Hopp til hovedinnholdet

Mikaelshula

"St. Mikaels kirke i fjellet" ses i den bratte fjellveggen ca. 2,5 km. ovenfor Løveid. Hula ble benyttet som kirke i katolsk tid fram til 1537. Selve kirkerommet (hula) er blitt dannet ved at løsere og lett forvitrende fjell (gneisgranitt) er blitt smuldret opp i motsetning til berget omkring som er mer hard gneis. Bølgeslag og fjordis har gjennom lang tid vasket ut løsere masser den gang hulen på grunn av trykket fra innlandsisen lå i nivå med havflaten. Hulen har senere trolig blitt utvidet av mennesker. Mikaelshulen ligger nå ca. 30 meter over vannflaten. Den er ca. 20 meter dyp og 5,7 meter høy. 

Det kjennes til rundt 20 Mikaelskirker i Norge. De var ofte lagt i huler eller på berg, for der skulle erkeengelen Mikael kjempe mot Satan som tok skikkelse som orm eller drake. Det er en del beretninger om Mikaelskirken ved Norsjø som ikke er dokumentert. Det er kan hende det somgjør hulekirken spennende - vår fantasi får spille med inni hulen og fortidens mørke.

Opp gjennom tidene har hula vært godt kjent og mye omtalt. Biskop Eisteins eller Den røde bok fra 1398 lister opp jordegods som lå til «Kirkja i Mikjálsbergi». På latin kalles hulen i 1546 for Templum Mirabile, «det forunderlige tempel». Dette betyr at kirken skal ha vært vigslet kirke i katolsk tid fram til 1536-37 (reformasjonen).

Fra reformasjonen og fram til 1843 ble kirken et siste tilholdssted for dem som hyllet katolisismen. Sagnfiguren Fader Sylvester var den siste munk i distriktet fra katolsk tid. Det hevdes at han døde her og at han ble begravet innenfor kirkens bakvegg, der man antar at kirkens sakristi var. Det å holde fast ved den katolske tro etter reformasjonen var ulovlig og kunne medføre dødsstraff.

I vår tid har Mikaelshulen fungert som arena for ulike forsamlinger og arrangementer. Dette er et særegent kulturminne som har sentral plass i reiselivet i distriktet. Folk som kommer med båt langs vassdraget kan legge inntil ved foten av berget og ta seg opp i hula. Det er mange som på denne måten besøker stedet i løpet av en sommersesong.  

Med kunnskap om de sagn og fortellinger som er knyttet til stedet, så får man en egen opplevelse å stige inn i huleåpningen.  

Adkomst

Det vanlige er at folk tar seg fram med båt inn mot østsida av Norsjø for å komme til Mikaelshulen. For å lette adkomsten har her vært tilrettelagt med trappetrinn og ulike støtte og gripeinnretninger opp gjennom tidene. Det var ellers ikke så lett å ta seg opp det bratte og til tider glatte fjellet til hula.
Med båt kan du også svinge inn i vika rett syd for Mikaelsberget. Oppe i steile fjellveggen der vil du også kunne se ei lita hule oppkalt etter den herostratiske storetyven Ole Høiland, Ole Høilands hule. Det vites ikke om han kan ha gjemt seg der i sin tid. Trolig fikk hula navnet fordi den er så vanskelig tilgjengelig.
For oss ”landkrabber” er det lettere å ta seg inn til  fra parkeringsplassen ved Omdalsveien øst for Gisholt gårdene og gå etter blåmerket løype over åsen. Ved parkeringsplassen finner vi skilt med grei informasjon, bl.a. Geoparken.


Bilder

Gulset bru (nedl.) Glaserdalen - stien kommer fra Lia Gravhauger - Gulset Kullbunn i Svartendalen Skotfossen eller Ovfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Goberg lense Nyhus - Gulsetkaasa Dal i Dalsbygda Vakkert elvelandskap Meterrikstegn Kjempa bygdeborg Kart over Glasergruva Falkumbrua 1983 Geiterams Gravhaug på Gulset Skotfoss - en idyllisk plass Ruin av Sackerhus studeres Tømmerfløtere på Falkumelva Kullbæring Myren på Gulset Vakkert tre ved Falkumelva Gruvesjakter - Glaseren Gamle jernverk Myren tresliperi - 1908 Skifer - Falkumelva Åletjern Røvarkollen Regler for laksefisket Kart - Kjempeåsen Skotfosskleiva Pipa - Skotfoss bruk Pinnehuset Breigangen gruve - ruin Skotfoss 1890 Strømdal gård Kurvslede Brurester - Falkumelva Prebkollen Kanal og sluse i Falkumelva Tømmerrenna på Fossum Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Amasonitt Gulset skole på Strømdal Geoparktur til Glasergruva Brubergstollen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Liabrakka Rusletur på Skotfoss Bjørnestilla Graver på Maihaugen Konglekrig på bygdeborg Fareskilt - gruveåpninger Smørhullet De siste huleboere Bygdeborg Ruglaåsen Beverrenne Hestevandring - "Gå djevelen" Skotfosstien - informasjonsplakat Flytteblokk Vik og havn på Ruglaåsen Kart over eiendommen Elstrøm Bjordamskollen bygdeborg Hyni pukkverk Elvelandskap Limitjern ved Kreppamyr Bliva Direktørvilla - Vaddrettet Steinbrudd for Skien sluse Stryk i Falkumelva Kart - Glasergruva Torgersen og Sollid Stiger Paulsens bolig Gammel esse Kjempeåsen idag Brubergsjakt sett fra traktorveien Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Skotfoss - en liten flom Spor av bronseladerrøyser Magnetisk jernmalm Sjakt - Glasergruva På vei til glaseren Boliger i Røråsen Naturlige veier Skien - et eldorado for kano Vognmann Flohr - Skotfossveien Hulvei Bruberg - snitt av vestre del Røverkollen Gruvesjakt - Bruberg gruve Sluse i Falkumelva Thors plass Steingjerde til Langgangsplassen Mikaelshula Amfibolittganger Kjempa falt Utsyn fra Vestre Skredhelle Løveid Rester etter fyrsetting i Glasergruva Innsegling til Rugla Vrakstein ved Glasergruva Landsbygda og byen møtes på Gulset Låvebru Nyhus Vadested - sluse - bro Trehjørningen - Ulvskollen Smie ved Vasdalstjern Ulvsvann - Fossumkart Rokkedalen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Breigangen gruve - profil Løveid sett fra Ruglaåsen Revefelle ved Falkumelva Modell av arbeid i gruve Hestekrybba ved Skotfossveien Gruvesjakter i Magnetkollen Ebbes plass På Ulvsvannsjordet Bergmanden Magnetittåre i Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Åletjern Ole Høiland - hule Kvartskrystaller Langs Falkumelvas bredd Skotfoss Spor av bever Hyttebekken ved Bruberg Skifer Glaseren - hestevandring Goberg lense Inngang - Glasergruva Lakene i Ulvsvann Glasergruva - en opplevelse Falkum - en geologisk grenselinje Geoparkåpning ved Glasergruva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Arbeidsmiljø i Bruberg Myren i dag Langgangen gruve Skotfoss Bredgangen gruve - sikret Hulvei - elever Hjellevannet Rasteplass på Ulvskollen Hulvei på Elstrøm Stigeråsen på Gulset Jettegryter Gulset kirke under bygging Kjempa under angrep Veien til Smørhullet Glimmer Farlige skjerp Skien vannverk - Ulvsvann Mangelfull sikring Magnetjernstein Gruvesjakt - ikke lett å se! Gravhaug på Gulset Kanon på museet til Løvenskiold Kalkstein i oppløsning Gulis haug Rugla Gjestgiveri Nordgaards vannledning Tvittingen Breidgangen gruve med ruin Kullslede Syd for Skotfossen Gneiss på vestsiden av Falkumelva Tallmannshuset ved Løveid Kjempa bygdeborgvei Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Bjørn skutt nær Skien Sandgata på Skotfoss Nedgang i Glasergruva Grøtsund ved Skotfoss Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Milebunn i Skådalen Rugla sett fra Rugleåsen Bliva nedover Informasjon om sprøyting Hynibrua fra 1655 Vrakstein ved Glasergruva Gneis Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Aquadukt Skirferbrudd ved Falkumelva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Veien til Skrehelle Eggformede gruveganger Toppkjoyte Skotåsen gruve Siste huleboer Skådalen - kullmiler Elstrøm - mølledrift Stoll utminert ved fyrsetting Tømmerenne Elever i Glasergruva Gruvagang i Glasergruva TT-skilt i Rokkedalen Elstrøm camping Skotfoss stadion på Røråsen På Langgangsjordet Glasergruva nord Lokalhistorie Myren tresliperi Løveid sluser Bygdeborger - rester etter festning Tangen på Skotfoss Øvelse i Hyni pukkverk Vebjørns plass Skotfoss skole Sjøen i Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Løveid fra Nordsjøsida Fra brannstasjonen mot Galgebakken Meterrikstegn Russerhula Klyve Gamlehjem Gravhaug på Bjørntvedt Platå for hestevandring - Bruberg gruve Malmletere - rutengjengere Gulset gård Hynieva Fossumgruvene - kart Avløpsrør - Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Gulset bedehus Rester etter fyrsetting i Glasergruva Isskuring Kart over Bruberg Informasjon til Glaseren Granatkrystaller i kvarts Gateløp på Skotfoss Bruket på Skotfoss Storelva sett fra Elstrøm Bliva badeplass Parkering til Mikaelshulen Sjakt - Glasergruva Kjempeåsen med bygdeborg Kulturlandskap - Vestre Gulset Bruberg gruve - snitt av østre del Prinsens bolig Gruvearbeidernes håndredskaper Åletjern i Gulsetmarka Malmen er magnetisk Jernmalm Ebbes plass Brattkant ved Falkumelva Glaseren - farlige skjerp Jettegryter ved Kjempa Trykk og temperatur Magnetitt i gneiss Dalsbygda Skjerp - se ned for å se opp! Kullslede Ruinen ved Breidgangen Ovnsplater og ovner Hyttebekken ned fra Bruberg

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish