Hopp til hovedinnholdet

Gaupåsen

(Foto: Småbruket Gaupåsen)Fantastisk trivelig turterreng. Passer folk i alle aldre. Vis hensyn til folk, dyr og eiendom. Ta for deg boka til Magne Kortner - Skien - Vandringer på kryss og tvers. Få kjente Østmarka som han!

Gaupåsen er et gammelt gårdsbruk som i følge Gjerpen Bygds Historie kan regne sin opprinnelse helt fra gammelnorsk tid d.v.s. 11-1300-tallet.   

Gårds- og seterdrift
"Gaupåsen ble ryddet allerede i gammelnorsk tid. Men så ble gården liggende øde etter Svartedauen omkring 1349. Da livet atter vendte tilbake, ble Gaupåsen husmannsplass under Frogner, men siden ble den drevet som selvstendig bruk helt opp mot forrige århundreskifte. Deretter ble det seterdrift. Bergljot og Johan Kjær var de siste som drev med dyr på Gaupåsen i Østmarka, og det gjorde de helt opp til 1966. Det fortelles at de i gode år kunne kjøre hjem mer enn 30 lass høy fra utslåttene omkring setra. Men nå er alle seterbuer borte oppunder Gaupåsen." (sitat fra "Miljøstatus" i Skien kommune) 

Gammelt kulturlandskap, bygdeborg og brannvarde på Rustankollen.
Kulturlandskapet i området bringer tankene hen på gammel gårds og seterdrift. I dag en flott og romantisk følelse, men også en illustrasjon på generasjoners slit for livberging. Floraen i området er meget artsrik der den bærer preg av berggrunnen basalt samt solrike og varme lier. Rett vest for Gaupåsen ligger Rustankollen med sin bygdeborg og flotte utsikt over Gjerpendalen og Skien.

I det åpne og trivelige lendet rundt Gaupåsen virker det ved første øyekast karrig med stein og bergknatter stikkende opp. Men her finner du en variert og frodig flora i basaltområdet selv om jordsmonnet er ganske grunt.


Bilder

Blomst i Gunnborgdalen Tynt jordlag på Gaupåsen Småbruk og plasser Grunnmur blokker fra Skrehelle Havet har hatt strand her Jarsengs løypenett Navn og kjære turmål i Setermarka Blåveis i Gunnborgdalen Modammen - terrasser Ørkensandstein på Fløtterød Frodighet i Setermarka God skilting - TTF Høgås sanatorium Kart over gamleveien Normarkitt Gunnborgdalen naturreservat Kleven Forlatte plasser Fra Magan og inn i setermarka Fløtterød - sandstein Gaupåsen Over Siljan langs gamleveien Flott beitemark Ringerike-sandstein Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Rustaden Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Jarseng sportstue Det var en gang.... Skrehellevarden Artsmangfold Ruin etter plass - ny hytte Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Langerød Semseter Frodighet i Setermarka Forstenet sandstrand Vårtegn Maria Nøkleblom (Primula Veris) Basalt i Østmarka Gamlestulen Søgårdseter idag Fiskebekken Myske og vårerteknapp Fløtterød - rester etter planterøtter Nesten oppe Hakkespetthull Skrehellevarden Skifjellhytta Heivannet - en gammel grense mot Siljan Småbruket Gaupåsen Bebyggelse og grender Utsyn fra Kreppa Gammel allfarvei Informasjonstavle ved Lensmannseter Naturreservatet Gunnborgdalen Vårerteknapp Blåveis i Østmarka Skifjell store Kikuthytta Gamveienskilt ved Fiskebekken Høstetre ved Kleven Studier i naturreservatet Skrehelle - vinter i anmarsj Skrehelle - utsyn nordøstover Skrehelle sett sydfra Merket sti gjennom Gunnborgdalen Rydningsrøyser Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Drikkevann Basalt i Gunnborgdalen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Hørta Skilt til Gunnborgdalen Blåfjell - varden Hvitveis Bygdevei i kulturlandskap Jønnevald rutebilanlegg Nesten oppe på Skrehelle Velkommen til Gaupåsen Utenfor stiene Basalt i Gunnborgdalen Vinterskog i Østmarka Utmark Modammen Gaupåsen Løbergveien - trivelig motiv Bygdeveiene Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Fjelldalen og Skrehelle Rustankollen Gamleveien nær Meitjern Skrehelle Futebolig - Modammen Røyser langs gammel allfarvei Seterdrift Rombeporfyr Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Utfartssted til Søgårdseter Fløtterød Vi ser mot Rustan Kulturlandskap Blåveis og hvitveis Idrett i marka Hvitveis i setermarka Rasteplass på Fiskeåsen Naturstein til grunnmurer Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Usikt fra Rustankollen Står for fall Fioler i Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Skrehelle - mot- og medbakke Gamleveien - vekslende lende Skogstorkenebb Tyrihjelmplakat Løbergveien - trivelig motiv Båserud ved Hørta om vinteren Blåfjell - fjellhuken En kullbunn Konglomerat Fin turvei - før mye slit Fugleliv i Gunnborgdalen Tursti med utsikt IF Ørns skiarena Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Soleihov eller bekkeblom Bever på ferde Vi har dratt hjem Skilting, merking og turkart Maria Nøkkelblomst Forlatte plasser Skilting og merking Lind i Gunnborgdalen Meitjern ved Heivannet Varmekjære lauvtrær

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish