Hopp til hovedinnholdet

Poppebakken

Nær til Fossumgodset og det gamle jernverket. Gården eller plassen ligger ved krysset Hyniveien- Jernverksveien og heter Bakken. "Poppebakken" er knyttet til første del av den gamle malmveien, nå stien, som kommer ned fra marka vestfra. Navnet  henger trolig sammen med navnet til en tjenestemann ved Fossum Jernverk som het Poppe. Fra Poppebakken har vi god utsikt over Fossumgodset.

På jordet rett foran oss ser vi krutthuset eneste gjenstående diftsbygning til Fossum Jernverk, i sin tid var dette lager for svartkrutt til utminering av malm i gruvene i siste del av driften.  Rett øst over Fossumbrua  opp fra elva på begge sider av Jernverksveien lå verksbygningene som nå er fjernet alt sammen. Videre  syd for jernverkstomta lå Fossum Søndre, nå kalt "Villaen". I skråningen vi står, vest for Hyniveien, har vi  området hvorfra de fleste bilder over Fossum Verk er tatt eller malt opp gjennom tidene. Hulveier Ned hit forbi Bakken fra Breidgangsgruva og Langgangsgruva og gruvene i Rødgangsåsen finner vi tydelige spor etter malmveiene som førte til Verket.  De markerer seg som grøfter, gamle hulveier, oppstått på grunn av  de tunge malmsledene som i mykt skogslende ble dratt fram til masovnene på Fossum.

Spor fra gruvedrift og jernverk Mye av øvrig ferdselen til å fra gruveområdene passerte også her, mannskaper, redskaper og kulltransport. Senere var det i hovedsak tømmersleper og turfolk som sleit marka. Terrasser etter gartnervirksomhet. Nær Bakken, like inntil malmveien, kan vi finne gamle hustufter etter enkle arbeiderboliger.
Både malmvei og hustufter kan være vanskelig å se like etter at skogen  er blitt hogd ut da dette er dekket av kvist og kvast. På den annen side får vi lettere inntrykk av terrenget og hvordan landskapet tok seg ut på 16-1800-tallet. Da mye var uthogd for virke til kullbrenning og setteved i gruvene. Du kan også oppdage kullmilebunner i området om du bruker tid og leter.


Bilder

Elever i Glasergruva Siste huleboer Bygdeborg Tvittingen Tangen på Skotfoss Smørhullet Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gulset bru (nedl.) Ruinen ved Breidgangen Graver på Maihaugen Rokkedalen Konglekrig på bygdeborg Løveid sluser Brubergsjakt sett fra traktorveien Glasergruva nord Steingjerde til Langgangsplassen Kulturlandskap - Vestre Gulset Vrakstein ved Glasergruva Magnetjernstein Falkum - en geologisk grenselinje Toppkjoyte Skotfosstien - informasjonsplakat Myren tresliperi - 1908 Skotfosskleiva Bruket på Skotfoss Kjempa bygdeborg Kjempa bygdeborgvei Nedgang i Glasergruva Skotfoss Meterrikstegn Boliger i Røråsen Amasonitt Flytteblokk Fossumgruvene - kart Skotåsen gruve Rester etter fyrsetting i Glasergruva På vei til glaseren Landsbygda og byen møtes på Gulset Gulset gård Spor av bever Malmletere - rutengjengere Myren på Gulset Nyhus - Gulsetkaasa Langgangen gruve Vadested - sluse - bro Gravhaug på Gulset Glaseren - farlige skjerp Bjordamskollen bygdeborg Kart over eiendommen Elstrøm Magnetitt i gneiss Sjakt - Glasergruva Rusletur på Skotfoss Hyttebekken ved Bruberg Trykk og temperatur Informasjon til Glaseren Informasjon om sprøyting Glaserdalen - stien kommer fra Lia Geoparkåpning ved Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Åletjern i Gulsetmarka Beverrenne Rester etter fyrsetting i Glasergruva Tallmannshuset ved Løveid Lokalhistorie Skådalen - kullmiler Vakkert elvelandskap Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Gulset skole på Strømdal Ebbes plass Russerhula Kart - Kjempeåsen Vakkert tre ved Falkumelva Naturlige veier Goberg lense Løveid fra Nordsjøsida Vik og havn på Ruglaåsen Kurvslede Rugla Gjestgiveri Pipa - Skotfoss bruk Løveid sett fra Ruglaåsen Myren tresliperi Syd for Skotfossen Kullbunn i Svartendalen Skotfoss skole Gruvesjakt - Bruberg gruve Ebbes plass Bergmanden Sjøen i Glasergruva Skifer - Falkumelva Hulvei - elever Myren i dag På Ulvsvannsjordet Bliva nedover Skjerp - se ned for å se opp! Limitjern ved Kreppamyr Låvebru Nyhus Geoparktur til Glasergruva Åletjern Gateløp på Skotfoss Vognmann Flohr - Skotfossveien Direktørvilla - Vaddrettet Kjempa falt Prinsens bolig Meterrikstegn Hyttebekken ned fra Bruberg Dalsbygda Kjempa under angrep Innsegling til Rugla Skotfoss - en liten flom Nordgaards vannledning Eggformede gruveganger På Langgangsjordet Veivalg og god skilting Brurester - Falkumelva Avløpsrør - Falkumelva Hulvei Gulset bedehus Elstrøm - mølledrift Røverkollen Hynieva Hyni pukkverk Kalkstein i oppløsning Liabrakka Bliva Langs Falkumelvas bredd Kart over Fringsfossen og Skotfossene Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Kart - Glasergruva Skien vannverk - Ulvsvann De siste huleboere Gamle jernverk Magnetisk jernmalm Veien til Smørhullet Malmen er magnetisk Revefelle ved Falkumelva Breigangen gruve - ruin Ruin av Sackerhus studeres Glaseren - hestevandring Fareskilt - gruveåpninger Stoll utminert ved fyrsetting Gravhaug på Gulset Thors plass Veien til Skrehelle Granatkrystaller i kvarts Goberg lense Arbeidsmiljø i Bruberg Kart over Bruberg Parkering til Mikaelshulen Jernmalm Skotfossen eller Ovfoss Geiterams Grøtsund ved Skotfoss Lakene i Ulvsvann Gruvagang i Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Inngang - Glasergruva Sjakt - Glasergruva Kjempeåsen med bygdeborg Bruberg - snitt av vestre del Bredgangen gruve - sikret Skotfoss - en idyllisk plass Bjørnestilla Platå for hestevandring - Bruberg gruve Gammel esse Pinnehuset Gravhaug på Bjørntvedt Hynibrua fra 1655 Smie ved Vasdalstjern Skotfoss stadion på Røråsen Gruvesjakter i Magnetkollen Dal i Dalsbygda Aquadukt Skifer Gravhauger - Gulset Sandgata på Skotfoss Fra brannstasjonen mot Galgebakken Strømdal gård Amfibolittganger Kvartskrystaller Jettegryter Isskuring Skiferbruddet ved Falkumelva Kjempeåsen idag Brattkant ved Falkumelva Ole Høiland - hule Bliva badeplass Trehjørningen - Ulvskollen Gulis haug Steinbrudd for Skien sluse Kanon på museet til Løvenskiold Breigangen gruve - profil Skiferbruddet ved Falkumelva Tømmerrenna på Fossum Storelva sett fra Elstrøm Rasteplass på Ulvskollen Skien - et eldorado for kano Torgersen og Sollid Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skotfoss Utsyn fra Vestre Skredhelle Åletjern Ruglaåsen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Vebjørns plass Sluse i Falkumelva Gruvesjakt - ikke lett å se! Rugla sett fra Rugleåsen Regler for laksefisket Spor av bronseladerrøyser Tømmerfløtere på Falkumelva Klyve Gamlehjem Røvarkollen Gruvesjakter - Glaseren Stigeråsen på Gulset Milebunn i Skådalen Hulvei på Elstrøm Prebkollen Modell av arbeid i gruve Brubergstollen Ulvsvann - Fossumkart Jettegryter ved Kjempa Farlige skjerp Elstrøm camping Bjørn skutt nær Skien Ovnsplater og ovner Glasergruva - en opplevelse Bruberg gruve - snitt av østre del Falkumbrua 1983 Stiger Paulsens bolig Hestevandring - "Gå djevelen" Glimmer Skotfoss 1890 Gulset kirke under bygging Øvelse i Hyni pukkverk Bygdeborgveien til Kjempa Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Kullslede Kart over Glasergruva Hjellevannet Hestekrybba ved Skotfossveien Bru, mølle og sluse i Falkumelva Bygdeborger - rester etter festning Magnetittåre i Glasergruva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Elvelandskap Mangelfull sikring Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gruvearbeidernes håndredskaper Kullbæring Gneis Tømmerenne TT-skilt i Rokkedalen Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Løveid Magnetittåre i Glasergruva Mikaelshula Breidgangen gruve med ruin Kullslede Stryk i Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish