Hopp til hovedinnholdet

Haukaråsen - Haukarlia

"Gårdsbruket Haukaråsen lå i Gjerpen og var nærmest til Eidanger grense, hvor vi finner Haukarlia. Derfor går dagens bygrense mellom Skien og Porsgrunn etter disse gårdenes eiendomsgrenser ved Mjøvannsdammen. Haukaråsen gård ble lagt delvis under vann pga dammen. Haukarlia i nabokommunen lå høyt oppe i åsen øst for Skuggedal, som faller mellom Mjøvannsdammen og Oklungvannet. Begge gårdene er i dag tilgrodd med grov granskog, men tufter etter husene ser du lett i terrenget."(Fra kommentar i TT-kart)

Å "hauke" i betydningen rope eller huie inngår i mange stedsnavn i Skien f.eksempel Haukenes, Haukenesodden,Hauketo, Haukeroa, og som her Haukarås (i Skien) og Haukarlia (Porsgr.). Siste delen av navnet angir ofte noe om stedet det haukes fra. Det dreide seg om å oppnå kontakt med andre over elver og sund eller i landskapet.

"Hauke" er dannet ut fra lyden og er således et omomatopoetikon. På sammem måte er navnet på stedet "Tute" ved Fjærekilen i Norsjø dannet. Stedet der en påkalte oppmerksomhet fra den andre sida for å få skyss over sundet (Elset)

Haukarås sag kjenner vi fra historien. Denne saga tilhørte storbonden og lensmann Simen Meen i ytre Gjerpen på 1600-tallet og lå trolig ved utløpet av Mjøvann.
Det stod strid om hvorvidt gården Haularåsen hørte til Eidanger eller Siljan. En rettsak avholdt i 1483 "på rette og lovlige rådstue i Herrens gård i Skien" avgjorde spørsmålet: Haukaråsen gård hørte til Gjerpen (Skien)   (Gjerpen bygds historie, bind 1)

I våre dager er vassdraget Meensvann Broken, Lillebroken, Stulstjenn og Mjøvann sammenhengende vann demmet opp av Mjøvannsdammen. Dette fungerer som drikkevannskilde for Porsgrunn.
"Drikkevannet blir hentet fra Mjøvann, ca syv km nordøst for byen. I en fjelltunnel blir vannet brakt fram til Valleråsen hvor det behandles slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift om drikkevann. Vannet distribueres deretter til abonnentene via et 309 km langt ledningsnett." (Fra Porsgrunns kommunes informasjon om vannverket.)

På kommunal nettside i Porsgrunn finner vi bred informaskon om byens vannforsyning/vannverk og her siteres:

"Moderne tider.

I 1928 var vannverket blitt både for lite og for dårlig for en ekspansiv by. Med Norsk Hydros plassering av de store fabrikkanleggene på Herøya, ble Porsgrunn forespurt om vannleveranser. Da satset byen på det store reservoaret Mjøvann/Broken/Meensvann i Gjerpen nordvest for Oklungen, og ledningsnett via Bjørkedalen. Sist på 30-tallet ble det også bygget et stort magasin på Stolpås, sydøst for sentrum, for å forbedre vannforsyningen fra bjørkedalsledningen. I dag kalles det byggverket bare Vanntårnet på St.Hansåsen og er ombygget til omsorgsboliger.

I 1958 ble det sprengt tunnel gjennom fjellet fra Mjøvann ved Oklungen til Valleråsen/Røysåsen for å føre fram større vannmengder, og i 1998 ble det moderne vannbehandlingsanlegget, som i dag ligger som et slott oppe i åsen øst for Vallermyrene, igangsatt. Anlegget filtrerer og behandler vannet med moderne metoder og forsyner befolkningen over hele kommunen med en utmerket vannkvalitet."


Bilder

Vi ser mot Rustan Løbergveien - trivelig motiv Heivannet - en gammel grense mot Siljan Soleihov eller bekkeblom Kulturlandskapet på Gaupåsen Kikuthytta Utfartssted til Søgårdseter Blåveis i Østmarka Rasteplass på Fiskeåsen Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Tynt jordlag på Gaupåsen Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Artsmangfold Rydningsrøyser Meitjern ved Heivannet Basalt i Østmarka Jarseng sportstue Fløtterød - rester etter planterøtter Futebolig - Modammen Skrehelle - utsyn nordøstover Merket sti gjennom Gunnborgdalen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Nesten oppe på Skrehelle Informasjonstavle ved Lensmannseter Fugleliv i Gunnborgdalen Havet har hatt strand her God skilting - TTF Tyrihjelmplakat Usikt fra Rustankollen En kullbunn Skrehellevarden Bygdeveiene Basalt i Gunnborgdalen Drikkevann Blåfjell - fjellhuken Naturstein til grunnmurer Fin turvei - før mye slit Over Siljan langs gamleveien Blåfjell - varden Skrehelle sett sydfra Fløtterød - sandstein Modammen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Søgårdseter idag Står for fall Myske og vårerteknapp Gamveienskilt ved Fiskebekken Gammel allfarvei Løbergveien - trivelig motiv Jønnevald rutebilanlegg Rombeporfyr Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Maria Nøkleblom (Primula Veris) Fioler i Gunnborgdalen Fra Magan og inn i setermarka Bever på ferde Rustaden Skogstorkenebb Frodighet i Setermarka Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Høgås sanatorium Naturreservatet Gunnborgdalen Naturlig nedbryting Høstetre ved Kleven Lind i Gunnborgdalen Gamleveien - vekslende lende Frodighet i Setermarka Vårerteknapp Basalt i Gunnborgdalen Langerød Skrehellevarden Vinterskog i Østmarka Skilting og merking Skrehelle - vinter i anmarsj Bygdevei i kulturlandskap Fjelldalen og Skrehelle Blomst i Gunnborgdalen Rustankollen Ringerike-sandstein Skrehelle Flott beitemark Gaupåsen Tursti med utsikt Normarkitt Skifjell store Skrehelle - mot- og medbakke Hvitveis i setermarka Utenfor stiene Forlatte plasser Hvitveis Kulturlandskap Varmekjære lauvtrær Gamleveien nær Meitjern Blåveis og hvitveis Sykkel- eller biltur i Østmarka? Skilt til Gunnborgdalen Kart over gamleveien Vi har dratt hjem Semseter Vårtegn Modammen - terrasser Konglomerat Forlatte plasser Velkommen til Gaupåsen Fiskebekken Ørkensandstein på Fløtterød Maria Nøkkelblomst Bebyggelse og grender Gunnborgdalen naturreservat Det var en gang.... Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Båserud ved Hørta om vinteren IF Ørns skiarena Ruin etter plass - ny hytte Utmark Idrett i marka Forstenet sandstrand Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Skilting, merking og turkart Navn og kjære turmål i Setermarka Nesten oppe Blåveis i Gunnborgdalen Gaupåsen Utsyn fra Kreppa Jarsengs løypenett Gamlestulen Skifjellhytta Grunnmur blokker fra Skrehelle Seterdrift Studier i naturreservatet Hakkespetthull Småbruk og plasser Småbruket Gaupåsen Fløtterød Kleven Røyser langs gammel allfarvei

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish