Hopp til hovedinnholdet

Åletjern

Flott friluftsområde på Gulset. Åletjern var tidligere hovedbasseng i Aasmund Nordgaards Vannverk. Vannverket forsynte midtre deler av Gjerpen. Bygd ca i 1906. Norgaard opprettet senere et kjent legat av vannverkspengene. I dag fungerer Åletjern som yndet badested for bydelen Gulset.

Vannet har liten gjennomstrømning så det er spesiell grunn til å utvise renslighet, ryddighet og orden i vannets nærhet slik at badevannet kan holde seg rent og godt gjennom hele sommeren. Det tas prøver for å kontrollere at vannkvaliteten holder mål.

Miljørettet helsevern i Grenland beskriver Åletjern slik: "Lite skogstjern på Gulset. Tjernet er omgitt av skog og svaberg. En liten strand ved enden av vannet. Fasiliteter: Stupetårn, doer og søppelstativ. Adkomst: Området er lett å nå for Gulsets befolkning med sykkel eller til fots. Fra Vestre Gulset er området tilgjengelig med privatbil. Gode parkeringsforhold. Dårlig bussforbindelse i området.

Annet: Vestre Gulset og Åletjern er et flott utgangspunkt for fine turer i skog og mark. Stiene er godt merket."

Vann og vannverk 

Tre vannverk området vest for Falkumelva har hatt stor betydning for vannforsyningen til Skien og Gjerpen. Under bybrannen i 1886 fikk det skjebnesvangre følger at vannet fra Ulvsvann ikke nådde skikkelig fram. Vannledningen var blokkert av en stor stein. Skiens vannverk fra Ulvsvann ble tatt i bruk allerede i 1863. Ulvsvann er nå en reservekilde.
I dag pumpes vannet til byen opp fra Steinvika i Norsjø bl.a. til vanntårnet på Meierkollen. Herfra fordeles det. Gårdsvannverk og brønner forsynte gulsetfolk med vann til langt inn i vårt århundre. Først på midten av 1920-tallet fikk Gjerpen kommunalt vannverk, Ørnstjern. I 1905 slo imidlertid Aasmund Norgaard på Mæla igjennom kommunalt sommel i Gjerpen kommune og fikk tillatelse til å anlegge privat vannverk. Hans hovedkilde var Åletjern. Vannet ble pumpet fram gjennom jernrør til tre mindre samledammer han hadde anlagt i det lilledalføret ved Stigertun og opp mot Ugleveien. Nordgaards Vannverk forsynte i sin tid tettstedene Nordre Falkum, Mæla og Rising med vann.

Aasmund Nordgaard på Mæla i Skien hadde en å slekte på
Han var barnebarnet til ingeniør Aasmund Saamundsen Nordgaard fra Kviteseid som bl.a. studerte kanalbygging i Sverige på begynnelsen av 1800-tallet. Han var den første som fremmet planene om kanalisering av Telemarkvassdraget. Bestefaren foreslo også å bygge sluse ved Løveid ved Skotfoss.
En slektning skrev om ham: «At han var den første som fremkastet ideene til sluseverket ved Løveid vil vel ingen bestride. Jeg har selv sett modellerne dertil, de var fullstendige og detaljerte utførte og oppstillede på sagbekken på Dalen. Jeg tror han også var i Kristiania med modellerne, men han var foran sin tid, og ingen annen heftede sig med dem. Foruten modellerne til sluseverket gjorde han også vogner som gikk på jernbaneskinner og skulle være til at trække gods over Geiteryggen, de var indrettet således at når den ene vogn gikk opp, gikk den andre ned. Også denne modell erindrer jeg at have seet».

Bestefar Nordgaard var i sin tid den drivende kraft i byggingen av Telemarkskanalen.(Wikipedia)

"Vår" Aasmund
Barnebarnet, Aasmund Nordgård på Mæla, var også en handlingens mann (men ikke av samme kaliber som sin farfar). 

Han var ikke alltid så nøye med klarering med grunneierne i området før han innrettet sin virksomhet. «Det er enklere å få det til om en tar seg litt til rette enn når en skal spørre først», svarte han lakonisk da grunneieren undret seg over hvem som hadde gitt ham tillatelse til å legge sommerledning fra Nordre Trytetjenn ned til Åletjern. Striden om rettighetene til grunnen i området kunne være heftig. Det fortelles at en av bøndene fra Falkumsida nektet å fjerne seg under en tvistebefaring,Han ville ikke «dra seg unna annen manns eiendom». Han stod trygt på egen grunn, mente han, fordi han hadde fylt skoa med jord før han gikk hjemmefra.

Etter en mangeårig rettsak med Gjerpen kommune, tapte Nordgaard i 1938 sin rett til å levere vann i sentrale strøk av bygda. Han tapte til slutt på grunn av dårlig vannkvalitet. God kvalitet var nemlig en kontraktfestet forutsetning han hadde forpliktet seg til i avtalen han hadde inngått med kundene. vannet til Nordgaard ble utkonkurert av vannet som ble ledet inn i sentrale strøk av bygda fra Ørnstjern ved foten av Vealøs øst for Gjerpensdalen.

Dumping av krigsmateriell og sikring av badevann
I frigjøringsdagene (1945) fant tyskerne det nødevndig  å kvitte seg med krigsmateriell så det ikke skulle falle i nordmennenes hender. Det ble da dumpet en del i Åletjern. Mange år senere ble Åletjern tappet ut og renset slik at det nå er et trygt rekreasjonsområde. På varme somre må man imidlertid overvåke vannkvaliteten - bakterieinnholdet. Dette fordi det, som nevnt, er svak gjennomstrømning.

(kilde bl.a."Fra Kjempa til Røvarkollen" )


Bilder

Hyttebekken ved Bruberg Ruin av Sackerhus studeres Platå for hestevandring - Bruberg gruve Ruinen ved Breidgangen Limitjern ved Kreppamyr Kanal og sluse i Falkumelva Amasonitt Vrakstein ved Glasergruva Veien til Smørhullet Sandgata på Skotfoss Langgangen gruve Kart - Glasergruva Naturlige veier Myren tresliperi - 1908 Åletjern Bruket på Skotfoss Revefelle ved Falkumelva Glasergruva - en opplevelse Skotåsen gruve Elstrøm camping Kjempa falt Bjørnestilla Ebbes plass Utsyn fra Vestre Skredhelle Falkumbrua 1983 Vrakstein ved Glasergruva Vakkert tre ved Falkumelva Jettegryter ved Kjempa Gravhaug på Bjørntvedt Fareskilt - gruveåpninger Magnetitt i gneiss Hjellevannet På Ulvsvannsjordet Sjøen i Glasergruva Myren tresliperi Kalkstein i oppløsning Parkering til Mikaelshulen Hyttebekken ned fra Bruberg Inngang - Glasergruva Fossumgruvene - kart Løveid sluser Skotfoss skole Nordgaards vannledning Jettegryter Hulvei på Elstrøm Ovnsplater og ovner Bredgangen gruve - sikret TT-skilt i Rokkedalen Farlige skjerp Veivalg og god skilting Pipa - Skotfoss bruk Kart over Fringsfossen og Skotfossene Stoll utminert ved fyrsetting Brattkant ved Falkumelva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Hestevandring - "Gå djevelen" Geoparkåpning ved Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Gravhaug på Gulset Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Informasjon om sprøyting Kart - Kjempeåsen Landsbygda og byen møtes på Gulset Flytteblokk Steinbrudd for Skien sluse Kullbunn i Svartendalen Røvarkollen Dal i Dalsbygda Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Mangelfull sikring Øvelse i Hyni pukkverk Skjerp - se ned for å se opp! Kjempa bygdeborgvei Meterrikstegn Gruvagang i Glasergruva Glasergruva nord Isskuring Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss Gulset skole på Strømdal Kart over Bruberg Hynieva Thors plass Breigangen gruve - profil Elstrøm - mølledrift Lakene i Ulvsvann Lokalhistorie Brubergsjakt sett fra traktorveien Rugla Gjestgiveri Gammel esse Gamle jernverk Magnetisk jernmalm Gravhauger - Gulset Boliger i Røråsen Tømmerenne Vakkert elvelandskap Kurvslede Bliva Rasteplass på Ulvskollen Glimmer Smie ved Vasdalstjern Magnetjernstein Modell av arbeid i gruve Beverrenne Skotfosskleiva Brurester - Falkumelva Skirferbrudd ved Falkumelva Løveid fra Nordsjøsida Kullbæring Skotfoss 1890 Tallmannshuset ved Løveid Mikaelshula Gravplass - Pollen ved Skotfoss Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Ebbes plass Elvelandskap Omdal skole, Dalsbygda Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Granatkrystaller i kvarts Sjakt - Glasergruva Låvebru Nyhus Skotfossen eller Ovfoss Glaseren - farlige skjerp Arbeidsmiljø i Bruberg Gneiss på vestsiden av Falkumelva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Bliva nedover Prinsens bolig Gruvesjakt - Bruberg gruve Spor av bronseladerrøyser Stiger Paulsens bolig Skiferbruddet ved Falkumelva Nyhus - Gulsetkaasa Bergmanden Skien - et eldorado for kano Kjempa bygdeborg Skien vannverk - Ulvsvann Langs Falkumelvas bredd Malmletere - rutengjengere Skifer - Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Gulset kirke under bygging Rugla sett fra Rugleåsen Løveid Hestekrybba ved Skotfossveien Vebjørns plass Tømmerfløtere på Falkumelva Graver på Maihaugen På Langgangsjordet Bjørn skutt nær Skien Myren i dag Konglekrig på bygdeborg Geoparktur til Glasergruva Gulset gård Tvittingen Stryk i Falkumelva Sluse i Falkumelva Eggformede gruveganger Milebunn i Skådalen Skotfosstien - informasjonsplakat Innsegling til Rugla Trehjørningen - Ulvskollen Toppkjoyte Kulturlandskap - Vestre Gulset Falkum - en geologisk grenselinje Gruvearbeidernes håndredskaper Elever i Glasergruva Kullslede Hyni pukkverk Storelva sett fra Elstrøm Gulis haug Kvartskrystaller Trykk og temperatur Sjakt - Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Steingjerde til Langgangsplassen Goberg lense Informasjon til Glaseren Bruberg - snitt av vestre del Pinnehuset Syd for Skotfossen Hulvei - elever Kullslede Ulvsvann - Fossumkart Skotfoss - en liten flom De siste huleboere Kjempeåsen med bygdeborg Gruvesjakt - ikke lett å se! Løveid sett fra Ruglaåsen Skotfoss - en idyllisk plass Bjordamskollen bygdeborg Kart over eiendommen Elstrøm Skifer Ruglaåsen På vei til glaseren Direktørvilla - Vaddrettet Røverkollen Myren på Gulset Vadested - sluse - bro Regler for laksefisket Kanon på museet til Løvenskiold Spor av bever Dalsbygda Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gateløp på Skotfoss Aquadukt Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Bliva badeplass Meterrikstegn Siste huleboer Goberg lense Skotfoss Vik og havn på Ruglaåsen Skotfoss stadion på Røråsen Jernmalm Liabrakka Geiterams Åletjern i Gulsetmarka Stigeråsen på Gulset Hulvei Grøtsund ved Skotfoss Glaseren - hestevandring Gravhaug på Gulset Rokkedalen Amfibolittganger Gulset bedehus Strømdal gård Bygdeborg Veien til Skrehelle Rusletur på Skotfoss Malmen er magnetisk Brubergstollen Breigangen gruve - ruin Vognmann Flohr - Skotfossveien Breidgangen gruve med ruin Magnetittåre i Glasergruva Kjempa under angrep Kart over Glasergruva Smørhullet Gruvesjakter - Glaseren Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kjempeåsen idag Hynibrua fra 1655 Skådalen - kullmiler Tangen på Skotfoss Ole Høiland - hule Åletjern Torgersen og Sollid Nedgang i Glasergruva Klyve Gamlehjem Prebkollen Gruvesjakter i Magnetkollen Gneis Skiferbruddet ved Falkumelva Gulset bru (nedl.) Bruberg gruve - snitt av østre del Tømmerrenna på Fossum Russerhula Avløpsrør - Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish