Hopp til hovedinnholdet

Høglikollen

(Foto:R.Nyblin: Høglihytta - foreningshytte)

Sportshytte
Dette var i følge Skiensboka den første sportshytta i Skiens omegn. Hytta ble bygget i 1897 av ”Skiforeningen Høgelidsæter”, samme år som Skien Telemark Turistforening ble stiftet. Skiforeningen Høgelidsæ­ter var en forening av unge herrer fra Skien. Medlemmene tilhørte også for en stor del Skiens Klubbselskab. Idéen om å bygge skihytta kom angivelig opp i et selskap i Klubben. Hytta ble reist på Høglikollen(-åsen) , en bratt og bar kolle som var nabo til Kikuthytta som ble innviet i 1903.

Viktig med miljø
Fra Høglikollen(-åsen)  er det vidt og flott utsyn over Grenland
Målsettingen med Høglihytta var å ha et utgangssted for i fellesskap å dyrke skisporten og friluftsliv ble det hevdet, og det stemte vel til en viss grad. 

Selskaplighet og hytteliv

Men, trolig var det ønsket om å ha et samlingspunkt for ”selskapelighet” – klubbhus for sosialt samvære – som var drivkraften i byggearbeidet framfor den edle skiidretten. Bonden på Høgli ved foten av kollen eller åsen fikk trolig den beste trimmen gjennom året? For man fikk til en avtale med ham om at når noen gikk frem på bakke­kammen og blåste i et horn, skulle han komme opp med mer blandevann. Ord­ningen varte frem til prost Henrik Seip i Skien overtok Høgligården under siste krig. Prosten var ikke i like høy grad som sin forgjenger motivert til å springe til toppen av kollen med blandevann til tørste unge herrer fra byens borgerskap.

Både foreningen og hytta eksisterer fort­satt. Hytta er et velbevart og godt vedli­keholdt kulturminne fra hyttelivets pio­nertid. 


Bilder

Bebyggelse og grender Gamleveien - vekslende lende Forstenet sandstrand Skrehelle - mot- og medbakke Kulturlandskapet på Gaupåsen Blåveis i Østmarka Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Høstetre ved Kleven Semseter Basalt i Gunnborgdalen Rydningsrøyser Fløtterød Jarsengs løypenett Skrehellevarden Langerød Forlatte plasser Rustankollen Ruin etter plass - ny hytte Gammel allfarvei Småbruket Gaupåsen Havet har hatt strand her Kikuthytta Varmekjære lauvtrær Bygdeveiene Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Fjelldalen og Skrehelle Skrehellevarden Skifjellhytta Blåveis i Gunnborgdalen Skrehelle - vinter i anmarsj Skrehelle - utsyn nordøstover Merket sti gjennom Gunnborgdalen Skrehelle sett sydfra Informasjonstavle ved Lensmannseter Skilting og merking Skilting, merking og turkart Bever på ferde Maria Nøkkelblomst Hørta Står for fall Nesten oppe Usikt fra Rustankollen Studier i naturreservatet Flott beitemark Idrett i marka Gamlestulen Fiskebekken Rombeporfyr Rustaden Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Fioler i Gunnborgdalen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Vårtegn Søgårdseter idag Utenfor stiene En kullbunn Hvitveis Vinterskog i Østmarka Lind i Gunnborgdalen Blomst i Gunnborgdalen Kart over gamleveien Utmark Vi ser mot Rustan Utsyn fra Kreppa Futebolig - Modammen Røyser langs gammel allfarvei Kulturlandskap Løbergveien - trivelig motiv Jarseng sportstue Bygdevei i kulturlandskap Basalt i Østmarka Heivannet - en gammel grense mot Siljan Gaupåsen IF Ørns skiarena Naturlig nedbryting Skrehelle Naturstein til grunnmurer Gamveienskilt ved Fiskebekken Velkommen til Gaupåsen Småbruk og plasser Artsmangfold Fløtterød - rester etter planterøtter Over Siljan langs gamleveien Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Blåveis og hvitveis Fløtterød - sandstein Frodighet i Setermarka Vårerteknapp Skilt til Gunnborgdalen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Soleihov eller bekkeblom Sykkel- eller biltur i Østmarka? Drikkevann Modammen Tynt jordlag på Gaupåsen Ringerike-sandstein Normarkitt Fra Magan og inn i setermarka Rasteplass på Fiskeåsen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken God skilting - TTF Basalt i Gunnborgdalen Høgås sanatorium Hakkespetthull Gaupåsen Seterdrift Tursti med utsikt Modammen - terrasser Det var en gang.... Grunnmur blokker fra Skrehelle Fugleliv i Gunnborgdalen Gamleveien nær Meitjern Myske og vårerteknapp Løbergveien - trivelig motiv Kleven Frodighet i Setermarka Blåfjell - varden Gunnborgdalen naturreservat Jønnevald rutebilanlegg Skogstorkenebb Fin turvei - før mye slit Vi har dratt hjem Utfartssted til Søgårdseter Konglomerat Maria Nøkleblom (Primula Veris) Naturreservatet Gunnborgdalen Blåfjell - fjellhuken Navn og kjære turmål i Setermarka Meitjern ved Heivannet Tyrihjelmplakat Ørkensandstein på Fløtterød Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Båserud ved Hørta om vinteren Forlatte plasser Hvitveis i setermarka Nesten oppe på Skrehelle

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish