Hopp til hovedinnholdet

Bronsealderrøyser ved Meitjern

Foto: Bronsealderrøys i Fiskeåsen 

Gravminner:
Det merkelige ved bronsealderens gravminner er at vi ikke finner dem i selve bygdene, men inne i skogen langs åsryggerer eller ut mot have - godt synlige fra stier og tråkk gjennom marka eller langs en farled ved sjøen. Den gamle oldtidsveien mellom Skien og Siljan kan vi se spor av fra Oddebakken ved Kikkut over mot Vanntårnet ved Holtesletta i Siljan.

"Gamleveien"
Veien passerte mellom Meitjern og Skisjø. I det området finner vi flere røyser som er identifisert som bronsealderrøyser. Her er registrert i alt åtte røyser. Den største røysa har et tverrmål på 10 m og en høyde på ca 1,5 m. Slike røyser kan ha steiner som er tyngre enn det en mann kan løfte.
Åsrøysene
Åsrøyser som de ofte kalles, var ved sin beliggenhet lett synlige, og det er derfor nærliggende å anta at de skulle understreke makt som representerte den eller de hauglagte, markering av storhet. Røysene hadde ulike former ofte runde, ovale eller trekantede. Noen kunne dekke flere graver. De aller fleste bronsealder-røysene her i distriktet finner vi i Solum, langs Norsjøvassdraget og inne på Hvidstenåsen. Der finner vi de største røysene i distriktet. Røysene i meitjernåsen er også ganske store.

Slike røyser langs allfarvei hadde ikke det å markere storhet som primært mål. Disse hang trolig mer sammen med respekten for livet og døden samt ønsket om det å komme velberget fram til betemmelsesstedet. Da måtte man vise respekt for det som var skjedd folk langs vandringsleden før dem - man bidro foreksempel med å legge stein på gravhaugene der man for fram.
Andre spor fra fortiden.

Merk at det ved Heivannbekken i sin tid lå ei oppgangssag og nær Solvika ved Heivannet lå flere Kølabonner. Løvenskold hadde et hovedanlegg her for trekulllbrenning til Fossum jernverk. Nå er dette planert helt ut, men man finner mye kullrester i bakken.


Bilder

Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Kart over gamleveien Bebyggelse og grender Småbruket Gaupåsen Tyrihjelmplakat Tursti med utsikt Skilting og merking Blomst i Gunnborgdalen Meitjern ved Heivannet Informasjonstavle ved Lensmannseter Kleven Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Skrehellevarden Skrehelle Jarsengs løypenett Semseter Blåveis i Gunnborgdalen Bygdeveiene Rasteplass på Fiskeåsen Rustankollen Rustaden Vi ser mot Rustan Ringerike-sandstein Velkommen til Gaupåsen Futebolig - Modammen Forlatte plasser Det var en gang.... Grunnmur blokker fra Skrehelle Frodighet i Setermarka Blåveis og hvitveis Fiskebekken Myske og vårerteknapp Basalt i Østmarka Konglomerat Båserud ved Hørta om vinteren Ørkensandstein på Fløtterød Fjelldalen og Skrehelle Usikt fra Rustankollen Artsmangfold Lind i Gunnborgdalen Havet har hatt strand her Basalt i Gunnborgdalen Rydningsrøyser Løbergveien - trivelig motiv Vårerteknapp Idrett i marka Bygdevei i kulturlandskap Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Blåfjell - varden Småbruk og plasser Nesten oppe Naturreservatet Gunnborgdalen Rombeporfyr Utmark Gamveienskilt ved Fiskebekken Blåveis i Østmarka Skilt til Gunnborgdalen Frodighet i Setermarka Nesten oppe på Skrehelle God skilting - TTF Studier i naturreservatet IF Ørns skiarena Fløtterød - rester etter planterøtter Utfartssted til Søgårdseter Langerød Soleihov eller bekkeblom Står for fall Skifjellhytta Vårtegn Søgårdseter idag Kulturlandskapet på Gaupåsen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Hørta Gamleveien - vekslende lende Skifjell store Hvitveis i setermarka Fin turvei - før mye slit Modammen Kikuthytta Skrehelle - utsyn nordøstover Utsyn fra Kreppa Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Blåfjell - fjellhuken Skilting, merking og turkart Skogstorkenebb Vi har dratt hjem Røyser langs gammel allfarvei Seterdrift Løbergveien - trivelig motiv Naturlig nedbryting Ruin etter plass - ny hytte Drikkevann Gamlestulen Modammen - terrasser Basalt i Gunnborgdalen Jønnevald rutebilanlegg Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Fløtterød Forstenet sandstrand Maria Nøkkelblomst Fugleliv i Gunnborgdalen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Varmekjære lauvtrær Flott beitemark En kullbunn Skrehellevarden Sykkel- eller biltur i Østmarka? Skrehelle sett sydfra Fioler i Gunnborgdalen Gaupåsen Merket sti gjennom Gunnborgdalen Gaupåsen Høgås sanatorium Tynt jordlag på Gaupåsen Vinterskog i Østmarka Fløtterød - sandstein Normarkitt Forlatte plasser Hvitveis Skrehelle - vinter i anmarsj Bever på ferde Kulturlandskap Gamleveien nær Meitjern Jarseng sportstue Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Gunnborgdalen naturreservat Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Gammel allfarvei Hakkespetthull Over Siljan langs gamleveien Skrehelle - mot- og medbakke Navn og kjære turmål i Setermarka Heivannet - en gammel grense mot Siljan Utenfor stiene Fra Magan og inn i setermarka Høstetre ved Kleven

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish