Hopp til hovedinnholdet

Bjørnehiet ved Albogtjern

(Bildet er lånt til illustrasjon)

For mindre enn 100 år siden

Bjønnehiet i Bjønnehiåsen. Kilder "Nye Grenlandsboka", Magne Kortner og beskrivelse av Circus Norbeck (Google).
Før skogsbilveier, moderne tømmerdrift og turfolk i mengdevis dro seg inn i marka, var her fredfullt og langt fra folk. Det brattlendte terrenget i dette området var innbydende for bjørnen om han ville være i fred. På en berghylle i åsen rett opp for bekken ut fra OIbogtjern ligger bjørnehiet der man i 1917 skjøt ei binne.

Skjebnen til en liten bjørnefamilie

Hun ble skadeskutt eller så forskrekket at hun falt utfor berget der og døde. Det dukket opp to små bjørnunger som var født der den vinteren. Jegeren tok de små bamsene med seg hjem. Skjebnen ville det slik at det netopp var sirkus på besøk i Skien, Circus Norbeck. Fremvising av dyr var viktig del av hans program og nå ble han tilbudt bjørnungene.. De ble altså solgt til Circus Norbeck i Kristiania. Og fulgte sirkuset i flere år. Det sies at de endtdte sine dager i sirkusets hjemmebase ved St.Hanshaugen i Oslo. 
Sircus Norbeck overtok bjørnungene
Karl Norbeck ble i sin tid kalt Norges sterkeste mann. Han drev som idrettsmann i USA i yngre år. Ved århundreskiftet (1904) kjøpte han et nærmest konkursrammet sirkus og drev dette fram med sterk vektlegging på kvalitet. Bjørner hørte med på hans program. En gang ble han bøtlagt da han i reklameøyemed hadde sluppet en bjørn løs. Den syklet rundt i slottsparken. Dette norske sirkuset ble fra først av møtt med betydelig skepsis.
Det var utenlandske sirkus som folk flest assosierte med profesjonell sirkusdrift.
Norbebck var imidlertid internasjonalt anerkjent som idrettsmann og dessuten viste han snart stor allsidighet i driften av sitt etablisement. Han var god administrator og meget godt likt. Han drev med hestedresur og med bryting og utfordret sitt publikum til å delta i vennlig kamp. Han tjente godt på sin virksomhet, var raus med gaver til gode formål og kunne leve den siste del av sitt liv på de oppsparte midlene fra Sirkuset som opphørte i 1928. Norbeck døde en vårdag i 1939.
 


Bilder

Kleven Vårtegn Kulturlandskap Gamleveien - skilt ved Fiskebekken En kullbunn Gamlestulen Merket sti gjennom Gunnborgdalen Skilting og merking Det var en gang.... Basalt i Gunnborgdalen Fra Magan og inn i setermarka Basalt i Østmarka Hørta Skifjellhytta Tynt jordlag på Gaupåsen Fjelldalen og Skrehelle Idrett i marka Naturreservatet Gunnborgdalen Utenfor stiene Frodighet i Setermarka Studier i naturreservatet Hvitveis i setermarka Soleihov eller bekkeblom Søgårdseter idag Fløtterød - rester etter planterøtter Høstetre ved Kleven Blåveis i Gunnborgdalen Gamleveien nær Meitjern Drikkevann Futebolig - Modammen Småbruket Gaupåsen Rasteplass på Fiskeåsen Kulturlandskapet på Gaupåsen Jarseng sportstue Fløtterød Maria Nøkleblom (Primula Veris) Utmark Skrehellevarden Meitjern ved Heivannet Myske og vårerteknapp Skifjell store Naturstein til grunnmurer Informasjonstavle ved Lensmannseter Gamleveien - vekslende lende Tursti med utsikt Velkommen til Gaupåsen Navn og kjære turmål i Setermarka Skilt til Gunnborgdalen Utsyn fra Kreppa Løbergveien - trivelig motiv Gaupåsen Forstenet sandstrand Nesten oppe på Skrehelle Rustankollen Røyser langs gammel allfarvei Vårerteknapp Jønnevald rutebilanlegg Hakkespetthull Sykkel- eller biltur i Østmarka? Fin turvei - før mye slit Artsmangfold God skilting - TTF Bygdevei i kulturlandskap Blåveis i Østmarka Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Flott beitemark Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Ringerike-sandstein Fiskebekken Over Siljan langs gamleveien Forlatte plasser Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Basalt i Gunnborgdalen Småbruk og plasser Nesten oppe Gamveienskilt ved Fiskebekken Blåfjell - fjellhuken Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Vi har dratt hjem Skrehelle - mot- og medbakke Naturlig nedbryting Står for fall Forlatte plasser Jarsengs løypenett Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Rydningsrøyser Skrehelle - vinter i anmarsj Frodighet i Setermarka Fløtterød - sandstein Rombeporfyr Kart over gamleveien Kikuthytta Gaupåsen Varmekjære lauvtrær Modammen Normarkitt Skogstorkenebb Konglomerat Havet har hatt strand her Lind i Gunnborgdalen Tyrihjelmplakat Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Fioler i Gunnborgdalen Gunnborgdalen naturreservat Skrehelle sett sydfra Rustaden Seterdrift Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Modammen - terrasser Maria Nøkkelblomst Ørkensandstein på Fløtterød Bygdeveiene IF Ørns skiarena Høgås sanatorium Usikt fra Rustankollen Skrehelle - utsyn nordøstover Vinterskog i Østmarka Skrehellevarden Båserud ved Hørta om vinteren Skilting, merking og turkart Blomst i Gunnborgdalen Vi ser mot Rustan Skrehelle Blåveis og hvitveis Bever på ferde Bebyggelse og grender Hvitveis Gammel allfarvei Ruin etter plass - ny hytte Langerød Grunnmur blokker fra Skrehelle Heivannet - en gammel grense mot Siljan Løbergveien - trivelig motiv Semseter Utfartssted til Søgårdseter Fugleliv i Gunnborgdalen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish