Hopp til hovedinnholdet

Høglikollen

(Foto:R.Nyblin: Høglihytta - foreningshytte)

Sportshytte
Dette var i følge Skiensboka den første sportshytta i Skiens omegn. Hytta ble bygget i 1897 av ”Skiforeningen Høgelidsæter”, samme år som Skien Telemark Turistforening ble stiftet. Skiforeningen Høgelidsæ­ter var en forening av unge herrer fra Skien. Medlemmene tilhørte også for en stor del Skiens Klubbselskab. Idéen om å bygge skihytta kom angivelig opp i et selskap i Klubben. Hytta ble reist på Høglikollen(-åsen) , en bratt og bar kolle som var nabo til Kikuthytta som ble innviet i 1903.

Viktig med miljø
Fra Høglikollen(-åsen)  er det vidt og flott utsyn over Grenland
Målsettingen med Høglihytta var å ha et utgangssted for i fellesskap å dyrke skisporten og friluftsliv ble det hevdet, og det stemte vel til en viss grad. 

Selskaplighet og hytteliv

Men, trolig var det ønsket om å ha et samlingspunkt for ”selskapelighet” – klubbhus for sosialt samvære – som var drivkraften i byggearbeidet framfor den edle skiidretten. Bonden på Høgli ved foten av kollen eller åsen fikk trolig den beste trimmen gjennom året? For man fikk til en avtale med ham om at når noen gikk frem på bakke­kammen og blåste i et horn, skulle han komme opp med mer blandevann. Ord­ningen varte frem til prost Henrik Seip i Skien overtok Høgligården under siste krig. Prosten var ikke i like høy grad som sin forgjenger motivert til å springe til toppen av kollen med blandevann til tørste unge herrer fra byens borgerskap.

Både foreningen og hytta eksisterer fort­satt. Hytta er et velbevart og godt vedli­keholdt kulturminne fra hyttelivets pio­nertid. 


Bilder

Småbruk og plasser Skrehelle - mot- og medbakke IF Ørns skiarena Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Gamleveien - vekslende lende Rustankollen Fløtterød Utsyn fra Kreppa Vårerteknapp Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Idrett i marka Kart over gamleveien Rombeporfyr Vi har dratt hjem Gamveienskilt ved Fiskebekken Kikuthytta Hørta Fioler i Gunnborgdalen Høstetre ved Kleven Kleven Velkommen til Gaupåsen Skrehellevarden Soleihov eller bekkeblom Rydningsrøyser Skifjell store Kulturlandskapet på Gaupåsen Ringerike-sandstein Heivannet - en gammel grense mot Siljan Vinterskog i Østmarka Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Blåfjell - fjellhuken Hvitveis i setermarka Gunnborgdalen naturreservat Modammen - terrasser Basalt i Gunnborgdalen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Flott beitemark Tyrihjelmplakat Normarkitt Jarseng sportstue Ruin etter plass - ny hytte Blåveis i Gunnborgdalen Forstenet sandstrand En kullbunn Gamleveien nær Meitjern Skrehelle - utsyn nordøstover Myske og vårerteknapp Kulturlandskap Bygdeveiene Skrehelle - vinter i anmarsj Basalt i Østmarka Skilt til Gunnborgdalen Frodighet i Setermarka Skilting, merking og turkart Bebyggelse og grender Meitjern ved Heivannet Maria Nøkkelblomst Skogstorkenebb Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Seterdrift Semseter Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Skifjellhytta Søgårdseter idag Bever på ferde Usikt fra Rustankollen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Jønnevald rutebilanlegg Fløtterød - rester etter planterøtter Blomst i Gunnborgdalen Vårtegn Forlatte plasser Konglomerat Skilting og merking Gammel allfarvei Blåveis og hvitveis Fra Magan og inn i setermarka Nesten oppe Fugleliv i Gunnborgdalen Blåveis i Østmarka Hvitveis Vi ser mot Rustan Naturstein til grunnmurer Artsmangfold Merket sti gjennom Gunnborgdalen Over Siljan langs gamleveien Båserud ved Hørta om vinteren Fløtterød - sandstein Gaupåsen Utmark Småbruket Gaupåsen Nesten oppe på Skrehelle Hakkespetthull Fin turvei - før mye slit Basalt i Gunnborgdalen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Utenfor stiene Naturlig nedbryting Informasjonstavle ved Lensmannseter Jarsengs løypenett Røyser langs gammel allfarvei Skrehelle sett sydfra Løbergveien - trivelig motiv Løbergveien - trivelig motiv Står for fall Skrehellevarden Langerød Havet har hatt strand her Utfartssted til Søgårdseter Det var en gang.... Rasteplass på Fiskeåsen Tursti med utsikt Drikkevann Rustaden Blåfjell - varden God skilting - TTF Lind i Gunnborgdalen Grunnmur blokker fra Skrehelle Høgås sanatorium Tynt jordlag på Gaupåsen Naturreservatet Gunnborgdalen Gaupåsen Studier i naturreservatet Skrehelle Bygdevei i kulturlandskap Fiskebekken Fjelldalen og Skrehelle Navn og kjære turmål i Setermarka Modammen Forlatte plasser Frodighet i Setermarka Futebolig - Modammen Gamlestulen Varmekjære lauvtrær

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish