Hopp til hovedinnholdet

Bronsealderrøyser ved Meitjern

Foto: Bronsealderrøys i Fiskeåsen 

Gravminner:
Det merkelige ved bronsealderens gravminner er at vi ikke finner dem i selve bygdene, men inne i skogen langs åsryggerer eller ut mot have - godt synlige fra stier og tråkk gjennom marka eller langs en farled ved sjøen. Den gamle oldtidsveien mellom Skien og Siljan kan vi se spor av fra Oddebakken ved Kikkut over mot Vanntårnet ved Holtesletta i Siljan.

"Gamleveien"
Veien passerte mellom Meitjern og Skisjø. I det området finner vi flere røyser som er identifisert som bronsealderrøyser. Her er registrert i alt åtte røyser. Den største røysa har et tverrmål på 10 m og en høyde på ca 1,5 m. Slike røyser kan ha steiner som er tyngre enn det en mann kan løfte.
Åsrøysene
Åsrøyser som de ofte kalles, var ved sin beliggenhet lett synlige, og det er derfor nærliggende å anta at de skulle understreke makt som representerte den eller de hauglagte, markering av storhet. Røysene hadde ulike former ofte runde, ovale eller trekantede. Noen kunne dekke flere graver. De aller fleste bronsealder-røysene her i distriktet finner vi i Solum, langs Norsjøvassdraget og inne på Hvidstenåsen. Der finner vi de største røysene i distriktet. Røysene i meitjernåsen er også ganske store.

Slike røyser langs allfarvei hadde ikke det å markere storhet som primært mål. Disse hang trolig mer sammen med respekten for livet og døden samt ønsket om det å komme velberget fram til betemmelsesstedet. Da måtte man vise respekt for det som var skjedd folk langs vandringsleden før dem - man bidro foreksempel med å legge stein på gravhaugene der man for fram.
Andre spor fra fortiden.

Merk at det ved Heivannbekken i sin tid lå ei oppgangssag og nær Solvika ved Heivannet lå flere Kølabonner. Løvenskold hadde et hovedanlegg her for trekulllbrenning til Fossum jernverk. Nå er dette planert helt ut, men man finner mye kullrester i bakken.


Bilder

Ringerike-sandstein Over Siljan langs gamleveien Velkommen til Gaupåsen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Modammen Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Skrehelle - mot- og medbakke Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Blomst i Gunnborgdalen Det var en gang.... Futebolig - Modammen Kikuthytta Løbergveien - trivelig motiv Navn og kjære turmål i Setermarka Bebyggelse og grender IF Ørns skiarena Søgårdseter idag Kulturlandskap Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Båserud ved Hørta om vinteren Fiskebekken Varmekjære lauvtrær Skrehelle - utsyn nordøstover Gamleveien nær Meitjern Vårerteknapp Rasteplass på Fiskeåsen Myske og vårerteknapp Frodighet i Setermarka Fugleliv i Gunnborgdalen Gaupåsen Utenfor stiene Tursti med utsikt Ruin etter plass - ny hytte En kullbunn Heivannet - en gammel grense mot Siljan Merket sti gjennom Gunnborgdalen Blåfjell - varden Maria Nøkkelblomst Rustaden Havet har hatt strand her Høstetre ved Kleven Rombeporfyr Hvitveis Lind i Gunnborgdalen Blåveis og hvitveis Grunnmur blokker fra Skrehelle Basalt i Gunnborgdalen Bygdeveiene Basalt i Gunnborgdalen Løbergveien - trivelig motiv Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Skrehellevarden Jønnevald rutebilanlegg Seterdrift Fløtterød - sandstein Forstenet sandstrand Informasjonstavle ved Lensmannseter Skilting, merking og turkart Tynt jordlag på Gaupåsen Røyser langs gammel allfarvei Studier i naturreservatet Idrett i marka Naturstein til grunnmurer Fløtterød - rester etter planterøtter Skogstorkenebb Utfartssted til Søgårdseter Fra Magan og inn i setermarka Vi har dratt hjem Fin turvei - før mye slit Gamleveien - vekslende lende Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Blåfjell - fjellhuken Skifjellhytta Rydningsrøyser Basalt i Østmarka Jarsengs løypenett Gunnborgdalen naturreservat Nesten oppe Flott beitemark Vårtegn Meitjern ved Heivannet Bever på ferde Skilt til Gunnborgdalen Drikkevann Normarkitt Naturreservatet Gunnborgdalen Skrehelle - vinter i anmarsj Konglomerat Frodighet i Setermarka Sykkel- eller biltur i Østmarka? Vinterskog i Østmarka Kart over gamleveien Semseter Hvitveis i setermarka Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Småbruk og plasser Hørta Høgås sanatorium Skrehelle Skifjell store Kleven Utmark Bygdevei i kulturlandskap Fioler i Gunnborgdalen Tyrihjelmplakat Gaupåsen Fløtterød Kulturlandskapet på Gaupåsen Forlatte plasser Usikt fra Rustankollen Jarseng sportstue Skrehelle sett sydfra Utsyn fra Kreppa Hakkespetthull Gamveienskilt ved Fiskebekken Forlatte plasser God skilting - TTF Blåveis i Gunnborgdalen Skilting og merking Skrehellevarden Artsmangfold Blåveis i Østmarka Soleihov eller bekkeblom Står for fall Maria Nøkleblom (Primula Veris) Rustankollen Fjelldalen og Skrehelle Ørkensandstein på Fløtterød Naturlig nedbryting Modammen - terrasser Vi ser mot Rustan Nesten oppe på Skrehelle Gamlestulen Småbruket Gaupåsen Gammel allfarvei

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish