Hopp til hovedinnholdet

Dyrkollgruva, Sandåa

Foto: TAu Fra berggrunnen vest for Sandåa et område med variert mineralogi. Her ser vi uttrykk for mangfoldet i berggrunnen i området

Tysk interesse for norske ressurser.
Dyrkollgruven (skjerp) ligger vanskelig tilgjengelig i Sandåas elveløp under en foss ved normal vannføring. Kvarts og flusspatgang med blyglans og sinkblende og litt sølv. Mange har hatt interesse for forekomsten, også tyskerne som besøkte stedet i 1943. Det var også planer om å demme ovenfor og lede bort vannet, for lettere å komme til gruva. Opp langs Sandåas vestside i retning NV - SØ finner vi kvarts - flusspatganger (tektonisk sone)  og det er skjerpet flere steder langs Sandåa. Kilde og klipp fra Gruver og skjerp i Gjerpen av Alf Olav Larsen,1993.

For å undersøke Sandåaforkomsten nøyere kom fire personer på befaring i 1943. Richter la fram ei Kartskisse over Sandåafeltet (se dok.vedlegg - skissen gjengitt av Larsen). Man så for seg at ved å lede Sandåa i et annet løp i dette området kunne man lettere komme til ertsgangen, hydrotermale mineraler, for på den måten å få tak i mineraler av verdi. Av mineraler kan nevnes: Kvarts, kalkspat flusspat, sinkblende, blyglans med 0,32% sølv, kopperkis, svovelkis, bly-bisulfid, andraditt og hemimorphitt.
 Interessert fagmann, Alf Olav Larsen. 
Han har gjort en imponerende innstats med å kartlegge og oppspore ulike malm og mineralforekomster i distrikte. Alf Olav Larsen har delt og deler villig informasjon og kunnskap med oss.
Han skriver bl.a. om dette stedet:
"Historikk og arbeid: Hovedforekomsten ble oppdaget omkring 1890, antagelig av Ole Larsen Dyrkoll, og besiktiget av Bergmesteren i juli 1893. Noe tidligere var en blyglansprøve sendt til Kongsberg Sølvverk, og den viste seg å inneholde 0,32% sølv. Det ble tilrådt at forekomsten burde oppskjerpes da det også var mengder sinkblende tilstede. På begynnelsen av 1890-årene ble det i selve elveleiet neddrevet en synk som senere har blitt kalt Dyrkollgruven eller Dyrkollskjerpet (etter Ole Larsen Dyrkoll).
Geologi: Samtlige forekomster ved Sandåen befinner seg i kvarts-flusspatganger som står i forbindelse med en tektonisk sone med retning NV -SØ, hovedsaklig langs Sandåens elveleie og umiddelbart V for elven. Disse kvarts-flusspatgangene er en del av Stolen Nordfelt innen Gjerpen flusspatfelter (Kaspersen 1976). Ved skjerp a, Dyrkollgruven, har den malmførende gangen en mektighet på 0,8 - 1,5 m, og er blottet i elveløpet i en lengde av 70 m. Bergartene på V -siden av gangen er en middelkomig granittpegmatitt og granittisk gneis, mens det på Ø-siden av gangen er kambro-siluriske sedimenter." 


Bilder

Forlatte plasser Står for fall Vårerteknapp Løbergveien - trivelig motiv En kullbunn Skrehelle - vinter i anmarsj Hvitveis i setermarka Utfartssted til Søgårdseter Skrehellevarden Bygdevei i kulturlandskap Fioler i Gunnborgdalen Bygdeveiene Sykkel- eller biltur i Østmarka? Fløtterød Gamveienskilt ved Fiskebekken Hørta Jønnevald rutebilanlegg Utsyn fra Kreppa Basalt i Gunnborgdalen Idrett i marka Skilting og merking Rustankollen Maria Nøkkelblomst Kart over gamleveien Rustaden Studier i naturreservatet Usikt fra Rustankollen Frodighet i Setermarka Drikkevann Frodighet i Setermarka Gaupåsen Kulturlandskapet på Gaupåsen Båserud ved Hørta om vinteren Skrehelle - utsyn nordøstover Vi har dratt hjem Skrehelle Skifjell store Småbruk og plasser Søgårdseter idag IF Ørns skiarena Fiskebekken Lind i Gunnborgdalen Varmekjære lauvtrær Modammen Fløtterød - rester etter planterøtter Vinterskog i Østmarka Tursti med utsikt Rasteplass på Fiskeåsen Informasjonstavle ved Lensmannseter Gamleveien nær Meitjern Langerød Blåveis i Gunnborgdalen Ørkensandstein på Fløtterød Forstenet sandstrand Kulturlandskap Basalt i Gunnborgdalen Tyrihjelmplakat Skilt til Gunnborgdalen Artsmangfold Flott beitemark Grunnmur blokker fra Skrehelle Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Konglomerat Vi ser mot Rustan Over Siljan langs gamleveien Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Høgås sanatorium Kikuthytta Meitjern ved Heivannet Seterdrift Blomst i Gunnborgdalen Blåfjell - fjellhuken Kleven Vårtegn Fjelldalen og Skrehelle Hvitveis Heivannet - en gammel grense mot Siljan Myske og vårerteknapp Naturreservatet Gunnborgdalen Rombeporfyr Gamlestulen Bever på ferde Fin turvei - før mye slit Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Merket sti gjennom Gunnborgdalen Jarseng sportstue Soleihov eller bekkeblom Tynt jordlag på Gaupåsen Blåveis og hvitveis God skilting - TTF Forlatte plasser Jarsengs løypenett Det var en gang.... Fugleliv i Gunnborgdalen Gunnborgdalen naturreservat Futebolig - Modammen Løbergveien - trivelig motiv Ringerike-sandstein Rydningsrøyser Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Blåfjell - varden Modammen - terrasser Småbruket Gaupåsen Normarkitt Nesten oppe Skilting, merking og turkart Skrehellevarden Naturstein til grunnmurer Bebyggelse og grender Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Nesten oppe på Skrehelle Blåveis i Østmarka Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Ruin etter plass - ny hytte Gamleveien - vekslende lende Havet har hatt strand her Skogstorkenebb Utmark Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Røyser langs gammel allfarvei Gammel allfarvei Utenfor stiene Fra Magan og inn i setermarka Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Skrehelle sett sydfra Skrehelle - mot- og medbakke Gaupåsen Navn og kjære turmål i Setermarka Høstetre ved Kleven Semseter Fløtterød - sandstein Velkommen til Gaupåsen Basalt i Østmarka Hakkespetthull Maria Nøkleblom (Primula Veris) Naturlig nedbryting

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish