Hopp til hovedinnholdet

Haukaråsen - Haukarlia

"Gårdsbruket Haukaråsen lå i Gjerpen og var nærmest til Eidanger grense, hvor vi finner Haukarlia. Derfor går dagens bygrense mellom Skien og Porsgrunn etter disse gårdenes eiendomsgrenser ved Mjøvannsdammen. Haukaråsen gård ble lagt delvis under vann pga dammen. Haukarlia i nabokommunen lå høyt oppe i åsen øst for Skuggedal, som faller mellom Mjøvannsdammen og Oklungvannet. Begge gårdene er i dag tilgrodd med grov granskog, men tufter etter husene ser du lett i terrenget."(Fra kommentar i TT-kart)

Å "hauke" i betydningen rope eller huie inngår i mange stedsnavn i Skien f.eksempel Haukenes, Haukenesodden,Hauketo, Haukeroa, og som her Haukarås (i Skien) og Haukarlia (Porsgr.). Siste delen av navnet angir ofte noe om stedet det haukes fra. Det dreide seg om å oppnå kontakt med andre over elver og sund eller i landskapet.

"Hauke" er dannet ut fra lyden og er således et omomatopoetikon. På sammem måte er navnet på stedet "Tute" ved Fjærekilen i Norsjø dannet. Stedet der en påkalte oppmerksomhet fra den andre sida for å få skyss over sundet (Elset)

Haukarås sag kjenner vi fra historien. Denne saga tilhørte storbonden og lensmann Simen Meen i ytre Gjerpen på 1600-tallet og lå trolig ved utløpet av Mjøvann.
Det stod strid om hvorvidt gården Haularåsen hørte til Eidanger eller Siljan. En rettsak avholdt i 1483 "på rette og lovlige rådstue i Herrens gård i Skien" avgjorde spørsmålet: Haukaråsen gård hørte til Gjerpen (Skien)   (Gjerpen bygds historie, bind 1)

I våre dager er vassdraget Meensvann Broken, Lillebroken, Stulstjenn og Mjøvann sammenhengende vann demmet opp av Mjøvannsdammen. Dette fungerer som drikkevannskilde for Porsgrunn.
"Drikkevannet blir hentet fra Mjøvann, ca syv km nordøst for byen. I en fjelltunnel blir vannet brakt fram til Valleråsen hvor det behandles slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift om drikkevann. Vannet distribueres deretter til abonnentene via et 309 km langt ledningsnett." (Fra Porsgrunns kommunes informasjon om vannverket.)

På kommunal nettside i Porsgrunn finner vi bred informaskon om byens vannforsyning/vannverk og her siteres:

"Moderne tider.

I 1928 var vannverket blitt både for lite og for dårlig for en ekspansiv by. Med Norsk Hydros plassering av de store fabrikkanleggene på Herøya, ble Porsgrunn forespurt om vannleveranser. Da satset byen på det store reservoaret Mjøvann/Broken/Meensvann i Gjerpen nordvest for Oklungen, og ledningsnett via Bjørkedalen. Sist på 30-tallet ble det også bygget et stort magasin på Stolpås, sydøst for sentrum, for å forbedre vannforsyningen fra bjørkedalsledningen. I dag kalles det byggverket bare Vanntårnet på St.Hansåsen og er ombygget til omsorgsboliger.

I 1958 ble det sprengt tunnel gjennom fjellet fra Mjøvann ved Oklungen til Valleråsen/Røysåsen for å føre fram større vannmengder, og i 1998 ble det moderne vannbehandlingsanlegget, som i dag ligger som et slott oppe i åsen øst for Vallermyrene, igangsatt. Anlegget filtrerer og behandler vannet med moderne metoder og forsyner befolkningen over hele kommunen med en utmerket vannkvalitet."


Bilder

Studier i naturreservatet Usikt fra Rustankollen Skrehelle - mot- og medbakke Jarsengs løypenett Skilt til Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Rombeporfyr Blåveis og hvitveis Utenfor stiene Skrehelle sett sydfra Kulturlandskap Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Maria Nøkleblom (Primula Veris) Naturlig nedbryting Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Skilting, merking og turkart Kleven Skrehelle - utsyn nordøstover Skilting og merking Gaupåsen Fløtterød - rester etter planterøtter God skilting - TTF Hvitveis i setermarka Blåfjell - varden Skifjell store Forlatte plasser Skrehelle - vinter i anmarsj Drikkevann Røyser langs gammel allfarvei Bever på ferde Futebolig - Modammen Merket sti gjennom Gunnborgdalen En kullbunn Fløtterød Blåveis i Østmarka Gunnborgdalen naturreservat Frodighet i Setermarka Utmark Blåfjell - fjellhuken Langerød Semseter Fin turvei - før mye slit Forstenet sandstrand Artsmangfold Gaupåsen Står for fall Nesten oppe på Skrehelle Informasjonstavle ved Lensmannseter Forlatte plasser Navn og kjære turmål i Setermarka Konglomerat Frodighet i Setermarka Grunnmur blokker fra Skrehelle Fugleliv i Gunnborgdalen Båserud ved Hørta om vinteren Jarseng sportstue Over Siljan langs gamleveien Skogstorkenebb Velkommen til Gaupåsen Fløtterød - sandstein Gamveienskilt ved Fiskebekken Tynt jordlag på Gaupåsen Havet har hatt strand her Blomst i Gunnborgdalen Vårerteknapp Skifjellhytta Tyrihjelmplakat Heivannet - en gammel grense mot Siljan Normarkitt Gammel allfarvei Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Skrehellevarden Bygdeveiene Bygdevei i kulturlandskap IF Ørns skiarena Idrett i marka Vinterskog i Østmarka Naturstein til grunnmurer Løbergveien - trivelig motiv Kikuthytta Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Basalt i Gunnborgdalen Flott beitemark Utfartssted til Søgårdseter Myske og vårerteknapp Det var en gang.... Gamleveien - vekslende lende Lind i Gunnborgdalen Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Utsyn fra Kreppa Gamlestulen Rustankollen Gamleveien nær Meitjern Basalt i Gunnborgdalen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Jønnevald rutebilanlegg Hørta Småbruk og plasser Fioler i Gunnborgdalen Kart over gamleveien Vi ser mot Rustan Blåveis i Gunnborgdalen Nesten oppe Rydningsrøyser Hvitveis Modammen - terrasser Meitjern ved Heivannet Ørkensandstein på Fløtterød Bebyggelse og grender Søgårdseter idag Hakkespetthull Fiskebekken Vi har dratt hjem Skrehelle Maria Nøkkelblomst Sykkel- eller biltur i Østmarka? Løbergveien - trivelig motiv Fra Magan og inn i setermarka Fjelldalen og Skrehelle Ringerike-sandstein Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Rasteplass på Fiskeåsen Småbruket Gaupåsen Rustaden Høgås sanatorium Høstetre ved Kleven Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Skrehellevarden Varmekjære lauvtrær Seterdrift Tursti med utsikt Ruin etter plass - ny hytte Soleihov eller bekkeblom Vårtegn Modammen Basalt i Østmarka

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish