Hopp til hovedinnholdet

Bronsealderrøyser ved Meitjern

Foto: Bronsealderrøys i Fiskeåsen 

Gravminner:
Det merkelige ved bronsealderens gravminner er at vi ikke finner dem i selve bygdene, men inne i skogen langs åsryggerer eller ut mot have - godt synlige fra stier og tråkk gjennom marka eller langs en farled ved sjøen. Den gamle oldtidsveien mellom Skien og Siljan kan vi se spor av fra Oddebakken ved Kikkut over mot Vanntårnet ved Holtesletta i Siljan.

"Gamleveien"
Veien passerte mellom Meitjern og Skisjø. I det området finner vi flere røyser som er identifisert som bronsealderrøyser. Her er registrert i alt åtte røyser. Den største røysa har et tverrmål på 10 m og en høyde på ca 1,5 m. Slike røyser kan ha steiner som er tyngre enn det en mann kan løfte.
Åsrøysene
Åsrøyser som de ofte kalles, var ved sin beliggenhet lett synlige, og det er derfor nærliggende å anta at de skulle understreke makt som representerte den eller de hauglagte, markering av storhet. Røysene hadde ulike former ofte runde, ovale eller trekantede. Noen kunne dekke flere graver. De aller fleste bronsealder-røysene her i distriktet finner vi i Solum, langs Norsjøvassdraget og inne på Hvidstenåsen. Der finner vi de største røysene i distriktet. Røysene i meitjernåsen er også ganske store.

Slike røyser langs allfarvei hadde ikke det å markere storhet som primært mål. Disse hang trolig mer sammen med respekten for livet og døden samt ønsket om det å komme velberget fram til betemmelsesstedet. Da måtte man vise respekt for det som var skjedd folk langs vandringsleden før dem - man bidro foreksempel med å legge stein på gravhaugene der man for fram.
Andre spor fra fortiden.

Merk at det ved Heivannbekken i sin tid lå ei oppgangssag og nær Solvika ved Heivannet lå flere Kølabonner. Løvenskold hadde et hovedanlegg her for trekulllbrenning til Fossum jernverk. Nå er dette planert helt ut, men man finner mye kullrester i bakken.


Bilder

Havet har hatt strand her Ruin etter plass - ny hytte Basalt i Gunnborgdalen Seterdrift Fugleliv i Gunnborgdalen Blåveis og hvitveis Vi har dratt hjem Heivannet - en gammel grense mot Siljan Navn og kjære turmål i Setermarka Frodighet i Setermarka Rustankollen Grunnmur blokker fra Skrehelle Løbergveien - trivelig motiv Soleihov eller bekkeblom Det var en gang.... Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Jarseng sportstue Hakkespetthull Flott beitemark Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Skrehelle - vinter i anmarsj Basalt i Østmarka Vi ser mot Rustan Skrehelle Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Skifjellhytta Naturlig nedbryting Ørkensandstein på Fløtterød God skilting - TTF Gaupåsen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Hvitveis i setermarka Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Basalt i Gunnborgdalen Idrett i marka Står for fall Fløtterød - sandstein Fioler i Gunnborgdalen Meitjern ved Heivannet Merket sti gjennom Gunnborgdalen Semseter Gammel allfarvei Tynt jordlag på Gaupåsen Forlatte plasser Ringerike-sandstein Utsyn fra Kreppa Skrehellevarden Tursti med utsikt Skifjell store Rombeporfyr Skogstorkenebb Vårtegn Fiskebekken Forlatte plasser Over Siljan langs gamleveien Konglomerat Forstenet sandstrand Skilting, merking og turkart En kullbunn Naturstein til grunnmurer Fløtterød - rester etter planterøtter Bygdevei i kulturlandskap Blåfjell - varden Blåfjell - fjellhuken Utenfor stiene Fjelldalen og Skrehelle Naturreservatet Gunnborgdalen Utfartssted til Søgårdseter Velkommen til Gaupåsen Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Jønnevald rutebilanlegg Vinterskog i Østmarka Varmekjære lauvtrær IF Ørns skiarena Blåveis i Østmarka Løbergveien - trivelig motiv Vårerteknapp Røyser langs gammel allfarvei Lind i Gunnborgdalen Nesten oppe Futebolig - Modammen Gamveienskilt ved Fiskebekken Kulturlandskapet på Gaupåsen Bever på ferde Normarkitt Jarsengs løypenett Sykkel- eller biltur i Østmarka? Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Nesten oppe på Skrehelle Skilting og merking Artsmangfold Kart over gamleveien Småbruk og plasser Skrehelle - utsyn nordøstover Skilt til Gunnborgdalen Rasteplass på Fiskeåsen Gunnborgdalen naturreservat Tyrihjelmplakat Småbruket Gaupåsen Myske og vårerteknapp Bebyggelse og grender Kleven Båserud ved Hørta om vinteren Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Modammen Rydningsrøyser Drikkevann Rustaden Blomst i Gunnborgdalen Søgårdseter idag Skrehelle - mot- og medbakke Fin turvei - før mye slit Skrehelle sett sydfra Kikuthytta Modammen - terrasser Informasjonstavle ved Lensmannseter Gamlestulen Kulturlandskap Maria Nøkkelblomst Blåveis i Gunnborgdalen Studier i naturreservatet Langerød Fløtterød Fra Magan og inn i setermarka Høstetre ved Kleven Hvitveis Gamleveien - vekslende lende Gaupåsen Bygdeveiene Usikt fra Rustankollen Frodighet i Setermarka Skrehellevarden Maria Nøkleblom (Primula Veris) Hørta Utmark Høgås sanatorium

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish