Hopp til hovedinnholdet

Åletjern

Flott friluftsområde på Gulset. Åletjern var tidligere hovedbasseng i Aasmund Nordgaards Vannverk. Vannverket forsynte midtre deler av Gjerpen. Bygd ca i 1906. Norgaard opprettet senere et kjent legat av vannverkspengene. I dag fungerer Åletjern som yndet badested for bydelen Gulset.

Vannet har liten gjennomstrømning så det er spesiell grunn til å utvise renslighet, ryddighet og orden i vannets nærhet slik at badevannet kan holde seg rent og godt gjennom hele sommeren. Det tas prøver for å kontrollere at vannkvaliteten holder mål.

Miljørettet helsevern i Grenland beskriver Åletjern slik: "Lite skogstjern på Gulset. Tjernet er omgitt av skog og svaberg. En liten strand ved enden av vannet. Fasiliteter: Stupetårn, doer og søppelstativ. Adkomst: Området er lett å nå for Gulsets befolkning med sykkel eller til fots. Fra Vestre Gulset er området tilgjengelig med privatbil. Gode parkeringsforhold. Dårlig bussforbindelse i området.

Annet: Vestre Gulset og Åletjern er et flott utgangspunkt for fine turer i skog og mark. Stiene er godt merket."

Vann og vannverk 

Tre vannverk området vest for Falkumelva har hatt stor betydning for vannforsyningen til Skien og Gjerpen. Under bybrannen i 1886 fikk det skjebnesvangre følger at vannet fra Ulvsvann ikke nådde skikkelig fram. Vannledningen var blokkert av en stor stein. Skiens vannverk fra Ulvsvann ble tatt i bruk allerede i 1863. Ulvsvann er nå en reservekilde.
I dag pumpes vannet til byen opp fra Steinvika i Norsjø bl.a. til vanntårnet på Meierkollen. Herfra fordeles det. Gårdsvannverk og brønner forsynte gulsetfolk med vann til langt inn i vårt århundre. Først på midten av 1920-tallet fikk Gjerpen kommunalt vannverk, Ørnstjern. I 1905 slo imidlertid Aasmund Norgaard på Mæla igjennom kommunalt sommel i Gjerpen kommune og fikk tillatelse til å anlegge privat vannverk. Hans hovedkilde var Åletjern. Vannet ble pumpet fram gjennom jernrør til tre mindre samledammer han hadde anlagt i det lilledalføret ved Stigertun og opp mot Ugleveien. Nordgaards Vannverk forsynte i sin tid tettstedene Nordre Falkum, Mæla og Rising med vann.

Aasmund Nordgaard på Mæla i Skien hadde en å slekte på
Han var barnebarnet til ingeniør Aasmund Saamundsen Nordgaard fra Kviteseid som bl.a. studerte kanalbygging i Sverige på begynnelsen av 1800-tallet. Han var den første som fremmet planene om kanalisering av Telemarkvassdraget. Bestefaren foreslo også å bygge sluse ved Løveid ved Skotfoss.
En slektning skrev om ham: «At han var den første som fremkastet ideene til sluseverket ved Løveid vil vel ingen bestride. Jeg har selv sett modellerne dertil, de var fullstendige og detaljerte utførte og oppstillede på sagbekken på Dalen. Jeg tror han også var i Kristiania med modellerne, men han var foran sin tid, og ingen annen heftede sig med dem. Foruten modellerne til sluseverket gjorde han også vogner som gikk på jernbaneskinner og skulle være til at trække gods over Geiteryggen, de var indrettet således at når den ene vogn gikk opp, gikk den andre ned. Også denne modell erindrer jeg at have seet».

Bestefar Nordgaard var i sin tid den drivende kraft i byggingen av Telemarkskanalen.(Wikipedia)

"Vår" Aasmund
Barnebarnet, Aasmund Nordgård på Mæla, var også en handlingens mann (men ikke av samme kaliber som sin farfar). 

Han var ikke alltid så nøye med klarering med grunneierne i området før han innrettet sin virksomhet. «Det er enklere å få det til om en tar seg litt til rette enn når en skal spørre først», svarte han lakonisk da grunneieren undret seg over hvem som hadde gitt ham tillatelse til å legge sommerledning fra Nordre Trytetjenn ned til Åletjern. Striden om rettighetene til grunnen i området kunne være heftig. Det fortelles at en av bøndene fra Falkumsida nektet å fjerne seg under en tvistebefaring,Han ville ikke «dra seg unna annen manns eiendom». Han stod trygt på egen grunn, mente han, fordi han hadde fylt skoa med jord før han gikk hjemmefra.

Etter en mangeårig rettsak med Gjerpen kommune, tapte Nordgaard i 1938 sin rett til å levere vann i sentrale strøk av bygda. Han tapte til slutt på grunn av dårlig vannkvalitet. God kvalitet var nemlig en kontraktfestet forutsetning han hadde forpliktet seg til i avtalen han hadde inngått med kundene. vannet til Nordgaard ble utkonkurert av vannet som ble ledet inn i sentrale strøk av bygda fra Ørnstjern ved foten av Vealøs øst for Gjerpensdalen.

Dumping av krigsmateriell og sikring av badevann
I frigjøringsdagene (1945) fant tyskerne det nødevndig  å kvitte seg med krigsmateriell så det ikke skulle falle i nordmennenes hender. Det ble da dumpet en del i Åletjern. Mange år senere ble Åletjern tappet ut og renset slik at det nå er et trygt rekreasjonsområde. På varme somre må man imidlertid overvåke vannkvaliteten - bakterieinnholdet. Dette fordi det, som nevnt, er svak gjennomstrømning.

(kilde bl.a."Fra Kjempa til Røvarkollen" )


Bilder

Meterrikstegn Kjempa bygdeborgvei Sandgata på Skotfoss Myren i dag Glaseren - hestevandring Russerhula Thors plass Smie ved Vasdalstjern Toppkjoyte Åletjern Hyttebekken ned fra Bruberg Tømmerenne Ruinen ved Breidgangen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Skien - et eldorado for kano Mikaelshula Gruvagang i Glasergruva Geoparkåpning ved Glasergruva På vei til glaseren Goberg lense Eggformede gruveganger Skotfoss skole Myren tresliperi Flytteblokk Brattkant ved Falkumelva Hynibrua fra 1655 Brurester - Falkumelva Amfibolittganger Bygdeborg Storelva sett fra Elstrøm Åletjern Platå for hestevandring - Bruberg gruve Farlige skjerp Skotfoss 1890 Skotfoss - en idyllisk plass Bliva De siste huleboere Bliva nedover Beverrenne Skirferbrudd ved Falkumelva Elstrøm camping Tallmannshuset ved Løveid Dal i Dalsbygda Kullslede På Ulvsvannsjordet Stigeråsen på Gulset Glaseren - farlige skjerp Gulset bedehus Bredgangen gruve - sikret Kjempeåsen med bygdeborg Granatkrystaller i kvarts Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Gravhaug på Gulset Revefelle ved Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Vognmann Flohr - Skotfossveien Direktørvilla - Vaddrettet Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Boliger i Røråsen Vrakstein ved Glasergruva Magnetitt i gneiss Graver på Maihaugen Geoparktur til Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Tømmerfløtere på Falkumelva Skotfosstien - informasjonsplakat Gruvearbeidernes håndredskaper Skjerp - se ned for å se opp! Lokalhistorie Aquadukt Hyni pukkverk Rugla Gjestgiveri Syd for Skotfossen Informasjon om sprøyting Bruket på Skotfoss Løveid fra Nordsjøsida Falkumbrua 1983 Hyttebekken ved Bruberg Breigangen gruve - ruin Langgangen gruve Skotfoss stadion på Røråsen Kullbæring Arbeidsmiljø i Bruberg Jernmalm Inngang - Glasergruva Vadested - sluse - bro Bjørnestilla Hestevandring - "Gå djevelen" Nordgaards vannledning Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Klyve Gamlehjem Rusletur på Skotfoss Grøtsund ved Skotfoss Utsyn fra Vestre Skredhelle Ruglaåsen Gulset kirke under bygging Bygdeborger - rester etter festning Kart over Glasergruva Hulvei på Elstrøm Gulset skole på Strømdal Løveid Breidgangen gruve med ruin Kulturlandskap - Vestre Gulset Kalkstein i oppløsning Konglekrig på bygdeborg Vik og havn på Ruglaåsen Skifer Elever i Glasergruva Kjempa under angrep Magnetittåre i Glasergruva Tømmerrenna på Fossum Torgersen og Sollid Falkum - en geologisk grenselinje Amasonitt Myren på Gulset Ebbes plass Langs Falkumelvas bredd Kanon på museet til Løvenskiold Siste huleboer Bliva badeplass Dalsbygda Kart - Glasergruva Gneis Rasteplass på Ulvskollen Prinsens bolig Kart - Kjempeåsen TT-skilt i Rokkedalen Elstrøm - mølledrift Gruvesjakt - Bruberg gruve Åletjern i Gulsetmarka Kjempa falt Kullbunn i Svartendalen Skien vannverk - Ulvsvann Magnetisk jernmalm Goberg lense Jettegryter Bruberg gruve - snitt av østre del Kanal og sluse i Falkumelva Avløpsrør - Falkumelva Gammel esse Ruin av Sackerhus studeres Rester etter fyrsetting i Glasergruva Spor av bever Vrakstein ved Glasergruva Elvelandskap Sjakt - Glasergruva Nedgang i Glasergruva Isskuring Skotfoss - en liten flom Tvittingen Tangen på Skotfoss Gravhaug på Bjørntvedt Kurvslede Løveid sett fra Ruglaåsen Hynieva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skifer - Falkumelva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Gruvesjakter i Magnetkollen Kullslede Sjakt - Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Nyhus - Gulsetkaasa Stoll utminert ved fyrsetting Meterrikstegn Hulvei - elever Kart over eiendommen Elstrøm Gulset bru (nedl.) Veien til Smørhullet Kart over Bruberg Fareskilt - gruveåpninger Bygdeborgveien til Kjempa Glasergruva nord Rester etter fyrsetting i Glasergruva Smørhullet Hulvei Glasergruva - en opplevelse Hestekrybba ved Skotfossveien Ebbes plass Gamle jernverk Lakene i Ulvsvann Prebkollen Ulvsvann - Fossumkart Gravhaug på Gulset Bruberg - snitt av vestre del Brubergsjakt sett fra traktorveien Mangelfull sikring Sjøen i Glasergruva Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Gulset gård Magnetittåre i Glasergruva Brubergstollen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Magnetjernstein Røvarkollen Jettegryter ved Kjempa Løveid sluser Gateløp på Skotfoss Myren tresliperi - 1908 Sluse i Falkumelva Strømdal gård Fossumgruvene - kart Steingjerde til Langgangsplassen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Malmen er magnetisk Pipa - Skotfoss bruk Skotfosskleiva Bergmanden Pinnehuset Kvartskrystaller Parkering til Mikaelshulen Ovnsplater og ovner Skotfoss Stryk i Falkumelva Skotfossen eller Ovfoss På Langgangsjordet Øvelse i Hyni pukkverk Trehjørningen - Ulvskollen Veien til Skrehelle Milebunn i Skådalen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kjempa bygdeborg Glimmer Trykk og temperatur Bjørn skutt nær Skien Gravhauger - Gulset Regler for laksefisket Spor av bronseladerrøyser Malmletere - rutengjengere Limitjern ved Kreppamyr Vakkert elvelandskap Rokkedalen Innsegling til Rugla Røverkollen Kjempeåsen idag Liabrakka Bjordamskollen bygdeborg Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Vebjørns plass Skotåsen gruve Landsbygda og byen møtes på Gulset Naturlige veier Informasjon til Glaseren Låvebru Nyhus Gulis haug Skotfoss Geiterams Gruvesjakter - Glaseren Modell av arbeid i gruve Bru, mølle og sluse i Falkumelva Ole Høiland - hule Hjellevannet Steinbrudd for Skien sluse Vakkert tre ved Falkumelva Veivalg og god skilting Rugla sett fra Rugleåsen Skådalen - kullmiler Gruvesjakt - ikke lett å se! Stiger Paulsens bolig

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish