Hopp til hovedinnholdet

Bjørnehiet ved Albogtjern

(Bildet er lånt til illustrasjon)

For mindre enn 100 år siden

Bjønnehiet i Bjønnehiåsen. Kilder "Nye Grenlandsboka", Magne Kortner og beskrivelse av Circus Norbeck (Google).
Før skogsbilveier, moderne tømmerdrift og turfolk i mengdevis dro seg inn i marka, var her fredfullt og langt fra folk. Det brattlendte terrenget i dette området var innbydende for bjørnen om han ville være i fred. På en berghylle i åsen rett opp for bekken ut fra OIbogtjern ligger bjørnehiet der man i 1917 skjøt ei binne.

Skjebnen til en liten bjørnefamilie

Hun ble skadeskutt eller så forskrekket at hun falt utfor berget der og døde. Det dukket opp to små bjørnunger som var født der den vinteren. Jegeren tok de små bamsene med seg hjem. Skjebnen ville det slik at det netopp var sirkus på besøk i Skien, Circus Norbeck. Fremvising av dyr var viktig del av hans program og nå ble han tilbudt bjørnungene.. De ble altså solgt til Circus Norbeck i Kristiania. Og fulgte sirkuset i flere år. Det sies at de endtdte sine dager i sirkusets hjemmebase ved St.Hanshaugen i Oslo. 
Sircus Norbeck overtok bjørnungene
Karl Norbeck ble i sin tid kalt Norges sterkeste mann. Han drev som idrettsmann i USA i yngre år. Ved århundreskiftet (1904) kjøpte han et nærmest konkursrammet sirkus og drev dette fram med sterk vektlegging på kvalitet. Bjørner hørte med på hans program. En gang ble han bøtlagt da han i reklameøyemed hadde sluppet en bjørn løs. Den syklet rundt i slottsparken. Dette norske sirkuset ble fra først av møtt med betydelig skepsis.
Det var utenlandske sirkus som folk flest assosierte med profesjonell sirkusdrift.
Norbebck var imidlertid internasjonalt anerkjent som idrettsmann og dessuten viste han snart stor allsidighet i driften av sitt etablisement. Han var god administrator og meget godt likt. Han drev med hestedresur og med bryting og utfordret sitt publikum til å delta i vennlig kamp. Han tjente godt på sin virksomhet, var raus med gaver til gode formål og kunne leve den siste del av sitt liv på de oppsparte midlene fra Sirkuset som opphørte i 1928. Norbeck døde en vårdag i 1939.
 


Bilder

Fin turvei - før mye slit Søgårdseter idag Høgås sanatorium Basalt i Østmarka Bebyggelse og grender Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Fløtterød - rester etter planterøtter Meitjern ved Heivannet Jarsengs løypenett Hakkespetthull Blåveis og hvitveis Forlatte plasser Idrett i marka Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Skrehelle sett sydfra Vårtegn Småbruket Gaupåsen Tynt jordlag på Gaupåsen Bever på ferde Løbergveien - trivelig motiv Hvitveis Skogstorkenebb Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Langerød Skilt til Gunnborgdalen Flott beitemark Rustankollen Drikkevann Navn og kjære turmål i Setermarka Vinterskog i Østmarka Fiskebekken Skrehelle - utsyn nordøstover Sykkel- eller biltur i Østmarka? Varmekjære lauvtrær En kullbunn Basalt i Gunnborgdalen Merket sti gjennom Gunnborgdalen Lind i Gunnborgdalen Skrehelle Naturreservatet Gunnborgdalen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Blåveis i Østmarka Informasjonstavle ved Lensmannseter Utenfor stiene Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Nesten oppe Konglomerat Fløtterød Over Siljan langs gamleveien Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Semseter Myske og vårerteknapp IF Ørns skiarena Studier i naturreservatet Ruin etter plass - ny hytte Blåfjell - varden Vårerteknapp Skilting, merking og turkart Fløtterød - sandstein Rallycross på Eriksrød i Gjerpen God skilting - TTF Rustaden Modammen Futebolig - Modammen Hørta Artsmangfold Fioler i Gunnborgdalen Gamleveien nær Meitjern Fugleliv i Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Frodighet i Setermarka Bygdeveiene Heivannet - en gammel grense mot Siljan Usikt fra Rustankollen Kulturlandskap Maria Nøkleblom (Primula Veris) Rasteplass på Fiskeåsen Frodighet i Setermarka Skrehellevarden Naturstein til grunnmurer Jarseng sportstue Tursti med utsikt Gaupåsen Modammen - terrasser Bygdevei i kulturlandskap Røyser langs gammel allfarvei Skrehellevarden Gamlestulen Velkommen til Gaupåsen Det var en gang.... Seterdrift Skrehelle - vinter i anmarsj Gamleveien - vekslende lende Tyrihjelmplakat Rombeporfyr Ringerike-sandstein Havet har hatt strand her Skifjellhytta Forlatte plasser Skrehelle - mot- og medbakke Blåfjell - fjellhuken Vi ser mot Rustan Småbruk og plasser Jønnevald rutebilanlegg Naturlig nedbryting Utmark Utsyn fra Kreppa Vi har dratt hjem Båserud ved Hørta om vinteren Soleihov eller bekkeblom Normarkitt Fjelldalen og Skrehelle Blåveis i Gunnborgdalen Maria Nøkkelblomst Kikuthytta Hvitveis i setermarka Skilting og merking Utfartssted til Søgårdseter Gunnborgdalen naturreservat Løbergveien - trivelig motiv Kleven Høstetre ved Kleven Forstenet sandstrand Rydningsrøyser Fra Magan og inn i setermarka Gamveienskilt ved Fiskebekken Står for fall Gammel allfarvei Gaupåsen Blomst i Gunnborgdalen Grunnmur blokker fra Skrehelle Skifjell store Basalt i Gunnborgdalen Ørkensandstein på Fløtterød Kart over gamleveien

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish