Hopp til hovedinnholdet

Den grønne sletta

Dette var en gammel danseplass på Vadrette omtrent der krysset mellom Skotfossveien og Gulsetringen nå ligger. Vanligvis ble den nyttet til hygge og moro. Her samlet ungdommen seg.

På dette stedet samlet man seg også i 1911 til stor arbeiderdemonstrasjon for å markere sin misnøye med farlige arbeidsforhold i industrien som var vokst fram på slutten av 1800-tallet. I sær mintes mann den uhyggelige arbeidsulykken på Skienfjordens Cellullosefabrikk på Vaddrette. Aggresjonen var altså stor da man hadde hatt flere flere ulykker som krevde menneskeliv:Man forlangte nå bedre og sikrere arbeidsmiljø i industrien!

Bygget nær krysset var i sin tid garasjeanlegget for Skotfossbussene, A/S BIL, Mellom garasjene og elva nede ved vannet tok man i sin tid ut stein som ble brukt til byggingen av Skien sluser. Øst for bygget ligger Kjempe åsen med Kjempa bygdeborg.

Protestdemonstrasjon
Den nevnte episode fra 1911 er beskrevet i bind 2 av Gjerpen Bygds historie: der det bl.a. står:

” - Arbeiderne var atter ute i lock-out, og søndag den 16. juli ble det holdt et stort arbeider­stevne i Strømdalskogen nær Skien Cellulose-fabrikk på Vaddrættet. Hele familier strømmet til stevnestedet hvor det skal ha samlet seg nærmer 2000 mennesker. Fra Skotfoss kom 200-300 demonstranter med musikk under Arbeidermandsforeningens fane, fra Skien marsjerte et enda større tog arrangert av Skien Arbeids­mandsforbund, Vaddrætte Arbeids­mandsforbund og Skotøyarbeidernes Forening, som hver hadde sin fane. Det var reist talerstol i det fri, og papirarbeider Bratvold holdt hovedtal­en etter at det var ønsket velkommen og "Nu dages det, brødre" var sunget. Bratvold sparte ikke på kruttet...”
Han sa bl.a., i følge Thomas Strømdal, at nå skulle de ta ”hvitsnippene”! Thomas som dengang bare var liten gutt på 9-10 år, fortalte som gammel mann at han dengang plutselig var blitt engstelig for at noen skulle ta og skade far hans, Karl Strømdal, som i følge Thomas hadde for vane å gå med stivt, hvitt skjortebryst søndag som hverdag.

Hopp og dans
IF Grane har hatt skibakke ned lia fra Strømdal og ut på sletta her. At det også kunne gå livlig for seg på danseplassen forteller følgende  lille historie:

To pensjonister på Gulset snakker sammen. "Husker du NN ?" (ikke navngitt her). "Ja ?"  "Da dansen var over lå´n som regel på alle fire i graset og leita etter glassøyet sitt!"... dyp "knegging" og flir fra begge.


Bilder

Prinsens bolig Vognmann Flohr - Skotfossveien Amfibolittganger Gruvesjakter i Magnetkollen Eggformede gruveganger Elvelandskap Malmletere - rutengjengere Russerhula Inngang - Glasergruva Jernmalm Spor av bronseladerrøyser Goberg lense Kalkstein i oppløsning Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kullbunn i Svartendalen Kulturlandskap - Vestre Gulset Utsyn fra Vestre Skredhelle Magnetitt i gneiss Gulis haug Glaserdalen - stien kommer fra Lia Prebkollen Glasergruva nord Steingjerde til Langgangsplassen Naturlige veier Magnetjernstein Rokkedalen Øvelse i Hyni pukkverk Stiger Paulsens bolig Elstrøm - mølledrift Fra brannstasjonen mot Galgebakken Kjempa under angrep Kjempa bygdeborgvei Ovnsplater og ovner Geoparktur til Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Glaseren - farlige skjerp Spor av bever Ruglaåsen På vei til glaseren Bjørnestilla Mikaelshula Fossumgruvene - kart Torgersen og Sollid Magnetittåre i Glasergruva Glaseren - hestevandring Kjempa bygdeborg Skiferbruddet ved Falkumelva Skådalen - kullmiler Gneis Røvarkollen Nordgaards vannledning Åletjern i Gulsetmarka Myren tresliperi - 1908 Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Stryk i Falkumelva Gulset bru (nedl.) Skotfoss skole Hulvei på Elstrøm Bruberg gruve - snitt av østre del Elever i Glasergruva Dal i Dalsbygda Røverkollen Skifer Hyni pukkverk Hulvei - elever Informasjon til Glaseren Granatkrystaller i kvarts Kart - Glasergruva Ebbes plass Smørhullet Sjakt - Glasergruva Gruvearbeidernes håndredskaper Liabrakka Breigangen gruve - profil Gateløp på Skotfoss Tømmerenne Skotfoss - en liten flom Malmen er magnetisk Avløpsrør - Falkumelva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Siste huleboer Regler for laksefisket Jettegryter Skjerp - se ned for å se opp! Kurvslede Åletjern Gruvesjakt - ikke lett å se! Rasteplass på Ulvskollen Vik og havn på Ruglaåsen TT-skilt i Rokkedalen Bliva nedover Gulset bedehus Bygdeborgveien til Kjempa Pipa - Skotfoss bruk Smie ved Vasdalstjern Glimmer Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Skotfoss - en idyllisk plass Tangen på Skotfoss Ruin av Sackerhus studeres Trehjørningen - Ulvskollen Mangelfull sikring Skotfoss Ulvsvann - Fossumkart Isskuring Flytteblokk Myren på Gulset Modell av arbeid i gruve Brubergsjakt sett fra traktorveien Løveid fra Nordsjøsida Brattkant ved Falkumelva Sjøen i Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien De siste huleboere Hynieva Skien vannverk - Ulvsvann Parkering til Mikaelshulen Platå for hestevandring - Bruberg gruve Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Ruinen ved Breidgangen Bruberg - snitt av vestre del Hyttebekken ned fra Bruberg Låvebru Nyhus Rester etter fyrsetting i Glasergruva Tømmerfløtere på Falkumelva Kullslede Strømdal gård Bjordamskollen bygdeborg Skotåsen gruve Geiterams Hulvei Gruvesjakter - Glaseren Kart over Bruberg Skirferbrudd ved Falkumelva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Gamle jernverk Rugla sett fra Rugleåsen Amasonitt Vakkert tre ved Falkumelva Bjørn skutt nær Skien Vadested - sluse - bro Rusletur på Skotfoss Bygdeborger - rester etter festning Skotfoss stadion på Røråsen Skotfoss 1890 Kart over eiendommen Elstrøm Tømmerrenna på Fossum Kart over Fringsfossen og Skotfossene Veien til Skrehelle Beverrenne Falkumbrua 1983 Bredgangen gruve - sikret Breigangen gruve - ruin Gravhaug på Gulset Skien - et eldorado for kano Gravhaug på Gulset Ole Høiland - hule Kanon på museet til Løvenskiold Grøtsund ved Skotfoss Innsegling til Rugla Bruket på Skotfoss Omdal skole, Dalsbygda Brubergstollen Jettegryter ved Kjempa Goberg lense Glasergruva - en opplevelse Toppkjoyte Sjakt - Glasergruva Skotfoss Kullslede Skiferbruddet ved Falkumelva Bygdeborg Skotfossen eller Ovfoss Hyttebekken ved Bruberg Steinbrudd for Skien sluse Elstrøm camping Langs Falkumelvas bredd Brurester - Falkumelva Hestevandring - "Gå djevelen" Gruvagang i Glasergruva Lakene i Ulvsvann Storelva sett fra Elstrøm Kjempeåsen idag Boliger i Røråsen Syd for Skotfossen Trykk og temperatur På Ulvsvannsjordet Kjempeåsen med bygdeborg Nyhus - Gulsetkaasa Langgangen gruve Vrakstein ved Glasergruva Kvartskrystaller På Langgangsjordet Konglekrig på bygdeborg Hynibrua fra 1655 Informasjon om sprøyting Stigeråsen på Gulset Milebunn i Skådalen Arbeidsmiljø i Bruberg Veien til Smørhullet Tallmannshuset ved Løveid Sandgata på Skotfoss Revefelle ved Falkumelva Bliva badeplass Kart - Kjempeåsen Meterrikstegn Ebbes plass Kullbæring Løveid sluser Gulset gård Stoll utminert ved fyrsetting Bliva Fareskilt - gruveåpninger Gravhaug på Bjørntvedt Vebjørns plass Gammel esse Gravhauger - Gulset Myren i dag Skotfosskleiva Gruvesjakt - Bruberg gruve Pinnehuset Aquadukt Farlige skjerp Magnetisk jernmalm Vakkert elvelandskap Løveid Bru, mølle og sluse i Falkumelva Meterrikstegn Veivalg og god skilting Geoparkåpning ved Glasergruva Nedgang i Glasergruva Bergmanden Gneiss på vestsiden av Falkumelva Kanal og sluse i Falkumelva Hjellevannet Lokalhistorie Breidgangen gruve med ruin Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Åletjern Direktørvilla - Vaddrettet Tvittingen Limitjern ved Kreppamyr Gulset skole på Strømdal Falkum - en geologisk grenselinje Gulset kirke under bygging Løveid sett fra Ruglaåsen Sluse i Falkumelva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Landsbygda og byen møtes på Gulset Klyve Gamlehjem Dalsbygda Vrakstein ved Glasergruva Rugla Gjestgiveri Skifer - Falkumelva Kart over Glasergruva Graver på Maihaugen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Myren tresliperi Skotfosstien - informasjonsplakat Thors plass

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish