Hopp til hovedinnholdet

Bronsealderrøyser ved Meitjern

Foto: Bronsealderrøys i Fiskeåsen 

Gravminner:
Det merkelige ved bronsealderens gravminner er at vi ikke finner dem i selve bygdene, men inne i skogen langs åsryggerer eller ut mot have - godt synlige fra stier og tråkk gjennom marka eller langs en farled ved sjøen. Den gamle oldtidsveien mellom Skien og Siljan kan vi se spor av fra Oddebakken ved Kikkut over mot Vanntårnet ved Holtesletta i Siljan.

"Gamleveien"
Veien passerte mellom Meitjern og Skisjø. I det området finner vi flere røyser som er identifisert som bronsealderrøyser. Her er registrert i alt åtte røyser. Den største røysa har et tverrmål på 10 m og en høyde på ca 1,5 m. Slike røyser kan ha steiner som er tyngre enn det en mann kan løfte.
Åsrøysene
Åsrøyser som de ofte kalles, var ved sin beliggenhet lett synlige, og det er derfor nærliggende å anta at de skulle understreke makt som representerte den eller de hauglagte, markering av storhet. Røysene hadde ulike former ofte runde, ovale eller trekantede. Noen kunne dekke flere graver. De aller fleste bronsealder-røysene her i distriktet finner vi i Solum, langs Norsjøvassdraget og inne på Hvidstenåsen. Der finner vi de største røysene i distriktet. Røysene i meitjernåsen er også ganske store.

Slike røyser langs allfarvei hadde ikke det å markere storhet som primært mål. Disse hang trolig mer sammen med respekten for livet og døden samt ønsket om det å komme velberget fram til betemmelsesstedet. Da måtte man vise respekt for det som var skjedd folk langs vandringsleden før dem - man bidro foreksempel med å legge stein på gravhaugene der man for fram.
Andre spor fra fortiden.

Merk at det ved Heivannbekken i sin tid lå ei oppgangssag og nær Solvika ved Heivannet lå flere Kølabonner. Løvenskold hadde et hovedanlegg her for trekulllbrenning til Fossum jernverk. Nå er dette planert helt ut, men man finner mye kullrester i bakken.


Bilder

Skrehelle - vinter i anmarsj Lind i Gunnborgdalen Gamlestulen Fløtterød - sandstein Skifjell store Konglomerat En kullbunn Nesten oppe Bever på ferde Skilting, merking og turkart Hvitveis Rombeporfyr IF Ørns skiarena Over Siljan langs gamleveien Forlatte plasser Basalt i Østmarka Studier i naturreservatet Varmekjære lauvtrær Grunnmur blokker fra Skrehelle Maria Nøkleblom (Primula Veris) Utsyn fra Kreppa Småbruket Gaupåsen Modammen Vi ser mot Rustan Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Vi har dratt hjem Bebyggelse og grender Naturlig nedbryting Heivannet - en gammel grense mot Siljan Fjelldalen og Skrehelle Høgås sanatorium Småbruk og plasser Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Løbergveien - trivelig motiv Hakkespetthull Havet har hatt strand her Gamveienskilt ved Fiskebekken Naturstein til grunnmurer Tynt jordlag på Gaupåsen Gamleveien - vekslende lende Vårerteknapp Gammel allfarvei Jarsengs løypenett Navn og kjære turmål i Setermarka Flott beitemark Skrehelle - utsyn nordøstover Fra Magan og inn i setermarka Fioler i Gunnborgdalen Skrehellevarden Utmark Blåveis i Østmarka Drikkevann Usikt fra Rustankollen Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Ruin etter plass - ny hytte Står for fall Modammen - terrasser God skilting - TTF Blåveis og hvitveis Fin turvei - før mye slit Blomst i Gunnborgdalen Ringerike-sandstein Søgårdseter idag Skilting og merking Fugleliv i Gunnborgdalen Blåfjell - varden Blåfjell - fjellhuken Rasteplass på Fiskeåsen Utenfor stiene Basalt i Gunnborgdalen Artsmangfold Bygdevei i kulturlandskap Jønnevald rutebilanlegg Skrehelle Forstenet sandstrand Fløtterød - rester etter planterøtter Tyrihjelmplakat Meitjern ved Heivannet Kleven Merket sti gjennom Gunnborgdalen Røyser langs gammel allfarvei Gunnborgdalen naturreservat Semseter Rustankollen Nesten oppe på Skrehelle Velkommen til Gaupåsen Basalt i Gunnborgdalen Kart over gamleveien Naturreservatet Gunnborgdalen Tursti med utsikt Idrett i marka Det var en gang.... Løbergveien - trivelig motiv Ørkensandstein på Fløtterød Jarseng sportstue Skifjellhytta Myske og vårerteknapp Kikuthytta Rydningsrøyser Vårtegn Kulturlandskap Høstetre ved Kleven Frodighet i Setermarka Langerød Normarkitt Seterdrift Vinterskog i Østmarka Forlatte plasser Gaupåsen Bygdeveiene Skogstorkenebb Informasjonstavle ved Lensmannseter Hvitveis i setermarka Blåveis i Gunnborgdalen Gamleveien nær Meitjern Utfartssted til Søgårdseter Futebolig - Modammen Gaupåsen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Skilt til Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Båserud ved Hørta om vinteren Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Maria Nøkkelblomst Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Hørta Fiskebekken Skrehelle - mot- og medbakke Soleihov eller bekkeblom Fløtterød Skrehellevarden Frodighet i Setermarka Skrehelle sett sydfra

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish