Hopp til hovedinnholdet

Gaupåsen

(Foto: Småbruket Gaupåsen)Fantastisk trivelig turterreng. Passer folk i alle aldre. Vis hensyn til folk, dyr og eiendom. Ta for deg boka til Magne Kortner - Skien - Vandringer på kryss og tvers. Få kjente Østmarka som han!

Gaupåsen er et gammelt gårdsbruk som i følge Gjerpen Bygds Historie kan regne sin opprinnelse helt fra gammelnorsk tid d.v.s. 11-1300-tallet.   

Gårds- og seterdrift
"Gaupåsen ble ryddet allerede i gammelnorsk tid. Men så ble gården liggende øde etter Svartedauen omkring 1349. Da livet atter vendte tilbake, ble Gaupåsen husmannsplass under Frogner, men siden ble den drevet som selvstendig bruk helt opp mot forrige århundreskifte. Deretter ble det seterdrift. Bergljot og Johan Kjær var de siste som drev med dyr på Gaupåsen i Østmarka, og det gjorde de helt opp til 1966. Det fortelles at de i gode år kunne kjøre hjem mer enn 30 lass høy fra utslåttene omkring setra. Men nå er alle seterbuer borte oppunder Gaupåsen." (sitat fra "Miljøstatus" i Skien kommune) 

Gammelt kulturlandskap, bygdeborg og brannvarde på Rustankollen.
Kulturlandskapet i området bringer tankene hen på gammel gårds og seterdrift. I dag en flott og romantisk følelse, men også en illustrasjon på generasjoners slit for livberging. Floraen i området er meget artsrik der den bærer preg av berggrunnen basalt samt solrike og varme lier. Rett vest for Gaupåsen ligger Rustankollen med sin bygdeborg og flotte utsikt over Gjerpendalen og Skien.

I det åpne og trivelige lendet rundt Gaupåsen virker det ved første øyekast karrig med stein og bergknatter stikkende opp. Men her finner du en variert og frodig flora i basaltområdet selv om jordsmonnet er ganske grunt.


Bilder

Gamlestulen Basalt i Gunnborgdalen Tynt jordlag på Gaupåsen God skilting - TTF Rustankollen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Søgårdseter idag Blåveis i Østmarka Løbergveien - trivelig motiv Tyrihjelmplakat Blåveis i Gunnborgdalen Skilt til Gunnborgdalen Naturstein til grunnmurer Fjelldalen og Skrehelle Futebolig - Modammen Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Jarseng sportstue Står for fall Nesten oppe Rydningsrøyser Skrehelle - mot- og medbakke Forstenet sandstrand Ruin etter plass - ny hytte Vårerteknapp Soleihov eller bekkeblom Fiskebekken Skrehellevarden Modammen - terrasser Lind i Gunnborgdalen Forlatte plasser Utsyn fra Kreppa Vårtegn Skrehelle sett sydfra Fugleliv i Gunnborgdalen Fin turvei - før mye slit Normarkitt Myske og vårerteknapp Basalt i Gunnborgdalen Langerød Idrett i marka Varmekjære lauvtrær Kart over gamleveien Flott beitemark Skifjell store Gamveienskilt ved Fiskebekken Artsmangfold Det var en gang.... Kulturlandskapet på Gaupåsen Fløtterød Semseter Skrehellevarden Meitjern ved Heivannet Gamleveien nær Meitjern Over Siljan langs gamleveien Rasteplass på Fiskeåsen Velkommen til Gaupåsen Fløtterød - rester etter planterøtter Rombeporfyr Hørta Båserud ved Hørta om vinteren Høgås sanatorium Frodighet i Setermarka Havet har hatt strand her Heivannet - en gammel grense mot Siljan Forlatte plasser Konglomerat Rustaden Merket sti gjennom Gunnborgdalen Gaupåsen Studier i naturreservatet Usikt fra Rustankollen Jønnevald rutebilanlegg Gaupåsen Blomst i Gunnborgdalen Seterdrift Maria Nøkleblom (Primula Veris) Blåfjell - varden Naturlig nedbryting Fløtterød - sandstein Basalt i Østmarka Naturreservatet Gunnborgdalen Småbruket Gaupåsen Bygdevei i kulturlandskap Gunnborgdalen naturreservat Løbergveien - trivelig motiv Tursti med utsikt Nesten oppe på Skrehelle Skrehelle - utsyn nordøstover Småbruk og plasser Ringerike-sandstein Jarsengs løypenett Vi ser mot Rustan Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Hvitveis i setermarka Høstetre ved Kleven Modammen Gamleveien - vekslende lende Utenfor stiene Kikuthytta Drikkevann Skrehelle - vinter i anmarsj Røyser langs gammel allfarvei Bever på ferde Blåveis og hvitveis Bebyggelse og grender Fra Magan og inn i setermarka Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Bygdeveiene Utmark Grunnmur blokker fra Skrehelle Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Fioler i Gunnborgdalen Skifjellhytta Vinterskog i Østmarka Frodighet i Setermarka Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien IF Ørns skiarena Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Maria Nøkkelblomst Skogstorkenebb Skrehelle Vi har dratt hjem Gammel allfarvei Utfartssted til Søgårdseter Skilting, merking og turkart Kleven Skilting og merking Ørkensandstein på Fløtterød En kullbunn Sykkel- eller biltur i Østmarka? Kulturlandskap Blåfjell - fjellhuken Navn og kjære turmål i Setermarka Hvitveis Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Hakkespetthull

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish