Hopp til hovedinnholdet

Høglikollen

(Foto:R.Nyblin: Høglihytta - foreningshytte)

Sportshytte
Dette var i følge Skiensboka den første sportshytta i Skiens omegn. Hytta ble bygget i 1897 av ”Skiforeningen Høgelidsæter”, samme år som Skien Telemark Turistforening ble stiftet. Skiforeningen Høgelidsæ­ter var en forening av unge herrer fra Skien. Medlemmene tilhørte også for en stor del Skiens Klubbselskab. Idéen om å bygge skihytta kom angivelig opp i et selskap i Klubben. Hytta ble reist på Høglikollen(-åsen) , en bratt og bar kolle som var nabo til Kikuthytta som ble innviet i 1903.

Viktig med miljø
Fra Høglikollen(-åsen)  er det vidt og flott utsyn over Grenland
Målsettingen med Høglihytta var å ha et utgangssted for i fellesskap å dyrke skisporten og friluftsliv ble det hevdet, og det stemte vel til en viss grad. 

Selskaplighet og hytteliv

Men, trolig var det ønsket om å ha et samlingspunkt for ”selskapelighet” – klubbhus for sosialt samvære – som var drivkraften i byggearbeidet framfor den edle skiidretten. Bonden på Høgli ved foten av kollen eller åsen fikk trolig den beste trimmen gjennom året? For man fikk til en avtale med ham om at når noen gikk frem på bakke­kammen og blåste i et horn, skulle han komme opp med mer blandevann. Ord­ningen varte frem til prost Henrik Seip i Skien overtok Høgligården under siste krig. Prosten var ikke i like høy grad som sin forgjenger motivert til å springe til toppen av kollen med blandevann til tørste unge herrer fra byens borgerskap.

Både foreningen og hytta eksisterer fort­satt. Hytta er et velbevart og godt vedli­keholdt kulturminne fra hyttelivets pio­nertid. 


Bilder

Hørta Utsyn fra Kreppa Vinterskog i Østmarka Nesten oppe på Skrehelle Hvitveis i setermarka Skogstorkenebb Skrehelle - vinter i anmarsj Skrehellevarden Utmark Langerød Fra Magan og inn i setermarka Rydningsrøyser Høstetre ved Kleven Blomst i Gunnborgdalen Skifjell store Forstenet sandstrand Skrehelle Sykkel- eller biltur i Østmarka? Gamlestulen Grunnmur blokker fra Skrehelle Seterdrift Fin turvei - før mye slit Tursti med utsikt Bygdeveiene Utenfor stiene Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Havet har hatt strand her Småbruket Gaupåsen Nesten oppe Basalt i Gunnborgdalen Hakkespetthull Gamleveien nær Meitjern Står for fall Tyrihjelmplakat Rombeporfyr Det var en gang.... Bever på ferde Drikkevann Velkommen til Gaupåsen Ringerike-sandstein Blåveis og hvitveis Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Informasjonstavle ved Lensmannseter Rustankollen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Gamleveien - vekslende lende Gammel allfarvei Vi ser mot Rustan Søgårdseter idag Gamveienskilt ved Fiskebekken Gaupåsen Høgås sanatorium Utfartssted til Søgårdseter Bebyggelse og grender Blåveis i Østmarka Futebolig - Modammen Vårtegn Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Heivannet - en gammel grense mot Siljan Skilting og merking Skifjellhytta Gunnborgdalen naturreservat Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Kikuthytta Fugleliv i Gunnborgdalen Naturstein til grunnmurer Maria Nøkleblom (Primula Veris) Fløtterød - rester etter planterøtter Normarkitt Vi har dratt hjem Lind i Gunnborgdalen Røyser langs gammel allfarvei Myske og vårerteknapp Varmekjære lauvtrær Naturlig nedbryting Båserud ved Hørta om vinteren Frodighet i Setermarka Skrehelle - mot- og medbakke Flott beitemark Konglomerat Løbergveien - trivelig motiv Skrehelle - utsyn nordøstover Modammen - terrasser Småbruk og plasser Forlatte plasser Ruin etter plass - ny hytte Fioler i Gunnborgdalen Fiskebekken Studier i naturreservatet Naturreservatet Gunnborgdalen Rustaden Ørkensandstein på Fløtterød Basalt i Gunnborgdalen Jarseng sportstue Soleihov eller bekkeblom Merket sti gjennom Gunnborgdalen Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Skrehellevarden IF Ørns skiarena Kulturlandskap Semseter Over Siljan langs gamleveien Jønnevald rutebilanlegg Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Fløtterød Kulturlandskapet på Gaupåsen Blåfjell - varden Usikt fra Rustankollen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Tynt jordlag på Gaupåsen Forlatte plasser Skrehelle sett sydfra Løbergveien - trivelig motiv Modammen Gaupåsen Jarsengs løypenett Blåfjell - fjellhuken God skilting - TTF Hvitveis Kleven Idrett i marka Frodighet i Setermarka Blåveis i Gunnborgdalen Bygdevei i kulturlandskap Basalt i Østmarka Vårerteknapp Navn og kjære turmål i Setermarka Kart over gamleveien Skilt til Gunnborgdalen Fjelldalen og Skrehelle Fløtterød - sandstein Skilting, merking og turkart En kullbunn Artsmangfold Meitjern ved Heivannet Rasteplass på Fiskeåsen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish