseter Utenfor stiene Rustaden Bebyggelse og grender Tyrihjelmplakat Bever på ferde Skrehelle sett sydfra Futebolig - Modammen Blåfjell - fjellhuken Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Vi ser mot Rustan Gammel allfarvei Fløtterød Ringerike-sandstein Vinterskog i Østmarka Velkommen til Gaupåsen Bygdevei i kulturlandskap Røyser langs gammel allfarvei Skrehellevarden Skrehelle - mot- og medbakke Frodighet i Setermarka Fløtterød - rester etter planterøtter Normarkitt Blåfjell - varden Heivannet - en gammel grense mot Siljan Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Basalt i Gunnborgdalen Semseter Tynt jordlag på Gaupåsen Blåveis i Østmarka Fløtterød - sandstein Havet har hatt strand her Frodighet i Setermarka Gamleveien - vekslende lende Skrehellevarden Hvitveis i setermarka Skifjell store Skrehelle - vinter i anmarsj Vårtegn Forlatte plasser Kikuthytta Forstenet sandstrand Gamleveien nær Meitjern Fioler i Gunnborgdalen Rustankollen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Jarseng sportstue Navn og kjære turmål i Setermarka Gamveienskilt ved Fiskebekken Myske og vårerteknapp Utsyn fra Kreppa Skrehelle - utsyn nordøstover Hvitveis Maria Nøkleblom (Primula Veris) Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Fjelldalen og Skrehelle Høgås sanatorium Basalt i Østmarka Skilting, merking og turkart Søgårdseter idag Drikkevann Fin turvei - før mye slit Konglomerat Tursti med utsikt En kullbunn Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Maria Nøkkelblomst Bygdeveiene IF Ørns skiarena Hakkespetthull Skogstorkenebb Vi har dratt hjem Ruin etter plass - ny hytte Flott beitemark Det var en gang.... Rasteplass på Fiskeåsen Gaupåsen Usikt fra Rustankollen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Blomst i Gunnborgdalen Seterdrift Gaupåsen Løbergveien - trivelig motiv Lind i Gunnborgdalen Naturstein til grunnmurer Hørta Rydningsrøyser Skilt til Gunnborgdalen Informasjonstavle ved Lensmannseter Grunnmur blokker fra Skrehelle Gunnborgdalen naturreservat Småbruk og plasser Nesten oppe God skilting - TTF Rombeporfyr Varmekjære lauvtrær Løbergveien - trivelig motiv Småbruket Gaupåsen Jarsengs løypenett Står for fall Over Siljan langs gamleveien Idrett i marka Kulturlandskap Merket sti gjennom Gunnborgdalen Modammen - terrasser Jønnevald rutebilanlegg Gamlestulen Skrehelle Kleven Artsmangfold Fra Magan og inn i setermarka Studier i naturreservatet Høstetre ved Kleven Skilting og merking Langerød Skifjellhytta Soleihov eller bekkeblom Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Vårerteknapp

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish