Hopp til hovedinnholdet

Poppebakken

Nær til Fossumgodset og det gamle jernverket. Gården eller plassen ligger ved krysset Hyniveien- Jernverksveien og heter Bakken. "Poppebakken" er knyttet til første del av den gamle malmveien, nå stien, som kommer ned fra marka vestfra. Navnet  henger trolig sammen med navnet til en tjenestemann ved Fossum Jernverk som het Poppe. Fra Poppebakken har vi god utsikt over Fossumgodset.

På jordet rett foran oss ser vi krutthuset eneste gjenstående diftsbygning til Fossum Jernverk, i sin tid var dette lager for svartkrutt til utminering av malm i gruvene i siste del av driften.  Rett øst over Fossumbrua  opp fra elva på begge sider av Jernverksveien lå verksbygningene som nå er fjernet alt sammen. Videre  syd for jernverkstomta lå Fossum Søndre, nå kalt "Villaen". I skråningen vi står, vest for Hyniveien, har vi  området hvorfra de fleste bilder over Fossum Verk er tatt eller malt opp gjennom tidene. Hulveier Ned hit forbi Bakken fra Breidgangsgruva og Langgangsgruva og gruvene i Rødgangsåsen finner vi tydelige spor etter malmveiene som førte til Verket.  De markerer seg som grøfter, gamle hulveier, oppstått på grunn av  de tunge malmsledene som i mykt skogslende ble dratt fram til masovnene på Fossum.

Spor fra gruvedrift og jernverk Mye av øvrig ferdselen til å fra gruveområdene passerte også her, mannskaper, redskaper og kulltransport. Senere var det i hovedsak tømmersleper og turfolk som sleit marka. Terrasser etter gartnervirksomhet. Nær Bakken, like inntil malmveien, kan vi finne gamle hustufter etter enkle arbeiderboliger.
Både malmvei og hustufter kan være vanskelig å se like etter at skogen  er blitt hogd ut da dette er dekket av kvist og kvast. På den annen side får vi lettere inntrykk av terrenget og hvordan landskapet tok seg ut på 16-1800-tallet. Da mye var uthogd for virke til kullbrenning og setteved i gruvene. Du kan også oppdage kullmilebunner i området om du bruker tid og leter.


Bilder

Løveid Tømmerrenna på Fossum Syd for Skotfossen Glasergruva nord Bjørnestilla Løveid sluser Kart over eiendommen Elstrøm Informasjon om sprøyting Kullslede Bruberg - snitt av vestre del Gravhaug på Gulset Vrakstein ved Glasergruva På vei til glaseren Elvelandskap Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Breigangen gruve - ruin Vadested - sluse - bro Storelva sett fra Elstrøm Rugla sett fra Rugleåsen Hestekrybba ved Skotfossveien Hyttebekken ved Bruberg Skotfoss Skirferbrudd ved Falkumelva Skotfoss skole Amasonitt Tvittingen Kjempa falt Geiterams Meterrikstegn Sluse i Falkumelva Bruket på Skotfoss Bjørn skutt nær Skien Bredgangen gruve - sikret Elstrøm - mølledrift Myren på Gulset Geoparktur til Glasergruva Kurvslede Gravplass - Pollen ved Skotfoss Klyve Gamlehjem Gruvesjakter - Glaseren Veien til Skrehelle Kart - Glasergruva Breigangen gruve - profil Hyni pukkverk Skotåsen gruve Rusletur på Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Rokkedalen Skotfoss - en idyllisk plass Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Gruvesjakt - Bruberg gruve Liabrakka Regler for laksefisket Parkering til Mikaelshulen Arbeidsmiljø i Bruberg Skotfoss - en liten flom Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Malmletere - rutengjengere Fossumgruvene - kart Ruin av Sackerhus studeres Veivalg og god skilting Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Ruinen ved Breidgangen Magnetittåre i Glasergruva Stoll utminert ved fyrsetting Hestevandring - "Gå djevelen" Direktørvilla - Vaddrettet Skotfoss 1890 TT-skilt i Rokkedalen Tangen på Skotfoss Rasteplass på Ulvskollen Nedgang i Glasergruva Skien - et eldorado for kano Stigeråsen på Gulset Veien til Smørhullet Hulvei - elever Trehjørningen - Ulvskollen Goberg lense Bjordamskollen bygdeborg Skiferbruddet ved Falkumelva Kjempa under angrep Vrakstein ved Glasergruva Kjempa bygdeborgvei Hynieva Gateløp på Skotfoss Informasjon til Glaseren Gravhaug på Gulset Gulset skole på Strømdal Thors plass Gravhaug på Bjørntvedt Siste huleboer Gruvesjakt - ikke lett å se! Pipa - Skotfoss bruk Vakkert tre ved Falkumelva Bliva Løveid fra Nordsjøsida Gammel esse Smørhullet Skotfoss stadion på Røråsen Revefelle ved Falkumelva Øvelse i Hyni pukkverk Mangelfull sikring Vakkert elvelandskap Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kalkstein i oppløsning Grøtsund ved Skotfoss Magnetitt i gneiss Langs Falkumelvas bredd Bliva badeplass Gneis Fra brannstasjonen mot Galgebakken Stiger Paulsens bolig Bergmanden Åletjern Myren tresliperi - 1908 Prinsens bolig Limitjern ved Kreppamyr Magnetjernstein Spor av bever Konglekrig på bygdeborg Ole Høiland - hule Strømdal gård Brattkant ved Falkumelva Bruberg gruve - snitt av østre del Landsbygda og byen møtes på Gulset Nyhus - Gulsetkaasa Skådalen - kullmiler På Ulvsvannsjordet Kjempa bygdeborg Trykk og temperatur Dal i Dalsbygda Åletjern i Gulsetmarka Breidgangen gruve med ruin Hyttebekken ned fra Bruberg Myren i dag Smie ved Vasdalstjern Falkum - en geologisk grenselinje Glaseren - hestevandring Jettegryter ved Kjempa Gruvesjakter i Magnetkollen Kulturlandskap - Vestre Gulset Modell av arbeid i gruve Nordgaards vannledning Bliva nedover Bygdeborger - rester etter festning Kanal og sluse i Falkumelva Spor av bronseladerrøyser Gulis haug Aquadukt Milebunn i Skådalen Falkumbrua 1983 Gravhauger - Gulset Glaserdalen - stien kommer fra Lia Meterrikstegn Hjellevannet Platå for hestevandring - Bruberg gruve Gruvagang i Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Kullslede Gneiss på vestsiden av Falkumelva Mikaelshula Lakene i Ulvsvann Naturlige veier Farlige skjerp Eggformede gruveganger Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Flytteblokk Bygdeborg Kullbunn i Svartendalen Myren tresliperi Brubergsjakt sett fra traktorveien Ruglaåsen Ebbes plass Kanon på museet til Løvenskiold Torgersen og Sollid Tallmannshuset ved Løveid Avløpsrør - Falkumelva De siste huleboere Utsyn fra Vestre Skredhelle Skifer - Falkumelva Gamle jernverk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Løveid sett fra Ruglaåsen Bygdeborgveien til Kjempa Kullbæring Glimmer Ovnsplater og ovner Goberg lense Omdal skole, Dalsbygda Jettegryter Tømmerenne Tømmerfløtere på Falkumelva Gruvearbeidernes håndredskaper Glaseren - farlige skjerp Inngang - Glasergruva Sandgata på Skotfoss Malmen er magnetisk Hynibrua fra 1655 Skien vannverk - Ulvsvann Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kvartskrystaller På Langgangsjordet Pinnehuset Graver på Maihaugen Skotfossen eller Ovfoss Granatkrystaller i kvarts Vik og havn på Ruglaåsen Amfibolittganger Hulvei Skifer Gulset gård Kart over Glasergruva Gulset kirke under bygging Fareskilt - gruveåpninger Elever i Glasergruva Kart - Kjempeåsen Elstrøm camping Kart over Fringsfossen og Skotfossene Geoparkåpning ved Glasergruva Skjerp - se ned for å se opp! Røvarkollen Glasergruva - en opplevelse Langgangen gruve Sjakt - Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Rugla Gjestgiveri Lokalhistorie Magnetittåre i Glasergruva Magnetisk jernmalm Sjøen i Glasergruva Prebkollen Kart over Bruberg Steinbrudd for Skien sluse Isskuring Boliger i Røråsen Vebjørns plass Beverrenne Ebbes plass Brubergstollen Hulvei på Elstrøm Stryk i Falkumelva Innsegling til Rugla Jernmalm Låvebru Nyhus Toppkjoyte Skotfosskleiva Gulset bedehus Kjempeåsen idag Vognmann Flohr - Skotfossveien Gulset bru (nedl.) Skotfosstien - informasjonsplakat Russerhula Røverkollen Åletjern Kjempeåsen med bygdeborg Rester etter fyrsetting i Glasergruva Steingjerde til Langgangsplassen Skotfoss Sjakt - Glasergruva Dalsbygda

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish