Hopp til hovedinnholdet

Bjørnehiet ved Albogtjern

(Bildet er lånt til illustrasjon)

For mindre enn 100 år siden

Bjønnehiet i Bjønnehiåsen. Kilder "Nye Grenlandsboka", Magne Kortner og beskrivelse av Circus Norbeck (Google).
Før skogsbilveier, moderne tømmerdrift og turfolk i mengdevis dro seg inn i marka, var her fredfullt og langt fra folk. Det brattlendte terrenget i dette området var innbydende for bjørnen om han ville være i fred. På en berghylle i åsen rett opp for bekken ut fra OIbogtjern ligger bjørnehiet der man i 1917 skjøt ei binne.

Skjebnen til en liten bjørnefamilie

Hun ble skadeskutt eller så forskrekket at hun falt utfor berget der og døde. Det dukket opp to små bjørnunger som var født der den vinteren. Jegeren tok de små bamsene med seg hjem. Skjebnen ville det slik at det netopp var sirkus på besøk i Skien, Circus Norbeck. Fremvising av dyr var viktig del av hans program og nå ble han tilbudt bjørnungene.. De ble altså solgt til Circus Norbeck i Kristiania. Og fulgte sirkuset i flere år. Det sies at de endtdte sine dager i sirkusets hjemmebase ved St.Hanshaugen i Oslo. 
Sircus Norbeck overtok bjørnungene
Karl Norbeck ble i sin tid kalt Norges sterkeste mann. Han drev som idrettsmann i USA i yngre år. Ved århundreskiftet (1904) kjøpte han et nærmest konkursrammet sirkus og drev dette fram med sterk vektlegging på kvalitet. Bjørner hørte med på hans program. En gang ble han bøtlagt da han i reklameøyemed hadde sluppet en bjørn løs. Den syklet rundt i slottsparken. Dette norske sirkuset ble fra først av møtt med betydelig skepsis.
Det var utenlandske sirkus som folk flest assosierte med profesjonell sirkusdrift.
Norbebck var imidlertid internasjonalt anerkjent som idrettsmann og dessuten viste han snart stor allsidighet i driften av sitt etablisement. Han var god administrator og meget godt likt. Han drev med hestedresur og med bryting og utfordret sitt publikum til å delta i vennlig kamp. Han tjente godt på sin virksomhet, var raus med gaver til gode formål og kunne leve den siste del av sitt liv på de oppsparte midlene fra Sirkuset som opphørte i 1928. Norbeck døde en vårdag i 1939.
 


Bilder

Rasteplass på Fiskeåsen Myske og vårerteknapp Fugleliv i Gunnborgdalen Skogstorkenebb Skifjell store Velkommen til Gaupåsen Gunnborgdalen naturreservat Lind i Gunnborgdalen Naturstein til grunnmurer Basalt i Østmarka IF Ørns skiarena Soleihov eller bekkeblom Naturlig nedbryting Navn og kjære turmål i Setermarka Naturreservatet Gunnborgdalen Hakkespetthull Hørta Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Usikt fra Rustankollen Langerød Skilting og merking Skrehellevarden Fioler i Gunnborgdalen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Normarkitt Tynt jordlag på Gaupåsen Løbergveien - trivelig motiv Nesten oppe på Skrehelle Kart over gamleveien Står for fall Fin turvei - før mye slit Tyrihjelmplakat Bever på ferde Ørkensandstein på Fløtterød Småbruket Gaupåsen Hvitveis i setermarka Frodighet i Setermarka Blåveis i Gunnborgdalen Fjelldalen og Skrehelle Søgårdseter idag Blåfjell - fjellhuken Informasjonstavle ved Lensmannseter Gamleveien nær Meitjern Fiskebekken Jarseng sportstue Fløtterød - rester etter planterøtter Forlatte plasser Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Over Siljan langs gamleveien Bebyggelse og grender Kleven Gaupåsen Flott beitemark Blåfjell - varden Vårtegn Skrehelle sett sydfra Blomst i Gunnborgdalen Bygdeveiene Høgås sanatorium Ringerike-sandstein Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Båserud ved Hørta om vinteren Studier i naturreservatet Rustaden Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Ruin etter plass - ny hytte Bygdevei i kulturlandskap Kikuthytta Skrehellevarden Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Hvitveis Vi ser mot Rustan Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Skifjellhytta Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Basalt i Gunnborgdalen Havet har hatt strand her Drikkevann Skrehelle - utsyn nordøstover Seterdrift Vi har dratt hjem Idrett i marka Skrehelle Røyser langs gammel allfarvei Utmark Forstenet sandstrand Forlatte plasser Utenfor stiene En kullbunn Jønnevald rutebilanlegg Grunnmur blokker fra Skrehelle Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Merket sti gjennom Gunnborgdalen Det var en gang.... Modammen - terrasser Sykkel- eller biltur i Østmarka? Jarsengs løypenett Fra Magan og inn i setermarka Basalt i Gunnborgdalen Rombeporfyr Utsyn fra Kreppa Blåveis og hvitveis God skilting - TTF Løbergveien - trivelig motiv Meitjern ved Heivannet Gamlestulen Utfartssted til Søgårdseter Kulturlandskapet på Gaupåsen Gamveienskilt ved Fiskebekken Skrehelle - mot- og medbakke Modammen Gaupåsen Fløtterød Varmekjære lauvtrær Artsmangfold Skilt til Gunnborgdalen Høstetre ved Kleven Semseter Småbruk og plasser Maria Nøkkelblomst Gamleveien - vekslende lende Fløtterød - sandstein Rydningsrøyser Kulturlandskap Heivannet - en gammel grense mot Siljan Konglomerat Tursti med utsikt Rustankollen Skilting, merking og turkart Futebolig - Modammen Vinterskog i Østmarka Skrehelle - vinter i anmarsj Nesten oppe Vårerteknapp Gammel allfarvei Frodighet i Setermarka

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish