Hopp til hovedinnholdet

Gaupåsen

(Foto: Småbruket Gaupåsen)Fantastisk trivelig turterreng. Passer folk i alle aldre. Vis hensyn til folk, dyr og eiendom. Ta for deg boka til Magne Kortner - Skien - Vandringer på kryss og tvers. Få kjente Østmarka som han!

Gaupåsen er et gammelt gårdsbruk som i følge Gjerpen Bygds Historie kan regne sin opprinnelse helt fra gammelnorsk tid d.v.s. 11-1300-tallet.   

Gårds- og seterdrift
"Gaupåsen ble ryddet allerede i gammelnorsk tid. Men så ble gården liggende øde etter Svartedauen omkring 1349. Da livet atter vendte tilbake, ble Gaupåsen husmannsplass under Frogner, men siden ble den drevet som selvstendig bruk helt opp mot forrige århundreskifte. Deretter ble det seterdrift. Bergljot og Johan Kjær var de siste som drev med dyr på Gaupåsen i Østmarka, og det gjorde de helt opp til 1966. Det fortelles at de i gode år kunne kjøre hjem mer enn 30 lass høy fra utslåttene omkring setra. Men nå er alle seterbuer borte oppunder Gaupåsen." (sitat fra "Miljøstatus" i Skien kommune) 

Gammelt kulturlandskap, bygdeborg og brannvarde på Rustankollen.
Kulturlandskapet i området bringer tankene hen på gammel gårds og seterdrift. I dag en flott og romantisk følelse, men også en illustrasjon på generasjoners slit for livberging. Floraen i området er meget artsrik der den bærer preg av berggrunnen basalt samt solrike og varme lier. Rett vest for Gaupåsen ligger Rustankollen med sin bygdeborg og flotte utsikt over Gjerpendalen og Skien.

I det åpne og trivelige lendet rundt Gaupåsen virker det ved første øyekast karrig med stein og bergknatter stikkende opp. Men her finner du en variert og frodig flora i basaltområdet selv om jordsmonnet er ganske grunt.


Bilder

Bever på ferde Rombeporfyr Utmark Forlatte plasser Fin turvei - før mye slit Tursti med utsikt IF Ørns skiarena Gammel allfarvei Langerød Grunnmur blokker fra Skrehelle Bygdevei i kulturlandskap Merket sti gjennom Gunnborgdalen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Skifjellhytta Båserud ved Hørta om vinteren Utenfor stiene Skrehelle - utsyn nordøstover Skrehelle - mot- og medbakke Meitjern ved Heivannet Maria Nøkkelblomst Hvitveis Skilt til Gunnborgdalen Rustaden Løbergveien - trivelig motiv Basalt i Gunnborgdalen Fløtterød Vårtegn Soleihov eller bekkeblom Varmekjære lauvtrær Hørta Kulturlandskapet på Gaupåsen Velkommen til Gaupåsen Rasteplass på Fiskeåsen Skrehelle Basalt i Østmarka Blåveis i Østmarka Jønnevald rutebilanlegg Idrett i marka Blåveis i Gunnborgdalen Røyser langs gammel allfarvei Usikt fra Rustankollen Hakkespetthull Vårerteknapp Gamveienskilt ved Fiskebekken Rydningsrøyser Gamlestulen Naturlig nedbryting Fiskebekken Sykkel- eller biltur i Østmarka? Småbruket Gaupåsen Bebyggelse og grender Fløtterød - sandstein Gamleveien - vekslende lende Kleven Søgårdseter idag Myske og vårerteknapp Forstenet sandstrand Seterdrift God skilting - TTF Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Utsyn fra Kreppa Fløtterød - rester etter planterøtter Havet har hatt strand her Fjelldalen og Skrehelle Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Skrehellevarden Skogstorkenebb Ringerike-sandstein Naturreservatet Gunnborgdalen Vinterskog i Østmarka Fioler i Gunnborgdalen Nesten oppe Kikuthytta Blomst i Gunnborgdalen Informasjonstavle ved Lensmannseter Kart over gamleveien Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Nesten oppe på Skrehelle Gaupåsen Futebolig - Modammen En kullbunn Skrehelle sett sydfra Lind i Gunnborgdalen Flott beitemark Det var en gang.... Gunnborgdalen naturreservat Gamleveien nær Meitjern Står for fall Forlatte plasser Blåfjell - varden Høgås sanatorium Utfartssted til Søgårdseter Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Skilting og merking Normarkitt Rustankollen Frodighet i Setermarka Studier i naturreservatet Høstetre ved Kleven Semseter Småbruk og plasser Blåfjell - fjellhuken Skrehellevarden Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Drikkevann Skilting, merking og turkart Over Siljan langs gamleveien Basalt i Gunnborgdalen Vi ser mot Rustan Modammen Skifjell store Vi har dratt hjem Navn og kjære turmål i Setermarka Skrehelle - vinter i anmarsj Tyrihjelmplakat Jarsengs løypenett Kulturlandskap Heivannet - en gammel grense mot Siljan Maria Nøkleblom (Primula Veris) Fugleliv i Gunnborgdalen Hvitveis i setermarka Artsmangfold Jarseng sportstue Ruin etter plass - ny hytte Løbergveien - trivelig motiv Konglomerat Bygdeveiene Blåveis og hvitveis Tynt jordlag på Gaupåsen Modammen - terrasser Gaupåsen Fra Magan og inn i setermarka Frodighet i Setermarka Naturstein til grunnmurer

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish