Hopp til hovedinnholdet

Gaupåsen

(Foto: Småbruket Gaupåsen)Fantastisk trivelig turterreng. Passer folk i alle aldre. Vis hensyn til folk, dyr og eiendom. Ta for deg boka til Magne Kortner - Skien - Vandringer på kryss og tvers. Få kjente Østmarka som han!

Gaupåsen er et gammelt gårdsbruk som i følge Gjerpen Bygds Historie kan regne sin opprinnelse helt fra gammelnorsk tid d.v.s. 11-1300-tallet.   

Gårds- og seterdrift
"Gaupåsen ble ryddet allerede i gammelnorsk tid. Men så ble gården liggende øde etter Svartedauen omkring 1349. Da livet atter vendte tilbake, ble Gaupåsen husmannsplass under Frogner, men siden ble den drevet som selvstendig bruk helt opp mot forrige århundreskifte. Deretter ble det seterdrift. Bergljot og Johan Kjær var de siste som drev med dyr på Gaupåsen i Østmarka, og det gjorde de helt opp til 1966. Det fortelles at de i gode år kunne kjøre hjem mer enn 30 lass høy fra utslåttene omkring setra. Men nå er alle seterbuer borte oppunder Gaupåsen." (sitat fra "Miljøstatus" i Skien kommune) 

Gammelt kulturlandskap, bygdeborg og brannvarde på Rustankollen.
Kulturlandskapet i området bringer tankene hen på gammel gårds og seterdrift. I dag en flott og romantisk følelse, men også en illustrasjon på generasjoners slit for livberging. Floraen i området er meget artsrik der den bærer preg av berggrunnen basalt samt solrike og varme lier. Rett vest for Gaupåsen ligger Rustankollen med sin bygdeborg og flotte utsikt over Gjerpendalen og Skien.

I det åpne og trivelige lendet rundt Gaupåsen virker det ved første øyekast karrig med stein og bergknatter stikkende opp. Men her finner du en variert og frodig flora i basaltområdet selv om jordsmonnet er ganske grunt.


Bilder

Myske og vårerteknapp Bever på ferde Nesten oppe på Skrehelle Blomst i Gunnborgdalen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Modammen - terrasser Gamlestulen God skilting - TTF Fjelldalen og Skrehelle Blåveis i Gunnborgdalen Skilting og merking Grunnmur blokker fra Skrehelle Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Forlatte plasser Kulturlandskapet på Gaupåsen Basalt i Østmarka Kikuthytta Det var en gang.... Står for fall Rombeporfyr Kleven Høgås sanatorium Frodighet i Setermarka Skrehellevarden Langerød Hørta Modammen Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Fløtterød - sandstein Båserud ved Hørta om vinteren Varmekjære lauvtrær Utsyn fra Kreppa Basalt i Gunnborgdalen Gaupåsen IF Ørns skiarena Naturreservatet Gunnborgdalen Fiskebekken Fugleliv i Gunnborgdalen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Forstenet sandstrand Vi ser mot Rustan Gamleveien - vekslende lende Blåveis og hvitveis Høstetre ved Kleven Basalt i Gunnborgdalen Vårtegn Informasjonstavle ved Lensmannseter Søgårdseter idag Flott beitemark Jarsengs løypenett Blåfjell - fjellhuken Rasteplass på Fiskeåsen Usikt fra Rustankollen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Fioler i Gunnborgdalen Hakkespetthull Skrehellevarden Skrehelle - mot- og medbakke Nesten oppe Ruin etter plass - ny hytte Lind i Gunnborgdalen Studier i naturreservatet Blåveis i Østmarka Skifjellhytta Blåfjell - varden Naturstein til grunnmurer Merket sti gjennom Gunnborgdalen Rustaden Gaupåsen Forlatte plasser Jønnevald rutebilanlegg Hvitveis Skrehelle Bebyggelse og grender Futebolig - Modammen Vi har dratt hjem Meitjern ved Heivannet Løbergveien - trivelig motiv Skrehelle - utsyn nordøstover Skilt til Gunnborgdalen Semseter Tursti med utsikt Skrehelle sett sydfra En kullbunn Utmark Over Siljan langs gamleveien Vinterskog i Østmarka Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Utenfor stiene Skifjell store Fra Magan og inn i setermarka Havet har hatt strand her Rustankollen Maria Nøkkelblomst Småbruket Gaupåsen Vårerteknapp Drikkevann Rydningsrøyser Røyser langs gammel allfarvei Soleihov eller bekkeblom Gamveienskilt ved Fiskebekken Gunnborgdalen naturreservat Hvitveis i setermarka Kulturlandskap Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Kart over gamleveien Tynt jordlag på Gaupåsen Skrehelle - vinter i anmarsj Velkommen til Gaupåsen Konglomerat Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Fin turvei - før mye slit Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Fløtterød - rester etter planterøtter Normarkitt Frodighet i Setermarka Ørkensandstein på Fløtterød Skogstorkenebb Seterdrift Fløtterød Tyrihjelmplakat Heivannet - en gammel grense mot Siljan Bygdevei i kulturlandskap Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Gamleveien nær Meitjern Ringerike-sandstein Bygdeveiene Løbergveien - trivelig motiv Småbruk og plasser Naturlig nedbryting Artsmangfold Gammel allfarvei Jarseng sportstue Skilting, merking og turkart Navn og kjære turmål i Setermarka Idrett i marka

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish