Hopp til hovedinnholdet

Den grønne sletta

Dette var en gammel danseplass på Vadrette omtrent der krysset mellom Skotfossveien og Gulsetringen nå ligger. Vanligvis ble den nyttet til hygge og moro. Her samlet ungdommen seg.

På dette stedet samlet man seg også i 1911 til stor arbeiderdemonstrasjon for å markere sin misnøye med farlige arbeidsforhold i industrien som var vokst fram på slutten av 1800-tallet. I sær mintes mann den uhyggelige arbeidsulykken på Skienfjordens Cellullosefabrikk på Vaddrette. Aggresjonen var altså stor da man hadde hatt flere flere ulykker som krevde menneskeliv:Man forlangte nå bedre og sikrere arbeidsmiljø i industrien!

Bygget nær krysset var i sin tid garasjeanlegget for Skotfossbussene, A/S BIL, Mellom garasjene og elva nede ved vannet tok man i sin tid ut stein som ble brukt til byggingen av Skien sluser. Øst for bygget ligger Kjempe åsen med Kjempa bygdeborg.

Protestdemonstrasjon
Den nevnte episode fra 1911 er beskrevet i bind 2 av Gjerpen Bygds historie: der det bl.a. står:

” - Arbeiderne var atter ute i lock-out, og søndag den 16. juli ble det holdt et stort arbeider­stevne i Strømdalskogen nær Skien Cellulose-fabrikk på Vaddrættet. Hele familier strømmet til stevnestedet hvor det skal ha samlet seg nærmer 2000 mennesker. Fra Skotfoss kom 200-300 demonstranter med musikk under Arbeidermandsforeningens fane, fra Skien marsjerte et enda større tog arrangert av Skien Arbeids­mandsforbund, Vaddrætte Arbeids­mandsforbund og Skotøyarbeidernes Forening, som hver hadde sin fane. Det var reist talerstol i det fri, og papirarbeider Bratvold holdt hovedtal­en etter at det var ønsket velkommen og "Nu dages det, brødre" var sunget. Bratvold sparte ikke på kruttet...”
Han sa bl.a., i følge Thomas Strømdal, at nå skulle de ta ”hvitsnippene”! Thomas som dengang bare var liten gutt på 9-10 år, fortalte som gammel mann at han dengang plutselig var blitt engstelig for at noen skulle ta og skade far hans, Karl Strømdal, som i følge Thomas hadde for vane å gå med stivt, hvitt skjortebryst søndag som hverdag.

Hopp og dans
IF Grane har hatt skibakke ned lia fra Strømdal og ut på sletta her. At det også kunne gå livlig for seg på danseplassen forteller følgende  lille historie:

To pensjonister på Gulset snakker sammen. "Husker du NN ?" (ikke navngitt her). "Ja ?"  "Da dansen var over lå´n som regel på alle fire i graset og leita etter glassøyet sitt!"... dyp "knegging" og flir fra begge.


Bilder

Hyttebekken ned fra Bruberg Arbeidsmiljø i Bruberg Vrakstein ved Glasergruva Grøtsund ved Skotfoss Løveid sluser Trehjørningen - Ulvskollen Rusletur på Skotfoss Gulset skole på Strømdal Avløpsrør - Falkumelva Ruin av Sackerhus studeres Malmen er magnetisk Storelva sett fra Elstrøm Toppkjoyte Skotfosstien - informasjonsplakat Kart over Bruberg Geoparkåpning ved Glasergruva Jettegryter ved Kjempa Rester etter fyrsetting i Glasergruva Sjakt - Glasergruva Ole Høiland - hule Kullslede Geoparktur til Glasergruva Lokalhistorie Falkumbrua 1983 Malmletere - rutengjengere Sjøen i Glasergruva På Langgangsjordet Ruinen ved Breidgangen Kjempa bygdeborgvei Gruvearbeidernes håndredskaper Skifer - Falkumelva Tømmerfløtere på Falkumelva Brattkant ved Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Elstrøm camping Kart - Kjempeåsen Hynieva Kjempa falt Fossumgruvene - kart Kullbæring Amfibolittganger Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Thors plass Åletjern Skotfoss - en idyllisk plass Bergmanden Stoll utminert ved fyrsetting Syd for Skotfossen Landsbygda og byen møtes på Gulset Elvelandskap Skiferbruddet ved Falkumelva Gneiss på vestsiden av Falkumelva Bredgangen gruve - sikret Ulvsvann - Fossumkart Gravplass - Pollen ved Skotfoss Gravhaug på Gulset Brurester - Falkumelva Inngang - Glasergruva Veien til Skrehelle Stigeråsen på Gulset Kart over Glasergruva Hulvei - elever Bygdeborg Skotfossen eller Ovfoss Granatkrystaller i kvarts Brubergstollen Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kanon på museet til Løvenskiold Platå for hestevandring - Bruberg gruve Aquadukt På Ulvsvannsjordet Myren på Gulset Informasjon til Glaseren Gravhaug på Gulset Glasergruva - en opplevelse Løveid fra Nordsjøsida Kjempeåsen med bygdeborg Direktørvilla - Vaddrettet Hyttebekken ved Bruberg Revefelle ved Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Trykk og temperatur Hestekrybba ved Skotfossveien Stryk i Falkumelva Tømmerrenna på Fossum Pinnehuset Skotfoss - en liten flom Elever i Glasergruva Veien til Smørhullet Hynibrua fra 1655 Gulset gård Hjellevannet Låvebru Nyhus På vei til glaseren Røvarkollen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Rasteplass på Ulvskollen Hyni pukkverk Milebunn i Skådalen Dal i Dalsbygda Torgersen og Sollid Skotfosskleiva Magnetjernstein Glaserdalen - stien kommer fra Lia Konglekrig på bygdeborg Vognmann Flohr - Skotfossveien Bliva nedover Ovnsplater og ovner Skotfoss stadion på Røråsen Skotfoss Fareskilt - gruveåpninger Løveid Bliva Skifer Bruberg - snitt av vestre del Ebbes plass Tallmannshuset ved Løveid Eggformede gruveganger Bygdeborgveien til Kjempa Regler for laksefisket Sjakt - Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Løveid sett fra Ruglaåsen Farlige skjerp Gamle jernverk Gruvesjakter - Glaseren Skotfoss Kvartskrystaller Gravhauger - Gulset Langgangen gruve Beverrenne Prinsens bolig Veivalg og god skilting Gravhaug på Bjørntvedt Magnetisk jernmalm Breigangen gruve - profil Vakkert tre ved Falkumelva Skien - et eldorado for kano Skirferbrudd ved Falkumelva Vakkert elvelandskap Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skådalen - kullmiler Gulis haug Spor av bever Åletjern i Gulsetmarka Lakene i Ulvsvann Breigangen gruve - ruin Åletjern Innsegling til Rugla Skien vannverk - Ulvsvann Sluse i Falkumelva Gruvesjakter i Magnetkollen Gruvesjakt - ikke lett å se! Kart over eiendommen Elstrøm Gruvagang i Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Rester etter fyrsetting i Glasergruva Elstrøm - mølledrift Parkering til Mikaelshulen Skotfoss skole Meterrikstegn Glimmer Sandgata på Skotfoss Nyhus - Gulsetkaasa Kalkstein i oppløsning Gulset bru (nedl.) Smie ved Vasdalstjern Goberg lense Spor av bronseladerrøyser Vrakstein ved Glasergruva Liabrakka Nedgang i Glasergruva Myren tresliperi - 1908 Prebkollen Vebjørns plass Kart over Fringsfossen og Skotfossene Stiger Paulsens bolig Kjempa bygdeborg Tømmerenne Hestevandring - "Gå djevelen" Pipa - Skotfoss bruk Magnetitt i gneiss Bjørnestilla Kjempeåsen idag Smørhullet Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Amasonitt Strømdal gård Magnetittåre i Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Hulvei Russerhula Skotåsen gruve Falkum - en geologisk grenselinje Røverkollen Vadested - sluse - bro Kullslede Rokkedalen Kullbunn i Svartendalen Kanal og sluse i Falkumelva Goberg lense Flytteblokk Gammel esse Boliger i Røråsen Dalsbygda Tvittingen Ruglaåsen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Øvelse i Hyni pukkverk Vik og havn på Ruglaåsen Naturlige veier Graver på Maihaugen Nordgaards vannledning Ebbes plass Meterrikstegn Bruket på Skotfoss Klyve Gamlehjem Kulturlandskap - Vestre Gulset Skotfoss 1890 Jernmalm Steingjerde til Langgangsplassen Geiterams Gateløp på Skotfoss Steinbrudd for Skien sluse Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Mangelfull sikring Brubergsjakt sett fra traktorveien Jettegryter Mikaelshula Isskuring TT-skilt i Rokkedalen Kjempa under angrep Bjordamskollen bygdeborg Gulset bedehus Bjørn skutt nær Skien Fra brannstasjonen mot Galgebakken Langs Falkumelvas bredd Magnetittåre i Glasergruva Limitjern ved Kreppamyr Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Gneis Utsyn fra Vestre Skredhelle De siste huleboere Tangen på Skotfoss Gruvesjakt - Bruberg gruve Informasjon om sprøyting Rugla sett fra Rugleåsen Bliva badeplass Kurvslede Gulset kirke under bygging Skjerp - se ned for å se opp! Glasergruva nord Rugla Gjestgiveri Glaseren - hestevandring Myren i dag Myren tresliperi Modell av arbeid i gruve Kart - Glasergruva Siste huleboer Hulvei på Elstrøm

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish