Hopp til hovedinnholdet

Gaupåsen

(Foto: Småbruket Gaupåsen)Fantastisk trivelig turterreng. Passer folk i alle aldre. Vis hensyn til folk, dyr og eiendom. Ta for deg boka til Magne Kortner - Skien - Vandringer på kryss og tvers. Få kjente Østmarka som han!

Gaupåsen er et gammelt gårdsbruk som i følge Gjerpen Bygds Historie kan regne sin opprinnelse helt fra gammelnorsk tid d.v.s. 11-1300-tallet.   

Gårds- og seterdrift
"Gaupåsen ble ryddet allerede i gammelnorsk tid. Men så ble gården liggende øde etter Svartedauen omkring 1349. Da livet atter vendte tilbake, ble Gaupåsen husmannsplass under Frogner, men siden ble den drevet som selvstendig bruk helt opp mot forrige århundreskifte. Deretter ble det seterdrift. Bergljot og Johan Kjær var de siste som drev med dyr på Gaupåsen i Østmarka, og det gjorde de helt opp til 1966. Det fortelles at de i gode år kunne kjøre hjem mer enn 30 lass høy fra utslåttene omkring setra. Men nå er alle seterbuer borte oppunder Gaupåsen." (sitat fra "Miljøstatus" i Skien kommune) 

Gammelt kulturlandskap, bygdeborg og brannvarde på Rustankollen.
Kulturlandskapet i området bringer tankene hen på gammel gårds og seterdrift. I dag en flott og romantisk følelse, men også en illustrasjon på generasjoners slit for livberging. Floraen i området er meget artsrik der den bærer preg av berggrunnen basalt samt solrike og varme lier. Rett vest for Gaupåsen ligger Rustankollen med sin bygdeborg og flotte utsikt over Gjerpendalen og Skien.

I det åpne og trivelige lendet rundt Gaupåsen virker det ved første øyekast karrig med stein og bergknatter stikkende opp. Men her finner du en variert og frodig flora i basaltområdet selv om jordsmonnet er ganske grunt.


Bilder

Forstenet sandstrand Skrehelle Hvitveis Frodighet i Setermarka Vi ser mot Rustan Velkommen til Gaupåsen Gammel allfarvei Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Skogstorkenebb Fløtterød Forlatte plasser Fra Magan og inn i setermarka Ringerike-sandstein Fioler i Gunnborgdalen Kikuthytta Fin turvei - før mye slit Skrehelle - utsyn nordøstover Tursti med utsikt Det var en gang.... Rustankollen Vårerteknapp Høstetre ved Kleven Nesten oppe Hvitveis i setermarka Informasjonstavle ved Lensmannseter En kullbunn Studier i naturreservatet Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Blåfjell - fjellhuken Ørkensandstein på Fløtterød Skrehelle - vinter i anmarsj Tyrihjelmplakat Blomst i Gunnborgdalen Rustaden Modammen - terrasser Båserud ved Hørta om vinteren Høgås sanatorium Utmark Gamveienskilt ved Fiskebekken Langerød Blåfjell - varden Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Småbruk og plasser Utsyn fra Kreppa Løbergveien - trivelig motiv God skilting - TTF Basalt i Østmarka Futebolig - Modammen Løbergveien - trivelig motiv Skilting, merking og turkart Ruin etter plass - ny hytte IF Ørns skiarena Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Røyser langs gammel allfarvei Gaupåsen Vinterskog i Østmarka Usikt fra Rustankollen Semseter Grunnmur blokker fra Skrehelle Fugleliv i Gunnborgdalen Skilting og merking Rasteplass på Fiskeåsen Utfartssted til Søgårdseter Navn og kjære turmål i Setermarka Naturstein til grunnmurer Tynt jordlag på Gaupåsen Bebyggelse og grender Står for fall Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Havet har hatt strand her Kleven Blåveis i Østmarka Gunnborgdalen naturreservat Kart over gamleveien Hakkespetthull Drikkevann Frodighet i Setermarka Normarkitt Søgårdseter idag Skrehellevarden Maria Nøkkelblomst Maria Nøkleblom (Primula Veris) Gamlestulen Skrehellevarden Gamleveien - vekslende lende Sykkel- eller biltur i Østmarka? Jarseng sportstue Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Kulturlandskap Utenfor stiene Soleihov eller bekkeblom Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Bever på ferde Idrett i marka Over Siljan langs gamleveien Bygdeveiene Artsmangfold Bygdevei i kulturlandskap Småbruket Gaupåsen Skilt til Gunnborgdalen Gamleveien nær Meitjern Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Meitjern ved Heivannet Hørta Modammen Rombeporfyr Skrehelle sett sydfra Fløtterød - rester etter planterøtter Rydningsrøyser Merket sti gjennom Gunnborgdalen Fjelldalen og Skrehelle Seterdrift Basalt i Gunnborgdalen Lind i Gunnborgdalen Gaupåsen Flott beitemark Konglomerat Varmekjære lauvtrær Jønnevald rutebilanlegg Fiskebekken Basalt i Gunnborgdalen Vi har dratt hjem Nesten oppe på Skrehelle Forlatte plasser Naturreservatet Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Naturlig nedbryting Vårtegn Jarsengs løypenett Skrehelle - mot- og medbakke Skifjellhytta Myske og vårerteknapp Blåveis i Gunnborgdalen Blåveis og hvitveis Heivannet - en gammel grense mot Siljan Fløtterød - sandstein

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish