Hopp til hovedinnholdet

Bronsealderrøyser ved Meitjern

Foto: Bronsealderrøys i Fiskeåsen 

Gravminner:
Det merkelige ved bronsealderens gravminner er at vi ikke finner dem i selve bygdene, men inne i skogen langs åsryggerer eller ut mot have - godt synlige fra stier og tråkk gjennom marka eller langs en farled ved sjøen. Den gamle oldtidsveien mellom Skien og Siljan kan vi se spor av fra Oddebakken ved Kikkut over mot Vanntårnet ved Holtesletta i Siljan.

"Gamleveien"
Veien passerte mellom Meitjern og Skisjø. I det området finner vi flere røyser som er identifisert som bronsealderrøyser. Her er registrert i alt åtte røyser. Den største røysa har et tverrmål på 10 m og en høyde på ca 1,5 m. Slike røyser kan ha steiner som er tyngre enn det en mann kan løfte.
Åsrøysene
Åsrøyser som de ofte kalles, var ved sin beliggenhet lett synlige, og det er derfor nærliggende å anta at de skulle understreke makt som representerte den eller de hauglagte, markering av storhet. Røysene hadde ulike former ofte runde, ovale eller trekantede. Noen kunne dekke flere graver. De aller fleste bronsealder-røysene her i distriktet finner vi i Solum, langs Norsjøvassdraget og inne på Hvidstenåsen. Der finner vi de største røysene i distriktet. Røysene i meitjernåsen er også ganske store.

Slike røyser langs allfarvei hadde ikke det å markere storhet som primært mål. Disse hang trolig mer sammen med respekten for livet og døden samt ønsket om det å komme velberget fram til betemmelsesstedet. Da måtte man vise respekt for det som var skjedd folk langs vandringsleden før dem - man bidro foreksempel med å legge stein på gravhaugene der man for fram.
Andre spor fra fortiden.

Merk at det ved Heivannbekken i sin tid lå ei oppgangssag og nær Solvika ved Heivannet lå flere Kølabonner. Løvenskold hadde et hovedanlegg her for trekulllbrenning til Fossum jernverk. Nå er dette planert helt ut, men man finner mye kullrester i bakken.


Bilder

Blåveis og hvitveis Forlatte plasser Studier i naturreservatet Vårtegn Navn og kjære turmål i Setermarka Heivannet - en gammel grense mot Siljan Forlatte plasser Gunnborgdalen naturreservat Bygdevei i kulturlandskap Drikkevann Fioler i Gunnborgdalen Skilt til Gunnborgdalen Basalt i Østmarka Løbergveien - trivelig motiv Hvitveis i setermarka Frodighet i Setermarka Blomst i Gunnborgdalen Blåfjell - fjellhuken Høgås sanatorium Langerød Skifjellhytta Soleihov eller bekkeblom Nesten oppe på Skrehelle Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Kart over gamleveien Frodighet i Setermarka Skrehelle - utsyn nordøstover Basalt i Gunnborgdalen Meitjern ved Heivannet Hørta Utenfor stiene Sykkel- eller biltur i Østmarka? Jarsengs løypenett Vi har dratt hjem Normarkitt Velkommen til Gaupåsen Skrehellevarden Fiskebekken Fløtterød Fløtterød - sandstein Modammen Rydningsrøyser Jønnevald rutebilanlegg Vårerteknapp Over Siljan langs gamleveien Hakkespetthull Tyrihjelmplakat Fjelldalen og Skrehelle Modammen - terrasser Utmark Gamleveien - skilt ved Fiskebekken God skilting - TTF Båserud ved Hørta om vinteren En kullbunn Varmekjære lauvtrær Småbruket Gaupåsen Skilting og merking Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Forstenet sandstrand Bygdeveiene Skrehelle Basalt i Gunnborgdalen Det var en gang.... Vinterskog i Østmarka Kikuthytta Rustaden Gamleveien nær Meitjern Ringerike-sandstein Naturlig nedbryting Vi ser mot Rustan Blåfjell - varden Skrehelle - mot- og medbakke Konglomerat Kleven Nesten oppe Naturstein til grunnmurer Rustankollen Bebyggelse og grender Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Hvitveis Seterdrift Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Naturreservatet Gunnborgdalen Småbruk og plasser Skogstorkenebb Skrehellevarden Lind i Gunnborgdalen Kulturlandskap Utsyn fra Kreppa Gaupåsen Artsmangfold Usikt fra Rustankollen Ruin etter plass - ny hytte Søgårdseter idag IF Ørns skiarena Ørkensandstein på Fløtterød Jarseng sportstue Flott beitemark Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Gaupåsen Høstetre ved Kleven Står for fall Bever på ferde Gamlestulen Blåveis i Gunnborgdalen Gamleveien - vekslende lende Rasteplass på Fiskeåsen Utfartssted til Søgårdseter Myske og vårerteknapp Fugleliv i Gunnborgdalen Informasjonstavle ved Lensmannseter Tynt jordlag på Gaupåsen Grunnmur blokker fra Skrehelle Maria Nøkkelblomst Skilting, merking og turkart Futebolig - Modammen Fløtterød - rester etter planterøtter Skrehelle sett sydfra Merket sti gjennom Gunnborgdalen Gamveienskilt ved Fiskebekken Kulturlandskapet på Gaupåsen Fra Magan og inn i setermarka Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Skrehelle - vinter i anmarsj Løbergveien - trivelig motiv Fin turvei - før mye slit Havet har hatt strand her Rombeporfyr Skifjell store Gammel allfarvei Tursti med utsikt Idrett i marka Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Semseter Maria Nøkleblom (Primula Veris) Blåveis i Østmarka

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish