Hopp til hovedinnholdet

Den grønne sletta

Dette var en gammel danseplass på Vadrette omtrent der krysset mellom Skotfossveien og Gulsetringen nå ligger. Vanligvis ble den nyttet til hygge og moro. Her samlet ungdommen seg.

På dette stedet samlet man seg også i 1911 til stor arbeiderdemonstrasjon for å markere sin misnøye med farlige arbeidsforhold i industrien som var vokst fram på slutten av 1800-tallet. I sær mintes mann den uhyggelige arbeidsulykken på Skienfjordens Cellullosefabrikk på Vaddrette. Aggresjonen var altså stor da man hadde hatt flere flere ulykker som krevde menneskeliv:Man forlangte nå bedre og sikrere arbeidsmiljø i industrien!

Bygget nær krysset var i sin tid garasjeanlegget for Skotfossbussene, A/S BIL, Mellom garasjene og elva nede ved vannet tok man i sin tid ut stein som ble brukt til byggingen av Skien sluser. Øst for bygget ligger Kjempe åsen med Kjempa bygdeborg.

Protestdemonstrasjon
Den nevnte episode fra 1911 er beskrevet i bind 2 av Gjerpen Bygds historie: der det bl.a. står:

” - Arbeiderne var atter ute i lock-out, og søndag den 16. juli ble det holdt et stort arbeider­stevne i Strømdalskogen nær Skien Cellulose-fabrikk på Vaddrættet. Hele familier strømmet til stevnestedet hvor det skal ha samlet seg nærmer 2000 mennesker. Fra Skotfoss kom 200-300 demonstranter med musikk under Arbeidermandsforeningens fane, fra Skien marsjerte et enda større tog arrangert av Skien Arbeids­mandsforbund, Vaddrætte Arbeids­mandsforbund og Skotøyarbeidernes Forening, som hver hadde sin fane. Det var reist talerstol i det fri, og papirarbeider Bratvold holdt hovedtal­en etter at det var ønsket velkommen og "Nu dages det, brødre" var sunget. Bratvold sparte ikke på kruttet...”
Han sa bl.a., i følge Thomas Strømdal, at nå skulle de ta ”hvitsnippene”! Thomas som dengang bare var liten gutt på 9-10 år, fortalte som gammel mann at han dengang plutselig var blitt engstelig for at noen skulle ta og skade far hans, Karl Strømdal, som i følge Thomas hadde for vane å gå med stivt, hvitt skjortebryst søndag som hverdag.

Hopp og dans
IF Grane har hatt skibakke ned lia fra Strømdal og ut på sletta her. At det også kunne gå livlig for seg på danseplassen forteller følgende  lille historie:

To pensjonister på Gulset snakker sammen. "Husker du NN ?" (ikke navngitt her). "Ja ?"  "Da dansen var over lå´n som regel på alle fire i graset og leita etter glassøyet sitt!"... dyp "knegging" og flir fra begge.


Bilder

Prebkollen Gravhaug på Gulset Gammel esse Ruglaåsen Løveid Hyttebekken ned fra Bruberg Isskuring Vrakstein ved Glasergruva Tangen på Skotfoss Smørhullet Hestekrybba ved Skotfossveien Kart - Kjempeåsen Smie ved Vasdalstjern Kart over Bruberg Kart over Fringsfossen og Skotfossene Bruberg gruve - snitt av østre del Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skotfoss - en idyllisk plass Gravhaug på Bjørntvedt Kalkstein i oppløsning Løveid sluser Hyttebekken ved Bruberg Malmen er magnetisk Kulturlandskap - Vestre Gulset Nedgang i Glasergruva Løveid fra Nordsjøsida Inngang - Glasergruva Pinnehuset Myren tresliperi - 1908 Gamle jernverk Rokkedalen Skotfoss 1890 Geoparktur til Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Skifer Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Røvarkollen Avløpsrør - Falkumelva Rugla sett fra Rugleåsen Ulvsvann - Fossumkart Jettegryter ved Kjempa Ruin av Sackerhus studeres Steingjerde til Langgangsplassen Åletjern Torgersen og Sollid Brubergstollen De siste huleboere Meterrikstegn Kjempa under angrep TT-skilt i Rokkedalen Gravhaug på Gulset Vrakstein ved Glasergruva Jernmalm Hynieva Mikaelshula Skotfosskleiva Amfibolittganger Låvebru Nyhus Ole Høiland - hule Rasteplass på Ulvskollen Sluse i Falkumelva Myren på Gulset Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Rugla Gjestgiveri Skiferbruddet ved Falkumelva Gruvearbeidernes håndredskaper Spor av bronseladerrøyser Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Geiterams Bliva badeplass Gulset bedehus Tvittingen Øvelse i Hyni pukkverk Kullbæring Breidgangen gruve med ruin Trykk og temperatur Informasjon til Glaseren Naturlige veier Direktørvilla - Vaddrettet Parkering til Mikaelshulen Kullbunn i Svartendalen Elever i Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Magnetjernstein Bjordamskollen bygdeborg Stiger Paulsens bolig Åletjern i Gulsetmarka Spor av bever Bruberg - snitt av vestre del Veien til Smørhullet Ebbes plass Russerhula Modell av arbeid i gruve Goberg lense Hulvei Platå for hestevandring - Bruberg gruve Limitjern ved Kreppamyr Bygdeborgveien til Kjempa Klyve Gamlehjem Myren tresliperi Kullslede Bliva nedover Dal i Dalsbygda Skifer - Falkumelva Glaseren - hestevandring Bjørn skutt nær Skien Kanal og sluse i Falkumelva Skirferbrudd ved Falkumelva Gulis haug Stryk i Falkumelva Bergmanden Innsegling til Rugla Bliva Nyhus - Gulsetkaasa Gneis Hulvei på Elstrøm Steinbrudd for Skien sluse Brurester - Falkumelva Elstrøm camping Stoll utminert ved fyrsetting Sjakt - Glasergruva Kjempeåsen med bygdeborg Gruvesjakter - Glaseren Brattkant ved Falkumelva Skotfoss Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Hestevandring - "Gå djevelen" Vebjørns plass Kurvslede Falkum - en geologisk grenselinje Skotfoss Skotfoss - en liten flom Goberg lense Ebbes plass Kjempa bygdeborgvei Farlige skjerp Thors plass På Ulvsvannsjordet Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gateløp på Skotfoss Sjøen i Glasergruva Graver på Maihaugen Fossumgruvene - kart Skiferbruddet ved Falkumelva Amasonitt Utsyn fra Vestre Skredhelle Kullslede Veivalg og god skilting Skotfossen eller Ovfoss Bru, mølle og sluse i Falkumelva Nordgaards vannledning Skjerp - se ned for å se opp! Gulset bru (nedl.) Vadested - sluse - bro Elvelandskap Malmletere - rutengjengere Ruinen ved Breidgangen Glasergruva nord Fareskilt - gruveåpninger Bredgangen gruve - sikret Dalsbygda Breigangen gruve - profil Skien vannverk - Ulvsvann Skotfoss stadion på Røråsen Hynibrua fra 1655 Trehjørningen - Ulvskollen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Jettegryter Meterrikstegn På vei til glaseren Geoparkåpning ved Glasergruva Magnetisk jernmalm Kjempa falt Langgangen gruve Prinsens bolig Skådalen - kullmiler Magnetitt i gneiss Gruvesjakter i Magnetkollen Revefelle ved Falkumelva Veien til Skrehelle Gulset kirke under bygging Toppkjoyte Konglekrig på bygdeborg Gravhauger - Gulset Siste huleboer Kvartskrystaller Kjempeåsen idag Kanon på museet til Løvenskiold Bjørnestilla Arbeidsmiljø i Bruberg Granatkrystaller i kvarts Gruvesjakt - Bruberg gruve Bygdeborger - rester etter festning Sandgata på Skotfoss Kjempa bygdeborg Glimmer Vik og havn på Ruglaåsen På Langgangsjordet Rester etter fyrsetting i Glasergruva Elstrøm - mølledrift Vognmann Flohr - Skotfossveien Lokalhistorie Magnetittåre i Glasergruva Hjellevannet Magnetittåre i Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Boliger i Røråsen Landsbygda og byen møtes på Gulset Langs Falkumelvas bredd Glaseren - farlige skjerp Gruvagang i Glasergruva Aquadukt Kart - Glasergruva Kart over Glasergruva Tømmerrenna på Fossum Grøtsund ved Skotfoss Tømmerfløtere på Falkumelva Bruket på Skotfoss Hulvei - elever Skotåsen gruve Åletjern Storelva sett fra Elstrøm Sjakt - Glasergruva Liabrakka Gneiss på vestsiden av Falkumelva Glasergruva - en opplevelse Gulset skole på Strømdal Skien - et eldorado for kano Syd for Skotfossen Tømmerenne Vakkert tre ved Falkumelva Beverrenne Pipa - Skotfoss bruk Stigeråsen på Gulset Ovnsplater og ovner Informasjon om sprøyting Flytteblokk Tallmannshuset ved Løveid Gulset gård Milebunn i Skådalen Gruvesjakt - ikke lett å se! Rusletur på Skotfoss Brubergsjakt sett fra traktorveien Skotfoss skole Løveid sett fra Ruglaåsen Lakene i Ulvsvann Vakkert elvelandskap Mangelfull sikring Falkumbrua 1983 Hyni pukkverk Bygdeborg Eggformede gruveganger Skotfosstien - informasjonsplakat Strømdal gård Breigangen gruve - ruin Røverkollen Regler for laksefisket Myren i dag

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish