Hopp til hovedinnholdet

Bronsealderrøyser ved Meitjern

Foto: Bronsealderrøys i Fiskeåsen 

Gravminner:
Det merkelige ved bronsealderens gravminner er at vi ikke finner dem i selve bygdene, men inne i skogen langs åsryggerer eller ut mot have - godt synlige fra stier og tråkk gjennom marka eller langs en farled ved sjøen. Den gamle oldtidsveien mellom Skien og Siljan kan vi se spor av fra Oddebakken ved Kikkut over mot Vanntårnet ved Holtesletta i Siljan.

"Gamleveien"
Veien passerte mellom Meitjern og Skisjø. I det området finner vi flere røyser som er identifisert som bronsealderrøyser. Her er registrert i alt åtte røyser. Den største røysa har et tverrmål på 10 m og en høyde på ca 1,5 m. Slike røyser kan ha steiner som er tyngre enn det en mann kan løfte.
Åsrøysene
Åsrøyser som de ofte kalles, var ved sin beliggenhet lett synlige, og det er derfor nærliggende å anta at de skulle understreke makt som representerte den eller de hauglagte, markering av storhet. Røysene hadde ulike former ofte runde, ovale eller trekantede. Noen kunne dekke flere graver. De aller fleste bronsealder-røysene her i distriktet finner vi i Solum, langs Norsjøvassdraget og inne på Hvidstenåsen. Der finner vi de største røysene i distriktet. Røysene i meitjernåsen er også ganske store.

Slike røyser langs allfarvei hadde ikke det å markere storhet som primært mål. Disse hang trolig mer sammen med respekten for livet og døden samt ønsket om det å komme velberget fram til betemmelsesstedet. Da måtte man vise respekt for det som var skjedd folk langs vandringsleden før dem - man bidro foreksempel med å legge stein på gravhaugene der man for fram.
Andre spor fra fortiden.

Merk at det ved Heivannbekken i sin tid lå ei oppgangssag og nær Solvika ved Heivannet lå flere Kølabonner. Løvenskold hadde et hovedanlegg her for trekulllbrenning til Fossum jernverk. Nå er dette planert helt ut, men man finner mye kullrester i bakken.


Bilder

Vi ser mot Rustan Ruin etter plass - ny hytte Tynt jordlag på Gaupåsen Modammen - terrasser Fjelldalen og Skrehelle Myske og vårerteknapp Fin turvei - før mye slit Båserud ved Hørta om vinteren Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Modammen Soleihov eller bekkeblom Fugleliv i Gunnborgdalen Velkommen til Gaupåsen Blåveis og hvitveis Småbruk og plasser Grunnmur blokker fra Skrehelle Basalt i Østmarka Tyrihjelmplakat Gunnborgdalen naturreservat Vinterskog i Østmarka Semseter Rustankollen Skilting og merking Fløtterød Skifjell store Sykkel- eller biltur i Østmarka? Merket sti gjennom Gunnborgdalen Blåveis i Østmarka Over Siljan langs gamleveien Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Skogstorkenebb Røyser langs gammel allfarvei Forstenet sandstrand Blåveis i Gunnborgdalen Ringerike-sandstein Fløtterød - sandstein Utsyn fra Kreppa Skrehelle sett sydfra Rydningsrøyser Vårerteknapp Høgås sanatorium Løbergveien - trivelig motiv Heivannet - en gammel grense mot Siljan Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Skilt til Gunnborgdalen Drikkevann Bever på ferde Kikuthytta Gaupåsen Rasteplass på Fiskeåsen Nesten oppe på Skrehelle Kulturlandskapet på Gaupåsen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Det var en gang.... Jarseng sportstue Står for fall Løbergveien - trivelig motiv Hvitveis Rombeporfyr Maria Nøkleblom (Primula Veris) Nesten oppe Jarsengs løypenett Kart over gamleveien Rustaden Havet har hatt strand her Gammel allfarvei Artsmangfold Basalt i Gunnborgdalen Skrehellevarden Futebolig - Modammen En kullbunn Bebyggelse og grender Flott beitemark Vårtegn Fioler i Gunnborgdalen Skifjellhytta Utenfor stiene God skilting - TTF Høstetre ved Kleven Søgårdseter idag Informasjonstavle ved Lensmannseter Småbruket Gaupåsen Maria Nøkkelblomst IF Ørns skiarena Varmekjære lauvtrær Meitjern ved Heivannet Gamlestulen Hørta Blåfjell - fjellhuken Basalt i Gunnborgdalen Fra Magan og inn i setermarka Gamleveien - vekslende lende Bygdeveiene Konglomerat Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Kleven Skrehelle - vinter i anmarsj Hakkespetthull Seterdrift Vi har dratt hjem Utmark Frodighet i Setermarka Fiskebekken Blåfjell - varden Gamveienskilt ved Fiskebekken Jønnevald rutebilanlegg Utfartssted til Søgårdseter Blomst i Gunnborgdalen Hvitveis i setermarka Naturreservatet Gunnborgdalen Normarkitt Tursti med utsikt Skrehelle Forlatte plasser Bygdevei i kulturlandskap Skilting, merking og turkart Lind i Gunnborgdalen Frodighet i Setermarka Gaupåsen Ørkensandstein på Fløtterød Skrehelle - utsyn nordøstover Skrehelle - mot- og medbakke Naturlig nedbryting Usikt fra Rustankollen Forlatte plasser Navn og kjære turmål i Setermarka Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Fløtterød - rester etter planterøtter Idrett i marka Gamleveien nær Meitjern Langerød Kulturlandskap Naturstein til grunnmurer Skrehellevarden Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish