Hopp til hovedinnholdet

Den grønne sletta

Dette var en gammel danseplass på Vadrette omtrent der krysset mellom Skotfossveien og Gulsetringen nå ligger. Vanligvis ble den nyttet til hygge og moro. Her samlet ungdommen seg.

På dette stedet samlet man seg også i 1911 til stor arbeiderdemonstrasjon for å markere sin misnøye med farlige arbeidsforhold i industrien som var vokst fram på slutten av 1800-tallet. I sær mintes mann den uhyggelige arbeidsulykken på Skienfjordens Cellullosefabrikk på Vaddrette. Aggresjonen var altså stor da man hadde hatt flere flere ulykker som krevde menneskeliv:Man forlangte nå bedre og sikrere arbeidsmiljø i industrien!

Bygget nær krysset var i sin tid garasjeanlegget for Skotfossbussene, A/S BIL, Mellom garasjene og elva nede ved vannet tok man i sin tid ut stein som ble brukt til byggingen av Skien sluser. Øst for bygget ligger Kjempe åsen med Kjempa bygdeborg.

Protestdemonstrasjon
Den nevnte episode fra 1911 er beskrevet i bind 2 av Gjerpen Bygds historie: der det bl.a. står:

” - Arbeiderne var atter ute i lock-out, og søndag den 16. juli ble det holdt et stort arbeider­stevne i Strømdalskogen nær Skien Cellulose-fabrikk på Vaddrættet. Hele familier strømmet til stevnestedet hvor det skal ha samlet seg nærmer 2000 mennesker. Fra Skotfoss kom 200-300 demonstranter med musikk under Arbeidermandsforeningens fane, fra Skien marsjerte et enda større tog arrangert av Skien Arbeids­mandsforbund, Vaddrætte Arbeids­mandsforbund og Skotøyarbeidernes Forening, som hver hadde sin fane. Det var reist talerstol i det fri, og papirarbeider Bratvold holdt hovedtal­en etter at det var ønsket velkommen og "Nu dages det, brødre" var sunget. Bratvold sparte ikke på kruttet...”
Han sa bl.a., i følge Thomas Strømdal, at nå skulle de ta ”hvitsnippene”! Thomas som dengang bare var liten gutt på 9-10 år, fortalte som gammel mann at han dengang plutselig var blitt engstelig for at noen skulle ta og skade far hans, Karl Strømdal, som i følge Thomas hadde for vane å gå med stivt, hvitt skjortebryst søndag som hverdag.

Hopp og dans
IF Grane har hatt skibakke ned lia fra Strømdal og ut på sletta her. At det også kunne gå livlig for seg på danseplassen forteller følgende  lille historie:

To pensjonister på Gulset snakker sammen. "Husker du NN ?" (ikke navngitt her). "Ja ?"  "Da dansen var over lå´n som regel på alle fire i graset og leita etter glassøyet sitt!"... dyp "knegging" og flir fra begge.


Bilder

Avløpsrør - Falkumelva TT-skilt i Rokkedalen Modell av arbeid i gruve Informasjon til Glaseren Kart over eiendommen Elstrøm Spor av bever Kullslede Direktørvilla - Vaddrettet Magnetisk jernmalm Brubergstollen Amfibolittganger Russerhula Bygdeborgveien til Kjempa Kart over Glasergruva Kjempa bygdeborgvei Elvelandskap Bruberg - snitt av vestre del Flytteblokk Vrakstein ved Glasergruva Myren på Gulset Landsbygda og byen møtes på Gulset Nedgang i Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Ovnsplater og ovner Vik og havn på Ruglaåsen Sluse i Falkumelva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Klyve Gamlehjem Ebbes plass Graver på Maihaugen Kullbæring På Langgangsjordet Rester etter fyrsetting i Glasergruva Malmletere - rutengjengere Strømdal gård På vei til glaseren Gravhaug på Bjørntvedt Pipa - Skotfoss bruk Steingjerde til Langgangsplassen Veivalg og god skilting Prinsens bolig Meterrikstegn Naturlige veier Veien til Smørhullet Magnetittåre i Glasergruva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Veien til Skrehelle Toppkjoyte Gamle jernverk Vadested - sluse - bro Gravplass - Pollen ved Skotfoss Nordgaards vannledning Fra brannstasjonen mot Galgebakken Kullbunn i Svartendalen Gateløp på Skotfoss Hestevandring - "Gå djevelen" Ruin av Sackerhus studeres Skotfoss Skjerp - se ned for å se opp! Skien vannverk - Ulvsvann Tvittingen Mikaelshula Hestekrybba ved Skotfossveien Arbeidsmiljø i Bruberg Tangen på Skotfoss Fareskilt - gruveåpninger Jettegryter Sjakt - Glasergruva Breidgangen gruve med ruin Brurester - Falkumelva Kart over Bruberg De siste huleboere Bliva badeplass Regler for laksefisket Eggformede gruveganger Skotfosstien - informasjonsplakat Bliva Stigeråsen på Gulset Gravhaug på Gulset Kalkstein i oppløsning Smørhullet Elstrøm - mølledrift Kjempeåsen med bygdeborg Kart - Glasergruva Granatkrystaller i kvarts Stiger Paulsens bolig Myren tresliperi - 1908 Kjempa bygdeborg Kjempa under angrep Smie ved Vasdalstjern Bruket på Skotfoss Gruvesjakter - Glaseren Skiferbruddet ved Falkumelva Fossumgruvene - kart Gulset gård Prebkollen Thors plass Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Stryk i Falkumelva Skotfoss - en liten flom Tømmerenne Informasjon om sprøyting Ebbes plass Revefelle ved Falkumelva Brubergsjakt sett fra traktorveien Geoparktur til Glasergruva Kvartskrystaller Jettegryter ved Kjempa Skiferbruddet ved Falkumelva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Mangelfull sikring Magnetjernstein Hulvei - elever Hyni pukkverk Skirferbrudd ved Falkumelva Lakene i Ulvsvann Bjørnestilla Bergmanden Inngang - Glasergruva Isskuring Røvarkollen Jernmalm Myren tresliperi Sandgata på Skotfoss Omdal skole, Dalsbygda Vrakstein ved Glasergruva Gammel esse Goberg lense Nyhus - Gulsetkaasa Syd for Skotfossen Trehjørningen - Ulvskollen Bru, mølle og sluse i Falkumelva Åletjern Goberg lense Kurvslede Hulvei Hynieva Skotfoss skole Løveid Kart - Kjempeåsen Skifer - Falkumelva Tømmerfløtere på Falkumelva Pinnehuset Rugla sett fra Rugleåsen Bjørn skutt nær Skien Gulset bedehus Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Vakkert tre ved Falkumelva Øvelse i Hyni pukkverk Glaseren - farlige skjerp Kanon på museet til Løvenskiold Langgangen gruve Gruvagang i Glasergruva Meterrikstegn Gravhaug på Gulset Sjakt - Glasergruva Skien - et eldorado for kano Myren i dag Skifer Kart over Fringsfossen og Skotfossene Aquadukt Innsegling til Rugla Limitjern ved Kreppamyr Åletjern i Gulsetmarka Løveid sett fra Ruglaåsen Elever i Glasergruva Glasergruva nord Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Glaserdalen - stien kommer fra Lia Grøtsund ved Skotfoss Tallmannshuset ved Løveid Gulset kirke under bygging Glaseren - hestevandring Skotfoss 1890 Amasonitt Steinbrudd for Skien sluse Skådalen - kullmiler Rusletur på Skotfoss Tømmerrenna på Fossum Rugla Gjestgiveri Skotfoss Glasergruva - en opplevelse Åletjern Vognmann Flohr - Skotfossveien Boliger i Røråsen Låvebru Nyhus Bjordamskollen bygdeborg Malmen er magnetisk Bygdeborger - rester etter festning Ruinen ved Breidgangen Løveid fra Nordsjøsida Gulset bru (nedl.) Liabrakka Røverkollen Beverrenne Konglekrig på bygdeborg Magnetitt i gneiss Hynibrua fra 1655 Bredgangen gruve - sikret Trykk og temperatur Hyttebekken ved Bruberg Siste huleboer Skotfoss - en idyllisk plass Gneiss på vestsiden av Falkumelva Lokalhistorie Torgersen og Sollid Gruvesjakt - ikke lett å se! Dal i Dalsbygda Rokkedalen Breigangen gruve - ruin Gneis Vebjørns plass Dalsbygda På Ulvsvannsjordet Ole Høiland - hule Gulis haug Farlige skjerp Geiterams Gruvesjakt - Bruberg gruve Rasteplass på Ulvskollen Brattkant ved Falkumelva Ulvsvann - Fossumkart Langs Falkumelvas bredd Kjempa falt Gruvearbeidernes håndredskaper Bliva nedover Hjellevannet Skotåsen gruve Gulset skole på Strømdal Storelva sett fra Elstrøm Kulturlandskap - Vestre Gulset Bygdeborg Ruglaåsen Hyttebekken ned fra Bruberg Vakkert elvelandskap Kjempeåsen idag Kanal og sluse i Falkumelva Utsyn fra Vestre Skredhelle Rester etter fyrsetting i Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Stoll utminert ved fyrsetting Spor av bronseladerrøyser Milebunn i Skådalen Gravhauger - Gulset Gruvesjakter i Magnetkollen Geoparkåpning ved Glasergruva Hulvei på Elstrøm Elstrøm camping Skotfossen eller Ovfoss Glimmer Falkum - en geologisk grenselinje Falkumbrua 1983 Skotfoss stadion på Røråsen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Breigangen gruve - profil Løveid sluser Skotfosskleiva Parkering til Mikaelshulen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kullslede

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish