Hopp til hovedinnholdet

Poppebakken

Nær til Fossumgodset og det gamle jernverket. Gården eller plassen ligger ved krysset Hyniveien- Jernverksveien og heter Bakken. "Poppebakken" er knyttet til første del av den gamle malmveien, nå stien, som kommer ned fra marka vestfra. Navnet  henger trolig sammen med navnet til en tjenestemann ved Fossum Jernverk som het Poppe. Fra Poppebakken har vi god utsikt over Fossumgodset.

På jordet rett foran oss ser vi krutthuset eneste gjenstående diftsbygning til Fossum Jernverk, i sin tid var dette lager for svartkrutt til utminering av malm i gruvene i siste del av driften.  Rett øst over Fossumbrua  opp fra elva på begge sider av Jernverksveien lå verksbygningene som nå er fjernet alt sammen. Videre  syd for jernverkstomta lå Fossum Søndre, nå kalt "Villaen". I skråningen vi står, vest for Hyniveien, har vi  området hvorfra de fleste bilder over Fossum Verk er tatt eller malt opp gjennom tidene. Hulveier Ned hit forbi Bakken fra Breidgangsgruva og Langgangsgruva og gruvene i Rødgangsåsen finner vi tydelige spor etter malmveiene som førte til Verket.  De markerer seg som grøfter, gamle hulveier, oppstått på grunn av  de tunge malmsledene som i mykt skogslende ble dratt fram til masovnene på Fossum.

Spor fra gruvedrift og jernverk Mye av øvrig ferdselen til å fra gruveområdene passerte også her, mannskaper, redskaper og kulltransport. Senere var det i hovedsak tømmersleper og turfolk som sleit marka. Terrasser etter gartnervirksomhet. Nær Bakken, like inntil malmveien, kan vi finne gamle hustufter etter enkle arbeiderboliger.
Både malmvei og hustufter kan være vanskelig å se like etter at skogen  er blitt hogd ut da dette er dekket av kvist og kvast. På den annen side får vi lettere inntrykk av terrenget og hvordan landskapet tok seg ut på 16-1800-tallet. Da mye var uthogd for virke til kullbrenning og setteved i gruvene. Du kan også oppdage kullmilebunner i området om du bruker tid og leter.


Bilder

Ole Høiland - hule Gruvesjakt - Bruberg gruve Gruvagang i Glasergruva De siste huleboere Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Innsegling til Rugla Gruvearbeidernes håndredskaper Bru, mølle og sluse i Falkumelva Gulis haug Skiferbruddet ved Falkumelva Bergmanden Gammel esse Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Brattkant ved Falkumelva Veien til Skrehelle Hyttebekken ved Bruberg Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Bjørnestilla Goberg lense Rugla sett fra Rugleåsen Malmen er magnetisk Bygdeborgveien til Kjempa Glaserdalen - stien kommer fra Lia Skotfoss Nordgaards vannledning Falkumbrua 1983 Fossumgruvene - kart Kjempa falt Geiterams Sluse i Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Myren i dag Farlige skjerp Fareskilt - gruveåpninger Gruvesjakter - Glaseren Modell av arbeid i gruve Landsbygda og byen møtes på Gulset Magnetittåre i Glasergruva Spor av bronseladerrøyser Kurvslede Storelva sett fra Elstrøm Granatkrystaller i kvarts På Langgangsjordet Parkering til Mikaelshulen Røverkollen Boliger i Røråsen Inngang - Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Vrakstein ved Glasergruva Eggformede gruveganger Utsyn fra Vestre Skredhelle Klyve Gamlehjem Sandgata på Skotfoss Hulvei på Elstrøm Gruvesjakter i Magnetkollen Jettegryter ved Kjempa Malmletere - rutengjengere Hestevandring - "Gå djevelen" Smørhullet Ruin av Sackerhus studeres Gulset kirke under bygging Hestekrybba ved Skotfossveien Gulset skole på Strømdal Rugla Gjestgiveri Kalkstein i oppløsning Rasteplass på Ulvskollen Breigangen gruve - profil På Ulvsvannsjordet Informasjon om sprøyting Rusletur på Skotfoss Hulvei - elever Hyni pukkverk Gulset bru (nedl.) Kjempa bygdeborgvei Skotfosskleiva Lokalhistorie Åletjern Skiferbruddet ved Falkumelva Bygdeborg Hjellevannet Bredgangen gruve - sikret Åletjern i Gulsetmarka Hyttebekken ned fra Bruberg Låvebru Nyhus Magnetittåre i Glasergruva Steinbrudd for Skien sluse Bruberg - snitt av vestre del Kvartskrystaller Rester etter fyrsetting i Glasergruva Magnetjernstein Siste huleboer Sjøen i Glasergruva Toppkjoyte Glaseren - farlige skjerp Åletjern Omdal skole, Dalsbygda Grøtsund ved Skotfoss Rokkedalen Flytteblokk Gateløp på Skotfoss Kart over Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Geoparkåpning ved Glasergruva Vebjørns plass Glasergruva nord Torgersen og Sollid Dalsbygda Sjakt - Glasergruva Veien til Smørhullet Limitjern ved Kreppamyr Tvittingen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Falkum - en geologisk grenselinje Trehjørningen - Ulvskollen Kanal og sluse i Falkumelva Gruvesjakt - ikke lett å se! Jernmalm Nedgang i Glasergruva Steingjerde til Langgangsplassen Gulset gård Skotåsen gruve Trykk og temperatur Gneiss på vestsiden av Falkumelva Stoll utminert ved fyrsetting Spor av bever Geoparktur til Glasergruva Kart over Bruberg Elever i Glasergruva Thors plass Brurester - Falkumelva Pinnehuset Avløpsrør - Falkumelva Amasonitt Informasjon til Glaseren Skotfoss 1890 Kanon på museet til Løvenskiold Bjordamskollen bygdeborg Vrakstein ved Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bliva badeplass Løveid Gneis Magnetitt i gneiss Kullslede Ebbes plass Elstrøm - mølledrift Løveid fra Nordsjøsida Røvarkollen Ovnsplater og ovner Gravhaug på Bjørntvedt Myren tresliperi TT-skilt i Rokkedalen Kjempa bygdeborg Naturlige veier Gravhaug på Gulset Goberg lense Vakkert elvelandskap Revefelle ved Falkumelva Skotfoss skole På vei til glaseren Meterrikstegn Vadested - sluse - bro Amfibolittganger Bruket på Skotfoss Elvelandskap Mangelfull sikring Fra brannstasjonen mot Galgebakken Meterrikstegn Løveid sett fra Ruglaåsen Prebkollen Hynibrua fra 1655 Skien - et eldorado for kano Graver på Maihaugen Kjempeåsen med bygdeborg Regler for laksefisket Skotfosstien - informasjonsplakat Beverrenne Russerhula Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kart - Glasergruva Tømmerenne Glaseren - hestevandring Tømmerrenna på Fossum Hulvei Lakene i Ulvsvann Hynieva Aquadukt Skifer - Falkumelva Liabrakka Skådalen - kullmiler Skirferbrudd ved Falkumelva Myren tresliperi - 1908 Bygdeborger - rester etter festning Sjakt - Glasergruva Skotfoss Myren på Gulset Stigeråsen på Gulset Kart over Fringsfossen og Skotfossene Glasergruva - en opplevelse Vakkert tre ved Falkumelva Løveid sluser Strømdal gård Glimmer Langs Falkumelvas bredd Gulset bedehus Skifer Breigangen gruve - ruin Pipa - Skotfoss bruk Kjempeåsen idag Skotfoss stadion på Røråsen Milebunn i Skådalen Dal i Dalsbygda Gravhauger - Gulset Tallmannshuset ved Løveid Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Direktørvilla - Vaddrettet Brubergsjakt sett fra traktorveien Gravhaug på Gulset Kulturlandskap - Vestre Gulset Syd for Skotfossen Øvelse i Hyni pukkverk Stryk i Falkumelva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Vik og havn på Ruglaåsen Tangen på Skotfoss Mikaelshula Isskuring Kart over eiendommen Elstrøm Ruinen ved Breidgangen Kart - Kjempeåsen Skotfoss - en liten flom Bjørn skutt nær Skien Nyhus - Gulsetkaasa Arbeidsmiljø i Bruberg Konglekrig på bygdeborg Skien vannverk - Ulvsvann Kjempa under angrep Jettegryter Brubergstollen Gamle jernverk Kullbunn i Svartendalen Veivalg og god skilting Stiger Paulsens bolig Bliva nedover Skotfoss - en idyllisk plass Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kullslede Ruglaåsen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Prinsens bolig Magnetisk jernmalm Ebbes plass Elstrøm camping Vognmann Flohr - Skotfossveien Langgangen gruve Smie ved Vasdalstjern Kullbæring Tømmerfløtere på Falkumelva Bliva Skotfossen eller Ovfoss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish