Hopp til hovedinnholdet

Høglikollen

(Foto:R.Nyblin: Høglihytta - foreningshytte)

Sportshytte
Dette var i følge Skiensboka den første sportshytta i Skiens omegn. Hytta ble bygget i 1897 av ”Skiforeningen Høgelidsæter”, samme år som Skien Telemark Turistforening ble stiftet. Skiforeningen Høgelidsæ­ter var en forening av unge herrer fra Skien. Medlemmene tilhørte også for en stor del Skiens Klubbselskab. Idéen om å bygge skihytta kom angivelig opp i et selskap i Klubben. Hytta ble reist på Høglikollen(-åsen) , en bratt og bar kolle som var nabo til Kikuthytta som ble innviet i 1903.

Viktig med miljø
Fra Høglikollen(-åsen)  er det vidt og flott utsyn over Grenland
Målsettingen med Høglihytta var å ha et utgangssted for i fellesskap å dyrke skisporten og friluftsliv ble det hevdet, og det stemte vel til en viss grad. 

Selskaplighet og hytteliv

Men, trolig var det ønsket om å ha et samlingspunkt for ”selskapelighet” – klubbhus for sosialt samvære – som var drivkraften i byggearbeidet framfor den edle skiidretten. Bonden på Høgli ved foten av kollen eller åsen fikk trolig den beste trimmen gjennom året? For man fikk til en avtale med ham om at når noen gikk frem på bakke­kammen og blåste i et horn, skulle han komme opp med mer blandevann. Ord­ningen varte frem til prost Henrik Seip i Skien overtok Høgligården under siste krig. Prosten var ikke i like høy grad som sin forgjenger motivert til å springe til toppen av kollen med blandevann til tørste unge herrer fra byens borgerskap.

Både foreningen og hytta eksisterer fort­satt. Hytta er et velbevart og godt vedli­keholdt kulturminne fra hyttelivets pio­nertid. 


Bilder

Kulturlandskapet på Gaupåsen Heivannet - en gammel grense mot Siljan Skrehelle - utsyn nordøstover Skogstorkenebb Flott beitemark Naturstein til grunnmurer Røyser langs gammel allfarvei Bygdevei i kulturlandskap Informasjonstavle ved Lensmannseter Tyrihjelmplakat Skrehellevarden Gaupåsen Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Merket sti gjennom Gunnborgdalen Tynt jordlag på Gaupåsen Ruin etter plass - ny hytte Gamleveien - vekslende lende Naturlig nedbryting Skilting, merking og turkart Jønnevald rutebilanlegg Rustankollen Vi har dratt hjem Fjelldalen og Skrehelle Normarkitt Høstetre ved Kleven Rydningsrøyser Sykkel- eller biltur i Østmarka? Forlatte plasser Fløtterød Bygdeveiene Utsyn fra Kreppa Båserud ved Hørta om vinteren Fra Magan og inn i setermarka Studier i naturreservatet Futebolig - Modammen Fløtterød - rester etter planterøtter Ringerike-sandstein Forstenet sandstrand En kullbunn Småbruk og plasser Basalt i Gunnborgdalen Utenfor stiene Utmark Frodighet i Setermarka Varmekjære lauvtrær Maria Nøkkelblomst Basalt i Gunnborgdalen Modammen - terrasser Vinterskog i Østmarka Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Havet har hatt strand her Hvitveis Gamlestulen Vårerteknapp Grunnmur blokker fra Skrehelle Blomst i Gunnborgdalen Tursti med utsikt Hørta Drikkevann Skifjellhytta Fiskebekken Frodighet i Setermarka Rombeporfyr Hakkespetthull Konglomerat Artsmangfold Soleihov eller bekkeblom Skrehelle - vinter i anmarsj Rustaden Skilting og merking Gamveienskilt ved Fiskebekken Blåveis og hvitveis Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Utfartssted til Søgårdseter Fin turvei - før mye slit Løbergveien - trivelig motiv Løbergveien - trivelig motiv Blåfjell - fjellhuken Over Siljan langs gamleveien Høgås sanatorium Usikt fra Rustankollen Semseter Modammen Står for fall Bebyggelse og grender Meitjern ved Heivannet Navn og kjære turmål i Setermarka Bever på ferde Rasteplass på Fiskeåsen Gaupåsen Kulturlandskap Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Vårtegn Gammel allfarvei Myske og vårerteknapp Fløtterød - sandstein Skifjell store Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Kart over gamleveien Vi ser mot Rustan Skrehelle sett sydfra Kleven Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Seterdrift Nesten oppe Det var en gang.... Maria Nøkleblom (Primula Veris) Blåveis i Gunnborgdalen Langerød Basalt i Østmarka Skrehellevarden Blåfjell - varden Gunnborgdalen naturreservat Forlatte plasser Småbruket Gaupåsen Blåveis i Østmarka Fugleliv i Gunnborgdalen Jarseng sportstue God skilting - TTF Hvitveis i setermarka Skilt til Gunnborgdalen Skrehelle - mot- og medbakke Søgårdseter idag Velkommen til Gaupåsen Ørkensandstein på Fløtterød IF Ørns skiarena Gamleveien nær Meitjern Jarsengs løypenett Skrehelle Naturreservatet Gunnborgdalen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Fioler i Gunnborgdalen Nesten oppe på Skrehelle Idrett i marka Lind i Gunnborgdalen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish