Hopp til hovedinnholdet

Mikaelshula

"St. Mikaels kirke i fjellet" ses i den bratte fjellveggen ca. 2,5 km. ovenfor Løveid. Hula ble benyttet som kirke i katolsk tid fram til 1537. Selve kirkerommet (hula) er blitt dannet ved at løsere og lett forvitrende fjell (gneisgranitt) er blitt smuldret opp i motsetning til berget omkring som er mer hard gneis. Bølgeslag og fjordis har gjennom lang tid vasket ut løsere masser den gang hulen på grunn av trykket fra innlandsisen lå i nivå med havflaten. Hulen har senere trolig blitt utvidet av mennesker. Mikaelshulen ligger nå ca. 30 meter over vannflaten. Den er ca. 20 meter dyp og 5,7 meter høy. 

Det kjennes til rundt 20 Mikaelskirker i Norge. De var ofte lagt i huler eller på berg, for der skulle erkeengelen Mikael kjempe mot Satan som tok skikkelse som orm eller drake. Det er en del beretninger om Mikaelskirken ved Norsjø som ikke er dokumentert. Det er kan hende det somgjør hulekirken spennende - vår fantasi får spille med inni hulen og fortidens mørke.

Opp gjennom tidene har hula vært godt kjent og mye omtalt. Biskop Eisteins eller Den røde bok fra 1398 lister opp jordegods som lå til «Kirkja i Mikjálsbergi». På latin kalles hulen i 1546 for Templum Mirabile, «det forunderlige tempel». Dette betyr at kirken skal ha vært vigslet kirke i katolsk tid fram til 1536-37 (reformasjonen).

Fra reformasjonen og fram til 1843 ble kirken et siste tilholdssted for dem som hyllet katolisismen. Sagnfiguren Fader Sylvester var den siste munk i distriktet fra katolsk tid. Det hevdes at han døde her og at han ble begravet innenfor kirkens bakvegg, der man antar at kirkens sakristi var. Det å holde fast ved den katolske tro etter reformasjonen var ulovlig og kunne medføre dødsstraff.

I vår tid har Mikaelshulen fungert som arena for ulike forsamlinger og arrangementer. Dette er et særegent kulturminne som har sentral plass i reiselivet i distriktet. Folk som kommer med båt langs vassdraget kan legge inntil ved foten av berget og ta seg opp i hula. Det er mange som på denne måten besøker stedet i løpet av en sommersesong.  

Med kunnskap om de sagn og fortellinger som er knyttet til stedet, så får man en egen opplevelse å stige inn i huleåpningen.  

Adkomst

Det vanlige er at folk tar seg fram med båt inn mot østsida av Norsjø for å komme til Mikaelshulen. For å lette adkomsten har her vært tilrettelagt med trappetrinn og ulike støtte og gripeinnretninger opp gjennom tidene. Det var ellers ikke så lett å ta seg opp det bratte og til tider glatte fjellet til hula.
Med båt kan du også svinge inn i vika rett syd for Mikaelsberget. Oppe i steile fjellveggen der vil du også kunne se ei lita hule oppkalt etter den herostratiske storetyven Ole Høiland, Ole Høilands hule. Det vites ikke om han kan ha gjemt seg der i sin tid. Trolig fikk hula navnet fordi den er så vanskelig tilgjengelig.
For oss ”landkrabber” er det lettere å ta seg inn til  fra parkeringsplassen ved Omdalsveien øst for Gisholt gårdene og gå etter blåmerket løype over åsen. Ved parkeringsplassen finner vi skilt med grei informasjon, bl.a. Geoparken.


Bilder

Steinbrudd for Skien sluse Trykk og temperatur Modell av arbeid i gruve Bruberg gruve - snitt av østre del Magnetittåre i Glasergruva Limitjern ved Kreppamyr Breigangen gruve - ruin Gulset bedehus Skiferbruddet ved Falkumelva Prinsens bolig Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Gravhaug på Gulset Skifer - Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Kulturlandskap - Vestre Gulset Malmen er magnetisk Kurvslede Smørhullet Stiger Paulsens bolig Grøtsund ved Skotfoss Hynieva Stigeråsen på Gulset Rokkedalen Klyve Gamlehjem Naturlige veier Skjerp - se ned for å se opp! Pipa - Skotfoss bruk Bygdeborger - rester etter festning Gruvesjakter - Glaseren Skotfoss 1890 Flytteblokk Gulset gård Sjakt - Glasergruva Hynibrua fra 1655 Graver på Maihaugen Øvelse i Hyni pukkverk Kullslede Lokalhistorie Farlige skjerp Geoparktur til Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Bjørn skutt nær Skien Isskuring Røvarkollen Gateløp på Skotfoss Bliva Skådalen - kullmiler Kjempa bygdeborg Vognmann Flohr - Skotfossveien Innsegling til Rugla Mangelfull sikring Ulvsvann - Fossumkart Låvebru Nyhus Brurester - Falkumelva Informasjon om sprøyting Sjøen i Glasergruva Ole Høiland - hule Bru, mølle og sluse i Falkumelva Bjørnestilla Gravplass - Pollen ved Skotfoss Smie ved Vasdalstjern Jettegryter ved Kjempa Elever i Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Vakkert tre ved Falkumelva Stoll utminert ved fyrsetting Kart over Bruberg Veien til Skrehelle Gravhaug på Bjørntvedt Hulvei - elever Russerhula Gruvesjakt - Bruberg gruve Skotfoss stadion på Røråsen Skotåsen gruve Elvelandskap Meterrikstegn Parkering til Mikaelshulen Skotfoss Gammel esse Falkum - en geologisk grenselinje Prebkollen Hulvei på Elstrøm Myren på Gulset Kalkstein i oppløsning Skifer Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skirferbrudd ved Falkumelva Toppkjoyte Storelva sett fra Elstrøm Torgersen og Sollid Platå for hestevandring - Bruberg gruve Utsyn fra Vestre Skredhelle Sandgata på Skotfoss Kjempeåsen idag Løveid sluser Bliva badeplass Elstrøm camping Åletjern Hulvei Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Liabrakka Rasteplass på Ulvskollen Arbeidsmiljø i Bruberg Nyhus - Gulsetkaasa Kart - Kjempeåsen Kullbæring Løveid sett fra Ruglaåsen Hjellevannet Veivalg og god skilting Direktørvilla - Vaddrettet Gruvearbeidernes håndredskaper Vik og havn på Ruglaåsen Dal i Dalsbygda Lakene i Ulvsvann Breigangen gruve - profil Goberg lense Bygdeborgveien til Kjempa De siste huleboere På Ulvsvannsjordet Nordgaards vannledning Myren i dag Gravhaug på Gulset Vrakstein ved Glasergruva Glaseren - farlige skjerp Tømmerfløtere på Falkumelva Dalsbygda Langs Falkumelvas bredd Gneis Fossumgruvene - kart Magnetitt i gneiss Tømmerenne Åletjern Langgangen gruve Magnetjernstein Steingjerde til Langgangsplassen Gravhauger - Gulset Vrakstein ved Glasergruva Glasergruva - en opplevelse Sjakt - Glasergruva Brubergstollen Siste huleboer Gruvagang i Glasergruva Kullbunn i Svartendalen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Fareskilt - gruveåpninger Geoparkåpning ved Glasergruva Skotfoss Spor av bever Løveid fra Nordsjøsida Kjempa bygdeborgvei Meterrikstegn Regler for laksefisket Skotfossen eller Ovfoss Hyttebekken ned fra Bruberg Veien til Smørhullet Pinnehuset Kullslede Malmletere - rutengjengere Skotfoss - en liten flom Ruin av Sackerhus studeres Kanon på museet til Løvenskiold Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kart - Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Thors plass Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Trehjørningen - Ulvskollen Sluse i Falkumelva Løveid Kanal og sluse i Falkumelva Bygdeborg Myren tresliperi Bliva nedover Jernmalm På vei til glaseren Inngang - Glasergruva Hyni pukkverk Gulis haug Spor av bronseladerrøyser Strømdal gård Vebjørns plass På Langgangsjordet Magnetisk jernmalm Brattkant ved Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Kvartskrystaller Jettegryter Magnetittåre i Glasergruva Gruvesjakter i Magnetkollen Skotfosstien - informasjonsplakat Granatkrystaller i kvarts Ruglaåsen Ruinen ved Breidgangen Geiterams Skien vannverk - Ulvsvann Gulset skole på Strømdal Tangen på Skotfoss Aquadukt Glimmer Rester etter fyrsetting i Glasergruva Goberg lense Skien - et eldorado for kano Skotfoss skole Amasonitt Hestevandring - "Gå djevelen" Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Beverrenne Ovnsplater og ovner Kjempeåsen med bygdeborg Gruvesjakt - ikke lett å se! Vadested - sluse - bro Kart over Glasergruva Bjordamskollen bygdeborg Rugla sett fra Rugleåsen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Nedgang i Glasergruva Konglekrig på bygdeborg Informasjon til Glaseren Ebbes plass Bruket på Skotfoss Åletjern i Gulsetmarka Gulset bru (nedl.) Kart over eiendommen Elstrøm Gamle jernverk Omdal skole, Dalsbygda Tømmerrenna på Fossum Hyttebekken ved Bruberg Boliger i Røråsen Syd for Skotfossen Avløpsrør - Falkumelva Bredgangen gruve - sikret Kjempa under angrep Landsbygda og byen møtes på Gulset Ebbes plass Milebunn i Skådalen Glasergruva nord Rusletur på Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Eggformede gruveganger TT-skilt i Rokkedalen Gulset kirke under bygging Amfibolittganger Kjempa falt Bruberg - snitt av vestre del Stryk i Falkumelva Rugla Gjestgiveri Revefelle ved Falkumelva Røverkollen Falkumbrua 1983 Myren tresliperi - 1908 Elstrøm - mølledrift Tvittingen Tallmannshuset ved Løveid Brubergsjakt sett fra traktorveien Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Vakkert elvelandskap Glaseren - hestevandring Skotfosskleiva Mikaelshula

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish