Hopp til hovedinnholdet

Den grønne sletta

Dette var en gammel danseplass på Vadrette omtrent der krysset mellom Skotfossveien og Gulsetringen nå ligger. Vanligvis ble den nyttet til hygge og moro. Her samlet ungdommen seg.

På dette stedet samlet man seg også i 1911 til stor arbeiderdemonstrasjon for å markere sin misnøye med farlige arbeidsforhold i industrien som var vokst fram på slutten av 1800-tallet. I sær mintes mann den uhyggelige arbeidsulykken på Skienfjordens Cellullosefabrikk på Vaddrette. Aggresjonen var altså stor da man hadde hatt flere flere ulykker som krevde menneskeliv:Man forlangte nå bedre og sikrere arbeidsmiljø i industrien!

Bygget nær krysset var i sin tid garasjeanlegget for Skotfossbussene, A/S BIL, Mellom garasjene og elva nede ved vannet tok man i sin tid ut stein som ble brukt til byggingen av Skien sluser. Øst for bygget ligger Kjempe åsen med Kjempa bygdeborg.

Protestdemonstrasjon
Den nevnte episode fra 1911 er beskrevet i bind 2 av Gjerpen Bygds historie: der det bl.a. står:

” - Arbeiderne var atter ute i lock-out, og søndag den 16. juli ble det holdt et stort arbeider­stevne i Strømdalskogen nær Skien Cellulose-fabrikk på Vaddrættet. Hele familier strømmet til stevnestedet hvor det skal ha samlet seg nærmer 2000 mennesker. Fra Skotfoss kom 200-300 demonstranter med musikk under Arbeidermandsforeningens fane, fra Skien marsjerte et enda større tog arrangert av Skien Arbeids­mandsforbund, Vaddrætte Arbeids­mandsforbund og Skotøyarbeidernes Forening, som hver hadde sin fane. Det var reist talerstol i det fri, og papirarbeider Bratvold holdt hovedtal­en etter at det var ønsket velkommen og "Nu dages det, brødre" var sunget. Bratvold sparte ikke på kruttet...”
Han sa bl.a., i følge Thomas Strømdal, at nå skulle de ta ”hvitsnippene”! Thomas som dengang bare var liten gutt på 9-10 år, fortalte som gammel mann at han dengang plutselig var blitt engstelig for at noen skulle ta og skade far hans, Karl Strømdal, som i følge Thomas hadde for vane å gå med stivt, hvitt skjortebryst søndag som hverdag.

Hopp og dans
IF Grane har hatt skibakke ned lia fra Strømdal og ut på sletta her. At det også kunne gå livlig for seg på danseplassen forteller følgende  lille historie:

To pensjonister på Gulset snakker sammen. "Husker du NN ?" (ikke navngitt her). "Ja ?"  "Da dansen var over lå´n som regel på alle fire i graset og leita etter glassøyet sitt!"... dyp "knegging" og flir fra begge.


Bilder

Spor av bronseladerrøyser Kjempeåsen med bygdeborg Stryk i Falkumelva Prinsens bolig Lakene i Ulvsvann Gammel esse Parkering til Mikaelshulen Nyhus - Gulsetkaasa Skotfoss Bru, mølle og sluse i Falkumelva Informasjon om sprøyting Liabrakka Ebbes plass Glimmer Rugla Gjestgiveri Tvittingen Rusletur på Skotfoss Milebunn i Skådalen Langs Falkumelvas bredd Utsyn fra Vestre Skredhelle Kjempa bygdeborg Kjempa falt Regler for laksefisket Skotfossen eller Ovfoss Storelva sett fra Elstrøm Stiger Paulsens bolig Hyttebekken ned fra Bruberg Myren i dag Glaserdalen - stien kommer fra Lia Steingjerde til Langgangsplassen Løveid Sjakt - Glasergruva Toppkjoyte Magnetittåre i Glasergruva Røvarkollen Øvelse i Hyni pukkverk Gulis haug Vakkert tre ved Falkumelva Prebkollen Falkumbrua 1983 Kurvslede Amfibolittganger Gulset gård Skotåsen gruve Landsbygda og byen møtes på Gulset Fareskilt - gruveåpninger Mikaelshula Informasjon til Glaseren Direktørvilla - Vaddrettet Bjørn skutt nær Skien Tømmerfløtere på Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hestevandring - "Gå djevelen" Bjordamskollen bygdeborg Magnetjernstein Røverkollen Malmletere - rutengjengere Vakkert elvelandskap Kart over Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Skotfosstien - informasjonsplakat På Langgangsjordet Langgangen gruve Klyve Gamlehjem Magnetisk jernmalm Rester etter fyrsetting i Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Pipa - Skotfoss bruk Skotfoss skole Jettegryter Kullbunn i Svartendalen Gravhauger - Gulset Spor av bever Veien til Smørhullet Skifer Glasergruva nord Geiterams Pinnehuset Sjakt - Glasergruva Ole Høiland - hule Gulset bedehus Bredgangen gruve - sikret Siste huleboer Løveid fra Nordsjøsida Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gamle jernverk Konglekrig på bygdeborg Bruberg gruve - snitt av østre del Gneiss på vestsiden av Falkumelva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Bygdeborg Sandgata på Skotfoss Dalsbygda Smie ved Vasdalstjern Nordgaards vannledning Kalkstein i oppløsning Flytteblokk Brubergstollen Bygdeborger - rester etter festning Tallmannshuset ved Løveid Hynieva Brattkant ved Falkumelva Bruberg - snitt av vestre del Låvebru Nyhus Elstrøm - mølledrift Myren på Gulset Bliva Elstrøm camping Vik og havn på Ruglaåsen Myren tresliperi - 1908 Gruvesjakter - Glaseren Løveid sluser Veien til Skrehelle Tømmerrenna på Fossum Kart over eiendommen Elstrøm Magnetitt i gneiss Åletjern Platå for hestevandring - Bruberg gruve Lokalhistorie TT-skilt i Rokkedalen Hulvei på Elstrøm Kulturlandskap - Vestre Gulset Stoll utminert ved fyrsetting Åletjern Syd for Skotfossen Trehjørningen - Ulvskollen Vebjørns plass Bruket på Skotfoss Skien vannverk - Ulvsvann Stigeråsen på Gulset Magnetittåre i Glasergruva Russerhula Beverrenne Gruvesjakt - ikke lett å se! Kvartskrystaller Arbeidsmiljø i Bruberg De siste huleboere Grøtsund ved Skotfoss Geoparkåpning ved Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Isskuring Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Ruinen ved Breidgangen Gruvearbeidernes håndredskaper Skien - et eldorado for kano Skirferbrudd ved Falkumelva Gateløp på Skotfoss Elever i Glasergruva Boliger i Røråsen Mangelfull sikring Glaseren - farlige skjerp Glaseren - hestevandring Meterrikstegn Myren tresliperi Innsegling til Rugla Rasteplass på Ulvskollen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Bliva nedover Farlige skjerp Fra brannstasjonen mot Galgebakken Hulvei Gulset kirke under bygging Goberg lense Elvelandskap Skotfoss 1890 Glasergruva - en opplevelse Gravplass - Pollen ved Skotfoss Rugla sett fra Rugleåsen Rokkedalen Kjempeåsen idag Breigangen gruve - ruin Sluse i Falkumelva Granatkrystaller i kvarts Brubergsjakt sett fra traktorveien Goberg lense Falkum - en geologisk grenselinje Skjerp - se ned for å se opp! Gravhaug på Bjørntvedt Nedgang i Glasergruva Kart - Kjempeåsen Skiferbruddet ved Falkumelva Bergmanden Gulset skole på Strømdal Skotfosskleiva Ulvsvann - Fossumkart Graver på Maihaugen Hjellevannet Tømmerenne Skotfoss stadion på Røråsen Ruglaåsen Skiferbruddet ved Falkumelva Smørhullet Kanal og sluse i Falkumelva Trykk og temperatur Gruvesjakt - Bruberg gruve Åletjern i Gulsetmarka Jernmalm Skotfoss Malmen er magnetisk Avløpsrør - Falkumelva Geoparktur til Glasergruva Kullbæring Tangen på Skotfoss Gravhaug på Gulset Breidgangen gruve med ruin Kart - Glasergruva Skifer - Falkumelva Kart over Bruberg Ovnsplater og ovner Fossumgruvene - kart Steinbrudd for Skien sluse Hynibrua fra 1655 Kullslede Gruvesjakter i Magnetkollen Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Brurester - Falkumelva Skådalen - kullmiler Eggformede gruveganger Naturlige veier På Ulvsvannsjordet Hulvei - elever Bygdeborgveien til Kjempa Bjørnestilla Vognmann Flohr - Skotfossveien Kjempa under angrep Gravhaug på Gulset Løveid sett fra Ruglaåsen Revefelle ved Falkumelva Meterrikstegn Vadested - sluse - bro Gruvagang i Glasergruva Kjempa bygdeborgvei Breigangen gruve - profil Jettegryter ved Kjempa Ruin av Sackerhus studeres Hyni pukkverk Amasonitt Gneis Omdal skole, Dalsbygda Kanon på museet til Løvenskiold Thors plass Skotfoss - en idyllisk plass Bliva badeplass Veivalg og god skilting Aquadukt Hestekrybba ved Skotfossveien Hyttebekken ved Bruberg Kullslede Ebbes plass Kart over Fringsfossen og Skotfossene Torgersen og Sollid Inngang - Glasergruva På vei til glaseren Strømdal gård Sjøen i Glasergruva Modell av arbeid i gruve Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gulset bru (nedl.) Dal i Dalsbygda Limitjern ved Kreppamyr

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish