Hopp til hovedinnholdet

Den grønne sletta

Dette var en gammel danseplass på Vadrette omtrent der krysset mellom Skotfossveien og Gulsetringen nå ligger. Vanligvis ble den nyttet til hygge og moro. Her samlet ungdommen seg.

På dette stedet samlet man seg også i 1911 til stor arbeiderdemonstrasjon for å markere sin misnøye med farlige arbeidsforhold i industrien som var vokst fram på slutten av 1800-tallet. I sær mintes mann den uhyggelige arbeidsulykken på Skienfjordens Cellullosefabrikk på Vaddrette. Aggresjonen var altså stor da man hadde hatt flere flere ulykker som krevde menneskeliv:Man forlangte nå bedre og sikrere arbeidsmiljø i industrien!

Bygget nær krysset var i sin tid garasjeanlegget for Skotfossbussene, A/S BIL, Mellom garasjene og elva nede ved vannet tok man i sin tid ut stein som ble brukt til byggingen av Skien sluser. Øst for bygget ligger Kjempe åsen med Kjempa bygdeborg.

Protestdemonstrasjon
Den nevnte episode fra 1911 er beskrevet i bind 2 av Gjerpen Bygds historie: der det bl.a. står:

” - Arbeiderne var atter ute i lock-out, og søndag den 16. juli ble det holdt et stort arbeider­stevne i Strømdalskogen nær Skien Cellulose-fabrikk på Vaddrættet. Hele familier strømmet til stevnestedet hvor det skal ha samlet seg nærmer 2000 mennesker. Fra Skotfoss kom 200-300 demonstranter med musikk under Arbeidermandsforeningens fane, fra Skien marsjerte et enda større tog arrangert av Skien Arbeids­mandsforbund, Vaddrætte Arbeids­mandsforbund og Skotøyarbeidernes Forening, som hver hadde sin fane. Det var reist talerstol i det fri, og papirarbeider Bratvold holdt hovedtal­en etter at det var ønsket velkommen og "Nu dages det, brødre" var sunget. Bratvold sparte ikke på kruttet...”
Han sa bl.a., i følge Thomas Strømdal, at nå skulle de ta ”hvitsnippene”! Thomas som dengang bare var liten gutt på 9-10 år, fortalte som gammel mann at han dengang plutselig var blitt engstelig for at noen skulle ta og skade far hans, Karl Strømdal, som i følge Thomas hadde for vane å gå med stivt, hvitt skjortebryst søndag som hverdag.

Hopp og dans
IF Grane har hatt skibakke ned lia fra Strømdal og ut på sletta her. At det også kunne gå livlig for seg på danseplassen forteller følgende  lille historie:

To pensjonister på Gulset snakker sammen. "Husker du NN ?" (ikke navngitt her). "Ja ?"  "Da dansen var over lå´n som regel på alle fire i graset og leita etter glassøyet sitt!"... dyp "knegging" og flir fra begge.


Bilder

Nedgang i Glasergruva Veien til Skrehelle Myren på Gulset Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Bru, mølle og sluse i Falkumelva Fossumgruvene - kart Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skotfoss stadion på Røråsen Thors plass De siste huleboere Spor av bever Limitjern ved Kreppamyr Geiterams Skiferbruddet ved Falkumelva Tømmerrenna på Fossum Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Dal i Dalsbygda Brurester - Falkumelva Rasteplass på Ulvskollen Parkering til Mikaelshulen Stigeråsen på Gulset Goberg lense Isskuring Jettegryter ved Kjempa På vei til glaseren Vrakstein ved Glasergruva Beverrenne Gruvearbeidernes håndredskaper Geoparktur til Glasergruva Hulvei på Elstrøm Gammel esse Myren tresliperi - 1908 TT-skilt i Rokkedalen Kjempeåsen idag Liabrakka Åletjern Siste huleboer Vrakstein ved Glasergruva Gravhauger - Gulset Løveid sluser Gulset gård Rusletur på Skotfoss Steingjerde til Langgangsplassen Kvartskrystaller Boliger i Røråsen Tallmannshuset ved Løveid Inngang - Glasergruva Ole Høiland - hule Mikaelshula Skotfoss 1890 Elstrøm camping Rester etter fyrsetting i Glasergruva Modell av arbeid i gruve Bliva badeplass Gruvesjakter - Glaseren Hynieva Grøtsund ved Skotfoss Gulset kirke under bygging Bredgangen gruve - sikret Skotfoss - en idyllisk plass Prinsens bolig Aquadukt Kullslede Kanal og sluse i Falkumelva Flytteblokk Milebunn i Skådalen Kjempa falt Skotfoss skole Bygdeborgveien til Kjempa Regler for laksefisket Avløpsrør - Falkumelva Pinnehuset Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Bygdeborger - rester etter festning Røverkollen Hestekrybba ved Skotfossveien Bergmanden Fra brannstasjonen mot Galgebakken Lakene i Ulvsvann Låvebru Nyhus Glasergruva - en opplevelse Glimmer Tømmerenne Rugla Gjestgiveri Kullbæring Ebbes plass Øvelse i Hyni pukkverk Gneiss på vestsiden av Falkumelva Naturlige veier Gravhaug på Gulset Gruvesjakt - ikke lett å se! På Ulvsvannsjordet Spor av bronseladerrøyser Breigangen gruve - profil Meterrikstegn Gneis Åletjern Malmen er magnetisk Mangelfull sikring Skådalen - kullmiler Goberg lense Gamle jernverk Kullslede Hulvei - elever Vik og havn på Ruglaåsen Elvelandskap Tømmerfløtere på Falkumelva Løveid Rugla sett fra Rugleåsen Torgersen og Sollid Skjerp - se ned for å se opp! Skien vannverk - Ulvsvann Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss Strømdal gård Russerhula Storelva sett fra Elstrøm Jettegryter Vakkert elvelandskap Løveid fra Nordsjøsida Ebbes plass Bjørn skutt nær Skien Utsyn fra Vestre Skredhelle Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Konglekrig på bygdeborg Langs Falkumelvas bredd Vognmann Flohr - Skotfossveien Skotåsen gruve Direktørvilla - Vaddrettet Åletjern i Gulsetmarka Hynibrua fra 1655 Sjakt - Glasergruva Gruvagang i Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Jernmalm Kjempa under angrep Stiger Paulsens bolig Magnetjernstein Vakkert tre ved Falkumelva Hyttebekken ned fra Bruberg Rester etter fyrsetting i Glasergruva Sjøen i Glasergruva Farlige skjerp Skirferbrudd ved Falkumelva Landsbygda og byen møtes på Gulset Skien - et eldorado for kano Breidgangen gruve med ruin Platå for hestevandring - Bruberg gruve Bruberg - snitt av vestre del Ruin av Sackerhus studeres Klyve Gamlehjem Brubergstollen Hyni pukkverk Kurvslede Fareskilt - gruveåpninger Skiferbruddet ved Falkumelva Sluse i Falkumelva Dalsbygda Smørhullet Kart over eiendommen Elstrøm Glaseren - hestevandring Falkum - en geologisk grenselinje Smie ved Vasdalstjern Bliva nedover Ulvsvann - Fossumkart Skotfoss - en liten flom Nordgaards vannledning Rokkedalen Kjempeåsen med bygdeborg Meterrikstegn Informasjon til Glaseren Ovnsplater og ovner Steinbrudd for Skien sluse Gulis haug Kanon på museet til Løvenskiold Revefelle ved Falkumelva Ruinen ved Breidgangen Bruberg gruve - snitt av østre del Kjempa bygdeborgvei Amfibolittganger Gulset skole på Strømdal Elever i Glasergruva Tangen på Skotfoss Løveid sett fra Ruglaåsen Tvittingen Hyttebekken ved Bruberg Skotfossen eller Ovfoss Bliva Amasonitt Malmletere - rutengjengere Bruket på Skotfoss Brubergsjakt sett fra traktorveien Myren i dag Elstrøm - mølledrift Sandgata på Skotfoss Veivalg og god skilting Falkumbrua 1983 Stoll utminert ved fyrsetting Kullbunn i Svartendalen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Lokalhistorie Gravhaug på Bjørntvedt Kart over Bruberg Geoparkåpning ved Glasergruva Arbeidsmiljø i Bruberg Vadested - sluse - bro Trykk og temperatur Toppkjoyte Ruglaåsen Granatkrystaller i kvarts Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bjørnestilla Vebjørns plass Syd for Skotfossen Skotfosskleiva Eggformede gruveganger Prebkollen Hestevandring - "Gå djevelen" Sjakt - Glasergruva Veien til Smørhullet Langgangen gruve Gulset bru (nedl.) Kart - Glasergruva Kart over Glasergruva Breigangen gruve - ruin Kart over Fringsfossen og Skotfossene Nyhus - Gulsetkaasa Bygdeborg Magnetitt i gneiss Kulturlandskap - Vestre Gulset Kalkstein i oppløsning Kart - Kjempeåsen Innsegling til Rugla Magnetisk jernmalm Gulset bedehus Omdal skole, Dalsbygda Skotfoss Glasergruva nord Hjellevannet Graver på Maihaugen Skifer - Falkumelva Gruvesjakter i Magnetkollen Bjordamskollen bygdeborg Gateløp på Skotfoss Myren tresliperi Skotfosstien - informasjonsplakat Stryk i Falkumelva Hulvei Pipa - Skotfoss bruk Skifer Røvarkollen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Brattkant ved Falkumelva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet På Langgangsjordet Informasjon om sprøyting Trehjørningen - Ulvskollen Gruvesjakt - Bruberg gruve Glaseren - farlige skjerp Gravhaug på Gulset

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish