Hopp til hovedinnholdet

Den grønne sletta

Dette var en gammel danseplass på Vadrette omtrent der krysset mellom Skotfossveien og Gulsetringen nå ligger. Vanligvis ble den nyttet til hygge og moro. Her samlet ungdommen seg.

På dette stedet samlet man seg også i 1911 til stor arbeiderdemonstrasjon for å markere sin misnøye med farlige arbeidsforhold i industrien som var vokst fram på slutten av 1800-tallet. I sær mintes mann den uhyggelige arbeidsulykken på Skienfjordens Cellullosefabrikk på Vaddrette. Aggresjonen var altså stor da man hadde hatt flere flere ulykker som krevde menneskeliv:Man forlangte nå bedre og sikrere arbeidsmiljø i industrien!

Bygget nær krysset var i sin tid garasjeanlegget for Skotfossbussene, A/S BIL, Mellom garasjene og elva nede ved vannet tok man i sin tid ut stein som ble brukt til byggingen av Skien sluser. Øst for bygget ligger Kjempe åsen med Kjempa bygdeborg.

Protestdemonstrasjon
Den nevnte episode fra 1911 er beskrevet i bind 2 av Gjerpen Bygds historie: der det bl.a. står:

” - Arbeiderne var atter ute i lock-out, og søndag den 16. juli ble det holdt et stort arbeider­stevne i Strømdalskogen nær Skien Cellulose-fabrikk på Vaddrættet. Hele familier strømmet til stevnestedet hvor det skal ha samlet seg nærmer 2000 mennesker. Fra Skotfoss kom 200-300 demonstranter med musikk under Arbeidermandsforeningens fane, fra Skien marsjerte et enda større tog arrangert av Skien Arbeids­mandsforbund, Vaddrætte Arbeids­mandsforbund og Skotøyarbeidernes Forening, som hver hadde sin fane. Det var reist talerstol i det fri, og papirarbeider Bratvold holdt hovedtal­en etter at det var ønsket velkommen og "Nu dages det, brødre" var sunget. Bratvold sparte ikke på kruttet...”
Han sa bl.a., i følge Thomas Strømdal, at nå skulle de ta ”hvitsnippene”! Thomas som dengang bare var liten gutt på 9-10 år, fortalte som gammel mann at han dengang plutselig var blitt engstelig for at noen skulle ta og skade far hans, Karl Strømdal, som i følge Thomas hadde for vane å gå med stivt, hvitt skjortebryst søndag som hverdag.

Hopp og dans
IF Grane har hatt skibakke ned lia fra Strømdal og ut på sletta her. At det også kunne gå livlig for seg på danseplassen forteller følgende  lille historie:

To pensjonister på Gulset snakker sammen. "Husker du NN ?" (ikke navngitt her). "Ja ?"  "Da dansen var over lå´n som regel på alle fire i graset og leita etter glassøyet sitt!"... dyp "knegging" og flir fra begge.


Bilder

Bygdeborger - rester etter festning Hjellevannet Kullslede Sjakt - Glasergruva Magnetitt i gneiss Kjempeåsen med bygdeborg Vrakstein ved Glasergruva Gulset bedehus Steinbrudd for Skien sluse Gruvesjakt - Bruberg gruve Fossumgruvene - kart Magnetittåre i Glasergruva Bygdeborgveien til Kjempa Platå for hestevandring - Bruberg gruve Åletjern Gateløp på Skotfoss Skien vannverk - Ulvsvann Skifer - Falkumelva Kanon på museet til Løvenskiold Kulturlandskap - Vestre Gulset Bygdeborg Lokalhistorie Gravhaug på Bjørntvedt Gulis haug Hyni pukkverk Veien til Smørhullet Skotfoss - en idyllisk plass Direktørvilla - Vaddrettet Elstrøm - mølledrift Tallmannshuset ved Løveid Eggformede gruveganger Myren tresliperi Breigangen gruve - profil Nyhus - Gulsetkaasa Rusletur på Skotfoss Parkering til Mikaelshulen Rugla Gjestgiveri Prinsens bolig Strømdal gård Myren tresliperi - 1908 Glimmer Arbeidsmiljø i Bruberg Skotfossen eller Ovfoss Ebbes plass Amfibolittganger Skotfoss 1890 Tvittingen Tømmerenne Ruglaåsen Ulvsvann - Fossumkart Skotfosstien - informasjonsplakat Informasjon om sprøyting Landsbygda og byen møtes på Gulset Grøtsund ved Skotfoss Pipa - Skotfoss bruk Kjempeåsen idag Elever i Glasergruva Bjørn skutt nær Skien Elvelandskap Sluse i Falkumelva På Ulvsvannsjordet Mikaelshula Liabrakka Beverrenne Gulset skole på Strømdal Tømmerrenna på Fossum Låvebru Nyhus Goberg lense Sandgata på Skotfoss Skotfoss - en liten flom Rasteplass på Ulvskollen Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Gamle jernverk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Elstrøm camping Hulvei - elever Gruvesjakt - ikke lett å se! Rokkedalen Falkum - en geologisk grenselinje Bjørnestilla Gulset gård Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Dalsbygda Løveid fra Nordsjøsida Hynieva Tangen på Skotfoss Modell av arbeid i gruve Kullbæring Løveid sluser Torgersen og Sollid Lakene i Ulvsvann Løveid Breigangen gruve - ruin Gruvesjakter - Glaseren Revefelle ved Falkumelva Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skjerp - se ned for å se opp! Skådalen - kullmiler Smie ved Vasdalstjern Kjempa bygdeborgvei Ole Høiland - hule Utsyn fra Vestre Skredhelle Veivalg og god skilting Kanal og sluse i Falkumelva Kullslede Malmletere - rutengjengere Brubergsjakt sett fra traktorveien Prebkollen Isskuring Sjakt - Glasergruva Farlige skjerp Informasjon til Glaseren Breidgangen gruve med ruin Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gulset kirke under bygging Røverkollen Bliva badeplass Vebjørns plass Jettegryter ved Kjempa Trehjørningen - Ulvskollen Toppkjoyte Gruvesjakter i Magnetkollen Siste huleboer Storelva sett fra Elstrøm Bjordamskollen bygdeborg Steingjerde til Langgangsplassen Bruberg - snitt av vestre del Åletjern Meterrikstegn Goberg lense Innsegling til Rugla Malmen er magnetisk Gruvearbeidernes håndredskaper Kvartskrystaller Glasergruva - en opplevelse Konglekrig på bygdeborg Fareskilt - gruveåpninger Skiferbruddet ved Falkumelva Brattkant ved Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva De siste huleboere Langgangen gruve Milebunn i Skådalen Hyttebekken ned fra Bruberg Flytteblokk Kart over Bruberg Spor av bronseladerrøyser Gravplass - Pollen ved Skotfoss Vakkert tre ved Falkumelva Øvelse i Hyni pukkverk Glaserdalen - stien kommer fra Lia Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gravhaug på Gulset Bredgangen gruve - sikret Stiger Paulsens bolig Nordgaards vannledning Glaseren - farlige skjerp Tømmerfløtere på Falkumelva Stryk i Falkumelva Aquadukt Magnetittåre i Glasergruva Skotfosskleiva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Geiterams Røvarkollen Vognmann Flohr - Skotfossveien Jettegryter Hulvei på Elstrøm Spor av bever Ovnsplater og ovner Hestekrybba ved Skotfossveien Bliva Klyve Gamlehjem Ebbes plass Ruinen ved Breidgangen Glasergruva nord Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Kjempa bygdeborg Kart over eiendommen Elstrøm Myren på Gulset Gneis Bru, mølle og sluse i Falkumelva Bergmanden Gravhaug på Gulset Skien - et eldorado for kano Granatkrystaller i kvarts Boliger i Røråsen Myren i dag Kart over Fringsfossen og Skotfossene Pinnehuset Jernmalm Gulset bru (nedl.) Vik og havn på Ruglaåsen Dal i Dalsbygda Åletjern i Gulsetmarka Skotfoss Skotfoss Bruket på Skotfoss Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skotfoss stadion på Røråsen Kjempa falt Syd for Skotfossen På vei til glaseren Skotåsen gruve Skotfoss skole Veien til Skrehelle Omdal skole, Dalsbygda Glaseren - hestevandring Thors plass Mangelfull sikring Geoparktur til Glasergruva Kurvslede Kalkstein i oppløsning Geoparkåpning ved Glasergruva Langs Falkumelvas bredd Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Brubergstollen Stoll utminert ved fyrsetting På Langgangsjordet Kart over Glasergruva Regler for laksefisket Skifer Magnetisk jernmalm Trykk og temperatur Gravhauger - Gulset Smørhullet Kjempa under angrep Amasonitt Vadested - sluse - bro Hestevandring - "Gå djevelen" Vakkert elvelandskap Ruin av Sackerhus studeres Sjøen i Glasergruva TT-skilt i Rokkedalen Gammel esse Meterrikstegn Nedgang i Glasergruva Rugla sett fra Rugleåsen Russerhula Gruvagang i Glasergruva Graver på Maihaugen Bruberg gruve - snitt av østre del Løveid sett fra Ruglaåsen Limitjern ved Kreppamyr Hyttebekken ved Bruberg Kullbunn i Svartendalen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kart - Glasergruva Hulvei Magnetjernstein Kart - Kjempeåsen Skirferbrudd ved Falkumelva Inngang - Glasergruva Bliva nedover Naturlige veier Hynibrua fra 1655 Brurester - Falkumelva Avløpsrør - Falkumelva Falkumbrua 1983 Skiferbruddet ved Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish