Hopp til hovedinnholdet

Skrehelle

Foto: Sett fra Rising TAu)

Spesielle naturformer har til alle tider satt sitt preg på menneskers fantasi og tenkemåte. Et godt eksempel på dette er Skrehelle - vårt lokale Blokksberg. Sett fra Gjerpen og Skien er Skrehelle det mest markerte fjellet både i størrelse og form. 

Geologi
Det oppstod i Permtiden - Oslofeltet - som følge av vulkanske utbrudd. Toppen består av hardt og lite fruktbart berg, syenitt, som ble stående igjen i landskapet som en monark til tross for ytre forvitringskrefter fra vær og vind og mange istider.  Syenitt forvitrer svært langsomt og bidrar lite med næringstoffer. De glattskurte og nakne skråningene fra toppen beviser det. Her har planter og skog strevet med å finne feste. Under dette "lokket", toppen av syenitt, finner vi en annen og langt mer fruktbar og bløtere bergart, basalt. Rombeporfyr (geanor.no) kan også observeres i Vest og nordvestskråningen til Skrehelle .

Fantasi og overtro
Det markante Skrehelle med sine store blankskurte felter i skråningen fra toppen har stått fram i folk fantasi og  bevissthet. Til dette er det knyttet hekseri og svartekunster. Innunder jul på 17-1800-tallet kom det i kveldsmørket feiende et følge gjennom lufta med bråk og spetakkel, og følelse av uhygge og redsel spredte seg over byene og landskapet i Grenland. Det var Åsgårdsreia! Både barn og voksne ble berørt av uhyggen. Midt i dette levde f.eks. Henrik Ibsen.

Åsgårdsreia: Det mest utfordrende og uhyggelige av de overnaturlige julebesøkene er Åsgårdsreia - en rasende og larmende flokk av slåsskjemper, drapsmenn, drukkenbolter, bedragere, løsaktige kvinner og alt slags trollpakk som dundrer over himmelen på ildsprutende hester.
Til-toppen-av-Lilleskrehelle

Vårt lokale Blokksberg
På 15-1600-tallet hadde forestillingen om hekseri og trolldomskunster grep om befolkningen. Skrehelle stod fram i landskapet som det synlige bevis på ondemaktene. Kvinner burde ikke la seg observere på Skrehelle. De ville kunne pådra seg stygge rykter om besittelse av trolldomskunster og hekseri. På Skrehelle samlet mann seg, trollkvinner og -menn, for å drive med sine onde og mystiske ritualer.

Bondekona Anne Gulset og Elline Anders Klokkers fikk føle konsekvensene av Skrehlles mystiske skygge inn i befolkningen. Anne hadde rykte som en som drev med trolldomskunster. Hun var angivelig blitt observert på Skrehelle. Elline hadde vokst opp og tjenestegjort på gulsetgården hos Anne. Hun ble i 1918-19 grepet og anklaget for mordet på en grytesmed nede på Fossum. Under rettsaken mot Elline kom hennes forhold til Anne fram og saken fikk etter hver karakter av ren hekseprosess. Tanken var vel at var hun heks, så var hun også morderen. Hennes troverdighet var bltt så svekket at hun ikke klarte å reise et forsvar for seg og hun ble derfor dømt til å bøte med livet. Henrettelsen fantsted i 1623 med bål ute på Galgeholmen ved Faret.

Tur og rekreasjonsområde
Det har fra naturn side ikke ligget til rette for nevneverdig skogsdrift på Skrehelleplatået (Lilleskrehelle 465 moh, Skrehelle 553 moh og vestre Skrehelle 494 moh), men toppenr har på fra slutten av 1800 og framover hatt tiltrekningskraft på befolkningen som tur og rekreasjonsområde. Tilgjengeligheten til berget er grei fra flere kanter, men mest benyttet er veien som svinger seg opp fra Fjelldalen syd for Lille Skrehelle. Til Fjelldalen tok man seg fram til fots eller med sykkel fram til da buss og etter hvert privatbiler ble vanlig.

Hit dro man sommer som vinter. Kanskje skulle man på skirenn i Gjerpen IF s hoppbakke, Storhaugbakken, eller i Oddbakken noe lenger syd i Gunnborgdal-bakken der daværende kronprins Olav V deltok i 1922. Eller, man la veien oppover mot Skrehelletoppen i sørvestskråningen for å se slalåmrenn i bakken til Skien Ballklubb. Det var dengang det da snøen lå mer stabilt gjennom vintrene.

Guttelek
Men, det var ikke helt uvanlig og slett ikke ufarlig når guttungene på 1950-tallet også om sommeren brukte det nakne fjellet som "akebakke". På flate steinheller rutsjet de utfor fjellsidene. I passe hellinger gikk det unna med støyende skuring av stein mot berg. "Pass fingrene!" var omkvedet. Det røyk og gnistret og luktet; - var det svovel? Farlig! Forsiktig!


Bilder

Over Siljan langs gamleveien Skogstorkenebb Blåfjell - fjellhuken Semseter Det var en gang.... Båserud ved Hørta om vinteren Fjelldalen og Skrehelle Velkommen til Gaupåsen Rustaden Fløtterød - rester etter planterøtter Forstenet sandstrand Artsmangfold Skrehellevarden Blåfjell - varden Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Utenfor stiene Varmekjære lauvtrær Blåveis i Gunnborgdalen Kart over gamleveien Høgås sanatorium Vårtegn Skilt til Gunnborgdalen Lind i Gunnborgdalen Gammel allfarvei Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Myske og vårerteknapp Jønnevald rutebilanlegg Høstetre ved Kleven En kullbunn Flott beitemark Gunnborgdalen naturreservat Bebyggelse og grender Kleven Gaupåsen Kulturlandskapet på Gaupåsen Skrehelle - utsyn nordøstover Frodighet i Setermarka Småbruket Gaupåsen Studier i naturreservatet Modammen - terrasser Fløtterød - sandstein Står for fall Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Skrehelle - vinter i anmarsj Løbergveien - trivelig motiv Skrehelle sett sydfra Gamleveien - vekslende lende Skrehelle - mot- og medbakke Gamlestulen Fin turvei - før mye slit Usikt fra Rustankollen Røyser langs gammel allfarvei Basalt i Gunnborgdalen Ringerike-sandstein Hvitveis i setermarka Bygdeveiene Havet har hatt strand her Fioler i Gunnborgdalen Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Fiskebekken Gamleveien nær Meitjern Idrett i marka Tynt jordlag på Gaupåsen Ruin etter plass - ny hytte Utfartssted til Søgårdseter Modammen Skilting og merking Fugleliv i Gunnborgdalen Naturlig nedbryting Jarsengs løypenett Basalt i Gunnborgdalen Seterdrift Rydningsrøyser Hørta Løbergveien - trivelig motiv Normarkitt Kikuthytta Informasjonstavle ved Lensmannseter Småbruk og plasser Konglomerat Vårerteknapp Tursti med utsikt Frodighet i Setermarka Blåveis og hvitveis Futebolig - Modammen Heivannet - en gammel grense mot Siljan Grunnmur blokker fra Skrehelle Skrehelle Hvitveis Rasteplass på Fiskeåsen Utmark Skifjellhytta Vinterskog i Østmarka IF Ørns skiarena Bygdevei i kulturlandskap Bever på ferde Meitjern ved Heivannet Forlatte plasser Vi har dratt hjem Skrehellevarden Fløtterød Utsyn fra Kreppa Fra Magan og inn i setermarka Blomst i Gunnborgdalen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Rombeporfyr Merket sti gjennom Gunnborgdalen Rustankollen Gaupåsen Forlatte plasser Vi ser mot Rustan Naturstein til grunnmurer Gamveienskilt ved Fiskebekken Maria Nøkleblom (Primula Veris) Skilting, merking og turkart Tyrihjelmplakat Naturreservatet Gunnborgdalen Maria Nøkkelblomst Navn og kjære turmål i Setermarka Nesten oppe på Skrehelle Sykkel- eller biltur i Østmarka? Langerød Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Hakkespetthull Søgårdseter idag Nesten oppe God skilting - TTF Soleihov eller bekkeblom Blåveis i Østmarka Ørkensandstein på Fløtterød Basalt i Østmarka Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Jarseng sportstue Skifjell store Kulturlandskap Rallycross på Eriksrød i Gjerpen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish