Hopp til hovedinnholdet

Mikaelshula

"St. Mikaels kirke i fjellet" ses i den bratte fjellveggen ca. 2,5 km. ovenfor Løveid. Hula ble benyttet som kirke i katolsk tid fram til 1537. Selve kirkerommet (hula) er blitt dannet ved at løsere og lett forvitrende fjell (gneisgranitt) er blitt smuldret opp i motsetning til berget omkring som er mer hard gneis. Bølgeslag og fjordis har gjennom lang tid vasket ut løsere masser den gang hulen på grunn av trykket fra innlandsisen lå i nivå med havflaten. Hulen har senere trolig blitt utvidet av mennesker. Mikaelshulen ligger nå ca. 30 meter over vannflaten. Den er ca. 20 meter dyp og 5,7 meter høy. 

Det kjennes til rundt 20 Mikaelskirker i Norge. De var ofte lagt i huler eller på berg, for der skulle erkeengelen Mikael kjempe mot Satan som tok skikkelse som orm eller drake. Det er en del beretninger om Mikaelskirken ved Norsjø som ikke er dokumentert. Det er kan hende det somgjør hulekirken spennende - vår fantasi får spille med inni hulen og fortidens mørke.

Opp gjennom tidene har hula vært godt kjent og mye omtalt. Biskop Eisteins eller Den røde bok fra 1398 lister opp jordegods som lå til «Kirkja i Mikjálsbergi». På latin kalles hulen i 1546 for Templum Mirabile, «det forunderlige tempel». Dette betyr at kirken skal ha vært vigslet kirke i katolsk tid fram til 1536-37 (reformasjonen).

Fra reformasjonen og fram til 1843 ble kirken et siste tilholdssted for dem som hyllet katolisismen. Sagnfiguren Fader Sylvester var den siste munk i distriktet fra katolsk tid. Det hevdes at han døde her og at han ble begravet innenfor kirkens bakvegg, der man antar at kirkens sakristi var. Det å holde fast ved den katolske tro etter reformasjonen var ulovlig og kunne medføre dødsstraff.

I vår tid har Mikaelshulen fungert som arena for ulike forsamlinger og arrangementer. Dette er et særegent kulturminne som har sentral plass i reiselivet i distriktet. Folk som kommer med båt langs vassdraget kan legge inntil ved foten av berget og ta seg opp i hula. Det er mange som på denne måten besøker stedet i løpet av en sommersesong.  

Med kunnskap om de sagn og fortellinger som er knyttet til stedet, så får man en egen opplevelse å stige inn i huleåpningen.  

Adkomst

Det vanlige er at folk tar seg fram med båt inn mot østsida av Norsjø for å komme til Mikaelshulen. For å lette adkomsten har her vært tilrettelagt med trappetrinn og ulike støtte og gripeinnretninger opp gjennom tidene. Det var ellers ikke så lett å ta seg opp det bratte og til tider glatte fjellet til hula.
Med båt kan du også svinge inn i vika rett syd for Mikaelsberget. Oppe i steile fjellveggen der vil du også kunne se ei lita hule oppkalt etter den herostratiske storetyven Ole Høiland, Ole Høilands hule. Det vites ikke om han kan ha gjemt seg der i sin tid. Trolig fikk hula navnet fordi den er så vanskelig tilgjengelig.
For oss ”landkrabber” er det lettere å ta seg inn til  fra parkeringsplassen ved Omdalsveien øst for Gisholt gårdene og gå etter blåmerket løype over åsen. Ved parkeringsplassen finner vi skilt med grei informasjon, bl.a. Geoparken.


Bilder

Røvarkollen Tangen på Skotfoss Løveid sluser Løveid sett fra Ruglaåsen Kjempeåsen med bygdeborg Bru, mølle og sluse i Falkumelva Brubergsjakt sett fra traktorveien Veien til Smørhullet Avløpsrør - Falkumelva Langs Falkumelvas bredd Bygdeborger - rester etter festning Veivalg og god skilting Spor av bever Milebunn i Skådalen Pinnehuset Gruvearbeidernes håndredskaper Skotfosstien - informasjonsplakat Rusletur på Skotfoss Gateløp på Skotfoss Gneis Falkumbrua 1983 Skien - et eldorado for kano Mikaelshula Hjellevannet Tømmerrenna på Fossum Hulvei - elever Bjørnestilla Gammel esse Sjøen i Glasergruva Smørhullet Rugla Gjestgiveri Pipa - Skotfoss bruk Malmletere - rutengjengere Boliger i Røråsen Røverkollen Åletjern Aquadukt Graver på Maihaugen Parkering til Mikaelshulen Ruglaåsen Liabrakka Kullslede Kalkstein i oppløsning Gruvesjakter i Magnetkollen Gruvesjakter - Glaseren Utsyn fra Vestre Skredhelle Tallmannshuset ved Løveid Eggformede gruveganger Informasjon til Glaseren Malmen er magnetisk Beverrenne Sluse i Falkumelva Kjempeåsen idag Skotfoss - en liten flom Toppkjoyte Dalsbygda Bruberg gruve - snitt av østre del Gulset kirke under bygging Jettegryter ved Kjempa Meterrikstegn Vakkert elvelandskap Kart over eiendommen Elstrøm Inngang - Glasergruva Kart over Bruberg Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skotfoss stadion på Røråsen Stryk i Falkumelva Glaseren - farlige skjerp Gulis haug Kulturlandskap - Vestre Gulset Sandgata på Skotfoss Myren tresliperi Veien til Skrehelle Kanal og sluse i Falkumelva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Rasteplass på Ulvskollen Stiger Paulsens bolig Elvelandskap Geoparktur til Glasergruva Geiterams Prinsens bolig Amasonitt Ebbes plass Breigangen gruve - profil Skotfossen eller Ovfoss Spor av bronseladerrøyser Hestevandring - "Gå djevelen" Arbeidsmiljø i Bruberg Gruvesjakt - ikke lett å se! Jernmalm Gneiss på vestsiden av Falkumelva Magnetisk jernmalm Skien vannverk - Ulvsvann Kullbæring Glaseren - hestevandring Bruket på Skotfoss Bliva nedover Bjørn skutt nær Skien Kart - Kjempeåsen Glasergruva - en opplevelse Skotfoss skole Isskuring Revefelle ved Falkumelva Jettegryter Rester etter fyrsetting i Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Meterrikstegn Russerhula Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Tømmerfløtere på Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Mangelfull sikring Platå for hestevandring - Bruberg gruve Trehjørningen - Ulvskollen Gulset bru (nedl.) Kullbunn i Svartendalen Omdal skole, Dalsbygda Langgangen gruve Bergmanden Hynieva Skifer - Falkumelva Ebbes plass Åletjern Brubergstollen Tvittingen Skotfosskleiva Farlige skjerp Skjerp - se ned for å se opp! Landsbygda og byen møtes på Gulset Breidgangen gruve med ruin Limitjern ved Kreppamyr Glimmer Vrakstein ved Glasergruva Innsegling til Rugla Glasergruva nord Kjempa bygdeborg Klyve Gamlehjem Gamle jernverk Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Direktørvilla - Vaddrettet Smie ved Vasdalstjern Myren på Gulset Lakene i Ulvsvann Flytteblokk Skotfoss - en idyllisk plass Kjempa falt Åletjern i Gulsetmarka Løveid Hyttebekken ved Bruberg Gruvagang i Glasergruva Dal i Dalsbygda Skifer Informasjon om sprøyting Amfibolittganger Nordgaards vannledning Skiferbruddet ved Falkumelva Myren i dag Falkum - en geologisk grenselinje Gulset bedehus Vadested - sluse - bro Vik og havn på Ruglaåsen Regler for laksefisket Ole Høiland - hule Gravhaug på Gulset Skådalen - kullmiler Nedgang i Glasergruva Tømmerenne Skotfoss 1890 Ulvsvann - Fossumkart Magnetjernstein Rester etter fyrsetting i Glasergruva På Langgangsjordet Kart - Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Storelva sett fra Elstrøm Fra brannstasjonen mot Galgebakken Brurester - Falkumelva Skotfoss Prebkollen Hulvei Vakkert tre ved Falkumelva Gravhaug på Bjørntvedt Rugla sett fra Rugleåsen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Skotfoss Magnetitt i gneiss Gulset skole på Strømdal Sjakt - Glasergruva Rokkedalen Bygdeborg Hyttebekken ned fra Bruberg Gruvesjakt - Bruberg gruve Hyni pukkverk Hulvei på Elstrøm Ruin av Sackerhus studeres Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Geoparkåpning ved Glasergruva Thors plass Steingjerde til Langgangsplassen Goberg lense Kanon på museet til Løvenskiold Stigeråsen på Gulset Sjakt - Glasergruva Bjordamskollen bygdeborg Brattkant ved Falkumelva Hestekrybba ved Skotfossveien Bygdeborgveien til Kjempa Steinbrudd for Skien sluse Breigangen gruve - ruin Skirferbrudd ved Falkumelva Bliva Myren tresliperi - 1908 Siste huleboer Elstrøm - mølledrift På vei til glaseren Syd for Skotfossen Elever i Glasergruva Ruinen ved Breidgangen Trykk og temperatur Konglekrig på bygdeborg Granatkrystaller i kvarts Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia TT-skilt i Rokkedalen Bredgangen gruve - sikret Låvebru Nyhus Ovnsplater og ovner Grøtsund ved Skotfoss Vognmann Flohr - Skotfossveien Løveid fra Nordsjøsida Modell av arbeid i gruve Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Øvelse i Hyni pukkverk Kjempa bygdeborgvei Kurvslede Vebjørns plass Gravhaug på Gulset Stoll utminert ved fyrsetting Fareskilt - gruveåpninger Nyhus - Gulsetkaasa Skiferbruddet ved Falkumelva De siste huleboere Lokalhistorie Kart over Glasergruva Skotåsen gruve Gravhauger - Gulset Fossumgruvene - kart Magnetittåre i Glasergruva Bliva badeplass Kjempa under angrep Elstrøm camping Kvartskrystaller Bruberg - snitt av vestre del Hynibrua fra 1655 Naturlige veier Gulset gård Strømdal gård Kullslede Vrakstein ved Glasergruva På Ulvsvannsjordet Goberg lense

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish