Hopp til hovedinnholdet

Den grønne sletta

Dette var en gammel danseplass på Vadrette omtrent der krysset mellom Skotfossveien og Gulsetringen nå ligger. Vanligvis ble den nyttet til hygge og moro. Her samlet ungdommen seg.

På dette stedet samlet man seg også i 1911 til stor arbeiderdemonstrasjon for å markere sin misnøye med farlige arbeidsforhold i industrien som var vokst fram på slutten av 1800-tallet. I sær mintes mann den uhyggelige arbeidsulykken på Skienfjordens Cellullosefabrikk på Vaddrette. Aggresjonen var altså stor da man hadde hatt flere flere ulykker som krevde menneskeliv:Man forlangte nå bedre og sikrere arbeidsmiljø i industrien!

Bygget nær krysset var i sin tid garasjeanlegget for Skotfossbussene, A/S BIL, Mellom garasjene og elva nede ved vannet tok man i sin tid ut stein som ble brukt til byggingen av Skien sluser. Øst for bygget ligger Kjempe åsen med Kjempa bygdeborg.

Protestdemonstrasjon
Den nevnte episode fra 1911 er beskrevet i bind 2 av Gjerpen Bygds historie: der det bl.a. står:

” - Arbeiderne var atter ute i lock-out, og søndag den 16. juli ble det holdt et stort arbeider­stevne i Strømdalskogen nær Skien Cellulose-fabrikk på Vaddrættet. Hele familier strømmet til stevnestedet hvor det skal ha samlet seg nærmer 2000 mennesker. Fra Skotfoss kom 200-300 demonstranter med musikk under Arbeidermandsforeningens fane, fra Skien marsjerte et enda større tog arrangert av Skien Arbeids­mandsforbund, Vaddrætte Arbeids­mandsforbund og Skotøyarbeidernes Forening, som hver hadde sin fane. Det var reist talerstol i det fri, og papirarbeider Bratvold holdt hovedtal­en etter at det var ønsket velkommen og "Nu dages det, brødre" var sunget. Bratvold sparte ikke på kruttet...”
Han sa bl.a., i følge Thomas Strømdal, at nå skulle de ta ”hvitsnippene”! Thomas som dengang bare var liten gutt på 9-10 år, fortalte som gammel mann at han dengang plutselig var blitt engstelig for at noen skulle ta og skade far hans, Karl Strømdal, som i følge Thomas hadde for vane å gå med stivt, hvitt skjortebryst søndag som hverdag.

Hopp og dans
IF Grane har hatt skibakke ned lia fra Strømdal og ut på sletta her. At det også kunne gå livlig for seg på danseplassen forteller følgende  lille historie:

To pensjonister på Gulset snakker sammen. "Husker du NN ?" (ikke navngitt her). "Ja ?"  "Da dansen var over lå´n som regel på alle fire i graset og leita etter glassøyet sitt!"... dyp "knegging" og flir fra begge.


Bilder

Løveid sett fra Ruglaåsen Amasonitt Regler for laksefisket Ebbes plass Magnetitt i gneiss På Ulvsvannsjordet Eggformede gruveganger Skiferbruddet ved Falkumelva Inngang - Glasergruva Storelva sett fra Elstrøm Klyve Gamlehjem Elvelandskap Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gruvagang i Glasergruva Øvelse i Hyni pukkverk Kalkstein i oppløsning Veien til Smørhullet Sjøen i Glasergruva Geoparktur til Glasergruva Glasergruva nord Breigangen gruve - ruin Kart - Glasergruva Hyni pukkverk Gruvesjakter i Magnetkollen Bjordamskollen bygdeborg Meterrikstegn Informasjon til Glaseren Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Ruglaåsen Tangen på Skotfoss Pipa - Skotfoss bruk Skien vannverk - Ulvsvann Mangelfull sikring Rusletur på Skotfoss Siste huleboer Brattkant ved Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Bliva badeplass Kjempa bygdeborg Skådalen - kullmiler Graver på Maihaugen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Dalsbygda Myren tresliperi - 1908 Jettegryter ved Kjempa Stiger Paulsens bolig Kullslede Hestevandring - "Gå djevelen" Bergmanden Myren i dag Åletjern Trykk og temperatur Ruin av Sackerhus studeres Avløpsrør - Falkumelva Gruvearbeidernes håndredskaper Kart - Kjempeåsen Strømdal gård Limitjern ved Kreppamyr Tømmerfløtere på Falkumelva Skotfoss Elstrøm - mølledrift Gulset kirke under bygging Vrakstein ved Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss TT-skilt i Rokkedalen Stoll utminert ved fyrsetting Skifer - Falkumelva Låvebru Nyhus Lakene i Ulvsvann Ruinen ved Breidgangen Skotåsen gruve Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Løveid sluser Tvittingen Tømmerenne Kart over Fringsfossen og Skotfossene Steingjerde til Langgangsplassen Fossumgruvene - kart Platå for hestevandring - Bruberg gruve Rasteplass på Ulvskollen Kullslede Løveid fra Nordsjøsida Langgangen gruve Skirferbrudd ved Falkumelva Vik og havn på Ruglaåsen Hulvei - elever Kjempeåsen idag Bliva nedover Steinbrudd for Skien sluse Skotfoss skole Gulset skole på Strømdal Glasergruva - en opplevelse Malmen er magnetisk Sjakt - Glasergruva Goberg lense Trehjørningen - Ulvskollen Åletjern i Gulsetmarka Gruvesjakt - ikke lett å se! Hulvei på Elstrøm Gulset bedehus Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skotfoss 1890 Bredgangen gruve - sikret Parkering til Mikaelshulen Hyttebekken ved Bruberg Gravhaug på Bjørntvedt Innsegling til Rugla Dal i Dalsbygda Falkumbrua 1983 Ole Høiland - hule Skotfoss Bliva Kullbunn i Svartendalen Nedgang i Glasergruva Vebjørns plass Vakkert tre ved Falkumelva Hjellevannet Hestekrybba ved Skotfossveien Langs Falkumelvas bredd Magnetittåre i Glasergruva Myren på Gulset Glimmer Kart over eiendommen Elstrøm Smie ved Vasdalstjern Bjørn skutt nær Skien På Langgangsjordet Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Vadested - sluse - bro Kjempa falt Gravhauger - Gulset Farlige skjerp På vei til glaseren Landsbygda og byen møtes på Gulset Bruberg gruve - snitt av østre del Tallmannshuset ved Løveid Skotfoss - en liten flom Bjørnestilla Spor av bever Gammel esse Spor av bronseladerrøyser Kjempeåsen med bygdeborg Bru, mølle og sluse i Falkumelva Gateløp på Skotfoss Beverrenne Omdal skole, Dalsbygda Prinsens bolig Modell av arbeid i gruve Magnetittåre i Glasergruva Geiterams De siste huleboere Skotfoss - en idyllisk plass Rugla sett fra Rugleåsen Breigangen gruve - profil Vognmann Flohr - Skotfossveien Hulvei Vakkert elvelandskap Malmletere - rutengjengere Bygdeborgveien til Kjempa Liabrakka Gulis haug Sjakt - Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Nyhus - Gulsetkaasa Kulturlandskap - Vestre Gulset Falkum - en geologisk grenselinje Skifer Lokalhistorie Kullbæring Smørhullet Ebbes plass Bygdeborg Kjempa under angrep Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Jernmalm Sluse i Falkumelva Veivalg og god skilting Kanon på museet til Løvenskiold Stigeråsen på Gulset Fra brannstasjonen mot Galgebakken Fareskilt - gruveåpninger Røvarkollen Brubergstollen Hyttebekken ned fra Bruberg Skotfosstien - informasjonsplakat Torgersen og Sollid Skjerp - se ned for å se opp! Ovnsplater og ovner Konglekrig på bygdeborg Gravplass - Pollen ved Skotfoss Jettegryter Hynieva Glaseren - hestevandring Thors plass Magnetjernstein Løveid Russerhula Informasjon om sprøyting Toppkjoyte Elstrøm camping Naturlige veier Sandgata på Skotfoss Aquadukt Gneis Isskuring Flytteblokk Tømmerrenna på Fossum Boliger i Røråsen Amfibolittganger Kanal og sluse i Falkumelva Brubergsjakt sett fra traktorveien Vrakstein ved Glasergruva Prebkollen Gulset gård Glaseren - farlige skjerp Gulset bru (nedl.) Veien til Skrehelle Revefelle ved Falkumelva Bruberg - snitt av vestre del Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Gruvesjakt - Bruberg gruve Kart over Glasergruva Skien - et eldorado for kano Grøtsund ved Skotfoss Magnetisk jernmalm Meterrikstegn Kjempa bygdeborgvei Arbeidsmiljø i Bruberg Goberg lense Nordgaards vannledning Rugla Gjestgiveri Gravhaug på Gulset Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Brurester - Falkumelva Skotfosskleiva Geoparkåpning ved Glasergruva Kvartskrystaller Milebunn i Skådalen Bruket på Skotfoss Hynibrua fra 1655 Pinnehuset Skotfoss stadion på Røråsen Bygdeborger - rester etter festning Stryk i Falkumelva Gamle jernverk Rokkedalen Granatkrystaller i kvarts Gruvesjakter - Glaseren Kurvslede Røverkollen Utsyn fra Vestre Skredhelle Direktørvilla - Vaddrettet Gravhaug på Gulset Glaserdalen - stien kommer fra Lia Mikaelshula Kart over Bruberg Myren tresliperi Elever i Glasergruva Syd for Skotfossen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish