Hopp til hovedinnholdet

Poppebakken

Nær til Fossumgodset og det gamle jernverket. Gården eller plassen ligger ved krysset Hyniveien- Jernverksveien og heter Bakken. "Poppebakken" er knyttet til første del av den gamle malmveien, nå stien, som kommer ned fra marka vestfra. Navnet  henger trolig sammen med navnet til en tjenestemann ved Fossum Jernverk som het Poppe. Fra Poppebakken har vi god utsikt over Fossumgodset.

På jordet rett foran oss ser vi krutthuset eneste gjenstående diftsbygning til Fossum Jernverk, i sin tid var dette lager for svartkrutt til utminering av malm i gruvene i siste del av driften.  Rett øst over Fossumbrua  opp fra elva på begge sider av Jernverksveien lå verksbygningene som nå er fjernet alt sammen. Videre  syd for jernverkstomta lå Fossum Søndre, nå kalt "Villaen". I skråningen vi står, vest for Hyniveien, har vi  området hvorfra de fleste bilder over Fossum Verk er tatt eller malt opp gjennom tidene. Hulveier Ned hit forbi Bakken fra Breidgangsgruva og Langgangsgruva og gruvene i Rødgangsåsen finner vi tydelige spor etter malmveiene som førte til Verket.  De markerer seg som grøfter, gamle hulveier, oppstått på grunn av  de tunge malmsledene som i mykt skogslende ble dratt fram til masovnene på Fossum.

Spor fra gruvedrift og jernverk Mye av øvrig ferdselen til å fra gruveområdene passerte også her, mannskaper, redskaper og kulltransport. Senere var det i hovedsak tømmersleper og turfolk som sleit marka. Terrasser etter gartnervirksomhet. Nær Bakken, like inntil malmveien, kan vi finne gamle hustufter etter enkle arbeiderboliger.
Både malmvei og hustufter kan være vanskelig å se like etter at skogen  er blitt hogd ut da dette er dekket av kvist og kvast. På den annen side får vi lettere inntrykk av terrenget og hvordan landskapet tok seg ut på 16-1800-tallet. Da mye var uthogd for virke til kullbrenning og setteved i gruvene. Du kan også oppdage kullmilebunner i området om du bruker tid og leter.


Bilder

Rester etter fyrsetting i Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Glasergruva nord Kart over Fringsfossen og Skotfossene Arbeidsmiljø i Bruberg Jernmalm Boliger i Røråsen Åletjern i Gulsetmarka Kart - Kjempeåsen Glimmer Sjakt - Glasergruva Spor av bronseladerrøyser Lakene i Ulvsvann Gravhaug på Gulset Myren tresliperi - 1908 Kanon på museet til Løvenskiold Kjempa bygdeborg Myren i dag Røverkollen Torgersen og Sollid Glaseren - hestevandring Ruin av Sackerhus studeres Bliva Gamle jernverk Meterrikstegn Vebjørns plass Hestekrybba ved Skotfossveien Aquadukt Myren på Gulset Magnetisk jernmalm Inngang - Glasergruva Spor av bever Mikaelshula Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Bru, mølle og sluse i Falkumelva Innsegling til Rugla Thors plass Ruinen ved Breidgangen Landsbygda og byen møtes på Gulset Skiferbruddet ved Falkumelva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Skotfosskleiva Beverrenne Glasergruva - en opplevelse Løveid fra Nordsjøsida Gulset bru (nedl.) Skiferbruddet ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Lokalhistorie Stryk i Falkumelva Stigeråsen på Gulset Langs Falkumelvas bredd Eggformede gruveganger Gulset kirke under bygging Utsyn fra Vestre Skredhelle Amfibolittganger Skien vannverk - Ulvsvann Stiger Paulsens bolig Ebbes plass Sandgata på Skotfoss Elever i Glasergruva Siste huleboer Goberg lense Tangen på Skotfoss Vakkert elvelandskap Farlige skjerp Kjempeåsen med bygdeborg Bjordamskollen bygdeborg Rugla Gjestgiveri Liabrakka Gruvesjakt - ikke lett å se! Låvebru Nyhus Tømmerenne Syd for Skotfossen Øvelse i Hyni pukkverk Prebkollen På Ulvsvannsjordet Rokkedalen Meterrikstegn Hulvei - elever Ebbes plass Granatkrystaller i kvarts Skifer Gravhauger - Gulset Hyni pukkverk Kjempa bygdeborgvei Nedgang i Glasergruva Ovnsplater og ovner Tømmerrenna på Fossum Hjellevannet Limitjern ved Kreppamyr Gruvesjakter i Magnetkollen Vrakstein ved Glasergruva Toppkjoyte Skotfoss Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bygdeborgveien til Kjempa Løveid sett fra Ruglaåsen Veivalg og god skilting Kvartskrystaller Skirferbrudd ved Falkumelva Bliva badeplass Stoll utminert ved fyrsetting Kjempa falt Fossumgruvene - kart Gravhaug på Bjørntvedt Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Platå for hestevandring - Bruberg gruve Rasteplass på Ulvskollen Rusletur på Skotfoss Falkum - en geologisk grenselinje TT-skilt i Rokkedalen Isskuring Gruvearbeidernes håndredskaper Fareskilt - gruveåpninger De siste huleboere Geiterams Hyttebekken ned fra Bruberg Breigangen gruve - ruin Kurvslede Bjørn skutt nær Skien Løveid Gulset gård Bygdeborg Elvelandskap Brattkant ved Falkumelva Trehjørningen - Ulvskollen Geoparktur til Glasergruva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Jettegryter ved Kjempa Tallmannshuset ved Løveid Grøtsund ved Skotfoss Milebunn i Skådalen Steingjerde til Langgangsplassen Skotfoss 1890 Kullbæring Fra brannstasjonen mot Galgebakken Vrakstein ved Glasergruva Langgangen gruve Pinnehuset Skien - et eldorado for kano Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skotåsen gruve Nordgaards vannledning Modell av arbeid i gruve Kullslede Ruglaåsen Dalsbygda Hynieva Kart over Glasergruva Gammel esse Avløpsrør - Falkumelva På vei til glaseren Kart over eiendommen Elstrøm Breigangen gruve - profil Kart over Bruberg Sjøen i Glasergruva Hulvei Steinbrudd for Skien sluse Malmen er magnetisk Kullbunn i Svartendalen Skotfoss stadion på Røråsen Revefelle ved Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Tvittingen Bergmanden Gulset bedehus Vik og havn på Ruglaåsen Pipa - Skotfoss bruk Sluse i Falkumelva Informasjon til Glaseren Russerhula Bjørnestilla Goberg lense Vognmann Flohr - Skotfossveien Skotfoss - en liten flom Falkumbrua 1983 Geoparkåpning ved Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss Dal i Dalsbygda Skotfosstien - informasjonsplakat Bruberg gruve - snitt av østre del Kulturlandskap - Vestre Gulset Bliva nedover Breidgangen gruve med ruin Gulis haug Gruvesjakt - Bruberg gruve Gruvagang i Glasergruva Kullslede Flytteblokk Skotfoss skole Konglekrig på bygdeborg Gateløp på Skotfoss Hynibrua fra 1655 Jettegryter Parkering til Mikaelshulen Ole Høiland - hule Gneiss på vestsiden av Falkumelva Smie ved Vasdalstjern Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Bruket på Skotfoss Myren tresliperi Trykk og temperatur Kalkstein i oppløsning Bredgangen gruve - sikret Skådalen - kullmiler Gravplass - Pollen ved Skotfoss Mangelfull sikring Kjempeåsen idag Skotfossen eller Ovfoss Løveid sluser Skifer - Falkumelva Hyttebekken ved Bruberg Hulvei på Elstrøm Kanal og sluse i Falkumelva Brubergsjakt sett fra traktorveien Gravhaug på Gulset Gruvesjakter - Glaseren Amasonitt Skotfoss - en idyllisk plass Hestevandring - "Gå djevelen" Bygdeborger - rester etter festning Rugla sett fra Rugleåsen Naturlige veier Storelva sett fra Elstrøm Direktørvilla - Vaddrettet Kart - Glasergruva Brurester - Falkumelva Veien til Skrehelle Elstrøm - mølledrift Vakkert tre ved Falkumelva Bruberg - snitt av vestre del Kjempa under angrep Informasjon om sprøyting Veien til Smørhullet Skjerp - se ned for å se opp! Gulset skole på Strømdal Elstrøm camping Magnetitt i gneiss Smørhullet Regler for laksefisket Tømmerfløtere på Falkumelva Brubergstollen Åletjern Sjakt - Glasergruva Nyhus - Gulsetkaasa Glaseren - farlige skjerp Graver på Maihaugen Åletjern Vadested - sluse - bro På Langgangsjordet Strømdal gård Prinsens bolig Gneis Magnetjernstein Malmletere - rutengjengere Røvarkollen Magnetittåre i Glasergruva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish