Hopp til hovedinnholdet

Høglikollen

(Foto:R.Nyblin: Høglihytta - foreningshytte)

Sportshytte
Dette var i følge Skiensboka den første sportshytta i Skiens omegn. Hytta ble bygget i 1897 av ”Skiforeningen Høgelidsæter”, samme år som Skien Telemark Turistforening ble stiftet. Skiforeningen Høgelidsæ­ter var en forening av unge herrer fra Skien. Medlemmene tilhørte også for en stor del Skiens Klubbselskab. Idéen om å bygge skihytta kom angivelig opp i et selskap i Klubben. Hytta ble reist på Høglikollen(-åsen) , en bratt og bar kolle som var nabo til Kikuthytta som ble innviet i 1903.

Viktig med miljø
Fra Høglikollen(-åsen)  er det vidt og flott utsyn over Grenland
Målsettingen med Høglihytta var å ha et utgangssted for i fellesskap å dyrke skisporten og friluftsliv ble det hevdet, og det stemte vel til en viss grad. 

Selskaplighet og hytteliv

Men, trolig var det ønsket om å ha et samlingspunkt for ”selskapelighet” – klubbhus for sosialt samvære – som var drivkraften i byggearbeidet framfor den edle skiidretten. Bonden på Høgli ved foten av kollen eller åsen fikk trolig den beste trimmen gjennom året? For man fikk til en avtale med ham om at når noen gikk frem på bakke­kammen og blåste i et horn, skulle han komme opp med mer blandevann. Ord­ningen varte frem til prost Henrik Seip i Skien overtok Høgligården under siste krig. Prosten var ikke i like høy grad som sin forgjenger motivert til å springe til toppen av kollen med blandevann til tørste unge herrer fra byens borgerskap.

Både foreningen og hytta eksisterer fort­satt. Hytta er et velbevart og godt vedli­keholdt kulturminne fra hyttelivets pio­nertid. 


Bilder

Naturstein til grunnmurer Fin turvei - før mye slit Rombeporfyr Søgårdseter idag Gamleveien nær Meitjern Normarkitt Høstetre ved Kleven Maria Nøkkelblomst Skifjell store Forstenet sandstrand Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Semseter Skrehelle God skilting - TTF Rustankollen Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Ruin etter plass - ny hytte Grunnmur blokker fra Skrehelle Fløtterød - rester etter planterøtter Nesten oppe på Skrehelle Kleven Gamlestulen Forlatte plasser Skrehelle - utsyn nordøstover Skilting, merking og turkart Utmark Tynt jordlag på Gaupåsen Gammel allfarvei Gamleveien - vekslende lende Konglomerat Kart over gamleveien Sykkel- eller biltur i Østmarka? Skogstorkenebb Blåveis i Østmarka Utenfor stiene Utfartssted til Søgårdseter Hvitveis i setermarka Frodighet i Setermarka Meitjern ved Heivannet Skifjellhytta Rasteplass på Fiskeåsen Modammen - terrasser Vårtegn Seterdrift Blåfjell - fjellhuken Fjelldalen og Skrehelle Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Blåveis i Gunnborgdalen Gaupåsen Gamveienskilt ved Fiskebekken Merket sti gjennom Gunnborgdalen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Naturreservatet Gunnborgdalen Gaupåsen Bygdevei i kulturlandskap Bever på ferde Småbruk og plasser Fiskebekken Fløtterød Står for fall Basalt i Gunnborgdalen Idrett i marka Myske og vårerteknapp Rydningsrøyser Skrehelle - vinter i anmarsj Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Tursti med utsikt Basalt i Gunnborgdalen Skrehellevarden Vi har dratt hjem Langerød Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis IF Ørns skiarena Båserud ved Hørta om vinteren Modammen Fra Magan og inn i setermarka Forlatte plasser Drikkevann Jarsengs løypenett Maria Nøkleblom (Primula Veris) Skilting og merking Futebolig - Modammen Skilt til Gunnborgdalen Varmekjære lauvtrær Frodighet i Setermarka Hakkespetthull Blåfjell - varden Basalt i Østmarka Høgås sanatorium Usikt fra Rustankollen Velkommen til Gaupåsen Artsmangfold Hvitveis Nesten oppe Navn og kjære turmål i Setermarka Tyrihjelmplakat Blomst i Gunnborgdalen Bebyggelse og grender Kulturlandskap Ringerike-sandstein Heivannet - en gammel grense mot Siljan Gunnborgdalen naturreservat Jarseng sportstue Småbruket Gaupåsen Utsyn fra Kreppa Røyser langs gammel allfarvei Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Naturlig nedbryting Vårerteknapp Rustaden Over Siljan langs gamleveien Skrehelle - mot- og medbakke Flott beitemark Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Blåveis og hvitveis Bygdeveiene Kulturlandskapet på Gaupåsen Studier i naturreservatet Hørta Fioler i Gunnborgdalen Det var en gang.... Havet har hatt strand her Soleihov eller bekkeblom Ørkensandstein på Fløtterød Vi ser mot Rustan Skrehellevarden Vinterskog i Østmarka Fløtterød - sandstein Kikuthytta Løbergveien - trivelig motiv Fugleliv i Gunnborgdalen Skrehelle sett sydfra Informasjonstavle ved Lensmannseter Jønnevald rutebilanlegg Lind i Gunnborgdalen Løbergveien - trivelig motiv

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish