Hopp til hovedinnholdet

Mikaelshula

"St. Mikaels kirke i fjellet" ses i den bratte fjellveggen ca. 2,5 km. ovenfor Løveid. Hula ble benyttet som kirke i katolsk tid fram til 1537. Selve kirkerommet (hula) er blitt dannet ved at løsere og lett forvitrende fjell (gneisgranitt) er blitt smuldret opp i motsetning til berget omkring som er mer hard gneis. Bølgeslag og fjordis har gjennom lang tid vasket ut løsere masser den gang hulen på grunn av trykket fra innlandsisen lå i nivå med havflaten. Hulen har senere trolig blitt utvidet av mennesker. Mikaelshulen ligger nå ca. 30 meter over vannflaten. Den er ca. 20 meter dyp og 5,7 meter høy. 

Det kjennes til rundt 20 Mikaelskirker i Norge. De var ofte lagt i huler eller på berg, for der skulle erkeengelen Mikael kjempe mot Satan som tok skikkelse som orm eller drake. Det er en del beretninger om Mikaelskirken ved Norsjø som ikke er dokumentert. Det er kan hende det somgjør hulekirken spennende - vår fantasi får spille med inni hulen og fortidens mørke.

Opp gjennom tidene har hula vært godt kjent og mye omtalt. Biskop Eisteins eller Den røde bok fra 1398 lister opp jordegods som lå til «Kirkja i Mikjálsbergi». På latin kalles hulen i 1546 for Templum Mirabile, «det forunderlige tempel». Dette betyr at kirken skal ha vært vigslet kirke i katolsk tid fram til 1536-37 (reformasjonen).

Fra reformasjonen og fram til 1843 ble kirken et siste tilholdssted for dem som hyllet katolisismen. Sagnfiguren Fader Sylvester var den siste munk i distriktet fra katolsk tid. Det hevdes at han døde her og at han ble begravet innenfor kirkens bakvegg, der man antar at kirkens sakristi var. Det å holde fast ved den katolske tro etter reformasjonen var ulovlig og kunne medføre dødsstraff.

I vår tid har Mikaelshulen fungert som arena for ulike forsamlinger og arrangementer. Dette er et særegent kulturminne som har sentral plass i reiselivet i distriktet. Folk som kommer med båt langs vassdraget kan legge inntil ved foten av berget og ta seg opp i hula. Det er mange som på denne måten besøker stedet i løpet av en sommersesong.  

Med kunnskap om de sagn og fortellinger som er knyttet til stedet, så får man en egen opplevelse å stige inn i huleåpningen.  

Adkomst

Det vanlige er at folk tar seg fram med båt inn mot østsida av Norsjø for å komme til Mikaelshulen. For å lette adkomsten har her vært tilrettelagt med trappetrinn og ulike støtte og gripeinnretninger opp gjennom tidene. Det var ellers ikke så lett å ta seg opp det bratte og til tider glatte fjellet til hula.
Med båt kan du også svinge inn i vika rett syd for Mikaelsberget. Oppe i steile fjellveggen der vil du også kunne se ei lita hule oppkalt etter den herostratiske storetyven Ole Høiland, Ole Høilands hule. Det vites ikke om han kan ha gjemt seg der i sin tid. Trolig fikk hula navnet fordi den er så vanskelig tilgjengelig.
For oss ”landkrabber” er det lettere å ta seg inn til  fra parkeringsplassen ved Omdalsveien øst for Gisholt gårdene og gå etter blåmerket løype over åsen. Ved parkeringsplassen finner vi skilt med grei informasjon, bl.a. Geoparken.


Bilder

Falkumbrua 1983 Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Tvittingen Lokalhistorie Direktørvilla - Vaddrettet Stigeråsen på Gulset Kalkstein i oppløsning Glimmer Grøtsund ved Skotfoss Beverrenne Klyve Gamlehjem Løveid Modell av arbeid i gruve Glaseren - hestevandring På Langgangsjordet Vrakstein ved Glasergruva Hyni pukkverk Kullslede Avløpsrør - Falkumelva Tømmerrenna på Fossum Hulvei på Elstrøm Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Amasonitt Boliger i Røråsen Aquadukt Malmletere - rutengjengere Pinnehuset Veivalg og god skilting Strømdal gård Ole Høiland - hule Kart - Glasergruva TT-skilt i Rokkedalen Steingjerde til Langgangsplassen Kjempeåsen idag Brurester - Falkumelva Eggformede gruveganger Veien til Smørhullet Skien - et eldorado for kano Gulset kirke under bygging Elstrøm - mølledrift Kart - Kjempeåsen Gruvagang i Glasergruva Kanal og sluse i Falkumelva Skotåsen gruve Geoparkåpning ved Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Hulvei - elever Sjøen i Glasergruva Bliva Geiterams Jettegryter Øvelse i Hyni pukkverk Bygdeborgveien til Kjempa Skien vannverk - Ulvsvann Skifer - Falkumelva Hjellevannet Dalsbygda Kanon på museet til Løvenskiold Vognmann Flohr - Skotfossveien Ovnsplater og ovner Kart over eiendommen Elstrøm Kjempa under angrep Bygdeborger - rester etter festning Skådalen - kullmiler Kullbæring Storelva sett fra Elstrøm Glasergruva nord Myren i dag Gulset bru (nedl.) Skotfossen eller Ovfoss Magnetisk jernmalm Informasjon til Glaseren Vrakstein ved Glasergruva Kullslede Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Mikaelshula Myren tresliperi - 1908 Magnetittåre i Glasergruva Rugla Gjestgiveri Gulset bedehus Breidgangen gruve med ruin Vik og havn på Ruglaåsen Tallmannshuset ved Løveid Thors plass Magnetjernstein Inngang - Glasergruva Konglekrig på bygdeborg Milebunn i Skådalen Skotfosskleiva Fossumgruvene - kart Utsyn fra Vestre Skredhelle Jettegryter ved Kjempa Magnetitt i gneiss Skotfoss - en liten flom Hyttebekken ved Bruberg Bjordamskollen bygdeborg Skotfosstien - informasjonsplakat Ruin av Sackerhus studeres Bliva badeplass Breigangen gruve - ruin Åletjern Trehjørningen - Ulvskollen Kjempa falt Gneiss på vestsiden av Falkumelva Sandgata på Skotfoss Farlige skjerp Gruvearbeidernes håndredskaper Ulvsvann - Fossumkart Liabrakka Graver på Maihaugen Bergmanden Syd for Skotfossen Kjempa bygdeborgvei Goberg lense Fareskilt - gruveåpninger Hynieva Kurvslede Låvebru Nyhus Skotfoss 1890 Stiger Paulsens bolig Pipa - Skotfoss bruk Vebjørns plass Bjørnestilla Tømmerfløtere på Falkumelva Kjempeåsen med bygdeborg Gateløp på Skotfoss Trykk og temperatur Vadested - sluse - bro Stryk i Falkumelva Mangelfull sikring Gravhaug på Gulset Landsbygda og byen møtes på Gulset Skotfoss stadion på Røråsen Hulvei Åletjern Kullbunn i Svartendalen Myren tresliperi Kart over Fringsfossen og Skotfossene Rester etter fyrsetting i Glasergruva Granatkrystaller i kvarts Løveid sluser Nyhus - Gulsetkaasa Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Rokkedalen Malmen er magnetisk Hestekrybba ved Skotfossveien Smie ved Vasdalstjern Tømmerenne Hestevandring - "Gå djevelen" Glaserdalen - stien kommer fra Lia Smørhullet Gravhaug på Gulset Langs Falkumelvas bredd Magnetittåre i Glasergruva Sluse i Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Siste huleboer Rusletur på Skotfoss Gravhaug på Bjørntvedt Elever i Glasergruva Gruvesjakter - Glaseren Spor av bronseladerrøyser Stoll utminert ved fyrsetting Vakkert tre ved Falkumelva Prinsens bolig Sjakt - Glasergruva Ebbes plass Naturlige veier Arbeidsmiljø i Bruberg Bruket på Skotfoss Brattkant ved Falkumelva Skotfoss Regler for laksefisket Innsegling til Rugla Tangen på Skotfoss Gammel esse Gulset skole på Strømdal Hynibrua fra 1655 Limitjern ved Kreppamyr Spor av bever Kvartskrystaller Skiferbruddet ved Falkumelva Skirferbrudd ved Falkumelva De siste huleboere Rugla sett fra Rugleåsen Gravhauger - Gulset Flytteblokk Myren på Gulset Revefelle ved Falkumelva Gruvesjakt - Bruberg gruve Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Glaseren - farlige skjerp Rester etter fyrsetting i Glasergruva Langgangen gruve Goberg lense Bruberg - snitt av vestre del Russerhula Nordgaards vannledning Breigangen gruve - profil Bygdeborg Skiferbruddet ved Falkumelva Brubergsjakt sett fra traktorveien Sjakt - Glasergruva Skotfoss skole Isskuring Gneis Gulis haug Røverkollen Toppkjoyte Falkum - en geologisk grenselinje Skjerp - se ned for å se opp! Ebbes plass Veien til Skrehelle Åletjern i Gulsetmarka Elvelandskap Bruberg gruve - snitt av østre del Dal i Dalsbygda Vakkert elvelandskap Skotfoss Torgersen og Sollid Bjørn skutt nær Skien Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Prebkollen Røvarkollen Gulset gård Løveid sett fra Ruglaåsen Ruinen ved Breidgangen På vei til glaseren Meterrikstegn Geoparktur til Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skotfoss - en idyllisk plass På Ulvsvannsjordet Gravplass - Pollen ved Skotfoss Glasergruva - en opplevelse Gruvesjakter i Magnetkollen Kulturlandskap - Vestre Gulset Gamle jernverk Elstrøm camping Brubergstollen Meterrikstegn Informasjon om sprøyting Skifer Parkering til Mikaelshulen Amfibolittganger Ruglaåsen Jernmalm Kjempa bygdeborg Platå for hestevandring - Bruberg gruve Hyttebekken ned fra Bruberg Kart over Bruberg Steinbrudd for Skien sluse Bliva nedover Rasteplass på Ulvskollen Gruvesjakt - ikke lett å se! Lakene i Ulvsvann Bru, mølle og sluse i Falkumelva Løveid fra Nordsjøsida Kart over Glasergruva Bredgangen gruve - sikret

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish