Hopp til hovedinnholdet

Den grønne sletta

Dette var en gammel danseplass på Vadrette omtrent der krysset mellom Skotfossveien og Gulsetringen nå ligger. Vanligvis ble den nyttet til hygge og moro. Her samlet ungdommen seg.

På dette stedet samlet man seg også i 1911 til stor arbeiderdemonstrasjon for å markere sin misnøye med farlige arbeidsforhold i industrien som var vokst fram på slutten av 1800-tallet. I sær mintes mann den uhyggelige arbeidsulykken på Skienfjordens Cellullosefabrikk på Vaddrette. Aggresjonen var altså stor da man hadde hatt flere flere ulykker som krevde menneskeliv:Man forlangte nå bedre og sikrere arbeidsmiljø i industrien!

Bygget nær krysset var i sin tid garasjeanlegget for Skotfossbussene, A/S BIL, Mellom garasjene og elva nede ved vannet tok man i sin tid ut stein som ble brukt til byggingen av Skien sluser. Øst for bygget ligger Kjempe åsen med Kjempa bygdeborg.

Protestdemonstrasjon
Den nevnte episode fra 1911 er beskrevet i bind 2 av Gjerpen Bygds historie: der det bl.a. står:

” - Arbeiderne var atter ute i lock-out, og søndag den 16. juli ble det holdt et stort arbeider­stevne i Strømdalskogen nær Skien Cellulose-fabrikk på Vaddrættet. Hele familier strømmet til stevnestedet hvor det skal ha samlet seg nærmer 2000 mennesker. Fra Skotfoss kom 200-300 demonstranter med musikk under Arbeidermandsforeningens fane, fra Skien marsjerte et enda større tog arrangert av Skien Arbeids­mandsforbund, Vaddrætte Arbeids­mandsforbund og Skotøyarbeidernes Forening, som hver hadde sin fane. Det var reist talerstol i det fri, og papirarbeider Bratvold holdt hovedtal­en etter at det var ønsket velkommen og "Nu dages det, brødre" var sunget. Bratvold sparte ikke på kruttet...”
Han sa bl.a., i følge Thomas Strømdal, at nå skulle de ta ”hvitsnippene”! Thomas som dengang bare var liten gutt på 9-10 år, fortalte som gammel mann at han dengang plutselig var blitt engstelig for at noen skulle ta og skade far hans, Karl Strømdal, som i følge Thomas hadde for vane å gå med stivt, hvitt skjortebryst søndag som hverdag.

Hopp og dans
IF Grane har hatt skibakke ned lia fra Strømdal og ut på sletta her. At det også kunne gå livlig for seg på danseplassen forteller følgende  lille historie:

To pensjonister på Gulset snakker sammen. "Husker du NN ?" (ikke navngitt her). "Ja ?"  "Da dansen var over lå´n som regel på alle fire i graset og leita etter glassøyet sitt!"... dyp "knegging" og flir fra begge.


Bilder

Utsyn fra Vestre Skredhelle Geoparkåpning ved Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Skifer Jettegryter Goberg lense Stiger Paulsens bolig Øvelse i Hyni pukkverk Torgersen og Sollid Kart over eiendommen Elstrøm Tangen på Skotfoss Limitjern ved Kreppamyr Løveid Gulset bedehus Bliva badeplass Elstrøm - mølledrift Tømmerenne De siste huleboere Toppkjoyte Myren tresliperi - 1908 Geiterams Ebbes plass Stryk i Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Skotåsen gruve Løveid sluser Kullbunn i Svartendalen Hulvei på Elstrøm Kanal og sluse i Falkumelva Vadested - sluse - bro Ruin av Sackerhus studeres Kjempeåsen idag Skiferbruddet ved Falkumelva Åletjern Rugla Gjestgiveri Røvarkollen Lokalhistorie Tømmerfløtere på Falkumelva Bjordamskollen bygdeborg Kvartskrystaller Ruinen ved Breidgangen Falkum - en geologisk grenselinje Eggformede gruveganger Breigangen gruve - ruin Rasteplass på Ulvskollen Trehjørningen - Ulvskollen Skien - et eldorado for kano Bliva nedover Skotfoss stadion på Røråsen Aquadukt Løveid sett fra Ruglaåsen Hyni pukkverk Skotfoss skole Liabrakka Mangelfull sikring Malmen er magnetisk Bjørnestilla Vebjørns plass Hestekrybba ved Skotfossveien Gulset kirke under bygging Hyttebekken ved Bruberg Gulset skole på Strømdal Direktørvilla - Vaddrettet Naturlige veier Gravhauger - Gulset Gruvesjakter i Magnetkollen Avløpsrør - Falkumelva Skjerp - se ned for å se opp! Bergmanden Myren i dag Bruket på Skotfoss Langgangen gruve Vakkert tre ved Falkumelva Sjakt - Glasergruva Kjempa bygdeborg Hulvei Landsbygda og byen møtes på Gulset Amfibolittganger Gulset gård Strømdal gård Russerhula Farlige skjerp Gravhaug på Bjørntvedt Gammel esse Nordgaards vannledning Vakkert elvelandskap Nedgang i Glasergruva Siste huleboer Gamle jernverk Kjempeåsen med bygdeborg Ulvsvann - Fossumkart Boliger i Røråsen Myren på Gulset Bjørn skutt nær Skien Bru, mølle og sluse i Falkumelva Meterrikstegn Sluse i Falkumelva Pipa - Skotfoss bruk Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Malmletere - rutengjengere Magnetjernstein Jernmalm Informasjon til Glaseren Bygdeborgveien til Kjempa Arbeidsmiljø i Bruberg Gulset bru (nedl.) Ovnsplater og ovner Vrakstein ved Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Langs Falkumelvas bredd Grøtsund ved Skotfoss Meterrikstegn Breigangen gruve - profil Rugla sett fra Rugleåsen Gruvearbeidernes håndredskaper Dalsbygda Goberg lense Gruvesjakt - Bruberg gruve Skotfoss Amasonitt Hynieva Ole Høiland - hule Tømmerrenna på Fossum Stigeråsen på Gulset Revefelle med fall-lem ved Falkumelva På vei til glaseren Gruvagang i Glasergruva Bredgangen gruve - sikret Skotfoss - en liten flom Geoparktur til Glasergruva Brurester - Falkumelva Brubergsjakt sett fra traktorveien Breidgangen gruve med ruin Bliva Vrakstein ved Glasergruva Spor av bronseladerrøyser Gneis Konglekrig på bygdeborg Sjakt - Glasergruva Klyve Gamlehjem Tvittingen Steingjerde til Langgangsplassen Fossumgruvene - kart Magnetittåre i Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Falkumbrua 1983 Kjempa bygdeborgvei Hyttebekken ned fra Bruberg Fareskilt - gruveåpninger Glasergruva nord Vognmann Flohr - Skotfossveien Skotfoss Flytteblokk Brattkant ved Falkumelva Elvelandskap Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Skotfosstien - informasjonsplakat Gneiss på vestsiden av Falkumelva Kart - Kjempeåsen Rusletur på Skotfoss Glaserdalen - stien kommer fra Lia Kjempa falt Modell av arbeid i gruve Trykk og temperatur Kart - Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Graver på Maihaugen Gravhaug på Gulset Inngang - Glasergruva Smørhullet Skien vannverk - Ulvsvann Beverrenne Myren tresliperi Informasjon om sprøyting Milebunn i Skådalen Hestevandring - "Gå djevelen" Veien til Skrehelle Kart over Fringsfossen og Skotfossene Magnetisk jernmalm Gruvesjakt - ikke lett å se! Skotfoss 1890 Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Skotfosskleiva Stoll utminert ved fyrsetting Platå for hestevandring - Bruberg gruve Låvebru Nyhus Gateløp på Skotfoss På Ulvsvannsjordet Kullslede Elever i Glasergruva Glaseren - hestevandring Storelva sett fra Elstrøm Regler for laksefisket Hulvei - elever På Langgangsjordet Prinsens bolig Granatkrystaller i kvarts Gravhaug på Gulset Glasergruva - en opplevelse Åletjern Kart over Glasergruva Veien til Smørhullet Kullslede Parkering til Mikaelshulen Glimmer Jettegryter ved Kjempa Gruvesjakter - Glaseren Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Tallmannshuset ved Løveid Smie ved Vasdalstjern Kart over Bruberg Hjellevannet TT-skilt i Rokkedalen Skotfossen eller Ovfoss Elstrøm camping Bruberg gruve - snitt av østre del Isskuring Kulturlandskap - Vestre Gulset Revefelle ved Falkumelva Røverkollen Åletjern i Gulsetmarka Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bruberg - snitt av vestre del Hynibrua fra 1655 Brubergstollen Pinnehuset Sandgata på Skotfoss Spor av bever Veivalg og god skilting Skifer - Falkumelva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Ebbes plass Mikaelshula Prebkollen Skådalen - kullmiler Kanon på museet til Løvenskiold Kurvslede Glaseren - farlige skjerp Gulis haug Kullbæring Løveid fra Nordsjøsida Thors plass Kalkstein i oppløsning Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skotfoss - en idyllisk plass Steinbrudd for Skien sluse Kjempa under angrep Lakene i Ulvsvann Bygdeborger - rester etter festning Magnetittåre i Glasergruva Ruglaåsen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Sjøen i Glasergruva Nyhus - Gulsetkaasa Dal i Dalsbygda Innsegling til Rugla Rokkedalen Bygdeborg Fra brannstasjonen mot Galgebakken Magnetitt i gneiss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish