Hopp til hovedinnholdet

Høglikollen

(Foto:R.Nyblin: Høglihytta - foreningshytte)

Sportshytte
Dette var i følge Skiensboka den første sportshytta i Skiens omegn. Hytta ble bygget i 1897 av ”Skiforeningen Høgelidsæter”, samme år som Skien Telemark Turistforening ble stiftet. Skiforeningen Høgelidsæ­ter var en forening av unge herrer fra Skien. Medlemmene tilhørte også for en stor del Skiens Klubbselskab. Idéen om å bygge skihytta kom angivelig opp i et selskap i Klubben. Hytta ble reist på Høglikollen(-åsen) , en bratt og bar kolle som var nabo til Kikuthytta som ble innviet i 1903.

Viktig med miljø
Fra Høglikollen(-åsen)  er det vidt og flott utsyn over Grenland
Målsettingen med Høglihytta var å ha et utgangssted for i fellesskap å dyrke skisporten og friluftsliv ble det hevdet, og det stemte vel til en viss grad. 

Selskaplighet og hytteliv

Men, trolig var det ønsket om å ha et samlingspunkt for ”selskapelighet” – klubbhus for sosialt samvære – som var drivkraften i byggearbeidet framfor den edle skiidretten. Bonden på Høgli ved foten av kollen eller åsen fikk trolig den beste trimmen gjennom året? For man fikk til en avtale med ham om at når noen gikk frem på bakke­kammen og blåste i et horn, skulle han komme opp med mer blandevann. Ord­ningen varte frem til prost Henrik Seip i Skien overtok Høgligården under siste krig. Prosten var ikke i like høy grad som sin forgjenger motivert til å springe til toppen av kollen med blandevann til tørste unge herrer fra byens borgerskap.

Både foreningen og hytta eksisterer fort­satt. Hytta er et velbevart og godt vedli­keholdt kulturminne fra hyttelivets pio­nertid. 


Bilder

Bygdevei i kulturlandskap Skilting og merking Sykkel- eller biltur i Østmarka? Modammen Rasteplass på Fiskeåsen Løbergveien - trivelig motiv Over Siljan langs gamleveien Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Maria Nøkkelblomst Skilting, merking og turkart Rydningsrøyser Kart over Elg-Johansens tilholdssteder God skilting - TTF Normarkitt Blåfjell - fjellhuken Bebyggelse og grender Hvitveis i setermarka Skogstorkenebb Heivannet - en gammel grense mot Siljan Jarsengs løypenett Kulturlandskapet på Gaupåsen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Fin turvei - før mye slit Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Skilt til Gunnborgdalen Flott beitemark Røyser langs gammel allfarvei Utfartssted til Søgårdseter Ruin etter plass - ny hytte Lind i Gunnborgdalen Kulturlandskap Bygdeveiene Utsyn fra Kreppa Forlatte plasser Naturstein til grunnmurer Merket sti gjennom Gunnborgdalen Blåveis og hvitveis Langerød Tursti med utsikt Konglomerat Hørta Frodighet i Setermarka Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Vårtegn Velkommen til Gaupåsen Skrehelle - vinter i anmarsj Blåveis i Gunnborgdalen Havet har hatt strand her Basalt i Gunnborgdalen Gunnborgdalen naturreservat Gamleveien - vekslende lende Skrehelle - utsyn nordøstover Ringerike-sandstein Småbruk og plasser Blomst i Gunnborgdalen Skrehellevarden Skrehelle Ørkensandstein på Fløtterød Tyrihjelmplakat Båserud ved Hørta om vinteren Fioler i Gunnborgdalen Varmekjære lauvtrær Gamleveien - skilt ved Fiskebekken IF Ørns skiarena Vi har dratt hjem Kleven Skifjell store Fløtterød Naturlig nedbryting Gamlestulen Rustaden Semseter Frodighet i Setermarka Meitjern ved Heivannet Tynt jordlag på Gaupåsen Skrehellevarden Løbergveien - trivelig motiv Blåfjell - varden Artsmangfold Naturreservatet Gunnborgdalen Søgårdseter idag Grunnmur blokker fra Skrehelle Jarseng sportstue Jønnevald rutebilanlegg Rustankollen Idrett i marka Fiskebekken Basalt i Østmarka Gaupåsen Informasjonstavle ved Lensmannseter Høgås sanatorium Det var en gang.... Gammel allfarvei Kikuthytta Forlatte plasser Myske og vårerteknapp Kart over gamleveien Gaupåsen Skifjellhytta Utenfor stiene En kullbunn Blåveis i Østmarka Utmark Nesten oppe på Skrehelle Fløtterød - sandstein Skrehelle sett sydfra Fugleliv i Gunnborgdalen Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Forstenet sandstrand Futebolig - Modammen Modammen - terrasser Basalt i Gunnborgdalen Vinterskog i Østmarka Gamveienskilt ved Fiskebekken Fjelldalen og Skrehelle Fløtterød - rester etter planterøtter Navn og kjære turmål i Setermarka Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Gamleveien nær Meitjern Studier i naturreservatet Nesten oppe Hakkespetthull Drikkevann Bever på ferde Vårerteknapp Fra Magan og inn i setermarka Seterdrift Skrehelle - mot- og medbakke Står for fall Småbruket Gaupåsen Vi ser mot Rustan Høstetre ved Kleven Usikt fra Rustankollen Rombeporfyr Hvitveis

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish