Hopp til hovedinnholdet

Bjørnehiet ved Albogtjern

(Bildet er lånt til illustrasjon)

For mindre enn 100 år siden

Bjønnehiet i Bjønnehiåsen. Kilder "Nye Grenlandsboka", Magne Kortner og beskrivelse av Circus Norbeck (Google).
Før skogsbilveier, moderne tømmerdrift og turfolk i mengdevis dro seg inn i marka, var her fredfullt og langt fra folk. Det brattlendte terrenget i dette området var innbydende for bjørnen om han ville være i fred. På en berghylle i åsen rett opp for bekken ut fra OIbogtjern ligger bjørnehiet der man i 1917 skjøt ei binne.

Skjebnen til en liten bjørnefamilie

Hun ble skadeskutt eller så forskrekket at hun falt utfor berget der og døde. Det dukket opp to små bjørnunger som var født der den vinteren. Jegeren tok de små bamsene med seg hjem. Skjebnen ville det slik at det netopp var sirkus på besøk i Skien, Circus Norbeck. Fremvising av dyr var viktig del av hans program og nå ble han tilbudt bjørnungene.. De ble altså solgt til Circus Norbeck i Kristiania. Og fulgte sirkuset i flere år. Det sies at de endtdte sine dager i sirkusets hjemmebase ved St.Hanshaugen i Oslo. 
Sircus Norbeck overtok bjørnungene
Karl Norbeck ble i sin tid kalt Norges sterkeste mann. Han drev som idrettsmann i USA i yngre år. Ved århundreskiftet (1904) kjøpte han et nærmest konkursrammet sirkus og drev dette fram med sterk vektlegging på kvalitet. Bjørner hørte med på hans program. En gang ble han bøtlagt da han i reklameøyemed hadde sluppet en bjørn løs. Den syklet rundt i slottsparken. Dette norske sirkuset ble fra først av møtt med betydelig skepsis.
Det var utenlandske sirkus som folk flest assosierte med profesjonell sirkusdrift.
Norbebck var imidlertid internasjonalt anerkjent som idrettsmann og dessuten viste han snart stor allsidighet i driften av sitt etablisement. Han var god administrator og meget godt likt. Han drev med hestedresur og med bryting og utfordret sitt publikum til å delta i vennlig kamp. Han tjente godt på sin virksomhet, var raus med gaver til gode formål og kunne leve den siste del av sitt liv på de oppsparte midlene fra Sirkuset som opphørte i 1928. Norbeck døde en vårdag i 1939.
 


Bilder

Hørta Velkommen til Gaupåsen Artsmangfold Naturstein til grunnmurer Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Nesten oppe Frodighet i Setermarka Skrehelle - vinter i anmarsj Ringerike-sandstein Myske og vårerteknapp Modammen Fugleliv i Gunnborgdalen Forstenet sandstrand Basalt i Gunnborgdalen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Gaupåsen Fjelldalen og Skrehelle Småbruket Gaupåsen Modammen - terrasser Konglomerat Skifjellhytta Utfartssted til Søgårdseter Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Basalt i Østmarka Jønnevald rutebilanlegg Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Høstetre ved Kleven Rustankollen Drikkevann Forlatte plasser En kullbunn Fløtterød - sandstein Seterdrift Studier i naturreservatet Heivannet - en gammel grense mot Siljan Flott beitemark Futebolig - Modammen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Kulturlandskap Blåfjell - fjellhuken Skilting og merking Gunnborgdalen naturreservat Kulturlandskapet på Gaupåsen Blåveis i Østmarka Idrett i marka Tynt jordlag på Gaupåsen Blomst i Gunnborgdalen Båserud ved Hørta om vinteren Basalt i Gunnborgdalen Jarseng sportstue Over Siljan langs gamleveien Tursti med utsikt Jarsengs løypenett Småbruk og plasser Skrehelle sett sydfra Lind i Gunnborgdalen Kart over gamleveien Langerød Rustaden Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Tyrihjelmplakat Kikuthytta Naturreservatet Gunnborgdalen Frodighet i Setermarka Normarkitt Rombeporfyr Det var en gang.... Fløtterød Semseter Gamlestulen Havet har hatt strand her Fra Magan og inn i setermarka Gamveienskilt ved Fiskebekken Skrehelle Hvitveis Blåveis og hvitveis Utenfor stiene Varmekjære lauvtrær Rydningsrøyser Bebyggelse og grender Skrehelle - mot- og medbakke Nesten oppe på Skrehelle Gamleveien nær Meitjern Hakkespetthull Navn og kjære turmål i Setermarka Naturlig nedbryting God skilting - TTF Meitjern ved Heivannet Utmark Skifjell store Skilting, merking og turkart Skogstorkenebb Rasteplass på Fiskeåsen Blåfjell - varden Løbergveien - trivelig motiv Bever på ferde Vi ser mot Rustan Står for fall Ruin etter plass - ny hytte Gamleveien - vekslende lende Blåveis i Gunnborgdalen Vårerteknapp Skrehellevarden IF Ørns skiarena Soleihov eller bekkeblom Grunnmur blokker fra Skrehelle Bygdevei i kulturlandskap Informasjonstavle ved Lensmannseter Vårtegn Løbergveien - trivelig motiv Fløtterød - rester etter planterøtter Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Gaupåsen Ørkensandstein på Fløtterød Søgårdseter idag Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Hvitveis i setermarka Skrehellevarden Utsyn fra Kreppa Vi har dratt hjem Skilt til Gunnborgdalen Fin turvei - før mye slit Skrehelle - utsyn nordøstover Røyser langs gammel allfarvei Fiskebekken Fioler i Gunnborgdalen Høgås sanatorium Forlatte plasser Bygdeveiene Usikt fra Rustankollen Maria Nøkkelblomst Merket sti gjennom Gunnborgdalen Gammel allfarvei Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Vinterskog i Østmarka

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish