Hopp til hovedinnholdet

Poppebakken

Nær til Fossumgodset og det gamle jernverket. Gården eller plassen ligger ved krysset Hyniveien- Jernverksveien og heter Bakken. "Poppebakken" er knyttet til første del av den gamle malmveien, nå stien, som kommer ned fra marka vestfra. Navnet  henger trolig sammen med navnet til en tjenestemann ved Fossum Jernverk som het Poppe. Fra Poppebakken har vi god utsikt over Fossumgodset.

På jordet rett foran oss ser vi krutthuset eneste gjenstående diftsbygning til Fossum Jernverk, i sin tid var dette lager for svartkrutt til utminering av malm i gruvene i siste del av driften.  Rett øst over Fossumbrua  opp fra elva på begge sider av Jernverksveien lå verksbygningene som nå er fjernet alt sammen. Videre  syd for jernverkstomta lå Fossum Søndre, nå kalt "Villaen". I skråningen vi står, vest for Hyniveien, har vi  området hvorfra de fleste bilder over Fossum Verk er tatt eller malt opp gjennom tidene. Hulveier Ned hit forbi Bakken fra Breidgangsgruva og Langgangsgruva og gruvene i Rødgangsåsen finner vi tydelige spor etter malmveiene som førte til Verket.  De markerer seg som grøfter, gamle hulveier, oppstått på grunn av  de tunge malmsledene som i mykt skogslende ble dratt fram til masovnene på Fossum.

Spor fra gruvedrift og jernverk Mye av øvrig ferdselen til å fra gruveområdene passerte også her, mannskaper, redskaper og kulltransport. Senere var det i hovedsak tømmersleper og turfolk som sleit marka. Terrasser etter gartnervirksomhet. Nær Bakken, like inntil malmveien, kan vi finne gamle hustufter etter enkle arbeiderboliger.
Både malmvei og hustufter kan være vanskelig å se like etter at skogen  er blitt hogd ut da dette er dekket av kvist og kvast. På den annen side får vi lettere inntrykk av terrenget og hvordan landskapet tok seg ut på 16-1800-tallet. Da mye var uthogd for virke til kullbrenning og setteved i gruvene. Du kan også oppdage kullmilebunner i området om du bruker tid og leter.


Bilder

Elever i Glasergruva Ruin av Sackerhus studeres Kanal og sluse i Falkumelva Kullbunn i Svartendalen Skotfoss - en idyllisk plass Jernmalm Fareskilt - gruveåpninger Kullbæring Stryk i Falkumelva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Brubergstollen Breigangen gruve - profil Landsbygda og byen møtes på Gulset Låvebru Nyhus Hyttebekken ned fra Bruberg Goberg lense Hyni pukkverk Hulvei Magnetjernstein Gruvesjakt - ikke lett å se! Vrakstein ved Glasergruva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Kjempeåsen med bygdeborg TT-skilt i Rokkedalen Liabrakka Skien vannverk - Ulvsvann Nordgaards vannledning Vrakstein ved Glasergruva Geiterams Gravhaug på Gulset Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gulset bedehus Lokalhistorie Ulvsvann - Fossumkart Innsegling til Rugla Kart over Glasergruva Regler for laksefisket Vakkert tre ved Falkumelva Veien til Smørhullet Mikaelshula Gravhauger - Gulset Bergmanden Åletjern Mangelfull sikring Ebbes plass Gammel esse Malmletere - rutengjengere Hynieva Storelva sett fra Elstrøm Meterrikstegn Rester etter fyrsetting i Glasergruva Geoparkåpning ved Glasergruva Elstrøm camping Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Steinbrudd for Skien sluse Sjakt - Glasergruva Skotfosskleiva Kjempeåsen idag Omdal skole, Dalsbygda Torgersen og Sollid Gulis haug Glimmer Skifer Jettegryter ved Kjempa Hulvei på Elstrøm Skotfossen eller Ovfoss Steingjerde til Langgangsplassen Eggformede gruveganger Meterrikstegn Åletjern Brattkant ved Falkumelva Utsyn fra Vestre Skredhelle Arbeidsmiljø i Bruberg Ruinen ved Breidgangen Kart - Kjempeåsen Aquadukt Breigangen gruve - ruin Rester etter fyrsetting i Glasergruva På Ulvsvannsjordet Skjerp - se ned for å se opp! Løveid sluser Skådalen - kullmiler Bygdeborg Skirferbrudd ved Falkumelva Thors plass Kvartskrystaller Ruglaåsen Tvittingen Skotfoss stadion på Røråsen Informasjon om sprøyting Konglekrig på bygdeborg Direktørvilla - Vaddrettet Glaseren - farlige skjerp Glaserdalen - stien kommer fra Lia Trykk og temperatur Russerhula Hestevandring - "Gå djevelen" Rugla sett fra Rugleåsen Myren i dag Kjempa bygdeborgvei Åletjern i Gulsetmarka Glasergruva nord Langs Falkumelvas bredd Beverrenne Tømmerfløtere på Falkumelva Løveid fra Nordsjøsida Elvelandskap Magnetittåre i Glasergruva Sjøen i Glasergruva Informasjon til Glaseren Magnetisk jernmalm Rugla Gjestgiveri Bredgangen gruve - sikret Revefelle ved Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva Jettegryter Kalkstein i oppløsning Gulset kirke under bygging Granatkrystaller i kvarts Smørhullet Ole Høiland - hule Boliger i Røråsen Klyve Gamlehjem Gneis Geoparktur til Glasergruva Stiger Paulsens bolig Myren tresliperi - 1908 Veien til Skrehelle Bjørn skutt nær Skien Gulset skole på Strømdal Hyttebekken ved Bruberg Grøtsund ved Skotfoss Skotåsen gruve Langgangen gruve Kurvslede Goberg lense Breidgangen gruve med ruin Falkumbrua 1983 Skotfoss Pipa - Skotfoss bruk Prebkollen Tallmannshuset ved Løveid Skien - et eldorado for kano Bruberg - snitt av vestre del Fra brannstasjonen mot Galgebakken Kart - Glasergruva Spor av bronseladerrøyser Veivalg og god skilting Vebjørns plass Gneiss på vestsiden av Falkumelva Bjordamskollen bygdeborg Gruvesjakter - Glaseren Skifer - Falkumelva Tangen på Skotfoss Trehjørningen - Ulvskollen Strømdal gård Sluse i Falkumelva Isskuring Kart over Bruberg Naturlige veier Avløpsrør - Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Vakkert elvelandskap Milebunn i Skådalen Nyhus - Gulsetkaasa Hynibrua fra 1655 Dalsbygda Bruket på Skotfoss Skotfoss 1890 Fossumgruvene - kart Rusletur på Skotfoss Hestekrybba ved Skotfossveien Bliva Stigeråsen på Gulset Glaseren - hestevandring Magnetitt i gneiss Bygdeborgveien til Kjempa Inngang - Glasergruva Røverkollen Vadested - sluse - bro Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Syd for Skotfossen Rokkedalen Modell av arbeid i gruve Bjørnestilla Lakene i Ulvsvann Kjempa falt Amfibolittganger Ovnsplater og ovner Kjempa under angrep Skotfoss Farlige skjerp Skotfoss skole Løveid sett fra Ruglaåsen Kullslede Myren på Gulset Kjempa bygdeborg Kulturlandskap - Vestre Gulset Bruberg gruve - snitt av østre del Limitjern ved Kreppamyr Dal i Dalsbygda Prinsens bolig Elstrøm - mølledrift Siste huleboer Toppkjoyte Skiferbruddet ved Falkumelva På Langgangsjordet Gruvesjakt - Bruberg gruve Myren tresliperi Gulset bru (nedl.) Amasonitt Kullslede Gravhaug på Gulset Tømmerrenna på Fossum Graver på Maihaugen Malmen er magnetisk Ebbes plass Gulset gård Gruvearbeidernes håndredskaper Skotfosstien - informasjonsplakat Smie ved Vasdalstjern Glasergruva - en opplevelse Gateløp på Skotfoss Falkum - en geologisk grenselinje Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kart over eiendommen Elstrøm Hjellevannet Løveid Tømmerenne Pinnehuset Skotfoss - en liten flom Nedgang i Glasergruva Gravhaug på Bjørntvedt Gruvesjakter i Magnetkollen Gamle jernverk Vik og havn på Ruglaåsen Gruvagang i Glasergruva Brurester - Falkumelva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Flytteblokk Hulvei - elever Bliva badeplass Øvelse i Hyni pukkverk Rasteplass på Ulvskollen Kanon på museet til Løvenskiold Brubergsjakt sett fra traktorveien Bygdeborger - rester etter festning Sandgata på Skotfoss Vognmann Flohr - Skotfossveien Spor av bever Stoll utminert ved fyrsetting Parkering til Mikaelshulen Sjakt - Glasergruva På vei til glaseren De siste huleboere Bliva nedover Åpningen av Geoparken ved Glasergruva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish