Hopp til hovedinnholdet

Bjørnehiet ved Albogtjern

(Bildet er lånt til illustrasjon)

For mindre enn 100 år siden

Bjønnehiet i Bjønnehiåsen. Kilder "Nye Grenlandsboka", Magne Kortner og beskrivelse av Circus Norbeck (Google).
Før skogsbilveier, moderne tømmerdrift og turfolk i mengdevis dro seg inn i marka, var her fredfullt og langt fra folk. Det brattlendte terrenget i dette området var innbydende for bjørnen om han ville være i fred. På en berghylle i åsen rett opp for bekken ut fra OIbogtjern ligger bjørnehiet der man i 1917 skjøt ei binne.

Skjebnen til en liten bjørnefamilie

Hun ble skadeskutt eller så forskrekket at hun falt utfor berget der og døde. Det dukket opp to små bjørnunger som var født der den vinteren. Jegeren tok de små bamsene med seg hjem. Skjebnen ville det slik at det netopp var sirkus på besøk i Skien, Circus Norbeck. Fremvising av dyr var viktig del av hans program og nå ble han tilbudt bjørnungene.. De ble altså solgt til Circus Norbeck i Kristiania. Og fulgte sirkuset i flere år. Det sies at de endtdte sine dager i sirkusets hjemmebase ved St.Hanshaugen i Oslo. 
Sircus Norbeck overtok bjørnungene
Karl Norbeck ble i sin tid kalt Norges sterkeste mann. Han drev som idrettsmann i USA i yngre år. Ved århundreskiftet (1904) kjøpte han et nærmest konkursrammet sirkus og drev dette fram med sterk vektlegging på kvalitet. Bjørner hørte med på hans program. En gang ble han bøtlagt da han i reklameøyemed hadde sluppet en bjørn løs. Den syklet rundt i slottsparken. Dette norske sirkuset ble fra først av møtt med betydelig skepsis.
Det var utenlandske sirkus som folk flest assosierte med profesjonell sirkusdrift.
Norbebck var imidlertid internasjonalt anerkjent som idrettsmann og dessuten viste han snart stor allsidighet i driften av sitt etablisement. Han var god administrator og meget godt likt. Han drev med hestedresur og med bryting og utfordret sitt publikum til å delta i vennlig kamp. Han tjente godt på sin virksomhet, var raus med gaver til gode formål og kunne leve den siste del av sitt liv på de oppsparte midlene fra Sirkuset som opphørte i 1928. Norbeck døde en vårdag i 1939.
 


Bilder

Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Vårerteknapp Skogstorkenebb Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Basalt i Gunnborgdalen Modammen - terrasser Fin turvei - før mye slit Blåveis i Østmarka Jarsengs løypenett Det var en gang.... Utmark Fløtterød - sandstein Skrehelle - utsyn nordøstover Velkommen til Gaupåsen Ørkensandstein på Fløtterød Blåveis og hvitveis Båserud ved Hørta om vinteren Bebyggelse og grender Hakkespetthull Skilt til Gunnborgdalen Skifjell store Naturstein til grunnmurer Modammen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Usikt fra Rustankollen Kulturlandskapet på Gaupåsen Søgårdseter idag Sykkel- eller biltur i Østmarka? Varmekjære lauvtrær Navn og kjære turmål i Setermarka Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Forlatte plasser Maria Nøkleblom (Primula Veris) Røyser langs gammel allfarvei Idrett i marka Tyrihjelmplakat Nesten oppe Løbergveien - trivelig motiv Vi har dratt hjem Maria Nøkkelblomst Gaupåsen Jarseng sportstue Småbruk og plasser Fjelldalen og Skrehelle Skrehelle - vinter i anmarsj Fløtterød Gammel allfarvei Gamveienskilt ved Fiskebekken Gaupåsen Bygdevei i kulturlandskap Skrehelle - mot- og medbakke Fra Magan og inn i setermarka Naturreservatet Gunnborgdalen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Ruin etter plass - ny hytte Skrehelle Over Siljan langs gamleveien God skilting - TTF Studier i naturreservatet Skifjellhytta IF Ørns skiarena Høgås sanatorium Naturlig nedbryting Småbruket Gaupåsen Basalt i Gunnborgdalen Nesten oppe på Skrehelle Kulturlandskap Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Skrehelle sett sydfra Utenfor stiene Grunnmur blokker fra Skrehelle Flott beitemark Fioler i Gunnborgdalen Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Merket sti gjennom Gunnborgdalen Bygdeveiene Vårtegn Vinterskog i Østmarka Skrehellevarden Kart over gamleveien Fløtterød - rester etter planterøtter Heivannet - en gammel grense mot Siljan Informasjonstavle ved Lensmannseter Futebolig - Modammen Rustaden Hørta Havet har hatt strand her Blåveis i Gunnborgdalen Basalt i Østmarka Semseter Fugleliv i Gunnborgdalen Blomst i Gunnborgdalen Gamleveien - vekslende lende Bever på ferde Forstenet sandstrand Tursti med utsikt Normarkitt Frodighet i Setermarka Rydningsrøyser Blåfjell - fjellhuken Jønnevald rutebilanlegg Fiskebekken Løbergveien - trivelig motiv Gamleveien nær Meitjern Står for fall Rasteplass på Fiskeåsen Gunnborgdalen naturreservat Gamlestulen Høstetre ved Kleven Artsmangfold Skrehellevarden Skilting og merking Utfartssted til Søgårdseter Hvitveis Lind i Gunnborgdalen Ringerike-sandstein Langerød Forlatte plasser Soleihov eller bekkeblom Kikuthytta Drikkevann Meitjern ved Heivannet Blåfjell - varden Frodighet i Setermarka Rombeporfyr Hvitveis i setermarka En kullbunn Skilting, merking og turkart Kleven Konglomerat Utsyn fra Kreppa Tynt jordlag på Gaupåsen Vi ser mot Rustan Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Seterdrift Rustankollen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish