Hopp til hovedinnholdet

Mikaelshula

"St. Mikaels kirke i fjellet" ses i den bratte fjellveggen ca. 2,5 km. ovenfor Løveid. Hula ble benyttet som kirke i katolsk tid fram til 1537. Selve kirkerommet (hula) er blitt dannet ved at løsere og lett forvitrende fjell (gneisgranitt) er blitt smuldret opp i motsetning til berget omkring som er mer hard gneis. Bølgeslag og fjordis har gjennom lang tid vasket ut løsere masser den gang hulen på grunn av trykket fra innlandsisen lå i nivå med havflaten. Hulen har senere trolig blitt utvidet av mennesker. Mikaelshulen ligger nå ca. 30 meter over vannflaten. Den er ca. 20 meter dyp og 5,7 meter høy. 

Det kjennes til rundt 20 Mikaelskirker i Norge. De var ofte lagt i huler eller på berg, for der skulle erkeengelen Mikael kjempe mot Satan som tok skikkelse som orm eller drake. Det er en del beretninger om Mikaelskirken ved Norsjø som ikke er dokumentert. Det er kan hende det somgjør hulekirken spennende - vår fantasi får spille med inni hulen og fortidens mørke.

Opp gjennom tidene har hula vært godt kjent og mye omtalt. Biskop Eisteins eller Den røde bok fra 1398 lister opp jordegods som lå til «Kirkja i Mikjálsbergi». På latin kalles hulen i 1546 for Templum Mirabile, «det forunderlige tempel». Dette betyr at kirken skal ha vært vigslet kirke i katolsk tid fram til 1536-37 (reformasjonen).

Fra reformasjonen og fram til 1843 ble kirken et siste tilholdssted for dem som hyllet katolisismen. Sagnfiguren Fader Sylvester var den siste munk i distriktet fra katolsk tid. Det hevdes at han døde her og at han ble begravet innenfor kirkens bakvegg, der man antar at kirkens sakristi var. Det å holde fast ved den katolske tro etter reformasjonen var ulovlig og kunne medføre dødsstraff.

I vår tid har Mikaelshulen fungert som arena for ulike forsamlinger og arrangementer. Dette er et særegent kulturminne som har sentral plass i reiselivet i distriktet. Folk som kommer med båt langs vassdraget kan legge inntil ved foten av berget og ta seg opp i hula. Det er mange som på denne måten besøker stedet i løpet av en sommersesong.  

Med kunnskap om de sagn og fortellinger som er knyttet til stedet, så får man en egen opplevelse å stige inn i huleåpningen.  

Adkomst

Det vanlige er at folk tar seg fram med båt inn mot østsida av Norsjø for å komme til Mikaelshulen. For å lette adkomsten har her vært tilrettelagt med trappetrinn og ulike støtte og gripeinnretninger opp gjennom tidene. Det var ellers ikke så lett å ta seg opp det bratte og til tider glatte fjellet til hula.
Med båt kan du også svinge inn i vika rett syd for Mikaelsberget. Oppe i steile fjellveggen der vil du også kunne se ei lita hule oppkalt etter den herostratiske storetyven Ole Høiland, Ole Høilands hule. Det vites ikke om han kan ha gjemt seg der i sin tid. Trolig fikk hula navnet fordi den er så vanskelig tilgjengelig.
For oss ”landkrabber” er det lettere å ta seg inn til  fra parkeringsplassen ved Omdalsveien øst for Gisholt gårdene og gå etter blåmerket løype over åsen. Ved parkeringsplassen finner vi skilt med grei informasjon, bl.a. Geoparken.


Bilder

Kanal og sluse i Falkumelva Vognmann Flohr - Skotfossveien Breidgangen gruve med ruin Bygdeborgveien til Kjempa Glaseren - hestevandring Kurvslede Kart over Bruberg Prebkollen Kullbunn i Svartendalen Langs Falkumelvas bredd Skotfoss stadion på Røråsen Sandgata på Skotfoss Hulvei - elever Grøtsund ved Skotfoss Kjempa under angrep Skiferbruddet ved Falkumelva Skien vannverk - Ulvsvann Sluse i Falkumelva Ebbes plass Rugla Gjestgiveri Isskuring Gruvagang i Glasergruva Elvelandskap Eggformede gruveganger Myren i dag Jernmalm Skifer Kjempa falt Fareskilt - gruveåpninger Hynieva Dal i Dalsbygda Tømmerenne Skotfoss - en liten flom Spor av bronseladerrøyser Skotfossen eller Ovfoss Falkumbrua 1983 Flytteblokk TT-skilt i Rokkedalen Informasjon om sprøyting Sjakt - Glasergruva Trykk og temperatur Magnetisk jernmalm Bjørn skutt nær Skien Gruvearbeidernes håndredskaper Glimmer Glaseren - farlige skjerp Stoll utminert ved fyrsetting Vebjørns plass Gulset skole på Strømdal Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skotfosstien - informasjonsplakat Smørhullet Bredgangen gruve - sikret Ebbes plass Jettegryter ved Kjempa Myren på Gulset Bruberg gruve - snitt av østre del Gravhaug på Bjørntvedt Brubergsjakt sett fra traktorveien Kjempa bygdeborgvei Ovnsplater og ovner Meterrikstegn Elstrøm camping Prinsens bolig Kart over Glasergruva Skotfoss Hestekrybba ved Skotfossveien Veien til Skrehelle Gulset bedehus Kullslede Kart - Glasergruva Gulis haug Glaserdalen - stien kommer fra Lia Russerhula Goberg lense Myren tresliperi - 1908 Bliva Rugla sett fra Rugleåsen Hyttebekken ved Bruberg Gneis Skirferbrudd ved Falkumelva Hynibrua fra 1655 Liabrakka Klyve Gamlehjem Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Dalsbygda Tangen på Skotfoss Kjempeåsen med bygdeborg Revefelle ved Falkumelva Kullslede Hulvei på Elstrøm Kullbæring Meterrikstegn Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Bliva nedover Vadested - sluse - bro Falkum - en geologisk grenselinje Skådalen - kullmiler Veivalg og god skilting Breigangen gruve - ruin Thors plass Vik og havn på Ruglaåsen Siste huleboer Boliger i Røråsen Kjempeåsen idag Modell av arbeid i gruve Limitjern ved Kreppamyr Tvittingen Steinbrudd for Skien sluse Magnetjernstein Stigeråsen på Gulset Glasergruva - en opplevelse Stiger Paulsens bolig Ole Høiland - hule Konglekrig på bygdeborg Arbeidsmiljø i Bruberg Skotfoss skole Hyttebekken ned fra Bruberg Smie ved Vasdalstjern Jettegryter Parkering til Mikaelshulen Lakene i Ulvsvann Steingjerde til Langgangsplassen Langgangen gruve Røverkollen Elstrøm - mølledrift Kart over eiendommen Elstrøm Skien - et eldorado for kano Storelva sett fra Elstrøm Kvartskrystaller Skjerp - se ned for å se opp! Hjellevannet Bliva badeplass Nyhus - Gulsetkaasa Kart over Fringsfossen og Skotfossene Granatkrystaller i kvarts Landsbygda og byen møtes på Gulset Toppkjoyte Bru, mølle og sluse i Falkumelva Bjørnestilla Veien til Smørhullet Amasonitt Åletjern Tallmannshuset ved Løveid Gruvesjakter - Glaseren Vrakstein ved Glasergruva Gulset kirke under bygging Bygdeborg Gravplass - Pollen ved Skotfoss Utsyn fra Vestre Skredhelle Ruglaåsen Trehjørningen - Ulvskollen Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Røvarkollen Glasergruva nord Tømmerrenna på Fossum Gammel esse Kjempa bygdeborg Kart - Kjempeåsen Hestevandring - "Gå djevelen" Naturlige veier Gruvesjakt - ikke lett å se! Magnetittåre i Glasergruva Pinnehuset Nordgaards vannledning Brubergstollen Stryk i Falkumelva Geoparktur til Glasergruva Bergmanden Vakkert tre ved Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Ruin av Sackerhus studeres Hyni pukkverk På vei til glaseren Fra brannstasjonen mot Galgebakken Graver på Maihaugen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Informasjon til Glaseren Skotfosskleiva Inngang - Glasergruva Kulturlandskap - Vestre Gulset På Ulvsvannsjordet Direktørvilla - Vaddrettet Strømdal gård Rasteplass på Ulvskollen Mikaelshula Mangelfull sikring Åletjern i Gulsetmarka Nedgang i Glasergruva Geoparkåpning ved Glasergruva Gamle jernverk Gneiss på vestsiden av Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Fossumgruvene - kart Skifer - Falkumelva Løveid sluser Innsegling til Rugla Avløpsrør - Falkumelva Breigangen gruve - profil Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfoss 1890 Løveid sett fra Ruglaåsen Rusletur på Skotfoss Brattkant ved Falkumelva Gulset bru (nedl.) Malmletere - rutengjengere Gravhaug på Gulset Ruinen ved Breidgangen Torgersen og Sollid Løveid fra Nordsjøsida Pipa - Skotfoss bruk Geiterams Tømmerfløtere på Falkumelva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Bjordamskollen bygdeborg Vrakstein ved Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Åletjern Milebunn i Skådalen Gulset gård Brurester - Falkumelva Gateløp på Skotfoss Sjøen i Glasergruva Lokalhistorie Aquadukt Låvebru Nyhus Øvelse i Hyni pukkverk Kanon på museet til Løvenskiold Spor av bever Løveid På Langgangsjordet Myren tresliperi Goberg lense Malmen er magnetisk Gravhauger - Gulset Rester etter fyrsetting i Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Platå for hestevandring - Bruberg gruve Skotåsen gruve Regler for laksefisket Elever i Glasergruva Rokkedalen Sjakt - Glasergruva Amfibolittganger Beverrenne Gruvesjakt - Bruberg gruve Hulvei Gruvesjakter i Magnetkollen Syd for Skotfossen Magnetitt i gneiss Bruket på Skotfoss Vakkert elvelandskap Bruberg - snitt av vestre del Kalkstein i oppløsning Farlige skjerp Gravhaug på Gulset Skotfoss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish