Hopp til hovedinnholdet

Dyrkollgruva, Sandåa

Foto: TAu Fra berggrunnen vest for Sandåa et område med variert mineralogi. Her ser vi uttrykk for mangfoldet i berggrunnen i området

Tysk interesse for norske ressurser.
Dyrkollgruven (skjerp) ligger vanskelig tilgjengelig i Sandåas elveløp under en foss ved normal vannføring. Kvarts og flusspatgang med blyglans og sinkblende og litt sølv. Mange har hatt interesse for forekomsten, også tyskerne som besøkte stedet i 1943. Det var også planer om å demme ovenfor og lede bort vannet, for lettere å komme til gruva. Opp langs Sandåas vestside i retning NV - SØ finner vi kvarts - flusspatganger (tektonisk sone)  og det er skjerpet flere steder langs Sandåa. Kilde og klipp fra Gruver og skjerp i Gjerpen av Alf Olav Larsen,1993.

For å undersøke Sandåaforkomsten nøyere kom fire personer på befaring i 1943. Richter la fram ei Kartskisse over Sandåafeltet (se dok.vedlegg - skissen gjengitt av Larsen). Man så for seg at ved å lede Sandåa i et annet løp i dette området kunne man lettere komme til ertsgangen, hydrotermale mineraler, for på den måten å få tak i mineraler av verdi. Av mineraler kan nevnes: Kvarts, kalkspat flusspat, sinkblende, blyglans med 0,32% sølv, kopperkis, svovelkis, bly-bisulfid, andraditt og hemimorphitt.
 Interessert fagmann, Alf Olav Larsen. 
Han har gjort en imponerende innstats med å kartlegge og oppspore ulike malm og mineralforekomster i distrikte. Alf Olav Larsen har delt og deler villig informasjon og kunnskap med oss.
Han skriver bl.a. om dette stedet:
"Historikk og arbeid: Hovedforekomsten ble oppdaget omkring 1890, antagelig av Ole Larsen Dyrkoll, og besiktiget av Bergmesteren i juli 1893. Noe tidligere var en blyglansprøve sendt til Kongsberg Sølvverk, og den viste seg å inneholde 0,32% sølv. Det ble tilrådt at forekomsten burde oppskjerpes da det også var mengder sinkblende tilstede. På begynnelsen av 1890-årene ble det i selve elveleiet neddrevet en synk som senere har blitt kalt Dyrkollgruven eller Dyrkollskjerpet (etter Ole Larsen Dyrkoll).
Geologi: Samtlige forekomster ved Sandåen befinner seg i kvarts-flusspatganger som står i forbindelse med en tektonisk sone med retning NV -SØ, hovedsaklig langs Sandåens elveleie og umiddelbart V for elven. Disse kvarts-flusspatgangene er en del av Stolen Nordfelt innen Gjerpen flusspatfelter (Kaspersen 1976). Ved skjerp a, Dyrkollgruven, har den malmførende gangen en mektighet på 0,8 - 1,5 m, og er blottet i elveløpet i en lengde av 70 m. Bergartene på V -siden av gangen er en middelkomig granittpegmatitt og granittisk gneis, mens det på Ø-siden av gangen er kambro-siluriske sedimenter." 


Bilder

IF Ørns skiarena Vi ser mot Rustan Maria Nøkleblom (Primula Veris) Drikkevann Bygdeveiene Konglomerat Skrehellevarden Utsyn fra Kreppa Kikuthytta Småbruk og plasser Skilt til Gunnborgdalen Gamveienskilt ved Fiskebekken Skrehelle - vinter i anmarsj Myske og vårerteknapp Sykkel- eller biltur i Østmarka? Gaupåsen Frodighet i Setermarka Heivannet - en gammel grense mot Siljan Fin turvei - før mye slit Rydningsrøyser Skrehelle - mot- og medbakke Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Løbergveien - trivelig motiv Står for fall Det var en gang.... Jarsengs løypenett Blåveis i Gunnborgdalen Usikt fra Rustankollen Frodighet i Setermarka Rustankollen God skilting - TTF Modammen Gaupåsen Blåfjell - varden Meitjern ved Heivannet Gunnborgdalen naturreservat Seterdrift Havet har hatt strand her Basalt i Gunnborgdalen Vi har dratt hjem Basalt i Østmarka Varmekjære lauvtrær Navn og kjære turmål i Setermarka Gamleveien - vekslende lende Hørta Bebyggelse og grender Høstetre ved Kleven Skilting og merking Gammel allfarvei Gamlestulen Skrehelle sett sydfra Blomst i Gunnborgdalen Modammen - terrasser Skrehelle Forlatte plasser Fløtterød - rester etter planterøtter Rasteplass på Fiskeåsen Røyser langs gammel allfarvei Kleven Idrett i marka Båserud ved Hørta om vinteren Småbruket Gaupåsen Semseter Naturreservatet Gunnborgdalen Hvitveis i setermarka Nesten oppe på Skrehelle Fra Magan og inn i setermarka Studier i naturreservatet Skilting, merking og turkart Hakkespetthull Skrehellevarden Rombeporfyr Utmark Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Fioler i Gunnborgdalen Skifjell store Futebolig - Modammen Vinterskog i Østmarka Skrehelle - utsyn nordøstover Kulturlandskapet på Gaupåsen Ringerike-sandstein Fiskebekken Rustaden Tursti med utsikt Blåveis i Østmarka Utenfor stiene Jarseng sportstue Basalt i Gunnborgdalen Fløtterød Forstenet sandstrand Blåveis og hvitveis En kullbunn Vårtegn Fjelldalen og Skrehelle Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Bygdevei i kulturlandskap Gamleveien nær Meitjern Informasjonstavle ved Lensmannseter Søgårdseter idag Utfartssted til Søgårdseter Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Over Siljan langs gamleveien Skifjellhytta Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Naturstein til grunnmurer Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Høgås sanatorium Lind i Gunnborgdalen Flott beitemark Tynt jordlag på Gaupåsen Nesten oppe Velkommen til Gaupåsen Naturlig nedbryting Merket sti gjennom Gunnborgdalen Jønnevald rutebilanlegg Grunnmur blokker fra Skrehelle Ørkensandstein på Fløtterød Hvitveis Langerød Ruin etter plass - ny hytte Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Fugleliv i Gunnborgdalen Vårerteknapp Fløtterød - sandstein Normarkitt Artsmangfold Blåfjell - fjellhuken Soleihov eller bekkeblom Tyrihjelmplakat Kart over gamleveien Løbergveien - trivelig motiv Maria Nøkkelblomst Skogstorkenebb Forlatte plasser Kulturlandskap

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish