Hopp til hovedinnholdet

Skrehelle

Foto: Sett fra Rising TAu)

Spesielle naturformer har til alle tider satt sitt preg på menneskers fantasi og tenkemåte. Et godt eksempel på dette er Skrehelle - vårt lokale Blokksberg. Sett fra Gjerpen og Skien er Skrehelle det mest markerte fjellet både i størrelse og form. 

Geologi
Det oppstod i Permtiden - Oslofeltet - som følge av vulkanske utbrudd. Toppen består av hardt og lite fruktbart berg, syenitt, som ble stående igjen i landskapet som en monark til tross for ytre forvitringskrefter fra vær og vind og mange istider.  Syenitt forvitrer svært langsomt og bidrar lite med næringstoffer. De glattskurte og nakne skråningene fra toppen beviser det. Her har planter og skog strevet med å finne feste. Under dette "lokket", toppen av syenitt, finner vi en annen og langt mer fruktbar og bløtere bergart, basalt. Rombeporfyr (geanor.no) kan også observeres i Vest og nordvestskråningen til Skrehelle .

Fantasi og overtro
Det markante Skrehelle med sine store blankskurte felter i skråningen fra toppen har stått fram i folk fantasi og  bevissthet. Til dette er det knyttet hekseri og svartekunster. Innunder jul på 17-1800-tallet kom det i kveldsmørket feiende et følge gjennom lufta med bråk og spetakkel, og følelse av uhygge og redsel spredte seg over byene og landskapet i Grenland. Det var Åsgårdsreia! Både barn og voksne ble berørt av uhyggen. Midt i dette levde f.eks. Henrik Ibsen.

Åsgårdsreia: Det mest utfordrende og uhyggelige av de overnaturlige julebesøkene er Åsgårdsreia - en rasende og larmende flokk av slåsskjemper, drapsmenn, drukkenbolter, bedragere, løsaktige kvinner og alt slags trollpakk som dundrer over himmelen på ildsprutende hester.
Til-toppen-av-Lilleskrehelle

Vårt lokale Blokksberg
På 15-1600-tallet hadde forestillingen om hekseri og trolldomskunster grep om befolkningen. Skrehelle stod fram i landskapet som det synlige bevis på ondemaktene. Kvinner burde ikke la seg observere på Skrehelle. De ville kunne pådra seg stygge rykter om besittelse av trolldomskunster og hekseri. På Skrehelle samlet mann seg, trollkvinner og -menn, for å drive med sine onde og mystiske ritualer.

Bondekona Anne Gulset og Elline Anders Klokkers fikk føle konsekvensene av Skrehlles mystiske skygge inn i befolkningen. Anne hadde rykte som en som drev med trolldomskunster. Hun var angivelig blitt observert på Skrehelle. Elline hadde vokst opp og tjenestegjort på gulsetgården hos Anne. Hun ble i 1918-19 grepet og anklaget for mordet på en grytesmed nede på Fossum. Under rettsaken mot Elline kom hennes forhold til Anne fram og saken fikk etter hver karakter av ren hekseprosess. Tanken var vel at var hun heks, så var hun også morderen. Hennes troverdighet var bltt så svekket at hun ikke klarte å reise et forsvar for seg og hun ble derfor dømt til å bøte med livet. Henrettelsen fantsted i 1623 med bål ute på Galgeholmen ved Faret.

Tur og rekreasjonsområde
Det har fra naturn side ikke ligget til rette for nevneverdig skogsdrift på Skrehelleplatået (Lilleskrehelle 465 moh, Skrehelle 553 moh og vestre Skrehelle 494 moh), men toppenr har på fra slutten av 1800 og framover hatt tiltrekningskraft på befolkningen som tur og rekreasjonsområde. Tilgjengeligheten til berget er grei fra flere kanter, men mest benyttet er veien som svinger seg opp fra Fjelldalen syd for Lille Skrehelle. Til Fjelldalen tok man seg fram til fots eller med sykkel fram til da buss og etter hvert privatbiler ble vanlig.

Hit dro man sommer som vinter. Kanskje skulle man på skirenn i Gjerpen IF s hoppbakke, Storhaugbakken, eller i Oddbakken noe lenger syd i Gunnborgdal-bakken der daværende kronprins Olav V deltok i 1922. Eller, man la veien oppover mot Skrehelletoppen i sørvestskråningen for å se slalåmrenn i bakken til Skien Ballklubb. Det var dengang det da snøen lå mer stabilt gjennom vintrene.

Guttelek
Men, det var ikke helt uvanlig og slett ikke ufarlig når guttungene på 1950-tallet også om sommeren brukte det nakne fjellet som "akebakke". På flate steinheller rutsjet de utfor fjellsidene. I passe hellinger gikk det unna med støyende skuring av stein mot berg. "Pass fingrene!" var omkvedet. Det røyk og gnistret og luktet; - var det svovel? Farlig! Forsiktig!


Bilder

Fjelldalen og Skrehelle Skifjell store Forlatte plasser Jarseng sportstue Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Ørkensandstein på Fløtterød Gaupåsen Forlatte plasser Kulturlandskap Langerød Det var en gang.... Jønnevald rutebilanlegg Seterdrift Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Forstenet sandstrand God skilting - TTF Fløtterød - rester etter planterøtter Varmekjære lauvtrær Skrehellevarden Røyser langs gammel allfarvei Fløtterød Gunnborgdalen naturreservat Løbergveien - trivelig motiv Tursti med utsikt Fløtterød - sandstein Skrehelle - vinter i anmarsj Soleihov eller bekkeblom Skilt til Gunnborgdalen Står for fall Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Gammel allfarvei Frodighet i Setermarka Skrehelle - mot- og medbakke Frodighet i Setermarka Skrehelle Høgås sanatorium Hvitveis i setermarka Idrett i marka Informasjonstavle ved Lensmannseter IF Ørns skiarena Gamleveien nær Meitjern Drikkevann Bygdeveiene Fugleliv i Gunnborgdalen Semseter Blåveis og hvitveis Blomst i Gunnborgdalen Utmark Blåfjell - varden Rydningsrøyser Usikt fra Rustankollen Basalt i Gunnborgdalen Bebyggelse og grender Gamlestulen Gaupåsen Modammen Båserud ved Hørta om vinteren Skifjellhytta Basalt i Østmarka Tynt jordlag på Gaupåsen Skrehelle sett sydfra Fra Magan og inn i setermarka Fioler i Gunnborgdalen Kleven Kulturlandskapet på Gaupåsen Vinterskog i Østmarka Nesten oppe på Skrehelle Nesten oppe Vårtegn Utsyn fra Kreppa Myske og vårerteknapp Ringerike-sandstein Sykkel- eller biltur i Østmarka? Maria Nøkleblom (Primula Veris) Fiskebekken Blåveis i Gunnborgdalen Meitjern ved Heivannet Navn og kjære turmål i Setermarka Blåfjell - fjellhuken Utenfor stiene Naturlig nedbryting Skilting og merking Småbruket Gaupåsen Merket sti gjennom Gunnborgdalen Bygdevei i kulturlandskap Basalt i Gunnborgdalen Rombeporfyr Skogstorkenebb Søgårdseter idag Modammen - terrasser Futebolig - Modammen Rustankollen Naturstein til grunnmurer Maria Nøkkelblomst Over Siljan langs gamleveien Skilting, merking og turkart Heivannet - en gammel grense mot Siljan Artsmangfold Grunnmur blokker fra Skrehelle Utfartssted til Søgårdseter Kikuthytta Blåveis i Østmarka Vårerteknapp Gamveienskilt ved Fiskebekken Havet har hatt strand her Småbruk og plasser Fin turvei - før mye slit Skrehellevarden Ruin etter plass - ny hytte Løbergveien - trivelig motiv Naturreservatet Gunnborgdalen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Hvitveis Studier i naturreservatet Velkommen til Gaupåsen Bever på ferde Høstetre ved Kleven Flott beitemark Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Gaupåsen - beitet i aktivt bruk En kullbunn Skrehelle - utsyn nordøstover Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Rustaden Vi ser mot Rustan Hørta Kart over gamleveien Rasteplass på Fiskeåsen Hakkespetthull Jarsengs løypenett Tyrihjelmplakat Gamleveien - vekslende lende Normarkitt Vi har dratt hjem Konglomerat

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish