Hopp til hovedinnholdet

Gaupåsen

(Foto: Småbruket Gaupåsen)Fantastisk trivelig turterreng. Passer folk i alle aldre. Vis hensyn til folk, dyr og eiendom. Ta for deg boka til Magne Kortner - Skien - Vandringer på kryss og tvers. Få kjente Østmarka som han!

Gaupåsen er et gammelt gårdsbruk som i følge Gjerpen Bygds Historie kan regne sin opprinnelse helt fra gammelnorsk tid d.v.s. 11-1300-tallet.   

Gårds- og seterdrift
"Gaupåsen ble ryddet allerede i gammelnorsk tid. Men så ble gården liggende øde etter Svartedauen omkring 1349. Da livet atter vendte tilbake, ble Gaupåsen husmannsplass under Frogner, men siden ble den drevet som selvstendig bruk helt opp mot forrige århundreskifte. Deretter ble det seterdrift. Bergljot og Johan Kjær var de siste som drev med dyr på Gaupåsen i Østmarka, og det gjorde de helt opp til 1966. Det fortelles at de i gode år kunne kjøre hjem mer enn 30 lass høy fra utslåttene omkring setra. Men nå er alle seterbuer borte oppunder Gaupåsen." (sitat fra "Miljøstatus" i Skien kommune) 

Gammelt kulturlandskap, bygdeborg og brannvarde på Rustankollen.
Kulturlandskapet i området bringer tankene hen på gammel gårds og seterdrift. I dag en flott og romantisk følelse, men også en illustrasjon på generasjoners slit for livberging. Floraen i området er meget artsrik der den bærer preg av berggrunnen basalt samt solrike og varme lier. Rett vest for Gaupåsen ligger Rustankollen med sin bygdeborg og flotte utsikt over Gjerpendalen og Skien.

I det åpne og trivelige lendet rundt Gaupåsen virker det ved første øyekast karrig med stein og bergknatter stikkende opp. Men her finner du en variert og frodig flora i basaltområdet selv om jordsmonnet er ganske grunt.


Bilder

Bygdeveiene Normarkitt Fjelldalen og Skrehelle Usikt fra Rustankollen Jarseng sportstue Småbruket Gaupåsen Flott beitemark Småbruk og plasser Frodighet i Setermarka Ringerike-sandstein Lind i Gunnborgdalen Fioler i Gunnborgdalen Vi ser mot Rustan Utsyn fra Kreppa Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet En kullbunn Tyrihjelmplakat Rasteplass på Fiskeåsen Søgårdseter idag Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Langerød Hakkespetthull Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Blåfjell - varden Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Høgås sanatorium Gaupåsen Over Siljan langs gamleveien Jønnevald rutebilanlegg Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Skrehellevarden Kart over gamleveien Velkommen til Gaupåsen Semseter Rustankollen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Gunnborgdalen naturreservat Bygdevei i kulturlandskap God skilting - TTF Nesten oppe Kleven Fugleliv i Gunnborgdalen Tursti med utsikt Rustaden Hvitveis i setermarka Blåveis i Gunnborgdalen Modammen - terrasser Maria Nøkleblom (Primula Veris) Fløtterød - rester etter planterøtter Havet har hatt strand her Sykkel- eller biltur i Østmarka? Ruin etter plass - ny hytte Fra Magan og inn i setermarka Naturstein til grunnmurer Skifjell store Hørta Skrehelle Frodighet i Setermarka Gammel allfarvei Rydningsrøyser Konglomerat Det var en gang.... Kikuthytta Skilting og merking Skilting, merking og turkart Blåveis i Østmarka Røyser langs gammel allfarvei Gamveienskilt ved Fiskebekken Forstenet sandstrand Skrehelle sett sydfra Skrehelle - utsyn nordøstover Rombeporfyr Utmark Basalt i Østmarka Utenfor stiene Jarsengs løypenett Basalt i Gunnborgdalen Naturlig nedbryting Skifjellhytta Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Utfartssted til Søgårdseter Futebolig - Modammen Skrehelle - mot- og medbakke Blomst i Gunnborgdalen Ørkensandstein på Fløtterød Løbergveien - trivelig motiv Nesten oppe på Skrehelle Står for fall Gamleveien nær Meitjern Fløtterød Idrett i marka Grunnmur blokker fra Skrehelle Merket sti gjennom Gunnborgdalen Seterdrift Bebyggelse og grender Myske og vårerteknapp IF Ørns skiarena Blåveis og hvitveis Kulturlandskap Skilt til Gunnborgdalen Basalt i Gunnborgdalen Heivannet - en gammel grense mot Siljan Navn og kjære turmål i Setermarka Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Artsmangfold Skogstorkenebb Vinterskog i Østmarka Fløtterød - sandstein Drikkevann Båserud ved Hørta om vinteren Naturreservatet Gunnborgdalen Soleihov eller bekkeblom Tynt jordlag på Gaupåsen Maria Nøkkelblomst Hvitveis Varmekjære lauvtrær Skrehelle - vinter i anmarsj Høstetre ved Kleven Skrehellevarden Studier i naturreservatet Forlatte plasser Kulturlandskapet på Gaupåsen Løbergveien - trivelig motiv Bever på ferde Blåfjell - fjellhuken Vårtegn Gaupåsen Gamleveien - vekslende lende Fiskebekken Forlatte plasser Meitjern ved Heivannet Informasjonstavle ved Lensmannseter Modammen Fin turvei - før mye slit Gamlestulen Vi har dratt hjem

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish