Hopp til hovedinnholdet

Bjørnehiet ved Albogtjern

(Bildet er lånt til illustrasjon)

For mindre enn 100 år siden

Bjønnehiet i Bjønnehiåsen. Kilder "Nye Grenlandsboka", Magne Kortner og beskrivelse av Circus Norbeck (Google).
Før skogsbilveier, moderne tømmerdrift og turfolk i mengdevis dro seg inn i marka, var her fredfullt og langt fra folk. Det brattlendte terrenget i dette området var innbydende for bjørnen om han ville være i fred. På en berghylle i åsen rett opp for bekken ut fra OIbogtjern ligger bjørnehiet der man i 1917 skjøt ei binne.

Skjebnen til en liten bjørnefamilie

Hun ble skadeskutt eller så forskrekket at hun falt utfor berget der og døde. Det dukket opp to små bjørnunger som var født der den vinteren. Jegeren tok de små bamsene med seg hjem. Skjebnen ville det slik at det netopp var sirkus på besøk i Skien, Circus Norbeck. Fremvising av dyr var viktig del av hans program og nå ble han tilbudt bjørnungene.. De ble altså solgt til Circus Norbeck i Kristiania. Og fulgte sirkuset i flere år. Det sies at de endtdte sine dager i sirkusets hjemmebase ved St.Hanshaugen i Oslo. 
Sircus Norbeck overtok bjørnungene
Karl Norbeck ble i sin tid kalt Norges sterkeste mann. Han drev som idrettsmann i USA i yngre år. Ved århundreskiftet (1904) kjøpte han et nærmest konkursrammet sirkus og drev dette fram med sterk vektlegging på kvalitet. Bjørner hørte med på hans program. En gang ble han bøtlagt da han i reklameøyemed hadde sluppet en bjørn løs. Den syklet rundt i slottsparken. Dette norske sirkuset ble fra først av møtt med betydelig skepsis.
Det var utenlandske sirkus som folk flest assosierte med profesjonell sirkusdrift.
Norbebck var imidlertid internasjonalt anerkjent som idrettsmann og dessuten viste han snart stor allsidighet i driften av sitt etablisement. Han var god administrator og meget godt likt. Han drev med hestedresur og med bryting og utfordret sitt publikum til å delta i vennlig kamp. Han tjente godt på sin virksomhet, var raus med gaver til gode formål og kunne leve den siste del av sitt liv på de oppsparte midlene fra Sirkuset som opphørte i 1928. Norbeck døde en vårdag i 1939.
 


Bilder

Ruin etter plass - ny hytte Rustankollen Blomst i Gunnborgdalen Semseter Grunnmur blokker fra Skrehelle Står for fall Vårerteknapp Tynt jordlag på Gaupåsen Båserud ved Hørta om vinteren Løbergveien - trivelig motiv Hakkespetthull Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Fugleliv i Gunnborgdalen Varmekjære lauvtrær Utenfor stiene Rydningsrøyser Småbruket Gaupåsen Fløtterød - rester etter planterøtter Skilt til Gunnborgdalen Nesten oppe Vi ser mot Rustan Skrehelle sett sydfra Kulturlandskapet på Gaupåsen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Det var en gang.... Langerød Seterdrift Rustaden Fjelldalen og Skrehelle Hvitveis i setermarka Fin turvei - før mye slit Heivannet - en gammel grense mot Siljan Lind i Gunnborgdalen Kart over gamleveien Vårtegn Futebolig - Modammen Usikt fra Rustankollen Jarseng sportstue Soleihov eller bekkeblom Blåveis og hvitveis Modammen - terrasser Basalt i Østmarka Havet har hatt strand her Bygdevei i kulturlandskap Bever på ferde Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Velkommen til Gaupåsen Nesten oppe på Skrehelle IF Ørns skiarena Konglomerat Fløtterød - sandstein Navn og kjære turmål i Setermarka Skrehelle Kikuthytta Kulturlandskap Bygdeveiene Naturstein til grunnmurer Over Siljan langs gamleveien Skilting, merking og turkart Fiskebekken Utfartssted til Søgårdseter Jønnevald rutebilanlegg Skrehelle - mot- og medbakke Kleven Tyrihjelmplakat Myske og vårerteknapp Rasteplass på Fiskeåsen Ørkensandstein på Fløtterød Gaupåsen Gammel allfarvei Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Skifjellhytta Fløtterød Fra Magan og inn i setermarka Gunnborgdalen naturreservat Merket sti gjennom Gunnborgdalen Flott beitemark Meitjern ved Heivannet Sykkel- eller biltur i Østmarka? Gamveienskilt ved Fiskebekken Modammen Informasjonstavle ved Lensmannseter Maria Nøkkelblomst Forlatte plasser Utsyn fra Kreppa Basalt i Gunnborgdalen Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Frodighet i Setermarka Fioler i Gunnborgdalen Ringerike-sandstein En kullbunn Hvitveis Høstetre ved Kleven Gamleveien nær Meitjern Blåfjell - varden Artsmangfold Småbruk og plasser Jarsengs løypenett Skogstorkenebb God skilting - TTF Skrehellevarden Drikkevann Gamleveien - vekslende lende Søgårdseter idag Frodighet i Setermarka Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Hørta Utmark Tursti med utsikt Normarkitt Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Blåfjell - fjellhuken Blåveis i Østmarka Naturreservatet Gunnborgdalen Skrehelle - vinter i anmarsj Naturlig nedbryting Vi har dratt hjem Forlatte plasser Skifjell store Skrehelle - utsyn nordøstover Gaupåsen Løbergveien - trivelig motiv Basalt i Gunnborgdalen Bebyggelse og grender Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Blåveis i Gunnborgdalen Rombeporfyr Studier i naturreservatet Røyser langs gammel allfarvei Forstenet sandstrand Skilting og merking Vinterskog i Østmarka Skrehellevarden Høgås sanatorium Idrett i marka Gamlestulen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish